:

Feif nr 129

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Feif nr 129 †

Friherrlig 1715-09-04, introducerad 1719. Utdöd 1739-03-12.

Casten Feif, adlad och friherre Feif (son av Peter Feif, se adlade ätten Feif nr 1405, Tab. 3), till Dylta svavelbruk i Axbergs socken, Örebro län. Född 1662-09-29 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet 1682. Kanslist vid inrikescivilexpeditionen 1689-03-16. Registrator vid inrikescivilexpeditionen 1697-04-23. Sekreterare 1704-12-09. Adlad 1705-10-11 jämte sina bröder Peter och Johan (introducerade 1707 under nr 1405). Sekreterare vid finländska, livländska och ingermanländska expeditionen av kungliga kansliet. 1707-01-14. Krigsråd 1708-02-28. Kansliråd och statssekreterare för inrikesexpeditionen 1709-09-08. Landshövding i Västerås län 1709, men tillträdde ej (At (RA).). Friherre 1715-09-04 (introducerad 1719 under nr 129). Ombudsråd vid krigsexpeditionen 1719-12-29. President i statskontoret 1723-09-02. Död 1739-03-12 i Stockholm och slöt själv sin friherrliga ätt samt begraven i Ödeby kyrka, Örebro län. 'Han sattes av fadern i lära hos en hattmakare, som for till Finland och bodde först i Åbo och sedan i Viborg, men då denne spelte bankrutt, kom unga Feif åter till Stockholm och började studera samt blev antagen i kansliet, därvid han hade nytta av att han lärt sig finska språket, blev sedermera en stor gunstling hos konung Carl XII, hos vilken han vistades i Bender, där han deltog i kalabaliken, var slutligen den, som utfärdade respasset åt konungen, då han under namnet Carl Frisk återvände till Sverige.' Gift 1691 med Anna Christina Barckhusen född 1674-03-11, död 1724-02-04, dotter av borgmästaren i Arboga Hans Henriksson Barckhusen och Brita Simonsdotter Funck.

Barn:

  • Brita Maria, född 1692-10-05, död 1769-10-05 på Käggleholm i Ödeby socken. Gift 1712-06-22 med landshövdingen Erik Carlsson Odelslröm, adlad Odelström, född 1684, död 1753.
  • Carl Johan, född 1694-04-22, död 1704-10-30.
  • Anna Christina, född 1695-07-21, död 1758-12-14 på Margretelund i Österåkers socken, Stockholms län. Gift 1712-09-28 med riksrådet och överstemarskalken Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, född 1684, död 1768.
  • Gustaf, född 1697-06-13, död 1697-07-01.
  • Gustaf, född 1698-06-13. Student i Uppsala (Um.) 1710-03-02. Hovjunkare 1718-01-07. Kammarherre (SAB.) 1722-06-08. Död ogift 1733-06-15 på Karlberg hastigt av slag.
  • Adolf, född 1699-09-02, död 1700-02-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: