:

Haij nr 362

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Haij nr 1187 och 362

Adlad 1689-04-04, introd. 1693. Friherrl. 1815-01-26 enl. 37 § R.F., introd. 1817.

Ätten skall härstamma från den urgamla, vitt förgrenade skotska adliga ätten Hay eller Haij.

Haij F36200.jpg

TAB 1

Alexander Haij, född i Skottland. Inkom till Sverige under konung Gustaf II Adolfs tid. Överste för ett regemente dragoner. Stupade 1639-04-#00 vid Pirna i Sachsen. 1. Gift 1630 med Dorotea Plessen, som levde änka 1651 i Hamburg, dotter av köpmannen Plessen i Stockholm.

Barn:

 • Henrik Haij. Adlad Haij, född 1631 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen 1658. Gemen vid Södermanlands regemente. Underofficer därst. Gick i holsteinsk tjänst 1669 såsom fänrik vid hertigens av Holstein-Gottorp garde. Fortifikationsingenjör i Friedrichstadt 1672. Återvände till Sverige 1675. Kapten i svensk tjänst under överste Jean de Nolli 1677-03-17. Major 1679-01-#00. Kommendant i Kokenhusen 1680–1681. Kommendant på Cobrons skans 1682-11-17. Adlad 1689-04-04 (introd. 1693 under nr 1187). Kommendant på Kokenhusen 1695-04-#00. Konfirm.fullm. s. å. 19/5. Uppgav nämnda fästning efter endast tre dagars belägring till en sachsisk armé 1700-09-27, varför han ställdes inför krigsrätt, men död s. å. 8/10 i arresten i Riga. Gift 1679 med en livländska.

Barn:

 • Henrik Magnus, född 1680. Överstelöjtnant. Död 1735. Se Tab. 2.
 • Carl Henrik, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1739. Se Tab. 17.

TAB 2

Henrik Magnus, (son av Henrik Haij, adlad Haij, Tab. 1), född 1680 i Livland. Kom i tjänst 1699. Konduktör vid fortifikationen 1700-08-06. Regementskvartermästare vid Schreiterfelts dragonregemente 1704-05-06. Kapten därst. 1706-04-11. Konfirm.fullm. 1709-03-11. Placerad på Åbo läns kavalleriregemente 1722. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1725. Majors karaktär 1728-06-26. Överstelöjtnants avsked 1734. Död 1735 Fristorp och begraven s. å. 6/12 i Göteborg. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-06-#00. Gift 1727-05-16 i Göteborg med Gertrud Sofia Gieseke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1737-03-04 med löjtnanten Rutger Belfrage, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1751), döpt 1699-07-02 i Göteborg, död 1750 på Fristorp och begraven s. å. 30/11 i Västra Tunhems socken, dotter av handlanden Herman Gieseke och hans 2:a fru Johanna Christina Tham, syster till kommerserådet Sebastian Tham.

Barn:

 • Henrik Herman, till Bilsholm i Elings socken Skaraborgs län. Född 1728-03-05. Volontär vid Västgötadals regemente 1742-08-29. Korpral därst. s. å. 4/5. Rustmästare s. å. 19/7. Sergeant. 1747-07-23. Fänrik 1749-06-06. Stabslöjtnant 1757-11-04. Kapten 1763-02-25. KSO 1766-11-08. Genom byte kapten vid Bohusläns dragonregemente 1779-02-10. Avsked s. å. 23/4. Major. Död ogift 1783-07-29 på. Bilsholm.
 • Carl Adam, född 1729, död 1730.
 • Maria Christina, född 1730, död 1731.
 • Vollrat Vilhelm, född 1731. Överste. Död 1803. Se Tab. 3.
 • Carl, född 1732, död 1733.
 • Jakob, född 1733-09-02 i Svarteborgs socken Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Västgötadals regemente 1747-06-11. Rustmästare därst. 1749-07-01. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1758-07-20. Fänrik därst. s. å. 10/8. Löjtnant 1771-06-05. Kapten 1776-07-29. RSO 1779-01-24. Avsked 1785-03-02. Död ogift 1797-12-02 Gäsviken
 • Fredrik, född 1734. Kapten. Död 1783. Se Tab. 12
 • Magnus Nils döpt 1735-11-12, död s. å. och begraven 21/12.

TAB 3

Vollrat Vilhelm, (son av Henrik Magnus, Tab. 2). Född 1731-08-29 Skärvum. Hantlangare vid finska artilleribataljonen 1745-11-08. Lärkonstapel 1746-06-27. Konstapel 1747-07-25. Furir 1748-01-28. Överfyrverkare 1753-02-02. Underlöjtnant vid artilleriet 1756-08-05. Kapten vid fribataljonen i pommerska kriget 1758-05-07. RSO 1759-04-28. Kapten vid Västgötadals regemente 1762-03-09. Major i armén s. å. 29/6. Major vid regementet 1769-02-21. Överstelöjtnant därst. 1773-11-01. Överste i armén 1782-09-01. Avsked 1785-03-02. Död 1803-12-22 Onsjö. 'Han ådagalade under pommerska kriget mycken mandom och erfarenhet och blev även illa blesserad.' Gift 1:o 1762-12-#00 med Carolina Plomgren, adlad von Plomgren, född 1743-05-19 5 i Stockholm, död 1766-01-29 Rangtorp Gift 2:o 1770-07-26 i Stockholm med hovfröken (grevinnan) Catharina Emerentia von Stockenström, född 1751-11-04, död 1827-02-16 på Onsjö, dotter av riksrådet Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström, och Johanna Bedoire.

Barn:

 • 1. Carolina Vilhelmina, född 1764-06-17, död 1769-08-23.
 • 2. Johanna Sofia, född 1771-06-25 i Stockholm, död där 1807-01-07. Gift 1799-08-20 på Onsjö med majoren friherre Carl Gustaf von Knorring, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1808.
 • 2 Erik Henrik Vilhelm, friherre Haij, född 1773, död 1821. Se Tab. 4.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1774-10-22, död 1834-12-15. Gift 1808-04-18 på Onsjö med sin svåger, majoren friherre Carl Gustaf von Knorring i hans 2:a gifte, född 1757, död 1808.
 • 2. Albrekt Magnus, född 1776-07-23 på Onsjö. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1782-12-20. Kornett därst. 1783-02-12. Löjtnant vid Bohus läns regemente 1788-02-23. Kapten därst. 1796-06-27. Regementskvartermästare s. d. Major 1810-05-01. RSO s. å. 26/11. 2. Major vid Västgötadals regemente 1811-02-05. Överstelöjtnant i armén 1814-08-25. Överstelöjtnant i regementet 1817-10-07. 1. major vid regementet s. å. Överste i armén 1818-05-11. Avsked från regementet 1826-07-05. Intendent vid 5. kommissariatet s. å. Avsked ur krigstjänsten 1842-06-11. Död 1847-02-26 i Stockholm. Gift 1833-04-29 Bogesund med sin kusin, hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina friherrinnan Johanna Carolina von Lantingshausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1810-07-05 i Stockholm med ministern friherre Nils von Höpken, född 1774, död 1829), född 1787-07-13, död 1859-09-22 i Stockholm, dotter av generalmajoren och överståthållaren friherre Albrekt von Lantingshausen, greve von Lantingshausen, och (grevinnan) Johanna von Stockenström.
 • 2. Augusta Charlotta Gustava, född 1781-01-13 på Onsjö, död 1828-08-12 i Vänersborg. Gift 1804-11-12 med lagmannen Fredrik Ferdinand Flach, från vilken hon blev skild, född 1776, död 1826.

TAB 4

Erik Henrik Vilhelm, friherre Haij (son av Vollrat Vilhelm, Tab. 3). Till Onsjö. Född 1773-11-29 i Stockholm. Volontär vid Västgötadals regemente 1780. Sergeant därst. 1781. Stabsfänrik s. å. 30/5. Fänrik 1783-05-28. Löjtnant 1789-11-21. Stabskapten 1792-11-23. Kapten 1798-12-06. RSO 1802-12-09. Sekundmajor 1805-05-22. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. 1. major 1810-05-29. Överste för Bohusläns regemente s. å. 18/12. Friherre 1815-01-26 enl. 37 § R.F. (introd. 1817-09-06 under nr 362). Generaladjutant och chef för 8. infanteribrigaden 1818-05-11. Generalmajor 1819-06-24. HLKrVA s. å. 21/12. Död 1821-02-03 på Onsjö fideikommiss. Han bevistade fälttågen i Pommern 1807. mot Norge och på Åland 1808–1809 samt mot Norge 1813 och 1814. Gift med friherrinnan Charlotta Vilhelmina von Platen, född 1779-03-17 Tomarp s län, död 1860-03-16 på Onsjö, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken och generalguvernören Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen, och Juliana Regina von Ysedom.

Barn:

 • Vollrat Vilhelm, friherre vid faderns död 1821. Född 1804, död 1840. Se Tab. 5.
 • Filip Baltzar, född 1807-03-30, död 1819-10-30 Bryne
 • Carl August, född 1811-06-02 på Rangtorp, död 1817-10-12 på överstebostället Kastellgården i Ytterby socken Göteborgs och Bohus län och begraven på Kungälvs kyrkogård, där hans gravvård ses.
 • Natalia Juliana Charlotta, född 1814-06-24 på överstebostället Kastellgården, död 1887-03-05 i Vänersborg. Gift 1854-08-22 på Onsjö med kammarherren Carl Erik Christian Kuylenstierna, född 1817, död 1893.
 • Lovisa Augusta, född 1816-04-24, död ogift 1838-05-05 i Linköping.

TAB 5

Vollrat Vilhelm, (son av Erik Henrik Vilhelm, Tab. 4), friherre vid faderns död 1821, född 1804-10-31. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Avgången därifrån 1825-09-20. Innehade fideikommisset Onsjö i Naglums socken Älvsborgs län. Död där 1840-05-19. Gift 1827-10-12 i Vänersborg med Elisabet Maria Söllscher, född 1804-07-05 i nämnda stad, död där 1866-12-29, dotter av handlanden Niklas Söllscher och Maria Elisabet Sunnerdahl.

Barn:

 • Erik Vollrat Vilhelm, friherre vid faderns död 1840. Född 1828. Godsägare. Död 1903. Se Tab. 6
 • Charlotta Elisabet, född 1831-04-14, död 1835-06-15 på Onsjö.
 • Maria Amalia Vilhelmina, född 1836-12-26 på Onsjö, död ogift 1863-12-14 i Vänersborg.

TAB 6

Erik Vollrat Vilhelm, (son av Vollrat Vilhelm, Tab. 5), friherre vid faderns död 1840, född 1828-04-06 (5/4) på Onsjö. Kadett vid Karlberg 1843-09-07. Avgången därifrån 1849-02-10. Ledamot av Enskilda bankens i Vänersborg styrelse 1872. Död 1903-10-13 på Niklasberg. Innehade Onsjö fideikommissegendom i Naglums socken Älvsborgs län och Gäddebäcks fideikommisskapital samt ägde Niklasberg i Naglums socken Älvsborgs län. Gift 1849-06-09 i Stockholm med Anna Charlotta Vilhelmina (Lotten) Wennerqvist, född 1830-12-09 i nämnda stad, död 1893-01-25 på Onsjö, dotter av kaptenen Rikard Wennerqvist och Anna Vilhelmina Carolina von Mühlens.

Barn:

 • Vollrat Vilhelm, friherre vid faderns död 1903. Född 1849. Kapten. Död 1918. Se Tab. 7.
 • Erik Albrekt (Ali), född 1851. Kapten. Död 1906. Se Tab. 8.
 • Carolina Charlotta (Lotta) (Maria enl. dbu), född 1852-06-28 på Onsjö, död ogift 1926-02-12 i Stockholm, Solna förs..
 • Amalia Augusta Natalia, född 1855-08-28 på Gäddebäck, död 1921-10-13 i Stockholm. Gift 1876-11-03 på Onsjö med före detta översten Claes Sixten Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1841.
 • Adelaide Sofia, född 1857-01-18 på Gäddebäck. Död 1940-01-01 i Linköping (Linköpings domk.förs. db nr 4). Gift 1900-10-15 i Göteborg med godsägaren Carl Hampus Astley Braun, född 1854, död 1913-09-30 (Hannås annex förs., Kalmar län.
 • Filip Herman Edvard, född 1858. Grosshandlare. Död 1912. Se Tab. 10.
 • Julius Bernhard, född 1859-11-26 på Gäddebäck. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1878-05-27. Student i Uppsala s. å. 23/9. Filosofie kandidat examen 1881-05-28. Student i Lund s. å. Extra ordinarie amanuens vid zoologiska institutionen 1883-11-28. Filosofie licentiat examen 1885-09-19. Promov. filosofie doktor 1886-05-31. Docent i zoologi vid Lunds universitet s. å. 4/11. Genomgick provår i Lund 1887. Lektor i naturalhistoria och matematik vid högre allm. läroverket i Växjö 1889-11-27. RNO 1906-12-01. Avsked 1910-07-22. Död 1920-04-21 Björkenäs, Älvsborgs län db). Gift 1899-06-08 Björkås sförs. ]], dotter av ingenjören Christer Peter Sandberg och Nanny Evelina Christina Wikander.
 • Henrik Rikard, född 1861-04-30 på Onsjö. Volontär vid Västgötadals regemente 1878-03-30. Mogenhetsexamen 1881-05-28. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Löjtnant 1888-09-05. Död 1902-06-22 i Vänersborg. Arrenderade Niklasberg.
 • Anna Vilhelmina, född 1862-09-23 på Onsjö. Gift 1898-10-11 i Vänersborg med landssekreteraren Olof Arvid Constans Hammar i hans 2:a gifte (gift 1:o med Märta Catharina Nahlin född 1858-09-30, död 1890-10-29, född 1851-11-02 i Karlskrona, död 1918-06-21 i Örebro.
 • Hilda Amalia, född 1864-06-06 på Onsjö, död där 1884-01-30.
 • Knut, född 1866. Vice häradshövding. Död 1921. Se Tab. 11.
 • Ebba Marianne, född 1868-10-27 på Onsjö. Gift 1890-11-25 med före detta överstelöjtnanten vid Värmlands regemente, RSO, RVO, Adam Torsten Cassel, född 1847-12-07 Högalid, död 1942-04-01 i Stockholm.

TAB 7

Wolrath Wilhelm (översiktstab. frih. 1, son av Erik Vollrat Vilhelm, Tab. 6). Se Riddarhusdirektionens protokoll 1875-01-30. Friherre vid faderns död 1903-10-13. Född 1849-09-03 i Vänersborg. Elev vid Krigskolan 1866-10-01 . Utexaminerad 1872-02-29. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente s. å. mars 8. Löjtnant 1880-02-20. Kapten 1889-12-06. RSO 1893-12-01. Avsked 1902-04-25. Inneh. efter faderns död Onsjö fideikommissegendom i Vassända-Naglums förs., Älvsb. samt Gäddebäcks fideikommisskapital. Död 1918-05-29 i Vänersborgs förs.. Gift 1905-09-22 Onsjö, Älvsb. med Hilma Carolina'' Carlén, född 1876-02-20 Hulabäck Hallands län, dotter av lantbrukaren Carl Johan Carlén och Elna Nilsson.

Barn:

 • Erik Vollrat Vilhelm, Född 1906-06-29 Onsjö
 • Hilma Anna Charlotta, född 1908-06-16 Onsjö.
 • Wolrath Emil, född 1910-05-16 Onsjö
 • Knut, född 1915-08-18 Onsjö

TAB 8

Erik Albrekt (Ali), (son av Erik Vollrat Vilhelm, Tab. 6), född 1851-03-24 på Onsjö. Kadett vid Karlberg 1867-02-#31. Utexaminerad 1870-05-31. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente s. å. 10/6. Löjtnant därst. 1879-04-18. Kapten 1890-04-18. RSO 1893-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1902-01-11. Kapten i regementets reserv 1904-07-23. Död 1906-07-28 i Göteborg. Arrenderade Gäddebäcks fideikommiss i Tunhems socken Älvsborgs län 1876–1889. Gift 1875-10-03 i Göteborg med Marie Louise Bratt, från vilken han 1883-09-29 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1888-09-11 i Göteborg med redaktören Axel Edvard Berndtson, född 1857 i Finland), född 1854-05-02 i Göteborg domkyrkoförs. ]], dotter av grosshandlaren Lars Gustaf Bratt och Josefina Pineus.

Barn:

 • Olga Ali Marie Louise, född 1876-09-09 på Gäddebäck, . Gift 1:o 1900-02-12 i Göteborgd domkyrkoförs. ]] med ingenjören Otto Carl Lucian Wetzel, .
 • Estelle Josefine Marie Louise, född 1877-09-28 i Lausanne. Gift 1897-09-21 i Stockholm med översten i finska armén, direktören för Helsingfors centraltryckeriaktiebolag Torsten Valdemar Costiander, född 1870-01-31 i Tavastehus, död 1936-03-26.
 • Erik Wolmar Emil Ali, född 1879. Kapten. Död 1921. Se Tab. 9.
 • Harriet Ali Louise Marika, född 1881-12-26 i Vänersborg, död där 1882-02-21.

TAB 9

Erik Wolmar Emil Ali (son av Erik Albrecht Ali, Tab. 8), född 1879-06-02 på Gäddebäck i Tunhems socken Älvsborgs län. Mogenhetsexamen 1899-06-06. Volontär vid Västgötadals regemente s. å. juni 12. Korpral 1900-07-24. Sergeant s. å. aug. 23. Elev vid krigsskolan s. å. sept. 25. Fanjunkare 1901-08-16. Utexaminerad s. å. nov. 27. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. dec. 16. Löjtnant därst. 1905-12-30. Kapten 1917-05-04. Död 1921-10-06 i Halmstads förs.. Gift 1918-10-15 i Göteborg, Vasa förs. med sin kusin Karin Margareta Ulrika (Ulla) Bratt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1934-10-10 i Sollefteå (vb nr 25) med kaptenen vid Västernorrlands regemente Carl Fredrik Nils Mesterton, född 1888-09-16 i Stockholm), född 1893-03-26 i Göteborg, Gustavi förs., dotter av direktören i nämnda stad Ernst Morris Bratt och hans 1:a fru Emma Matilda Wedberg.

Barn:

 • Viveka Emma Marie-Louise , född 1920-01-03 i Halmstads förs..
 • Ali Volmar, född 1921-04-12 i Halmstad.

TAB 10

Filip Herman Edvard, (son av Erik Vollrat Vilhelm, Tal), 6), född 1858-04-02 Onsjö. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1875-08-23 1877. Anställd hos firman Hellstenius & Magnus i nämnda stad. Grosshandlare i Göteborg under firma Philip Haij & C:o 1887, efter 1899 några år tillsammans med. G. J. Dahlqvist, sedan åter ensam innehavare av firman. Död i Göteborg, Haga förs. ]] 1912-11-05. Gift 1894-04-18 i Malmö med Johanna Maria Elisabet Svedmark, född 1875-03-23 i sistnämnda stad, dotter av grosshandlaren Gert Ludvig Maximilian Svedmark och Hedvig Hjorth.

Barn:

 • Sigrid Anna Elisabet, född 1895-01-15 i Malmö. Gift 1:o i Malmö 1924-05-17 med avdelningschefen hos Kjellbergs succ:rs aktiebolag Nils Vilhelm Hartog, född 1888-08-04
 • Alice Hedvig Elisabet, född 1896-08-31 i Partille socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1930-09-07 i Köpenhamn Haga förs., Göteborg med telegrafassistenten Erik Ekholm, född 1901-07-07
 • Ingeborg Louise Elisabet, född 1898-12-25 i Göteborg, liksom de följande systrarna. Gift 1932-01-26 i Vasa förs. Göteborg (vb 2) med med. licentiat Svante Edvard Thulin född 1894-01-13.
 • Florence Greta Elisabet, född 1900-08-27, död 1901-07-02 i Göteborg.
 • Kerstin Maria Elisabet, född 1902-04-25 i Masthuggsförs. Gift 1930-03-01 i Göteborg, Haga förs. med ingenjören Karl Gustaf Daniel Gislén, född 1895-02-08 Kalmar.

TAB 11

Knut, (son av Erik Vollrat Vilhelm, Tab. 6), född 1866-01-21 Onsjö. Mogenhetsexamen 1885-06-08. Student i Lund s. å. Jur. preliminärexamen 1886-12-14 och examen till rättegångsverken 1889-05-29. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 6/6. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 30/8. Vice häradshövding 1894-10-01. Extra ordinarie landskanslist i Älvsborgs län s. å. 24/11. Delägare i Vänersborgs juridiska byrå 1895-08-01. Ombudsman hos Enskilda banken i Vänersborg 1906. Död 1921-01-14 i nämnda stad. Gift 1905-10-17 i Göteborg med Agnes Ingeborg Matilda Malm, född 1882-09-05 i Göteborg, dotter av lanträntmästaren i Göteborgs och Bohus län Charles Artur Evelyn Malm och Matilda Charlotta Meijer.

Barn:

 • Curt Holger Knutsson, född 1906-09-20 i Vänersborg
 • Vera Ebba Matilda Charlotta Knutsdotter, född 1912 i Vänersborg
 • Elvine Agnes Emerentia Knutsdotter, född 1918-07-09 i Vänersborg

TAB 12

Fredrik, (son av Henrik Magnus, Tab. 2), född 1734. Löjtnant vid amiralitetet. Kapten i ostindiska kompaniets tjänst. Död 1783-04-04 Skog s socken Skaraborgs län. Gift 1767-07-23 Hjälmsäter med Maria Elisabet Gyllenspetz, född 1750, död 1800-04-09 Gåskilen och begraven s. å. 18/4, dotter av kaptenen Jonas Gyllenspetz, och Cecilia Elisabet Brummer.

Barn:

 • Henrik Fredrik, född 1770. Major. Död 1843. Se Tab. 13
 • Jonas Vilhelm, född 1771-11-01, död 1773-09-02.
 • Jakob, född 1773-01-05. Fänrik vid amiralitetet. Dödad av en kanonkula 1790-07-03 på skeppet Äran i träffningen mot ryssarna i Viborgsviken.
 • Maria Sofia Elisabet, född 1776-02-10, död ogift 1796-02-11 på Gåskilen.
 • Johan Vilhelm, född 1778-06-04, död s. å. 12/11.

TAB 13

Henrik Fredrik, (son av Fredrik, Tab. 12), född 1770-05-20 Bosgården Förare vid Västgötadals regemente 1783-10-09. Fänrik därst. 1784-12-04. Löjtnant 1790-08-23. Kapten 1804-05-02. RSO 1816-05-22. Avsked 1818-07-07. Majors n. h. o. v. s. å. 14/7. Död 1843-03-03 Åsneröd. Han var med bland annat vid Hogland. Gift 1791-12-27 med sin farmors styvsons dotter Ulrika Belfrage, född 1762-10-21 (1763-10-21) Torsered, död 1845-09-17, dotter av löjtnanten Peter Vilhelm Belfrage, och Anna Catharina Leijonstolpe.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1793. Löjtnant. Död 1868. Se Tab. 14.
 • Herman Åke Leonard, född 1798. Kapten. Död 1870. Se Tab. 16.

TAB 14

Fredrik Vilhelm, (son av Henrik Fredrik, Tab. 13), född 1793-10-03 på löjtnantsbostället Sandåker i Eds socken Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente s. d. Sergeant därst. 1812-04-06. Fänrik 1814-04-06. GMtf s. å. 25/8. Löjtnant 1819-02-16. Avsked 1823-04-22. Död 1868-08-03 i Lerdals socken Älvsborgs län. Gift 1826-05-05 10. Brita Maria Fallen, född 1796-09-26 på hemmanet Nyckelbyn i Rennelanda socken Älvsborgs län, död 1865-02-#00 i Lerdals socken, dotter av kronolänsmannen Lars Fallen och Maria Hasselroth.

Barn:

 • Ulrika Henrietta (Ulla), född 1827-01-17 i Nössemarks socken Älvsborgs län, död 1895-09-16 i Bomarken i nämnda socken. Gift 1844-12-29 10. lantbrukaren Bryngel Simonsson, född 1817-02-01 i Dals-Eds socken Älvsborgs län, död 1908-07-01 i Nössemarks socken.
 • Albrekt Vilhelm, född 1829. Fanjunkare. Död 1899. Se Tab. 15.
 • Leonilda Carolina, född 1831-08-19, död s. å. 3/12.
 • Augusta Vilhelmina, född 1832-11-18 i Nössemarks socken, död 1916-05-26 i Norra Rörviken i Nössemarks socken. Gift 1851-06-08 på Stommen i nämnda socken med hemmansägaren Olof Börjesson, född 1821-10-29 i Rörviken i samma socken, död där 1908-04-02

TAB 15

Albrekt Vilhelm, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 14), född 1829-05-15 på militiebostället Stommen i Nössemarks socken Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1848-05-17. Furir därst. 1849-07-01. Sergeant 1861-04-15. Fanjunkare 1868-02-11. Svärdsman 1879-05-15. Avsked s. å. 28/6. Inneh. allm. barnhusets i Stockholm silvermedalj för ömsint vård om värnlösa barn. Död 1899-08-27 i Årbol i Dalskogs socken Älvsborgs län. Gift 1859-01-30 på Karlsborg med Ingeborg Margareta (Inga) Petersson, född 1826-08-03 Mossebo, död 1900-02-04 i Dalskogs socken, dotter av lantbrukaren Per Larsson och Greta Elisabet Sjöbom.

Barn:

 • Ida Vilhelmina Adelcin, född 1854-08-16 på Mossebo, död ogift 1893-08-10 på Årbol.

TAB 16

Herman Åke Leonard, (son av Henrik Fredrik, Tab. 13), född 1798-06-29 Sandaker. Sergeant vid Värmlands regemente 1814-03-24. Sergeant vid Västgötadals regemente 1815-04-10. Fänrik vid Bohusläns regemente 1817-05-05. Löjtnant därst. 1821-05-11. Kapten 1835-08-13. Avsked 1844-08-29. Död 1870-11-07 Asneröd. Gift 1835-11-23 med Nanny (Nancy) Emilia Ryberg, född 1804-08-21 i Uddevalla, död 1900-04-11 i Sanne socken, dotter av stadsnotarien Johan Erik Ryberg och Carolina Broström.

Barn:

 • Anna Catharina Maria, född 1836-10-28 på Åsneröd, död 1918-09-24 i Högsäters socken Älvsborgs län. Gift 1868-02-28 på Åsneröd med plåt- och bleckslagaren Carl Simon Bohman, född 1845-12-23 Bomarken, död 1925-07-26 i Högsäters socken.
 • Augusta Lovisa Teresia, född 1840-02-03, död 1858-02-01.

TAB 17

Carl Henrik, (son av Henrik Haij, adlad Haij, Tab. 1), född 1682 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen 1700-06-27. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1703-06-27. Konfirm.fullm.2 s. å. 27/1. Kapten därst. 1700-03-17. Majors titel och kapten vid Åbo läns inftanteriregemente 1723-08-26. Major därst. 1734-12-28. Överstelöjtnant 1739-08-09. Död s. å. 9/11. Han blev 1709 fången vid Poltava och förd till Tobolsk. Gift 1:o 1723 med Anna Christina Sinclair, född 1698-12-26, död 1738, dotter av generalmajoren Carl Anders Sinclair, och Barbara Christina von Schwartzenhoff. Gift 2:o 1739-06-24 i Åbo3 med Maria Hedvig Munsterhjelm, född 1704-06-06, levde änka 1755, dotter av vice presidenten Anders Munster, adlad Munsterhjelm, och hans 1:a fru Beata Starensköld.

Barn:

 • 1. Carl Henrik, född 1724-09-29. Förare. Död barnlös. Gift 1765-02-17 med friherrinnan Fredrika Eleonora Grundel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798-03-29 med löjtnanten Carl Johan Brand, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1813), född 1728-06-22, dotter av kaptenen friherre Gerhard Grundel, och hans 1:a fru grevinnan Ulrika Emerentia Nieroth.
 • 1. Anna Fredrika, född 1728-06-27, död ogift 1799-04-22 på Bjärsby vid Eksjö, sedan hon testamenterat sin ringa kvarlåtenskap till sin kusin Elsa Sinclair.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1732-#17-20.

Källor

1At (KrA). 2Lk. 3Åbo

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: