:

Gerdesköld nr 242

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga och friherrliga ätterna Gerdesköld

Adlad år 1743, introducerad på Riddarhuset år 1746 under nummer 1887. Upphöjd i friherrlig värdighet, introducerad på Riddarhuset år 1762 under nummer 242.†


För släktled se Ättartavlor: Lillieflycht, Lohreman, Linroth och Axelsson.


 • Johan Gert Gerdes. Härkommen från Lübeck. Borgare i Stockholm. Delägare i Skultuna mässingsbruk i Västmanland. Död 1642 före 11/11. Gift med Anna Simonsdotter Depken i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handelsmannen i Stockholm och ägaren av Skultuna mässingsbruk Johan Ludvig Schiutz. Gift 3:o med biskopen i Strängnäs stift, doktor Ericus Gabrielis Emporagrius i hans 3:e gifte, född 1606, död 1674, vars son Gabriel Emporagrius blev adlad Lillieflycht), död 1668-01-15 och begraven s. å. 7/4 i Stockholms storkyrka.

son:

 • Johan Gerdes. Extra ordinarie bankokommissarie 1668. Ord. 1674-05-18. Död 1686-11-06 i Stockholm. Han var invecklad i det bekanta balansmålet i banken på 1680-talet. Gift med Margareta Leijel, född 1649, död 1694-03-31 i Stockholm, dotter av handelsmannen och brukspatronen Jakob Leijel och hans 1:a hustru Margareta Eden (Edenberg), samt halvsyster till brukspatronen Adam Leijel, natural. Leijel.

son:

 • Johan Gerdes, stadssekreterare i Uppsala. Död där 1713-05-14 och begraven s. å. 19/5. Gift 1696 med Helena Lohrman, född 1680-01-26, död 1737-01-16, dotter av justitieborgmästaren i Uppsala Tomas Lohrman och hans 1:a hustru Margareta Agrivillia samt brorsdotter till arkiatern doktor Gustaf Lohrman, adlad Lohreman.

son:

 • Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdesköld, till Sollentunaholms säteri i Sollentuna socken, Stockholms län. Född 1698-03-17 i Uppsala. Student därst. 1715-11-02. Auskultant i Svea hovrätt 1719-10-03. Extra ordinarie kanslist därst. s. å. i dec. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1721-04. E. fiskal s. å. 14/11. Vice häradshövding i Närke 1724-12. Vice advokatfiskal i nämnda hovrätt 1728-10-04. Protonotarie därst. 1732-03-23. Advokatfiskal 1733-06-18. Assessor 1739-11-17. Adlad 1743-09-19 (introd. 1746 under nr 1887). Hovrättsråd 1747-02-17. Revisionssekreterare s. å. 6/5. Justitiekansler 1750-03-12. RNO samt skattmästare vid alla k. m:ts ordnar 1751-03-19. President i förutn. hovrätt 1753-10-16. Friherre 1760-02-18 (introd. 1762 under nr 242). Död 1768-06-15 i Stockholm, begraven s. å. 8/7 i Sollentuna kyrka i Berndes (nobil.) gravkor. Gift 1737-05-10 med Anna Maria Wattrang, född 1719-05-21, död 1751-04-26, dotter av lagmannen Carl Wattrang, och hans 1:a fru Anna Margareta Blixenstierna.

barn:

 • Christina Maria, född 1738-09-23 i Stockholm, död där 1740-02-27 och begraven i Sollentuna kyrka .
 • Anna Margareta, född 1740-12-02 i Stockholm, död där 1742-02-29 och begraven i Sollentuna kyrka .
 • Hedvig Catharina, född 1742-12-16, död 1774-04-07 i Stockholm. Gift där 1764-08-28 med underståthållaren Axel Axelsson,
  adlad och friherre von Axelson, född 1729, död 1790.
 • Johanna Maria, född 1744 (1745) 16/4, död 1778-08-15 Hesselby Gift 1763-12-14 med majoren Johan Linroth, född 1736, död 1775.

Källor

 • Riddarhusdirektionen, red. (2013). Sveriges Ridderskap och Adels Kalender. Stockholm: Riddarhusdirektionen
 • Anrep, Gabriel, red. (1858). Svenska adelns ättartaflor. Afd.1, Abrahamsson-Granfelt. Stockholm: Norstedt
 • Elgenstierna, Gustaf, red. (1927). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 3, Gadde-Höökenberg. Stockholm: Norstedt

: