:

Wrangel af Lindeberg nr 41

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wrangel AF Lindeberg nr 41

Friherrlig 1653-10-08 och 1654-03-21, introd. 1654.

Sedan fältmarskalken Herman Wrangels (se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13) äldste son greve Carl Gustaf Wrangel erhållit friherreskapet Lindeberg och för sin person blivit friherre af Lindeberg 1653-04-06, upphöjdes Herman Wrangels övriga barn i friherrlig värdighet s. å. 8/10, med konfirmation och vapenförändring 1654-03-21 och rättighet att skriva sig friherrar till Lindeberg.

Wrangel af Lindeberg F4100.png

TAB 1

Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, (son av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), friherre till Lindeberg, herre till mödernegodsen Lärjeholm i Angereds socken, Älvsborgs län och Vindö i Eds kapells socken, Kalmar län, Höja i Gryta socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt första gifte, och Watzhof (Wasahof) vid Narva. Född 1616-05-16. Fänrik vid guvernörsregementet i Elbing 1633-09-00. Kapten därst. 1634. Överstelöjtnant 1635-06-00. Var överste redan 1638. Överste för Upplands ryttare (livregementet till häst) 1639-10-11. Förde regementet i tyska kriget 1641–1643, då han hemförlovades för att komplettera detsamma. Deltog i Sverige i kriget mot Danmark 1644–1645. Upphöjd i friherrligt stånd 1653-10-08 jämte sina halvsyskon och för sin faders förtjänster. Konfirm. därå 1654-03-21 (introd. s. å. under nr 41). Generalmajor 1654. Följde konung Carl X Gustaf till kriget i Polen 1655, dock utan att föra sitt reg kvarlämnades jämte Arvid Wittenberg i Warschau och deltog i denna stads hjältemodiga försvar samt blev vid kapitulationen mot tro och loven bortförd i fångenskap till Zamoisk. Utväxlad 1657. Död1 1665-01-30 på sin året förut inköpta gård Norrby i Munsö socken, Stockholms län, begraven s. å. 22/10 i Riddarholmskyrkan och sedan förd till Skoklostergraven i vilken kyrka en sorgfana efter honom finnes.5 Gift 1:o 1638-03-28 med Anna Bååt, död 1646-03-19 på Höja7 och begraven s. å. 7/6 i Sko kyrka, dotter av ståthållaren och assessorn Bo Gustafsson (Bååt) och Anna Ribbing. Gift 2:o 1652-06-16 Hjälmarsberg med friherrinnan Catharina Leijonhufvud, född 1628-10-28 på sistnämnda egendom, död 1659, dotter av landshövdingen Gustaf Leijonhufvud, friherre Leijonhufvud, och hans 1:a fru Catharina Sparre (af Rossvik, nr 7). Gift 3:o 1660-02-24 i Göteborg med friherrinnan Beata Kagg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1674-08-09 Nyrud med landshövdingen friherre Gabriel Kurck, i hans 2:a gifte, född 1630, död 1712), född 1638-07-28 på Källstorp i Örslösa socken, Skaraborgs län, dotter av guvernören Nils Kagg, friherre Kagg, och friherrinnan Margareta Bonde.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1640, död 1687 och begraven s. å. 9/10 i Riddarholmskyrkan. Gift 1662-11-09 med sin mosters mans brorson, riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Christer Horn af Åminne, i hans 2:a gifte, född 1622, död 1692.
 • 1. Mauritz Fredrik, till Lärjeholm, Warahof och Oberpahlen. Född 1641. Student i Uppsala 1657-04-002. Var student i Utrecht 1666 och 16671. Kornett vid O. W. Königsmarcks regemente i fransk tjänst 1670. Löjtnant därst. Ryttmästare 1672. Bevistade vid svenska armén kampanjerna i Skåne 1678–1679. Gick sedan i österrikisk tjänst och bevistade Wiens försvar mot turkarna 1683. Major vid hertigens av Sachsen-Gotha kavalleriregemente i engelsk-holländsk tjänst 1689-03-01. Överste därst. 1691-12-23. Avsked 1694-06-09. Överstelöjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1695-04-17. Överste för karelska kavalleriregementet 1701-08-07. Permitterad för sitt sjukliga tillstånd s. å. 31/12. Död 1715. [3] Gift 1702-07-13 med sin halvkusin och sin halvsysters svägerska, friherrinnan Amalia Charlotta von Scheiding i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1728-02-25 med generalmajoren friherre Otto Johan Maydell, i hans 3:e gifte, född 1682), begraven 1760-04-06 i Goldenbecks socken, Estland, dotter av lantrådet Otto von Scheiding, friherre von Scheiding, och Elisabet Dorotea Wrangel, friherrinna Wrangel af Lindeberg.
 • 1. Christina, döpt 1644-09-10 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottningen. Död i barnsäng 1682-10-28 i Stockholm och ligger jämte sin man och hans tre övriga fruar begraven i Björkviks kyrka Södermanlands län. Gift 1677-09-27 på Strömsholm, då änkedrottningen bekostade bröllopet, med presidenten friherre Johan Rosenhane, i hans 1:a gifte, född 1642, död 1710.
 • 2. Adolf Johan. Överlöjtnant vid amiralitetet 1670-06-15. Utrikes permission 1672–1675-07-21. Kapten 1675-07-31. Förde skeppet Gripen i Henrik Horns flotta i juni 1677 och skeppet Solen i Hans Wachtmeisters flotta 1678. Avsked 1679-12-31.
 • 3. Margareta Agneta. Gift med sin halvkusin, överstelöjtnanten friherre Filip Carl von Scheiding, född 1666, död 1722.

TAB 2

Herman, (son av Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, Tab. 1). Student i Uppsala2 1673-09-08. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1683-08-13. Löjtnant därst. 1690-09-10. Kapten 1700-04-30. Död 1702-04-14 i Polen. [3] Gift med Anna Beata Kafle, född 1666, död 1716 Härlingstorp och begraven s. å. 22/1, dotter av kaptenlöjtnanten Åke Kafle, och Ebba Soop.

Barn:

 • Anna Beata, född 1695-11-01 på Härlingstorp, död 1728-12-25. Gift 1715-10-25 med ryttmästaren Lars Gyllenhaal, i hans 1:a gifte, född 1690, död 1756.
 • Johan Mauritz, döpt 1698-09-08 på Härlingstorp, död där s. å. och begraven 30/11.

TAB 3

Johan, (son av Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, Tab. 1). Student i Uppsala2 1673-09-08. Utrikes resor. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1683-09-17. Löjtnant därst. 1688-06-27. Regementskvartermästare 1693-06-08. Kapten 1700-10-23. Major vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703-07-11. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Död före 1707-03-16. – Uppgiften på ättens genealogi om hans gifte med »friherrinnan Margareta Soop, dotter av R. R. friherre Gustaf Soop af Limingo», och att han haft en son Johan, född 1705-09-15 på Källstorp i Örslösa socken, Skaraborgs län, är enligt meddelande från landsarkivet i Göteborg oriktig och grundad på missuppfattning av anteckning i Örslösa kyrkbok.

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, Tab. 1). Student i Uppsala2 1673-09-08. Fänrik vid Västgötadals regemente 1683-08-25. Konfirm.fullm. s. å. 17/9. Löjtnant därst. 1687-07-08. Kapten 1701-06-23. Stupade 1705-07-15 vid Retusaari. Gift 1703 med Metta Elisabet Reenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-04-23 Ribbingstorp, med översten Arnold Niklas Burguer, adlad von Burguer, född 1685, död 1724), född 1686-01-22 Sjötorp, död 1736-07-00 på Ribbingstorp, dotter av ryttmästaren Abraham Reenstierna, och Metta Hierta.

Barn:

 • Johan Abraham, född 1704-08-29 Rangelstorp, död ung efter fadern.

TAB 5

Adolf Herman Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, (son av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), friherre till Lindeberg. Född 1628 på Strömsnäs i Simtuna socken, Västmanlands län. Student i Uppsala2 1639-10-27. Reste 1645 till Holland och var i Haag närvarande vid prinsens av Oranien biläger1. Var student i Leiden 1646 och i Paris s. å. 1 Reste 1647 till Italien och därifrån till Tyskland1. Var överstelöjtnant vid fältmarskalken C. G. Wrangels livregemente 1650 och 1651. Upphöjd i friherrligt stånd 1653-10-08 jämte sina halvsyskon och för sin faders förtjänster. Konfirm. därå 1654-03-21 (introd. s. å. under nr 41). Överste för Jönköpings regemente s. å. Död 1656-03-05 i hetsig feber i Marienborg och begraven i Linderås kyrka Jönköpings län. Gift 1654-07-06 på Skokloster med Elisabet von Rosen, död 1670-11-24 Gransbo, dotter av lantrådet, översten Robert von Rosen och Anna Dorotea von Asserie.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1655. Kornett. Död 1721. Se Tab. 6
 • Anna Catharina, född 1656-01-14 (13/11 posthuma)4 på Gransbo, död 1724 och begraven s. å. 1/12 i Aspö kyrka Södermanlands län. Hon fick 1712-10-20 Säby i nämnda socken av sin svärmoder Elsa Cruus och gjorde det till fideikommiss för sin brorson Erik och hans efterkommande. Gift 1689-11-04 i Stockholm med lagmannen friherre Christer Bonde, född 1655, död 1712.

