:

Löwen nr 233

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Löwen nr 233
Vapensköld för friherrliga ätten Löwen nr 233

Friherrliga ätten Löwen nr 233 †

Friherrlig 1751-11-21. Utdöd 1775-03-04.

Johan Löwen, friherre Löwen (son av Otto Vilhelm von Löwen, se adliga ätten Löwe). Född 1697-02-19 i Stockholm. Musketerare vid livgardet 1709-05-10. Fänrik vid livgardet 1711-11-10. Konfirmationsfullmakt 1713-11-01. Premiärlöjtnant 1718-10-13. Kammarherre 1721-10-30. Stabskapten 1728-12-06–1729-12-06 då han erhöll kammarherres lön. Hovmarskalk 1738-08-24. Friherre 1751-11-21. President i kammarrevisionen 1755-03-10. Död ogift 1775-03-04 i Stockholm och slöt således själv sin friherrliga ätt.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: