Schenck nr 5

Från Adelsvapen-Wiki

F 005.jpg

Friherrliga ätten Schenck nr 5 †

Friherrlig 1625, introd. s. å. Utdöd 1636-10-20.

Härstammar av en urgammal adlig och sedan friherrlig ätt i Turingen. Ättens äldsta säte var slottet Vargyla, tre mil från Erfurt. Släkten har fått sitt namn av arvskänksämbetet, vilket denna ätt redan i tolfte seklet beklädde i lantgrevskapet Türingen, och har sedan utgrenat sig i flera linjer. En av dessa skrev sig till Tautenburg, ett slott i Turingen, som blivit av ätten redan år 1232 uppbyggt, och från densamma härstammade den svenska grenen.


  • Rudolf Schenck, till Vargyla. Amtman i Delitzsch. Död omkr. 1341.

Barn:

  • Rudolf Schenck, till Tautenburg. Herre till Elsterberg. Död före fadern. Gift med Agnes Reuss von Planen.

Barn:

  • Ludvig Schenck. Amtman i Eisenberg. Död omkr. 1495. Gift med Constantine, grevinna zu Gleichen.

Barn:

  • Sigismund Schenck. Halshuggen 1499 i Torgau.

Barn:

  • Christoffer Schenck. Geheimeråd hos hertig Albrekt av Preussen 1525. Riddare av tyska orden. Död 1548. Gift med Dorotea, friherrinna von Eulenberg.

Barn:

  • Christoffer Schenck, friherre till Tautenburg och pantherre till Schulenburg, båda i Tyskland, samt herre till Sätra i Sverige. Synes hava inkommit till Finland med hertig Johan från hans polska resa hösten 1562. Blev fången 1563 vid Åbo slotts erövring och förd till Sverige, men lössläppt1. Ryttmästare under hertigen av Alba i Holland och deltog i Haarlems, Alkmars m. fl. belägringar2. Avsked 1575 och fick Schulenburg i pant för sina och sina ryttares fordringar2. Återvände från Tyskland och kallas 1577-04-14 krigsråd och överste i svensk tjänst. Arrenderade bergverken i Sverige2 genom kontrakt med konung Johan 1585-09-04 och s. å. 2/10 och med konung Sigismund 1598-09-09. Hertig Carls råd 1589. Död omkr. 1614 (före 1615-02-15).2 Han ledsagade vid konung Johan III:s bisättning 1592 änkedrottning Catharina Stenbock samt följde 1595 med änkedrottningen till Söderköpings herremöte. Gift 1590-03-01 på Strömsholm (morgongåvobrev) med grevinnan Catharina Brahe, född 1556-08-18 i Stockholm, död i barnsäng 1596-09-12 på Strömsholm, dotter av riksdrotset Per Brahe, greve Brahe och friherrinnan Beata Stenbock.

Barn:

  • Peter Schenck, friherre Schenck, friherre till Tautenburg och pantherre till Schulenburg samt herre till Ollestad i Hovs socken Älvsborgs län, som han ärvde 1627 efter sin broder Johan. Född 1596-09-12 på Strömsholm. Student i Leiden3 1619-11-29. Kammarjunkare. Upphöjd i svenskt friherrligt stånd och introd. 1625 på riddarhuset under nr 5 bland friherrar. Död ogift 1636-10-20 och slöt således själv sin friherrliga ätt. 'Till hans begravning blev av regeringen beviljat 400 daler gott mynt eller 800 daler kopparmynt.'

Källor

1Bomansson, Hertig Johan och hans tid (1862). 2At (L). 3At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.