:

Von Rajalin nr 317

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten von Rajalin nr 317
Vapensköld för friherrliga ätten von Rajalin nr 317

Friherrliga ätten von Rajalin nr 317 †

Friherrlig 1771-10-15. † 1826-09-08

TAB 1

Johan von Rajalin, friherre von Rajalin (son av Tomas Rajalin, adlad von Rajalin), född 1715-11-19 i Karlskrona, död 1786-11-25 i Karlskrona. Varvsmajor i Karlskrona 1754. Kommendör vid amiralitetet 1758. Vice amiral 1765. Landshövding i Blekinge 1769. Överkommendant på Blekinge fästningar 1769. Friherre 1771-10-15. Gift 1752-11-10 i Karlskrona med Barbara Eleonora von Gertten, dotter av amiralen Gustaf Vilhelm von Gertten och friherrinnan Anna Maria von Otter.

Barn:

  • Gustaf Tomas von Rajalin, född 1753 i Karlskrona, död ogift 1790-01-27 i Karlskrona. Löjtnant.
  • Johan Vilhelm von Rajalin, född 1755, död 1817. Major. Se Tab. 2.
  • Salomon Mauritz von Rajalin, född 1757-08-23 i Karlskrona, död barnlös 1825-09-23 i Stockholm. Utnämnd vid sexton års ålder till fänrik vid arméens flotta, var mellan 1780 och 82 anställd i fransk örlogstjänst. Blev sedan den västindiska ön S:t Barthelemy 1784 kommit i Sveriges besittning, 1785 den första svenska guvernören därstädes. Därifrån förflyttades han 1787 till landshövdingsplatsen på Gotland och innehade densamma i tjugu år, under vilka han dock långa tider hade andra förtroendeuppdrag att sköta. Så var han under åren 1788–90 årens ryska krig befälhafvare över skärgårdsflottan och utmärkte sig synnerligen i en träffning vid Porkkala den 26 augusti 1789. Efter freden blev han 1791 konteramiral och var mellan 1791 och 94 generalintendent vid flottan. Utnämnd till viceamiral 1799, var han 1801–09 såsom tjänstgörande generaladjutant föredragande inför konungen av ärenden rörande flottan. Under 1808 års ryska krig förde han tillika befäl över skärgårdsflottan, men avgick från denna befattning i oktober samma år. Utnämnd 1809 av Carl XIII till amiral, blev han 1812 landshövding i Gävleborgs län, men tog redan 1813 avsked från antydda befattning. Gift 1787-11-10 i Karlskrona med Fredrika Lovisa Jägerskjöld, dotter av vice amiralen och amiralitetsrådet Christer Ludvig Jägerskjöld och Anna Fredrika Grubbe.
  • Carl Fredrik von Rajalin, född 1758-11-23 i Karlskrona, omkom ogift 1782. Löjtnant vid amiralitetet. Enseigne des vaisseaux i fransk tjänst.
  • Anna Maria von Rajalin, född 1759-11-19 i Karlskrona, död 1821. Gift 1794-09-22 på Säffle med sin broders svåger, hov- och jaktjunkaren, friherre Adolf Fredrik Uggla i hans 2:a gifte.
  • Adolf von Rajalin, född 1763-01-12 i Karlskrona, död barnlös 1826-09-08 på Beateberg. Major. Gift 1791-11-30 med Elsa Fredrika Silfverswärd, dotter av fänriken Erik Ludvig Silfverswärd och friherrinnan Elisabet Ulrika Uggla.
  • Beata Charlotta von Rajalin, född och död 1764.

TAB 2

Johan Vilhelm von Rajalin (son av Johan von Rajalin Tab. 1), född 1755-01-21 i Karlskrona, död 1817-12-21 på Säffle. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente. Gift 1783-07-08 i Lund med friherrinnan Maria Beata Uggla, dotter av fänriken friherre Johan Gustaf Uggla och Ebba Christina Gadde.

Barn:

  • Eleonora Christina von Rajalin, född 1784-03-30, död 1862-01-02 på Helgebodafors bruk i Eda socken. Gift 1805-05-06 på Säffle med sin syssling, majoren Fredrik Vilhelm Gramén, adlad och adopterad von Krusenstjerna.
  • Johanna Mariana Vilhelmina von Rajalin, född 1786 och död 1791.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: