:

Strokirch nr 239

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Strokirch nr 239 †

Friherrlig 1756-03-03, introd. s. å. Utdöd 1789-03-23.

TAB 1

Johan Anders Strokirch, friherre Strokirch (son av Lorentz Strokirch, adlad Strokirch, se adliga ätten Strokirch nr 1082), född 1683-04-20. Student i Uppsala1 1698-11-22. Volontär vid fortifikationsstaten 1701. Konduktör därst. 1702. Löjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Kapten vid Hälsinge tre- och femmänningsinfanteriregemente 1706. Löjtnant vid livdragonregementet 1708-03-04. Majors karaktär 1722-06-26. Kaptenlöjtnant vid livdragonregementet 1724-02-22. Regementskvartermästares indelning därst. 1725-06-25 och kaptens indelning 1731. Kapten vid livgardet 1732-05-19. Regementskvartermästare därst. 1734. Kapten 1736. Major 1743-09-20. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant 1750-05-01. Friherre 1756-03-03 (introd. s. å. under nr 239). Överste i armén 1757-07-19. Avsked 1761-02-04. Död s. å. 18/9 i Stockholm. Han blev fången hos ryssarna vid Perevolotjna 1709-07-01 och återkom ej ur fångenskapen förrän 1722 eller efter fredsslutet. Bevistade även finska kriget på 1740-talet. Gift med friherrinnan Didrika Beata Strömfelt, död 1749-11-24, dotter av presidenten Otto Reinhold Strömfelt, friherre Strömfelt, och friherrinnan Anna Magdalena Taube af Odenkat.

Barn:

  • Ottiliana Christina, född 1741-08-26 i Stockholm (Livg.förs.), död 1793-01-23 i Sala. Gift 1762-12-12 med överstelöjtnanten Adolf Magnus Klingspor, född 1719, död 1798.
  • Anna Magdalena, döpt 1743-10-23 i Stockholm (Livg.förs.). Kammarfröken hos hertiginnan av Södermanland 17742. Död ogift 1797-04-25.
  • Didrika Beata, född 1745-06-21 i Stockholm (Livg.förs.), död 1809-10-06 Högby den sista av ätten. Gift med sin kusin, överjägmästaren Johan Adolf Hammarfelt, född 1732, död 1772.
  • Fredrik Adolf Ulrik, född 1746-11-23 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1761-08-03. Rustmästare därst. 1762-04-13. Fänrik 1763-03-13. Löjtnant 1770-05-08. Major i armén 1772-09-13. Kapten vid livgardet 1775-08-21. Överstelöjtnant i armén 1781-12-19. RSO 1782-04-28. Död ogift 1789-03-23 i Göteborg och slöt ätten på svärdssidan.
  • Lorentz Reinhold, född 1748-09-28 i Stockholm (Livg.förs.), död ung.

Källor

1Um. 2At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: