:

Fleetwood nr 49

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Fleetwood nr 49

Friherrlig 1654-06-01 introd. s. å.

Härstammar från en uråldrig ridderlig ätt i grevskapet Lancaster i England, där den, liksom sedermera i Sverige, alltid fört sex svalor i en på längden i guld och blått delad sköld. En gren av ätten, Fleetwood of Coldwick, levde i Staffordshire och erhöll baronetvärdighet 1611-11-29, en annan, som levde i Lancashire, är nu representerad av ätten Hesketh, som upptagit namnet och kallar sig Hesketh-Fleetwood samt 1638 fick baronetvärdighet.


Fleetwood F4900.png

TAB 1

William Fleetwood (översiktstab. 1), från grevskapet Lancaster. – Var 1320 gift med Gwladys, enda dotter och arvinge till Meredith, son av Canuan, son av Conan, son av Owen Gwynedd, furste av Wales, regerade 1137 till sin död i nov. 1169, med Gwladys, en dotter och arvinge av L'Loworth.

Barn:

 • William, död 1339. Gift med Joan, dotter av David Bethill.

Barn:

 • Henry, till Little Plumpton, död 1373.

Barn:

 • John, till Little Plumpton i Lancaster. Riddare och väpnare. Levde 1404. Gift med en dotter av Pennington of Muncaster, Cumberland.

Barn:

 • Henry, till Little Plumpton. Väpnare. Levde 1435.

Barn:

 • Edward, till Heskin i Lancashire. Levde 1473. Gift med Elisabet, dotter av Roger Holland of Down Holland.

Barn:

 • William (översiktstab. 2), till Heskin. Gift med Helen Standish, dotter av Robert Standish of Standish.

Barn:

 • Tomas, till Vache i Buckinghamshire och Chalfont i likanämnda förs., som han köpte 1564. Född 1518 på Heskin. Skattmästare vid k. myntet. Parlamentsledamot för Buckinghamshire och domare i grevskapen Buckingham och Bedford. Död 1570 i Chalfont och begraven i Chalfont S:t Giles kyrka, där en vacker gravvård uppsattes över honom. Gift 1:o med Barbara Francis, dotter av Andrew Francis från London. Gift 2:o med Bridget Spring, dotter av riddaren Sir John Spring, till Lavenham, Suffolk.

Barn:

 • 2. Sir William (översiktstab. 4), till Cranford och Ealing i Middlesexshire samt Cardington i Bedfordshire. Överskattmästare vid förmyndarkammaren i London 1594–1609. Erhöll borgarerätt i Southampton 1599-01-08. Riddare 1603-05-11. Var död 1625. Gift med Jane Clifton, död 1627, dotter av riddaren sir John Clifton i Somersetshire och Eleonora Standish.

Barn:

 • Sir Miles, till Aldwincle. Döpt 1576-10-01 i S:t James Clerkenwell. Riddare i Dublin 1602-04-29. Fick borgarerätt i Southampton 1607-09-14. Överskattmästare efter fadern i förmyndarkammaren 1610. Parlamentsledamot 1614 till sin död. Död 1640-03-08 i London. Gift omkr. 1598 med Anne Luke, född 1578, dotter av riddaren Sir Nikolaus Luke, till Woodend i Bedfordshire, och Anne Sandz, grevens och friherrens av Bullingbroke sondotter.

Barn:

 • Sir Georg (översiktstab. 5), friherre Fleetwood, friherre och herre till Svanaholm i Ås socken, Bråarp i Anderstorps socken, Röksberg i Mulseryds socken och Göransberg i Hakarps socken, alla i Jönköings län, Jälunda i Gryts socken, Södermanlands län samt Sucko i Pommern, riddare och arvherre till Aldwincle. Född 1605 och döpt s. å. 30/6 i Cople Bedfordshire1. Värvade 1629 en skvadron och förde den till svenska armén i Tyskland. Major vid Spens' regemente. Överstelöjtnant därst. s. å. i okt. Överste i svensk sold för ett av honom i England värvat regemente till fot 1630. Slagen till riddare 1632-06-03 för visad tapperhet. Kommendant på en skans i Preussen 1633. Sändebud till England 1636. Överste för Jönköpings läns infanteriregemente 1640-05-22. Kommendant i Greifswald s. å. och i Colberg 1641-10-17. Introd. 1649-01-29 på riddarhuset i svenneklassen mellan Forbes, och Lillieström. Generalmajor av infanteriet 1653-03-08. Friherre till Jälunda 1654-06-01, (introd. s. å. under nr 49). Envoyé extraordinaire till Cromwell i England 1655–1660. Generallöjtnant 1656-10-30. Krigsråd 1665-07-16. Död 1667-06-11 på Jälunda och begraven 1668-03-13 i Riddarholmskyrkan i Stockholm1 samt därefter förd till familjegraven i Allhelgonakyrkan i Nyköping, där hans och hans anors vapen uppsattes. 'Han fick 1646-10-10 av drottning Kristina några gods och gårdar, som tillförne blivit av drottning Maria Eleonora pantförskrivna till hans fru'. Hans broder, sir Charles Fleetwood var vice konung av Irland och kommenderande general över alla engelska trupper samt gift med Bridget Cromwell, dotter av Englands diktator Oliver Cromwell. Gift 1640-04-22 på Nyköpings slott med Brita Gyllenstierna, född 1606-05-13 på Nynäs. Hovjungfru hos drottning Maria Eleonora 1630, vilken hon 1631 följde ut till Tyskland. Kammarjungfru hos drottning Christina 1634. Död 1653-12-29 på Jälunda och begraven 1654-04-23 i Allhelgonakyrkan i Nyköping, dotter av assessorn Carl Eriksson Gyllenstierna (nr 3), och Anna Ribbing.

Barn:

 • Anna Christina, född 1641-06-24 i Greifswald, död 1681. Gift 1668-04-20 med kammarherren Gustaf Adolf von Siegroth, adlad von Siegroth, född 1639, död 1670.
 • Gustaf Miles, född 1642. Överstelöjtnant. Död 1705. Se Tab. 2.
 • Georg Vilhelm, född 1644-12-09 i Colberg. Hovjunkare. Död efter 1657.
 • Carl Erik, född 1646-03-14 i Colberg, död sex dagar gammal.
 • Adolf Jakob, född 1647. Överstelöjtnant. Död 1676. Se Tab. 34.
 • Maria Catharina, född 1649-04-17 i Colberg, död barn före modern.

TAB 2

Gustaf Miles, (son av sir Georg, friherre Fleetwood, Tab. 1), friherre till Jälunda, herre till Korsberga i Valtorps socken och Gällsbo i Borgunda socken, båda i Skaraborgs län. Född 1642-08-08 i Colberg i Hinterpommern. Gemen ryttare vid konung Carl II Stuarts av Storbritannien livgarde 1660. Hovjunkare hos fältherren, greve C. G. Wrangel 1664. Löjtnant vid Västgöta infanteriregemente 1665. Löjtnant vid Södermanlands regemente s. å. i maj. Reformerad kapten därst. s. å. Kapten vid Königsmarcks regemente 1666. Major vid Duderstedts skånska regemente till fot 1670-06-18. Överstelöjtnant därst. 1674-02-21. Avsked 1679. Död 1705-07-17 och begraven 1706-01-14 i Segerstads kyrka, Skaraborgs län. Gift 1670-02-12 på Öjerö med friherrinnan Märta Stake, född 1647, död 1716-10-00 och begraven i Segerstads kyrka, dotter av generallöjtnanten och riksrådet Harald Stake, friherre Stake, och hans 1:a fru Magdalena Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Brita Magdalena, född 1670-11-04 på Korsberga, död 1755-02-13 och ligger jämte sin man begraven i Taxinge kyrka, Södermanlands län. Gift 1703-11-29 på Jälunda med hauptmannen Johan Westphal, adlad von Westphal, född 1636, död 1710.
 • Märta Catharina, född 1671-11-16, död ogift 1690-12-26.
 • Anna Christina, född 1672-12-08, död ogift 1730-04-18 Sparresäter och begraven i Segerstads kyrka
 • Beata Ebba, född 1674-06-08, död ogift 1704 och begraven s. å. 30/3 i Bergs socken.
 • Elisabet Maria, född 1675-09-24, död ogift 1734 och begraven i Segerstads kyrka
 • Georg Miles, född 1678. Major. Död 1710. Se Tab. 3
 • Ingeborg Margareta, född 1679-07-27, död ogift 1737-03-17 och begraven i Segerstads kyrka
 • Harald Erik, född 1681-02-26. Volontär vid artilleriet 1696. Förare vid Älvsborgs regemente 1698. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1701-07-01. Fänrik därst. 1702-06-26. Konfirm.fullm. s. å. 20/10. Löjtnant 1703-11-06. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1706-08-09. Sårad vid Poltava och fången 1709-07-01 vid Perevolotjna2. Död ogift s. å. 19/7 i Resjilulovka av sina sår.2
 • Gustaf Adolf, född 1682. Major. Död 1757. Se Tab. 17
 • Johan Vilhelm, född 1683-08-03, död 1695-10-18.
 • Carl Christoffer, född 1685-02-27. Volontär vid Älvsborgs regemente. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Sekundlöjtnant därst. 1703-03-02. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1705-08-26. Död 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
 • Agneta Helena, född 1686-08-12, död ogift 1734-08-12 på Jälunda och begraven s. å. 22/8 i Gryts kyrka.
 • Elsa Eleonora, född 1687-12-31, död ogift 1745-02-25 på Sparresäter och begraven i Lerdala kyrka

TAB 3

Georg Milles, (son av Gustaf Miles, Tab. 2), till Röksberg i Mulseryds socken, Jönköpings län, Korsberga i Valtorps socken, Bjurbäck och Sundseryd, båda i Bjurbäcks socken, Skaraborgs län. Född 1678-04-12. Underofficer vid Södermanlands regemente 1694-08-28. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1696-04-30. Löjtnant därst. 1700-05-23. Kaptenlöjtnant 1703-02-26. Kapten s. å. 23/10. Major 1710-02-26. Död s. å. 28/2 i slaget vid Hälsingborg och begraven s. å. i Bottnaryds kyrka, Jönköpings län, varest hans vapen uppsattes. Gift med friherrinnan Maria Mörner af Tuna, född 1675, död 1734 och begraven s. å. 16/10 i Bottnaryds kyrka, dotter av landshövdingen, friherre Bernt Didrik Mörner af Tuna, och hans 2:a fru Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Märta Catharina, född 1706, död 1757-10-09 Malmö. Gift 1731-05-01 på Bjurbäck med kaptenen Johan Staël von Holstein, född 1698, död 1751.
 • Charlotta Maria, född 1707, död ogift 1725 och begraven i Segerstads kyrka
 • Gustaf Miles, född 1708. Major. Död 1760. Se Tab. 4
 • Bernhard Didrik, till Rörsberga och Sundseryd. Född 1709-06-10 på Sjögården, Älvsborgs län. Student i Uppsala3 1725-04-06. Underofficer vid garnisonsregementet i Göteborg 1727 och vid Skaraborgs infanteriregemente 1730. Adjutant därst. 1735-09-18. Avsked 1741-10-14. Vice överjägmästare i Göteborgs och Bohus län samt Halland 1747-02-28. Död barnlös 1755-06-22 på Rörsberga och begraven i Segerstads kyrka. Gift 1739-06-27 med Catharina Charlotta Rotkirch, döpt 1715-12-09 Öjevalla, död 1806-05-08 på Korsberga, dotter av kaptenen Carl Fredrik Rothkirch, nr 175, och Mätta Hård af Segerstad.

TAB 4

Gustaf Milles, (son av Georg Miles, Tab. 3), till Bjurbäck i Bjurbäcks socken, Skaraborgs län samt Ryningsberg i Husby-Rekarne socken, Jälunda och Ånhammar i Gryts socken, alla i Södermanlands län. Född 1708-01-24. Student i Uppsala3 1725-04-06. Volontär vid Jönköpings regemente 1726-04-01. Förare därst. 1727-07-20. Avsked 1731-09-23. Förare vid Södermanlands regemente s. d. Sergeant därst. s. å. 8/11. Fänrik 1734-04-29. Sekundlöjtnant 1741-10-27. Konfirm.fullm. 1742-02-19. Avsked s. å. 14/7. Premiärlöjtnant s. å. 22/8. Stabskapten 1743-05-07. Majors avsked 1748-02-24. Död 1760-11-26. Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Gift 1746-03-20 med Catharina Fleming, född 1723-04-14, död 1778-01-01 på Ånhammar, dotter av kaptenen Göran Fleming, och friherrinnan Ulrika Eleonora Fleming af Lais.

Barn:

 • Georg Miles, född 1747-01-02, död 1751-07-07 på Ryningsberg och begraven s. å. 14/7.
 • Gustaf Ulrik, född 1747-12-21. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1764-02-28. Livdrabant 1766-03-12. Löjtnant i armén 1769-12-20. Avsked 1771-12-11 Jälunda och Sjögärde i Gryts socken, Berga och Röhl i Dunkers socken, Södermanlands län. 'Sköt av mjältsjuka ihjäl sig i Ystad 1782-05-23 före en tillärnad utrikes resa'.
 • Carl Henrik, född 1748-11-13, död 1749-04-22.
 • Maria Eleonora, född 1750-01-15, död s. å. 11/4.
 • Karin, född 1751-04-30, död s. å. 25/7.
 • Erik Johan, född 1752. Fänrik. Död 1838. Se Tab. 5
 • Bernhard Axel, född 1754. Kammarjunkare. Död 1798. Se Tab. 10.
 • Tomas Vilhelm, född 1756-12-19. Kornett. Ägde Jälunda i Gryts socken, Södermanlands län. Död ogift 1811-12-30 på Ryningsberg.
 • Maria Gustava, född 1761-04-10. Drunknade 1766-07-05 vid Ånhammar.

TAB 5

Erik Johan, (son av Gustaf Miles, Tab. 4), född 1752-10-21 på Ånhammar. Volontär vid Södermanlands regemente 1767-02-13. Förare därst. 1769-12-22. Livdrabant 1770-11-16. Genom byte fänrik vid nämnda regemente 1771-07-10. Avsked med tillstånd att kvarstå som fänrik i armén 1776-08-12. Ägde Ånhammar i Gryts socken, Södermanlands län tills. med bröderna, samt Aske i Håtuna socken, Uppsala län. Död 1838-05-13 Älmtomta. Gift 1:o 1775-07-11 i Strömsholms slottskyrka, Västmanlands län med stiftsjungfrun Eleonora Ulrika Baas, född 1756-08-20 i Estuna socken, Stockholms län, död 1799-03-17 i Uppsala, dotter av överstelöjtnanten Bengt Ulrik Baas, och Ulrika Eleonora von Bahr. Gift 2:o 1800-08-22 i Norrköping med stiftsjungfrun Christina Virginia Adlerberg, född 1766-06-14, död 1804-01-08 Malmvik, dotter av statskommissarien Göran Adlerberg B, och grevinnan Anna Elisabet Löwenhielm.

Barn:

 • 1. Catharina Eleonora, född 1776-05-30 på Strömsholm, död ogift 1795-06-03 i Uppsala.
 • 1. Gustaf Miles Ulrik, född 1777. Kammarherre. Död 1836. Se Tab. 6.
 • 1. En son, dödfödd 1781.
 • 1. Ulrika Vilhelmina, född 1782-11-21 Tuna, död 1783-03-10.
 • 1. Gustava Charlotta, född 1784-06-19 på Tuna, död där s. å. 21/11.
 • 1. Augusta Johanna, född 1785-11-14 på Tuna, död 1786-02-26.
 • 1. Eva Carolina, född 1787-06-10 på Tuna. Stiftsjungfru. Död 1795-05-05 i Uppsala.
 • 1. Lovisa Gunilla, född 1789-04-15 på Tuna, död ogift 1855-03-11 i Nyköping.
 • 1. En son, dödfödd 1794-02-11.
 • 1. Axel Miles, född 1797-01-20, död 1802-10-31 på Malmvik.
 • 2. Fredrik Miles Johan, född 1801-06-14 på Malmvik. Sergeant 1818-06-30. Fänrik vid Södermanlands regemente 1821-12-18. Löjtnant därst. 1831-06-09. Kapten 1837-06-28. RSO 1851-11-10. Postmästare 1853-04-29 och tillika tullkammarföreståndare i Malmköping s. å. 25/5. Avsked från postmästartjänsten 1882-05-12. Död 1884-05-29 i Malmköping. Gift 1853-08-25 med Augusta Vilhelmina (Mina) von Oelreich, född 1801-10-20 Axnäs, död 1875-12-19, dotter av hovpredikanten och kyrkoherden Bernhard Gottlieb von Oelreich, och Maria Eleonora Askengren.
 • 2. Augusta Christina, född 1802-10-29, död 1862-01-19. Gift 1840-10-04 med borgmästaren i Söderköping Sven Malmqvist, född 1802-11-19 i Malmö, död 1853-11-21 i Söderköping.
 • 2. Georg Miles Ulrik, född 1803. Överste. Död 1862. Se Tab. 8.

TAB 6

Gustaf Miles Ulrik, (son av Erik Johan, Tab. 5), född 1777-08-14 på Strömsholm. Kornett vid livregementets kyrassiärer 1782-04-17. Löjtnant därst. 1796-08-11. Löjtnant vid skånska husarregementet 1807-05-20. Ryttmästares avsked s. å. 3/12. Kammarherre. Död 1836-02-16 Älvsunda. Gift 1804-12-14 Johannisberg med Margareta Sofia Gyllenram, född 1784-12-12 Karlshult, död 1838-05-22 i Stockholm, dotter av löjtnanten Lars Fredrik Gyllenram, och hans 2:a fru Abela Ulrika Hammarberg.

Barn:

 • Johan Fredrik Ulrik Miles, född 1805. Överstelöjtnant och kammarherre. Död 1873. Se Tab. 7
 • Henrik Gustaf Axel, född 1806-06-05 och död 1816-06-06 på Karlshult.
 • Abela Eleonora Carolina, född 1807-06-05 på Karlshult. Stiftsjungfru. Död ogift 1852-10-04 i Stockholm.
 • Sofia Christina Gunilla (Kjerstin), född 1809-04-04 på Karlshult. Stiftsjungfru. Död ogift 1883-01-16 i Stockholm.
 • Hilma Beata Lovisa, född 1822-09-20, död 1823-02-24 i Motala socken.

TAB 7

Johan Fredrik Ulrik Miles, (son av Gustaf Miles Ulrik, Tab. 6), född 1805-04-09 Karlshult. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1818-07-04. Kornett vid livregementets husarkår 1822-12-20. Löjtnant därst. 1827-10-27. Ryttmästare och regementskvartermästare 1831-03-12. Kammarherre 1837-01-28. RSO 1843-02-06. Major 1850-05-22. Överstelöjtnants avsked 1855-03-01. Död 1873-02-15 i Stockholm. Gift där 1849-03-29 med Jenny Andréetta Hildegard Dubois, född 1828-04-10 i nämnda stad, död där 1905-01-04, dotter av bryggaren i Stockholm Johan Henrik Dubois och Andréetta Margareta Söderström.

Barn:

 • Helga Andréetta Christina Sofia, född 1857-11-01 Tynninge, död 1930-05-28 i Norrköping (Stockholm, S:t Matteus förs., db nr 234).
 • Hilma Jenny Henrietta Hildegard, född 1861-12-30 i Stockholm, död ogift 1913-04-22 i nämnda stad, Klara förs..

TAB 8

Georg Miles Ulrik, (son av Erik Johan, Tab. 5), född 1803-11-21 Malmvik. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1820-06-29. Fänrik vid Kalmar regemente 1822-03-19. Löjtnant därst. 1833-11-23. Regementskvartermästare 1838-02-16. Kapten 1846-02-12. Premiärkapten 1848-05-09. Major vid Norrbottens fältjägarkår 1848-10-17. Överstelöjtnant och chef för samma kår 1849-04-11. RSO 1850-06-26. Överste och chef för Smålands grenadjärbataljon 1853-07-07 och för Kronobergs regemente 1856-03-27. Död 1862-02-08 i Växjö och ligger jämte sin fru begraven å därvarande kyrkogård. Gift 1847-04-23 i Eksjö med friherrinnan Gustava von Liewen, född 1822-04-03 i Örkelljunga socken, Kristianstads län, död 1888-11-22 i Växjö, dotter av kornetten, friherre David Ludvig von Liewen, och Ragnhild Andersdotter.

Barn:

 • Erik Ludvig Miles, född 1848-02-12 i Eksjö. Mogenhetsexamen 1866-05-30. Student vid Uppsala universitet s. å. Preliminärexamen 1868-01-30. E. lärare vid högre allm. läroverket i Växjö. Medarbetare i tidningen Smålands-Posten och i Biografiskt lexikon. Död ogift 1883-09-09 i Växjö och begraven på därvarande kyrkogård.
 • Bernhard Gustaf Miles, född 1850-06-26 i Piteå. Kadett vid Karlberg 1868-05-01. Utexaminerad 1871-05-16. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 25/5. Löjtnant 1875-01-15. Löjtnant vid Stockholms stads brandkår 1878-09-17. Tilldelad Stockholms stads brandförsäkringskontors GM 1886. Kapten vid Smålands grenadjärkår 1887-08-11. RSO 1891-12-01. Död ogift 1895-04-16 i Eksjö och begraven på kyrkogården därst.
 • Carl Fredrik Miles, född 1852. Häradshövding. Död 1921. Se Tab. 9.
 • Ulrika Anna Lovisa (Louise), född 1853-12-30 i Eksjö, död 1938-12-02 på Ersta sjukhus i Stockholm. Gift 1880-06-12 i Växjö med översten Otto Evert Mauritz Wolffelt, född 1849, död 1913-04-29 i Nyköpings västra förs..
 • Georg Vilhelm Miles, född 1857-08-10 i Växjö. Mogenhetsexamen 1875-06-04. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1876-05-06. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid nämnda bataljon s. å. 16/11. Transp. till norra skånska infanteriregementet s. å. 14/12. Examen i pedagogisk gymnastik 1883-04-13, i militärgymnastik s. å. 14/4 och i med. gymnastik s. å. 15/4. Assistent vid svenska sjukgymnastikinstitutet i Dresden 1884-01-00–mars. Löjtnant 1886-08-18. Gymnastiklärare vid lägre allm. läroverket i Ystad 1888-05-16. Kapten 1896-03-13. RSO 1899-12-01. Major vid Hallands regemente 1904-11-04. Avsked och inträde i regementets reserv 1913-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1922-08-10. Äg. sedan 1917 villa i Lidingö villastad. Död 1928-05-28 i Lidingö ]] och begraven i Växjö.
 • Gustava Matilda Vilhelmina (Nina), född 1859-10-16 i Växjö, död 1911-12-30 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.. Gift 1901-11-19 i Jönköping med arkivarien i riksarkivet, friherre Carl Evert Bernhard Taube af Odenkat, född 1834, död 1917.

TAB 9

Carl Fredrik Miles, (son av Georg Miles Ulrik, Tab. 8), född 1852-09-01 i Piteå. Mogenhetsexamen i Växjö 1871-05-19. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1872-05-29 och jur. kandidat examen 1877-05-30. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 5/6. Extra ordinarie notarie därst. s. å. Vice häradshövding 1879-10-01. Fiskal i Göta hovrätt 1887-12-30. Häradshövding i Västra Värends domsaga av Kronobergs län 1891-12-18. T. f. ledamot av lagbyrån 1897-12-10. RNO 1900-12-01. Häradshövding i Södra Roslags domsaga 1903-12-31. KDDO2gr 1904-10-26. KNO2kl 1920-06-05. Avsked 1921-08-12. Gift 1:o 1888-04-03 Orrefors i Helleberga socken, Kronobergs län med grevinnan Hedvig Ida Anna Amalia Lewenhaupt, född 1860-12-06 Skye, död 1897-08-14 på Monte Cavallo vid Kalmar, dotter av löjtnanten, greve Axel Emil Lewenhaupt, och friherrinnan Ida Anna Maria Henrietta Carolina Taube af Odenkat. Gift 2:o 1901-07-30 i Skredsviks kyrka, Göteborgs och Bohus län med friherrinnan Elisif Rappe, född 1877-07-10 på Baggensstäket vid Stockholm, död 1904-02-23 i Stockholm, dotter av generalen, friherre Axel Emil Rappe, och Anna Sandahl.

Barn:

 • 1. Ebba, född 1890-11-26 i Jönköping. Stiftsjungfru. Gift 1913-04-03 i Jakobs kyrka i Stockholm med kaptenen Patrik Georg Fabian de Laval, född 1883. Överstelöjtnant.
 • 1. Mary, född 1895-09-26 Ängaholm. Stiftsjungfru. Gift 1916-05-09 i Storkyrkan i Stockholm med sin systers svåger, kaptenen Claude Patrik Gustaf de Laval, född 1886.
 • 1. En son, dödfödd 1897-08-13 i Växjö.
 • 2. Hedvig, född 1902-08-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Anna Sandströms högre lärarinneseminarium 1924-06-05. Gift 1:o 1924-12-23 i Oskarskyrkan i Stockholms förs. med examen jägmästaren underlöjtnanten i Svea artilleriregementets reserv Sten Malkolm Wennerholm, född 1897-09-15, död 1942-11-21.

TAB 10

Bernhard Axel, (son av Gustaf Miles, Tab. 4), född 1754-09-11 Ånhammar. Volontär vid Södermanlands regemente 1767-02-13. Furir därst. 1769-12-22. Sergeant 1771-05-25. Stabsfänrik 1771-12-11. Page vid hovet 1772-01-28. Avsked från regementet med löjtnants karaktär 1775-06-30. Kammarjunkare. Ägde Ryningsberg i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län samt Vingsleör och Torpunga i Torpa socken, Västmanlands län. Död 1798-01-13 på Ryningsberg. Gift 1784-12-19 Vilsta med friherrinnan Regina Charlotta von Köhler i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-12-07 i Husby-Rekarne kyrka med direktören Carl Christoffer Köster), född 1767-12-30 på Vilsta, död 1842-03-11 i Torshälla, dotter av överstelöjtnanten, friherre Lars Reinhold von Köhler, och hans 2:a fru Carolina Carleson B.

Barn:

 • Catharina Carolina Constantia, född 1785-10-31, död 1856-01-06 i Karlshamn. Gift 1:o 1801-06-01 på Ryningsberg med sin moders syssling, kabinettskammarherren, greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1816 blev skild, född 1776, död 1832. Gift 2:o 1817-01-05 Kvartinge med kabinettskammarherren och generaladjutanten Gustaf Erik Modée, född 1777, död 1828. Gift 3:o 1837-01-24 i Stockholm med hovmarskalken, greve Gustaf Erik Ruuth, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1841.
 • Gustava Charlotta, född 1786-11-20 på Ryningsberg, död 1874-02-22 Nyby. Gift 1807-09-01 på Ryningsberg med överjägmästaren Johan Daniel Granath, född 1778-07-14 Ekensberg, död 1850-02-04 på Ryningsberg och begraven på Husby-Rekarne sockens kyrkogård.
 • Georg Miles, född 1788-03-02, död 1794-09-19 Vingsleör
 • Carl Axel, född 1789. Possessionat. Död 1865. Se Tab. 11

TAB 11

Carl'' Axel, (son av Bernhard Axel, Tab. 10), född 1789-10-29 Ryningsberg. Ägde Torpunga i Torpa socken, Västmanlands län. Död där 1865-12-13. Gift 1:o 1811-12-24 Johannisberg med Helena Johanna Fredrika von Baumgarten i hennes 1:a gifte, från vilken han 1820 blev skild (gift 2:o 1821-08-08 i Flisby socken med överstelöjtnanten, friherre Carl Mauritz Carpelan, född 1781, död 1842), född 1792-12-29, död 1862-04-20 i Stockholm, dotter av kaptenen Adolf Reinhold von Baumgarten och friherrinnan Christina Charlotta Bielke. Gift 2:o 1826-12-03 med Gustava Carolina Engvall, född 1791-05-01 i Stockholm, död 1870-05-24 på Torpunga.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta Vilhelmina, född 1812-11-00, död 1815-10-14 på Torpunga.
 • 1. Axel Reinhold Fredrik, född 1814-03-02 i Eksjö. Fanjunkare vid Svea livgarde 1833-02-13. Fänrik därst. s. å. 21/12. Död ogift 1841-04-24 i Stockholm.
 • 1. Carolina Fredrika, född 1815-05-24 på Torpunga. Stiftsjungfru. Död ogift 1889-11-26 i Stockholm.
 • 1. Carl Georg, född 1816-04-17 på Torpunga, död där s. å. 27/4.
 • 1. Georg Vilhelm, född 1818. Kabinettskammarherre. Död 1902. Se Tab. 12.
 • 1. Hilda Eleonora, född 1819-05-23 på Torpunga. Stiftsjungfru. Död ogift 1866-11-02 i Stockholm.
 • 2. Sofia Amalia, RHD prot. 1827-01-20, född 1823-04-07, död ogift 1840-12-14.
 • 2. Carl Edvard, född 1827. Jägmästare. Död 1911. Se Tab. 15.
 • 2. Bernhard Miles, född 1829-06-27, död s. å. 15/11.
 • 2. Nautil Charlotta Bernhardina, född 1832-06-27 på Torpunga. Stiftsjungfru. Död 1895-01-27 i Stockholm. Gift 1861-11-03 med inspektören Johan Erik Bark, död 1890-07-00.

TAB 12

Georg Vilhelm, (son av Carl Axel, Tab. 11), född 1818-01-10 på Torpunga. Student. Fanjunkare vid Svea livgarde 1835-04-14. Officersexamen s. å. 13/5. Underlöjtnant 1836-06-28. Löjtnant 1844-02-08. Kapten 1853-10-04. Kammarherre hos kronprinsen s. å. 14/10. Kammarherre hos drottningen 1859-08-05. RDDO s. å. 20/9. OffBLeopO s. å. 29/10. RSO 1860-05-05. RNS:tOO s. å. 6/8. Major 1861-10-01. Överstelöjtnant och 1. major 1862-04-08. KItS:tMLO s. å. 1/10. Kabinettskammarherre 1864-08-05. RRS:tAO2kl 1865-09-25. Överste i armén 1866-07-04. KNS:tOO 1867-09-09. Överste och chef för Bohusläns regemente 1868-05-20. KDDO1gr 1869-08-03. Tjänstfri vid hovet 1872. KSO1kl 1874-12-01. Avsked från Bohusläns regemente 1881-01-28 och ur krigstjänsten 1883-01-10. Död 1902-12-28 i Stockholm. Ägde huset nr 50 Vasagatan i Stockholm. Gift 1858-10-10 i Stockholm med friherrinnan Juliana Sofia Albertina Rudbeck, född 1830-08-07 Marieberg, död 1901-12-29 i Stockholm, dotter av hovmarskalken, friherre Claes Reinhold Rudbeck, och grevinnan Juliana Sofia Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

Barn:

 • Carl Reinhold Axel Georgsson, född 1859. Kammarherre. Död 1892. Se Tab. 13.
 • Georg Vilhelm Georgsson, född 1860. Löjtnant. Död 1894. Se Tab. 14.

TAB 13

Carl Reinhold Axel Georgsson, (son av Georg Vilhelm, Tab. 12), född 1859-07-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1879. Student i Uppsala s. å. i juni. Jur. preliminärexamen s. å. i dec. och examen till rättegångsverken 1882-09-15. C. o. notarie i Svea hovrätt s. å. 21/9. Attaché 1883-01-25. Anställd i Köpenhamn s. å. 25/4 i Paris s. å. 25/10 och i London 1884-10-14. 2:e sekreterare i utrikesdepartementet 1884-11-15. OffFrd'Acad 1884. RSpCIIIsO 1887. 1:e sekreterare 1889-02-01. Kansliråd och avdelningschef s. å. 10/9. Chef för utrikesdepartementets politiska avdelning s. d. Kammarherre 1890-01-21. T. f. kabinettssekreterare s. å. 13/3–12/4. RRS:tAO2kl s. å. i juli. KDDO2gr 1891-04-08. SiamKrO3kl s. å. i nov. StOff ItKrO s. å. i dec. RNO 1891-12-01. KSpICO1kI. Död 1892-01-09 i Stockholm. Gift där 1886-05-22 med Clara Sandströmer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1913-05-20 i Folkestone, England, med Augusto Ernesto Arcadio Baroni von Berghof, född 1876-12-01 i Desenzano, Italien), född 1861-06-28 på Tranholmen vid Stockholm, död 1942-10-03 i Göteborg, dotter av envoyén Carl Johan Albert Sandströmer, och Clara Gustava Säve.

Barn:

 • Georg Albert Carlsson, född 1887-04-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Halmstad 1907-05-16. Student i Lund. Jur. kandidat 1912-05-30. T. f. domhavande 1914–1917. Auditör vid Bohusläns regemente 1918-03-26. Rådman i Uddevalla 1919-03-28. Vice krigsdomare 1926-03-05. V. krigsdomare v. Boh. regemente 1929-11-22. RVO 1932-06-06. Död 1935-03-06 i Ulricehamn (Uddevalla db), begraven på Stockholms Norra kyrka
 • Gwendolen, född 1888-07-12 i Stockholm. Stud. phil. I vid universitetet i Bern 1913. Anställd vid k. biblioteket i Stockholm 1916.

TAB 14

Georg Vilhelm Georgsson, (son av Georg Vilhelm, Tab. 12), född 1860-06-23 i Stockholm. Volontär vid Bohusläns regemente 1877-04-05. Mogenhetsexamen 1879-07-04. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Kammarpage hos konungen 1879–1880. Utexaminerad 1881-05-03. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 13/5. Löjtnant 1887-07-04. Död 1894-07-27 genom olyckshändelse på Ingarö under resa till Säby och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1890-07-23 i Klara kyrka i Stockholm med friherrinnan Beata Sofia Leuhusen, född 1869-08-21 i nämnda stad, död 1926-10-19 på Lilleskog vid Alingsås och begraven i Solna ]], dotter av justitierådet, friherre Gustaf Vilhelm Leuhusen, och Sofia Gustava Boström. Äger Lilleskog, Alingsås förs. Älvsborgs län.

Barn:

 • Georg Vilhelm Georgsson, född 1891-08-08 på Säby å Ingarön, Stockholms län, död 1902-11-26.

TAB 15

Carl Edvard, (son av Carl Axel, Tab. 11), född 1827-11-27 Torpunga. Student i Uppsala 1852-10-01. Elev vid skogsinstitutet4 1853-10-31. Utexaminerad4 1856-06-02. E. överjägare i Örebro län4 1859-04-15. Överjägare i Kalix revir, Norrbottens län 1860-07-12. Transp. till Uppsala län 1865-04-28. Jägmästare i Olands revir, Uppsala län 1869-04-28. RVO 1886-12-01. Avsked 1892-04-29. Död 1911-02-07 på sin egendom Lundby i Rasbo socken, Uppsala län. Gift 1870-12-11 i nämnda socken med Vilhelmina Margareta Christina Lundqvist, född 1832-10-26 i Uppsala, död 1906-04-30 på Lundby, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden, teol. och filosofie doktorn Anders Bernhardsson Lundqvist och Fredrika Sofia Grönhagen.

Barn:

 • Carl'' Edvard Georg Herman, född 1871. Redaktör. Se Tab. 16.
 • Carl Axel Bernhard, född 1873-03-29 på Lundby, död 1876-05-10.

TAB 16

Carl'' Edvard Georg Herman, (son av Carl Edvard, Tab. 15), född 1871-09-06 Lundby. Mogenhetsexamen i Uppsala 1891-05-26. Student därst. s. å. 17/9. 1:a avd. av filosofie kandidat examen 1896-05-29 och 2:a avd. av samma examen 1901-01-00. Tjänsteman i Stockholms resebyrå 1900–1902 och i Svenska telegrambyrån 1902–1907. Redaktör av tidskriften Arte et Marte sedan 1905. Medarbetare i tidningen Nya Dagligt Allehanda 1907–1914. Lärare vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut 1915. Gift 1:o 1902-06-23 i domkyrkan i Visby med Jenny Lovisa Elvira Engström, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1914-09-01 (omgift i Stockholm, Kungsholms förs. med filosofie doktor Börje Herman Brilioth, född 1884-05-11 i Vreta klosters socken, Östergötlands län) född 1877-03-18, dotter av lantbrukaren Olof Engström och Christina Maria Lovisa Westberg . Gift 2:o 1915-08-12 i Lofta prästgård, Kalmar län med Emma Lydia Risberg, född 1883-05-11 i Gårdveda socken, Kalmar län, dotter av kontraktsprosten i Norra Tjusts kontrakt, kyrkoherden i Lofta pastorat av Linköpings stift Anders Peter Risberg och hans 1:a fru Emma Sofia Karlsson.

Barn:

 • 1. Carl'' Edvard Miles Olof, född 1903-05-06 i Stockholm. Studentexamen därst. 1924-03-09.
 • 1. Margareta Louise Guladis, född 1904-06-02 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • 2. Ulla Margareta, född 1916-08-22 i Stockholm, Matteus förs.

TAB 17

Gustaf Adolf, (son av Gustaf Miles, Tab. 2), till Sparresäter i Lerdala socken och Hjälsbo i Borgunda socken, båda i Skaraborgs län samt Lundby i Kölaby socken och Bosgård i Sätila socken, båda i Älvsborgs län. Född 1682-03-18. Volontär vid Älvsborgs regemente 1699. Sergeant därst.2 1701-06-22. Fänrik vid Västgötadals regemente 1703-07-07. Kapten därst. 1724-05-16. Kapten vid Skaraborgs regemente 1725-06-25. Majors avsked 1742. Död 1757-12-13 på Sparresäter. 'Han blev 1705-06-14 vid landstigningen på Retusaari, nu S:t Petersburg, svårt sårad och fången av ryssarna och förd till Jaroslav, där han var i 18 år och hemkom först efter fredsslutet.' Han ärvde 1755 av sin syster Brita Magdalena egend. Näsby i Taxinge socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1734-11-29 Saleby med Anna Uggla, född 1702-05-02, död 1744-04-09 på Lundby och begraven s. å. 2/5, dotter av ryttmästaren Jakob Uggla, och Märta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Gift 2:o 1746-06-24 med Mätta Reenstierna, född 1718-04-14 Knapegården, död 1799-06-31 på Sparresäter, dotter av kaptenen Jakob Reenstierna, och hans 1:a fru Mätta Magdalena Uggla.

Barn:

 • 1. Märta Brita, född 1735-08-18 på Slättevalla i Lyrestads socken, Skaraborgs län, död 1794-03-23 Mossebo. Gift 1759-06-26 Råbäck med löjtnanten Carl Gustaf von Stahlen, född 1732, död 1764.
 • 1. Gustaf Miles, född 1736. Överjägmästare. Död 1815. Se Tab. 18.
 • 1. Anna Elisabet, född 1737-10-10 på Slättevalla, död 1738 och begraven s. å. 8/10 därst.
 • 1. Eleonora Margareta, född 1738-11-18 på Slättevalla, död 1770-08-17 Almetorp Gift 1758-07-18 på Sparresäter med löjtnanten Ulrik Gustaf Hård af Torestorp, nr 60, född 1728, död 1800.
 • 1. Carl Johan, född 1740. Hovjunkare. Död 1800. Se Tab. 19
 • 1. Georg Adolf, född 1742-02-12, död några dagar gammal.
 • 2. Jakob Adolf, född 1747. Kapten. Död 1817. Se Tab. 22
 • 2. Harald Georg, född 1748. Överste. Död 1829. Se Tab. 23.
 • 2. Anna Magdalena, född 1750-01-22 på Lundby, död 1811-02-04 Ebbetorp. Gift 1774-03-18 på Sparresäter med majoren, friherre Melker Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1819.
 • 2. Erik Christoffer, född 1752-12-11 på Sparresäter. Sergeant vid Skaraborgsregemente 1769-01-30. Fänrik därst. 1769-04-19. Död 1773-01-28 i Kungälv. Han ägde Hjälsbo.

TAB 18

Gustaf Miles, (son av Gustaf Adolf, Tab. 17), till Sjötorp i Larvs socken, Ryholm med Lagerfors bruk i Beatebergs och Bellefors socknar, Sparresäter i Lerdala socken, Skaraborgs län samt Lida i Åkers socken, Södermanlands län. Född 1736-11-06 Slättevalla s socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala8 1755-04-15. Antagen i krigstjänst s. å. Korpral vid livregementet till häst 1759-08-29. Sekundkornett därst. 1760-04-19. Premiärkornett 1765-12-21. Avsked 1768-08-18. Vikarierande överjägmästare i Skaraborgs län4 1767-07-08–1771. Död 1815-09-10 Ryholm. Han bevistade pommerska kriget 1759–1762. Gift 1774-08-07 Marieholm med stiftsjungfrun, grevinnan Ottiliana Margareta Lagerberg, född 1753-07-10 i Stockholm, död 1801-02-20 på Ryholm, dotter av landshövdingen, greve Adam Otto Lagerberg, och friherrinnan Beata Sparre.

Barn:

 • En dödfödd son 1775-04-29 på Sjötorp [10].
 • Adam Otto, född 1776-09-17, död s. å. 22/10 på Sjötorp.
 • En dödfödd dotter 1778-10-30.
 • En dödfödd dotter 1779-10-17.
 • Gustaf Adolf, född 1782-08-17 på Ryholm. Kornett vid lätta livdragonerna 1784-05-08. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1802-12-16. Avsked 1808-02-19. T. f. överjägmästare i Skaraborgs län 1809-04-18. Överjägmästare därst. 1810-02-19. Död ogift 1815-06-08 på Ryholm [Sj].
 • Anna Beata, född 1784-05-24 på Ryholm. Stiftsjungfru. Död 1842-04-19 Hallandsberg. Gift 1804-09-16 på Ryholm med översten, friherre Gustaf Fredrik Adam Sture, född 1774, död 1841.
 • Ottiliana Margareta, född 1786-12-18 på Ryholm. Stiftsjungfru. Död 1799-01-29 på Ryholm.
 • Adam Miles, född 1790-09-23 på Ryholm, död där 1791-01-02
 • Hedvig Eleonora Charlotta, född 1792-07-03 på Ryholm, död där s. å. 15/8.

TAB 19

Carl Johan, (son av Gustaf Adolf, Tab. 17), till Börsebo. Född 1740-04-28 Slättevalla s socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala3 1755-04-15. Hovjunkare11 1762-06-22. Ägde Lundby och Tummarp, båda i Kölaby socken och Torestorp i Svenjunga socken, alla i Älvsborgs län. Död 1800-12-11 Tummarp. Gift 1762-05-31 med Christina Helena Belfrage, född 1742-11-02 Svinåsa, död 1800-03-28 på Börsebo, dotter av fänriken Axel Johan Belfrage, och Ulrika Eleonora Hierta.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1763-03-14 Lundby, död ogift 1848-06-20, på Påarp i Marums socken, Skaraborgs län.
 • Gustaf Adolf, född 1764-05-23 på Lundby. Kom i tjänst 1768. Stabsfänrik vid Älvsborgs regemente 1783-08-28. Död 1785-06-10 Gammelgården
 • Maria Elisabet, född 1766-07-10 på Lundby.
 • Georg Miles, född 1768. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 20
 • Carl Fredrik, född 1769-05-08 på Lundby. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1785-06-14, död 1789-10-24.
 • Charlotta Eleonora, född 1773-04-18 Torestorp, död 1812-02-13 på Kroppfjäll i Hova socken, Skaraborgs län och ligger begraven i Hofstenska graven på Knista kyrkogård, Örebro län. Gift 1:o 1807-11-30 Ryholm med överjägmästaren Carl Johan Silfverhielm, född 1749, död 1809. Gift 2:o 1810-09-23 med kammarherren, friherre (greve) Ture Gabriel Rudenschöld, i hans 2:a gifte, född 1759, död 1839.
 • Märta Brigitta, född 1775-09-02 på Torestorp, död ogift 1844-09-14 på Påarp.
 • Eric Christoffer, född 1780-09-13 Silarp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1795-09-20. Sergeant därst. 1797-08-19. Livdrabant 1800-02-10. Löjtnant i armén 1804-10-16. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1810-08-07. Död ogift 1845-12-25 på Abberuds kvarn i Beatebergs socken.
 • Brita Catharina, född 1783-01-04, död ogift 1850-01-01.

TAB 20

Georg Miles, (son av Carl Johan, Tab. 19), född 1768-02-27 Lundby. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1785-03-15. Fänrik vid Älvsborgs regemente s. å. 27/9. RSO 1788-07-21. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1790-03-25. Ägde Kyrkslätt i Åsaka socken, Skaraborgs län. Död 1807-02-04 på Kyrkslätt. 'Han bevistade sjöslaget vid Hogland 1788-07-17 där han blev så illa blesserad att han sedermera måste begagna träben.'. Gift 1803-10-08 med Magdalena Charlotta Gyllensvärd, född 1782-09-02, död 1850-09-30, dotter av Bengt Magnus Gyllensvärd, och Brita Charlotta Natt och Dag.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1804-08-02 och död 1809-06-18 på Kyrkslätt.
 • Bengt Johan, född 1806. Possessionat. Död 1856. Se Tab. 21

TAB 21

Bengt Johan, (son av Georg Miles, Tab. 20), född 1806-05-13 på Kyrkslätt. Levde utan tjänst på sin egendom Styrshult i Korsberga socken, Skaraborgs län. Död där 1856-09-24. Gift 1834-06-06 på Suntetorp i likanämnda socken, Skaraborgs län med Henrika Catharina Ulrika Sofia Adelaide Charlotta Hammarhjelm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1859-12-18 med bruksägaren Carl Bergius), född 1806-05-24 Lunnahult, död 1869-08-01 Liden, dotter av kaptenen Carl Gustaf Hammarhjelm, och Barbro Charlotta Eleonora Lind af Hageby.

Barn:

 • Adelaide Charlotta Eleonora, född 1836-01-28 på Styrshult, död där 1853-10-28.
 • Gustava Charlotta Ingeborg Carolina, född 1837-08-18 Brännegården, död 1926-05-19 i Hjo. Gift 1855-06-08 på Styrshult med Josef Christoffer von Strokirch, född 1825, död 1899.

TAB 22

Jakob Adolf, (son av Gustaf Adolf, Tab. 17), född 1747-05-25 Lundby. Kadett vid artilleriet 1763-11-005. Styckjunkare därst.5 s. å. 9/11. Underlöjtnant 1764-03-08. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1767-04-07. Underlöjtnant vid regementet Royal Bavière i fransk tjänst 1769-09-10. Premiäradjutant vid Älvsborgs regemente 1774-11-09. Löjtnant vid drottningens livregemente 1776-06-19. Stabslöjtnant vid Västgötadals regemente 1777-04-23. Stabskapten därst. s. å. 17/12. Avsked 1784-10-18. RSO 1815-08-12. Ägde Uggleberg i Huggenäs socken och Strömsbergs säteri i Tösse socken, Värmlands län. Död 1817-12-27 i Åmål. Han tjänade i yngre åren länge i Frankrike. Gift 1:o 1783-02-13 på Björneborgs bruk i Visnums socken, Värmlands län med Johanna Regina Nordenfelt, född 1765-06-10, död 1787-04-24 Uggleberg, dotter av kaptenen Johan Nordenfelt, och Regina Gråsten. Gift 2:o 1788-03-17 på Uggleberg med Eleonora Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1777-02-06 i Fredrikshald i Norge med bruksägaren Carl Tomas Uggla, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1782), född 1749-09-12 på Adolfsfors bruk i Kola socken, Värmlands län, död 1811-09-07 på Skarbol i nämnda socken, dotter av brukspatronen Leonard Magnus Uggla, och friherrinnan Anna Märta Taube af Odenkat.

Barn:

 • 1. Märta Regina, född 1784-03-18, död 1799-10-13 på Svaneholms bruk i Svanskogs socken, Värmlands län.
 • 1. Jakob Adolf, död ung.

TAB 23

Harald Georg, (son av Gustaf Adolf, Tab. 17), född 1748-12-16 Lundby. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1763-01-22. Korpral därst. s. å. 3/10. Premiärkorpral s. å. 28/10. Livdrabant 1766-08-19. Löjtnant i armén 1770-05-22 och vid Västgöta kavalleriregemente 1773-06-14. Stabsryttmästare 1776-05-22. Ryttmästare på stat6 1784-06-11. Sekundmajor 1792-12-18. Premiärmajor 1795-05-03. Överstelöjtnant 1795-05-04. RSO 1797-11-01. Överste i armén 1800-11-03. Avsked 1805-02-09. Ägde Stinggården i Häggesleds socken, Skaraborgs län. Död 1829-02-05 Salaholm. Gift 1780-12-05 Råbäck med friherrinnan Christina Charlotta Fock, född 1758-10-11 Grimstorp, död 1826-10-22, dotter av landshövdingen Jakob Constantin Fock, friherre Fock, och Catharina Magdalena Hård af Segerstad.

Barn:

 • Gustaf Jakob, född 1781-10-12 och död 1782-01-06 i Horns socken, Skaraborgs län.
 • Adolf Georg, född 1783. Ryttmästare. Död 1866. Se Tab. 24.
 • Charlotta, född 1785-11-07 i Horns socken, död 1859-07-03 i Skövde. Gift 1805-12-27 på överstelöjtnantsbostället Lilla Bjurum i Vättlösa socken, Skaraborgs län med sin faders kusin, ryttmästaren Lars Reenstierna, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1840.
 • Margareta Catharina, född 1787-10-28 på Mängsholm i Siene socken, Älvsborgs län, död 1852-12-10. Gift 1811-12-26 med ryttmästaren Per Gustaf Wästfelt, född 1783, död 1830.
 • Jakob Miles, född 1790. Kapten. Död 1849. Se Tab. 32
 • Carl Gustaf, född 1794. Generaladjutant. Död 1855. Se Tab. 33.

TAB 24

Adolf Georg, (son av Harald Georg, Tab. 23), född 1783-03-08 på Horns kaptensboställe i Horns socken, Skaraborgs län. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1785-06-06. Kornett därst. 1797-12-06. Kvartermästares indelning 1798-12-28. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1801-09-16. Löjtnant därst. 1805-12-20. Ryttmästare 1808-02-19. Avsked 1810-02-20. Tog aktiv del i statsvälvningen 1809 under tjänstgöring vid Västra Arméen. Ägde Båltorp i Broddetorps socken och Salaholm i Trevattna socken, Skaraborgs län. Död 1866-01-01 på Suntetorp i likanämnda socken, Skaraborgs län. Gift 1811-03-28 på Stora Halla i Hellums socken, Skaraborgs län med sin syssling Catharina'' Maria Reenstierna, född 1791-11-03 på nämnda egendom, död 1882-09-19 på Suntetorp, dotter av ryttmästaren Lars Reenstierna, och hans 1:a fru friherrinnan Maria Sofia Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1812-01-05 Båltorp, död där s. å. 10/3.
 • Maria Charlotta, född 1812-12-28 Båltorp
 • Christina Sofia, född 1813-12-29 på Salaholm, död 1903-10-11 på Suntetorp. Gift 1886-05-15 på Vålaberg i Örslösa socken, Skaraborgs län med godsägaren Teodor Grönvall, född 1810-08-08 i Göteborg, död 1875-10-25 på Suntetorp.
 • Lars Harald Adolf, född 1815. Direktör. Död 1907. Se Tab. 25.
 • Gustaf Jakob Svante, född 1816. Bruksägare. Död 1903. Se Tab. 27.
 • Carl William Georg, född 1817. Ombudsman. Död 1895. Se Tab. 31.
 • Carl, född 1819-10-08, död 1820-01-25.
 • Nils David Vilhelm, född 1821-07-16, död 1822-09-03 på Salaholm.
 • Carl Fredrik, född 1823-08-24, död s. å. 9/9.
 • En dödfödd son 1827-01-14.
 • Harald Georg, född 1828, död 1829-08-05.
 • David, född 1833-04-06 Välaberg, död s. å. 16/7.

TAB 25

Lars Harald Adolf, (son av Adolf Georg, Tab. 24), född 1815-05-08 Salaholm. Gick till sjöss 1831. Sjökaptensexamen 1840. Befälhavare på olika fartyg 1840–1859. Ledamot av direktionen för sjömannasällskapet i Göteborg 1861, dess vice ordförande 1872 och hedersledamot 1877. Medlem av stadsfullmäktige i Göteborg 1863–1869. Verkst. direktör i sjöförsäkringsaktiebolag Gauthiod i Göteborg 1865–1892. Ledamot av direktionen för därvarande sjömanshus 1865–1882. Stiftare och ledamot av styrelsen för nautiska föreningen i nämnda stad 1869. Ledamot av direktionen för Göteborgs navigationsskola 1870–1892. RVO 1878-11-30. Ledamot av kyrkomötet 1878 och 1883. Död 1907-08-11 i Lerums socken, Göteborgs och Bohus län. Ägde huset nr 4 Norra Allégatan i nämnda stad. Gift 1844-05-29 Göteborg, Kristine förs., med Maria Catharina Matsen (Cathrine-Marie), född 1814-06-25 i nämnda stad, Kristine förs., död där 1891-04-28, dotter av grosshandlaren därst. Lars Harder Matsen och Johanna Elisabet Forsberg.

Barn:

 • Harder Georg, född 1846. Grosshandlare. Död 1925. Se Tab. 26.
 • Maria Elisabet, född 1849-01-28 i Göteborg. Gift där 1885-03-04 med tullförvaltaren i Halmstad Carl Fredrik von Wachenfeldt, född 1844.
 • Sofia Natalia, född 1852-02-19 ombord å briggen Helos i Norra Atlanten. Död ogift 1926-04-20 i Göteborg, Oscar Fredriks förs..
 • Hilda Amalia, född 1856-09-25 i Göteborg.

TAB 26

Harder Georg, (son av Lars Harald Adolf, Tab. 25), född 1846-10-21 i Göteborg. Grosshandlare därst. Släktforskare (sign. Martlet), ägde villan Månsbo i Göteborg. Död 1925-06-19 i Stockholm, Oscars förs. ]] och begraven liksom hustrun i Örgryte gamla kyrkogård, Göteborgs och Bohus län. Gift 1877-11-27 i Göteborg med Harriot Charlotta Amalia Björck, född 1845-05-27 i Uddevalla ]], död 1915-09-12 i Stockholm, Vasa förs. ]], dotter av biskopen över Göteborgs stift, teol. doktorn och filosofie jubeldoktorn Gustaf Daniel Björck och Sofia Elisabet Pripp.

Barn:

 • Harald Gustaf, född 1879-07-22 i Göteborg, liksom syskonen. Mogenhetsexamen 1901-06-07. Officersvolontär vid 1. Göta artilleriregemente s.å. 20/6. Sergeant 1902-07-10. Reservofficersexamen 1903-08-24. Styckjunkare i regementet s. å. 27/8. Reservunderlöjtnant i regementets reserv s. å. 18/12. Amanuens vid Kulturhistoriska museet i Lund 1903–1906. Stud. vid handelshögskolan i Köln 1906–1907. Sekreterare vid k. teatern 1910–1919. Sekreterare i riksheraldikerämbetet 1910-12-23. Reservlöjtnant i Göta artilleriregementes reserv 1911-12-15–1919-12-31. Vid olika tillfällen t. f. riksheraldiker. Stud. vid Ecole des Chartes i Paris 1913–1914. Tjänstg. kammarjunkare 1914-12-31. Amanuens i riksarkivet 1915-08-17. RJohO 1918. R-RJohO 1920. Sekreterare vid JohO i Sverige 1920–1925. Kanslist vid KMO 1921-03-12. 1:e amanuens i riksarkivet 1922-01-01. Kammarherre s. å. 30/12. RVO 1923-12-08. Vice ceremonimästare 1924-04-28. GV:s PostJubM s. å. 16/12. KDDO2gr. s. å. i aug. Ordförande i styrelsen för Stockholms Dagblads nya aktiebolag s. å. RNO 1928-06-16. Ceremonimästare vid H M Konungens hov 1930-12-31. GV:s jmt. KB Leop II:s O. KSpCfO2kl. Riksheraldiker 1931-10-02. KNO2kl 1935-06-06. Arkivaries namn 1936-05-22. Gift 1:o 1912-10-14 i Oskars kyrka i Stockholm, förs. med Karin Fredrika Elisabet Kilman, född 1883-11-29 på Kastellegården i Ytterby socken, Göteborgs och Bohuslän, död 1937-08-11 i Stockholm och begraven i Solna förs. Gift 2:o i S:t Eugenia katolska kyrka i Stockholm 1939-01-30 med Anna Katarina Wimmerman, född 1899-04-26, dotter av översten Henrik Maximilian Kilman och Anna Maria Fredrika Hallin.
 • Gustaf Daniel, född 1880-11-13. Lantbrukselev 1899–1900. Genomgick Skaraborgs läns lantmannaskola 1901. Lantbruksbiträde 1901–1904. Arrenderade Sandebo i Lofta socken, Kalmar län 1905–1907 och Krono-Bosgården i Edsvära socken, Skaraborgs län 1907–1913. Nämndeman i Skaraborgs län 1911–1913. Ägde Harsta i Stigtomta socken, Södermanlands län 1913–1916 och Marietorp i Åkers socken, Södermanlands län 1917–1924.
 • Georg Vilhelm, född 1882-04-03. Genomgick Chalmers tekniska läroanstalt 1899–1905. Studier i utlandet 1913–1914. Assistent vid livrustkammaren 1914. Amanuens därst. 1918. RVO 1930-11-28. RSpCfO. RNO 1937-06-05.
 • Sofia Maria, född 1884-02-20. Stiftsjungfru.
 • Carl-Mårten , född 1885-09-19. Mogenhetsexamen i Göteborg 1905-06-05. Student vid Göteborgs högskola s. å. 5/6, och i Lund 1906-09-14. Jur. kandidat 1911-04-12. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 2/5. Tjänstg. i domsagor under nämnda hovrätt 1911-07-01–1914-08-31, därav såsom t. f. domhavande tio och en halv månad. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1914-11-20. Bitr. fiskal därst. 1917. Notarie i försäkringsrådet s. å. 26/11. T. f. sekreterare därst. 1918-01-15. Extra ordinarie assessor i kammarrätten 1919-01-01. Assessor därst. 1920-07-01. RJohO s. å. Kanslist vid KMO 1926-06-06. Kammarherre 1927-12-30. GV:s Jmt. RJohO. Kammarrättsråd 1936-06-20. RVO 1931-06-06. RNO 1933-11-25. Landskamrerare i Södermanlands län 1935-05-31. Gift 1:o 1918-05-14 i Jakobs kyrka i Stockholm med grevinnan Ebba Sofia Bernadotte af Wisborg, född 1892-05-17 i Karlskrona. Död 1936-06-21 i Stockholm, dotter av prins Oscar Carl August Bernadotte, greve av Wisborg och Ebba Henrietta Munck af Fulkila. Gift 2:o 1943-03-06 i Stockholm, Gustaf Adolfs kyrkan med Ruth Aurora Carolina Klingspor, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med godsägaren David Edvard Fredrik Nilsson Weijberg, död 1934), född 1893-06-06 i Danderyds socken, Stockholm, dotter av majoren Johan Mauritz Klingspor och Sofia Matilda Carolina Weber.
 • Ida Elisabet, född 1887-08-11. Stiftsjungfru.
 • Hilda Elisa, född 1888-09-23, död 1892-04-15 i Göteborg.

TAB 27

Gustaf Jakob Svante, (son av Adolf Georg, Tab. 24), född 1816-06-28 på Salaholm. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1832–1833. Bruksdisponent vid Lennartsfors i Trankils socken, Värmlands län och därefter vid Sälboda i Gunnarskogs socken, Värmlands län 1848–1873. RNO 1872-05-27. Död 1903-03-27 i Hermanstorp. Ägde 1874–1876 Krägga i Över-Grans socken, Uppsala län och från 1881 Hermanstorp och Vämlanda, båda i Nöbbeleds socken, Kronobergs län. Gift 1845-08-26 Bräcke med Ida Aurora Bäck, född 1821-08-10 i Stockholm, död 1893-11-05 på Hermanstorp, dotter av krigsrådet Johan Ludvig Bäck och Aurora Sahlin.

Barn:

 • Carl Gustaf Adolf Ludvig, född 1846-08-30, död 1856-09-15.
 • Gustaf Miles Christoffer, född 1847. Överstelöjtnant. Se Tab. 28.
 • Ida Maria Aurora, född 1849-10-22 på Sälboda, död 1930-10-01 (Stockholm, Osc. förs., db nr 225). Gift där 1871-08-10 med ledamoten i järnvägsstyrelsen och överdirektören för trafikavdelningen, KNO2kl m. m. Jakob Emil Mauritz Hahr, född 1838-02-17 Ryedal, död 1917-08-20 i Stockholm, Oscars förs..
 • William Georg Edvard, född 1856-01-05 på Sälboda, död ogift 1899-10-24 på Hermanstorp. Jordfäst i S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm och begraven på Stockholms katolska kyrkogård.
 • James Harald Vilhelm, född 1857. Lantbrukare. Död 1903. Se Tab. 29.
 • Hilma Karin Sofia, född 1859-12-24 på Sälboda, död där 1864-03-13.
 • Richard Adolf Svante, född 1862. Riddarhuskamrerare, död 1920. Se Tab. 30.
 • Barbara Sofia Aloysia (Hia), född 1863-06-08 på Sälboda, död ogift 1893-03-24 på Hermanstorp.

TAB 28

Gustaf Miles Christoffer, (son av Jakob Gustaf Svante, Tab. 27), född 1847-12-25 på Lennartsfors i Trankils socken, Värmlands län. Friherre. Furir 1866-07-08. Avsked 1867-10-08. Kadett vid Karlberg s. å. nov. 15. Utexaminerad 1871-03-31. Underlöjtnant vid Värmlands regemente apr. 5. Löjtnant 1874-08-14. Lärare vid Skjutskolan 1878–1880. Kompaniofficer vid Karlberg 1881–1884. Kapten i regementet 1887-09-02. RSO 1893-12-01. Major vid Jämtlands fältjägarregemente 1898-12-09. RNS:tOO 1903-01-21. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1904-07-01. Avsked 1906-07-20. Död 1933-10-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Gift 1895-03-15 i Stockholm med Alma Johanna Eugenia Nilsson'' Lundbeck, född 1870-04-07 i Stockholm, dotter av sjökaptenen Georg Lundbeck och Johanna Leijon.

Barn:

 • Svante Miles, född 1896-05-06 i Gillberga socken, Värmlands län. Friherre. Mogenhetsexamen i Stockholm 1915-05-11. Officersvolontär vid Svea livgarde s. å. 10/10. Kadett vid Karlberg s. å. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 31/12 underlöjtnant därst. 1919-12-31. Löjtnant 1920-10-29. Bitr. åt militärattachéen i Paris 1923. RFrSvSO 1923-11-03. Se Tab. 28A.
 • Alma Carin Ida Maria, född 1901-05-21 i Östersund, död s. å. juli 25 därst.
 • Svante Kjell Christoffer, född 1903-05-06 i Östersund. Se Tab. 28B.

TAB 28A

Svante (Swante) Miles, (son av Gustaf Miles Christoffer, Tab. 28), född 1896-05-06 i Gillberga förs., Värmlands län. Friherre. Studentexamen i Stockholm 1915-05-11. Officersvolontär vid Svea livgarde s. å. okt. 10. Kadett vid Karlberg s. å. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik vid Svea livgarde s. å. dec. 31. Underlöjtnant därst. 1919-12-31. Studerande vid universitetet i Montpellier 1919–1920. Löjtnant i regementet 1920-10-29 fr.o.m. s. å. nov. 1. Sekreterare i Militär idrotts Stockholmsdistrikt 1920–1935. Lärare i pionjärtjänst vid infanteriskolan å Karlsborg 1921. Löjtnant vid regementet 1922-12-08. Genomgått militär förvaltningskurs 1923–1925. Sekreterare i Svenska velocipedförbundet 1925. Ordförande därst. 1926–1927. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Kamrer i trafikaktiebolag Mälaren-Hjälmaren 1928–1930. Kanslichef hos Föreningen för skidlöningens och friluftslivets främjande i Sverige 1930–1936. Kapten i Svea livgarde 1932-12-09. Styrelsesuppleant och rådsmedlem i Svenska trafikförbundet 1935. Styrelseledamot i Cykelfrämjandet s. å. Verkställande direktör i ovann. förening för skidlöpn. och friluftslivets främjande i Sverige sedan 1936. Styrelseledamot i Riksförbundet för naturvärn 1938. Styrelseledamot i centralkommittén för fältsport 1939. Gift 1926-10-09 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Stina Fredrika Flink, född 1900-07-24, dotter av disponenten Per Fredrik Theodor Flink och Emelie Fredrika Jansson.

Barn:

 • Alma Fredrika Elisabeth Svantesdotter, född 1927-10-17 i Stockholm
 • Fredrik Miles Christoffer Svantesson, född 1931-05-22 i Stockholm

TAB 29

James Harald Vilhelm, (son av Gustaf Jakob Svante, Tab. 27), född 1857-10-05 på Sälboda bruk i Gunnarskogs socken, Värmlands län. Friherre. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1876 . Avgången 1877. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut s. å. Utexaminerad 1878. Elev vid Rydhauge på Jylland 1878–1879. Bokhållare vid Eriksdal i Röddinge socken, Malmöhus län 1880. Bokhållare vid Övedskloster i Öveds socken, Malmöhus län 1880–1883. Arrenderade sedan 1883 Väfle och Tustrup, båda i Jäders socken, Södermanlands län. Ägde o. beb. Blästa i S:t Lars förs., Östergötlands län från 1898. Död 1903-04-09 i S:t Lars socken, Östergötlands län. Gift 1883-08-28 vid Övedskloster i Öveds förs., Malmöhus län med Louise Catharina Augusta Schmidt från Danmark, född 1856-09-15 Rugaard s socken, på Jylland, dotter av inspektoren Otto Viktor Schmidt och Juliana Catharina Haraldina Walther.

Barn:

 • Ida Julia Maria, född 1886-10-30 på Väfle i Jäders förs.
 • Svante Miles Wilhelm , född 1897-01-23 Väfle, Södermanlands län.

TAB 30

Richard Adolf Svante, (son av Gustaf Jakob Svante, Tab. 27), född 1862 -05-18 på Sälboda bruk i Gunnarskogs socken, Värmlands län. Mogenhetsexamen 1882-05-16. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1883-11-14 och examen till rättegångsverken 1888-12-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 14/12. Vice häradshövding 1891-12-18. Amanuens i finansdepartementet 1892-03-29. Extra ordinarie riddarhuskanslist s. å. 8/6. Riddarhuskamrerare 1899-06-28. RVO 1914-09-30. Död 1920-09-03 i Stockholm, Storkyrko förs.. Gift 1895-10-29 i Sundsvall med Ellen Blomberg, född 1872-11-23 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Anders Johan Gustaf Blomberg och Christina Agneta Styf.

Barn:

 • Anna Sophia (Anne), född 1896-08-01 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1920-04-27 i Storkyrkan i Stockholm, Stockholms med kaptenen vid Svea artilleriregemente, artilleristabsoff. Axel Nils Fredrik Leth, född 1890-10-24 i Landskrona. Major 1934.
 • Clary Sofia , född 1898-01-17 i Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 31

Carl William Georg, (son av Adolf Georg, Tab. 24), född 1817-10-12 Salaholm. Sjökaptensexamen 1839. Bethelkapten 1865–1867. Ledamot av direktionen för Göteborgs navigationsskola 1866–1890. Stiftare och ledamot av nautiska föreningen i nämnda stad samt dess hedersledamot 1891. Bildade Göteborgs och Bohus läns sjöassuransförening 1866, i vilken han under dess 20-åriga tillvaro var ordförande. RVO 1882-12-01. Bildade och var en tid ordförande och sedan styrelseledamot i Sveriges ångfartygsassuransförening samt i sjöförsäkringsaktiebolag Gauthiod. Död 1895-01-05 i Göteborg. Gift 1842-02-08 med Albertina Vilhelmina Kjerrström, född 1818-08-12 i Göteborg, död där 1872-07-03, dotter av kanslisten Nils Kjerrström.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Vilhelmina, född 1844-12-23 i Göteborg, liksom syskonen, död 1882-06-26 i Chemnitz. Gift 1876-02-02 i Göteborg med handlanden i Malmö Ludvig Gustaf Groeger i hans 1:a gifte, född 1844-05-26 i Hamburg, död 1899-05-18 i Göteborg.
 • Fredrik Adolf, född 1847-01-24. Elev vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg 1864–1866. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1871–1872. Tjänsteman vid statens järnvägar 1876-07-01. Avsked. Död ogift 1921-07-04 i Göteborg (Barne Åsaka förs., Skaraborgs län, db).
 • Harald Albert, född 1848-04-09. Utgick som lättmatros till sjöss 1872 och var anställd i amerikansk sjötjänst. Död hösten 1897 i Bremen.
 • William Teodor, född 1849-10-13. Assuranstjänsteman i Norddeutsch. Vers. Ges. i Hamburg 1876–1908. Död 1930-08-18 (Göteborg, Osc. Fredr. förs., db nr 179).
 • Sofia Amalia Georgina, född 1851-04-20, död 1927-07-23 (Göteborg, Annedals förs., db nr 116). Gift 1885-05-28 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län med sin svåger handlanden i Malmö Ludvig Gustaf Groeger i hans 2:a gifte, född 1844-05-26 i Hamburg, död 1899-05-18 i Göteborg.

TAB 32

Jakob Miles, (son av Harald Georg, Tab. 23), född 1790-08-30 Mängsholm. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente6 1796. Kvartermästare därst. 1801-10-09. Kornett vid Västgöta linjedragonregemente 1806-05-23. Stabskornett vid Västgöta dragonregemente6 1807-07-31. Stabslöjtnant därst.6 1810-09-18. Kapten i armén 1814-08-25. Avsked 1817-03-18. Död 1849-10-25 i Lyrestads socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1816-04-21 med Ottiliana Eleonora Hierta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1809-04-02 Sparresäter, med majoren Johan Reinhold Kuhlefelt, född 1778, död 1814), född 1791-10-17 Kongsböle Gift 2:o 1831-04-17 med den förra fruns sysslings dotter Maria Charlotta Virgin, född 1797, död 1846-02-09, dotter av löjtnanten Daniel Reinhold Virgin, och Elin Johanna Hierta.

Barn:

 • Charlotta Ottiliana, född 1817-01-13 på Sjötorp i Larvs socken, Skaraborgs län. Gift med L. Svensson.
 • 1. Märta, född 1818-02-01, död 1839-10-28 på Kliened i Frösveds socken, Skaraborgs län. Gift 1836-10-13 med löjtnant Bleckert Vilhelm August de Laval, född 1807.
 • 1. Christina Eleonora, född 1819-06-03, död 1864. Gift 1839-12-28 med godsägaren Johan Adolf Lagergren i hans 1:a gifte (gift 2:o med Augusta Vilhelmina Björling i hennes 1:a gifte, född 1848, och omgift 1886-07-14 med folkskolläraren Bengt Vilhelm Wallqvist, född 1864), född 1816-09-13, död 1880-03-28.
 • 1. Harald Viktor Jakob, född 1822-09-25 på Viken i Falköpings socken. Artillerist vid Göta artilleriregemente 1842-05-02. Konstapel därst. 1843-05-13. Sergeant s. å. 19/8. Död 1845-05-02.
 • 2. Maria Matilda, född 1832-07-03, död s. å. 8/7.
 • 2. Reinhold Miles, född 1833-10-15 på Kjällstorp. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1854–1855. Bruksbokhållare. Död 1915-05-13 i Mellerud i Holms Älvsborgs län.
 • 2. Gustaf Erik Mauritz, född 1839-12-05, död 1840-10-29.

TAB 33

Carl Gustaf, (son av Harald Georg, Tab. 23), född 1794-12-05. Kadett vid Karlberg 1807-05-22. Vice korpral 1810. Utexaminerad 1812-03-20. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-03. 2. löjtnant därst. s. å. 18/12. Konfirm.fullm. 1813-02-12. 1. löjtnant6 1816-06-11. Kapten 1818-12-19. Major i armén 1823-07-04. 2. major på stat 1825-06-17. RSO 1829-08-31. Överstelöjtnant i regementet 1834-01-18. Överste i armén 1840-03-13. Överste och chef för förutn. regemente 1841-05-24. Avsked 1843-08-07 såsom överste i armén och med generaladjutants n. h. o. v. Avsked ur krigstjänsten 1851-05-02. Deltog i kriget mot Napoleon 1813 vid Wörlitz 20/9, Dessau 28/9 och Leipzig 19/10 samt i fälttåget mot Norge 1814. Ägde Kristineberg i Kungsholms förs. i Stockholm. Död 1855-07-21 i Göteborg och begraven på Solna kyrkogård liksom hustrun. Gift 1839-06-20 med friherrinnan Aloisia von Geymüller i hennes 2:a gifte (gift 1:o med oldenburgske överkammarherren, friherre Wilhelm von Gall), född 1803-02-04, död 1856-02-25 i Stockholm, dotter av bankiren i Wien, friherre Johan Henrik von Geymüller och Barbara Schmidt.

Barn:

 • Carl Otto Henrik, född 1840-08-28, död 1843-09-03.
 • Christina Aloisia Charlotta, född 1841-07-31, död 1843-08-30.
 • Ebba Amalia Eleonora, född 1842-07-25, död 1843-09-02.
 • Maria Aloisia Barbara (Louise), född 1844-08-03 Kristineberg i Stockholm, död 1878-12-12 Törnsäter. Gift 1865-03-16 Östanå med godsägaren, greve Vilhelm Gotthard Hamilton, född 1828, död 1896.

TAB 34

Adolf Jakob, (son av sir Georg, friherre Fleetwood, Tab. 1), friherre och herre till Svanaholm i Ås socken och Bråarp i Anderstorps socken, båda i Jönköpings län samt Bolenäs. Född 1647-01-22 i Stockholm. Hovjunkare. Fänrik vid dalregementet 1666-05-23. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1667-08-16. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1668-04-29. Kommendant i Marstrand 1674-04-13. Major 1675-03-30. Ånyo kommendant i Marstrand s. å. 22/11. Överstelöjtnants titel s.å. 3/12. Kommendant på Bohus 1676-05-05. Död där s. å. 19/7 'samt balsamerades och lades i präktig svepning i en dyrbar kopparkista med ett krucifix av silver på locket och åtta förgyllda fötter i Ås kyrka. Hans likkista jämte 42 andra kistor upptogos 1816 ur graven och nedmyllades på kyrkogården, varest över dem en sten restes.'. Gift 1668-10-09 med friherrinnan Christina Maria Siöblad, född 1650-01-24 på Härstad (Herrestad) i Kärda socken, Jönköpings län, död 1679-09-26 och begraven på samma ställe som mannen, dotter av generalen Carl Siöblad, friherre Siöblad, och Maria Stierna.

Barn:

 • Georg Vilhelm, född 1669. Generalmajor och landshövding. Död 1728. Se Tab. 35.
 • Brita Christina, född 1671-02-06 på Svanaholm, död 1702 och begraven s. å. 5/10 i Ullasjö kyrka, Älvsborgs län. Gift 1697-04-30 med överstelöjtnanten Erik Svensson Bong, adlad Drakenfelt, i hans 2:a gifte, född 1640, död 1703.
 • Carl Hartvig, till Svaneholm i Ås socken, Jönköpings län, född 1675-08-18. Student i Uppsala3 1684-01-09. Page hos änkedrottningen 1689. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1694-11-26 och vid Älvsborgs regemente 1698-02-16. Löjtnant därst. 1700-05-23. Kaptenlöjtnant s. å. 8/9. Kapten 1703-02-26. Major. Överstelöjtnant 1709-11-12. Kommendant på Varberg s. d.6. Konfirm.fullm.6 1714-01-02. Överste s. d.2. Generalmajor 1719-04-28. Död barnlös på Varbergs slott 1729-05-10 och jämte sin fru begraven i Ås kyrka, där bådas deras vapen uppsattes, ett på vardera sidan om altartavlan, vilken blivit skänkt av hans fru. Han deltog i kriget mot Ryssland 1705 samt bevistade bland annat slaget vid Hälsingborg. Gift 1719-06-16 med sin svågers brorsdotter friherrinnan Margareta Christina Sparre, född 1674-08-16, död 1753-04-03 på Svanaholm, dotter av överstelöjtnanten friherre Gabriel Sparre, och Ingeborg Christina Ribbing.
 • Adolfina Johanna, född 1676-12-06 på Svanaholm, död 1756 och begraven s. å. 2/12 i Eskilsäters socken, Värmlands län. Gift 1:o 1700 med kaptenen, friherre Lars Sparre, född 1673, död 1703. Gift 2:o 1709-02-10 med översten Axel Rutensköld, död 1735.

TAB 35

Georg Vilhelm, (son av Adolf Jakob, Tab. 34), till Hällstorp i Barnarps socken, Bråarp i Anderstorps socken, Jönköpings län, Haleby i Skärkinds socken och Erikstorp i Gistads socken, Östergötlands län. Född 1669-09-26 Svanaholm. Student i Uppsala3 1684-01-09. Volontär vid Jönköpings regemente 1686. Förare därst. 1688. Fänrik 1689-06-01. Löjtnant 1693-12-05. Regementskvartermästare 1698-06-08. Kapten 1699. Major vid skånska tremänningskavalleriregementet 1700-09-26. Överstelöjtnant vid förstn. regemente 1709-10-02. Konfirm.fullm.2 1710-10-22. Överste för Upplands regemente 1711-02-11. Generalmajor av infanteriet 1717-12-07. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1721-01-09. Död 1728-04-17 i Kalmar och begraven i Allhelgonakyrkan i Nyköping. Han deltog 1698–1700 i fälttågen till Holstein och Själland samt bevistade slaget vid Hälsingborg, där han blev svårt sårad, och 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1:o 1693-01-05 med Charlotta Beata Hård af Segerstad, född 1672-01-21 Skämningsfors, död där 1696-05-13 i barnsäng och begraven i Ås kyrka, dotter av översten Carl Hård af Segerstad, och grevinnan Elisabet Stenbock. Gift 2:o 1702-03-18 med Hedvig Charlotta Rehnberg, född 1683, död 1751-08-16 Vegeholm s län och begraven s. å. 6/9 i Strövelstorps kyrka, dotter av hovintendenten Zacharias Rehnhorn, adlad Rehnberg, och Margareta von Beijer.

Barn:

 • 1. Carl Hartvig, född 1696-05-13 i Kärda socken, Jönköpings län, död s. å. 21/7.
 • 2. Carl Mårten, född 1703. Landshövding. Död 1751. Se Tab. 36.
 • 2. Margareta Christina, född 1704-07-28, död 1705-10-00 på Hällstorp och begraven s. å. 30/10.
 • 2. Georg Adolf, född 1705. Kapten. Död 1742. Se Tab. 53
 • 2. Gustaf Erik, född 1707. Major. Död 1762. Se Tab. 54
 • 2. Johan Vilhelm, född 1708-09-23. Student i Uppsala3 1719-11-02. Död ogift 1729 i Holland.
 • 2. Charlotta Maria, född 1709-12-01, död 1758-03-13 på Vegeholm och bisatt s. å. 28/3 i Strövelstorps kyrka samt därefter nedsatt 1761-10-10 i Cedercrantzska familjegraven i Strängnäs domkyrka. Gift 1732 med översten Isak Cedercrantz i hans 2:a gifte, född 1689, död 1754.
 • 2. Zacharias, född 1711-04-06. Student i Uppsala3 1719-11-02. Volontär vid amiralitetet. Död 1728-04-20.
 • 2. Axel Jakob, född 1712-12-18, död 1718-03-14.
 • 2. Adolf Anders, född 1714-08-15, död 1731-03-15 i Stockholm.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1716-03-05, död 1718-04-00.
 • 2. Hedvig Beata, född 1718-01-20, död 1739 i barnsäng och begraven 1741-10-16 i Strängnäs domkyrka. Gift 1738-04-20 med sin systers svåger, kammarherren och vice landshövdingen Johan Daniel Cedercrantz, född 1699, död 1765.
 • 2. Fredrik, född 1719-12-25, död 1730-05-22 i Halmstad.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1722-09-26, död 1754. Gift 1749-09-12 på Vegeholm med generalmajoren, friherre Rutger Bennet, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1791.

TAB 36

Carl Mårten, (son av Georg Vilhelm, Tab. 35), till Lindö i Runtuna socken och Nääs i Bärbo socken, Södermanlands län. Född 1703-01-22. Student i Uppsala8 1715-02-12. Hovjunkare 1720-04-24. Jaktjunkare 1727-05-18. Kammarherre 1731-03-15. Hovjägmästare s. å. 10/11. Överjägmästare på Öland 17334. Hovmarskalk11 1743-03-30. Vice landshövding i Södermanlands län s. å. 11/1. Landshövding i Hallands län 1745-07-22. RNO 1748-09-26. Åter landshövding i Södermanlands län 1750-11-29. Död 1751-04-02 i Nyköping och begraven i Runtuna kyrka. Gift 1734-04-04 i Stockholm med Maria Eleonora Stralenberg, född 1719, död 1761-05-16 på Lindö, dotter av stadsmajoren Peter Sigfrid Tabbert, adlad Stralenberg, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Berchner, nr 1235.

Barn:

 • Hedvig Brita, född 1734-12-19, död 1735-01-09.
 • Fredrik Ulrik, född 1738-01-10. Student i Uppsala3 1754-02-05. Korpral vid adelsfanan. Död 1756-06-07 på Lindö.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1739 (31/1), död 1805-11-11 i Stockholm. Gift 1785-09-06 i Stockholm med justitiekanslern Joakim Vilhelm Bröms, adlad Lilliestråle, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1807.
 • Brita Margareta, född 1740-06-24 Norshammar, död 1812-06-08 i Gränna. Gift 1764-12-27 på Näs, Södermanlands län med översten Johan Edvard von Vicken, natural. och adopt von Vicken, nr 830, född 1722, död 1800.
 • Beata Catharina, född 1741-10-08 på Lindö, död 1743-11-13.
 • Carl Hartvig, född 1742. Kammarherre. Död 1824. Se Tab. 37
 • Ulrika Eleonora, född 1744-04-17, död 1813-08-28 Äs. Gift 1763-09-00 med majoren, friherre Fredrik von Ungern-Sternberg, född 1733, död 1816.
 • Georg Vilhelm, född 1745-06-16 på Lindö. Student i Uppsala3 1754-02-05. Död där 1762-04-24.
 • Gustaf Adolf, född 1746-11-07 på Lindö, död 1749-05-05.
 • Sofia Lovisa, född 1747-12-07 på Lindö, död strax.
 • Gustava Benedikta, född 1749-05-03, död 1817-03-08. Gift 1767-08-09 Halleby med översten Reinhold Ulrik von Post, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1790.
 • Hedvig Carolina, född 1750-07-27, död 1787-09-27 Frängsäter. Gift 1768-06-14 på Halleby med sin systers svåger, majoren Ernst von Post, i hans 1:a gifte, född 1736, död 1795.

TAB 37

Carl Hartvig, (son av Carl Mårten, Tab. 36), till Åslevik i Eds kapell, Kalmar län. Född 1742-11-16. Student i Uppsala3 1754-02-05. Kammarherres titel 1768. Död 1824-02-08 på Åslevik. Gift 1768-05-12 i Stockholm med stiftsjungfrun grevinnan Margareta Ottiliana Cronstedt, född 1746-05-01, död 1830-04-06, dotter av presidenten greve Carl Johan Cronstedt, och grevinnan Eva Margareta Lagerberg.

Barn:

 • Carl Mårten, född 1769-02-27, död s. å. 24/3 på Lindö.
 • Carl Johan, född 1770-06-16 på Lindö. Inskriven till krigstjänst 1774-12-10 såsom sekundkorpral vid Bohusläns dragonregemente. Sergeant därst. 1776-09-02. Kadett i Karlskrona 1780-10-19. Fänrik vid änkedrottningens regemente 1782-02-20. Fänrik vid livgardet 1783-05-08. Löjtnant vid Svea livgarde 1790-10-28. Kapten och regementskvartermästare därst. 1796-10-17. RSO 1805-03-01. Major i armén s. å. 2/3. Sekundmajor vid regementet 1806-11-22. Överste för ett värvat regemente till fot 1808-10-12. Avsked såsom överste i armén 1809-04-09. Överadjutant s. d. Avsked ur generalstaben 1818-12-19. Död ogift 1836-05-20 på Åslevik.
 • Beata Maria, född 1772-01-05, död ogift 1826-12-20 på Åslevik.
 • Fredrik Vilhelm, född 1773. Löjtnant. Död 1835. Se Tab. 38.
 • Ottiliana Carolina, född 1775-11-05 på Lindö, död 1781.
 • Hedvig Margareta, född 1777-02-02 på Lindö, död 1821-08-05 Fullerö. Gift 1801-09-25 i Gävle med sin kusin, kammarherren, greve Carl Didrik Cronstedt, född 1778, död 1826.
 • Anna Charlotta, född 1779-07-03 på Åslevik, död ogift 1837-09-09 på nämnda egendom.

TAB 38

Fredrik Vilhelm, (son av Carl Hartvig, Tab. 37), född 1773-08-19 Lindö. Förare vid garnisonsregementet i Stralsund 1780-05-02. Sergeant vid Kalmar regemente6 s. å. 24/10. Fänrik vid änkedrottningens livregemente6 1783-04-15. Löjtnant därst.6 1791. Stabslöjtnant6 1793-08-26. Avsked 1798-02-21. Död 1835-09-13 i Linköping. Gift 1798-09-09 Vindö med Lovisa Christina Key, född 1774-10-11 på Vindö, död 1847-05-04 Odensviholm, dotter av häradshövdingen Fredrik Key och Christina Lovisa Elertz.

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1799-08-23 på Mistekärr i Loftahammars socken, Kalmar län, död 1862-06-07 i Kalmar. Gift 1829-05-26 Åslevik
 • Carolina Charlotta, född 1800-07-24 på Mistekärr, död 1837-02-13 Ryssbylund. Gift 1:o 1821-11-22 på Vindö med sin kusin, kaptenen vid Smålands dragonregemente Emil Key, född 1799-02-21 på Stjärnvik i Frödinge socken, Kalmar län7, död 1824-12-11 Virum 7. Gift 2:o 1826-09-19 på Vindö med kammarherren, friherre Adam Christian Raab, i hans 1:a gifte, född 1801, död 1872.
 • Carl Fredrik, född 1802. Major och kammarherre. Död 1866. Se Tab. 39.
 • Viktor, född 1804. Överstelöjtnant. Död 1879. Se Tab. 45

TAB 39

Carl'' Fredrik, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 38), född 1802-09-21 på Mistekärr. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad8 1820-09-19. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1820-10-19. Löjtnant därst. 1833-03-30. Kammarherre 1840-04-29. Kapten 1843-07-17. RSO 1851-11-16. Avsked såsom major i armén 1854-03-17. Avsked ur krigstjänsten 1864-04-12. Ägde Vindö i Eds kapell, Kalmar län. Död där 1866-12-17. Gift 1843-02-07 i Stockholm med friherrinnan Carolina Sofia Aurora Charlotta Amalia Matilda Alexandra Sparre, född 1815-08-15 på Nygård i Lofta socken, Kalmar län, död 1874-05-21 i Stockholm, dotter av generalmajoren, friherre Sixten David Sparre, och grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt.

Barn:

 • Carl Sixten, född 1843. Sundhetsinspektör. Se Tab. 40.
 • Carl Fredrik, född 1845. Lantbrukare. Död 1898. Se Tab. 42.
 • Lovisa Carolina Sofia, född 1847-08-25 på Vindö, död 1872-12-20 Åslevik Gift 1867-03-18 på Vindö med sin kusin, löjtnanten, friherre Sten Axel Viktor Fleetwood, i hans 1:a gifte, född 1842, död 1884.
 • Carolina Cecilia Adelaide Ebba Sigrid, född 1858-03-24 på Vindö, död 1939-07-15 å S:t Görrans sjukhus, Stockholm (Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, db nr 163). Gift 1:o 1878-07-22 Kultorp Gift 2:o 1891-08-10 i Gladhammars socken, Kalmar län med stationsinspektoren vid Värkebäck å Norsholm–Västervik–Hultsfreds järnväg Peter Axel Andersson, från vilken hon 1900 blev skild, född 1851-10-10.

TAB 40

Carl Sixten, (son av Carl Fredrik, Tab. 39), född 1843-11-12 på Vindö. Sundhetsinspektör i Norrköping 1887. Avsked. Styrelseledamot i Marbäcks fabriksaktiebolag 1913. GM. Död 1931-10-09 (Stockholm, Hedvig Eleonora förs., db nr 225). Gift 1871-10-26 i Eds kapell, Kalmar län med Gustava Svensson, född 1840-10-22 i Pataholm, Ålems förs. ]], Kalmar län, död 1921-03-28 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. ]], dotter av handlanden Carl Svensson och Christina Maria Engström.

Barn:

 • Sigrid Fredrika Teresia. RHD protokoll 1881-07-02. Född 1870-01-07 Järnemåla Död 1940-01-04 i Rönninge (Finska förs., Stockholm, db 1).
 • Ebba Maria Carolina, född 1872-06-06 på Järnemåla. Föreståndarinna för självförsörjande bildade kvinnors vilohem vid Harva.
 • Louise Adelaide Cecilia, född 1873-11-20 på Järnemåla, död 1936-06-11. Gift 1894-02-26 i Stockholm med före detta godsägaren Gustaf Anshelm Barthelson i hans 2:a gifte. (gift 1:o 1887-05-14 i Stockholm med Anna Söderholtz), född 1860-04-18 i Stockholms-Näs socken, Uppsala län.
 • Ingeborg Honorine Eleonore, född 1876-01-08 i Tryserums socken, Kalmar län. Gift 1903-07-05 i Stockholm med verkst. direktören i revisionsbanken i Kristiania Nils Otto Kohlberg, född 1871-01-28 i Kristiania
 • Sten Carl Emil, född 1879. Disponent. Död 1917. Se Tab. 41.

TAB 41

Sten Carl Emil (översiktstab. 20A, son av Carl Sixten, Tab. 40), född 1879-01-03 Snällebo, Kalmar län. Friherre. Disponent för Matfors yllefabriksaktiebolag 1906–1910 och för Marbäcks fabriksaktiebolag 1911. Styrelseledamot i aktiebolag Emsfors bruk 1915. Död 1917-06-09 Marbäck, Hallands län (DB). Gift 1911-09-12 i Trondhjems domkyrka med Borghild Maria Örn, född 1890-05-03 Adolfsfors, Värmlands län, dotter av svenske konsuln i Trondhjem Gustaf Örn och Josefina Breien.

Barn:

 • Sture Stensson, född 1912-07-08 Marbäck, Hallands län. Friherre. Död 1913-03-17 därst..
 • Tage Gustaf Sixten, född 1913-10-15 Marbäck, Hallands län. Friherre. Utexaminerad från Tekniska högskolan 1937-11-00. Gift 1939-11-25 i Karlstad med Babette Elisabeth Klæning, född 1917-10-30 i Stockholm, dotter av kamrer M. Klæning.
 • Sten Gunnar, född 1916-05-09 på Marbäck i Snöstorps förs., Hallands län .

TAB 42

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 39), född 1845-09-18 på Vindö. Kadett vid Karlberg 1862-01-20. Avgången 1865-03-15. Överflyttade till guvernementet Simbirsk i Ryssland. Död 1898-05-09 i Koskinja i nämnda land. Gift 1867-10-27 i Mogata socken, Östergötlands län med Ida Johanna Braun, född 1843-11-18 i Stockholm, död där 1879-01-01, dotter av skorstensfejaremästaren i nämnda stad Johan Martin Braun och Johanna Susanna Hagelin.

Barn:

 • Carl'' Gustaf, född 1869-03-22 i Mogata socken. Sjökapten. Död ogift 1904-11-23 såsom befälhavare å Rederiaktiebolag Unions ångare Bur, då denne ångare på morgonen nämnda dag förliste i närheten av Arkö i Östergötlands skärgård och därvid gick under med man och allt.
 • Carl Josef Miles, född 1874. Ingenjör. Död 1909. Se Tab. 44.
 • Carl Viktor, född 1876-03-18 Kvarnbo. Har överflyttat till Minneapolis i Nordamerika.

TAB 43

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 42), född 1871-03-06 i Harbo socken, Västmanlands län. Friherre. Mogenhetsexamen i Västervik 1891. Student vid Uppsala universitet 1891-09-29. Jur. filosofie examen 1893-09-22. Studerade sång i Florens 1897–1900 och 1911–1913. Bokhållare i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1901–1903 och i Kristinehamns enskilda bank 1903–1905. Kontorschef hos aktiebolag Pump-Separator 1905–1907. Kamrer i Svenska kreditkassan, Enell & Ohlson, kommanditbolag, 1916–1919. Gift 1:o 1902-06-24 på Ekhagen, Frescati vid Stockholm med Gerda Erika Margareta Carolina Frisch, från vilken han 1908 blev skild, född 1873-04-05 i Stockholm. Sånglärarinna. Död 1927-04-18 i Stockholm, dotter av telegrafkommissarien Emil Fredrik Moritz Frisch och Sæfström. Gift 2:o 1913-12-06 i Malmö med Katarina (Karin)'' Bolin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med byråchefen i norska försvarsdepartementet Carl Fredrik Vilhelm de Meza Boyesen, född 1865-09-09, död 1912-04-20), född 1873-04-06 i Falun, död 1926-11-16 i Äppelviken, dotter av landssekreteraren Edvard Bolin och Maria Åkerblom. Gift 3:o 1931-08-29 i Göteborg med Mary Anna Ingeborg Påhlman, född 1897-10-05 i Lidköping, dotter av v. häradshövdingen Erik Gustaf Påhlman och Fanny Charlotta Ingeborg Norlin.

Barn:

 • 2. William Herbert, född 1915-05-13 i Stockholm.
 • 2. Dorrit Carina Maria, född 1917-02-11 i Lunds stadsförs.

TAB 44

Carl Josef Miles, (son av Carl Fredrik, Tab. 42), född 1874-07-21 i Harbo socken, Västmanlands län. Ingenjör. Död 1909-07-18 i Ryssland. Gift 1902-10-19 med Maria Gregorievna Postnikowa i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ingenjören Nikolaj enl medd t AK 73 Dombassé Tzernitzin, död omkr. 1920/en dotter Irina, arkitekt o. konstnärinna, bor tills. m. modern i Moskvas utkant i en modern 2-rumsläg. i ett höghusområde. Född 1879-06-29,

Barn:

 • Viktor, född 1903-09-24 i Sarapul i Ryssland, liksom brodern. Bergsingenjör i Leningrad. Innehar orden i guld o. emalj "Röda Fanan" o. 2 tapperhetsmedaljer i silver. Gift 1:o död under belägringen av Leningrad. Gift 2:o med Poline. Professor i fysik v. Militärakademien i Leningrad.
 • Leonid, född 1905-07-26 i Sarapul i Ryssland. Gift 1938-04-16 i Mikaelskapellet i Uppsala med Kerstin Augusta Almgren, född 1908-11-14 i Uppsala.

TAB 45

Viktor, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 38), född 1804-07-19 Mistekärr. Kadett vid Karlberg 1818-09-21. Utexaminerad 1821-09-19. Kornett vid Smålands dragonregemente s. å. 5/11. Löjtnant 1827-06-20. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1843-10-11. Överstelöjtnant och 1. major 1849-02-23. RSO 1850-06-26. Avsked 1859-09-16. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1868. KVO1kl 1877-12-01. Ägde Virum i Misterhults socken och Kasimirsborg i Gamleby socken, Kalmar län. Död 1879-02-03 Kasimirsborg. Gift 1:o 1829-08-04 Virum med Anna Charlotta Strömbom, född 1808-11-26, död i barnsäng 1847-09-23, dotter av revisionssekreteraren Per Henrik Strömbom och Anna Maria Cederbaum. Gift 2:o 1853-01-20 Frängsäter med sin syssling Beata Christina Jacquelina (Beate-Jacqueline) von Post, född 1817-11-14 på Rejmyre glasbruk i Skedevi socken, död 1903-10-09 i Loftahammars socken, Kalmar län, dotter av kaptenen Gustaf Erik von Post, och friherrinnan Jacqueline Ulrika von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • 1. Emil Viktor, född 1832. Kammarherre. Död 1909. Se Tab. 46.
 • 1. Maria Viktorina, född 1834-08-16 på Vindö. Ägde Odensviholm i Odensvi socken, Kalmar län. Död där 1904-01-27. Gift 1859-08-02 på Virum med kaptenen Carl Otto Gustaf Carleson B, född 1833, död 1881.
 • 1. Anna Lovisa Charlotta, född 1835-10-18 Kärrstorp, död ogift 1897-10-21 på Odensviholm.
 • 1. Carl Vilhelm Viktor, född 1841-06-25 på Virum. Kadett vid Karlberg 1856-06-12. Utexaminerad 1860-11-16. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 20/11. Död 1864-08-15 på Kasimirsborg.
 • 1. Sten Axel Viktor, född 1842. Löjtnant. Död 1884. Se Tab. 50.
 • 1. Ottilia Carolina Fredrika, född 1844-08-07 Ogesta. Gift 1868-08-27 med lantbrukaren, friherre Alexander Teodor Pfeiff, i hans 1:a gifte, född 1841.
 • 1. Sigrid, född 1847-09-21, död en dag gammal.
 • 2. Beata Jacquelina Louise Viktorina, född 1853-11-20 på Virum, liksom de yngre syskonen. Gift 1877-08-22 på Kasimirsborg med överstelöjtnanten Hans Adolf von Koch (se adliga ätten, nr 2244), född 1846, död 1892.
 • 2. Christina Charlotta Matilda, född 1854-09-21, död 1934-05-04 i Stockholm, Engelbrekts förs..
 • 2. Hedvig Carolina Gustava Hedda, född 1856-01-12, död 1927-08-10 (Stockholm, Sofia förs., db nr 150).
 • 2. Miles Gustaf Viktor, född 1857. Godsägare. Död 1903. Se Tab. 51.

TAB 46

Emil Viktor, (son av Viktor, Tab. 45), född 1832-10-20 Virum. Kadett vid Karlberg 1846-09-01. Utexaminerad 1850-11-30. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 13/12. Löjtnant 1861-01-29. Ryttmästare i regementet 1873-05-30. RSO 1874-12-01. Avsked 1885-10-30. Kammarherre s. å. 1/12. Död 1909-06-21 Röby (Stockholm, Hedvig Eleonora förs., db). Ägde en tid Klemenstorp i Tuna socken, Kalmar län och Normestorp i Slaka socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1861-08-08 på Edshult i likanämnda socken, Jönköpings län med Hedvig Charlotta Matilda Key, född där 1834-11-13, död 1887-11-13 i Linköping, dotter av kaptenen Carl Johan Key och Lovisa Ulrika Charlotta Burén (se adliga ätten af Burén). Gift 2:o 1892-03-16 i Stockholm med Sofia Carolina Ottilia Angelika Törnsten i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1883-09-28 i Stockholm med lantbrukaren, friherre Alexander Teodor Pfeiff, i hans 3:e gifte, från vilken hon blev skild, född 1841), född 1850-03-17 i Sundsvall, död 1898-12-31 på Sofiahemmet i Stockholm, dotter av apotekaren Carl Olof Ferdinand Törnsten och Sofia Charlotta Meijer.

Barn:

 • 1. Edvard, född 1862. Ryttmästare. Död 1924. Se Tab. 47
 • 1. Anna, född 1863-08-28 Björnshult, död 1934-11-23 i Djursholm, Danderyds förs.. Gift 1886-09-10 i Linköping med amanuensen i lantförsvarsdepartementet, vice häradshövdingen Fritz Oskar Emil Berg, född 1856-12-09 Ekudden

TAB 47

Edward , (son av Emil Victor , Tab. 46), född 1862-05-08 Björnshult, Jönköpings län. Friherre. Volontär vid Smålands husarregemente 1879-05-25. Mogenhetsexamen 1881-05-31. Elev vid Krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Löjtnant 1894-12-31. Ryttmästare i armén 1902-12-19. Ryttmästare i Smålands husarregemente 1903-10-30. RSO s. å. 1/12. Ordförande i Kalmar läns norra hushållningssällskap 1908–1924 och erhöll dess stora guldmedalj 1918. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1909–1911 och av dess 1:a kammare 1918–1919. RVO 1909-06-06. Ledamot av skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län 1911. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1912-06-29. Ledamot av styrelsen för Östgöta hypoteksförening 1915, dess ordförande 1923. Vice ordförande i Kalmar läns norra landsting och i Kalmar läns norra brandstodsbolag. Brandstodsbolagets GM. RNO 1920-06-06. GMmf 1922. Död 1924-05-19 på sin egendom Odensviholm i Odensvi förs., Kalmar län. Gift 1889-10-08 i Stockholm med Astrid Ingegerd Wennerberg, född 1866-01-15. Äg. tillsammans med barnen och beb. Odensviholm i Odensvi förs., Karlmar län. Dotter av statsrådet Gunnar Wennerberg och grevinnan Hedvig Sofia Cronstedt.

Barn:

 • Folke, född 1890-11-15 Gransjö, Kalmar län. Friherre. Kapten. Se Tab. 48.
 • Sten, född 1891-12-30 Gransjö, Kalmar län. Friherre. Skogsförvaltare. Se Tab. 49
 • Vera, född 1894-10-09 Gransjö, Kalmar län.
 • Kjell, född 1896-03-07 i Stockholm, Jakobs förs. Friherre. Pianoelev i soloklassen v. Musikaliska akademien i Stockholm. Musikstud. i München, Paris, Rom o. Lugano. Konsertpianist på kontinenten.
 • Bertil, född 1902-02-20 i Odensvi socken, Kalmar län. Friherre. Död 1912-05-11 Odensviholm, Kalmar län.

TAB 48

Folke, (son av Edward , Tab. 47), född 1890-11-15 Gransjö, Kalmar län. Friherre. Studentexamen i Västervik 1908-06-06. Volontär vid 1:a livgrenadjärregementet s. å. 10/6. Kadett vid Karlberg 1909. Volontär vid Göta livgarde s. å. 11/5. Utexaminerad 1910-12-19. Underlöjtnant vid Göta livgarde s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1915-12-17. Genomgick krigshögskolan 1917–1919. Kapten i regementet 1925-12-04. Kapten vid samma regemente 1928-01-01. RSO 1931-06-06. GV:sJmt. OffLettSO. Kapten vid Svea Livgarde 1939-06-22 fr.o.m. s. å. okt. 1. Major i armén s. å. sept. 15. Gift 1:o 1914-10-17 i Östra Eds kyrka i förs. med samma namn, Kalmar län med Emmy Maria Hanna Mathilda (Mia) Lybeck, född 1884-12-25 i Västra Eds förs. , Kalmar län, död 1918-11-08 i Stockholm, dotter av godsägaren Carl Ulrik Samuel Lybeck på Vindö och Emmy Selander. Gift 2:o 1925-07-21 i Odensvi kyrka i förs. med samma namn, Kalmar län med Doris Noël Kjellgren, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1940-03-06, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1940-04-15 i Oscars förs., Stockholm (vb 156) med Sverre Sandberg, född 1892-05-30), född 1901-12-26 i Surbiton Hornchurch, England, dotter av godsägaren Hjalmar Håkan Alexander Kjellgren och Lucy Elizabeth Medlicott Abbott-Brown.

Barn:

 • 1. Jan Edvard, född 1915-09-17 i Stockholm.
 • 1. Carl Hartvig, född 1916-12-02 i Stockholm.
 • 2. Beryl Madeleine, född 1931-01-28 i Stockholm

TAB 49

Sten, (son av Edward , Tab. 47), född 1891-12-30 Gransjö, Kalmar län. Friherre. Studentexamen i Västervik 1911-06-06. Volontär vid 2:a livgrenadjärregementet s. å. 8/6 och vid Svea livgarde s. å. 2/10. Kadett vid Karlberg 1912-10-00. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-09-07. Avsked 1919-08-01. Skogsförvaltare. Död 1932-10-09 i Motala och begraven i Odensvi förs., Kalmar län. Gift 1925-03-14 i Motala med sjuksköterskan Hedvig Rebecka Lindgren, född 1892-06-11 i Burs förs., Gotlands län, dotter av folkskolläraren o. klockaren Olof Nikolaus Lindgren och Kristina Rehndahl.

Barn:

 • Torbjörn, född 1925-12-19 Odensviholm, Kalmar län.

TAB 50

Sten Axel Viktor, (son av Viktor, Tab. 45), född 1842-10-31. Kadett vid Karlberg 1857-07-02. Utexaminerad 1862-12-16. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 30/12. Löjtnant 1867-07-05. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1871-04-28. Avsked ur armén 1874-02-20. Död 1884-06-12 i Gamleby. Ägde Åslevik i Eds kapells socken och Kasimirsborg i Gamleby socken, Kalmar län. Gift 1:o 1867-03-18 på Vindö i nämnda socken med sin kusin, friherrinnan Lovisa Sofia Carolina Fleetwood, född 1847-08-25 på Vindö, död 1872-12-20 på Åslevik, dotter av kammarherren Carl Fredrik Fleetwood, och friherrinnan Carolina Sofia Aurora Charlotta Amalia Matilda Alexandra Sparre. Gift 2:o 1878-05-13 i Stockholm med grevinnan Louise Pauline Marianne Ulrika Mörner af Morlanda, född 1850-07-28 Kåreholm, död 1912-11-10 i Kristianstad (Gamleby förs., Kalmar län, db), dotter av kammarjunkaren, greve Julius Oskar Mörner af Morlanda, och grevinnan Louise Magdalena Mörner af Morlanda.

Barn:

 • 1. Anna Louise Elisabet, född 1867-12-28 på Åslevik, liksom syskonen. Död 1940-06-10 i Stockholm (Engelbr. förs., Stockholm, db nr 154). Gift 1891-09-16 på Kasimirsborg med generallöjtnanten Carl Osvald Toll C, född 1862, död 1936-10-13 i Stockholm, Kungsholms förs. (db 230).
 • 1. Sten Carl Viktor, född 1869-04-28, död 1870-02-11 på Åslevik.
 • 1. Cecilia Carolina Adelaide, född 1871-05-25, död 1872-05-07 på Åslevik.

TAB 51

Miles Gustaf Viktor, (son av Viktor, Tab. 45), född 1857-06-14 Virum. Ägde Gräntzö i Loftahammars socken, Kalmar län. Död där 1903-06-27. Gift 1891-05-09 i Stockholm med Hilda Nancy Charlotta Berg, född 1865-12-01 Näs, död 1922-01-17 i Stockholm (Loftahammars förs., Kalmar län, db), dotter av bruksägaren Ivar Gottfrid Berg och Hilma Nancy Charlotta Rönnow.

Barn:

 • Ivar Viktor, född 1892-04-19 på Gräntzö, död 1911-12-15 i Västervik (Loftahammars förs., Kalmar län, db).

TAB 52

Gottfrid Georg, (son av Miles Gustaf Viktor, Tab. 51), född 1893-09-10 Gräntzö, Kalmar län. Friherre. Studentexamen i Stockholm 1914-05-16. Officersaspirant vid Fortifikationen 1916-10-14. Vice korpral 1917-06-25. Furir s. å. 7/9. Kadett vid Karlberg s. å. Fanjunkare 1918-08-29. Utexaminerad s. å. 19/12. Fänrik i fortifikationen s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1921-01-07. Löjtnant i fortifikationens reserv 1923-04-06. Löjtnant i Ingenjörtruppernas reserv 1938-11-11. Gift 1:o 1921-05-14 i Dalby med i Dalby med Gertrud'' Petersén, född 1899-05-18 på Höp vid Bergen, Norge, död 1929-04-20 i Stockholm, dotter av disponenten Jörgen Petersén och Ragnhild Östensen. Gift 2:o 1938-08-31 i Stockholm med Astrid Mathilda Peterson, född 1906-06-16 i Norrbärke förs., Kopparbergs län.

Barn:

 • 1. Mary Gertrud Nancy, född 1922-03-10 i Stockholm
 • 1. Robert Miles Viktor, född 1924-04-27 i Västervik.
 • 1. Ragnhild Margareta Elisabeth, född 1927-11-03 i Västervik

TAB 53

Georg Adolf, (son av Georg Vilhelm, Tab. 35), till Hällstorp i Barnarps socken, Jönköpings län. Född 1705-12-14. Student i Uppsala3 1717-03-18. Kom i tjänst 1725. Volontär vid livgardet 1729. Sergeant därst. s. å. Fänrik vid dalregementet 1730-04-11. Löjtnant vid Horns värvade regemente (garnisonsregementet i Halland) 1732-02-01. Kapten vid Kalmar regemente s. å. 29/4. Död 1742-07-26 på örlogsflottan. Gift 1732 med friherrinnan Gustaviana Charlotta Strömfelt, född 1713-09-05 Björkö, död 1751-04-14 Hagelsrum och begraven s. å. 2/7, dotter av presidenten Otto Reinhold Strömfelt, friherre Strömfelt, och friherrinnan Anna Magdalena Taube af Odenkat. Friherrinnan Fleetwood, född Strömfelt, uppgives hava ingått ett hemligt äktenskap 1751 med assessorn Magnus Chorin, adlad Crusenstolpe, född 1724, död 1805.12

Barn:

 • Georg Otto, född 1737-10-04 på Hällstorp. Student i Uppsala3 1754-10-02. Levde på Kersö, ägde framstående kunskaper i österländska språk, sysslade med bibelöversättning och exegetiska forskningar. Död ogift 1794-10-13 Kersö. Han gjorde resor i England åren 1761–1764.
 • Fredrik Ulrik, född 1740-01-03 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1753-04-03. Underkonduktör därst. 1755-09-05. Kadett vid örlogsflottan 1757-01-20. Underofficer vid kadettkåren 1759-11-28. Fänrik vid arméns flotta 1761-11-10. Löjtnant därst. 1766-12-19. Kapten 1773-10-27. Major vid arméns flotta 1777-02-19. RSO 1779-10-24. Överstelöjtnant vid arméns flotta och lotsdirektör samt chef för lotsverket i Finland 1782-09-19. Deltog i drabbningar i Nordsjön och Östersjön 1757–1759 och i Pommern 1760–1762. Dödsskjuten 1789-08-24 i sjöslaget vid Svensksund. Han ägde Bråarp och Gyllenfors i Anderstorps socken samt Häreryd i Gnosjö socken, alla i Jönköpings län.
 • Anna Charlotta, född 1742-01-00. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina11 1764-12-15, död ogift 1780-10-24 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm.

TAB 54

Gustaf Erik, (son av Georg Vilhelm, Tab. 35), till Hällstorp i Barnarps socken, Jönköpings län och Näsboholm i Marbäcks socken, Älvsborgs län. Född 1707-02-22. Student i Uppsala3 1719-01-02. Kapten vid Älvsborgs regemente 1743-06-13. RSO. Majors avsked. Död 1762-06-02 på Hällstorp och begraven s. å. 23/6 i Barnarps kyrka. Gift 1748-02-03 Hjärtared med friherrinnan Maria Benedikta Lillie, född 1717-08-09 på Bjerka i likanämnda socken, Skaraborgs län, död 1796-02-20 på Hällstorp, dotter av översten Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie, och Ulrika Eleonora Hierta.

Barn:

 • Lovisa, född 1748-11-04, död 1814-10-15 på Djupsås i Essunga socken, Skaraborgs län. Gift 1781-04-16 i Barnarps kyrka med sin mosters styvson, kaptenen Alexander Björnberg, i hans 3:e gifte, född 1725, död 1788.
 • Vilhelm Johan, född 1749-12-16, död 1751-10-25 Näsboholm
 • Ulrika, född 1751-05-10 på Näsboholm, död ogift 1819-02-14 Sjöberg
 • Charlotta, född 1752-09-19, död ogift 1830-07-22 på Hällstorp.
 • Gustaf, född 1753-12-29 på Näsboholm, död ung.
 • Gustava, född 1754, död 1755 och begraven s. å. 10/6.
 • Vilhelmina Johanna, född 1755-09-26 på Hällstorp, död 1849-01-01. Gift 1785-10-17 på Hällstorp med överstelöjtnanten Gustaf Vilhelm Wernstedt, nr 78, född 1749, död 1805.
 • Carl Johan, född 1757. Överste. Död 1834. Se Tab. 55
 • Märta Maria, född 1760-08-23 på Hällstorp, död 1834-10-15. Gift 1787-02-26 med löjtnanten Carl Fredrik von Wachenfeldt, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1811.

TAB 55

Carl Johan, (son av Gustaf Erik, Tab. 54), född 1757-09-27 Näsboholm. Korpral vid Västgöta regemente till häst 1773-12-06. Sergeant därst. s. å. 10/12. Fänrik vid Jönköpings regemente 1776-07-29. Sekundadjutant därst. 1780. Löjtnant 1782-08-23. Kapten och kompanichef 1784-10-18. RSO 1789-09-01. Sekundmajor 1791-04-24. Premiärmajor 1795-06-12. Överstelöjtnant i armén 1799-11-16. Överstelöjtnant vid regementet 1806-02-13. Vice landshövding och militärbefälhavare på Gotland 1808-06-09. Överste i armén 1809-06-29. Brigadchef. Avsked 1810-05-28 och 3/7. Död 1834-04-06 Olstorp. 'Såsom militärbefälhavare på Gotland kommenderade han landtrupperna eller beväringen vid nämnda ös återtagande från ryssarna 1808.'. Gift 1783-11-13 Sjöeryd med Eva Catharina Reenstierna, född 1763-04-23 Håkentorp, död 1833-09-29 på Olstorp, dotter av löjtnanten Abraham Reenstierna, och friherrinnan Catharina Maria von Köhler.

Barn:

 • Gustava Maria, född 1784-08-10 Röksberg, död 1849-10-21 i Jönköping. Gift 1809-09-08 på överstebostället Granbäck i Bankeryds socken, Jönköpings län med hovjägmästaren Gustaf Henrik Silfverhielm, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1841.
 • 'Augusta Carolina Lovisa Johanna, född 1785-08-19 på Röksberg. Stiftsjungfru. Död 1857-02-26. Gift 1814-05-08 i Jönköping med hovrättsrådet Tor August Odencrantz, i hans 2:a gifte, född 1782, död 1829.
 • Abraham Vilhelm, född 1787-02-24 på Bäckanäs i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Död där 1806-09-24.
 • Charlotta Ulrika, född 1788-07-30 död 1869-10-29 i Jönköping. Gift 1815-05-08 Gäddviksholm med överjägmästaren Daniel Kuhlberg, född 1777-12-11.
 • Carl Johan, född 1789. Kapten. Död 1857. Se Tab. 56
 • Vilhelmina Helena, född 1791-12-06, Svaneryd, död 1792-04-24.
 • Gustaf Erik, född 1792-12-12, död 1794-07-23 Tolarp
 • Gustaf Erik Christian, född 1795-05-24, död 1797-07-26 på Tolarp.
 • Gustaf Erik, född 1800. Kapten. Död 1852. Se Tab. 58
 • Georg Adolf, född 1804-03-15 på Tolarp, död där s. m.
 • Abraham Georg, född 1806. Överste. Död 1878. Se Tab. 60.

TAB 56

Carl Johan, (son av Carl Johan, Tab. 55), född 1789-11-20. E. fänrik vid Jönköpings regemente 1807-02-10. GMtf 1810-10-20. Stabsfänrik6 därst. s. å. 18/12. Löjtnant 1812-07-14. Avsked6 1815-04-04. Kapten. CXIVJoh:s med. 1855. Död 1857-09-25 Adamsrud s socken, Älvsborgs län. Gift 1817-09-21 i Stockholm med Sofia Dorotea Gödecke, född 1799-06-20 i Stockholm, död 1866-08-23 i Vänersborg, dotter av brukspatronen Jakob Gödecke och Maria Gustava Göthe.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1819. Stationsinspektor. Död 1896. Se Tab. 57.
 • Brita Maria Vilhelmina Aurora, född 1821-01-12 Sjöeryd, död före fadern.
 • Georg Vilhelm August, född 1823-04-16. Lantbrukare. Ägde en tid Lysegården i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län. Död ogift 1907-07-13 på Vångsjö i Håbols socken, Älvsborgs län.
 • Robert. Överflyttade 1844 till Nordamerika.
 • Alfred Teodor (Arvid), född 1827-12-18. Överflyttade 1844 till Nordamerika.

TAB 57

Carl Jakob, (son av Carl Johan, Tab. 56), född 1819-04-01 Sjöeryd. Lantbrukare 1847. Ingenjör vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnvägs byggnad 1865–1866. Stationsinspektor vid Lilleskog 1866-10-01. Avsked 1895-07-01. Död 1896-02-01 vid Lilleskogs järnvägsstation i Tunhems socken, Älvsborgs län. Gift 1853-08-20 Välaberg med Elvira Christina Norlin, född 1823-06-23 Nordkärr, död 1915-05-12 i Uddevalla ]], dotter av överstelöjtnanten Elias Norlin och Sofia Elisabet Sahlin.

Barn:

 • Sofia, född 1855-08-11 i Ryrs socken, Älvsborgs län, död där s. å. 16/8.
 • Elin Gustava, född 1856-06-29 i Ryrs socken, död där s. å. 22/10.
 • Tom William, född 1857-07-21. Ingenjör. Överflyttade till Nordamerika. Har icke låtit höra av sig sedan 1906. Sannolikt död.
 • Ellen Maria, född 1860-04-07, död 1942-07-31 i Uddevalla (db 121).

TAB 58

Gustaf Erik (översiktstab. 27, son Carl Johan, Tab. 55), född 1800-02-09 Tolarp. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1818-04-15. Fänrik därst. s. å. 23/6. Löjtnant6 1830-07-31. Kapten i armén 1839-07-12. RDDO s. å. 19/5. Styresman och disponent för Huskvarna gevärsfaktori 1839–1845. Kapten i regementet 1848-06-17. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1851-07-05. Död 1852-07-22 Olivehult. Erhöll patent på egna uppfinningar av gevärskonstruktioner. Gift 1830-11-20 med Christina Charlotta (Kjerstin) Willberg, född 1805-01-26 i Örebro, död 1883-10-28 i Stockholm, dotter av kamreraren Carl Adolf Willberg och Catharina Charlotta Hjertzell.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1831-10-08, död 1832-12-13.
 • Johan Gustaf Georg, född 1833. Kapten och stationsinspektor. Död 1892. Se Tab. 59.
 • Sigrid Charlotta Christina, född 1835-07-30, död 1862-10-21 i Örebro.

TAB 59

Johan Gustaf Georg, (son av Gustaf Erik, Tab. 58), född 1833-03-08. Kadett vid Karlberg 1849-09-27. Kammarpage hos kronprinsessan 1853. Utexaminerad 1855-12-05. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 19/12. Tjänstg. vid statens järnvägsbyggnads undersökning 1858–1861. Löjtnant 1862-10-21. Kapten i armén 1874-03-20. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén s. d. Kontrollör i styrelsens för statens järnvägstrafik kontrollkontor 1874. Stationsinspektor vid Stockholms centralstation 1876-04-01. Transp. till bokhållare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1888-01-00. Död 1892-04-21 i Stockholm. Gift där 1878-11-06 med Fredrika Charlotta (Lotten) Silfversparre i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1875-05-27 i Stockholm med stationsskrivaren Carl Arvid Egerström, född 1846-05-27 i nämnda stad, död där 1875-11-15)9, född 1852-03-14 i Ängelholm, död 1930-06-24 (Djursh.-Danderyds förs., db nr 21), dotter av stadsfiskalen Carl August Reinhold Silfversparre, och Johanna Maria Wahlqvist.

Barn:

 • Siri Kerstin Fredrika Charlotta, född 1879-09-03 i Stockholm, S:ta Clara förs., Stiftsjungfru.
 • Brita Sofia Carolina Gustava, född 1881-09-14 i Stockholm, S:ta Clara förs., Stiftsjungfru. Gift 1912-09-22 i Danderyds socken Stockholms län med förste stationsskrivaren vid statens järnvägar Carl Sigismund Ahlborg, född 1870-05-06 i Stockholm, Maria förs. i Stockholm. Död 1938.

TAB 60

Abraham Georg, (son av Carl Johan, Tab. 55), född 1806-09-16 Tolarp. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1821-03-23. Fänrik därst. 1825-11-22. 2. Löjtnant 1833-10-19. 1. löjtnant6 1839-08-22. Transp. till löjtnant vid livbeväringsregementet 1842-02-23. Kapten s. å. 2/8. Major 1854-02-02. RSO s. å. 18/12. Intendent och föreståndare för livrustkammaren 1854–1867. RDDO 1859-03-00. Hovjägmästare 1860-01-28. KDDO 1861-01-03. Överstelöjtnant i armén s. å. 3/9. RCXIII:sO 1864-01-28. Överste i armén 1866-12-28. Avsked med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå s. d. Död 1878-05-27 i Stockholm och begraven i Solna kyrkogård. Ägde Sundbyberg i Bromma socken, Stockholms län. Gift 1836-12-19 i Stockholm med Anna Carolina Wolffram född 1817-03-23 i nämnda stad, död där 1903-12-07, dotter av löjtnanten vid Stockholms borgerskap och guldslagaråldermannen i Stockholm Carl Fredrik Wolffram och Brita Ulrika Bergwall.

Barn:

 • Anna Brita Elisabet Guladis, född 1846-06-26 i Stockholm. Direktör i sällskapet Handarbetets vänner 1874–1884. Har gjort sig känd som författarinna. Död 1927-01-11 i Uppsala (dh:förs. nr 13) begraven i Solna. Gift 1884-03-15 i engelska kyrkan i Stockholm med intendenten vid Kensingtonmuseet i London Charles Henry Derby i hans 2:a gifte, född 1829-03-20 i London, död 1907-12-31 i Bournmouth, Hampshire, England.
 • Agnes Carolina Guladis, född 1849-05-13 på Sundbyberg, död 1905-04-28 i Stockholm. Gift 1868-05-28 i Stockholm med översten Carl Ludvig Henning Thulstrup, i hans 2:a gifte, född 1836, död 1902.

Källor

Litteratur: [Harder Georg Fleetwood] »Anteckningar rörande slägten Fleetwood af Martlet. D. 1. Fleetwoodarne i England».


1af Schmidt, Anteckn. om Röne härad. 2Lk. 3Um. 4Sj. 5Nh. 6KrAB. 7As. 8Hc. 9Lns. 10RHHj. 11SAB. 12Bl.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: