:

Von Rehausen nr 351

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Rehausen nr 351 †

Friherrlig 1814-07-08 enl. § 37 R.F., introd. 1815.

TAB 1

Gotthard Mauritz, friherre von Rehausen (son av Lorentz von Rehausen nr 1781, Tab. 11), född 1761-09-30 Lövsta. Volontär vid livgardet 1768. Förare därst. 1772-10-01. Fänrik 1777-05-27. Löjtnant 1783-04-15. Tillika ambassadkavaljer till Danmark 1788-01-11. Legationssekreterare i Haag 1789. Kapten vid nämnda garde 1790-12-26. Avsked 1794-05-26. Legationssekreterare i Lissabon 1795. Major vid adelsfaneregementet s. å. 1/11. Utnämnd 1796 till legationssekreterare i Paris, men därst. ej erkänd av direktorium. Chargé d'affaires i Lissabon 1797. Överstelöjtnant vid Göta garde s. å. 23/3. Minister i Portugal 1801 och vid storbritanniska hovet 1805. RSO s. å. 1/3. Rapellerad 1807-05-01, men kvarstannade i England. Överste i armén 1812-07-07. Åter envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid nyssn. hov s. å. KNO 1813-04-28. Friherre 1814-07-08 enl. 37 § R.F. (introd. 1815-11-29 under nr 351). Avsked ur krigstjänsten 1819-02-16. Död 1822-12-08 i Stockholm. Gift 1801-07-26 i Lissabon med Harriet Louisa Bulkeley, född där 1776-09-18, död 1834-10-21 i Jönköping, dotter av engelske handlanden i Lissabon John Bulkeley, av den irländska viscountätten Bulkeley, och dess fru, född Hefferman.

Barn:

  • Johan Gotthard, friherre vid faderns död 1822. Född 1802-06-08 i Lissabon. Student i Uppsala 18175. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 18215. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1824-03-09. Kammarjunkare. Legationssekreterare i Paris 1827-02-20, i Petersburg 1829-10-01 och i London5 1833-07-15. Kammarherre s. å. 5. Chargé d'affaires vid storbritanniska hovet flera gånger under åren 1834–18465. RNO 1838-10-10. Legationsråd 18395. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid nyssn. hov 1847-07-16. KNS:tOO 1848-11-07. StkDDO5 1850-09-25. KNO 1852-05-27. Död barnlös 1854-03-02 i London och slöt friherrliga ätten von Rehausen. Han ägde den gamla Natt och Dagska egendomen Göksholm och lät pryda den där utanför i Hjälmaren belägna Engelbrektsholmen med ett monument över den store folkhärföraren Engelbrekt. Gift 1838-06-07 nära London med Maria Soane, från vilken han 1852 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1852-11-20 med norske statsministern, RoKavKMO m. m., Georg Christian Sibbern, född 1816-03-29 på Vernekloster, död där 1901-10-05, född 1815, död 1885.
  • Francese Lovisa, född 1803-07-21 i London. Stiftsjungfru. Död 1837-02-09. Gift 1821-09-16 Göksholm med generaladjutanten, greve Carl Johan Wachtmeister af Johannishus, född 1793, död 1843.
  • Malvina Harriet, född 1805-08-23. Stiftsjungfru. Död 1890-03-29 i Stockholm. Gift där 1830-02-25 med presidenten, friherre Samuel Abraham Leijonhufvud, född 1785, död 1843.
  • Ida Mary, född 1811-03-13 i London, död 1893-05-02 Vik. Gift 1831-04-07 i Stockholm med överhovstallmästaren, greve Gustaf Adolf Fredrik Vilhelm von Essen, född 1803, död 1874.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: