:

Posse af Säby nr 57

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Posse af Säby
Vapensköld för friherrliga ätten Posse af Säby

Friherrliga ätten Posse af Säby nr 57

Friherrlig 1673-09-08. En medlem greve 1771-10-15 (men ej introducerad på riddarhuset) och en annan greve 1826-05-11.

TAB 1

Mauritz Nilsson Posse, friherre Posse af Säby (son av Nils Posse den yngre, se adliga ätten Posse). Född 1632 i Stockholm. Kammarjunkare hos konung Carl X Gustaf 1654. Överstelöjtnant vid skånska dragonregementet 1661. Landshövding i Kronobergs län 1664-08-29. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1670. Friherre 1673-09-08 och skulle skriva sig friherre till Säby. Landshövding i Västmanlands län och tillika häradshövding i Vadsbo härad i Västergötland 1674. Död 1702-02-04. Gift 1:o 1655-03-01 i Genève med Magdalena Michaeli, dotter av Jacques Michaeli och Magdalena de la Vespière. Gift 2:o 1671-06-07 med friherrinnan Maria Gyllenstierna af Lundholm, dotter av amiralen och landshövdingen, friherre Göran Gyllenstierna af Lundholm och friherrinnan Anna Skytte af Duderhof.

Barn i gifte 1:o:

 • Anna Maria Christina, född 1657-08-17 i Genève.
 • Nils, född 1660. Landshövding. Död 1723. Se tab 2.
 • Magdalena Christina, född 1661, död 1697. Gift 1685-12-20 med majoren Gustaf Soop, i hans 1:a gifte.
 • Lennart, född 1662. Överstelöjtnant. Död 1701. Se Tab. 23.
 • Carl Gustaf, döpt 1663-10-23 i Stockholm.
 • Carl Magnus, 'Hin omilde kallad'. Född på 1660-talet. Sergeant vid livgardet. Fänrik vid Västmanlands regemente 1678-05-25. Fänrik vid livgardet 1682-07-27. Löjtnant vid livgardet 1684-09-15. Kapten 1695-06-18. Kapten med kompani 1696-02-07. Major 1701-08-04. Överstelöjtnant 1702-10-30. Överste 1706-06-10. Död 1715-04-11 i Moskva under rysk fångenskap. Han bevistade 1700-11-20 slaget vid Narva samt 1701-07-09 övergången av Duna och slaget vid Narva. Tog 1702 i maj med 400 man Warschau i besittning och var 1702-07-09 med i slaget vid Klissov. Gick 1703-04-00 med 500 man över Rugströmmen. Deltog även i slaget vid Holovzin 1708-07-04, där han blev blesserad, och vid Poltava 1709-06-28, varefter han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01.
 • Barbro Beata, född 1667-02-20, död 1678-06-16, och begraven i Ripsa kyrka, Södermanlands län.
 • Christina Dorotea, född före 1668-02-12, död 1721. Gift 1692-07-24 med översten Georg Zelow.
 • Axel, född 1669-06-01. Livdrabant. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1690-02-26 och vid livregementet till häst 1694-01-23. Löjtnant vid livregementet till häst 1697-04-15. Död 1698-02-09 och begraven 1698-12-30 i Lossa socken.
 • Christer Ludvig. Underlöjtnant vid amiralitetet 1698-12-07. Löjtnant vid amiralitetet 1700-06-01. Avsked 1705-02-15. Död 1735 och begraven i faderns grav i Berga kyrka .

Barn i gifte 2:o:

 • Mauritz. Överste. Död 1724. Se Tab. 28.
 • Göran, född 1675-04-12, död 1680-05-22.
 • Anna Christina, död 1702-03-13 i Wismar. Gift 1691-05-21 i Stockholm med generalmajoren, greve Carl Julius Lewenhaupt, i hans 1:a gifte.
 • Ingeborg Margareta, död efter 1738-03-25 på Skävesund i Glanshammars socken, Örebro län och ligger jämte sin man begraven i Reuterska graven i Glanshammars kyrka, till vilken kyrka gavs efter henne i testamente två silverljusstakar om 110 lod. Gift 1697-04-05 på Säbyholm med översten Gustaf Reuter af Skälboö.
 • Johan Peter. Pikenerare vid livgardet 1696. Förare vid livgardet 1697-03-13. Kornett vid livregementet till häst 1698-03-15. Löjtnant vid livregementet till häst 1700-11-29. Sekundryttmästare 1701-06-04. Blev 1703-07-29 på ett parti vid Lautersburg i Polen illa blesserad och fången och då han bjöd polackerna 2000 r:dr för det de skulle föra honom till sachsiska generalen Brandt, råkade de vid fördelningen av denna summa i slagsmål, varpå en polack för att sluta trätan tvärtemot allt redligt krigsbruk ihjälsköt honom. Han var barnlös. Gift med grevinnan Anna Sofia Spens i hennes 1:a gifte, dotter av kunglig rådet och presidenten, friherre Jakob Spens, greve Spens och friherrinnan Beata Bonde.

TAB 2

Nils Posse (son av Mauritz Posse, friherre Posse af Säby, tab 1). Född 1660-02-21 i Genève. Överste för Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1701. Kommendant på slottet Bauske i Kurland 1701. Överste för svenska livregementet och kommendant i Göteborg 1705. Landshövding på Gotland 1711. Död 1723-04-12. Gift 1704 med friherrinnan Henrietta Beata Horn af Marienborg i hennes 1:a gifte, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Henrik Henriksson Horn af Marienborg och hans 4:e fru, grevinnan Beata Magdalena Wittenberg.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1705. Kammarherre. Död 1761. Se tab 3.
 • Nils Christian, född 1707-03-27 i Göteborg, död 1718.
 • Lennart Johan, född 1708-03-13 i Göteborg, död 1708, 12 veckor gammal.
 • Eleonora Magdalena Mariana, född 1711-01-20 i Wismar, död 1743-05-11. Gift 1728-06-18 med sin styvbroder, lagmannen, greve Lars Cronhielm af Flosta i hans 1:a gifte.
 • Mauritz, greve Posse (ej introducerad), född 1712. Riksråd. Död 1787. Se Tab. 21.

TAB 3

Carl Henrik Posse (son av Nils Posse, tab 2). Född 1705-06-23 i Göteborg. Kammarherre 1733. Död 1761-04-30 på Säby. Gift 1732-04-18 med Helena Soop, dotter av lagmannen Åke Soop och Margareta Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz.

Barn:

 • Nils, döpt 1733-02-21 på Säby. Kapten 1757-01-21. Död 1786-10-28 på Säby. Gift 1758-07-12 Skabersjö med Dorotea Tott, dotter av ryttmästaren Otto Tott och hans 1:a fru Christina Kaas.
 • Beata Maria, döpt 1734-03-25 på Säby, död 1776-07-04 Håberg. Gift 1763-12-25 på Säby med sin moders kusin, hovintendenten Erik Tersmeden i hans 3:e gifte.
 • Anna Margareta, döpt 1735-12-28 på Säby, död 1799-11-08 Margreteberg. Gift 1756-10-28 på Säby med sin syssling, överjägmästaren Georg Zelow.
 • Gustaf Mauritz, född 1737. Vice president. Död 1827. Se Tab. 4.
 • Carl Åke, född 1738. Major. Död 1809. Se Tab. 5.
 • Christer Lindorm, född 1740. Kapten. Död 1814. Se Tab. 15.
 • Johan Henrik, född 1742. Fänrik. Död 1781. Se Tab. 16.
 • Hedvig, döpt 1744-11-18 på Säby, död 1802-11-24 på Gammalstorp. Gift 1764-08-28 på Säby med lagmannen David Fredrik Hummelhielm.
 • Gabriel, född 1748. Levde utan tjänst. Död 1820. Se Tab. 20.

TAB 4

Gustaf Mauritz Posse (son av Carl Henrik Posse, tab 3), döpt 1737-02-22 Säby. Hovrättsråd 1782. Ledamot av högsta domstolen 1796. Vice president i Göta hovrätt 1806. Död 1827-10-21 Rosenlund. Gift 1782-10-29 i Hakarps kyrka med stiftsjungfrun Gertrud Fredrika Ehrenpreus, dotter av överdirektören Fredrik Ehrenpreus och friherrinnan Catharina Elisabet von Knorring.

Barn:

 • En dotter, född 1783-10-29, död strax.
 • Mauritz, född 1784-09-23. Assessor i Göta hovrätt 1808-12-21. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1822-05-21. Vice president i samma hovrätt 1838-09-21. Död ogift 1842-03-08 på Rosenlund.
 • Hillevi, född 1787-01-28, död 1810-07-08 på Torpa i Ljungarums socken. Gift 1809-06-23 på Rosenlund med hovrättsrådet Tor August Odencrantz i hans 1:a gifte.
 • Vendela, född 1789-06-02 på Rosenlund, död på Rosenlund 1878-10-26. Gift 1843-05-12 på Rosenlund med kaptenen Carl Johan Ridderstedt.
 • Christer, född 1792-07-25. Fiskal i Göta hovrätt. Död ogift 1832-10-27 på Rosenlund.

TAB 5

Carl Åke Posse (son av Carl Henrik Posse, tab 3), född 1738-06-21 på Säby. Kapten i armén 1774. Major. Död 1809-03-16 Skedvi. Gift 1766-04-20 på Borrud med Beata Christina Hierta, dotter av generalmajoren Carl Hierta och Fredrika Ulrika Eleonora von Braunjohan.

Barn:

 • Carl Henrik, greve Posse, född 1767, död 1843. Se grevliga ätten Posse.
 • Ulrika Helena, född 1768-04-09 på Borrud, död 1837-02-14 och begraven i Linrothska familjegraven vid Visnums kyrka. Gift 1788-08-24 Värmlands-Säby med kaptenen Carl Evert Linroth.
 • Nils Mauritz, född 1769-02-21 på Borrud, död 1770-02-18.
 • Beata Margareta, född 1770-03-23 på Borrud, död ogift 1836-07-21 i Jönköping.
 • Christina Sofia, född 1771-02-10 på Borrud, död 1771-02-22 på Borrud.
 • Hedvig, född 1772-04-17 på Borrud, död 1772-09-11 på Borrud.
 • Hedvig Lovisa, född 1773-05-23 på Borrud, död 1847-12-28. Gift 1793-07-27 med sin systers svåger, salpetersjuderistyresmannen Lars Linroth.
 • Fredrik, född 1774-10-14 på Borrud, död 1775-05-19 på Borrud.
 • Gustaf Mauritz, född 1775 på Borrud. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 7.
 • Christer, född 1776 på Borrud. Generaladjutant. Död 1836. Se Tab. 14.
 • Ebba, född 1778-02-06 på Borrud, död 1848-12-22 i Mariestad. Gift 1803-07-01 Edeby med majoren, friherre Johan Gabriel Sack.
 • Anna Vilhelmina, född 1779-11-05 på Borrud, död 1858-11-21 i Kristinehamn. Gift 1795-12-26 på Torarp i Svenarums socken, Jönköpings län med löjtnanten Johan Niklas Nordenfeldt.
 • Knut, född 1782-04-09 på Borrud, död 1782-04-13 på Borrud.

TAB 7

Gustaf Mauritz Posse (son av Carl Åke Posse, tab 5), född 1775-12-19 Borrud. Löjtnant i armén 1802. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1804. Död 1842-02-21 i Nyköping. Gift 1796-07-05 på Kåreholm i Rönö kapellförsamling med friherrinnan Gustava Eleonora Örnfelt, dotter av överstelöjtnanten och vice landshövdingen, friherre Fredrik Bengt Örnfelt och Catharina Gustava von Meijerhelm.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1798-06-23, död 1800-02-21 på Marieberg.
 • Görel Christina Gustava, född 1800-02-13 på Kåreholm, död 1874-08-05 i Uppsala. Gift 1830-04-27 Mern med kaptenen vid Närkes regemente Johan Niklas Wiman.
 • Carl Fredrik, född 1801. Överstelöjtnant. Död 1879. Se Tab. 8.
 • Hellevi Sofia, född 1804-03-30 i Östra Ny socken, Östergötlands län, död 1889-04-13 i Uppsala. Gift 1826-09-12 i Björkviks kyrka med postinspektoren i Uppsala, överstelöjtnanten Lars Mattias Törngren.
 • Mauritz, född 1808. Löjtnant. Död 1848. Se Tab. 9.

TAB 8

Carl Fredrik Posse (son av Gustaf Mauritz Posse, tab 7). Född 1801-09-18 Kåreholm. Överstelöjtnant och major 1854. Landstingsman i Södermanlands län 1864–1865. Död 1879-05-19 i Blacksta prästgård. Gift 1836-03-23 i Stockholm med friherrinnan Elisabet Antoinetta Carolina Ridderstolpe, dotter av hovmarskalken, friherre Gustaf Ridderstolpe och Jeanette Müller.

Barn:

 • Johanna Gustava, född 1836-12-14 i Stockholm, död ogift 1901-08-24 Katrineberg.
 • Hillevi Elisabet, född 1838-03-11 på Ålspånga, död 1920-02-23 i Stockholm. Gift 1863-12-08 på Ålspånga med kaptenen vid engelska lancierregementet Tom Lyon.
 • Elisabet Amalia, född 1840-02-28 på Ålspånga, död 1900-12-09 på Katrineberg. Gift 1869 med lantbrukaren Henrik Möllersvärd (från vilken hon blev skild 1891) i hans 1:a gifte.
 • Ida Eleonora, född 1848-12-14 på Ålspånga, död ogift 1926-03-12 i Nyköping.
 • Görel Anna Lovisa, född 1853-11-09 på Ålspånga, död på Ålspånga 1853-12-20.

TAB 9

Mauritz Posse (son av Gustaf Mauritz Posse, tab 7). Född 1808-02-23. Fänrik vid Södermanlands regemente 1831. Löjtnant 1836. Död 1848-08-19 Herresäter. Gift 1838-02-06 med friherrinnan Axiana Charlotta Ribbing, dotter av kaptenen och postinspektoren, friherre Carl Fredrik Ribbing och Fredrika von Qvanten.

Barn:

 • Carl Axel Mauritz, född 1839-05-12 Djursnäs. Kapten. Död ogift 1899-03-22 Bråttninge.
 • Knut Christer Fredrik, född 1842. Ingenjör. Död 1921. Se Tab. 10.
 • Conrad Oskar Sperling, född 1844. Kapten. Död 1923. Se Tab. 11.

TAB 10

Knut Christer Fredrik Posse (son av Mauritz Posse, tab 9), född 1842-06-25 Hagbyberga. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1860. Överflyttade till Nordamerika. Ingenjör. Död 1921-05-21 i S:t Louis, Mississippi, USA. Gift 1885-03-30 i Zanesville i Ohio i USA med Sarah Minerva Frazier, dotter av kaptenen William Frazier och Mary Eleonora Jones.

Barn:

 • Hedda, född 1886-09-04 i El Paso i Texas, död 1887-07-17 i Las Vegas.
 • Christina Fredrika, född 1890-02-12 i S:t Louis. Gift 1926-05-19 med kemisten i Chicago Heinrich Ludwig Krebs.
 • Conrad Mauritz Knutsson, född 1891-10-04 S:t Louis, död i S:t Louis 1893-06-25.

TAB 11

Conrad Oskar Sperling Posse (son av Mauritz Posse, tab 9), född 1844-10-25 Lindö. Kapten 1882. Ordförande i styrelsen för Uddevalla–Vänersborgs–Herrljunga järnvägsaktiebolag. Död 1923-12-21 i Uddevalla. Gift 1879-11-21 i Uddevalla med Jane Ellen Thorburn, dotter av grosshandlaren Robert Macfie Thorburn och Alma Matilda Jacobi.

Barn:

 • Jane Elsa Axianne, född 1880-08-09 på Sörvik. Död 1936-04-03 i Stockholm. Gift 1903-12-15 på Ardmore med borgmästaren i Hälsingborg, Johan Fredrik Bååth.
 • Knut Robert Mauritz, född 1882. Kapten. Se Tab. 12.
 • Görel Alma, född 1883-12-16 i Uddevalla.
 • Lage Conrad, född 1885. Mariningenjör. Se tab 13.

TAB 14

Christer Posse (son av Carl Åke Posse, tab 5), född 1776-12-19 Borrud. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1801. Kapten och regementskvartermästare 1808. Major vid Skaraborgs regemente 1813-03-02. Överstelöjtnant i regementet 1813. Överstelöjtnant vid regementet 1814. Överste 1816. Chef för regementet 1816. Generaladjutant i generalstaben 1822. Död 1836-08-31 i Köpenhamn. Trolovad med Gustava Henrietta Carlsdotter Agriville, dotter av regementsstallmästare Carl Olaf Agreville och Anna Maria Lindfors.

Barn:

 • Christer Vilhelm Christersson, född 1819-05-02 Munstorp, död ogift 1896-01-01 i Skövde.
 • Amalia Gustava Christersdotter, född 1820-03-29 på Munstorp. Död 1889-04-12 på Stångsäter i Säters socken. Gift 1843-01-31 på Ingasäter, Säter med kaptenen Hans Frölich.
 • Axel Georg Christersson, född 1821-03-03 på Munstorp, Skånings-Åsaka. Major 1862. Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns enskilda banks avdelningskontor i Mariestad 1889. Död 1907-04-19 på Haggården, Leksberg. Gift 1860-08-14 på Haggården med Fredrika Charlotta Maria Carleson, dotter av översten Carl Axel Carleson och hans 2:a fru Fredrika Sorbon.
 • Hilda Christina, född 1823-07-14 på Munstorp, död 1903-07-07 i Skövde. Gift 1855-05-02 på Ingasäter med majoren Ulrik Ivar Scheffer.

TAB 15

Christer Lindorm Posse (son av Carl Henrik Posse, tab 3), född 1740-03-31 Säby. Kapten vid Cronhielms regemente 1768. Kapten vid Södermanlands regemente 1768. Död 1814-04-24 i Stockholm. Gift 1:o 1767-08-06 på Edeby i Ripsa socken med sin syssling Fredrika Lovisa Zander, dotter av generallöjtnanten Daniel Johan Zander och friherrinnan Anna Posse af Säby. Gift 2:o 1805-02-21 Toresta med Christina Charlotta Amalia Cronhielm af Hakunge i hennes första gifte , dotter av överstelöjtnanten, greve Axel Otto Cronhielm af Hakunge och Amalia Fredrika Pechlin.

Barn i gifte 1:o:

 • Anna Margareta Helena, född 1768-07-17 på Hålbonäs i Sköldinge socken, Södermanlands län, död Hålbonäs 1768-09-22.
 • Nils Mauritz, född 1769-07-10 på Hålbonäs, död på Hålbonäs 1769-08-15.
 • Maria Hedvig, född 1775-06-02 Säbyholm. Gift 1792-09-16 på Säby med sin frände, hovmarskalken, greve Knut Posse.

Barn i gifte 2:o:

 • Axel Göran, född 1810-02-02. Kadett vid Karlberg 1825-05-02. Avgången från Karlberg 1831-11-21. Sergeant 1831. Fänrik vid Kronobergs regemente 1833-02-09. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1838-02-23. Avsked 1839-12-07. Död ogift 1858-04-08 i Stockholm.

TAB 16

Johan Henrik Posse (son av Carl Henrik Posse, tab 3). Döpt 1742-10-30 på Säby. Fänrik vid Västgötadals regemente 1761. Fänrik vid livkompaniet av milisen i holländska kolonien Surinam. Död 1781-10-01 i Surinam under kriget. Gift 1765-07-11 med stiftsjungfrun Sigrid von Ehrenheim, dotter av kammarherren Carl Gustaf von Ehrenheim och Sara Regina Tersmeden.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1766-07-13 på Främmestad, död på Främmestad 1768-06-12 i kopporna.
 • Sara Regina, född 1767-06-13 på Främmestad, död ogift 1840-12-04.
 • Beata Margareta, född 1769-03-18, död ogift 1828-11-25 i Stockholm.
 • Carl Henrik, född 1770 på Främmestad. Major. Död 1824. Se Tab. 17.
 • Anna Charlotta, född 1771-03-09 på Främmestad, död 1832-03-29 i Mariestad. Gift 1805-07-07 i Lidköping med borgmästaren i Skara, assessorn Svante Planck i hans 2:a gifte
 • Gustaf Mauritz, född 1772-10-10 på Främmestad. Sergeant 1781-02-08. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1793. Död ogift 1809-08-21 på sin gård Almeåsen i Ryda socken.
 • Christer Lindorm, född 1773-12-17 på Främmestad, död 1774-02-17 på Främmestad.

TAB 17

Carl Henrik Posse (son av Johan Henrik Posse, tab 16). Född 1770-02-21 på Främmestad. Sekundmajor 1796. Död 1824-11-19 Hedåker. Gift 1:o 1801-05-21 på Ulvstorp med stiftsjungfrun Sara Johanna Ribben, dotter av med. doktorn Evald Ribe, adlad Ribben och Brita Sofia Sandberg. Gift 2:o 1805-11-03, också på Ulvstorp med den 1:a fruns syster stiftsjungfrun Sofia Augusta Ribben.

Barn i gite 1:o:

 • En dödfödd son, född tvilling 1802-04-20.
 • Johan Evald, född tvilling 1802-04-20 på Ulvstorp, död på Ulvstorp 1802-05-27.

Barn i gifte 2:o:

 • Carl Gustaf, född 1812-08-03 på Ulvstorp. Kapten vid Västmanlands regemente 1846. Död ogift 1878-01-07 i Stockholm.
 • Lage Evald, född 1813-09-25 på Ulvstorp. Major 1856. Överste och chef för Västgötadals regemente 1864. Död barnlös 1897-05-10 i Stockholm. Gift 1850-03-17 Skämningstors med Charlotta Catharina Ingeborg Nyblæus, dotter av tulldistriktchefen Nils Fredrik Nyblaeus och Johanna Catharina Wiberg.
 • Johan August, född 1815 på Ulvstorp. Aktuarie i riksarkivet. Död 1865. Se Tab. 18.
 • Johanna Sofia, född 1819-01-04 på Ulvstorp, död ogift 1855-06-06 i Stockholm.
 • Knut Henrik, född 1824 på Ulvstorp. Major. 1883. Se Tab. 19.

TAB 18

Johan August Posse (son av Carl Henrik Posse, tab 17), född 1815-03-18 Ulvstorp. Auskultant i Svea hovrätt 1840. Vice häradshövding 1843. Aktuarie i riksarkivet. Död 1865-06-05 i Stockholm. Gift 1:o 1850-10-08 i Stockholm med stiftsjungfrun Tekla Eva Amalia Heijkenskjöld, dotter av bruksägaren Detlof Heijkenskjöld och Sofia Eleonora Hisinger. Gift 2:o 1856-05-19 på Börs bruk i Lindesbergs socken med Elisabet Catharina Ehrenborg, dotter av justitieombudsmannen Casper Isak Mikael Ehrenborg och Anna Fredrika Carlqvist.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl Christer, född 1853-01-20 och död 1853-11-22 i Stockholm.

Barn i gifte 2:o:

 • August Mikael, född 1857-03-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1878. Fil. kand. 1882-06-27. Död ogift 1887-01-06 i Hauptweil i Schweiz.
 • Anna Elisabet, född 1859-10-07 i Stockholm. Död 1929-02-13 i Uppsala. Gift i Västerås 1900-03-29 med biskopen i Västerås stift Nils Lövgren i hans 2:a gifte.
 • Hedvig Amalia, född 1861-08-08 i Stockholm. Anställd av svenska kyrkans missionsstyrelse vid Natalkolonien i Sydafrika 1887. Död ogift 1927-12-22 i Uppsala. Hon utgav tvenne sångsamlingar på zuluspråket och upptecknade karakteristiska zulumelodier. Tack vare hennes ekonomiska stöd kunde ett första sjukhus upprättas i Natal, liksom ett vilohem för missionärer i Natal samt missionens verksamhet utsträckas till Johannisberg i Transvaal och Rhodesia.

TAB 19

Knut Henrik Posse (son av Carl Henrik Posse, tab 17), född 1824-08-10 Hedåker. Major i armén 1874, styresman för Marieborgs ammunitionsfabrik 1877. Död 1883-01-18 på Marieberg vid Stockholm. Gift 1859-09-10 Skär med Sofia Vilhelmina Lilliestråle, dotter av Vilhelm Lilliestråle och Amalia Vilhelmina Bergström.

Barn:

 • Elsa Sofia, född 1861-03-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1939-08-01 i Stockholm. Gift 1894-12-22 i Gustaf Adolf skyrkan i Stockholm med före detta förste sekreteraren hos telegrafstyrelsen Markus Fideli Uppling.
 • Nils, född 1862-06-15 i Stockholm. Grundläggare och föreståndare för »Normal School of Gymnastics» i Boston i Nordamerika. Ägare och föreståndare för »Posse Gymnasium» i Boston. Kommissarie för åtskilliga idrottsföreningar vid världsutställningen i Chicago 1894. Död 1895-12-18 i Boston. Gift 1887-06-29 i Newburyport i Massachusetts i Nordamerika med Rose Moore Smith i hennes 1:a gifte, dotter av köpmannen Foster Valdo Smith och Catharina Moore Ballou.

TAB 20

Gabriel Posse (son av Carl Henrik Posse, tab 3), döpt 1748-06-15 Säby. Levde sedan utan tjänst såsom lanthushållare, först på den gamla familjeegendomen Säby, sedan på det närbelägna Ingarud i Berga socken. Död i Ingarud, Berga socken 1820-08-28. Gift 1781-10-19 Attorp med sin kusin, friherrinnan Gertrud Margareta Christina von Knorring, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Sebastian von Knorring och Christina Soop.

Barn:

 • Christina, född 1782 på Säby, död ogift 1856-03-14 på Ingarud.
 • Brita, född 1783-08-28 på Säby, död 1863-04-06 i Örebro. Gift 1804-10-28 på Säby med översten och generaladjutanten Bernt Adolf Aminoff.
 • Mauritz Lindorm, född tvilling 1784-11-26 på Säby, död 1785-02-17 på Säby.
 • Axel Gustaf, född tvilling 1784-11-26 på Säby, död 1785-05-22 på Säby.
 • Märta, född 1786-01-25 på Säby, död ogift 1860-09-25 i Mariestad.
 • Knut, född 1787-08-17 på Säby, död 1788-05-12 på Säby.

TAB 21

Mauritz Posse, greve Posse, (son av Nils Posse, tab 2) greve och friherre till Hellekis i Medelplana socken samt herre till Brunnby i Irsta socken. Född 1712 i Lübeck. Överste 1749 för ett värvat infanteriregemente, som han själv upprättade. Överste för Savolaks regemente 1760. Generalmajor 1760. Landshövding i Älvsborgs län och på Dal 1763. Riksråd 1769. Greve 1771-10-15. Valspråk: Memor Patriae. Död 1787-07-19 i Stockholm. Gift 1738-11-23 med sin fränka, grevinnan Beata Christina Posse, dotter av riksrådet greve Arvid Posse och grevinnan Hedvig Christina Stenbock.

Barn:

 • Nils, född 1739. Överstekammarherre och en av rikets herrar. Död 1818. Se Tab. 22.

TAB 22

Nils Posse (son av Mauritz Posse, greve Posse, tab 21), till Hellekis. Född 1739-04-24 i Stockholm. Överstekammarherre 1787. En av rikets herrar 1793. Tillförordnad riksmarskalk 1794. Död 1818-01-07 på Hellekis utan söner och slöt således på svärdssidan den ointroducerade grevliga grenen av friherrliga ätten Posse af Såby. Gift 1765-11-12 På Stockholms slott med hovfröken, friherrinnan Sara Margareta von Düben, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Joakim von Dübenn och hans 1:a fru Catharina Eleonora Temminck.

Barn:

 • Fredrika Louisa Beata, född 1766-08-28 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina 1776. Död ogift 1841-01-13 på Hellekis.
 • Henrietta, född 1781-10-13, död 1812-05-13 i Mariestad. Gift 1808-08-28 på Hellekis med kaptenen Johan Georg Karlström i hans 2:a gifte.

TAB 23

Lennart Posse (son av Mauritz Posse, friherre Posse af Såby, tab 1), född 1662. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1694. Död 1701-12-01 i Livland. Var med i slaget vid Landskrona och belägringen av Kristianstad. Han blev stamfader för den livländska grenen av ätten. Gift 1698-08-28 på Ottenkull med Anna Elisabet von Stryk, dotter av Magnus Ernst von Stryk till Ottenkull och Elisabet von Schulmann.

Barn:

 • Moritz, född 1699. Ordnungsrichter. Död 1734. Se Tab 24.
 • Anna Magdalena, död 1710 i pesten.

TAB 24

Moritz Posse (son av Lennart Posse, tab 23). Född 1699. Ordnungsrichter i pernauska kretsen. Död 1734-11-00 på Woidema. Gift 1721-03-03 i Reval med Anna Charlotta von Güntersberg, dotter av hauptmannen och ordnungsrichtern Eberhard von Güntersberch och Margareta von Lode.

Barn:

 • Anna Elisabet. Gift 1741-04-08 i Reval (RHH.) med ryska generallöjtnanten, baron Carl Casper von Gaugreben.
 • Carl Magnus, född 1728. Lantråd. Död 1773. Se Tab. 25.
 • Eberhard Gustaf, till Moiseküll, Felix och Alt-Woidema samt Arras i Rujens socken. Född 1729. Levde utan tjänst. Död ogift 1791.

TAB 25

Carl Magnus Posse (son av Moritz Posse, tab 24). Född 1728. Lantråd i Livland 1769. Oberkirchenvorsteher 1772. Död 1773-01-01. Gift med Erika Johanna von Smitten, dotter av hauptmannen Erik Johan von Smitten.

Barn:

 • Helena, född 1752, död 1822-07-02 i Reval. Gift 1770 med ryske överstelöjtnanten (tyska riksfriherren) Carl Gustaf Igelström.
 • Anna Charlotta, född 1754-04-28. Död 1808-07-00 och begraven på Hallists kyrkogård. Gift med ingenjörkaptenen, friherre Hans Conrad Vilhelm von Ungern-Sternberg
 • Margareta Elisabet, född 1755. Gift 1:o 1793-04-12 med ryska löjtnanten Georg Fredrik von Brackel i hans 2:a gifte. Gift 2:o med en baron Stampe.
 • Moritz, född 1756. Ryttmästare. Död 1804. Se Tab. 26..
 • Georg, född 1758. Guvernör. Död 1801. Se Tab. 27.
 • Carolina Johanna, född 1759, död 1828. Gift med fänriken Fredrik Adolf von Stackelberg, av huset Ellistfer-Köttitz.
 • Elisabet, född 1761, död 1815. Gift 1:o 1783-08-31 med majoren Carl Casper von Engelhardt, från vilken hon blev skild. Gift 2:o med verkl. ryska statsrådet Sachar Muraviev.
 • Eberhard Gustaf, född 1763-06-03. Köpte Tappifer i dorpatska kretsen. Död 1815 och begraven på Hallists kyrkogård.
 • Carl Magnus, född 1766. Kreisrichter i Livland. Avsked. Död 1801.
 • Gotthard, född 1768. Student i Leipzig 1785. Kornett i rysk tjänst. Död ogift 1833-11-23.

TAB 26

Moritz Posse (son av Carl Magnus Posse, tab 25). Född 1756. Ryttmästare i rysk tjänst. Död 1804. Gift med Eufrosyne Ulrika von Liphardt.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina, född 1779-09-30, död 1831-12-31 Sehlen Gift 1797-09-24 i Dorpat med ryska generallöjtnanten, livländska lantmarskalken Fredrik von Löwis of Menar.

TAB 27

Georg Posse (son av Carl Magnus Posse, tab 25). Född 1758. Guvernör i Pskov. Död 1801-11-12. Gift med sin kusin Vilhelmina von Lieven, dotter av ryska generalmajoren vid artilleriet Otto Henrik von Lieven och ryska statsdamen, överhovmästarinnan hos kejsar Alexander I, baronessan Charlotta Margareta von Gaugreben.

Barn:

 • Maria, till Moiseküll och Felix. Född 1789-10-25, död 1850-12-27. Gift med vice guvernören i Pskov, verkl. ryska statsrådet Christer von Rennenkampff.
 • Otto Henrik, född 1795-07-15, stupade 1812 vid Moskva.

TAB 28

Mauritz Posse (son av Mauritz Nilsson Posse, friherre Posse, tab 1). Född på 1670-talet. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712. Interimsöverstelöjtnant vid Västgöta ståndsdragonregemente 1712. Överstelöjtnant vid Västgöta ståndsdragonregemente 1713 och vid Upplands ståndsdragonregemente 1716. Sekundöverste för Upplands ståndsdragonregemente 1719. Död 1724-10-03 på sin egendom Edeby i Ripsa socken. Gift 1:o 1700 med grevinnan Charlotta Hastfer, dotter av kunglig rådet, fältmarskalken Jakob Johan Hastfer och friherrinnan Sigrid Gyllenstierna af Lundholm. Gift 2:o 1706 med friherrinnan Anna Christina Fleming af Liebelitz, dotter av överstelöjtnanten, friherre Magnus Fleming af Liebelitz och grevinnan Vendela Christina Stålarm.

Barn i gifte 2:0:

 • Vendela Christina, född 1707-03-31 på Säbyholm, död på 1730-talet. Gift 1729-03-18 med kaptenen, greve Carl Stenbock.
 • Maria, född 1709-03-30 på Säbyholm, död 1717 på Säbyholm.
 • Axel Magnus, född 1710-08-22 på Säbyholm. Kapten i konung Stanislai tjänst efter 1736. Bosatte sig i Frankrike och lärer blivit katolik.
 • Nils Mauritz, född 1711-09-23 på Säbyholm, död 1712-01-08 på Säbyholm och begraven 1712-01-11 i Lossa kyrka.
 • Göran Mauritz, född 1713-03-22 på Säbyholm. Extra ordinarie kanslist i kunglig kansliet. Död ogift 1733 i kopporna.
 • Lage, född 1714 på Säbyholm. Löjtnant. Död 1747. Se Tab. 29.
 • Anna, född 1715-12-06 på Säbyholm, död 1777-11-13 på Säbyholm. Gift 1743-05-10 med generallöjtnanten och presidenten Daniel Johan Zander.
 • Maria, född 1717-06-16 på Säbyholm, död ogift 1784-03-02 på Säbyholm.
 • Catharina Ebba, född 1719-04-05 på Säbyholm, död ung i kopporna.
 • Eva, född 1720-07-08 på Säbyholm, död 1737-08-21, Sjösa .
 • Mauritz, till Edeby. Född 1722-11-02 på Säbyholm. Major 1757. Död barnlös 1793-06-25 i Stockholm. Gift 1752-07-00 med sin kusin på mödernet, grevinnan Vendla Posse, dotter av kaptenen, greve Knut Posse, och friherrinnan Christina Sofia Fleming af Liebelitz.
 • Hedvig Margareta, född 1724-10-04 på Säbyholm, död ogift 1785-01-22 på Säbyholm.

TAB 29

Lage Posse (son av Mauritz Posse, tab 28), född 1714-12-02 på Säbyholm. Löjtnant. Död 1747-03-09 på Säbyholm. Gift med friherrinnan Sofia Birgitta Palmqvist, dotter av presidenten Magnus Palmqvist och friherrinnan Ulrika Eleonora Stuart.

Barn:

 • Mauritz Lagesson, född 1741-02-06 Sjösa. Hovjunkare. Död ogift 1770-03-12 i Stockholm.
 • Magnus Lagesson, född 1742-07-11 Gerstaberg. Kammarjunkare i kammarkollegium 1764. Död barnlös 1798-05-20 i Hälsingborg. Gift 1776-11-28 Mauritsberg med Henrietta Maria Klingspor, dotter av generalmajoren Christian Joakim Klingspor och Helena Christina de Besche.
 • Fredrik, född 1744-06-21, död 1744-12-14.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: