Müller von der Lühnen nr 100

Från Adelsvapen-Wiki

F 100.jpg

Friherrliga ätten Müller von der Lühnen nr 100 †

Adlad 1650-12-18, ej introd. Friherrlig 1693-03-15, introd. s. å. Utdöd 1784.

TAB 1

Anton Müller, av gammal ätt i Lüneburg. Patricier och saltjunkare därst.

Barn:

  • Bernhard Müller. Officer i ungerska krigen under kejsarna Maximilian II och Rudolf II. Bosatte sig i Bremen. Gift med Lucia von Steinbach, dotter2 av kejserliga översten Jakob von Steinbach.

Barn:

  • Burchard Müller, adlad Müller von der Lühnen, till Ludvigsburg, Mellentin och Netzow i Pommern. Född 1604-03-10 i Lüneburg. Ryttare i ärkebiskopens av Bremen kontingent till kejsaren 1618. I svensk tjänst som kyrassiär vid fältherren Jakob De la Gardies livkompani 1623. Deltog i kriget mot Polen. Kom till Pommern med överste Aderkas livländska regemente 1630. Deltog i slaget vid Leipzig 1631, vid Nürnberg och Lützen 1632, där han, ehuru blott löjtnant, kommenderade kompaniet och blev då ryttmästare. Major vid samma livländska regemente 1636. Överste vid Pfuelska regementet 1641, som han över ett år kommenderade, och bevistade andra slaget vid Leipzig samt slaget vid Jankowitz. Deltog i stormningen av Prag 1648 och blev då generalmajor. Kommendant i Greifswald 1649-05-07. Adlad 1650-12-18 (ej introd.). Generallöjtnant 1655. General av kavalleriet 1657. Generalkommendör i Pommern samt kommendant i Greifswald 1659. Död 1670-07-22 på Ludvigsburg och begraven i S:t Nikolai kyrka i Greifswald [SK]. Gift 1640-02-01 i Kolberg i Hinterpommern med Ilsabe Maria von Schmälingen, död 1666-03-01 dotter av Niklas von Schmälingen av huset Stretz och Güdenhagen, och Felicia von Kleist, av huset Kowalk [SK].

Barn:

  • Carl Leonard Müller von der Lühnen, friherre Müller von der Lühnen, till Mellentin. Född 1643-08-06 i Pommern. Kornett vid pommerska lantmilisen 1659. Hovjunkare hos konung Carl XI 1661. Fänrik vid livgardet 1663-04-00. Löjtnant därst. 1665-11-01. Kaptenlöjtnant s. å. Ryttmästare vid Jämtlands kavalleriregemente 1668-04-23. Reste utomlands s. å. Var anställd vid regementet Royal Allemand. Återkom 1671. Ryttmästare vid skånska kavalleriregementet 1672-05-11. Gick åter i utländsk tjänst s. å. Återkom 1674. Överstelöjtnant vid dalregementet s. å. Extra ordinarie envoyé till Hannover 1675. Kommendant i Greifswald s. å. Avsked därifrån 1676-11-20. Överste för en av honom upprättad dragons kvadron 1681. Kommendant i Stade s. å. 7/10. Överste för änkedrottningens livregemente till fot 1682-01-21. Kommendant i Wismar 1683. Friherre 1693-03-15 (introd. s. å. under nr 100). Överste för stettinska infanteriregementet och kommendant i Stettin s. å. Överkommendant i Stralsund. Generalmajor av Infanteriet 1698-07-04. Generallöjtnant 1705-08-30. Död 1707-07-12 på Winterdorf2 i Pommern. Han hade åren 1691 och 1692 befälet över de 3,000 man hjälptrupper, som skickades till Rhenströmmen. Gift med Anna von Bülow, dotter av generalen av svenska infanteriet, vice guvernören i Pommern Bartold Hartvig von Bülow och Abela Sofia von Plessen, av huset Steinhusen i Mecklenburg.

Barn:

  • Carl Leonard. Musketerare vid änkedrottningens livregemente till fot 1692. Fänrik därst. 1693-10-12. Löjtnant 1695. Kaptenlöjtnant 1696. Kapten 1700-08-31. Överstelöjtnant vid Breitholtz infanteriregemente 1706-12-19.
  • En dotter. Gift med en Furstenberg.
  • Amalia Juliana, död 1725-12-04. Gift med kaptenen vid preussiska dragonregementet markgraf Albrecht, domherren i Utrecht, friherre Moritz Vilhelm von Kinsley, död 1747-02-06 [1].
  • Gustaf, död ogift.
  • Eleonora.

TAB 2

Vilhelm Burchard (son av Carl Leonard Müller von der Lühnen, friherre Müller von der Lühnen, Tab. 1), till Mellentin samt Ludvigsburg, 'om vilket senare ställe professor Schwartz i Greifswald år 1734 utgivit ett s. k. Versuch'. Löjtnant vid pommerska kavalleriregementet 1698-05-31. Avsked 1701-10-25. Kapten vid holsteinska livgardet s. å. Överstelöjtnant därst. Överste för pommerska dragonregementet 1703-12-04. Konfirm.fullm. s. å. 14/12. Avsked 1710-07-30. Konfirm. på avskedet 1715-06-25. Död 1733 på något av sina gods i Pommern. Han var med vid Franstadt och Kalisz. Gift med en furstinna Lubomirska, 'som var en Waporskis frånskilda fru'.

Barn:

  • Vilhelm Ludvig Ignatius, till Mellentin, Ludvigsburg och Westerbrügg. Svensk hovjunkare 1732-01-13. Kammarherre3 1738-06-30. Död 1784 och slöt ätten.

Källor

1At (L.). 2At (P,). 3SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.