:

Lilliehöök nr 13

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lilliehöök nr 13 †

Friherrlig 1651-11-10, introducerad 1652. Utdöd 1685-11-17.

TAB 1

Jakob Lilliehöök af Fårdala, friherre Lilliehöök (son av Johan Lilliehöök af Fårdala, se adliga ätten Lilliehöök af Fårdala nr 1, Tab. 6), friherre till Närpes i Österbotten samt herre till Fårdala i Åsle socken, Skaraborgs län. Född 1633-05-25 på fädernegården Fårdala. Student i Uppsala (Um.) 1643-06-17. Upphöjd, jämte sina syskon för faderns förtjänster i friherrligt stånd 1651-11-10 med Närpes socken till friherrskap (introducerad 1652 jämte brodern under nr 13). Major vid adelsfanan. Död 1657-10-03 i träffningen mot danskarna vid Knäröd i Halland och slöt själv sin friherrliga ättegren på svärdssidan, jordfäst i Stockholm och ligger begraven i den av fadern byggda Lilliehöökska familjegraven i S: t Johannes kyrka i Norrköping. Gift 1657-03-17 med Brita Cruus, friherrinna Cruus af Gudhem, född 1643, död 1716-01-25 Häringe och begraven 1716-05-29 i S: t Johannes kyrka i Norrköping, dotter av kammarrådet Johan Cruus af Edeby, och grevinnan Catharina Oxenstierna af Södermöre.

Barn:

  • Jakobina Catharina, född 1658-04-29 i Nyköping, 7 månader efter faderns död, död 1696-03-01. 'Hon blev 1671 förlovad med kanslirådet och kammarherren, friherre Gustaf Eriksson Gyllenstierna, som dog året därpå, innan bröllop hann äga rum. Fick 3/4 i arvet efter farbrodern.’ Gift 1:o 1674-08-24 med sin farbrors frus syssling, amirallöjtnanten och amiralitetsrådet, friherre Gustaf Horn af Marienborg född 1651, död 1686. Gift 2:o 1690 med dennes frände, brigadieren, friherre Christer Horn af Åminne, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1740.

TAB 2

Anders Lilliehöök af Fårdala, friherre Lilliehöök (son av Johan Lilliehöök af Fårdala, se adliga ättten Lilliehöök af Fårdala nr 1, Tab. 6), friherre till Närpes, herre till Neuhusen i Livland samt Händelö i S: t Johannes socken, Klinga i Lots socken och Klackeborg i Järestads socken, alla tre i Östergötlands län. Född 1635-12-19 i Riga. Uppfostrades efter faderns tidiga död först hos guvernören And. Hästehufvud i Riga, sedan hos sin moster, fru Catharina Bååt. Student i Uppsala (Um.) 1643-06-17. Upphöjd jämte sina syskon för faderns förtjänster i friherrligt stånd 1651-11-10 med Närpes socken i Österbotten till friherrskap (jämte brodern introducerad 1652 under nr 13}. Kammarherre hos kurfursten av Pfalz 1657-07-00. Kammarherre hos konung Carl X Gustaf 1657. Landsdomare i Skåne och assistensråd vid generalguvernementet i Skåne 1661-02-15. President i regeringen i Pommern och i hovrätten i Greifswald 1663-04-10, vilket ämbete han dock ej kom att tillträda. Landshövding i Östergötland 1664-10-05. Extra ordinarie envoyé till Polen 1666-04-09. Återkallad därifrån 1667. Ånyo extra ordinarie ambassadör till Polen 1674-03-18. Återkom därifrån till Stockholm 1680 i oktober. President i wismarska tribunalet 1683-03-12, vilket ämbete han ej heller kom att tillträda. Död 1685-11-17 i Stockholm och slöt själv sin ättegren ävensom friherrliga ätten Lilliehöök på svärdssidan. Vid begravningen 1686-10-10 i Riddarholmskyrkan krossades vapnet av generalguvernören Johan Olivecrantz. 'Presidenten, friherre Lilliehöök var en skicklig, oväldig och driftig ämbetsman samt en snäll latinsk poet. Hans på riddarhuset under 1682 års riksdag yttrade tvekan om lagligheten av likvidationssättet i reduktionsmål blev av konungen så onådigt upptagen, att adeln måste fälla förbön för honom.’ [Se härom de tryckta adelsprotokollen D. 14 (1898), s. 61, 63 och 227–235]. Gift 1:o 1660-10-16 i Nikolai församling, Stockholm med friherrinnan Marta Horn af Marienborg, född 1646, död 1668-04-07, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, och hans 2:a fru, friherrinnan Barbro Kurck. Gift 2:o 1670-01-19 i Stockholm med sin moders sysslings dotter, friherrinnan Maria Elisabet Bååt, född 1649, död 1682-04-06 på Nyby, dotter av riksrådet och riksskattmästaren Seved Bååt, friherre Bååt, och friherrinnan Magdalena Stenbock.

Barn:

  • 1. Johan, född 1664-05-19 i Stockholm, död i Stockholm 1664-08-02 och ligger begraven i familjegraven i S:t Johannes kyrka i Norrköping.

TAB 3

Ingeborg Lilliehöök af Fårdala, friherrinna Lilliehöök (dotter av Johan Lilliehöök af Fårdala, se adliga ätten Lilliehöök af Fårdala nr 1, Tab. 6), född 1639-09-16. Upphöjd i friherrligt stånd 1651. Död 1675-01-23 och begraven i Halmstads kyrka, dit hon skänkt en altartavla. Gift 1661-06-26 med kungliga rådet, fältmarskalken och generalguvernören, friherre Göran Sperling, greve Sperling, i hans 1:a gifte, född 1630, död 1691. Hennes barn fingo 1/4 i arvet efter morbrodern, friherre Anders Lilliehöök.

TAB 4

Beata Lilliehöök af Fårdala, friherrinna Lilliehöök (dotter av Johan Lilliehöök af Fårdala, se adliga ätten Lilliehöök af Fårdala nr 1, Tab. 6), född 1642, levde 1671. Gift med sin styvfaders brorson, assessorn Nils Nilsson Natt och Dag, i hans 1:a gifte, död 1676.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: