Sack nr 170

Från Adelsvapen-Wiki

F 170.jpg

Friherrliga ätten Sack nr 170

Friherrlig 1719-09-07, introducerad 1720.

TAB 1

Johan Gabriel Sack, friherre Sack, (son av Carl Filip Sack, se adliga ätten Sack nr 63, Tab. 3), friherre till Bergshammar i Fogdö socken, Södermanlands län, herre till Penningby i Länna socken, Stockholms län och Tuna i Österåkers socken, Stockholms län, Norsholm i Kimstads socken, Östergötlands län, Prostökna i Barva socken, Södermanlands län och Lönnarp i Rone socken, Älvsborgs län. Född 1697-02-20 i Stettin. Fänrik i fransk tjänst 1712. Kapten retormé i fransk tjänst 1714-04-10. Hovjunkare vid svenska hovet (SAB.) 1718-07-01. Upphöjd i friherrligt stånd 1719-09-07 jämte sin syster (introducera 1720 under nr 170). Kammarherre (SAB.) och kanslijunkare 1719-09-04. Kansliråd 1741-08-04. Död 1751-06-17 i Stockholm och begraven i Fogdö kyrka under egen gravvård, prydd med stenstil av riksrådet greve Carl Gust. Tessin. Kanslirådet friherre Sack samlade på Bergshammar ett ansenligt bibliotek. Gift 1722-11-11 i Stockholm (At (Sch).) med sin systers svägerska, grevinnan Eva Bielke, född 1706-12-14 i Stockholm, död där 1778-12-18 och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka, dotter av presidenten greve Carl Gustaf Bielke, och friherrinnan Brita Sofia Horn af Marienborg. Hon gjorde Bergshammar till fideikommiss för sina avkomlingar.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1723-08-11 i Stockholm, död 1781-10-20 På Högsjö vid Örebro. Gift 1747-01-20 med presidenten friherre Claes Gustaf Ralam b, nr 59, född 1705, död 1765.
 • Eva Catharina, född 1724-08-31 i Stockholm, död i Stockholm 1753-01-09 och begraven i Braheska graven i Östra Ryds kyrka Stockholms län. Gift 1745-12-12 med översten greve Erik Brahe, nr i, i hans 1:a gifte, född 1722, död 1756.
 • Carl Filip, född 1726. Hovmarskalk. Död 1797. Se Tab. 2
 • Erik Arvid, född 1727-03-22 i Stockholm, död 1728.
 • Fredrik Ulrik, till Krusenberg i Alsike socken, Stockholms län. Född 1730-07-18 i Stockholm. Levde utan tjänst. Död ogift 1794-08-30 på Örtofta i likan, socken Malmöhus län, jordfäst 1794-08-30 i Örtofta kyrka och sedan nedsatt i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka. Han försålde sin ärvda egendom Norsholm.
 • Anna Elisabet, född 1736-10-12 i Stockholm, död efter blott några timmar.
 • Hedvig Lovisa, född 1739-01-06 i Stockholm, död 1776-01-31. Gift 1755-04-24 i Stockholm med landshövdingen friherre Fredrik Bennet, född 1723, död 1790.

TAB 2

Carl Filip, (son av Johan Gabriel Sack, friherre Sack, Tab. 1), till Bergshammar samt Örtofta i Allerums socken, Malmöhus län och Flishult i Allerums socken, Malmöhus län) med med. Född 1726-04-08 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1743-01-11. Kavaljer på ambassaden till Berlin 1744. Fänrik vid livgardet 1745-06-10. Löjtnant vid livregementet till häst 1749-02-28. Stabsryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1754-07-11. Avsked 1758. Tjänstgörande kammarherre hos konungen (SAB.) 1763-02-17. Hovmarskalk 1764-02-17. RSO 1770-05-05. Död 1797-04-23 på Örtofta och begraven 1797-05-22 i Örtofta kyrka. 'Han bevistade fälttåget i Pommern 1757. Tjänstgörande såsom hovmarskalk vid sedermera konung Gustaf III:s biläger. Har låtit måla predikstolen i Aspö kyrka Södermanlands län och pryda densamma med sitt eget och sin frus vapen.' Gift 1754-01-08 i Kristianstad med friherrinnan Margareta Magdalena Barnekow, född 1729-07-25, död 1805-03-02 på Strö i likan, socken, Kristianstads län och begraven 1805-04-10 i Örtofta kyrka, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Christian Barnekow, friherre Barnekow, och grevinnan Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock.

Barn:

 • Eva Catharina, född 1755-03-04 i Kristianstad, död 1826-03-17 på Örtofta. Gift 1783-03-18 med sin syssling, ryttmästaren greve Johan Henrik Ducker, nr 61, född 1751, död 1819.
 • Johan Gabriel, född 1756. Major. Död 1830. Se Tab. 3
 • Brita Christina, född 1757-03-06 Mölleröd s län, död 1808-07-08 på Strö. Gift 1777-10-07, på Örtofta med sin kusin, ryttmästaren friherre Anders Sigfrid Rålamb, född 1753, död 1841.
 • Margareta Elisabet, född 1758-03-06 på Mölleröd, död 1832-07-09 Torp s län. Gift 1782-10-15 på Örtofta med överjägmästaren friherre Carl Henrik Duwall, född 1747, död 1831.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1759-05-03 på Mölleröd, död 1763-03-13 och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka.
 • Sofia Lovisa, född 1760-11-22 död 1825-01-19 på Ängelholm i Munka Ljungby socken, Kristianstads län. Gift 1807-05-08 Sackestad med kaptenen greve Carl Gabriel Spens, i hans 2:a gifte, född 1751, död 1822.
 • Otto, född 1764-07-24, död 1766-02-13 och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka

TAB 3

Johan Gabriel, (son av Carl Filip, Tab. 2), till Bergshammar mm. Född 1756-03-22 i Kristianstad. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1770-08-10. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1772-09-07. Adjutant hos hertig Carl av Södermanland 1777. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1779-04-23. Kavaljer på en beskickning till danska hovet 1786. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1786-09-21 samt major och överadjutant hos konungen 1786-09-22. Transporterad till adelsfaneregementet 1788-06-18. Avsked 1789-02-26. Revisor i riksbanken och riksgäldskontoret 1807. Död 1830-08-19 på Bergshammar och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka. 'Han bevistade såsom Tjänstgörande överadjutant lägret på Parola malm i Finland 1787 och 1788 i samma egenskap, fälttåget i Finland.' Gift 1:o 1783-04-05 på Skabersjö i likan, socken Malmöhus län med sin kusin, friherrinnan Christina Charlotta Thott, född 1765-03-16 på Skabersjö, död 1787-09-23 Flishult och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka, dotter av en av rikets herrar Tage Thott, friherre och greve Thott, och friherrinnan Ulrika Christina Barnekow. Gift 2:o 1803-07-01 på Edeby i Ripsa socken, Södermanlands län med friherrinnan Ebba Posse af Säby, född 1778-02-06 Rorrud, död 1848-12-22 i Mariestad och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka, dotter av majoren friherre Carl Åke Posse af Säby, och Beata Christina Hierta.

Barn:

 • 1. Carl Filip, född 1784. Kornett. Död 1871. Se Tab. 4
 • 1. Magdalena Ulrika, född 1785-03-04 i Malmö, död 1787-09-21 på Pilshult och begraven 1787-11-10 i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka
 • 1. Otto, född 1786-11-20 i Malmö, död 1787-11-07 på Skabersjö och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka.
 • 2. Christina Margareta Kerstin, född 1804-04-05 på Bergshammar, död 1890-10-24 i Stockholm. Gift 1829-05-03 på Bergshammar med sin kusin, majoren Carl Evert Peter Linroth, född 1797, död 1846.
 • 2. Ebba, född 1807-01-02 på Bergshammar, död ogift 1901-03-09 i Stockholm.

TAB 4

Carl Filip, (son av Johan Gabriel, Tab. 1), född 1784-02-26 (1784-02-28) i Malmö. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1787-11-11. Student i Uppsala. Kadett vid Karlberg 1794-10-23. Utexaminerad 1797-03-20. Avsked ur krigstjänsten 1802-02-24. Död 1871-01-03 i Mariefred. Innehade Bergshammars fideikommiss. Gift 1828-05-08 Claestorp med friherrinnan Jacquette Vilhelmina Bennet, född 1801-03-29 Ålspånga, död 1876-01-13 i Mariefred, dotter av ryttmästaren friherre Gustaf Bennet, och Johanna Maria Ekman.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1829. Ryttmästare. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Carl Filip Gustaf, född 1830-02-15 på Prostökna i Barva socken, Södermanlands län. Först anställd å handelsflottan och sedan under en längre tid jordbrukare och guldvaskare i Australien. Död 1894-03-15 i Strängnäs.
 • Christina Charlotta (Lotta), född 1831-04-09 på Prostökna, död ogift 1874-05-01 i Mariefred.
 • Jacquette Vilhelmina, född 1832-05-26 på Bergshammar, död ogift 1911-05-05 i Strängnäs.
 • Eva Lovisa Magdalena (Louise), född 1836-05-23 på Bergshammar, död ogift 1904-03-15 på Bergshammar.

TAB 5

Johan Gabriel, (son av Carl Filip, Tab. 4), född 1829-03-06 på Prostökna. Kadett vid Karlberg 1847-02-03. Utexaminerad 1854-04-15. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1854-04-25. Löjtnant vid livregementets husarkår 1858-07-17. Ryttmästare 1875-05-14. RSO 1876-12-01. Avsked 1884-05-09. Död 1886-01-26 i Strängnäs. Gift 1868-08-25 i Mariestad med Eva Matilda Carolina von Hofsten, född 1841-08-25 Säby, död 1880-12-28 i Mariestad, dotter av kaptenen Adolf Ludvig von Hofsten, och friherrinnan Antoinette von Knorring.

Barn:

 • Eva Gabriella, född 1869-07-23 på Bergshammar, död ogift 1931-02-16 i Strängnäs (Fogdö församling, Södermanlands län db). Ägde Lilla Eksåg i Härads socken, Södermanlands län.
 • Louise Vilhelmina, född 1873-04-06 på Bergshammar, Fogde församling, Södermanlands län. Död 1939-10-12 i Hedvig Elionora församling, Stockholms län (db nr 225).
 • Johan Gabriel (John), född 1880-09-13 på Bergshammar. Agronom. Tjänsteman i argentinska statens tjänst. Död 1937-03-28 i Buenos Airos

TAB 6

Carl Filip, (son av Johan Gabriel, Tab. 5), född 1876-05-04 i Mariestad. Lantbrukselev vid Hallandsberg i Trästena socken, Skaraborgs län 1893–1895 och vid Klagstorp i Norra Kyrketorps och Hagelbergs församling, Skaraborgs län 1895–1896. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1896-11-01. Utexaminerad 1898-10-21. Agronom. Nämndeman. Innehar fideikommisset Bergshammar i Fogdö församling, Södermanlands län. Död 1931-12-23 Berghammar. Gift 1899-11-08 i Skövde kyrka med friherrinnan (grevinnan) Sigrid Kristina Rudenschöld, född 1875-06-08 Vensjö s socken, Skaraborgs län. Dotter av kaptenen i armén friherre (greve) Hakon Rudenschöld, och Hanna Matilda Wennérus.

Barn:

 • Johan Gabriel Hakon (Jan-Gabriel). Friherre, född 1902-06-17 Bergshammar.
 • Evy Louise Carin Christina, född 1908-12-08 på Bergshammar.

TAB 7

Hedvig Elisabet Sack, friherrinna Sack (dotter av Carl Filip Sack, se adliga ätten Sack nr 63, Tab. 3), född 1708-02-14 i Stockholm. Blev jämte brodern Johan Gabriel upphöjd i friherrligt stånd 1719-09-07. Död 1760-05-03 i Stockholm. Gift där 1727-08-27 med senatorn greve Nils Bielke, född 1706, död 1765.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.