TAB 6

Carl Adolf, (son av Adolf Herman Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, Tab. 5), född 1655-04-26 på Gransbo i Säby socken, Jönköpings län. Student i Uppsala2 1665-12-16. Kornett vid livregementet till häst 1681–1688. Död 1721-09-00 på Gransbo och begraven s. å. 11/9 i Säby kyrka Jönköpings län. Han tillbragte en del av sin levnad hos drottning Christina i Rom. Gift 1682-07-25 på Strömsnäs5 i Simtuna socken, Västmanlands län [enl. morgongåvobrevet Säby ]5 med friherrinnan Ingeborg Fleming af Lais, född tvilling 1657-07-25 i Stockholm, död 1725-05-03 på Gransbo och begraven s. å. 12/5 i Säby kyrka, dotter av riksrådet och presidenten Erik Fleming, friherre Fleming af Lais, och hans 2:a fru Christina Cruus af Edeby.

Barn:

 • Adolf Herman, född 1684. Överstelöjtnant. Död 1746. Se Tab. 7.
 • Erik, född 1686. Riksråd. Död 1765. Se Tab. 8
 • Christina Elisabet, född 1687-10-22 i Stockholm, död 1691-07-02 på Riksten6 i Botkyrka socken, Stockholms län.
 • Carl Gustaf, född 1688-12-02, död 1694-04-20.
 • Axel Per, född 1690. Ryttmästare. Död 1752. Se Tab. 17

TAB 7

Adolf Herman, (son av Carl Adolf, Tab. 6), till Marby i Arnö socken och Kurö i Teda socken (båda i Uppsala län). Född 1684-07-31 Strömsnäs. Student i Uppsala2 1695-08-05. Sergeant vid livgardet 1702. Underofficer därst. 1704. Fänrik 1706-06-21. Löjtnant 1709-02-26. Major vid livregementet till fot 1716-10-06. Major vid en grenadjärbataljon 1717-02-16. Och vid sluproddarregementet s. å. 3/7 samt vid västra skånska infanteriregementet 1718-01-23. Överstelöjtnant vid stockholmska armén 1721-01-12. Död 1746-12-08 i Stockholm. Han blev 1708 i slaget vid Holovzin blesserad i vänstra axeln samt året därpå fången vid Perevolotjna och förd först till Tobolsk, sedan till Moskva, varifrån han 1716 rymde över Arkangelsk. Gift 1720 med friherrinnan Sofia Gyllenstierna af Ulaborg, född 1682-03-26 i Stockholm, död 1722-04-04 efter barnsäng Nynäs och begraven s. å. 15/12, dotter av landshövdingen friherre Conrad Gyllenstierna af Ulaborg, och hans 2:a fru grevinnan Eva Lewenhaupt.

Barn:

 • Eva, född 1722-04-03, död s. å. 4/4.

TAB 8

Erik, (son av Carl Adolf, Tab. 6), till Säby i Aspö socken, Södermanlands län, som han fick till fideikommiss av sin faster friherrinnan Anna Catharina Bonde, samt Lagnö i Aspö socken, Kurö i Teda socken, Uppsala län och Ronöholm i Edebo socken, Stockholms län. Född 1686-08-09 i Stockholm i morfaderns hus. Student i Uppsala2 1695-08-05. Utrikes resor. Kommissionssekreterare i London 1712-01-03. Lagman i Skaraborgs läns lagsaga 1718-07-18. Kansliråd 1720-06-23. Landshövding i förutn. län 1727-08-14 och i Närkes och Värmlands län 1729-10-01. Riksråd 1739-03-31. LVA 1743-04-20. Avsked från riksrådsämbetet 1744-06-04. Erbjöds 1748 KMO, men undanbad sig densamma. Död 1765-01-16 i Stockholm Klara förs. i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på Aspö kyrkogård under en stor marmorsten. 'Han valdes till ledamot i sekreta utskottet vid riksdagarna 1719, 1720, 1723, 1727 och 1731 samt arbetade mycket vid den förstnämnda på frihetens återvinnande. Var en nitisk landshövding för sina län. Undanbad sig förgäves hos både ständerna och konungen att bliva riksråd och sjuknade av ängslan däröver. Har gjort sig känd för vitterhet och samlade på sitt fideikommiss Säby ett stort bibliotek och arkiv. Förordnade om några dokuments nedläggande i graven och att desamma ej skulle öppnas förrän 1835, då de befunnos utgöra endast familjehandlingar.' Gift 1720-08-06 på Katrineholm (förut Horsnäs) i Marbäcks socken, Jönköpings län med sin fränka och sin broders svägerska Elisabet von Rosen, född 1688-11-08, död 1751-01-13, dotter av generalmajoren Otto von Rosen och hans 1:a fru Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad, samt faster till Fredrik Johan och Axel Didrik von Rosen, natural. von Rosen, samt Otto Vilhelm von Rosen, natural. och friherre von Rosen.

Barn:

 • Erik, född 1721-04-23. Student i Uppsala2 1735-02-19. Hovjunkare6 1738-09-18. Kanslijunkare 17405. Vice kammarherre 17435. Kommissionssekreterare i C. G. Tessins ambassad till Danmark s. å. 5 Lagman på Gotland 1749. Rymde ur riket 1756. Död ogift 1760-01-04 i Hamburg. 'Han var en betydande favorit hos drottning Lovisa Ulrika och en stor man i mösspartiet vid 1755 års riksdag. Är den egentliga tillställaren av revolutionsförsöket 1756, efter vars misslyckande han måste fly utomlands. Utgav efter flykten i Kristiania under pseudonymen J. Swedenschiöld den i hemlandet beslagtagna smädeskriften Swea rickes tilstånd. Dömdes den 5/10 sistnämnda år att mista liv, ära och gods, om han åter beträdde rikets gränser.'
 • Ingeborg, född 1732-06-24, död i Kristiania i Norge. Gift 1:o 1751-03-24 med bruksdirektören vid Schebo bruk Carl Telin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1736-02-17 i Stockholm, Nik., med Hedvig Johanna Roland, döpt 1718-07-06 i Stockholm, dotter av rådmannen Johan Roland och Margareta Röström), 2:o 1760-07-02 på Ronöholm med referendarien i rikets ständers bank Carl Hans Scheve i hans 1:a gifte (gift 2:o med Sara Margareta Lindskog, född 1753, död 1804 i Stockholm), född 1729-07-14, död 1805-01-17 i Stockholm.
 • Carl Otto, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1775. Se Tab. 9.
 • Arvid Herman, född 1725. Kammarherre. Död 1794. Se Tab. 16
 • Fredrika, född 1728-10-12 Marieholm, död 1788-10-28 på Svanå bruk i Harakers socken, Västmanlands län. Gift 1751-09-15 med översten greve Knut Posse, född 1724, död 1788.
 • Ulrika Eleonora, född 1731-04-15, död 1795-03-13 Ravnäs och ligger jämte sina döttrar och majoren Julius Sköldarm begraven uti en av henne i en ängsbacke vid nämnda ställe byggd grav. Gift 1752-11-22 med sin systers svåger, en av rikets herrar, generalen greve Fredrik Posse, född 1727, död 1794.

TAB 9

Carl Otto, (son av Erik, Tab. 8), till Säby fideikommiss samt Lagnö, båda i Aspö socken, Södermanlands län. Född 1723-07-28. Student i Uppsala2 1739-11-19. Kadett vid artilleriet 1742-09-29. Livdrabant 1743-11-26. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1745-12-18. Kapten därst. 1747-05-20. Vice korpral vid livdrabantkåren 1750-08-21. Korpral därst. 1753-05-24. RSO 1760-04-01. Avsked med överstelöjtnants titel 1762-03-09. Död 1775-06-18 på Säby. Gift 1760-04-01 med två sina systrars svägerska grevinnan Hedvig Ulrika Posse, född 1737-02-11, död 1810-04-17 i Stockholm och begraven i Aspö kyrka, dotter av riksrådet greve Arvid Posse, och grevinnan Hedvig Christina Stenbock.

Barn:

 • Erik Carl Benedikt, född 1763. Löjtnant. Död 1798. Se Tab. 10.
 • Arvid Ulrik Benedikt, till Säby fideikommiss. Född 1764-08-26 på Säby. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1777. Fänrik därst. 1778-04-01. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1783-06-26. Transp. till Flemings infanteriregemente 1784-07-19. Kapten i armén 1785-06-23. Kammarjunkare 17875. Major vid Sandels bataljon 1789-01-14 och i armén 1791-05-05. Transp. till major vid Upplands regemente s. å. 17/5 och till adelsfaneregementet 1795-09-13. Överstelöjtnant i armén 1805-05-04. Död ogift 1809-02-24 'under åkning och hästens skenande på is vid Säby'.
 • Hedvig Benedikta, född 1765-12-11, död 1777-06-11 på Säby.
 • Otto Ludvig Benedikt, född 1768. Överstelöjtnant. Död 1825. Se Tab. 11.
 • Ulrika Charlotta Benedikta, född 1769-08-18, död s. å. 8/11.
 • Sofia Benedikta, född 1770-10-06, död 1800-12-13 Låsta. Gift 1795-09-22 på Lagnö med kanslisten Ingemund Lilliestråle, född 1764, död 1828.
 • Charlotta Benedikta, född 1772-01-30, död s. å. 2/4.

TAB 10

Erik Carl Benedikt, (son av Carl Otto, Tab. 9), till Säby fideikommiss. Född där 1763-02-02. Förare vid Jämtlands dragonregemente 1776. Stabsfänrik därst. 1778-04-01. Sekundlöjtnant 1783-04-30. Avsked 17885. Död 1798-09-17 på Säby. Gift 1:o 1787-09-30 i Stockholm med Sofia Christina Stierneroos, född 1762-05-24 på Tranberga i Torpa socken, Östergötlands län, död 1795-03-15 på Säby, dotter av ryttmästaren Axel Magnus Stierneroos, A, och Vendla Regina Fahnehielm. Gift 2:o 1797-01-12 på Svedäng i Strängnäs landsförsaml. med Johanna Fredrika Bergenstierna, född 1771-11-18, död 1854-06-19 i Stockholm, dotter av jaktjunkaren Adolf Fredrik Bergenstierna, och Catharina Treuder.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Erik, född 1788-07-15 på Säby, död där s. å. 6/11.
 • 1. Hedvig Sofia Vilhelmina, född 1789-09-15 på Säby, död där 1791-08-27.
 • 1. Gustava Eleonora Christina, född 1791-01-30 på Säby, död där 1794-05-01.
 • 1. Albertina Lovisa Regina, född 1793-08-14, på Säby, död där s. å. 19/11.

TAB 11

Otto Ludvig Benedikt, (son av Carl Otto, Tab. 9), till Säby fideikommiss. Född där 1768-01-13. Kadett vid fortifikationen 1781-05-27. Konduktör därst. 1782-04-02. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1788-02-21. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1794-06-23. Kapten därst. 1796-03-07. Major i regementet 1808-04-07 och vid regementet 1809-02-09. RSO s. å. 3/9. Överstelöjtnants avsked 1811-02-26. Död 1825-12-04 i Uppsala. Bevistade kriget i Finland 1788–1790, kriget i Pommern 1806–1807 och fälttåget mot Norge 1808. Gift 1808-03-15 Jakobsberg med Brita Charlotta Wattrang, född 1775-07-03, död 1850-09-26 på Tibble i nämnda socken, dotter av majoren Carl Adolf Wattrang, och Johanna Christina af Forselles.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1810-01-24 på Tibble, död 1871-02-10 i Överselö socken, Södermanlands län. Gift 1834-07-03 på Tibble med majoren Axel Vilhelm Svinhufvud i Västergötland, född 1800, död 1870.
 • Carl Otto, född 1811. Major. Död 1891. Se Tab. 12
 • Johanna Lovisa, född 1813-05-20 på Tibble, död 1874-03-11 Tynnelsö Gift 1842-07-18 på Tibble med majoren Fredrik Vilhelm Skjöldebrand, i hans 2:a gifte, född 1803, död 1860.
 • Erik Ludvig, född 1815-05-09, död 1821-06-22 på Tibble.

TAB 12

Carl'' Otto, (son av Otto Ludvig Benedikt, Tab. 11), född 1811-12-19 Tibble. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1829-12-08. Kornett därst. 1830-02-27. Löjtnant 1837-05-21. Ryttmästare och regementskvartermästare 1849-07-03. RSO 1854-12-18. Skvadronschef 1855-05-08. Avsked från kåren och major i armén 1857-05-12. Död 1891-03-09 på sitt fideikommiss Säby i Aspö socken, Södermanlands län. Gift 1856-09-06 Hagbyberga med friherrinnan Sofia Charlotta Leijonhufvud, född 1828-12-28 på sistnämnda egendom, död 1914-07-20 Lövhulta (Gävlestads förs. db), dotter av överstelöjtnanten friherre Knut Axel Leijonhufvud, och hans 2:a fru friherrinnan Johanna Gustava Ribbing af Koberg.

Barn:

 • Johanna Mektild Charlotta (Jeanette), född 1857-08-27 på Säby. Stiftsjungfru. Död 1866-08-19.
 • Carl Herman Knut, född 1860. Godsägare. Död 1939. Se Tab. 13.
 • Hedvig Marina Catharina, född 1861-07-12 på Säby. Stiftsjungfru. Död 1876-10-15 på nämnda egendom.
 • Louise Margareta, född 1863-05-09 på Säby, död 1922-12-18 i Gävle. Gift 1883-08-08 på Säby med sjökaptenen Otto Fredrik Skjöldebrand, i hans 2:a gifte, född 1849, död 1922.
 • Sperling Otto Volmar, född 1864-12-03 på Säby. Anställd i handelsflottan 1884. Styrman i handelsflottan 1888. Sjökaptensexamen s. å. 27/4 och ångfartygsbefälhavarexamen 1889-03-15. Styrman å bärgnings- och dykeriaktiebolag Neptuns ångare Neptun 1892. Kapten å samma bolags ångare Helios 1896. Död barnlös 1924-09-20 i Stockholm. Gift 1903-02-17 i Göteborg med Elise Gustava Salomon i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1886-09-06 på Nääs i Floda socken, Älvsborgs län, med löjtnanten Carl Gustaf Skjöldebrand, född 1853, död 1888), född 1860-08-21 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Alexander Salomon och Henriette Abrahamsson.
 • Gustaf Mauritz, född 1866. Lantbrukare. Se Tab. 15

TAB 13

Carl Herman Knut, (son av Carl Otto, Tab. 12), född 1860-02-04 Säby. Nämndeman. RNO 1930-11-28. Innehar nämnda fideikommiss sedan 1891. Äger Edeby i nämnda socken. Död 1939-04-18 på Säby, Strängnäs Aspö förs., Söd. (db nr 2). Gift 1893-06-09 Fånö med Sofia Charlotta Tamm, född 1870-03-20 på sistnämnda egendom, död 1933-03-30 på Säby ]], dotter av bruksägaren Hugo Petrus Percival Tamm, se friherrliga ätten Tamm, och hans 1:a fru friherrinnan Terese Antoinette Lizinka af Ugglas.

Barn:

 • Carl Helmut, född 1894-04-02 på Säby.
 • Brita Lovisa, född 1895-11-15 på Säby.
 • Hugo Volmar, född 1898. Ingenjör.
 • Marit Teresia, född 1903-04-12 på Säby.

TAB 15

Gustaf Mauritz, (son av Carl Otto, Tab. 12), född 1866-08-17 Säby. Brukselev vid Gammelstilla i Torsåkers socken, Gävleborgs län 1886. Bokhållare 1888. Lantbruksinspektor 1890–1896. Arrenderade Hässelbyholm i Fogdö socken, Södermanlands län 1896-03-14–1902. Ägde Strömsnäs i Simtuna socken, Västmanlands län 1903–1908. Arrenderade därefter under några år Långsjö i Brännkyrka socken, Stockholms län. Gift 1896-04-29 i Ersta kapell i Stockholm med Elin Gussander, född 1867-02-10 på Gammelstilla bruk, dotter av bruksägaren Axel Fritiof Gussander och Elida Berggren.

Barn:

 • Stina Charlotta Marina, född 1897-01-23 och död s. å. 4/5 på Hässelbyholm.
 • Märta Charlotta, född 1898-06-03 på Hässelbyholm (Malmbro, Grödinge). Stiftsjungfru.
 • Ett dödfött gossebarn 1900-03-31 på Hässelbyholm.
 • Ett dödfött gossebarn 1902-04-12 på Strömsnäs.
 • Carl-Otto Gösta, född 1904-01-17 på Strömsnäs. Studentexamen i Stockholm 1926-12-18. Officersaspirant vid fortifikationen. Död ogift 1929-11-24
 • Carin Elsa Margareta, född 1911-03-04 på Långsjö (Stockholm, Brännkyrka förs., fb). Stiftsjungfru. Gift 1941-07-01 i Stockholm med apotekaren Hans Gustaf Edstrand, född 1907-11-09 Gustav Vasa förs., Stockholm.

TAB 16

Arvid Herman, (son av Erik, Tab. 8), född 1725-03-13. Student i Uppsala2 1739-10-19. Hovjunkare6 1749-08-01. Kammarherre6 1754-11-29. Död 1794-12-28 Kurö. Gift 1759-04-16 med sin kusins dotter Anna Sofia von Rosen, född 1738-02-18 Dräfle, död 1777-06-25 i Stockholm, dotter av kaptenen Fredrik Johan von Rosen, natural. von Rosen, och friherrinnan Barbara Helena Meijendorff von Yxkull.

Barn:

 • Erik Herman, född 1759-10-12, död 1760-04-17.
 • Fredrika Sofia, född 1761-01-04, död 1814-12-24 i Biskopskulla prästgård5 Uppsala län. Gift 1792-11-15 i Torshälla med hovpredikanten och kyrkoherden i Biskopskulla pastorat av ärkestiftet Per Westerlund, född 1761-10-05 i Öja socken, Södermanlands län, död 1814-01-28 i Biskopskulla socken, Uppsala län.
 • Anna Catharina, född 1762-08-26, död. Gift 1793-10-27 med löjtnanten vid Västmanlands regemente, kaptenen, RSO, Emanuel Fabian de Brunck, född 1760-03-02, död 1820-06-09 i Visby.
 • Herman, född 1765-02-24, död 1766-05-14.
 • Volmar, född 1766-05-06, död s. å.
 • Paul Adolf, född 1767-06-22. Arklimästare vid amiralitetet 1783-02-01. Konstit. löjtnant 1789-10-23. RSO 1790-03-26. Konfirm. löjtnant vid amiralitetet s. å. 17/7. Omkom ogift 1793-06-29, då örlogsskeppet Dygden sprang i luften vid Karlskrona.
 • Abraham Tiburtius, född 1769-04-14, död 1771-05-10.
 • Fredrik Reinhold, född 1773-10-21, död 1774-11-04.
 • Axel Ludvig, född 1777-06-16. Matros. Död 1795-12-14 under en resa till Västindien.

TAB 17

Axel Per, (son av Carl Adolf, Tab. 6), till Springsta i Kärrbo socken, Västmanlands län samt Gränsbo i Säby socken, Aneby i Bredestads socken och Knutstorp i Flisby socken, alla i Jönköpings län. Född 1690-05-21 i Stockholm. Volontär vid Västmanlands regemente 1710-11-20. Förare därst. s. å. 6/12. Sekundfänrik 1711-09-04. Premiärfänrik s. å. 20/12. Sekundlöjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1717-10-25. Premiärlöjtnant 1718-04-07. Ryttmästares avsked 1719-09-30. Död 1752-12-00 på Gransbo och begraven s. å. 22/12 i Säby kyrka. Han tillfångatogs 1713 av danskarna men rymde och återkom 1717. Gift 1:o 1719 med sin fränka Juliana von Rosen, född 1691-05-19, död 1731-03-09, dotter av generalmajoren Otto von Rosen och hans 1:a fru Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad, samt faster till Fredrik Johan och Axel Didrik von Rosen, natural. von Rosen, samt Otto Vilhelm von Rosen, natural. och friherre von Rosen. Gift 2:o 1733-05-10 på Årås i Amnehärads socken, Skaraborgs län med friherrinnan Charlotta Beata Sparre, född 1693-09-11, död 1763-09-30, dotter av kammarherren friherre Carl Sparre, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Ebba Horn af Marienborg.

Barn:

 • 1. Carl Herman, född 1719-01-04 på Gransbo, död där s. å. 10/1.
 • 1. Fredrik Otto, född 1720. Lagman. Död 1762. Se Tab. 18
 • 1. Ingeborg Catharina, född 1721-07-28 på Aneby, död 1808-11-20 i Stockholm. Gift 1754-01-15 i Stockholm med lagmannen Johan Christoffer Hasenkampff, född 1724, död 1796.
 • 1. Axel Herman, född 1722-10-09 på Aneby. Student i Uppsala2 1737-10-13. Död ogift 1753 i Italien under utrikes resa.
 • 1. Juliana Sofia, född 1723-10-19, död s. å. 22/12.
 • 1. Erik Fabian, född 1725-05-26 på Aneby, död där 1726-06-24.
 • 1. Anna Juliana, född 1727-05-21 på Aneby, död 1801-07-14 Angelskog och ligger jänte sin man begraven i den s. k. Björnögraven vid Åby kyrka Kalmar län. Gift 1754-03-22 med kaptenen Johan Gustaf Ulfvenklou, född 1722, död 1762.
 • 1. Elisabet, född 1730-02-06 på Aneby, död 1767-06-10 i Åby prästgård. Gift 1754-01-22 på Aneby med kyrkoherden i Åby och Ödeshögs församlingars stift Jöns Meurling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1732-10-02 i Kristdala prästgård, Kalmar län, med Maria Juliana Malmström, född 1710, död 1750-09-23 i Askeryds prästgård, Jönköpings län, dotter av professorn i Uppsala Johan Malmström och Maria Juliana Tranhielm), född 1703-01-06 i Kristdala prästgård, död 1778-12-16 i Åby prästgård.
 • 2. Anna Ebba, född 1734-02-01, död 1794-10-07, i Stockholm. Gift 1753-10-11 på Knutstorp med generallöjtnanten Carl Mauritz Aminoff, född 1728, död 1798.
 • 2. Charlotta Beata, född 1735-02-25 på Aneby, död 1813-04-04 Klosterås. Gift 1753-02-17 med överstelöjtnanten Carl Fredrik Gyllenhammar, från vilken hon 1767-01-20 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1788.

TAB 18

Fredrik Otto, (son av Axel Per, Tab. 17), född 1720-07-31 Aneby s socken, Jönköpings län. Student i Uppsala2 1737-10-13. Auskultant i Göta hovrätt 1741-10-09. Häradshövding i Ydre och Kinds härads domsaga 1747-12-17. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1752-04-17. Lagmans fullmakt 1762-06-29. Omkom vådligen s. å. 12/11 vid Aneby. Gift 1748-09-04 med Ingeborg Catharina Lilliehöök af Fårdala, född 1726-02-04, död 1760-05-07 Knutstorp, dotter av överstelöjtnanten Nils Lilliehöök af Fårdala, och friherrinnan Barbara Hedvig Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Hedvig, född 1749-06-17 på Aneby, liksom syskonen, död där s. å. 23/9.
 • Eleonora, född 1751-02-06, död 1793-04-24 på Hammarsberg i Flisby socken, Jönköpings län under flyttning till Östergötland och begraven på Bredestads kyrkogård. Gift 1:o 1772-11-10 i Stockholm med löjtnanten Lars Fredrik Gyllenram, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1819. Gift 2:o 1783-04-04 på Aneby med sin kusin, protokollssekreteraren Jöns Adolf Meurling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1803-10-11 på Klotens bruk i Ramsbergs socken, Örebro län, med Lovisa Ottiliana Klöfverskjöld i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1793-06-13 Snällebo, med bruksägaren Per Ludvig Eneström, född 1755, mördad 1801-10-02 av sin forna inspektor under en resa på landsvägen i Ramsbergs socken], född 1772-01-08 på Hjorted i likanämnd socken, Kalmar län, död 1854-10-11 Aranäs, dotter av ryttmästaren Lars Klöfverskjöld, och hans 1:a fru Axelina Christina Schildt), född 1757-09-14 i Askeryds prästgård Jönköpings län, död 1838-12-19 på sin egendom Aranäs.
 • Herman, född 1752-02-27, död s. å. 20/5 på Aneby.
 • Herman, född 1753-11-30, död 1763-08-25 på Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län.
 • Carl Axel, född 1755-04-18, död s. å. 23/4 på Aneby.
 • Hedvig, född tvilling 1756-06-07 död s. å. 6/9 på Aneby.
 • Ulrika, född tvilling 1756-06-07. Stiftsjungfru. Död ogift 1778-05-27 i Stockholm och begraven i Flemingska graven i Sorunda kyrka Stockholms län. Hon ägde Knutstorp i Flisby socken, Jönköpings län.
 • Axel Adolf, född 1758-01-09, död s. å. 2/8 på Aneby.

TAB 19

Maria Christina Wrangel, friherrinna Wrangel af Lindeberg (dotter av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), född 1637-08-28. Upphöjd i friherrligt stånd 1653-10-08 jämte sina syskon och för sin avlidne faders förtjänster. Död 1691-09-17 i Stockholm. Gift 1657-11-27 i Fredriksodde på Jutland med rikstygmästaren och generallöjtnanten greve Conrad Christoffer von Königsmarck, född 1634, död 1673.

TAB 20

Henrik Vilhelm Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, (son av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), född 1638. Upphöjd (efter sin död) i friherrligt stånd 1653-10-08 jämte sina syskon och för sin avlidne faders förtjänster. Död 1643-11-20 och begraven i Skoklosters kyrka, där hans huvudbanér uppsattes.5

TAB 21

Johan Fredrik Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, (son av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), till Björboholm i Stora Lundby socken, Älvsborgs län. Född 1640-07-11 i Stockholm. Upphöjd i friherrligt stånd 1653-10-08 jämte sina syskon och för sin avlidne faders förtjänster (introd. 1654 under nr 41). Följde 1661-07-00 ambassadören greve Nils Bielkes svit till England1. Ämnade därifrån göra en resa till Frankrike och Italien, men hann ej längre än till Paris1. Död ogift1 1662-05-19 i nämnda stad, bisatt 1663-11-10 i Jakobs kyrka i Stockholm1 och begraven i Skoklosters kyrka, där hans vapen finnes.5

TAB 22

Volmar Herman Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, (son av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), friherre till Lindeberg. Född 1641-11-01 i Stockholm. Upphöjd i friherrligt stånd jämte sina syskon och för sin avlidne faders förtjänster 1653-10-08. Konfirm. 1654-03-21 (introd. s. å. under nr 41). Var ryttmästare under Carl X Gustafs danska krig. Blev sedan anställd hos den unge konungen Carl XI. Överste för ett regemente till häst 1665, med vilket han deltog i bremiska kriget. Generalmajor 1667. Generallöjtnant av kavalleriet 1674-11-12. Död 1675-12-27 och slöt själv på svärdssidan sin friherrliga ättegren samt begraven 1679-03-30 i Riddarholmskyrkan. Han har gjort sig sorgligt ryktbar därigenom, att han förlorade det olyckliga slaget vid Fehrbellin den 15 jan. 1675. Gift 1665-02-21 i Stockholm med grevinnan Christina af Wasaborg, född 1644, död 1709-09-09 i Dorpat, dotter av guvernören Gustaf Gustafsson, adlad Gustafsson, friherre och greve af Wasaborg, och Anna Sofia, grevinna af Wied-Runkel.

Barn:

 • Carl Volmar, död ung före fadern och begraven på samma gång som denne.
 • Amalia Sofia, död ogift 1680-02-26.
 • Aurora Polydora, död 1708. Gift, sedan hon 1689-09-08 gått hemligen bort, med polska starosten av Dorspisky, furst Bogislaus Oginski.
 • Margareta. Hovfröken hos drottning Hedvig Eleonora. Död ogift 1706-11-17. Hon fick 20,000 rdr i testamente efter riksmarskalken greve Johan Gabriel Stenbock.

TAB 23

Margareta Barbara Wrangel, friherrinna Wrangel af Lindeberg (dotter av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), född 1642. Upphöjd i friherrligt stånd jämte sina syskon och för sin avlidne faders förtjänster 1653-10-08. Död ogift. Gjorde sitt testamente5 1706-03-18 och var död5 1707-03-19.

TAB 24

Elisabet Dorotea Wrangel, friherrinna Wrangel af Lindeberg (dotter av Herman Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 2), född 1644 posthuma. Upphöjd i friherrligt stånd jämte sina syskon och för sin avlidne faders förtjänster 1653-10-08. Gift 1665-07-31 i Stade med lantrådet Otto von Scheiding, friherre von Scheiding, född 1637, död 1714.

Källor

1At (L). 2Um. 3Lk. 4Hennes anteckningar till en självbiografi, i Säby bibliotek (At, Sch). 5At (Sch). 6SAB. 7At (RA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: