:

Åkerhielm af Blombacka nr 232

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Åkerhielm af Blombacka nr 232

Friherrlig 1751-11-21, introd. 1752.

Åkerhielm Blombacka F232 00.png

TAB 1

Lars Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Blombacka, (son av Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, se adliga ätten Åkerhielm nr 987, tab 2), till Blombacka i Vinköls socken, Skaraborgs län m. m. Född 1695-02-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1706-12-11. Volontär vid livgardet 1710-09-00. Fänriks indelning vid Södermanlands regemente 1711-05-00. Löjtnant därst. 1714-06-21. Kapten 1716-03-18. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 28/8. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1717-03-26. Major därst. 1734-11-14. Överstelöjtnant 1741-06-22. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1746-06-16. Generalmajor av kavalleriet 1747-06-29. KSO 1748-04-16. Friherre 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 232). Generallöjtnant 1755-01-23. Överste för Bohusläns dragonregemente 1759-02-05. General av kavalleriet 1762-04-20. KmstkSO 1763. Genom byte överste för Gula husarregementet s. å. 5/12. Avsked 1764-01-10. Död 1767-01-29 på Blombacka. 'Han var med i slaget vid Gadebusch samt vid Tönningens belägring 1713, då han blev fången men befriade sig själv. Bevistade 1716 års fälttåg i Norge och erhöll därunder vid Fredrikssten tre blessyrer. Gjorde även 1718 års norska fälttåg.'. Gift 1721-12-26 med Margareta Göthenstierna, född 1704-02-02, död 1736-03-11 på Blombacka och begraven i Vinköls kyrka, dotter av assessorn Peter Tillroth, adlad Göthenstierna, och Catharina Christina Paulin.

Barn:

 • Sara Catharina, född 1724-09-28, död 1795-11-11 Mollungen. Gift där 1744-11-16 med ryttmästaren Svante Reenstierna, född 1713, död 1784.
 • Maria Margareta, född 1725-11-09 på Stinggården i Hjärpås socken, Skaraborgs län, död där 1727-01-02.
 • Petronella, född 1727-04-08 på Stinggården, död 1741-05-26.
 • Josias Peter, född 1728-01-26, död 1731-02-15.
 • Margareta, född 1728-08-27 på Stinggården, död där 1730-03-03.
 • Anna Helena, född 1731-01-28 på Blombacka, död 1797-07-15 Knorringsdal. Gift 1769-11-15 med kornetten Georg Rudolf Gyllenhaal, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1781.
 • Johan Carl, född 1732-08-12 på Blombacka, död där s. å. i sept.
 • Lars, född 1734-04-05 och död s. å. 5/5 på Blombacka.
 • Axel Ulrik, född tvilling 1735-09-17 på Blombacka, död där 1739-05-09.
 • Carl Vilhelm, född 1735. Ryttmästare. Död 1806. Se Tab. 19.

TAB 2

Samuel, (son av Lars Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Blombacka, tab 1), till Blombacka. Född 1722-12-30. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1738. Korpral därst. 1739. Adjutant 1741-08-07. Löjtnant 1742-08-04. Kaptenlöjtnant 1747-09-08. Ryttmästare 1749-09-28. Sekundmajor 1760-10-07. RSO s. å. 28/4. Premiärmajor 1762-12-14. Avsked 1768-02-29. Levde 1774. Gift 1754-08-10 med Ulrika Eleonora Hierta, döpt 1721-08-29 Spakås, död 1797-04-10 Alebäck och begraven s. å. 16/4, dotter av kabinettskammarherren Lars Hierta, och friherrinnan Emerentia Sparre.

Barn:

 • Lars, född 1761. Överstelöjtnant. Död 1823. Se Tab. 3

TAB 3

Lars, (son av Samuel, tab 2), född 1761-11-20 i Lekåsa socken. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1768-08-04. Korpral därst. 1775-06-02. Kvartermästare s. å. 16/6. Livdrabant 1777-01-17. Vice korpral vid livdrabantkåren 1786-09-21 kapten vid dalfrikåren 1788-10-02. Major i armén s. å. 24/11. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1792-04-18. 2. major vid regementet 1803-03-30. Premiärmajor därst. 1805-02-09. RSO s. å. 1/3. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1807-07-09. Överstelöjtnant i armén 1809-07-10. Död 1823-01-29. Gift 1:o 1787-04-03 Salaholm med Eva Elisabet Fock, född 1766-04-04, död 1801-01-26 Silboholm, dotter av kaptenen Henrik Johan Fock, B, och hans 1:a fru grevinnan Fredrika Ulrika Ekeblad. Gift 2:o 1806-08-05 med Christina Vilhelmina Hummelhielm, född 1777-09-21 Södraholm, död 1867-03-31 i Gränna, dotter av ryttmästaren Hans Hummelhielm, och Maria Catharina Douglies.

Barn:

 • 1. Eva Ulrika Sofia, född 1788-01-11 i Skara, död 1865-01-18 Bergatorp. Gift 1807-01-13 på Silboholm med hovmarskalken Carl Fredrik Löfvenskiöld, nr 1892, född 1769, död 1853.
 • 1. Hedvig Charlotta (Lotten), född 1789-02-06 Blombacka, död ogift 1871-03-01 i Lidköping.
 • 1. Gustava Elisabet (Betty), född 1790-05-18 på Blombacka. Stiftsjungfru. Död ogift 1874-02-22 i Lidköping.
 • 1. Carl Gustaf, född 1791-09-02 på Blombacka. Volontär vid Västgöta dragonregemente 1804. Sekundkorpral därst. 1805-06-27. Kornett 1807-12-05. Löjtnant 1812-03-03. Död ogift 1815-02-10.
 • 1. Lars Ulrik, född 1793. Överstelöjtnant. Död 1866. Se Tab. 4.
 • 1. Claes Evert, född 1794. Överste. Död 1867. Se Tab. 9.
 • 1. Lovisa Magdalena, född 1795-11-30 på ryttmästarbostället Alebäck i Sävare socken, Skaraborgs län. Död ogift 1870-05-16 i Lidköping.
 • 1. Ebba Lona, född 1797-08-11 på Alebäck, död ogift 1883-09-15 i Lidköping.
 • 1. Brita Maria, född 1801-06-20 på Silboholm, död ogift 1862-06-15 Sofielund
 • 2. Adolf Conrad, född 1807-11-15 på Silboholm. Kadett vid Karlberg 1824-11-12. Avgången från krigsakademien 1828-02-27. Därefter en tid i rysk krigstjänst. Förvaltare på Singö, hörande till hans broder Oskars gods Smedby i Österåkers socken, Stockholms län. Död ogift 1871-01-02 på nämnda egendom.
 • 2. Hedvig Maria Elisabet, född 1808-09-24 på Silboholm, död dagen därpå.
 • 2. Hans Samuel Knut, född 1809. Landshövding. Död 1879. Se Tab. 13.
 • 2. Oskar August Blixt, född 1811. Kapten. Död 1892. Se Tab. 18.
 • 2. Emilie Augusta Catharina Vilhelmina, född 1814-08-26 på Silboholm, död ogift 1903-05-09 på Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län.

TAB 4

Lars Ulrik, (son av Lars, tab 3), född 1793-01-08 Blombacka. Volontär vid Västgöta regemente 1806-05-01. Fänrik vid Skaraborgs lantvärn 1808-05-02. Löjtnant därst. s. å. 24/6. Konfirm.fullm. 1809-10-13. Löjtnant i armén s. å. 13/10. Fänrik vid Västgöta regemente 1812-07-21. Löjtnant därst. 1816-09-24. Kapten 1823-07-04. RSO 1838-01-28. Major 1843-04-29. Överstelöjtnant och 1. major 1847-10-08. CXIVJoh:s med. 1855. Överstelöjtnant i armén 1858-04-16. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s. å. 4/5. Avsked även ur armén s. å. Död 1866-09-04 Stubbegården. Gift 1837-09-17 Ekhammar med friherrinnan Eva Sofia Adelswärd, född 1811-07-07 i Jönköping, död 1875-02-13 i Skara, dotter av hovmarskalken friherre Alexander Gustaf Adelswärd, och Sofia Maria af Sandeberg.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1838. Kapten. Död 1900. Se Tab. 5
 • Elisabet Sofia Maria, född 1839-11-16 på kaptensbostället Torp i Värnhems socken, Skaraborgs län, död 1867-09-30 på Stubbesgården. Gift 1860-08-02 på sistnämnda egendom med överstelöjtnanten Birger Hjalmar Hall (von Hall), i hans 1:a gifte, född 1827, död 1907.
 • Ulrik Mattias, född 1841. Lantbrukare. Död 1894. Se Tab. 8.

TAB 5

Lars Gustaf, (son av Lars Ulrik, tab 4), född 1838-11-14 på kaptensbostället Torp i Värnhems socken, Skaraborgs län. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1855-06-06. Studentexamen 1859-01-28 och officersexamen 1860-04-12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/5. Löjtnant 1864-07-05. Kapten 1877-06-01. RSO 1882-12-01. Avsked 1889-04-25. Död 1900-11-29 i Nyköping. Gift 1869-08-26 i Skövde med Anna Ulrika Eva Charlotta Ahlberg, född 1849-08-26 Amundtorp

Barn:

 • Ebba Eva Charlotta, född 1870-06-06 Karlsro. Stiftsjungfru. Gift 1897-01-08 i Nyköping med före detta häradshövdingen i Skånings, Vilske och Valle härader, RNO, Georg Adolf Edvin Kronlund, född 1860-05-09 i Skövde.
 • Lars Gerhard Carl, född 1872-03-27 på Karlsro. Mogenhetsexamen 1892-05-03. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1894-04-30. Död ogift 1895-12-01 i Enköping.
 • Knut Gustaf Sigfrid, född 1873. Köpman. Död 1928. Se Tab. 6.
 • Elis Gustaf Samuel, född 1888. Riksbankstjänsteman. Se Tab. 7.

TAB 6

Knut Gustaf Sigfrid, (son av Lars Gustaf, tab 5), född 1873-10-01 Karlsro. Bokhållare vid Skaraborgs läns enskilda banks avdelningskontor i Falköping 1895-10-01. Anställd i C. Woermanns skeppsredarefirmas Afrikahaus i Hamburg 1903–1918. Avdelningschef vid aktiebolag E. Diedens kontor i Hamburg 1919. Köpman och delägare i firman Västra Kobbe & C:o i Hamburg 1926-01-01, sedan i Stockholm. Död 1928-08-07 i Linköping ]] (Varnhems förs., Skaraborgs län, db). Gift 1:o 1901-03-02 i Hamburg med Vera Ultima Hornberg, född 1868-07-09 i Enköping, död 1920-08-02 i Hamburg, dotter av apotekaren Carl Johan Henrik Hornberg och Aurora Eufrosyne Tiwander. Gift 2:o 1922-06-01 med Margareta Wiebeke Kock, i hennes 1:a gifte (Gift 2:o 1930-03-20 i Åre med Sven Johan Teodor Frödén, född 1878-03-05) (Skaraborgs län, Svenstorps förs., vb), född 1895-11-02 i Tyskland, dotter av grosshandlaren Heinrich Kock från Holstein, och N. N. Volkers.

Barn:

 • 1. Vera, född 1900-05-19 i Hamburg. RHD protokoll 1932-10-21. Barnsköterska.
 • 1. Elisabet, född 1901-08-04 i Hamburg.

TAB 7

Elis Gustaf Samuel, (son av Lars Gustaf, tab 5), född 1888-02-26 i Nyköping. Friherre. Realskolexamen 1907. Genomgick Påhlmans handelsinstitut s. å. Tjänsteman vid riksbankens kontor i Nyköping 1910. Registrator vid kontoret i Norrköping 1917-07-12. Kammarskrivare vid huvudkontoret i Stockholm 1927. Gift 1:o 1915-09-25 i Stockholm, Engelbrekts förs., med Gerda Lovisa Fredlund, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1929-03-12, född 1888-08-13. Dotter av Carl Magnus Fredlund och Ebba Johanna Haglund. Gift 2:o 1929-09-15 i Botkyrka förs., Stockholm (Johannes förs:s vb nr 132) med Margareta Sofia Andersson, född 1897-09-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Magnus, född 1916-07-21 i Nyköping östra stadsförs.
 • 1. Eva Ebba Fredrika, född 1917-08-16 i Nyköping Östra förs.
 • 1. Fritz Magnus, född 1918-09-12 i Norrköping norra förs.
 • 2. Odöpt gossebarn, född 1935-11-27 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • 2. Lars, född 1935-08-22 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 8

Ulrik Mattias, (son av Lars Ulrik, tab 4), född 1841-01-14 på kaptensbostället Torp i Värnhems socken, Skaraborgs län. Friherre. Lantbrukare. Äg och beb Esstorp i Vilske-Kleva förs, Skaraborgs län. Död 1894-11-09 i Skara, Skaraborgs län. Gift 1:o 1866-12-08 i Vings socken, Skaraborgs län med Emma Charlotta Kjellberg, från vilken han 1891-02-04 blev skild gm Consistorii skiljebrev, född 1842-11-11 i Hammars socken, Örebro län, död 1929-02-10 i Hjo (db nr 6), dotter av lantbrukaren Olof Kjellberg och Helena Jonsson. Gift 2:o 1892-04-14 i Vilske-Kleva socken, Skaraborgs län med Anna Matilda Mellqvist, född 1868-03-14 i Skara, Skaraborgs län, död 1935-08-26 i Mölndal och begr. i Göteborg, Gamelstads förs (Partille förs, Göteborgs och Bohus län db nr 49), dotter av lantbrukaren Carl Mellqvist och Eva Märta Andersson.

Barn:

 • 2. Nils Knut Teodor, född 1893-04-05 i Vilske-Kleva socken, Skaraborgs län. Ägnade sig först åt lantbruk, sedan furir vid livregementets grenadjärer. Avsked 1924-07-15. Föreståndare för Svenska bokcentralens distriktskontor i Skövde 1925. Avdelningschef vid dess huvudkontor i Stockholm 1926-10-01. Anställd vid Linguaphone-Institutet i Stockholm 1930–1933 och vid aktiebolag Förenade chokladfabrikerna därst. 1933. Gift 1:o 1924-08-04 i Stockholm Oscars förs med Enrica Roma Bertonotti, född 1893-03-23 i Germignaga, Italien, dotter av godsägaren Antonie Bertonotti och Rosa Giovanelli.
 • 2. Ulrik Mattias, född 1895-03-15 i Skara, Skaraborgs län.

TAB 9

Claes Evert, (son av Lars, tab 3), född 1794-05-19 på ryttmästarbostället Alebäck i Sävare socken, Skaraborgs län furir vid Svea artilleriregemente 1810-04-15. Sergeant därst. 1811-10-24. Officersexamen 1812-08-17. Underlöjtnant vid regementet s. å. 1/9. GMtf 1814-01-22. Löjtnant 1820-12-20. Kapten 1826-07-05. RSO 1838-01-28. Major 1840-12-07. Fullmäktig i arméns pensionskassa 1844. Ledamot av krigslagkommittén s. å. Överste i artilleriet 1853-05-19. Avsked 1854-01-13. CXIVJoh:s med. s. å. Död 1867-09-27 på Söderby i Näs socken, Uppsala län. Deltog 1813–1814 i fälttåget i Tyskland. Gift 1825-01-23 i Stockholm med Gustava Vilhelmina Albertina Askerbom, född 1805-01-18 i nämnda stad, död där 1848-01-01, dotter av krigskommissarien Anders Askerbom och Catharina Gollman.

Barn:

 • Ebba Catharina Vilhelmina Albertina, född 1826-02-26 i Stockholm, död 1895-12-14 på Karlsborg. Gift 1855-12-05 i nämnda stad med översten Samuel Gustaf Robert von Bahr, född 1825, död 1896.
 • Gustava Elisabet, född 1827-10-29 i Stockholm, död där 1834-07-19.
 • Hedvig Matilda Ulrika, född 1828-11-26 i Stockholm, död där 1830-03-13.
 • Claes Gustaf, född 1833-02-02 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1847-09-20. Utexaminerad 1855-05-12. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 30/5. Transp. till livbeväringsregementet s. å. 11/10. Död ogift 1861-02-17 i Uppsala.
 • Eva Johanna Elisabet (Betty), född 1841-01-22 i Stockholm, död där 1889-12-19.
 • Sofia Charlotta, född 1842-06-15 i Stockholm, död ogift 1910-03-14 i nämnda stad, Engelbrekts förs..
 • Albert Lars Evert, född 1846. President. Död 1920. Se Tab. 10.

TAB 10

Albert Lars Evert, (son av Claes Evert, tab 9), född 1846-04-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-09-14. Examen till rättegångsverken 1869-01-28. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 24/2. Extra ordinarie notarie s. å. 3/3. Vice häradshövding 1872-05-31. T. f. förste riddarhuskanslist 1873-03-21. Kanslist i första kammarens kansli s. å. och notarie därst. riksdagarna 1874–1876. T. f. amanuens i ecklesiastikdepartementet 1874-06-15. Amanuens därst. s. å. 1/7. Kanslisekreterare i finansdepartementet 1876-12-15. Sekreterare i kommittén för dövstumundervisningens ordnande s. å. 30/12. RFrHL 1877-06-07. T. f. byråchef i sistnämnda departement 1878-06-07. Kansliråd och byråchef s. å. 12/7. Ledamot av kommittén angående domänförvaltningens ordnande 1880. T f riddarhussekreterare s. å. 2/7. RNO s. å. 1/12. Riddarhussekreterare och ombudsman för riddarhuset 1884-06-10, vilket val bekräftades av ridderskapet och adeln 1887-02-16. RNS:tOO 1887-02-10. OII:s Jmts. d. Expeditionschef i finansdepartementet 1888-03-19. Statsråd s. å. 28/9. Förordnad att såsom ombud deltaga i förhandlingar angående revision av Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden 1889-08-11. KNO1kl s. å. 30/11. Avsked från riddarhussekreterare- och ombudsmansbefattningen s. å. 2/12. Ledamot av riksdagens första kammare sedan 1890-09-17. KNS:tOO s. å. 22/9. StkPdaCO 1891-12-03. KmstkNO 1892-12-01. RoKav KMO 1897-09-18. OII:sJmt s. å. Avsked från statsrådsämbetet 1899-10-27. President i kammarrätten s. d. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Separator 1900–1911. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolag 1900, dess vice ordförande 1906–1910 och ordförande 1910–1917. Vice talmani riksdagens första kammare 1905-09-30. Vice kansler vid KMO 1907-04-29. Promov. jur. hedersdoktor vid Uppsala universitet s. å. 24/5. Avsked från presidentsämbetet 1911-10-27. KmstkVO 1916-06-06. Avsked från vicekanslersämbetet 1918-10-08. Biogr. i Väd? Död 1920-05-07 Grävsnäs, Engelbrekts förs. ]], jordfäst s. å. 14/5 i Engelbrektskyrkan i Stockholm och sedan gravsatt i Lovö socken, Stockholms län. Gift 1873-06-05 i Göteborg med Hulda Charlotta Nyström, född 1849-09-11 i nämnda stad, domkyrkoförs ]], död 1909-07-23 i Ramlösa (Stockholm, Oscars förs., db), dotter av verkställande styrelseledamoten i riksbankens avdelningskontor i Göteborg Carl Mauritz Nyström och Birgitta Charlotte Henriques.

Barn:

 • Charlotte Marianne, född 1874-10-29 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Elisabet, född 1876-06-08 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Ebba Margareta, född 1882-01-21 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1929-06-24 i Paris. Gift 1:o 1901-09-25 i Jakobs kyrka i Stockholm med kaptenen Gustaf Tornérhielm, från vilken hon 1908-07-14 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1877, död 1937. Gift 2:o i Stockholm, Oscars förs. 1910-01-06 med Georg Berggraf Stousland, född 1871-08-06.
 • Samuel Lars, född 1887. Överstelöjtnant. Se Tab. 12.

TAB 11

Carl Evert, (son av Albert Lars Evert, tab 10), född 1878-01-30 i Stockholm. Friherre. Mogenhetsexamen därst. 1895-05-24. Student i Uppsala 1896-09-25. Jur. filosofie examen 1897-05-31. Jur. utr. kandidat 1903-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt och vid Stockholms rådhusrätt s. å. Attaché i utrikesdepartementet s. å. 18/9. Attaché i Paris s. å. 10/10, i Rom 1904-12-14. T. f. andre sekreterare 1905-02-18. T. f. legationssekreterare och chargé d'affaires särskilda tider 1906. Andre sekreterare s. å. 28/9. T. f. förste sekreterare 1907-01-25 och ord. förste sekreterare s. å. 5/6. PersLSO s. å. RPKO s. å. Legationssekreterare i Kristiania 1908-06-29. RRS:tStO2kl s. å. RSpCIII:sO s. å. T. f. legationsråd i S:t Petersburg 1909-03-20–s. å. 17/5. T. f. chargé d'affaires i Kristiania 1910. Legationsråd i London s. å. 16/12. RNS:tOO 1912. Delegerad vid konferensen mot vita slavhandeln i London 1913. Legationssekreterare i Tokio och Peking med bibehållande av legationsråds n. h. o. v. 1913-12-31. RNO 1915-06-06. T. f. legationssekreterare i Washington 1916-10-08. Förste legationssekreterare därst. s. å. 15/12. T. f. chef för Utrikesdepartementets avdelning för tillvaratagande av vissa krigförande makters intressen 1917-12-31. RPrKrO2kl 1918. JUSO2kI 1919. T. f. generalkonsul och konsulardomare i Kina och Shanghai s. å. 31/12. Legationsråd i disponibilitet 1921-12-16. Sveriges ombud vid Tulltariffkonferensen i Shanghai 1922. Gift 1: o 1914-01-31 i London med Mary Doroty Scarisbrick, från England, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1921-12-22, född 1894-08-01. Dotter av Charles Frederick Maria Scarisbrick och Rosalie Georgina Cicely Darret Linnard. Gift 2:o 1930-06-14 i Köpenhamn med Gunlög Ebba Lily'' Kock, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1940-11-05, i hennes 1:a gifte (gift 2.o 1940-12-20 i Stockholm, Oscars förs., vb nr 595 med dir Gustaf Bertil Reuter, född 1901-04-04), född 1906-01-15 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.. Dotter av journalisten Gunnar Viktor Kock och Eli Maria Pettersson. Gift 3:o 1941-11-08 i Stockholm med Ingegerd Irène Bjärne, född 1920-03-24 i Linköping, S:t Lars förs.. Dotter av maskinisten Anton Bjärne och Gertrud Teolinda Viktoria Andersson.

Barn:

 • 1. Claes Edvard, född 1918-02-27 i Stockholm.

TAB 12

Samuel Lars, (son av Albert Lars Evert, tab 10), född 1887-10-23 i Stockholm. Mogenhetsexam, därst. 1906-05-26. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 29/5. Officersexamen 1908-05-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. GV:sOlM 1912. Utexaminerad från allm. artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1913. Löjtnant s. å. 2/8. Genomgick krigshögskolan 1913–1915. Aspirant vid generalstaben 1916–1919. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1919-12-19. Kapten i regementet 1922-11-24. Lärare vid krigshögskolan från 1923-10-01. Generalstabsofficer vid IV. Västra arméfördelningens stab 1924-10-15. Kapten vid regementet 1926-10-26. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1927-06-27. RSO 1929-06-06. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 31/12. Major och lärare vid krigshögskolan 1930-07-03. Major och chef för Norrlands artillerikår 1931-09-11. OffNed ONO m sv s. å. Överstelöjtnant och chef för Norrbottens artillerikår 1934-05-31. Överste i armén 1936-11-13, överste och chef för krigshögskolan 1937-04-30. Gift 1913-05-14 i Stockholm med Frances Anna Margareta Reuterswärd, född 1891-11-06. Dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik Casper Reuterswärd, och friherrinnan Rosa Elisabet von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1915-02-12 i Stockholm, K. Svea Art. regementets förs.

TAB 13

Hans Samuel Knut, (son av Lars, tab 3), född 1809-10-16 Silboholm. Student i Uppsala 1827. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1829-11-29. Auskultant i Göta hovrätt 1830-07-30. Auskultant i Svea hovrätt 1835-07-21. Extra ordinarie notarie därst. 1837-01-30. Vice häradshövding 1838-05-29. Adjungerad ledamot i sistnämnda hovrätt 1840-10-00. Assessor därst. 1842-07-11. T f revisionssekreterare 1847-12-17. Föredragande i högsta domstolen i skiftesärenden 1848-10-31. Landshövding i Norrbottens län 1849-06-12. RNO 1850-01-26. Avsked 1856-06-12. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1868. Död 1879-09-24 på Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län. Ägde nämnda bruk. Gift 1853-05-14 i Stockholm med Maria Ulrika Josefina Björkman, född 1829-04-10 i nämnda stad, död 1908-07-15 på Högfors ]], dotter av bruksägaren Axel Erik Björkman och Maria Antoinetta Nordin.

Barn:

 • Knut Oskar Magnus, född 1854-03-03 i Piteå, död ogift 1925-07-03 i Solna socken, Stockholms län (Karbenning förs. Västmanlands län, db).
 • Anna Maria, född 1855-10-15 i Piteå, död ogift 1921-05-15 på Högfors.
 • Elvine, född 1857-04-26 på Högfors. Död 1915-11-02 i Gävle. Gift 1881-09-08 på Högfors med landshövdingen greve Hugo Erik Gustaf Hamilton, född 1849, död 1928.
 • Aimée, född 1858-11-11 på Högfors, död ogift 1924-05-07 på nämnda egendom.
 • Josefine, född 1860-09-16 och död 1869-05-07 på Högfors.
 • Ebba Augusta Eugenia, född 1862-06-05 på Högfors, död 1934-02-05 på Vårbacka vid Högfors. Gift 1883-09-12 på förstn. egendom med kaptenen greve Adolf Ludvig Hamilton, född 1851, död 1889.
 • Edvard Ludvig, född 1863-12-19 och död 1864-07-25 på Högfors.
 • Ludvig, född 1865. Kommendörkapten. Död 1919. Se Tab. 14
 • Gerhard Tomas, född 1867-10-05 på Högfors. Överflyttade 1899 till Nordamerika. Mekaniker därst. Död ogift genom drunkning 1902-08-09 i Tampa i Florida.
 • Gustaf, född tvilling 1869-04-02 på Högfors, död där s. å. 4/6.
 • Edvard, född tvilling 1869-04-02 på Högfors, död där 1870-02-24.
 • Lars Jakob, född 1871-11-25 på Högfors, död 1880-12-27 i Stockholm.

TAB 14

Ludvig, (son av Hans Samuel Knut, tab 13), född 1865-06-10 Högfors. Elev vid sjökrigsskolan 1879-09-30. Utexaminerad 1886-10-11. Underlöjtnant vid flottan s. å. 11/10. Löjtnant därst. 1889-10-05. RPrRÖO4kl 1895-07-00. Kapten 1897-03-20. RSpMerNavO1kl 1898. GMbg s. å. och 1902-06-27. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1900–1901. Kadettofficer och lärare vid sjökrigsskolan 1901–1905. Stabschef hos befälhavande amiralen i Karlskrona 1905–1911. RSO 1906-12-01. LÖS 1907, dess sekreterare 1908–1913. TunNIO 2kl 1908. RRS:tStO2kl s. å. TurkMO 3kl s. å. Kommendörkapten av 2 gr. 1909-01-22. Chef för skeppsgossekåren i Karlskrona 1911–1914. Kommendörkapten av 1. gr. 1913-10-31. Chef för sjömanskårens skolor vid Stockholms station. RNO 1918-03-16. Död 1919-05-16 på Högfors. Gift 1897-09-23 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Elsa Alida Amalia Dahl, född 1872-10-14 i nämnda stad. Dotter av professorn Frans Gustaf Abraham Dahl och Alida Matilda Lovisa Amlia Hofgren.

Barn:

 • Lars Samuel Knut, född 1899. E. jägmästare. Se Tab. 16.
 • Ebba Elisabet, född 1902-03-29 i Stockholm. Gift 1923-12-15 i Klara kyrka med praktiserande läkaren i Stockholm, med. licentiat Gustaf Erik August Böttiger, född 1896-09-02 i Stockholm.
 • Anna-Brita, född 1905-06-21 i Stockholm, Ålberga gård, Jönåker. Gift 1928-10-06 i Stockholm med godsförvaltaren och e. jägmästaren Edvard Fredrik Sederholm, född 1903-04-24 i Kila socken, Södermanlands län.
 • Elsa Märta Florentina, född 1912-06-08 i Karlskrona, Amiralitets förs.. Gift 1933-12-12 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med med. licentiat finl. friherre Jean Louis Cronstedt, finska friherrliga ätten nr 50, född 1894-09-21.

TAB 15

Kjell, (son av Ludvig. tab 14), född 1898-08-23 i Stockholm, Skeppsholms förs., (fb nr 98). Studentexamen vid Högre allm. läroverket å Östermalm 1916-05-11. Officersexamen vid Karlberg 1918-12-19. Fänrik i Svea artillerireg:s reserv s. å. 31/12. Elev vid tekniska högskolans fackavdelning för bergsvetenskap s. å. Underlöjtnant i nämnda reserv 1920-12-31. Utexaminerad bergsingenjör 1923-02-12. Studier i Nordamerika, Tyskland och Österrike såsom Jernkontorets stipendiat 1923–1924. Driftsingenjör vid Klosters aktiebolag, Långshyttan 1925–1926, vid Fagersta bruks aktiebolag, Långshyttan 1927–1931-04-00. Löjtnant 1926-11-12. Försäljningsingenjör vid Uddeholms aktiebolag 1931-04-00–1935-01-00. Överingenjör och platschef vid österby bruk i Films socken, Uppsala län från 1935-02-01. Gift 1:o 1925-06-07 i Kila kyrka Södermanlands län med Henriette Magdalena Sederholm, född 1902-05-16 på Ålberga i Kila förs., Södermanlands län, dotter av landshövdingen Gustaf Robert Sederholm och grevinnan Henriette Elisabet Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Elisabeth, född 1926-04-14 i Stockholm
 • Elsa Magdalena Kristina , född 1928-07-12 vid Långshyttan i Husby socken, Kopparbergs län.
 • Edvard Hans Ludvig, född 1932-04-09 vid Hagfors bruk och kapellförs., Värmlands län
 • Brita Henriette, född 1936-11-16 i Österby bruk i Films förs.
 • Agneta Louise, född 1940-10-11 i Stockholm

TAB 16

Lars Samuel Knut, (son av Ludvig, tab 14), född 1899-11-28 i Stockholm, Skeppsholms förs. Studentexamen därst. 1918-05-17. Elev vid skogshögskolan 1920. Utexaminerad 1924-06-00. E. jägmästare 1929. Gift 1928-05-19 i Kila kyrka Södermanlands län d:o förs. med Hilda Karin Maria (Mia) Lamberg, född 1904-08-27 Gammelsta, Södermanlands län. Dotter av godsägaren Lars Henrik Lamberg och Ulla Beata Sederholm.

Barn:

 • Fredrik Samuel, född 1929-02-20 i Nyköping.
 • Ulla Maria, född 1931-09-22 i Kalix i Överkalix förs.
 • Lars Johan Ludvig (Jan), född 1933-09-16 i Nederkalix förs.,
 • Lars Edvard, född 1935-05-11 i Nederkalix förs., Nb.
 • Eva Elvine, född 1936-12-07 i Nederkalix förs., Nb.

TAB 18

Oskar August Blixt, (son av Lars, tab 3), född 1811-09-12 på överstelöjtnantsbostället Hene i Kyrketorps socken, Skaraborgs län. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1826-02-24. Underlöjtnant därst. 1827-10-10. Löjtnant 1832-10-13. Kapten 1845-06-11. Avsked 1846-05-15. RVO 1860-05-05. Chef för stamholländerierna i riket 1862-12-30. Död 1892-11-25 Smedby och begraven jämte sin fru i österåkers kyrka. Ägde nämnda egendom. Gift 1841-05-20 Kåvö med friherrinnan Christina Fredrika Åkerhielm af Margretelund, född 1818-10-03 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län, död 1892-04-16 på Smedby, dotter av översten friherre Lars Samuel Christian Fredrik Åkerhielm af Margretelund, och Hedvig Christina Burenstam.

Barn:

 • Anna Christina, född 1845-08-18 på Smedby, död där 1848-01-13.
 • Hedvig Catharina (Karin), född 1847-02-05 på Smedby, död 1925-03-30 i Stockholm. Gift där 1867-10-04 med överintendenten Axel Otto Gotthard Burén, se adliga ätten af Burén, född 1842, död 1923.
 • Lars Oskar Christian, född 1849-01-15 på Smedby. Hovjägare vid Tegeludden å Djurgården 1888. Arrenderade Smedby och Säby i Åkers socken, Uppsala län 1875–1886. Död ogift 1904-05-29 i Stockholm.
 • Knut Samuel Blixt, född 1850-04-12 på Smedby. Arrenderade nämnda egendom 1893–1907. RVO 1905-12-01. Död ogift 1922-07-03 i Norrtälje (Stockholm, Hedvig Eleonora förs., db).
 • Anna Fredrika Aimée, född 1851-07-15 på Smedby, död där 1854-01-25.
 • Juliana Mariana Christina, född 1852-10-08 på Smedby, död där 1854-01-15.
 • Carl August Fredrik, född 1855-06-15 på Smedby. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1878-02-19. Mogenhetsexamen 1879-12-13. Transp. till livregementets dragonkår 1880-03-01. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 18/11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i kårens reserv 1889-05-10. Avsked på grund av sjuklighet 1895-04-26. Död ogift 1932-06-24 i Stockholm, Engelbrekts förs..
 • Christina Elisabet Helena, född 1858-07-01 på Smedby. Hovfröken hos kronprinsessan 1881-09-14. Död 1938-01-06 i Stockholm, Engelbrekts förs. (Solna db n:r 5). Gift 1883-08-12 i Österåkers kyrka med generalen Knut Gillis Bildt, född 1854, död 1927-10-27.

TAB 19

Carl Vilhelm, (son av Lars Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Blombacka, tab 1), född tvilling 1735-09-17 Blombacka. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1751-11-15. Fältväbel vid Nylands dragonregemente 1753-12-15. Kornett i armén s. å. 19/12. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1756-08-24. Löjtnant därst. 1760-07-23. Ryttmästare 1770-05-22. Avsked 1773-05-17. Död 1806-04-09 på Rössberga i Valtorps socken, Skaraborgs län. Gift 1784-01-01 på Mollungen i Ods socken, Älvsborgs län med Metta Maria Reenstierna, född 1758-06-28, död 1845-03-07 Kyrkebo, dotter av kaptenen Abel Reenstierna, och Hedvig Catharina Simmingsköld.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1785-01-22 på Kungsgården i Gudhems socken, Skaraborgs län, död ogift 1843-03-06 i Lidköping.
 • Sofia Lovisa, född 1786-03-06 på Kungsgården, död 1856-07-18. Gift med krigsrådet Gustaf Adolf von Schéele, född 1768, död 1845.
 • En dödf. dotter 1787-08-13 på Kungsgården.
 • Carl Axel, född 1789. Överste. Död 1855. Se Tab. 20
 • Carl Samuel, född 1790-07-18, död s. å. 1/11.
 • Lars Abel, född 1791. Överstelöjtnant. Död 1874. Se Tab. 24.
 • Sven Didrik, född 1793-06-27 på Rössberga, död där 1798-12-02.
 • Samuel, född 1794-10-18 på Rössberga, död där 1798-11-12.

TAB 20

Carl Axel, (son av Carl Vilhelm, tab 19), född 1789-03-02 Sjögerås. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1805-06-08. Sekundkorpral vid Västgöta dragonregemente 1806-08-30. Fänrik vid Bohusläns regemente 1808-02-05. Löjtnant därst. 1812-03-03. Kapten 1813-02-02. Bevistade kriget mot Norge 1814. GMtf 1815-02-07. Major i armén 1821-11-05. RSO 1822-06-28. Major vid regementet 1826-02-14. 2. Major därst. 1827-04-25. Överstelöjtnant i armén s. å. 4/7. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1832-04-14. Avsked med överstes n. h. o. v. 1835-05-09. Död 1855-05-15 på Saltkällan i Foss socken, (Göt. o. R.). Gift 1825-09-22 i Göteborg med Charlotta Lamberg, född 1802-06-24 i nämnda stad, död 1880-06-23 i Stockholm, dotter av kommerserådet Johan Lamberg och Maria Juliana Kåhre.

Barn:

 • Märta Maria Charlotta, född 1827-10-27 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1917-04-07 i Stockholm. Gift 1857-11-30 i Uddevalla med häradshövdingen i Västra Roslags domsaga av Stockholms län Carl Ludvig Molin, född 1804-12-26 i Örebro län, död 1876-07-28 i Stockholm.
 • Gustaf Johan Vilhelm, född 1829. Premiärlöjtnant. Död 1863. Se Tab. 21.
 • Ebba Martina, född 1831-11-14 på Saltkällan, död 1924-02-24 i Göteborg och jordfäst i Uddevalla. Gift 1855-09-17 på Saltkällan med bruksägaren Anders Wahlstedt, född 1822-11-24 i Uddevalla, död 1882-04-01 på Kollerö bruk i Södra Ryrs socken, Älvsborgs län.
 • Hedvig Margareta Sofia, född 1833-07-25 Torreby. Gift 1858-08-25 i Uddevalla med överstelöjtnanten vid Bohusläns regemente, RSO, Carl Anders Neiglick, född 1819-07-28 i Jönköping, död 1893-02-09 på Annegreteberg.
 • Ebba Julia, född 1836-07-22 på Torreby, död ogift 1923-11-18 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs..
 • Knut Samuel Axel Sebastian, född 1843. Kabinettskammarherre. Död 1926. Se Tab. 22.

TAB 21

Gustaf Johan Vilhelm, (son av Carl Axel, tab 20), född 1829-01-30. Kadett vid Karlberg 1846-02-02. Utexaminerad 1851-03-29. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 11/4. Premiärlöjtnant därst. 1858-06-15. Död 1863-06-23 på Tosterup i likanämnd socken, Kristianstads län. Gift där 1859-09-26 med Mary Bell Scott i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1851-05-17 i staden Hobart i engelska kolonien Tasmanien med sekundlöjtnanten greve Carl Augustin Alfred Tomas Ehrensvärd, född 1825, död 1854. Gift 3:o 1866-12-29 i Stockholm med vice amiralen Carl Filip Samuel Virgin, född 1824, död 1906), född 1826-02-05 i Hobart, död 1895-04-06 på Liatorp vid Hälsingborg, dotter av colonial surgeon, doktor James Scott och Lucy Margaret Davey.

Barn:

 • Mary Lochtina Charlotta Dorotea, född 1861-06-08 i Stockholm, död 1862-12-22.

TAB 22

Knut Samuel Axel Sebastian, (son av Carl Axel, tab 20), född 1843-02-09 på Saltkällan i Foss socken, Göteborgs och Bohus län. Kadett vid Karlberg 1856-06-12. Utexaminerad 1862-04-30. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 13/5. Löjtnant 1865-08-15. Ordonnansofficer vid andra militärdistriktets stab 1877. Adjutant vid samma stab 1879-03-07–1885-04-10. Kapten i regementet 1881-05-13 och vid regementet 1884-10-05. Verkställande direktör i Halmstad – Nässjö järnvägsaktiebolag 1886-05-03–1922. RSO s. å. 1/12. Adjutant hos konungen 1890-12-10. RVO 1892-05-03. Statsrevisor 1892–1894. Major vid Södermanlands regemente 1893-06-22. Major och t. f. chef för Hallands bataljon 1896-04-24. Major och chef för nämnda bataljon s. å. 22/5. KDDO2gr 1897-05-12. Överstelöjtnant i armén s. å. 5/3. OII:sJmt s. å. 13/9. Överstelöjtnant och 1. major vid södra skånska infanteriregementet 1898-07-08. RNS:tOO s. å. 1/12. OffFrHL 1899-04-21. KBadZLO2kl s. å. 23/4. KSVFO s. å. 5/5. Transp. till Jönköpings regemente s. å. 7/7. Överste i armén s. å. 6/7. Kabinettskammarherre 1900-07-09. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i Jönköpings reg:s reserv s. å. 12/7. RNO 1901-11-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1902-11-21. KSO2kl s. å. 1/12. Direktör för Västra Centralbanan 1903–1922. KDDO1gr 1903-11-12. KNO2kl 1905-05-15. KNO1kl 1907-12-01. Avsked ur armén 1917-06-14. Biogr. i Väd? Död 1926-12-25 i Halmstad. Ägde Flasarp i Bankeryds socken, Jönköpings län 1868–1884. Gift 1868-10-06 i Stockholm med Augusta Helena Charlotta Brändström, född 1848-08-13 i nämnda stad, död 1932-10-19 i Halmstad ]], dotter av generaldirektören Per Brändström och Johanna Henriette Bratt.

Barn:

 • Carl Henrik Edvard, född 1869. Major. Död 1921. Se Tab. 23.
 • Ebba Henrietta, född 1870-10-07 på Flasarp. Gift 1894-03-20 i Halmstad med översten Hugo Nordenfeldt, född 1865, död 1922.
 • Per Hugo, född 1871-12-25 på Flasarp, död där 1873-06-22
 • Sigrid Charlotta, född 1875-01-13 på Flasarp. Gymnastikdirektör, utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1897.

TAB 23

Carl Henrik Edvard, (son av Knut Samuel Axel Sebastian, tab 22), född 1869-07-25 Flasarp. Volontär vid Bohusläns regemente 1886-02-18. Mogenhetsexamen 1888-06-09. Sergeant vid nämnda regemente 1889-07-01. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1890-10-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/11. Löjtnant därst. 1895-06-28. Kapten 1904-09-16. RSO 1911-06-06. Major i armén 1916-05-05 och vid regementet s. å. 18/12. Död 1921-06-30 i Strömstad, Bohusläns reg:s militärförs.,. Gift 1910-07-27 i Göteborg, Haga förs. med Elsa Gillblad, född 1888-06-13, död 1919-04-07 i Uddevalla, dotter av grosshandlaren Axel Gillblad och Anna Henriksson.

Barn:

 • Ebba, född 1911-07-05 i Uddevalla.

TAB 24

Lars Abel, (son av Carl Vilhelm, tab 19), född 1791-12-25 i Västergötland. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad 1811-03-30. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 10/4. Löjtnant därst. 1812-12-29. Kapten vid Hälsinge regemente 1818-03-10. RSO 1834-01-28. Major vid sistnämnda regemente 1835-05-25. Överstelöjtnant i armén 1843-02-06. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1851-06-12. Avsked 1854-04-18. Död 1874-10-27 Karlslund. Ägde nämnda egendom. Gift 1825-10-21 i Gävle med Emilie Charlotta Brändström, född 1801-02-09 i Göteborg, död 1888-11-17 på Kilafors bruk i Hanebo socken, dotter av grosshandlaren Carl Erik Brändström och Johanna Vilhelmina Bratt.

Barn:

 • Carl Per Albrekt, född 1826. Häradsskrivare. Död 1907. Se Tab. 25.
 • Maria Vilhelmina Emilia, född 1827-12-19, död s. å. 22/12.
 • Emma Margareta Augusta, född 1829-04-02 Florsberg, död 1913-02-08 Hemstanäs. Gift där 1848-08-27 med bruksägaren, KVO1kl, RNO, Carl Anton Rettig i hans 2:a gifte (gift 1:o 1840 med Petronella Aurora Westblad, född 1821-06-21 i Falun, död 1845-10-19, dotter av rådmannen i nämnda stad P. Westblad), född 1814-07-03 i Gävle, död 1896-03-07 på Hemstanäs. Fru Rettig, född friherrinna Åkerhielm af Blombacka, ägde Hemstanäs.
 • Jenny Eleonora Matilda, född 1830-12-11 på Florsberg, död 1913-07-01 i Gävle, Segerstads förs., Gävleborgs län. Gift 1856-02-10 på Karlslund med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Hälsinge regemente, RSO. Gustaf Ulrik Unge, född 1820-07-23 i Stockholm, död 1904-05-09 i Älvstorp vid Landa järnvägsstation i Segerstads socken, Gävleborgs län.
 • Hilda Clementina Charlotta, född 1833-05-11 på Florsberg, död ogift 1891-01-05 på Kilafors.
 • Lovisa Adelaide, född tvilling 1835-03-24, död 1839-08-23.
 • Sofia Alida, född tvilling 1835-03-24, död 1837-01-12 på Florsberg.
 • Lars Vilhelm Mauritz, född 1838-09-20 på Florsberg. Student i Uppsala 1859-01-29. Kameralexamen 1860-12-11. Tjänstg. på landskontoret i Gävle och på häradsskrivarkontor i Södermanlands län 1860–1862. Elev vid Ultima lantbruksinstitut 1863. Utexaminerad 1865. Lärare vid lantbruksskolan å Borgholms kungsgård på Öland 1865–1871. Lärare i husdjurslära, jordbrukslära och mejerihushållning vid nyssn. lantbruksinstitut 1871–1883 och i sistnämnda två ämnen 1883–1892. Företog med statsunderstöd en resa för lantbruksstudier i England och Skottland 1871. Gjorde såsom Nonnensk stipendiat resor i Danmark, Slesvig-Holstein, England och Skottland i samma ändamål 1876. Reste med statsunderstöd i Danmark för mejeristudier 1882. Ordförande i Uppsala läns nötboskaps premieringsnämnd 1888–1896. Lektor i husdjurslära vid nämnda institut 1892-11-01. RVO 1893-12-01. Död ogift 1905-08-19 i Uppsala.

TAB 25

Carl Per Albrekt, (son av Lars Abel, tab 24), född 1826-08-04 i Gävle. Furir vid Hälsinge regemente 1843-07-28. Sergeant därst. 1846-06-03. Bataljonsadjutant s. å. 21/8. Student i Uppsala 1849-06-01. Kameralexamen 1851-12-12. Avsked från nämnda regemente 1852-01-07. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 13/2. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret s. å. 18/2. Extra ordinarie landskontorist i Södermanlands län 1854-08-21. Landskontorist 1855-03-30. Revisor i kammarkollegium 1858-05-17. Häradsskrivare i Öster och Väster-Rekarne härads fögderi av nämnda län 1861-06-21. Avsked 1891-08-28. Död 1907-01-10 Forsby s socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1861-10-06 i Södertälje med Augusta Ragnhild Lovisa Ekbom, född 1834-10-23 i nämnda stad, död 1869-06-15 i Eskilstuna, dotter av handlanden Anders Ekbom och Christina Lovisa Köhler. Gift 2:o 1874-03-15 i Eskilstuna med Amalia Westerberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med egendomsägaren August Leonard Vogel, född 1823-03-18, död 1861-10-12 i Eskilstuna), född 1829-12-12 i Västerås, död 1908-03-26 i Trälleborg ]], dotter av garverifabrikören Carl Johan Westerberg och Anna Christina Lindström.

Barn:

 • 1. Lars Gustaf Albrekt, född 1862, död 1863-11-08 i Eskilstuna.
 • 1. Per Ludvig Emil, född 1863-07-18 i Eskilstuna, död där s. å. 18/8.
 • 1. Carl Ragnar Alfred, född 1864. Godsägare. Se Tab. 26.
 • 1. Per Knut Andreas, född 1867-03-10 i Eskilstuna. Postskrivare i nämnda stad 1883-08-00–1886. Extra ordinarie postexpeditör 1886-08-03. Extra biträde i södra postdistriktet 1891-07-03. Postexpeditör 1899-12-15. Postmästare i Årjäng 1913-10-28, i Svenljunga 1918-05-23, i Simrishamn 1920-09-01 och i Köping 1927-03-31. GMn och r 1928-06-16. Avsked 1933. Död ogift 1934-03-31 i Strängnäs.

TAB 26

Carl Ragnar Alfred, (son av Carl Per Albrekt, tab 25), född 1864-10-14 i Eskilstuna. Elev vid Eskilstuna tekniska skola 1880–1882. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1885. Utexaminerad 1887. Inspektor vid Baldersnäs i Steneby socken, Älvsborgs län 1887–1891. Andre lärare vid Göteborgs och Bohus läns lantbruksskola på Stora Vrem 1892–1895. Lärare vid Kallerstads lantbruksskola vid Linköping 1895–1897. Arrenderade Forsby i Kimstads socken, Östergötlands län 1899–1909. Ägde Finstorp i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län 1911–1918 och Hvilan Uppsala län 1919–1925 samt äg. Del i Rossön i Ytterlännäs socken och Orrnäs i Bodums socken. Gift 1917-01-16 i Sundsvall med Catharina Olina Pålsson, född 1878-09-03 på Orrnäs, dotter av hemmansägaren Olof Pålsson och Anna Greta Hansson.

Barn:

 • Anna Ragnhild Amalia, född 1917-09-19 i Stockholm, Maria förs.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: