:

Hamilton af Hageby nr 99

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Hamilton AF HAGEBY nr 99

Friherrlig 1689-04-12, introd. 1693.

Hamilton af Hageby F9900.png

TAB 1

Malkolm Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, (son av John Hamilton, se friherrliga ätten Hamilton af Deserf nr 50, Tab. 3), friherre och herre till Hageby, Hökälla och Råda, alla i Västergötland. Född (1635-04-13) 1635-04-18 i Irland. Inkallad 1654 till Sverige av sin farbroder, översten, frih. Hugo Hamilton af Deserf. Pikenerare vid drottning Christinas livgarde s. å. Fänrik vid dalregementet 1655. Kapten därst. 1656-09-001. Kapten vid ett värvat regemente s. å. 1. Major därst. 1658-02-12 och vid Kalmar infanteriregemente 1659-12-001. Generaladjutant vid armén i Norge s. å. Natural. svensk adelsman 1664-07-23 med bibehållande av sina förfäders vapen: i skölden tre silverrosor och en silverhalvmåne mitt emellan dem i rött fult samt på hjälmen en grön salamander i brinnande eld (ej introd.). Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1667-04-18. Överste för samma regemente 1678. Friherre 1689-04-21 jämte yngre brodern (introd. 1693 under nr 99). Generalmajor samt landshövding i Västernorrland 1698-05-16. Död 1699-01-17 i Stockholm och begraven 1699-08-13 i Gustavi kyrka i Göteborg. Gift 1661 med Catharina Makeléer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1651-12-14 i Göteborg med översten David Sinclair, natural. Sinclair, död 1656), född 1637, död 1709 och begraven 1709-08-08 i Göteborg, dotter av kommissarien Johan eller Hans Maclean, adlad Makeléer, och hans 1:a fru Anna Gubbertz.

Barn:

 • Jeanna, född 1665-10-25, död 1695 Salaholm och begraven 1695-07-16. Gift 1687-02-11 med lagmannen Gabriel Gyllengrip, född 1664, död 1726.
 • Hugo Johan, född 1668. Fältmarskalk. Död 1748. Se Tab. 2.
 • Jakob. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1688. Fänrik därst. 1689-12-12. Löjtnant 1692. Reste utrikes. Dödsskjuten ogift s. å. vid Angkriin i Irland.
 • Charlotta Catharina, född 1672-04-03 på Hageby, död 1735-02-06 och begraven 1735-03-18 i Skövde stads kyrka. Gift 1701 med majoren Carl Magnus Lilliehöök af Fårdala, i hans 2:a gifte, född 1661, död 1731.
 • Lunetta Beata, döpt 1674-08-28 i Göteborg, död ogift 1761-11-30 på Råda Göteborgs och Bohus län och begraven 1762-02-02 i Göteborg.

TAB 2

Hugo Johan, (son av Malkolm Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, Tab. 1), friherre och herre till Boo och Iboholm, båda i Bo socken, Örebro län, samt Nynäs i Ekeby socken, Örebro län. Född 166(8). Var 1681 fältväbel vid Älvsborgs regemente. Fänrik därst. 1683-07-30. Fänrik vid livgardet 1691-01-00. Löjtnant därst. 1692-07-01. Gick i fransk krigstjänst s. å. och bevistade Namurs belägring och slaget vid Steenkerke s. å. Inträdde i holländsk krigstjänst och bevistade slaget vid Neerwinden 1693 samt Namurs belägring 1695. Kapten vid Älvsborgs regemente 1695-02-17. Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1700-04-04. Överste för nämnda regemente 1700-11-29. Generalmajor av kavalleriet och chef för Östgöta kavalleriregemente 1708-12-04. Generallöjtnant av kavalleriet 1720-03-14. General 1722-04-09. Fältmarskalk 1734-12-16. Avsked från överstebeställningen vid Östgöta kavalleriregemente 1747-10-16. RoKavKMO. Död 1748-01-09 Tuna s socken, Östergötlands län [Lk] och gravsatt 1748-02-12 i Flemingska graven i Björklinge kyrka, Uppsala län. 'Var en av konung Carl XII:s tappraste krigare samt med vid Narva, Klissov, Fraustadt och Poltava, blev 1709-07-01 vid Dnjepern fången och förd först till Moskva, där han måste deltaga i tsarens segerintåg, sedan till Kasan.' Om honom se H. E. Uddgren, Karolinen Hugo Johan Hamilton (1916). Gift 1:o 1699-03-07 Örby med Eva Catharina Falkenberg af Trystorp, född 1680-07-12 i Stockholm, död 1707-09-05 i Stettin på återresa från Sachsen, dit hon med armén följt sin man samt begraven 1708-03-10 i Riddarholmskyrkan men sedan nedsatt i Falkenbergska graven i Vadsbro kyrka, Södermanlands län, dotter av landshövdingen Henrik Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru friherrinnan Christina Maria Kruse af Kajbala. Gift 2:o 1723-07-02 i Stockholm med änkedrottning Hedvig Eleonoras kammarfröken, friherrinnan Anna Fleming af Liebelitz, grevinna Fleming, född 1682, död 1737-11-09 på Tuna och gravsatt 1738-03-04 i Flemingska graven i Björklinge kyrka, dotter av k. rådet och presidenten, friherre Claes Hermansson Fleming af Liebeliz, nr 17, och friherrinnan Anna Cruus af Gudhem.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik. Född 1705. Hovmarskalk. Död 1753. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Fredrik, (son av Hugo Johan, Tab. 2), till Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanlands län, Bogesund i Östra Ryds socken, Stockholms län samt Östanå och Västanå, bada i Granna socken, Jönköpings län. Född 1705-06-25. Student i Uppsala2 1717-11-13. Kammarherre 1727-12-10. Stallmästare 1732-04-18. Hovmarskalk. RNO 1751-12-04. Död 1753-05-18 hastigt av slag på Hedenlunda och begraven i Falkenbergska graven i Vadsbro kyrka. Gift 1:o 1732-04-18 med grevinnan Christina Anna Brahe, född 1717-07-27 i Stockholm, död av koppor i sin fjärde barnsäng 1739-03-14 och begraven i Vadstena kyrka samt därefter förd till Falkenbergska graven i Vadsbro, dotter av generalmajoren, greve Abraham Brahe, och hans 2:a fru Margareta Fredrika Bonde. Gift 2:o 1744-06-24 med friherrinnan Helena Magdalena Wrangel af Adinal, född 1723-03-08 Alvastra s socken, Östergötlands län, död (1812-06-23) 1812-07-23 på Hedenlunda, dotter av fältmarskalken, friherre Carl Henrik Wrangel af Adinal, och grevinnan Märta Helena Horn af Rantzien.

Barn:

 • 1. Johan Abraham, född 1734. Generalmajor och landshövding. Död 1795. Se Tab. 4.
 • 1. Fredrik Ulrik, född 1735. Landshövding. Död 1797. Se Tab. 5.
 • 1. Anna Margareta, född 1737-07-23, död 1761-09-23 på Kungs Norrby i Brunneby socken, Östergötlands län. Gift 1754-07-30 med generalmajoren Fredrik Ulrik Wrangel, friherre Wrangel af Sauss, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1793.
 • 1. Carl Henrik, född 1739-03-00, död några veckor gammal och begraven i Vadsbro kyrka
 • 2. Adolf Ludvig, född 1746-03-09. Student i Uppsala2 1760-03-31. Fänrik vid livgardet 1762-12-31. Avsked1 1768-03-31. Kammarherre. Död barnlös 1777-08-12 i Halmstad och begraven 1777-08-16 i Sperlingska graven i därvarande kyrka. Gift 1771 i Stockholm med grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1779-07-19 på Vittskövle i likan, socken, Krist., med riksrådet, friherre Emanuel De Geer af Leufsta, född 1748, död 1803), född 1756-06-08, död 1810-11-21 Frötuna, dotter av en av rikets herrar, överhovjägmästaren, greve Carl Reinhold von Fersen, och friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre.
 • 2. Ulrika Christina, döpt 1748-08-12 i Stockholm, död 1784-10-12 på Vittskövle och begraven 1784-10-18 i Vittskövle kyrka. Gift 1769-10-12 på Hedenlunda med hovjägmästaren, friherre Kjell Christoffer Barnekow, född 1730, död 1818.
 • 2. Hedvig, född 1749-11-06, död 1828-12-16 på Rönneholm i Stehags socken, Malmöhus län. Gift 1774-11-13 med generallöjtnanten Johan Gustaf Coyet, född 1737, död 1803.
 • 2. Charlotta Fredrika, född 1751, död 1813-07-02 på Hedenlunda. Gift där 1771-12-03 med hovmarskalken, greve Johan Gustaf Bonde af Björnö, född 1733, död 1796.

TAB 4

Johan Abraham, (son av Carl Fredrik, Tab. 3), till Boo fideikommiss i Bo socken, Örebro län. Född 1734-01-20. Antagen i krigstjänst 1738. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Kornett därst.1 1750-06-26. Avsked1 1756-12-18. Kammarherre 1758-01-10. Hovmarskalks titel. Landshövdings fullmakt 1762-06-29. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1763-05-10 och i Örebro län 1766-03-20. RSO 1767-11-23. KSO 1772-09-12. Avsked med generalmajors n. h. o. v. 1780-06-10. Död 1795-02-13 i Örebro. Han bevistade 1759 på egen bekostnad fälttåget i Pommern. Gift 1:o 1755-06-03 i Stockholm med sin systers svägerska Anna Margareta Wrangel af Sauss, född tvilling 1727-02-20, död 1758-06-07 i barnsäng Ulvåsa, dotter av generalmajoren Otto Reinhold Wrangel, natural. Wrangel af Sauss, och hans 1:a fru friherrinnan Margareta Birgitta Lagercrona. Gift 2:o 1769-02-26 på Munkfors bruk i Ransäters socken, Värmlands län med Catharina Adelheim i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lagmannen Alef Herman Anrep. Född 1707, död 1764), född 1732-03-14 Elfvik, död 1794-05-05 i Karlstad, dotter av bergsrådet och brukspatronen Johan Borgström, adlad Adelheim, och hans 1:a fru Brita Bratt.

Barn:

 • 1. Fredrika Lovisa, född 1758-06-05 på Ulvåsa, död 1800-01-19 i Örebro mycket hastigt. Gift 1:o 1776-11-21 på Munkfors bruk med sin styvmoders halvbroder, hovjunkaren Erik Adolf Adelheim, född 1743, död 1778. Gift 2:o 1781-10-28 på Munkfors bruk med landshövdingen Evert August Franc, född 1729, död 1800.

TAB 5

Fredrik Ulrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 3), till Boo fideikommiss, Östanå i Gränna landsförsaml. Jönköpings län, samt Mem i Tåby socken, Norrö i Kettilstads socken, Låstad i Furingstads socken och Stavsäter i Vists socken (alla i Östergötlands län). Född 1735-10-27. Volontär vid livgardet 1738. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 17481 kvartermästare därst. 17491. Fänrik vid Hamiltonska regementet1 1750-03-30. Kornett vid ovann. kavalleriregemente1 1752-02-20. Löjtnant därst. 1754-02-28. Avsked 1758-07-03 H. Kammarherre8 1761-04-22. Kammarherre hos kronprinsen8 1762-03-30. Hovmarskalk och överkammarherre hos densamme8 1766-11-17. RSO 1770-04-28. Landshövding över Jönköpings län 1778-07-02. KNO 1782-09-01. Avsked från landshövdingämbetet 1795-02-04. Död 1797-08-26 i Örebro. Gift 1765-09-08 på Mem med sin syssling, grevinnan Hedvig Maria Taube, född 1744-04-13 på Mem, död 1785-08-30, dotter av amiralen och landshövdingen, greve Didrik Henrik Taube, och hans 1:a fru Jakobina Sparrsköld.

Barn:

 • Carl Didrik, född 1766. Överstekammarherre och landshövding. Död 1848. Se Tab. 6.
 • Christina Sofia, född 1767-08-28 på Stavsäter, död 1799-04-12 i Norrköping och begraven 1799-04-18 i Banérska eller Ekenäsgraven i Örtomta kyrka Östergötlands län. Gift 1785-10-23 på Mem med majoren, friherre Svante Banér, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1817.
 • Hugo Johny, född 1769-02-02 på Stavsäter, död 1769-08-00 på Mem.
 • Gustaf Johny, född 1772-01-10 på Stavsäter, död där 1772-03-11.
 • Beata Margareta Fredrika, född 1776-10-27 på Östanå, död 1826-05-04 på Mem. Gift 1802-07-25 i Bo kapellkyrka med överstekammarjunkaren, friherre Evert Fredrik von Saltza, greve von Saltza, född 1775, död 1859.
 • Fredrik Edvard, född 1779. Kammarherre. Död 1837. Se Tab. 11.
 • John Malkolm, född 1782-07-15. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Utexaminerad3 1799-10-03. Kornett vid livregementets husarkår4 1700-12-12. Död 1803-06-14 Olofsborg och begraven 1803-06-21.

TAB 6

Carl Didrik, (son av Fredrik Ulrik, Tab. 5), till Boo fideikommiss i Boo socken, Örebro län. Född 1766-07-11 Stavsäter. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1774. Livdrabant 1777-06-06. Premiäradjutant vid Bohusläns dragonregemente 1783-08-28. Löjtnant därst. s. å. 17/9. Stabsadjutant hos konungen 1788-06-10. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1787-02-05. Kammarherre hos drottningen s. å. 19/11. RSO 1790-05-02. Major och överadjutant hos konungen s. å. 23/8. Hovstallmästare5 s. å. 27/11. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1792-05-15. Överstelöjtnant vid lätta dragonkåren s. å. 20/7. Överstekammarjunkare 1794, med lön8 1800-06-09. HLFrKA 1795-05-30. Landshövding i Örebro län 1796-04-21. Avsked därifrån 1801-06-16. Överstekammarherre i survivans 1810-10-20. Ordförande i statsutskottet vid riksdagen s. å. 5. KNO s. å. 23/11. Ekonomiintendents lön8 1813-01-11. Erhöll tjänstefrihet från överstekammarherreämbetet5 1815-04-08. Död 1848-07-01 på Boo. Gift 1:o 1796-05-24 i Örebro med sin kusins dotter Anna Catharina Adelheim, född 1778-06-22, död 1814-02-25 på Boo, dotter av hovjunkaren Erik Adolf Adelheim, och friherrinnan Fredrika Lovisa Hamilton af Hageby. Gift 2:o 1815-03-02 i Göteborg med Sofia Jakobina Beckman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren i nämnda stad Laurens Tarras), född 1771, död 1844-01-29 på Boskulla under Boo.

Barn:

 • 1. Malkolm Fredrik, född 1797-05-17. Korpral 1811-12-13. Konst. Kornett vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1814-05-22. Konfirm. kornett därst. s. å. 12/7. Transp. till kornett vid Mörnerska husarerna1 1816-02-27. Död s. å. 21/3 i Ystad.
 • 1. Johan August, född 1799, död 1812-02-20 i Stockholm.
 • 1. Carl Evert, född 1801, död 1803 på Boo.
 • 1. Hugo Adolf, född 1802. Överpostdirektör. Död 1871. Se Tab. 7.
 • 1. Jakob Alexander, född 1807, död 1809-02-01 på Boo.
 • 1. Carl Johan Oskar, född 1811-06-22, död 1814-02-24 på Boo.

TAB 7

Hugo Adolf, (son av Carl Didrik, Tab. 6), född 1802-10-02 Boo. Studerade vid undervisningsanstalten Veckelde i Braunschweig från 1815. Student i Uppsala 1819. Stora teol. examen samt kameralexamen s. å. Disputerade pro exercitio 1821. Filosofie kandidat examen höstterminen 1823. Disputerade pro gradu 1824. Promov. filosofie doktor s. å. 12/6. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen s. å. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium s. å. Tjänstg. i nämnda ämbetsverk 1821–1828. Kammarherre hos kronprins Oscar 1826-01-01. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1828-06-24. Avsked 1834-12-30. Direktör för Örebro enskilda bank 1837. Tjänstfri vid hovet 1839. LFrKA 1840. LLA 1843. Ordförande i statsrevisionen s. å. Förste direktör för spektaklerna 1844-08-06–1848-12-04. Överpostdirektör 1845-12-19–1850-08-07. Ordförande vid järnkontorets allm. sammankomst 1847. KDDO1gr 1848-02-16. RNO s. å. 28/4. HLFrKA s. å. RPrRÖO2kl m kr 1849. KNS:tOO s. å. 20/10. Hedersledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskap 1850-02-21. Ordförande vid allm. lantbruksmötet i Örebro s. å. Ordförande i Örebro läns hushållningssällskap 1851. Landstingsman sedan 1863. RRS:tStO1kl. Ordförande i reformkommittén 1863. KNO 1865-09-25. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1867–1870. Död 1871-06-05 på Boo, vilket fideikommiss han innehade sedan 1848. Har utgivit flera av honom på sten ritade kompositioner, bland annat »Teckningar till Svenska Historien ». Ägde Stora Halla i Hellums socken, Skaraborgs län. Gift 1830-01-29 i Stockholm med friherrinnan Lovisa Johanna Ridderstolpe, född 1812-01-29 i nämnda stad, död 1858-10-01 på Boo, dotter av hovmarskalken, friherre Gustaf Ridderstolpe, och Jeannette Müller.

Barn:

 • Carl Gustaf Hugo, född 1831-02-24. Kadett vid Karlberg 1845-09-03. Utexaminerad 1850-11-16. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 21/11. Avsked 1855-12-13. Död ogift 1856-04-08 på Boo.
 • Hugo Johan, född 1832. Bruksägare. Död 1903. Se Tab. 8.
 • Josefina Johanna Catharina, född 1834-04-20 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Eugenie 1855-07-12. Död 1861-10-28 Edsberg. Gift 1857-06-24 på Boo med hovmarskalken, friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, i hans 1:a gifte, född 1825, död 1915-03-13 i Sollentuna förs..
 • Malkolm Fredrik Georg, född 1836-12-07 på Boo. Anställd i handelsflottan 1852. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avgången därifrån 1859. Död 1922-07-31 i Boo förs., Stockholm. Ägde Stora Halla 1862–1870 och arrenderade Boskulla 1871–1873 samt ägde Forsby i Österåkers socken, Södermanlands län 1873–1878. Gift 1869-03-31 i Stockholm med Catharina Charlotta Alice (Lotten) Nieroth, från vilken han 1882-04-19 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1892-08-31 med rentiern Nils Roug från Danmark, född 1839-06-10, död 1910. 3:o 1914-04-21 med överläkaren, professorn, med. doktorn Fritz Martin Levy, född 1847-02-02, död 1922), född 1848-02-12 Uttersberg, dotter av kammarherren, friherre Carl Fredrik Knut Nieroth, och Johanna Charlotta Wegelin.
 • Lovisa Sofia, född 1838-07-16 på Boo, död 1917-10-23 i Lidingö förs., Stockholm. Gift 1:o 1856-05-29 på Boo med bruksägaren Bengt Johan von Hofsten, från vilken hon 1877 blev skild, född 1824, död 1883. Gift 2:o 1878-06-28 i Köpenhamn med praktiserande läkaren i Stockholm, med. doktorn Anton Christen Nyström i hans 2:a gifte, från vilken hon 1907 blev skild (gift 1:o 1868-09-15 med Tyra Hammerich, från vilken han 1877 blev skild, född 1846-11-13 i Köpenhamn, dotter av teol. professorn Fredrik Hammerich och Julia Schuermann. Gift 3:o 1907-07-29 med Tyra Degermark, född 1875-09-11), född 1842-02-15 i Göteborg. Död 1931-06-17 i Stockholm, Engelbrekts församling.
 • Amalia Augusta, född 1842-01-10, död 1851-12-24.

TAB 8

Hugo Johan, (son av Hugo Adolf, Tab. 7), född 1832-08-21 på Stavsjö bruk i Kila socken, Södermanlands län. Student i Uppsala 1851. Jur. filosofie examen 1853 och examen till rättegångsverken 1855-09-13. Ledamot av Örebro läns landsting 1868. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1871–1885. RNO 1875-12-01. KVO1kl 1886-12-01. Vice ordförande i ovann. landsting 1894. Död 1903-11-14 på Boo. Arrenderade Averby i Bo socken 1857–1868 och ägde Nord-Halla i Saleby socken, Skaraborgs län 1860–1871 samt Folkströms bruk i Hällestads socken, Östergötlands län 1874–1895. Innehade Boo fideikommiss med Gryts bruk och Hjortkvarns masugn. Gift 1857-06-21 på Bo med Mariana Charlotta (Marianne) Maria af Sandeberg, född 1836-04-12 Mölleröd s län, död 1922-06-20, dotter av majoren John David af Sandeberg, och Christina Maria Borgström.

Barn:

 • Amalia Louisa, född 1858-06-07 på Averby i Bo socken. Gift 1882-09-14 i Bo kyrka med kammarherren, friherre Carl Henrik Leijonhjelm, nr 142, född 1854. Död 1932-09-11 i Strängnäs.
 • Hugo David, född 1859. Godsägare. Död 1924. Se Tab. 9

TAB 9

Hugo David, (son av Hugo Johan, Tab. 8), född 1859-08-31 Averby. Mogenhetsexamen 1877-12-14. Student i Uppsala 1878-02-07. Filosofie kandidat examen 1881-05-27. Nämndeman i Sköllersta härad av Örebro län 1886–1890. Död 1924-11-17 på Boo. Arrenderade Boskulla sedan 1885-03-14 samt innehade Boo fideikommiss sedan 1903. Gift 1888-01-01 Kavlås med friherrinnan Ebba Margareta von Essen, född 1866-08-23 på sistnämnda egendom, död 1931-03-18 i Menton, Frankrike (Boo förs., Örebro län, db). Dotter av riksmarskalken, friherre Fredrik von Essen, och grevinnan Ebba Aurora Brahe.

Barn:

 • Hugo Douglas Fredrik, född 1889-01-20 på Boskulla. Mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1907-05-18. Volontär vid livgardet till häst s. å. 17/5. Elev vid krigsskolan 1908. Utexaminerad 1909-12-18. Underlöjtnant vid livgardet till häst s, å. 31/12. GV:sO1M 1912. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant inträda i regementets reserv 1914-05-29. Löjtnant i nämnda reserv s. å. 5/12. Avsked 1920-01-30. Ledamot av IV. distriktets hästpremieringsnämnder 1919, av styrelsen för Örebro central av aktiebolag svenska handelsbanken 1923 och av direktionen för Örebro läns hypoteksförening 1925. Nämndeman i Sköllersta härad 1923. Kammarherre s. å. 31/12. RJohO 1926. Gift 1914-01-29 i Oscars församling Stockholm med Greta Ribbing, född 1891-08-18 på Beylon vid Ulriksdal i Solna socken, Stockholms län. Dotter av översten Eugène Bengt Axel Ribbing, och Clara Lovisa Zethelius.

TAB 10

Carl Fredrik Hugo, (son av Hugo David, Tab. 9), född 1890-02-09 på Boskulla, Bo förs, Örebro län. Huvudman. Studentexamen 1907-05-13. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1910-12-15. Attaché i utrikesdepartementet 1911-08-11 och i London s. å. 16/11. Diplomatexamen 1913-12-20. Tjänstg. i utrikesdepartementet 1914-02-01. T. f. andre sekreterare därst. s. å. 11/9. Andre sekreterare s. å. 30/11. Särskilt uppdrag i London 1916. RDDO 1917-05-14. T. f. e. förste sekreterare s. å. 22/9. T. f. förste sekreterare s. å. 31/12. Sekreterare i utrikesdepartementets antagningskommission 1917–1919. Bitr. sekreterare vid nordiska ministermötena i Köpenhamn 1918, i Stockholm 1919. RNS:tOO 1918-09-16. T. f. e. avdelningschef i utrikesdepartementet s. å. 22/7. Förste legationssekreterare och byråchef i utrikesdepartementet 1919-09-12. KFinl VRO2kl s. å. Medlem av ryska utredningskommissionen 1919–1922. Sekreterare åt de svenska ombuden vid Nationernas förbunds församling 1920, 1921. KDDO2gr 1920-07-19. Ersättare för utrikesnämndens sekreterare 1921, 1922. Sekreterare åt delegerade vid konferensen i Genève ang. Ålandsöarnas neutralisering 1921. RVO s. å. 6/6. Legationsråd s. å. 16/12. Legationsråd i Paris 1922-02-28. Sekreterare åt delegerade vid ekonomiskfinansiella konferensen i Genua s. å. KNS:tOO2kl s. å. 13/2. KNedONO2kl s. å. 23/11. RNO s. å. 25/11. Sekreterare åt Sveriges ombud i nationernas förbunds råd 1923. Envoyé och chef för politiska och handelspolitiska avdelningen i utrikesdepartementet s. å. 24/4. Delegerad vid förhandlingarna om avslutande av handelsavtal med Rådsryssland s. å. Särskilt uppdrag i London s. å. StOffItKrO s. å. 20/12. En av underhandlarna för avslutande av svensk-tjeckoslovakisk handelstraktat 1925 och av svensk–siamesisk handelstraktat s. å. Envoyé i Helsingfors s. å. 26/9. KFinlVRO1kl s. å. 29/7. GV:sJmt. KNO1kl 1928-06-16. StkFin1VRO. Kabinettsekreterare. Envoyé extraord. o. ministre plénip. 1931-11-01. Sändebud i Köpenhamn 1934-12-01. Gift 1918-05-22 i slottskyrkan i Västra Vingåkers förs. Södermanlands län, Stockholm med grevinnan Margareta (Märtha) De la Gardie, född 1893-11-29 i Stockholm, före detta hovfröken hos H. K. M. kronprinsessan Margareta. Dotter av överstekammarjunkaren, greve Johan Casimir De la Gardie, och grevinnan Hedda Margareta von Hermansson.

Barn:

 • Hugo Johan Fredrik-Adolf , född 1919-04-18 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Hugo Casimir, född 1921-03-21 i Stockholm.
 • Ingrid Margareta Hedda Ebba Catharina, född tvilling 1926-10-10 i Helsingfors
 • Hugo Carl-Diedric , född tvilling 1926-10-10 i Helsingfors

TAB 11

Fredrik Edvard, (son av Fredrik Ulrik, Tab. 5), född 1779-01-25 i Jönköpings slottsförsaml. Kammarjunkare 1799-11-16. Kammarherre. Död 1837-06-24 på Stavsäter i Vists socken, Östergötlands län. Gift 1804-06-10 Lambohov med Carolina Albertina Silfversparre, från vilken han 1812 blev skild, född 1785-07-08, död 1861-06-23 i Stockholm, dotter av översten Daniel Georg Silfversparre, och grevinnan Catharina Sofia Sinclair.

Barn:

 • Sofia Helena Catharina Charlotta, född 1805-07-28, död 1887-01-09 Vretaholm Jönköpings län. Gift 1845 med sin systers svärfader, generalmajoren Johan Fredrik Boij, adlad Boy, i hans 2:a gifte, född 1786, död 1861.
 • Eva Christina Carolina Fredrika, född 1807-04-12, död 1809-09-28 på Stavsäter.
 • Adelaide Constantia Lovisa Villielmina, född 1809-01-17 i Stockholm, död där 1870-11-27. Gift 1845 på Lambohov med kammarherren Adolf Fredrik Boy (nr 2289), i hans 1:a gifte, född 1820, död 1906.

TAB 12

Hugo Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, (son av John Hamilton, se frih. ätten Hamilton af Deserf, Tab. 3), friherre till Hageby. Född 1655-05-20 på Mone Castle i Irland. Ryttare vid konungens av Storbritannien livgarde till häst 1674. Kornett vid ett annat engelskt regemente 1678. Inkallades till Sverige 1680 av sin broder Malkolm. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1683-07-30. Löjtnant därst. s. å. 17/9. Kapten 1685-10-20. Kapten vid livregementet till fot 1686-03-18. Friherre 1689-04-12 jämte nämnde sin broder (introd. 1693 under nr 99). Major vid Västgötadals regemente 1698-01-14. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1703-02-26. Överste för Smålands femmänningsinfanteriregemente s. å. 12/3. Kommendant i Malmö. Överste för Jönköpings regemente 1710-04-14. Åter chef för Smålands. femmänningsinfanteriregemente s. å. 22/7. Konfirm.fullm. s. å. 11/11. Generalmajor av infanteriet s. d. Överkommendant i Göteborg 1711-08-16. Generallöjtnant samt landshövding i Västernorrland 1716-06-05. General 1719-05-05. Generalfälttygmästare s. å. 23/10. Död 1724-01-19 i Stockholm och begraven i Lommaryds kyrka Jönköpings län, varest hans epitafium och familjegrav finnas. 'Såsom kommendant i Malmö. gjorde han 1710-02-28: genom ett utfall danskarna betydligt avbräck och tillförde svenska armén flere kanoner. Kommenderade i slaget vid Hälsingborg s. å. såsom generalmajor. Var 1718 befälhavare över armén i Västernorrland och tvang 1719 vid Gävle 14,000 ryssar att gå tillbaka.' Gift 1687-11-02 i Göteborg9 med Anna Margareta Henriksdotter, född 16689, död 1722-02-11, dotter av rad- och handelsmannen i Göteborg Henrik Arvidsson och Margareta Jakobsdotter Lindsay.

Barn:

 • Jeanna Catharina, född 1689-08-08. Kanonissa i Pritz i Holstein. Död ogift 1745-03-06.
 • Anna Husiana, född 1690-08-01, död 1691-01-30.
 • Johan Henrik, född 1692. Generalmajor. Död 1736. Se Tab. 13
 • Malkolm Jakob, född 1694-09-24, död s. å.
 • Malkolm, född 1695. Kapten. Död 1741. Se Tab. 14
 • Henrik, född 1696-09-06. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1715-06-06. Furir därst. s. å. Volontär vid livgardet 1716. Förare därst. 1717. Avsked därifrån s. å. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente6. Kapten vid livgardet 1719-08-26. Avsked1 1722-06-14. Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1726-08-26 i Arras i Frankrike.
 • Jakob Ludvig, född 1698-02-09. Underofficer vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik därst. 1712-10-06. Löjtnant 1716-03-27. Kapten vid Södermanlands regemente 1717-10-25. Kapten vid Smålands femmänningsregemente 1718-06-16. Överadjutant vid västernorrländska armén 1720-03-17. Avsked 1721-10-02. Majors exspektans vid Södermanlands regemente 1723, men lönen indrogs 1732, emedan han utan tillstånd då vistades utrikes i fransk tjänst. Kapten i fransk tjänst. Slutligen maréchal de camps i Frankrike och riddare av S:t Louis orden. Död 1768. Han antog katolska läran, men hans fru förblev luthersk. Gift 1743-04-15 med sin svägerskas syssling, grevinnan Carolina Lewenhaupt, född 1700-07-00 i Gustrow, levde änka 1773 i Strassburg, dotter av generalmajoren, greve Carl Julius Lewenhaupt, och hans 1:a fru friherrinnan Anna Christina Posse af Säby.
 • Gustaf David, greve Hamilton, född 1699, död 1788. Se grevliga ätten Hamilton. Tab. 1.
 • Anna Brita, född 1701-05-31, död ogift 1722-02-09.
 • Catharina Charlotta, född 1703-04-19, död s. å. 10/6.
 • Carl Otto, född 1704. Riksråd. Död 1770. Se Tab. 15
 • Hedvig Ulrika, född 1706-10-02, död ogift 1766-11-30 på Barsebäck i likan. socken, Malmöhus län.
 • Fredrik, född 1708-01-05. Student i Uppsala2 1720-11-15. Löjtnant i svensk tjänst. Sedan kapten i fransk. Död 1728-07-18.
 • Claude Archibald, född 1713-01-02. Volontär vid amiralitetet 1727-10-01. Fick kaptens fullmakt i fransk tjänst. Sköt under jakt av våda ihjäl sig 1734-06-11 i Finland.

TAB 13

Johan Henrik, (son av Hugo Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, Tab. 12), till Jokkis i Tammela socken i Tavastland. Född 1692-07-30. Furir vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik därst. Löjtnant 1706-03-06. Regementskvartermästare 1709-11-08. Kapten vid Jönköpings regemente 1710-04-14. Transp. till Upplands regemente 1711-03-11. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1711-08-00. Major vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-04-30. Avsked 1721-03-16. Generalmajor i holsteinsk tjänst. Död 1736-01-11 på Jokkis och begraven s. å. 24/2 i Jokkis kyrka. Gift 1718-10-05 på Runsa9 i Eds socken, Stockholms län med grevinnan Sidonia Juliana Lewenhaupt, född 1695-04-04 på Edshult i likan. socken, Jönköpings län, död 1735-01-23 i Åbo och begraven i Åbo domkyrka, dotter av vice amiralen, greve Axel Johan Lewenhaupt, och grevinnan Charlotta Maria Stenbock.

Barn:

 • Hugo, född 1719-10-25, död s. å. 29/11.
 • Charlotta Fredrika, född 1720-11-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1789-06-20 Kronovall s län.
 • Carl Axel Hugo, till Vanås i Gryts socken, Kristianstads län. Född 1722-06-01 i Hamburg. Student i Åbo 17307 och i Uppsala2 1736-10-07. Volontär vid livgardet s. å. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1741-07-22. Kapten vid greve de la Mareks regemente i Frankrike 1744. Kaptenlöjtnant vid förstn. regemente s. å. 19/12. Kapten därst. 1746-12-16. Överstelöjtnant vid Posseska regementet 1749-03-01. RSO 1750-04-17. Överste för Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1760-02-29. Överste för garnisonsregementet i Stralsund s. å. 9/6. Landshövding i Kristianstads län samt överkommendant 1761-12-17. Död barnlös 1763-06-09 på Vanås och begraven s. å. 16/6 i Gryts kyrka. Gift 1752-02-27 med sin farbroders svägerska Elisabet Jennings i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768-10-02 på Barsebäck med generalmajoren och landshövdingen, friherre Carl Adlerfelt, i hans 4:e gifte, född 1719, död 1769), född 1734-07-27 i Stockholm, död 1801-02-02 på Vanås och begraven s. å. 10/2 i Gryts kyrka, dotter av kommerserådet Frans Jennings, natural. Jennings, och Maria Christina Bedoire. Hon gjorde Vanås till fideikommiss inom grevl. ätten Wachtmeister af Johannishus.
 • Anna Jeanna Magdalena, född 1724-10-04 på Degela i Lommaryds socken, Jönköpings län, död 1725-10-14 på Gripenberg9 i Säby socken, Jönköpings län.
 • En son och en dotter, döda som spädbarn.

TAB 14

Malkolm, (son av Hugo Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, Tab. 12), till Älvgärde i Rasbo socken, Uppsala län. Född 1695-04-11. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706-09-00 Korpral därst. 1707-12-00 Rustmästare 1708. Furir 1709-04-00. Sergeant 1710. Fänrik 1711-10-06. Löjtnant 1712-02-27. Kapten s. å. 9/9. Konfirm.fullm. 1716-03-27. Kapten vid livgardet s. å. 7/6. Död 1741-02-19. Och begraven s. å. 24/2 i Jakobs kyrka i Stockholm. 'Han avslog med mycken tapperhet danskarnas försökta landstigning vid Svinesund den 22 maj 1716, gav slutligen doktor Nordberg åtskilliga upplysningar till konung Carl XII:s historia'. Gift 1733-02-16 med grevinnan Hebbla Christina Cronhielm af Flosta, född 1716-11-26, död 1741-04-14 i Östra Stenby socken, Östergötlands län, dotter av k. rådet och presidenten, friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru grevinnan Maria Wallenstedt.

Barn:

 • Henrietta Margareta Maria, född 1734-06-23, död 1739-08-15 Ållonö
 • Gustava Johanna, född 1736-05-14. Stiftsjungfru 1747. Död 1805-08-09 Hjularöd. Gift 1754-10-01 på Barsebäck med ryttmästaren Christian Georg von Dellwig, född 1729, död 1807.

TAB 15

Carl Otto, (son av Hugo Hamilton, friherre Hamilton af Hageby Tab. 12), till Farsta (Gustavsberg) i Värmdö socken, Stockholms län, Vinö i Lofta socken, Kalmar län samt Fredrikshov Ladugårdslandet Född 1704-10-09 Forstena. Student i Uppsala 1720-11-15. Hertigens av Holstein-Gottorp minister samt riddare av holsteinska S:t Annaorden. Överkammarherres fullmakt efter återkomsten till Sverige 1743. Överkammarherre hos arvprinsen Gustaf (sedermera konung Gustaf III) 1746-12-00. Hovkanslers karaktär 1747-04-24. Hovkansler 1751-01-18. Riksråd 1755-10-30. RNO s. å. 24/11. Rikskansliråd 1761-04-21. RDElefO 1764. Av riksens ständer entledigad från sina ämbeten 1765-09-02. Åter riksråd 1769-05-27. Död 1770-04-01 på Fredsrikshov och begraven i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm samt sedan nedsatt i frih. Hamiltonska familjegraven i Lommaryds kyrka, Jönköpings län. Han deltog i den beskickning till Ryssland, som 1742 skulle underrätta hertig Carl Peter Ulrik om hans val till svensk tronföljare.10 Gift 1750-02-06 i Stockholm med Sara Jennings, döpt 1732-05-12 i Stockholm, död 1783-05-06 på Vanås och begraven s. å. 22/5 i Gryts kyrka, dotter av kommerserådet Frans Jennings, natural. Jennings, och Maria Christina Bedoire.

Barn:

 • John Hugo, född 1752-11-25. Uppfostrades i Genève. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1766-11-14. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1769-05-01. Kornett därst. s. å. 15/9. Löjtnant i fransk tjänst s. å. Kapten därst. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1773-10-12. Kapten 1775-08-09. Avsked1 1782-10-24. Överste i fransk tjänst 1783. RFrOPlemér. Generaladjutant och överste i svenska armén 1794-04-06. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland s. å. RSO 1786-11-27. Förste stallmästare hos bemälda hertiginna. KSO 1796-11-21. Direktör över spektaklerna och hovkapellet 1799-03-13. KmstkSO s. å. 16/11. Död ogift 1805-08-10 i Stockholm. Med honom utslocknade yngre grenen av frih. ätten Hamilton af Hageby.
 • Malkolm, född 1755-07-25. Kadett vid artilleriet 1767-07-13. Underlöjtnant vid finska artilleriet 1770-01-26. Kapten i armén 1772-09-13. Kapten vid artilleriet i Landskrona1 1773-02-17. Kapten vid Savolaks lätta infanteriregemente 1778-01-14. Major i regementet 1779-12-16. Avsked 1787-03-10. Död ogift 1794-03-03 Forssa
 • Margareta Hedvig, född 1760-09-25, död 1800-06-01 Skånellaholm. Gift 1799-04-05 på Forssa med sin kusin, hovmarskalken John Jakob Frans Jennings, i hans 1:a gifte, född 1762, död 1827.

Källor

1KrAB. 2Um. 3Hc. 4Blr. 5Shp. 6Lk. 7Lå. 8SAB. 9At (Sch). 10Norra F.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: