Leuhusen nr 140

Från Adelsvapen-Wiki

F 140.jpg

Friherrliga ätten Leuhusen nr 140

Friherrlig 1719-05-22, introducerad 1719.

Leuhusen F14000.png

TAB 1

Peter Leuhusen, friherre Leuhusen, (son av Reinhold Govert Leuhusen, adlad Leuhusen, se adliga ätten Leuhusen, tab 3), född 1649-05-17 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.)1661-02-09 Hovjunkare hos konung Carl XI 1675. Vice ceremonimästare 1677. Kammarherre 1695. Hovmarskalk 1717-12-09. Friherre 1719-05-22 (introducerad 1719 under nr 140). Avsked från hovet (SAB.) 1721-01-07. Död 1726-02-05. 'Han var 1715 bland de herrar, som emottogo hessiska arvprinsen, sedermera konung Fredrik I, vid dess ankomst till Stockholm'. Gift 1694-09-06 Kungsör med friherrinnan Margareta Catharina Sparre, född 1660-05-22 i Stockholm, död 1702, dotter av riksrådet och överståthållaren Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, och hans 2:a fru, grevinnan Beata Stenbock.

Barn:

 • Carl Ulrik, född 1696-03-21 i Stockholm, död 1697-03-14 Säby
 • Carl Axel, född 1698. Hovmarskalk. Död 1771. Se Tab. 2

TAB 2

Carl Axel, (son av Peter Leuhusen, friherre Leuhusen, tab 1), till Säby i Ingarö kapellförs, Stockholms län. Född 1698-12-27. Kanslijunkare 1719-06-22. Hovjunkare (SAB.) 1719-12-08. Hovmarskalk med kammarherres lön (SAB.) 1721-01-07. Död 1771-12-31 i Stockholm. Gift i Stockholm 1723-08-27 med sin moders sysslings dotter Hedvig Eleonora Falkenberg af Trystorp, döpt 1695-03-15 i Stockholm, död 1751-06-09, dotter av landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru friherrinnan Ebba Jacquette Sparre.

Barn:

 • Carl, född 1724. Kansliråd. Död 1795. Se Tab. 3
 • Catharina Ebba, född 1725-10-12, död 1792-02-03 på Erstavik i Erstavik kapellförs, Stockholms län. Gift 1766-09-11 med översten Lorentz von Rehausen, i hans 2:a gifte, född 1720, död 1792.
 • Ulrika, född 1728-05-13, död 1728.

TAB 3

Carl, (son av Carl Axel, tab 2), till Säby. Född 1724-05-17. Student i Uppsala 1741-03-09. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1744-10-18. Auskultant i kommerskollegium 1749-05-19. Kommissionssekreterare vid spanska hovet 1749-07-25. Chargé d'affaires vid spanska hovet 1752. Kungliga sekreterares titel 1756-04-01. Resor i åtskilliga länder 1756–1763. Återkom till Sverige 1763. Stod på förslag till envoyé i England 1763. Assessor över stat i kommersbollegium 1771-07-17. Ledamot av kommittén för lanthushållningens förbättrande 1772-03-23. Avsked från kommerskollegium 1773-06-01. Kansliråds titel 1773-06-01. RVO 1777-01-24. Död 1795-01-12 på Säby [Ak]. Han utgav 1761 och 1763 anonymt i två band Tankar om de rätta och sannskyldiga medel till Sveriges välmåga, varav 2:a upplagan utkom 1773. Tillhandlade sig Degerö i Malsta socken, Stockholms län, vilket han sedermera försålde till sin äldsta son. Gift 1:o 1761-11-15 med Juliana Margareta Nordencrantz, född 1743-07-05, död 1769-07-23 på Degerö, dotter av kommerserådet Anders Backmansson, adlad Nordencrantz, nr 1891, och Margareta Sofia Schröder. Gift 2:o 1781-08-28 med sin kusins dotter, friherrinnan Ebba Jacquette Falkenberg af Trystorp, född 1750-08-28, död 1803-01-12 på Säby, dotter av hovjunkaren Carl Johan Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, och Brita Elisabet Sahlstedt.

Barn:

 • 1. Hedvig Margareta, född 1763-05-03, död 1857-05-06 i Stockholm. Gift 1782-11-10 i Bjärklunda kyrka, Skaraborgs län med Lars Herman Gyllenhaal, född 1757, död 1830.
 • 1. Carl Anders, till Degerö. Född 1765-01-18. Levde utan tjänst. Död barnlös 1793-10-15 på Degerö. Gift 1791-09-20 i Västra Vingåkers kyrka, Södermanlands län med grevinnan Vivika Sofia Bonde af Björnö i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794-11-20 Björnö, med landshövdingen Samuel Jakob Gyllenadler, i hans 2:a gifte, född 1752, död 1804), född 1770-06-05 Hesselby, död 1851-03-12 i Örebro och begraven i grevliga Bondeska graven i Västra Vingåker, dotter av riksrådet och riksmarskalken, greve Carl Bonde af Björnö, och grevinnan Ebba Margareta Bonde af Säfstaholm.
 • 1. Juliana Beata, född 1766-03-16 död 1770-03-13.
 • 1. Vilhelm Reinhold, född 1768. Major. Död 1853. Se Tab. 4
 • 2. Gustaf, född 1781. Kapten. Död 1850. Se Tab. 5

TAB 4

Vilhelm Reinhold, (son av Carl, tab 3), till Degerö. Född 1768-04-02 i Malsta socken, Stockholms län. Volontär vid livregementet till häst 1775-02-09. Korpral vid livregementet 1776-12-18. Sekundadjutant vid Upplands regemente 1783-04-30. Genom byte fänrik vid Västmanlands regemente 1787-05-14. RSO 1790-08-21. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1792-09-28. Kapten vid Västmanlands regemente 1793-12-20. Avsked 1795-09-06. Överadjutant och major i armén 1802-12-16. LLA 1812-12-03. Avsked ur krigstjänsten. Död 1853-03-31 Beateberg. Han bevistade finska kriget på 1780-talet och blev därunder vid Uttismalm den 28 juni 1789 svårt blesserad i ena benet ovan knäet. Ur hans journal 1788–1809 äro utdrag tryckta i Personhistorisk tidskrift, årg. 25–26. Gift 1:o 1803-08-18 Uddboö med friherrinnan Ottiliana Charlotta Wrede af Elimä, född 1778-08-19 Penningby, död 1811-06-20 Björnö, dotter av generalen, friherre Fabian Casimir Wrede af Elimä, och hans 2:a fru, friherrinnan Ottiliana Charlotta Fleming af Liebelitz. Gift 2:o 1821-11-08 Lindholm med stiftsjungfrun, friherrinnan Eva Lovisa Creutz, född 1784-11-29 på Horns kungsgård i Högby socken, Kalmar län, död 1830-01-15 på Björnö, dotter av ryttmästaren, friherre Stefan Creutz, och hans 2:a fru Lovisa Eleonora Bredal.

Barn:

 • 1. Carl, född 1804-06-08, död 1811-06-12 på Björnö.
 • 1. Ottiliana Charlotta, född 1805-12-31 på Uddboö. Stiftsjungfru. Död 1811-06-12 på Björnö.
 • 1. Henrika, född 1810-08-08 på Degerö. Stiftsjungfru. Död 1886-07-07. Gift 1847-12-09 med vice pastorn, sedermera possessionaten Per August Åkerlund, född 1818-11-10 i Gävle, död 1875-10-28 i Rö socken.

TAB 5

Gustaf, (son av Carl, tab 3), född 1781-09-07 Degerö. Fänrik vid Västmanlands regemente 1783-04-29. Fänrik vid Svea livgarde 1799-03-17. Löjtnant vid Svea livgarde 1805-03-29. Kapten 1809-06-12. GMtf 1809-07-05. Kapten med kompani 1809-10-24. RSO 1810-05-04. Avsked 1812-01-07 Död 1850-05-22 Lemshaga. 'Han blev 1805-10-00 med regementet kommenderad till Pommern, varifrån han återkom 1806-07-00. Bevistade 1808 års krig i Finland och därunder träffningarna vid Lemo, vid Järvenpää, Viiais och Helsinge samt slutligen fälttåget till Västerbotten 1809-07-00 och drabbningarna vid Sävar och Ratan'. Gift 1809-11-01 Härlingstorp 'efter flera fruktlöst gjorda ansökningar och slutligen kort efter revolutionen erhållet kungligt tillstånd' med sin halvsysters dotter Beata Juliana Gyllenhaal, född tvilling 1785-10-06 på Härlingstorp, död 1856-01-16 i Stockholm, dotter av godsägaren Lars Herman Gyllenhaal, och friherrinnan Hedvig Margareta Leuhusen.

Barn:

 • Carl Herman, född 1810. Generalmajor. Död 1879. Se Tab. 6
 • Gustaf Vilhelm, född 1812. Justitieråd. Död 1909. Se Tab. 9.
 • Fredrik Teodor, född 1814-07-01 Säby, liksom de följande syskonen. Kadett vid Karlberg 1829-10-03. Avgången från krigsakademien 1834-10-10. Kammarherre 1864-05-26. RVO 1865-01-28. Död 1886-01-17 på Säby. Ägde Säby samt Barnvik, Skälsmara och Fågelvik, alla i Ingarö socken. Gift 1853-11-10 på Säby med Iduna Gustava Ahlström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1835-12-20 Älvsjö, med stadsingenjören i Stockholm Måns Otto Walberg Christiernin, född 1808-05-01 i Adelsö prästgård, död 1844-07-29 i Stockholm), född 1817-12-26 på Älvsjö, död 1901-11-28 i Stockholm, dotter av löjtnanten Per Olof Ahlström och Johanna Catharina Smedberg.
 • Axel Reinhold, född 1815-08-21 på Säby. Kadett vid Karlberg 1830-10-05. Utexaminerad 1835-12-09. Sekundlöjtnant vid kunglig majestäts flotta 1836-01-23. Premiärlöjtnant 1845-03-17. Anställd i dansk örlogstjänst 1849-04-28–1849-08-17. RDDO 1849-11-18. Statsrevisor 1852. Kaptenlöjtnant 1853-10-26. Kapten 1858-02-02. Chef för västra lotsdistriktet 1858-09-14. RSO 1860-05-05. Avsked 1870-12-29. Stadsfullmäktig i Stockholm 1874– 1878. Död 1886-04-26 i Hälsingborg. Gift 1858-09-28 med Amalia Aurora Adelaide Valerius, född 1828-12-01 i Stockholm. LMA 1872. Död 1923-04-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av kanslirådet Johan David Valerius och Aurora Christina Ingell. Friherrinnan Leuhusen, född Valerius, har gjort sig känd såsom lärarinna i sång och som målarinna.
 • Johan Oskar, född 1817-02-13 på Säby, död 1822-09-23 i Stockholm.
 • Constance Julie Henriette, född 1818-07-12 på Säby. Stiftsjungfru. Död 1892-03-04 i Eksjö. Gift 1838-09-23 Lemshaga med generalmajoren, greve Fredrik Vilhelm Taube, född 1813, död 1888.
 • Alexander Magnus, född 1821 på Säby. Generalmajor. Död 1903. Se Tab. 10.
 • Frans Oskar, född 1823 på Säby. Hovrättsråd. Död 1895. Se Tab. 17.
 • Otto Edvard, född 1826-01-15 på Säby, död 1832-11-17 på Lemshaga.

TAB 6

Carl Herman, (son av Gustaf, tab 5), född 1810-09-15 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1825-10-02. Utexaminerad 1829-11-29. Kornett vid livregementets husarkår 1829-12-19. Löjtnant 1836-02-20. Ryttmästare och regementskvartermästare 1843-12-07. Skvadronschef 1849-05-15. RSO 1851-11-10. Major 1855-04-26. Statsrevisor 1855. Överste och sekundchef för livregementets husarkår 1855-05-08. LLA 1856. KNS:tOO 1858-07-04. Generalmajor och 1. adjutant hos konungen 1859-08-06. KDDO 1859-09-21. StkDDO 1860-06-23. KSO 1861-01-28. Kavallerinspektör 1862-11-25. Generalbefälhavare i 3. militärdistriktet 1864-03-08. Direktör i Göta kanalbolag för Västgötalinjen 1865–1879. Ordförande i Skaraborgs läns landsting 1874, 1867, 1869–1873. KmstkSO 1869-07-29. Avsked från generalbefälet 1873-05-09. Avsked ur armén 1874-08-28. Död 1879-04-23 i Mariestad. Ägde Börstorp och Tjos, båda i Hassle socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1837-08-24 i Mariestad med friherrinnan Vilhelmina Carolina von Knorring nr 177, född 1813-06-11 på Börstorp, död på Börstorp 1855-06-16, dotter av överstelöjtnanten, friherre Anton von Knorring, och grevinnan Augusta Spens. Gift 2:o 1860-09-15 Frötuna med grevinnan Fredrique Rosina von Hermansson nr 90, född 1826-08-20 Moholm s socken, Skaraborgs län, död 1907-01-22 i Stockholm, dotter av löjtnanten, greve Carl Johan von Hermansson, och Carolina Fredrika Dahlson.

Barn:

 • 1. Augusta Beata Julia, född 1838-12-16 på Börstorp, död 1874-04-25 Öby. Gift 1859-09-28, på Börstorp med överstelöjtnanten Carl Verner von Schulzenheim, i hans 1:a gifte, född 1833, död 1911.
 • 1. Gustaf Anton Carl, född 1840-03-07, död 1853-11-06 i Stockholm.
 • 1. Carl Herman Vilhelm, född 1841. Överste. Död 1916. Se Tab. 7.
 • 2. Anna Carolina Beata, född 1863-03-19 på Börstorp. Gift 1894-02-01 i Stockholm med kammarherren greve Claes Tomas Gustaf Lagerberg, född 1860. död 1932-02-19.
 • 2. Carl Gustaf, född 1865. Ryttmästare. Se Tab. 8
 • 2. Elna Fredrika, född 1868-06-22 på Börstorp, död på Börstorp 1870-10-13.

TAB 7

Carl Herman Vilhelm, (son av Carl Herman, tab 6), född 1841-09-12 på Börstorp. Student i Uppsala 1858-01-05. Fanjunkare vid livregementets husarkår 1858-01-23. Officersexamen 1859-03-07. Underlöjtnant vid livregementets husarkår1859-09-20. Löjtnant 1866-06-05. Ryttmästare 1881-05-06. RSO 1882-12-01. Major 1888-04-06. Överstelöjtnant 1889-05-01. Överste och chef för Smålands husarregemente 1892-10-14. Överste och chef för livregementets husarer 1893-08-11. KSO2kl 1895-11-30. KSO1kl 1900-12-01. Avsked 1904-05-04. Död 1916-10-10 på Börstorp, Enåsa förs, Skaraborgs län. Ägde Öby i Fellingsbro socken, Örebro län sedan 1877. Gift 1880-11-30 i Örebro med Margareta Charlotta Jacquette Eleonora Leijonhufvud, född 1858-04-22 i Gävle, död 1928-11-09 i Stockholm, dotter av översten Axel Christer Gregersson Leijonhufvud, och (finska friherrinnan) Emilie Jacquette von Troil.

Barn:

 • Elsa Jacquette Vilhelmina, född 1884-02-23 på Öby. Stiftsjungfru. Gift 1908-10-22 i Örebro kyrka, Enåsa förs, Skaraborgs län med godsägaren, före detta kaptenen Erik Bertilsson Lilliehöök af Fårdala, född 1870.
 • Carl Axel Eugen, född 1885-11-18 på Öby. Officersvolontär vid Svea artilleriregemente. Död 1905-06-03 på Börstorp.
 • Anna Märta Emilia, född 1890-07-17 på Öby, död 1909-10-23, på Sävsjö sanatorium och begraven i Enåsa kapellförs, Skaraborgs län.

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Herman, tab 6), född 1865-04-29 Börstorp. Volontär vid livgardet till häst 1884-04-26. Mogenhetsexamen 1885-12-18. Sergeant 1887-05-31. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda livgardet till häst 1888-11-02. Löjtnant 1894-11-02. RPrRÖO4kl 1895-07-10. Ryttmästare 1905-09-06. TMO 4kl. RFrHL 1908. RSO 1909-06-06. RBadZLO1kl 1909-07-14. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1915-05-07. 1930-01-16 ryttmästare i Livregementet till häst reserv. Död 1939-05-10 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr109). Gift 1894-10-25 i Jakobs kyrka i Stockholm med Anna Elisabet (Lizinka) Sörensen, född 1874-01-01 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Niels Georg Sörensen och friherrinnan Sofia Elisabet af Ugglas.

Barn:

 • Elisabet Carlsdotter, född 1895-12-06 i Stockholm. Led av barnavårdsnämnden i Karlskrona. Gift i Stockholm 1918-11-06 med kaptenen vid flottan Tede Gustaf Peder Dyrssen född 1889-11-20 i Stockholm.
 • Märta Fredrika Carlsdotter, född 1896-11-20 i Stockholm. Gift 1916-10-18 i K. Lifgardets till häst förs Stockholm med stabsadjutanten och kaptenen vid generalstaben, kaptenen i Svea livgarde Erik Gustaf Claesson Grill, född 1891-10-19 i Stockholm.
 • Regner Nils Carlsson, född 1900-12-22 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1919-05-13. Officerasaspirant vid Svea livgarde 1919-09-07. Elev vid krigsskolan 1920-10-15. Utexaminerad 1921-12-17. Fänrik vid Svea livgarde 1921-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1923-12-31. Löjtnant i regementet 1926-05-28 och vid regementet 1926-10-29.
 • Ingegerd Carlsdotter, född 1903-09-24 i Stockholm. Gift 1924-12-18 med löjtnanten Carl Johan Robert Montgomery, född 1894. Major.

TAB 9

Gustaf Vilhelm, (son av Gustaf, tab 5), född 1812-07-30 på Säby. Student i Uppsala 1829-12-19. Fil. kand. examen 1835-10-05. Disp. pro gradu 1836. Promoverad fil. doktor 1836-06-16. Examinerad till rättegångsverken 1836-12-03. Auskultant i Svea hovrätt 1836-12-22. Extra ordinarie notarie 1837-01-30. Vice notarie 1838-09-28. Kanslist hos ridderskapet och adeln vid riksdagen 1840. Vice häradshövding 1841-05-04. Häradshövding i Björkekinds, Östkinds och Lösings härads domsaga i Östergötlands län 1848-11-21. RNO 1858-04-28. Justitieråd 1858-09-10. KNO 1863-01-23. KmstkNO 1873-05-14. Avsked 1882-09-27. Fil. jubeldoktor 1886-05-31. Död 1909-08-01 i Oscars förs, Stockholm. Ägde Säby i Ingarö socken och Sundsvik i Turinge socken (båda i Sthockholms län) sedan 1886 samt under en del år Grinda i L. Malma socken, Södermanlands län. Gift 1868-09-05 Östanå med Sofia Gustava Boström, född 1839-03-05 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, död i Adolf Fredriks förs 1908-02-15 (Oscars förs, Stockholm db), dotter av lagmannen Erik Samuel Boström och Elisabet Gustava Fredenheim.

Barn:

 • Beata Sofia, född 1869-08-24 i Stockholm, död i Stockholm 1926-10-19. Gift 1890-07-23 i Klara kyrka i Stockholm med löjtnanten, friherre Georg Vilhelm Georgesson Fleetwood, född 1860, död 1894.

TAB 10

Alexander Magnus, (son av Gustaf, tab 5), född 1821-10-22 på Säby. Kadett vid Karlberg 1836-10-03. Kammarpage hos konung Carl XIV Johan 1838-12-01. Utexaminerad 1841-12-29. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet 1842-01-25. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1844–1846. Transporterad som underlöjtnant till Närkes regemente 1849-03-27. Löjtnant 1849-05-22. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1853-09-12. Kapten i armén 1856-03-27. Adjutant hos kronprinsen 1858-01-07. RDD O 1858-08-03. Kapten 1859-04-05. RSAO 1859. RNS:tOO 1859-07-07. Adjutant hos konungen 1859-08-06. RRS:tStO 1860-02-18. Major vid Gotlands nationalbeväring 1861-02-26. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1862-02-15. RSO 1863-05-03. Övervar å konungens vägnar konung Fredrik VII:s av Danmarks begravning i Roskilde 1863. KDDO2gr 1863-12-22. Överste och chef för Jönköpings regemente 1867-03-22. KSO1kl 1874-12-01. KNS:tOO1kl 1875-09-07. RPrRÖO2kl 1876-09-20. Avsked från regementet och generalmajor i generalitetets reserv 1884-10-31. Ordförande i Jönköpings läns pensionsförening. Ordförande i riksbankens avdelningskontor i Jönköping 1885. Avsked ur krigstjänsten 1901-11-08. Död 1903-12-15 i Jönköping. Ägde gård i Jönköping. Gift 1857-07-08 i Stockholm med Adelaide Teresia Paulina Ahlberg, född 1837-02-28 i Stockholm, död 1933-11-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av livmedikus Johan Daniel Ahlberg och Lovisa Henrietta Moll.

Barn:

 • Gustaf Daniel, född 1858. Överstelöjtnant. Se Tab. 11
 • Alexander Emanuel, född 1859-10-30 Albäck. Elev vid sjökrigsskolan 1873-09-29. Död 1876-07-31 i Göteborg.
 • Carl Otto, född 1861-07-15, död 1868-07-29 på överstebostället Granbäck vid Jönköping.
 • Vilhelm Reinhold, född 1863. Kommendörkapten. Se Tab. 13
 • Axel Johan, född 1866-08-26 i Jönköping, död i Jönköping 1867-04-23.
 • Herman Fredrik, född 1868-10-03 i Jönköping, död i Jönköping 1887-09-20.
 • Oskar Edvard, född 1872. Före detta ryttmästare. Se Tab. 15.

TAB 11

Gustaf Daniel, (son av Alexander Magnus, tab 10), född 1858-04-14 Albäck. Volontär vid Smålands husarregemente 1874-04-18. Mogenhetsexamen 1877-12-06. Elev vid Krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant vid vid Smålands husarregemente 1879-11-28. Kompaniofficer vid Krigsskolan å Karlberg 1884–1887. Löjtnant vid regementet 1887-02-04. Ryttmästare vid regementet 1898-02-04. Adjutant hos hertigen av Närke 1898-12-03. RSO 1900-12-01. Major i regementet 1907-02-01 OIISGbmt 1907-06-06. RSpMFOvk 1907. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1908-07-17. Tjänstgjorde i IV. arméfördelningens stab sedan 1909. OffFrHL 1909. RBadZLO1kl med ekl 1909. Överstelöjtnant i armén 1914-03-20. KDDO2gr 1916. OffÖRKHt med krigsdekoration 1919. RVO 1920-06-06. KNedOHO 1923. KBLeopII:sO 1926. KNassGLO 1926. KNS:tOO2kl . GV:s Jmt 1928-06-16. KFinlVRO2kl 1928. PrRKM20.3kl. Överste i armén 1929-06-06. KVO2kl 1931-06-06. KSpMFO2kl vk m kr. Biogr. i "Vem är det?" Död 1935-06-20 i Stocksund, Danderyds förs, Stockholm. Gift 1884-09-23 Skenäs med friherrinnan Anna Christina Ottilia Louise Palmstierna, född 1863-12-28 i Örebro, dotter av översten och sekundchefen för Livregementets husarkår friherre Henrik Magnus Alexander Palmstierna, och hans 2:a fru Anna Fredrika Ottiliana Celsing.

Barn:

 • Anna Ottiliana Adelaide Henriette, född 1885-08-28 på Karlbergs slott i Solna förs, Stockholm. Gift 1906-10-26 i Eksjö med löjtnanten vid Livregementets grenadjärer , Charles Henning Schale, född 1878-11-17 i Kristine förs, Göteborg.
 • Gustaf Fredrik Henrik Alexander, född 1888-10-07 i Eksjö. Tjänstgörande kammarjunkare 1914-12-31. Kammarherre 1923-12-31. Avdelningschef i försäkringsaktiebolag Nord. Yachtassurans. KBLeopII:sO 1928. Gift 1:o 1914-09-08 i Håtuna kyrka d:o förs, Uppsala län med friherrinnan Ingeborg Charlotta Anna Maria von Essen, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-02-22, född 1894-04-12 på Signesberg i Håtuna socken, Uppsala län, dotter av före detta ryttmästaren, vid Livregementets dragonkår friherre Reinhold Henriksson von Essen, och grevinnan Wilhelmina Anna Charlotta Lewenhaupt. Gift 2:o 1938-04-11 i Jukkasjärvi kyrka, Norrbottens län med Vera Elisabeth Falk i hennes andra gifte (gift 1:o med Schullerström), född 1897-11-13.
 • Carl Otto Magnus Peter, född 1894-01-03 i Eksjö. Godsägare. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Otto Magnus Peter, (son av Gustaf Daniel, tab 11), född 1894-01-03 i Eksjö. Studentexamen. Student vid Stockholms högskola. Ägde Ekhov i Björnlunda socken, Södermanlands län 1922–1925. Redaktör för tidningen "Från Skog och Sjö". Gift 1:o 1922-03-30 i Lysaker Norge, med Edle Mustad från Norge från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-06-25, född 1900-06-03, dotter av fabriksägaren Halfdan Magnus Mustad och Edle Smith.

Barn:

 • Carl Gustaf Johan Peter, född 1923-09-08 Ekhov.

TAB 13

Vilhelm Reinhold, (son av Alexander Magnus, tab 10), född 1863-06-07 Albäck. Elev vid sjökrigsskolan 1877-09-29. Utexaminerad 1885-10-14. Underlöjtnant vid flottan 1885-10-16. Löjtnant vid flottan 1889-08-19. RPrRÖO4kl 1893-07-20. RSWVFO2kl 1893-09-09. Anställd hos hertigarne av Skåne och Södermanland 1894-08-15–1897. RBadZLO2kl med ekl. 1894-10-27. Kapten 1897-01-19. OIIsJmt 1897-09-18. Genomgick sjökrigshögskolans högre kurs 1905–1906. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1898 och hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1898–1899. RSO 1905-12-01, GVSbm 1906-09-20. Kommendörkapten av 2 graden 1907-12-31. Kommendörkapten av 1. graden 1912-06-01. KDDO2gr 1913-06-01. KItKrO 1913-07-07. RPrKrO2kl 1913-09-05. KMGO 1914-07-11. Avsked från flottan med tillstånd att kvarstå i flottans reserv 1918-06-06. Tjänstgjorde i utrikesdepartementet 1918–1923. Gift 1899-10-07 Trolleholm med grevinnan Eva Julia Ulrika Elisabet Bonde af Björnö, född 1870-12-04 Kjesäter. Dotter av godsägaren, greve Carl Johan Trolle-Bonde och friherrinnan Eva Fredrika Emerentia Leijonhufvud.

Barn:

 • Carl Alexander Reinhold, född 1900. Brandlöjtnant. Se Tab. 14.
 • Eva Viveka Adelaide, född 1903-04-26. Gift 1927-10-12 i Stockholm med löjtnanten, friherre Harald Fredrik Mauritz Strömfelt, född 1898.

TAB 14

Carl Alexander Reinhold, (son av Wilhelm Reinhold, tab 13), född 1900-07-01 Trolleholm Fänrik i Skånska dragonregementets reserv 1923-12-31. Underlöjtnant i Skånska dragonregementets reserv 1926-01-15. Brandlöjtnant i Malmö 1927-12-01. Överförd till Skånska kavalleriregementets reserv 1928-01-01. Löjtnant i sistnämnda regemente reserv 1928-11-15. Gift 1:o 1927-10-27 i Oscars förs Stockholm med Greta Dymling från vilken han blev skild genom Malmö rådhusrätts utslag 1936-11-06, född 1904-11-22 i Härnösand, dotter av konsuln Richard Dymling och Gurli Elfrida Flygelholm. Gift 2:o 1937-01-01 i Tanger med Edna Katarina Cudahy från Nordamerika i hennes 4:e gifte (Gift 1:o och skild i USA. Hon inflyttad från Danmark till Sverige före 1925. Gift 2:o 1924-03-20 med ryttmästaren i Skånska kavalleriregementets reserv Lars Lithander, från vilken hon blev skild 1928-09-27 gm Stockholms rr, född 1894-12-24. Gift 3.o 1929-11-09 med Carl Krister Viktor Kuylenstierna, från vilken hon blev skild 1933-02-06, född 1903-04-28 Sperlington), född 1900-10-28.

Barn:

 • 1.Carl-Otto, född 1928-08-12 i Malmö.

TAB 15

Oskar Edvard, (son av Alexander Magnus, tab 10), född 1872-02-29 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1890-06-03. Volontär vid Smålands husarregemente 1890-06-08. Sergeant vid Smålands husarregemente 1891-12-19. Elev vid Krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid Norrlands dragonregemente 1893-11-24. Löjtnant i regementet 1896-07-04 och vid regementet 1897-05-07. Regementsadjutant 1897-11-01–1899-08-01. Lärare i ridning vid Ridskolan å Strömsholm 1899-10-01–1903-07-27. Regementskvartermästare 1903-10-02–1905-10-01. Lärare vid Kavalleriskolan i Stockholm 1905-10-07–1906-08-06. Ryttmästare 1907-01-15. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1907-08-21. Inträdde i bankaktiebolag Norra Sveriges tjänst 1907. Föreståndare för fondavdelningen i bankaktiebolag Norra Sveriges tjänst. Avsked ur krigstjänsten 1909-08-20. Avsked ur bankens tjänst. Död 1933-12-25 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1896-11-05 i Jönköping med Hilda Elisabet Uggla, född 1871-06-27 i Jönköping. Död 1933-11-02 i Stockholm och begraven i Jönköping. Dotter av hovrättsrådet i Göta hovrätt Hjalmar August Uggla, och Ida Maria Enny Sofia Faxe.

Barn:

 • Nils Hjalmar Alexander, född 1897 i Jönköping.
 • Hans Arvid Edvard, född 1899-09-02 i Jönköping.
 • Bror Gustaf Fredrik, född 1904-10-31 i Umeå.
 • Knut Johan Vilhelm, född 1906-08-21 i Oscars förs, Stockholm.
 • Brita Elisabet Adelaide, född 1907-12-20 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Sten Peder Reinhold, född 1909-11-01 i Stockholm.

TAB 17

Frans Oskar, (son av Gustaf, tab 5), född 1823-10-02 på Säby. Student i Uppsala 1843-06-01. Jur. fil. examen 1845-12-13. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1847. Examen till rättegångsverken 1848-05-26 och kameralexamen1848-06-02. Auskultant i Svea hovrätt 1848-06-16. Extra ordinarie notarie 1848-10-13. Vice häradshövding 1850-12-20. Vice notarie i Svea hovrätt 1853-05-31. Länsnotarie i Västernorrlands län 1855-02-12. Tillförordnad brottmålsdomare i Ångermanland 1855-10-12–1858-06-08. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1858–1861. Assessor i Svea hovrätt 1861-04-16. Konstituerad revisionssekreterare 1863-08-21. Hovrättsråd 1867-09-07. RNO 1869-07-29. Fullmäktig i jernkontoret 1874. Vice ordförande i direktionen för svenska livförsäkringsanstalten Oden 1888-04-30 KVO1kl 1888-12-01. Avsked från hovrättsrådsämbetet 1893-10-06. Död 1895-11-03 i Stockholm. Gift 1866-10-09 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. med Hilda Carolina Amalia Ramsten, född 1847-01-16 i Götlunda socken, Örebro län ]], död 1928-06-06 i Ingarö förs, Stockholm ]], dotter av prosten Carl Johan Ramsten och Hilda Eleonora Heijkenskjöld.

Barn:

 • Anna Beata Henriette, född 1867-12-27 i Stockholm. Gift i Stockholm 1888-12-29 med kaptenen vid generalstaben Carl Elvir Berling från vilken hon 1899 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1900 med Alice Favier från Frankrike), född 1865-05-23 i Malmö, död 1908-12-04 i Paris.
 • Carl Gustaf, född 1869-05-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1889-05-24. Volontär vid Svea livgarde 1889-06-03 Avsked 1889-06-13. Volontär vid Jönköpings regemente 1889-06-15. Sergeant 1890-06-23. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Avgången 1891-05-25. Åter antagen till elev 1891-09-08. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1892-11-18. Löjtnant Jönköpings regemente 1894-11-02. Kapten 1907-02-22. RSO 1913-06-06. Avsked med skyldighet att inträda i regementets reserv 1922-05-19. Död 1940-01-16 i Villa Älghem, Södertälje (db nr 10). Gift 1910-05-14 i Skövde med Eva Sofia Augusta af Geijerstam, född 1868-12-25 i Södertälje, dotter av trafikchefen Carl Gustaf af Geijerstam, och Emelie Maria af Sandeberg.
 • Fredrik Vilhelm Oskar, född 1870. Kammarherre. Se Tab. 18

TAB 18

Fredrik Vilhelm Oskar, (son av Frans Oskar, tab 17), född 1870-12-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1889-05-17. Student i Uppsala 1889. Jur. fil. examen 1890-11-12. Jur. utr. kand. 1897-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1897-12-20. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1898-01-26. Amanuens i civildepartementet 1899-02-27. Kammarjunkare 1900-12-01. Extra ordinarie kanslist i riddarhuskansliet 1901-06-18. Amanuens 1903-01-12. Amanuens i riddarhuskontoret 1907-02-23. OIISGbmt 1907-06-06. RPrKrO3kl 1908-08-03. Kammarherre 1909-06-06 RRS:tStO2kl 1909-06-27. Riddarhussekreterare och ombudsman för riddarhuset 1910-12-14. Extra ordinarie kanslist i riksmarskalksämbetet och hovexpeditionen 1911-07-00. RRS:tAO2kl 1911. GV:sOlM 1912. Uppvaktande kammarherre hos änkehertiginnan av Dalarne 1913 och 1914. KItKrO 1913-07-07. OffFrHL 1914-07-00. Tillförordnad vice ceremonimästare 1915-12-31– 1920. RVO 1916-06-06. RNS:tOO 1918. KFinlVRO2kl 1919. Registrator vid KMO och RNO 1919-04-28. Sveriges landstormsföreningars centralförbunds förtjänstmedalj i silver 1920-06-22 och i guld 1928. Sekreterare hos ståthållarämbetet på Stockholms slott 1920–1921. Kanslichef å riddarhuset 1921-01-01. StOffAbessSO 1924-06-09. KNO2kl 1925-06-06. Stockholms landstormsförbunds förtjänstmedalj i guld 1925. Kyrkovärd i S:t Nikolai förs i Stockholm 1925-11-00. StOffBLeopII:sO 1926. RNS:tOO. RJohO 1928. 1935-03-04 på därom gjord ansökan beviljad avsked från befattningen som kammarherre i Kungl. Maj:ts hov, 1935-03-04 av Riddarskapet och Adeln skild från sin befattning som riddarhussekreterare. Gift 1915-05-12 Edsberg ]] med hovfröken, friherrinnan Ida Magdalena Reinholdina Rudbeck, född 1876-12-24 på Edsberg, dotter av hovmarskalken, friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, och friherrinnan Ida von Essen.

Barn:

 • Anne-Cathrine Ida Hilda, född 1917-06-13 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Elsa Sigrid Brita Vilhelmina, född 1919-12-06 i Saltsjö-Duvnäs i Nacka socken, Stockholms län. Stiftsjungfru.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.