:

Djurklou nr 234

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Djurklou nr 234

Friherrlig 1751-11-21, introd. 1752.

TAB 1

Nils Djurklow, friherre Djurklou, (son av Nils Djurklo, adlad Djurklow, se adliga ätten [Djurklow nr 968|Djurklow]]), till Knapegården i Ryssby socken Kalmar län. Född 1686-09-20 i Västmanland. Student i Uppsala1 1697-02-26. Volontär vid fortifikationen 1701-08-00. Konduktör därst. 1704-12-06. Löjtnant 1710-12-29. Konfirm.fullm.2 1717-04-02. Kapten 1717-12-23. Kommendant i Strömstad 1718. Fortifikationsmajor vid Karlskronabrigaden 1739-06-05. Generalkvartermästarelöjtnant vid fortifikationen i Finland2 1742-04-03. Transp. till Stockholmsbrigaden2 s. å. 23/7. Överste vid fortifikationen och chef för pommerska brigaden 1744-04-25. Vice kommendant i Stralsund2 s. å. 30/10. RSO 1748-09-26. Ordinarie kommendant därst.2 1749-12-20. Friherre 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 234). Landshövding i Kalmar län och på Öland 1755-01-14. Generalmajor och överkommendant i Kalmar2 s. å. 30/1. Överste för Kalmar regemente 1757-05-09. Avsked s. å. 25/5. Död 1758-12-24 på Knapegården och begraven i Ryssby kyrka. Gift 1722-11-08 i Stockholm med Sidonia Juliana Kalling, född 1696, död 1778-08-15 på Knapegården, dotter av assessorn Peter Kalling, adlad Kalling, och Margareta Bunge.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, döpt 1723-08-29 i Stockholm.
 • Anna Maria, född 1724-08-26 Eknö
 • Elisabet Fredrika, döpt 1725-12-11 i Stockholm.
 • Nils, född 1727. Överste. Död 1801. Se Tab. 2
 • Johanna (Susanna?) Ulrika, född 1728, död 1795-05-20 i Nyköping. Gift 1749 med översten Alexander Magnus von Essen af Zellie, född 1720, död 1787.
 • Peter Fredrik, döpt 1731-06-13 Jakobs förs i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1732-06-20 på Eknö. Volontär vid fortifikationen 1739-09-17. Underkonduktör därst. 1748-01-12. Fänrik vid garnisonsregementet i Stralsund 1750-12-31. Löjtnant 1753-10-25. Kapten 1761-11-10. Major i armén 1775-05-18. RSO 1772-04-28. Major vid regementet 1785-04-20. Överstelöjtnant vid Psilanderhielmska regementet 1790-04-15 och vid drottningens livregemente 1791-04-24. Död ogift 1791-06-18 vid Kentz hälsobrunn i Pommern.
 • Fredrik Vilhelm, född 1734, död 1739-04-09 i Kalmar.
 • Georg Ludvig, född 1735-03-19. Fänrik vid Posseska regementet. Död 1757-08-28 i Stralsund.

TAB 2

Nils, (son av Nils Djurklow, friherre Djurklou, tab 1), född 1727-07-16 Eknö. Volontär vid fortifikationen 1737-07-06. Underkonduktör därst. 1742-05-01. Konduktör 1745-04-29. 12. Löjtnant 1747-12-23. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1749-12-29. RSO 1761. Sekundmajor därst. 1763-08-30. Premiärmajor 1772-03-11. Överstelöjtnant i armén 1773-11-01 och vid regementet 1779-02-10. Överste i armén 1782-09-01. Avsked 1785-04-18. Död 1801-01-31 i Örebro. Gift 1771-11-14 Esplunda med grevinnan Ulrika Catharina Mörner af Morlanda, född 1738-09-24 i Stockholm, död 1799-08-02 Sörby, dotter av landshövdingen greve Adolf Mörner af Morlanda, och friherrinnan Agneta Christina Ribbing af Zernava.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1772-08-12, död 1773-08-09.
 • Agneta Lovisa, född 1773-11-17, död 1844-08-17 på Sickelsjö i Götlunda socken Örebro län. Gift 1808-06-09 Björksund med hovrättsrådet Carl Fredrik Heijkenskjöld, född 1753, död 1829.
 • Nils Adolf, född 1775-03-14. Antagen till krigstjänst 1779. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente. Fänrik vid livgardet 1782-10-03. Började tjänstgöra som fänrik2 1792-08-20. Löjtnant därst. 1796-04-10. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1798. Kapten vid Svea livgarde 1803-03-07. RSO 1809-07-03. 3. Major därst. 1810-03-20. Överste i armén 1815-01-17. 2. major vid Svea livgarde s. å. 17/10. 1. major 1816-04-23. Generaladjutant 1820-06-24. Överstelöjtnant 1821-11-05. Död ogift 1826-06-20 i Stockholm.
 • Ulrika Charlotta, född 1776-04-25, död 1809-07-25 på överstebostället Åkersberg i St. Mellösa socken Örebro län under ett besök därst. Gift 1804-01-08 på Björksund med prosten och kyrkoherden i St. Mellösa och Norrbyås församl:s pastorat av Strängnäs stift, hovpredikanten, filosofie magister Carl Peter Årman i hans 2:a gifte [gift 1:o 1801-07-28 i Blidö socken, Sth., med Carolina Sofia Lagerheim A, född 1771-12-15, död 1802-06-10, dotter av presidenten friherre Carl Erik Lagerheim, och Anna Christina Gerdes. Gift 3:o 1811-01-10 på Göksholm i St. Mellösa socken med Maria Charlotta Schön i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805-10-20 i Stockholm med ryttmästaren Gustaf Vilhelm Ingelotz, född 1779, död 1806), född 1778-04-26 i Stockholm, död 1856-05-29 på kaptensbostället Gottlösa i Veta socken, Ög., dotter av bruksägaren och grosshandlaren Johan Schön och Elisabet Palm], född 1763-10-03 i Strängnäs, död 1827-11-27 i St. Mellösa prästgård [Hm].
 • Carl Gustaf, född 1778-05-25, död 1781-04-12.
 • Gabriel, född 1780. Kapten. Död 1843. Se Tab. 3.

TAB 3

Gabriel, (son av Nils, tab 2), född 1780-06-04. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente3 1784-10-15. Fänrik därst.3 s. å. 7/12. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1799-05-04. Stabslöjtnant vid nämnda regemente 1801-06-16. Stabskapten 1808-02-15. RSO 1809-07-03. Avsked 1810-10-11. Död 1843-07-05 i Örebro. Gift 1811-09-23 Säbylund med friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld, född 1790-02-15, död 1853-06-28 på Nynäs i Ekeby socken Örebro län, dotter av majoren, friherre Nils Silfverschiöld, och hans 1:a fru Anna Margareta Alströmer.

Barn:

 • Ulrika Christina Charlotta, född 1813-10-21, död 1845-02-15 i Göteborg. Gift 1836-08-28 i Norrbyås kyrka med sin kusin, kaptenen Adolf Coyet, född 1808, död 1849.
 • Hedvig Lovisa Augusta, född 1815-01-01 Sörby, död 1889-02-21 Norrtorp. Gift 1835-01-01 på Sörby med sin kusin, kaptenen Gustaf August Coyet, född 1809, död 1893.
 • Gustava Fredrika Sidonia, född 1816-06-09 på Sörby, död 1862-12-03 i Karlstad. Gift 1839-12-29 på nyssn. egendom med kaptenen Fredrik Miles von Meijerhelm, född 1812, död 1851.
 • Ebba Margareta Sofia, född 1817-09-01 på Sörby, död där ogift 1870-01-04.
 • Nils Gabriel, född 1829. Kammarherre. Död 1904. Se Tab. 4.

TAB 4

Nils Gabriel, (son av Gabriel, tab 3), född 1829-07-24 på Sörby. Student i Uppsala 1847-05-30. Kansliexamen 1854-06-05. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet s. å. i juni. Emottog och flyttade till sin egendom Sörby s. å. på hösten. Stiftade föreningen för Närkes folkspråk och fornminnen 1856. Stiftande ledamot av nordiska oldskriftsällskapet i Köpenhamn 1857-01-30. Korresp. LHA 1862-07-02. Kammarherre hos drottning Lovisa 1863-10-01. Antikvitetsintendent 1865. Registrator vid KMO och RNO 1868-06-03. TMO 1869. Underceremonimästare vid KMO 1870-01-28. Tjänstfri vid hovet 1871. LHA 1872-11-26. LSkS 1873-01-12. Filosofie hedersdoktor vid jubelfesten i Köpenhamn 1879-06-05. LVVS 1882-04-03. Vice ordförande i Örebro läns hushållningssällskap 1883-01-28. T. f. domänintendent i Örebro län s. å. 31/12. Ordförande i styrelsen för tekniska skolan i Örebro 1886-06-04. Inspektor för Karolinska elementarläroverket därst. 1886–1888. KVO1kl 1887-12-01. LLA 1888. Erhöll Örebro läns hushållningssällskaps stora GM med k. m:ts tillstånd att bära densamma om halsen 1892. Ledamot av jordbrukslägenhetskommittén s. å. Ledamot av och ordförande i styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Örebro 1893. Ledamot av kyrkomötet s. å. Ordförande i Örebro läns hushållningssällskap 1894. Ånyo förordnad att under 3 år vara domänintendent i nämnda län 1899-12-15 fr. o. m. 1900-01-01. Biogr. i Sbl. Död 1904-03-31 i Örebro. Han innehade en mängd enskilda och kommunala befattningar, varibland särskilt må nämnas ledamotskap i styrelsen för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, däri han var vice ordförande 1864–1876, då han blev bolagets verkställande direktör. Såsom skriftställare har han utgivit ett flertal antikvariska och historiska uppsatser, folklivsskildringar och sagor m. m. Gift 1863-08-20 Lundsgård s län med Hedvig Natalia (Thalia) von Hennigs, född 1841-04-10 Pishult, död 1928-02-12 i Halmstad och där begraven ]], dotter av ryttmästaren Carl Gustaf von Hennigs, och Jakobina Lovisa Natalia Berch.

Barn:

 • Carl Gustaf Nils (översiktstab. 3), född 1864. Ryttmästare. Se Tab. 5.
 • Nils August Gabriel, född 1865-12-17 på Sörby. Gick till sjös och gjorde en resa till Australien 1880–1881. Var lantbrukselev samt lantbruksbokhållare till 1888. Utreste åter för att bosätta sig i Nordamerika, varifrån han begav sig till Australien. Återkom till Sverige 1891. Arrenderade en tid gården Ölsta i Färentuna socken Stockholms län. Innehade sedermera efter vartannat stadshotellen i Söderhamn och Kristianstad samt järnvägshotellet i Falköping. Död 1921-01-28 Herrvik. Gift 1895-07-01 i Stockholm med Jenny Södergren, född 1854-01-22 i Grolanda socken Skaraborgs län, död 1933-09-19 på Herrvik (Turinge förs, Stockholms län, db nr 19), dotter av stationsinspektoren Johan August Södergren och Laura Beata Catharina Knös.
 • Nils Gustaf Otto, född 1867. Advokat. Se Tab. 6
 • Nils Adolf Bengt, född 1868-08-31 på Sörby. Student 1886-05-24. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1886-10-31. 2. konstapel 1887. Sergeant i nämnda artilleriregemente 1888. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Kammarpage hos konungen s. å. Utexaminerad 1889-10-23. Underlöjtnant vid ovannämnda artilleriregemente s. å. 8/11. Död 1893-04-28 i Stockholm och begraven i Jönköping. Gift 1892-11-12 i sistnämnda stad med Elisabet Aurora (Lisa) Ljungquist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-08-25 med tandläkaren Vilhelm Hugo Stolley, född 1869-06-11), född 1870-01-16 på Munksjö vid Jönköping, dotter av bruksägaren Knut Ottonin Ljungquist och hans 1:a fru Ida Maria Andrietta Elisabet Tenger.
 • Christina Natalia (Stina), född 1870-08-18 på Sörby, i Norrbyås förs, Ör. Gift 1894-10-22 i Örebro med landshövdingen, greve Carl Axel Göran Mörner af Morlanda, född 1868.
 • Nils Jakob, född 1874-06-20 på Sörby. Lantbrukselev Bälteberga. Arrenderade en tid Skävesund i Glanshammars socken Örebro län. Innehavare av firman Nya Ilexpressen. Död 1917-12-10 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. Gift 1903-05-28 i Uppsala med Hilda Maria Wallin, född 1878-01-04, dotter av direktören Axel Wallin och N. N. Schönfeldt.
 • Nils Johan (Hans), född 1878-07-12 på Sörby, död ogift 1901-10-04 i Stockholm.
 • Elsa Sofia Augusta, född 1883-11-10 i Stockholm. Gift 1903-11-07 i Ringkarleby kyrka med rådmannen i Örebro, vice krigsdomaren, RVO Gunnar Nils Johan Aschan, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1918-04-02 på Charlottenborg vid Motala med Hulda Elin Prytz, från vilken han blev skild, i hennes 3:e gifte, född 1873-12-08, dotter av konsuln Carl Gustaf Prytz och Ida Hulda Maria Mosén. Gift 3:o 1924-04-19 med friherrinnan Anna Thomasine Sofie Wachtmeister af Björkö, i hennes 2:a gifte, född 1863-03-10 Vanstadtorp s socken, Malm., dotter av godsägaren friherre Carl Leopold Vilhelm Wachtmeister af Björkö, och Dorotea Thomasine Rosencrantz), född 1871-01-21.

TAB 5

Carl Gustaf Nils, (son av Nils Gabriel, tab 4), född 1864-07-21 Sörby Volontär vid Kronprinsens husarregemente 1880-11-01. Mogenhetsexamen 1883-12-11. Sergeant vid nämnda regemente 1884. Elev vid Krigsskolan s. å. juli 17. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. oct. 30. Löjtnant därst. 1892-05-05. Verkst. direktör i aktiebolag Malmö ridhus och hyrkuskverk 1899–1906 och för aktiebolag Malmö idrottsplats 1899–1912. Ledamot av styrelsen för kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 1904. Ryttmästare i armén 1905-07-07. Ryttmästare i regementet s. å. nov 17. RSO s. å. dec 1. Ledamot av styrelsen för Malmö museum 1907. Ordförande i styrelsen för Malmö fornminnesförening 1909. RVO 1914-06-20. Avsked s. å. oct 16 med tillstånd att kvarstå i regementets reserv6. GMbr s. å. Ordförande i styrelsen för Malmö segelsällskap 1915–1919. Överuppsyningsman i Malmöhus slott 1916–1931. Generalagent för brandförsäkringsaktiebolag Norrlands Malmöagentur 1925. Patriot. Sällsk. GM s. å. RNO 1931-12-17. Äg. Knapegården i Limhamn sedan 1925. Gift 1905-11-08 i Malmö med sin kusin Anna'' von Horn af Rantzien, född 1870-06-03 i Hälsingborg, dotter av överstelöjtnanten i Kronprinsens husarregementes reserv, sedermera översten i armén Filip Fredrik Leopold von Horn af Rantzien och Gotton Carolina Filippina von Hennigs.

Barn:

 • Nils-Adolf , född 1906-11-24 i Malmö. Friherre. Död 1915-10-09 i Malmö garnisonsförs.
 • Nils Gabriel Bengt, född 1909-06-26 i Malmö.
 • Nils Gabriel Otto Filip, född 1910-10-04 i Malmö.


TAB 6

Nils Gustaf Otto, (son av Nils Gabriel, tab 4), född 1867-01-16 på Sörby. Mogenhetsexamen 1885. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1886-05-28 och examen till rättegångsverken 1891-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/9. Innehavare av Örebro juridiska byrå. Ombudsman i aktiebolag Örebro handelsbank 1897–1905, i Härnösands ensk. banks kontor i Örebro 1905–1908, i bankaktiebolag Norra Sveriges kontor i Örebro 1908–1914 och i aktiebolag Stockholms handelsbanks kontor därst. 1914–1919. Förlikningsman för medling i arbetstvister i 5. eller mellersta distriktet. Avsked därifrån 1919-10-17. RVO 1916-06-06. Verkst. direktör i aktiebolag Svenska lantmännens bank 1921–1923 och i Svenska lantmännens fastighetsaktiebolag 1921–1922. Advokat i Stockholm 1923. Har ägt Sörby samt Elversta i Botkyrka socken Stockholms län. Gift 1895-12-30 i Örebro med Anna Ericson, född 1870-11-28 i Örebro, dotter av inspektören Carl Fredrik Ericson och Matilda Erlandsson.

Barn:

 • Anna Brita Natalia, född 1896-12-04 i Örebro, död 1908-05-05 på Sörby Norrbyås förs, Ör.
 • Matilda Ulrika Margareta, född 1898-12-29 i Örebro. Gift 1922-10-21 i Botkyrka kyrka Stockholms län ]] med agronomen Gunnar Johan Teodor Söderberg född 1893-12-21.
 • Ulla Christina (Stina), född 1903-05-19 i Norrbyås socken. Gift 1:o 1925-10-21 i Jakobs kyrka i Stockholm (Södertälje stadsförs vb) med godsägaren Björn Robert Henning von Rettig, finska adliga ätten nr 273, från vilken hon blev skild, född 1899-05-09. Gift 2:o 1929-07-15 i Köpenhamn med majoren vid Svea livgarde Magnus Karl Turesson Lybeck, i hans 2:a gifte, född 1881-01-29 i Gårdsby sn Östergötlands län.
 • Carl Nils Gabriel, född 1905-06-05 på Sörby. Död 1933-02-18 i Stockholm (Bårhuset, db) och begraven i Örebro.
 • Nils Gustaf Salomon, född 1908-06-28 på Sörby.

Källor

1Um. 2KrAB. 3Nv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: