:

Löwen nr 276

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Löwen nr 276

Friherrlig 1766-11-06, introducerad 1776.

Innehavaren av fideikommissegendomen Trollesund skall enligt stiftarens testamente bära namnet Trolle och kallar sig enligt kungligt tillstånd den 11 april 1809 Trolle-Löwen.

Löwen F27600.jpg

TAB 1

Fabian Löwen, friherre Löwen, (son av Otto Vilhelm von Löwen, se adliga ätten Löwe, Tab. 6), till Sjösa i Svärta socken, Södermanlands län och Häringe i Västerhaninge socken, Stockholms län, vilka egendomar han stiftade till fideikommisser för sina söner. Född 1699-09-30. Student i Uppsala 1714-11-05. Kapten vid konung Fredrik I:s i Sverige dragoner i Hessen-Kassel 1723-04-04. Vice korpral vid svenska livdrabantkåren 1731-07-21. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1736-01-08. Överste i holsteinsk tjänst 1737-01-09. RSO 1761-11-23. Generalmajor i svensk tjänst 1762-05-04. Tillika direktör vid ostindiska kompaniet. Friherre 1766-11-06 (sönerna introducerade 1776 under nr 276). Han bevistade tvenne års fälttåg med kejserl. armén vid Rhenströmmen. Död 1773-02-19 i Stockholm och jämte sin fru begraven i Jakobs kyrka. Gift 1743-09-27 på Näs (Trollenäs) i Näs socken, Malmöhus län med Sofia Elisabet Augusta Trolle, född 1722-10-27 på Näs (Trollenäs) i Näs socken, Malmöhus län, död 1757-06-18 på Sjösa, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Trolle, och Brita Ramel.

Barn:

 • Otto Fredrik, döpt 1744-07-24 i Stockholm, död ung.
 • Axel Vilhelm, född 1745. Kammarherre. Död 1782. Se Tab. 2
 • Helena Brigitta, född 1748, död 1819-07-23 Em. Gift 1771-02-12 med ryttmästaren Gustaf Ulfsparre af Broxvik, född 1737, död 1799.
 • Otto Johan, född 1749. Ryttmästare. Död 1825. Se Tab. 10
 • Fredrika, född 1754-12-10 i Stockholm.

TAB 2

Axel Vilhelm, (son av Fabian Löwen, friherre Löwen, Tab. 1), till Sjösa. Född 1745-11-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1754-11-26. Kammarherre (SAB.) 1762-02-06. Död 1782-03-16 på Sjösa. Gift 1774-08-25 på Hasslö vid Västerås med friherrinnan Anna Maria Meijendorff von Yxkull, född 1754-09-10, död 1820-01-24 i Nyköping, dotter av generalmajoren, friherre Axel Didrik Meijendorff von Yxkull, och friherrinnan Christina Catharina Leijonhufvud.

Barn:

 • Axel Fabian (Trolle-Löwen), född 1775. Hovrättsnotarie. Död 1829. Se Tab. 3.
 • Otto, född 1776, död 1780-11-25 på Sjösa.
 • August Johan, född 1778. Kunglig sekreterare. Död 1816. Se Tab. 4
 • Carl Fredrik, född 1780-02-20 på Sjösa, död på Sjösa 1782-04-19.

TAB 3

Axel Fabian Trolle-Löwen, (son av Axel Vilhelm, Tab. 2), till Sjösa i Svärta socken samt Ludgonäs (Trollesund) i Ludgo socken, båda i Södermanlands län. Född 1775-07-27 på Sjösa. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793-09-12. Auskultant i Svea hovrätt 1794-03-04. Extra notarie vid Svea hovrätt 1794-03-17. Död 1829-12-31 i Nyköping och begraven i Sjösagraven i Svärta kyrka. Han fick 1809 den 11 april tillstånd att enligt sin farmors faders, överstelöjtnanten Fredrik Trolles testamente, skriva sig Trolle-Löwen och jämte sitt eget vapen bruka det Trolleska, samt att Ludgonäs måtte få bliva fideikommiss under namn av Trollesund. Gift 1823-01-12 med Anna Christina Olander, född 1780-01-16 i Stockholm, död 1858-06-16 i Nyköping och begraven i Sjösagraven å Svärta kyrkogård. (Intyg om barnens erkännande finnes bilagt bouppteckning 1820-04-11 efter Anna Maria Löwen, född Meijendorff von Yxkull, i Svea hovrätt.)

Barn:

 • Anna Sofia, född 1805-04-18 på Sjösa, död 1886-03-01 i Nyköping och begraven i Sjösagraven å Svärta kyrkogård. Gift 1824-03-09 på Sjösa med kammarherren, friherre Carl Axel Falkenberg af Trystorp, född 1792, död 1852.
 • Bror Axel (Trolle) Löwen, född 1807-??-05 och död 1867-01-18 på Sjösa, som han innehade såsom fideikommiss.
 • Johanna Augusta, född 1809-12-10 i Stockholm, död 1889-07-20 i Nyköping. Gift 1:o 1829-12-06 i Svärta socken med kaptenen Claes Vilhelm Nauckhoff, B, född 1790, död 1836. Gift 2:o 1837-09-20 i Nyköping med lotsdirektören, kommendörkaptenen vid flottan, KVO1kl, RSO Fredrik Abraham Engelhardt, född 1803-05-29 i Stockholm, död 1878-11-13 i Nyköping.
 • Christina Zafira, född 1815-04-08 på Sjösa, död 1890-12-16 i Nyköping. Ägde Lövsund i Runtuna socken, Södermanlands län. Gift 1833-09-10 i Nyköping med kaptenen Carl Johan Westring, född 1795, död 1841.

TAB 4

August Johan, (son av Axel Vilhelm, Tab. 2), till Gärdesta i Lästringe socken, Södermanlands län, vilket han fick till fideikommiss. Född 1778-11-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1797-11-14. Död 1816-02-23 i Nyköping och jämte sin fru begraven på Lästringe kyrkogård. Gift 1800-08-08 Häringe med sin kusin, friherrinnan Beata Sofia Löwen, född Häringe 1780-02-06, död 1847-01-24 i Nyköping, dotter av ryttmästaren, friherre Otto Johan Löwen, och grevinnan Ulrika Christina Cronstedt.

Barn:

 • Otto Vilhelm Fabian Trolle-Löwen, född 1802. Kapten. Död 1863. Se Tab. 5.
 • Axel August, född 1809-05-00, död 1811-07-22 på Gärdesta.

TAB 5

Otto Vilhelm Fabian Trolle-Löwen, (son av August Johan, Tab. 4). Född 1802-06-06 Gärdesta. Student 1819-02-15. Fanjunkare vid livregementets grenadjärkår 1819-07-01. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1821-04-10. Löjtnant 1826-09-21. Kapten 1832-12-08. Avsked 1834-05-15. Död 1863-07-28 i Visby. Innehade Trollesund i Ludgo socken, Södermanlands län och Gärdesta. Gift 1830-02-20 i Stockholm med Anna Charlotta Cederstråhle, född 1803-11-17 Ekedal, död 1878-07-15 på Trollesund, dotter av majoren Erik Tholander, adlad och adopterad Cederstråhle, och Sofia Christiana Cederstråhle.

Barn:

 • Sofia Henrietta, född 1831-02-12 på Lövsund. Skolföreståndarinna i Nyköping 1867–1890. Död ogift 1898-12-31 i Stockholm.
 • Erik August Otto Trolle-Löwen, född 1832. Kammarherre. Död 1896. Se Tab. 6.
 • Augusta Charlotta, född 1833-08-28 död 1833-12-07.
 • Beata Charlotta Lovisa, född 1835-01-01 på Ökna i Bogsta socken, Södermanlands län, död 1927-12-21 i Stockholm. Gift 1861-07-09 på Gärdesta med kaptenen Frans Edvard Löwenhielm, född 1822, död 1892.
 • Johan Axel Casimir, född tvilling 1836-05-19 på Ökna. Student i Uppsala 1855. Kansliexamen 1858. Extra ordinare kanslist i civildepartementet 1858. Kammarjunkare 1859-07-00. Kammarherre 1866-05-03. Död 1876-01-02 i Stockholm. Gift 1869-05-20 i Göteborg med Sara Louise Antoinette Ekman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1883-05-16 i Stockholm med överstekammarjunkaren, friherre Claes August Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1828, död 1892), född 1849-03-15 i Göteborg, död 1934-06-15 i Stockholm, dotter av konsuln Johan Oskar Ekman och friherrinnan Lovisa Carolina von Düben. Friherrinnan Falkenberg, född Ekman, äger Skedevi i Forssa socken, Södermanlands län.
 • Eva Sofia Amalia, född tvilling 1836-05-19 på Ökna, död ogift 1905-01-06 i Stockholm.
 • Claes Vilhelm Fabian, född 1838. Godsägare. Död 1904. Se Tab. 7.
 • Emilia Carolina Gustava, född 1840-07-02. Död 1840-08-08.

TAB 6

Erik August Otto Trolle-Löwen, (son av Otto Vilhelm Fabian Trolle-Löwen, Tab. 5), född 1832-09-10 på Lövsund i Runtuna socken, Södermanlands län. Kadett vid Karlberg 1847-03-18. Utexaminerad 1853-04-20. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1853-04-26. Avsked 1856-03-27. Kammarherre 1867-06-06. Död 1896-12-06 i Stockholm och begraven på Lästringe kyrkogård. Innehade fideikommissegendomarna Sjösa i Svärta socken, Gärdesta i Lästringe socken och Trollesund i Ludgo socken, alla i Södermanlands län, ävensom Häringe i Västerhaninge socken, Stockholms län. Gift 1863-09-10 på Närlunda i Gåsinge socken, Södermanlands län med Beata Fredrika Sofia (Vivi) Cederschiöld, född 1833-09-16 Oppeby, död 1915-05-24 i Stockholm (Lästringe församling, Södermanlands län, db), dotter av kaptenen Peter Samuel Cederschiöld, och Fredrika Holst.

Barn:

 • August Otto Ludvig Trolle-Löwen, född 1864-06-19 på Trollesund. Mogenhetsexamen i Uppsala 1883-05-24. Student vid därvarande universitet 1883-09-19. Filosofie kandidat 1888-05-29. Extra ordinare tjänsteman i domäns ty relsen 1890-08-141893. RVO 1912-06-06. Arrenderade Trollesund 1894–1896 och tillträdde ovannämnda fideikommissegendomar vid faderns död 1896 (av dessa såldes Häringe 1929). Död 1941-08-12 på Trollesund (Ludgo moderförs, Södermanlands län, db 6). Gift 1894-05-12 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med stiftsjungfrun Johanna Catharina Maria (Mia) Lagercrantz, född 1868-08-15 i Stockholm, död 1940-03-23 Trollesund, (db nr 4), dotter av protokollssekreteraren Adolf Jakob Lagercrantz, och Emma Catharina Augusta Alexanderson.

TAB 7

Claes Vilhelm Fabian, (son av Otto Vilhelm Fabian, Tab. 5), född 1838-05-25 Ökna. Kadett vid Karlberg 1852-07-01, avgången 1854-09-25. Student 1856-05-29. Furir vid Svea livgarde 1858-06-05. Officersexamen 1859-02-29. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1859-07-30. Löjtnant 1861-12-03. Avsked 1863-12-23. Disponent Häringe sedan 1865. RVO 1888-12-01. Död 1904-08-22 i Rättvik och begraven på Ösmo kyrkogård. Ägde tillsammans med syskonen Djursnäs i Ösmo socken, Stockholms län. Gift 1:o 1866-06-20 i Stockholm med Görel Maria Eleonora Wiman, född 1835-12-19 på Lugnsbo i Västra Husby socken ]], Östergötlands län, död 1887-11-27 på Häringe, dotter av kaptenen Johan Wiman och friherrinnan Görel Christina Gustava Posse af Säby. Gift 2:o 1892-07-21 i Nicolai församling, Stockholm (pastor i Borås) med Agda Ingeborg Tillander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1881-09-09 i Stockholm med redaktören av Borås tidning Gustaf Albert Rydin, född 1834-07-04 i Borås, död i Borås 1886-03-05), född 1852-06-20 i Borås ]], död 1933-08-15 i Stockholm å Röda Korsets sjukhem (Engelbrekts församling, db 191) och begraven i ösmo socken, Stockholms län, dotter av rådmannen Gustaf Emil Tillander och Matilda Alsing.

Barn:

 • 1. Johan Otto Vilhelm, född 1867. Major. Död 1919. Se Tab. 8.
 • 1. Carl Gerhard Eugen, född 1868-08-09 på Häringe. Mogenhetsexamen i Stockholm 1886-05-17. Student i Uppsala 1886-09-24. Jur. prel. examen 1887-12-13 och examen till rättegångsverken 1894-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894-06-05. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1897-02-02. Konsulsstipendiat 1898-12-30. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1901-12-05. Tillförordnad legationssekreterare i S:t Petersburg 1904-03-13. RSpCIII:sO 1904. Legationsråd i S:t Petersburg 1906-09-28. KPdaCO 1907. RNO 1908-06-16. RRS:tStO2kl m kr 1909. Ministerresident och generalkonsul i Buenos Aires 1910-12-16. KNO2kl 1912-06-06. Ministerresident i disponibilitet 1918-03-15. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Tjeckoslovakiska republiken 1921-01-21. KNO1kl 1923-06-06. StkTjslVLO 1929. 1920 på särskilt uppdrag till Island. 1931-06-06 KmstkNO. 1932-09-09 beviljad afsked från befattningen såsom sändebud i Prag samt utnämnd att vara sändebud i disponilitet. Biogr. i Väd?. Död 1938-01-27 på Gärdesta (Ömme församling, Stockholms län, db nr 3).
 • 1. Görel Ama Sigrid Anna, född 1872-12-31 på Häringe. Gift 1895-11-07 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med ryttmästaren Carl Gustaf Nikolas Adlercreutz A, född 1864, död 1930-06-20 å Flens lasarett, gravsatt å Ösmo kyrkogård, Stockholm.
 • 1. Axel Fredrik Leonard, född 1876. Arrendator. Se Tab. 9

TAB 8

Johan Otto Vilhelm, (son av Claes Vilhelm Fabian, Tab. 7), född 1867-04-07 Häringe. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-05-16. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1888-05-28. Sergeant vid livregementets grenadjärkår 1889-05-31. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1891-04-23. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1891-05-01. Transporterad som underlöjtnant till Smålands grenadjärkår 1893-04-14. Löjtnant vid Smålands grenadjärkår 1895-06-28 och vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1904-02-26. RSO 1911-06-06. Major vid Karlskrona grenadjärregemente 1915-12-03. Död 1919-03-13 i Karlskrona. Gift 1900-07-17 i Eksjö med Olga Amelie Augusta Liljenstolpe nr 2151, född 1875-06-25 Hasselås, död 1940-04-23 i Nyköping (Lästringe församling, Södermanlands län, db nr 3), dotter av kaptenen Jakob Otto Liljenstolpe, och Amelie af Klint.

Barn:

 • Elsa Görel Amelie Ingeborg, född 1901-04-24 i Eksjö
 • Carl Axel Otto Vilhelm, friherre, född 1902-09-05 i Eksjö

TAB 9

Axel Fredrik Leonard, (son av Claes Vilhelm Fabian, Tab. 7). Friherre. Född 1876-06-03 Djursnäs Lantbrukselev. Arrendator. Gift 1909-10-02 i Täfvelsås församling Kronobergs län med Jenny Samuelsson, född 1877-10-02.

Barn:

 • Axel Vilhelm Otto Jonas Axelsson, friherre, född 1910-10-28 Djursnäs.
 • Jenny Görel Stina Axelsdotter, född 1912-02-06 Alsterfors.
 • Axel Sven Gerhard Axelsson, friherre, född 1913-08-27 på Alsterfors i Älghults socken, Kronobergs län. Död 1921-11-07 på Ulriksberg vid Växjö stads församling.

TAB 10

Otto Johan, (son av Fabian Löwen, friherre Löwen, Tab. 1), till Häringe i Västerhaninge socken och Hammersta i Ösmo socken, båda i Stockholms län. Född 1749-12-27 i Stockholm. Fältväbel vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1762-09-28. Livdrabant 1766-08-06. Löjtnant i armén 1770-05-22. Ryttmästares avsked 1774-02-23. Död 1825-02-06 på Häringe och begraven på Västerhaninge kyrkogård. Gift 1774-08-05 Fullerö med stiftsjungfrun, grevinnan Ulrika Christina Cronstedt, född 1756-02-19, död 1841-01-28, dotter av presidenten, greve Carl Johan Cronstedt, och grevinnan Eva Margareta Lagerberg.

Barn:

 • Carl Fabian, född 1775. Major. Död 1843. Se Tab. 11
 • Eva Augusta, född 1777-06-21 på Häringe, död 1832-03-23. Gift 1797-06-09 på Häringe med landshövdingen Mikael von Törne, född 1775, död 1854.
 • Beata Sofia, född 1780-02-06 på Häringe, död 1847-01-24 i Nyköping. Gift 1800-08-08 på Häringe med sin kusin, kungliga sekreteraren, friherre August Johan Löwen, född 1778, död 1816.
 • Axel Vilhelm, född 1783. Godsägare. Död 1863. Se Tab. 12

TAB 11

Carl Fabian, (son av Otto Johan, Tab. 10), till Häringe. Född 1775-05-09. Volontär vid livregementet till häst 1781-04-03. Kornett vid livregementet till häst 1783-05-19. Transporterad till livregementets dragonkår 1791-10-01. Kornett vid livregementets kyrassiärkår 1792-11-12. Löjtnant vid livregementets kyrassiärkår 1794-07-16. Avsked 1802-05-06. Löjtnant i armén 1808-04-07. Ryttmästare i armén 1809-07-18. Majors avsked 1834-06-07. Död 1843-05-31 i Stockholm. – Hade med Brita Christina Hjerton under äktenskapslöfte nedanstående

Barn:

 • Carolina Vilhelmina, född 1804-07-19, död ogift 1878-04-09 i Norrtälje.

TAB 12

Axel Vilhelm, (son av Otto Johan, Tab. 10), född 1783-09-05 på Häringe. Innehade fideikommisset Häringe samt ägde en tid Glasberga vid Södertälje. Död 1863-03-20 på Häringe och begraven på Västerhaninge kyrkogård. Gift 1:o 1811-07-04 Lund med friherrinnan Gustava Charlotta von Düben i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1795-08-16 med sin farfars kusin, hovmarskalken, friherre Henrik Jakob von Düben, i hans 2:a gifte, född 1733, död 1805), död 1816-05-01 på Glasberga, dotter av överstelöjtnanten, friherre Ulrik Vilhelm von Düben, och Ulrika Eleonora Hildebrand. Gift 2:o 1821-05-27 Malmsjö med stiftsjungfrun, friherrinnan Lovisa Ehrensvärd, född 1793-09-20 Lövstalund

Barn:

 • 1. Otto Vilhelm, född 1811-08-19 på Lund. Student i Uppsala 1824. Ångbåtsbefälhavare. Död 1881-10-23 i Stockholm och begraven på Västerhaninge kyrkogård. Innehade Häringe. Gift 1839-04-20 i Örebro med Carolina Lovisa Dahlfelt, född 1805-10-17 i Arboga, död 1879-02-06 på Häringe, dotter av majoren Carl Adolf Dahlfelt, och Anna Lovisa Murberg.
 • 2. Ulrika Elin Christina, född 1822-09-20 på Glasberga, död ogift 1912-06-29, i Oscars församling, Stockholm.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1824-06-12 på Glasberga, död ogift 1912-10-29 i Oscars församling, Stockholm.
 • 2. Gustava Charlotta, född 1826-03-18 på Glasberga, död ogift 1909-12-22 i Oscars församling, Stockholm.
 • 2. Ebba Maria Augusta, född 1829-02-19 på Glasberga, död 1919-10-10 i Västerås (Ösmo socken, Stockholm, db). Gift 1853-07-31 på Häringe med kungliga sekreteraren Carl Otto Trotz (sannolikt av den såsom utgången ansedda adliga ätten Trotz, nr 940), född 1825-10-28 i Härnösand, död 1882-05-08 Hammersta
 • 2. Ottiliana Margareta, född 1830-06-18 på Glasberga. Död 1930-02-22 i Engelbrekts församling, Stockholm ]] och begraven i Grödinge socken, Stockholm. Gift 1853-07-31 på Häringe med egendomsägaren Christian Fredrik Leonard von Homeyer, född 1818-02-22 i Pommern, död 1876-01-19 Viad

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: