:

Fuchs nr 169

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Fuchs nr 169 †

Friherrlig 1719-09-02, introducerad 1729. Utdöd 1753-04-10.

Blasius fuchs. Bördig från övre Schlesien. Arvherre till Schirik, Weisenfels och Liebenitz. Kejsar Rudolf II:s gebeiroeråd vid ar 1580. Död 1600 i Prag.

son:

  • Christoffer Fuchs, till Romanov. Manrichter i Ragnetlska amtet i Preussen. Gift med Anna Joakimsdotter von Kauen, till Joakunsdorf och Romanov, av gammal adlad ätt i Litauen.

son:

  • Christian Fuchs, född 1624-03-02 i Neauniska gebietet i Litauen. Inkom 1648 med drottning Maria Eleonora såsom hennes hovjunkare, då hon återkom från Brandenburg. Överstelöjtnant i svensk tjänst. Kommendant i Malmö 1679-10-29. Död 1692-02-15 i Malmö och begraven i Landskrona stads kyrka. Gift 1:o med Catharina von Imfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalkvartermästaren i Preussen Anders Låfman) (At (RA).). Levde ännu 1666 (At (RA).). Gift 2:o med Susanna Eleonora Leijonsten, död 1743-05-11 på Västra Tvet i Hällestads socken, Malmöhus län och begraven i Hällestads kyrka, dotter av assessorn Baltasar Struve, adlad Leijonsten, och hans 1:a fru Emerentia Debora von der Booken.

Barn:

  • 2. Rutger Fuchs, adlad och friherre Fuchs, född 1682-04-02 i Malmö. Volontär vid svenska livregementet till fot 1699. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1702-08-11. Kapten 1704-06-15. Konfirmationsfullmakt (At (RA).) 1707-02-26. Kapten vid dalregementet (At (RA).) 1709-10-21. Major vid dalregementet 1710-03-30 konfirmationsfullmakt 1711-02-10. Överstelöjtnant vid dalregementet 1712-09-29. Adlad 1716-01-28 (ej introducerad). Konfirmationsfullmakt på. överstelöjtnantsbeställningen 1716-04-16. Överste för dalregementet 1716-06-07. Överste för Södermanlands regemente 1716-06-26. Generalmajor av infanteriet 1719-08-18. Friherre 1719-09-02 (introducerad 1729 under nr 169). Utnämndes 1727 till riksråd, vilket han dock undanbad sig. Överståthållare i Stockholm 1739-04-18. KSO 1748-04-16. RoKavKMO 1751-11-25. Död 1753-04-10 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven 1753-04-13 i Riddarholmskvrkan, varvid vapnet sönderslogs av översten, greve Erik Brahe. 'Friherre Rutger Fuchs var en tapper och oförskräckt krigare. I slaget vid Gadebusch, där han kommenderade vänstra flygeln av dalregementet, stötte han så nära tillsammans med danska chefen Överste Glasenap, att de med varandra kommo i envig, därvid Glasenap fick sin hane. Erhöll dessutom i nämnda slag flera svara blessyrer, att han blev liggande på valplatsen samt sedermera över år och dag måst begagna kryckor, deltog i fälttåget mot Norge 1718 och utförde etter hemkomsten sin mest berömda bedrift, dä han med sitt regemente avgörande ingrep i striden vid södra Stäket den 13-09. 1719.' Gift 1:o 1706 med Margareta Stackelberg, dotter av lantrådet Georg Stackelberg, och Hillegard Dorotea Yxkull. Gift 2:o 1715-02-27 Skalltorp med friherrinnan Margareta Gyllenpistol, född 1683-09-09, död 1748-12-03 i Stockholm, dotter av generalmajoren och landshövdingen Carl Gyllenpistol, friherre Gyllenpistol, och hans 2:a fru Märta Rosenstråle. Gift 3:o 1750-05-31 med grevinnan Sigrid Margareta Mörner af Morlanda, född 1711-01-18 Espelunda, död 1771-09-23 på Skedvi, dotter av kunglig rådet och fältmarskalken, friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, och hans 2:a fru, grevinnan Christina Anna Bielke.

Barn:

  • 1. Nils
  • 1. Eleonora död späd
  • 1. Fyra barn dessutom döda späda

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: