Af Klercker nr 334

Från Adelsvapen-Wiki

F 334.jpg

Friherrliga ätten af Klercker nr 334 †

Adlad 1780-12-14 introd. 1781. Friherrlig 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. 1810. Utdöd 1868-09-20

Förmenas hava gemensamt ursprung med adl. ätterna Clerck nr 433, Clerck nr 442 och Clerck nr 1382, samt friherrl. ätten Clerck, och förer till en del lika vapen med desamma. Ätterna immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 med enahanda bestämmelse som i Sverige i avseende å den friherrliga värdigheten, under nr 22 bland friherrar och nr 72 bland adelsmän.

TAB 1

Reinhold Klerck, född 1633 i Malmö1. Härstammade av en gammal skotsk släkt. Arrendator på Germundtorps gård under Trollenäs 1657 och ännu 1669. Var 1674 arrendator Tosterup s län 1674. Handlande i Ystad 1675. Hospitalsföreståndare därst. 1677. Död där 1692-10-23 samt begraven i Ystads kyrka [6]. Gift 1:o med Maren Olofsdotter6, död 1669 på Germundtorp och begraven s. å. 9/2 i Gullarps kyrka 6. Gift 2:o med Hedvig Bang, döpt 1653-10-02 i Näs socken6 Malmöhus län, död 1712-07-21 i Ystad i pesten och begraven s. d. på S:t Petri kyrkogård därst. 6, dotter4 av inspektören på Sövdeborg Jakob Rasmussen.

Barn:

 • 2. Echard Klerck, född 1675-01-00 i Ystad. Student i Lund 1693. Disp. 1695 och 16974. Filosofie magister 1698. Kyrkoherde i Källstorps pastorat av Lunds stift 1699-05-16. Död 1724-03-02 [Ssn]. Gift 1699 i Ystad med Anna Persdotter Uppendick, född 1676-11-00, död 1751-09-30 i Kågeröds socken Malmöhus län [Ssn].

Barn:

 • Peter Reinhold Klerck, född 1700-05-30 i Källstorps prästgård. Student i Lund 1715. Magister 1723. Kyrkoherde i Kågeröds pastorat av Lunds stift 1726-08-26. Prost 17644. Död 1775-07-16 och begraven i Kågeröds kyrka [Ssn]. (Båda makarna ligga enl. uppgift från amiralitetsförsaml. i Karlskrona därst. begravna.). Gift 1726-06-24 på Knutstorp med Anna Maria Grund, född 1707. Död 1778-04-04 i Kågeröd, dotter av amiralitetskaptenen Christian Mattsson Grund och Margareta Reiner.

Barn:

 • Carl Natanael Klerck, adlad och friherre af Klercker, född 1734, död 1817. Se Tab. 2.
 • Adolf Klerck, adlad och adopt. af Klercker, född 1746, död 1818. Se adliga ätten af Klercker nr 2132, Tab. 1.
 • Gustaf Fredrik Klerck, adlad och adopt. af Klercker, född 1751, död 1812. Se adl.ätten af Klercker nr 2132, T a b. 18.

TAB 2

Carl Natanael Klerck, adlad och friherre af Kercker (son av Peter Reinhold Klerck, Tab. 1), född 1734-11-01 i Kågeröds prästgård. Student i Lund4 1748-07-25 volontär vid fortifikationen 1751-09-02. Konduktör därst. 1757-10-19. Adjutant hos greve Augustin Ehrensvärd 1759-04-01. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Kapten därst. 1770-09-18. RSO 1772-09-22. Major 1775-06-30. Major vid arméns flottas sjöartilleriregemente 1777-02-19. Överstelöjtnant s. d. med tur från 1757-06-30 befälhavare över södra finska rekognosceringen 1779-06-15 samt tillika över norra fördelningen 1780-12-14 adlad s. d. (introd. 1781 under nr 2132). Överste i armén 1788-10-06. Kommendant på Sveaborg 1791-01-05. Avsked därifrån 1795-09-30. Generalmajor s. å. 2/12. Åter kommendant på Sveaborg 1797-04-04. KSO 1799-11-16 samt uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2132 A. Åter avsked från kommendantskapet 1801-12-04. KmstkSO 1802-12-09. T f generalbefähavare i Finland 1803–1807. Generallöjtnant 1805-05-13. Generalbefälhavare över armén i Finland 1808-09-07. Friherre 1809-06-29 enl. 37 § R.F. (introd. 1810-08-07 under nr 334). General 1809-06-29. Ordförande i krigshovrätten 1810-05-26/5–1812. Död 1817-04-18 i Stockholm och begraven i sin frus släktgrav vid Jakobs kyrka. 'Han visade utmärkta prov på tapperhet vid Peenemünde, Anklam och Pasewalk under pommerska kriget ävensom under finska kriget på 1780-talet. Förde under 1808–9 års krig i Finland tidtals befälet och avslutade då den bekanta konventionen vid Olkijoki 1808-11-19. Gift 1768-04-10 med Louisa Gustava Paqvalin, född 1748-07-04 död 1830-06-11, dotter av assessorn Hans Gustaf Paqvalin och hans 2:a fru Anna Juliana Beckman.

Barn:

 • Gustaf Reinhold, friherre vid faderns död. Född 1769. Major. Död 1823. Se Tab. 3.
 • Anna Gustava, född 1770-03-07, död 1843-05-03 i Stockholm. Gift 1:o 1789-12-20 med majoren Per af Trolle. B, född 1758, död 1799. Gift 2:o 1807-12-31 med kaptenen vid arméns flotta, RSO, majoren Johan Fredrik Wahrenberg, född 1767-12-07, död 1826-12-01.
 • Axel Magnus, född 1771-04-05, död 1772-04-16.
 • Adolf Christoffer, född 1772-10-01, död 1773-02-00.
 • Louisa Carolina, född 1774-11-12, död 1778-12-02.
 • Carl Ulrik, född 1778. Kommendörkapten. Död 1828. Se Tab. 5
 • Juliana Margareta Charlotta, född 1781-08-15 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död 1860-03-01 Stockholm. Gift 1813-10-30 med sin broders svåger, översten Carl Arvid Hägerflycht, född 1770, död 1822.

TAB 3

Gustaf Reinhold (son av Carl Natanael Klerck, adlad och friherre af Klercker, Tab. 2), friherre vid faderns död 1817. Född 1769-01-12 på Sveaborg. Skeppsgosse vid arméns flotta 1772. Furir vid Nylands dragonregemente 1779-06-25 kornett därst. 1781-12-19. Löjtnant vid Tavastehus regementetes jägarbataljon 1792-12-15. Stabsadjutant och kapten i armén 1802-06-28. Majors avsked 1810-05-15. Bosatt i Finland och immatrikulerad på riddarhuset därst. 1818-02-06 under nr 72 bland adelsmän och 22 bland friherrar. Död 1823-01-01 på Mäkkylä5 kommendantsboställe i Esbo socken i Nylands län. Gift 1796-01-26 i Lovisa med Louisa Ulrika Hägerflycht, född 1778-01-30 i Marstrand, död 1858-07-30 i Borgå, dotter av översten Johan Axel Hägerflycht, och hans 1:a fru Märta Margareta Dahlmansson.

Barn:

 • Margareta Louisa, född 1796-11-25 på Mäkkylä5. Stiftsjungfru. Död 1797-11-29 på Mäkkylä.8
 • Carl Natanael, friherre vid faderns död. Född 1798. Överstelöjtnant. Död 1853. Se Tab. 4.
 • Ulrika Charlotta, född 1799-12-24 Mäkkylä5. Stiftsjungfru. Död 1811-02-21 i Stockholm.
 • Hedvig Catharina Gustava Fredrika Vilhelmina, född 1801-01-16 på Mäkkylä5. Stiftsjungfru. Död2 1876-12-26 Dregsby Gift 1830-06-17 i Helsingfors med häradshövdingen Anders Vilhelm Boije af Gennäs, född 1804, död 1888.
 • Eva Christina Carolina Conradina, född 1802-09-29 på Mäkkylä5. Stiftsjungfru. Död ogift 1835-10-25 i Helsingfors.
 • Lovisa, född 1803-10-17 i Helsingfors2. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-06-18 Dregsby
 • Gustaf Rikard, född 1805-10-16 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn2 1821-06-21. Fänrik vid Riga, furst Alexanders av Würtemberg, dragonregemente2 1825-02-23. Död ogift 1827-10-01 i Ryssland '200 mil ifrån Helsingfors'.

TAB 4

Carl Natanael (son av Gustaf Reinhold, Tab. 3), friherre vid faderns död 1823. Född 1798-09-18 på Mäkkylä5 i Esbo socken. Elev vid kejserliga pagekåren i S:t Petersburg 1813-01-15. Fänrik vid Nyslottska infanteriregementet 1819-04-01. Underlöjtnant därst. 1820-07-03. Löjtnant 1822-03-10 kommenderad till tjänstgöring såsom kompanichef vid finska kadettkåren 1823. Överförd till nämnda kadettkår 1824-04-05. Stabskapten därst. 1828-05-07 RRS:tA03kl 1830-10-02. Kapten 1832-01-24. Överstelöjtnant vid Tula jägarregemente 1836-12-25. Polismästare i Helsingfors, med placering på arméinfanteriet 1837-12-07. RRS:tSt02kl 1844-04-07. Överste 1847-06-03. Avsked 1850-08-23. Död 1853-08-05 i Helsingfors. Gift 1824-06-20 Stockfors

Barn:

 • Gustaf Valdemar, friherre vid faderns död 1853. Född 1825-05-03. Sjökadett i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 1. Finska sjöekipaget 1844-08-21. Löjtnant därst. 1849-12-18. Död ogift 1853-09-19 genom drunkning under segling utanför Helsingfors.
 • Otto, född 1826-10-12, död 1830-06-03 i Helsingfors.
 • Anna Lovisa Adelie, född 1828-09-03 i Fredrikshamn död 1904-09-26 i Helsingfors. Gift 1850-07-16 i Pyttis socken med kyrkoherden i Helsingfors Frans Arvid Snellman, född 1818-08-31 i Åbo, död 1873-03-17 i Helsingfors.
 • Johan, friherre vid äldre broderns död 1853. Född 1830-02-26. Kadett i Fredrikshamn 1840-07-23. Kornett vid storfursten Mikael Paulovitj's, sedermera storfursten Mikael Nikolajevitj's, ulanregemente 1848-06-25. Löjtnant därst. 1851-03-08. Död ogift 1855 i Ryssland.
 • Peter Ferdinand, friherre vid äldre broderns död 1855. Född 1836-11-21. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Avgick utan avslutad kurs 1856-09-23. Civilingenjör. Död ogift 1868-09-20 i staden Beschetsk i Tverska guvernementet och utgick med honom såväl den friherrliga som kommendörsätten på svärdssidan.
 • Nadejda, född 1844-03-18 i Helsingfors, död 1915-10-09 i Brooklyn, U S A. Gift 1866-06-04 med kamreraren vid Hypoteksföreningen i Finland, filosofie magister Axel Gustaf Hornborg, född 1841-07-19 i Borgå, död 1905-12-13 i Brooklyn.

TAB 5

Carl Ulrik (son av Carl Natanael Klerck, adlad och friherre af Klercker, Tab. 2), född 1778-06-07, på Sveaborg. Sergeant vid arméns flottas finska eskader 1781-09-29. Fänrik därst. 1785-04-20. Löjtnant i armén 1796-10-05 och vid flottan 1797-05-29. RSO 1808-09-22. Kapten s. å. 27/9. Major i flottorna 1810-05-01. Major i arméns flotta 1814-06-17. Chef för norra Roslags 1. Båtsmanskompani 1815-10-15. LKrVA s. å. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1823-07-04. Kommendörkapten vid K. M:ts flotta. Död 1828-08-18 i Stockholm och begraven s. å. 25/8 vid Jakobs kyrka. 'Han var en skicklig, tapper och mycket begagnad sjöofficer och fick fördenskull tapperhetsmedaljen.' Han hopbragte de s. k. Klerckerska (-Mattonska) genealogiska samlingarna i k. biblioteket. Hade med Maria Margareta Måhlberg, dotter av smeden vid Vedevåg bruk Erik Måhlberg, nedanstående, äkta förklarade

Barn:

 • Natanael Ulrik Carl Rikard, född 1825-02-04. Kadett vid Karlberg 1841-09-04 utexaminerad.3 1846-03-14. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 19/3. Död ogift 1848-07-09 i Karlskrona.

Källor

1Ssn. 2 Wä. 3Hc. 4At (P.). 5Esbo förs. kyrkoarkiv. 6Medd. av läroverksadjunkten Västra Ljungfors. Malmö.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.