:

Cronberg nr 132

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cronberg nr 132 †

Friherrlig 1717-11-19, introd. 1719. Utdöd 1740-04-23.


1Lk. 2As.

Fredrik Magnus Cronberg, friherre Cronberg (son av Börje Olofsson Buraeus, adlad Cronberg, se adliga ätten Cronberg nr 646), till Vittulsberg i Vaksala socken, Uppsala län. Född 1668-08-21 i Stockholm. Underofficer vid Budbergs regemente 1688. Volontär vid Dellviks regemente 1690. Fänrik vid Västerbottens regemente 1694-02-24. Löjtnant därst. 1698-07-06. Löjtnant vid livdragonregementet 1700-01-02. Kapten därst. s. å. 19/11. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1704-07-28. Interimsöverste för Närkes och Värmlands regemente 1710-05-25. Överste för Västerbottens regemente s. å. 13/10. Generalmajor 1717-01-02. Avsked från överstebeställningen1 s. å. 26/6. Landshövding i Västerbottens län s. å. 19/11. Friherre s. d. (introd. 1719 under nr 132). Landshövding i Uppsala län 1719-04-26. Generallöjtnant s. å. 11/9. Generalfälttygmästare 1728-12-16. Död mycket hastigt 1740-04-23 i Stockholm, utan söner, och slöt således själv sin friherrl. ätt, samt begraven i Jakobs kyrka. Gift 1704-11-04 Duvnäs med Elisabet Broman, adlad Broman, i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1686-12-09 med sin syssling, rikshistoriografen Petrus Lagerlöf, född 1648-11-04 i Östanås i Sunne socken, Värmlands län, död 1699-01-07 i Stockholm]2,död 1748-05-20 i Stockholm och begraven 1749-01-31 därst. Jakobs förs. i Stockholm, dotter av superintendenten doktor Erlandus Svenonis Broman och Elisabet Hogg.


  • Elisabet Maria, född 1705-11-26, död 1760-10-22 på Brunneby i likanämnda socken, Östergötlands län. Gift 1720-06-11 med översten, friherre Gustaf Adolf Macklean, född 1693, död 1779.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: