:

Armfelt nr 213

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Armfelt nr 213

Friherrlig 1731-07-05, introducerad 1746.

Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-01-30 under nr 13 bland friherrar, men är såsom friherrlig i Finland utgången. En gren av ätten upphöjdes i Finland i grevlig värdighet 1812-09-18 och introducerades på finska riddarhuset 1818 under nr 4 bland grevliga ätter.

Armfelt%20F21300.png

TAB 1

Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt (översiktstab 1, son av Gustaf, se adlade ätten Armfelt nr 458, tab 22), till Isnäs i Pernå socken i Finland. Född 1666-11-09 på sin faders gård i Ingermanland. Page hos general Otto Wellingk. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1683. Volontär vid prins Ferdinands av Furstenbergs regemente i Frankrike. Kapten i fransk tjänst. Generaladjutant av kavalleriet vid armén i Finland 1701-01-09. Överste för Viborgs läns fördubblingskavalleriregemente 1707-03-26. Överste för karelska kavalleriregementet 1709-12-00. Generalmajor av kavalleriet 1711-04-21. Överste för Nylands infanteriregemente 1711-05-31. Generalmajor av infanteriet 1713-05-16. Befälhavare över finska armén 1713-06-00. Generallöjtnant 1717-01-16. Befälhavare över den sk jämtländska armén 1717-01-16. Landshövding i Viborgs län 1719-09-10. Vilket han dock ej kom att emottaga. Friherre 1731-07-05 (sönerna introducerades 1746 under nr 213). General av infanteriet och chef för trupperna i Finland 1735-03-06. Överbefälhavare i Finland 1735-03-24. Död 1736-10-24 på Isnäs och ligger med sin fru begraven i Pernå kyrka. Han var en tapper krigare och skicklig fältherre. Under sin 12-åriga tjänst i Frankrike bevistade han belägringarna av Nizza, Villa Franca och Suza i Italien samt Valenciennes och Ath i Brabant. På grund av sin militära erfarenhet anställdes han vid finska armén först såsom generaladjutant och sedan som överbefälhavare samt utmärkte sig vid flera tillfällen, synnerligast vid försvaret av Helsingfors 1713 och i slaget vid Storkyro 1714. Mest känd är han såsom befälhavare för den arméfördelning, som på Carl XII:s befallning 1718 inbröt i Norge för att intaga Trondhjem [Bbl]. Gift 1700 med sin kusins dotter Lovisa Aminoff, född 1685, drunknade 1741-11-28 och begraven 1742-01-29 i Pernå kyrka (Wä.), dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Aminoff, och Elisabet von Güntersberch.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1702-02-19. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1721, död 1721-11-27.
 • Carl, född 1703-11-15, död 1707-02-22.
 • Lovisa, född 1705-11-09, död 1707-02-27.
 • Christoffer, född 1708-02-20. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1717. Fänrik 1718-05-23. Reste 1727 till Hessen, och lät från år 1734 ej mera höra utav sig.
 • Carl, född 1712-01-31 död 1712-07-21.
 • Vilhelm, född 1713-10-17, död 1714-01-14.
 • Lovisa, född 1716-12-28, död 1717-08-23.
 • Elisabet, född 1718-08-29, död 1784-06-04 på Hermansaari. Gift 1741-06-07 med översten Johan Reinhold Taube, född 1706, död 1777.
 • Reinhold, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1762. Se Tab. 35.
 • Fromhold, född 1721. Generallöjtnant. Död 1797. Se Tab. 36.
 • Carl Johan, född 1723, död 1724-03-09.
 • August, född 1724-10-03. Page hos drottning Ulrika Eleonora den yngre (SAB.) 1737-07-29. Död 1738-08-16.
 • Johanna Lovisa, född 1726-04-22, död 1801-03-06 i Borgå. Gift 1747-07-01 med generalmajoren Peter Törne, adlad von Törne, i hans 3:e gifte, född 1690, död 1768.

TAB 2

Gustaf (översiktstab 2, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1701-02-08 i Ingermanland. Volontär vid gardet 1715. Fänrik vid östra skånska infanteriregementet 1718-02-10. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1719 (Lk.). Kapten vid Nylands infanteriregemente 1720-02-22. Avsked 1742. RSO (Lk.) 1751-02-04. Död 1756. Gift 1:o med Anna Elisabet Wrangel, dotter av överstelöjtnanten Georg Gustaf Wrangel till Koijl och Anna Elisabet Hauenschildt. Gift 2:o 1739-04-03 med friherrinnan Catharina Charlotta Gyllenstierna af Lundholm, född 1708-06-31, död 1764-12-27 i Sjundeå socken, dotter av landshövdingen friherre Axel Erik Gyllenstierna af Lundholm, och hans 1:a fru Catharina Elisabet de Charlière.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1724. Generalmajor och landshövding. Död 1792. Se Tab. 3.
 • 1. Magnus Vilhelm, född 1725. Generalmajor och landshövding. Död 1795. Se Tab. 4.
 • 1. Anna Lovisa, född 1726, död 1728.
 • 1. Maria Christina, född 1727, död 1807-06-21 Gullö Gift 1751-08-29 med löjtnanten Carl Gustaf Klick, född 1726, död 1761.
 • 1. Anna Constantia, född 1728, död ung.
 • 1. Lovisa Elisabet, född 1729, död ogift 1783-02-20 Pullis
 • 1. Märta Helena, född 1731, död ogift 1800 (före 29/4) Kormu
 • 1. Hedvig Sofia, född 1732-09-06 i Lojo socken i Nylands län, död 1732
 • 1. Hedvig Sofia, född 1734-09-08 i Lojo socken, död ogift 1800-10-31 på Kormu.
 • 1. Benjamina, född 1736-05-05 i Lojo socken, död ogift 1808-03-16 Åminne
 • 2. Barbro Charlotta, född 1740-04-19 i Lojo socken, död 1745.
 • 2. Axel Erik, född 1743. Livdrabant. Död 1772. Se tab 24.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1747-08-22 i Lojo socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1760. Kornett vid Åbo läns livdragonregemente 1769-02-21. Död ogift 1776-04-05 i Stockholm.
 • 2. Idaron Otto Reinhold, född 1753-01-31 i Finland. Volontär vid Nylands dragonregemente 1767-08-20. Korpral vid Nylands dragonregemente 1770-09-12. Sergeant 1772-02-27. Kadett vid regementet Royal Suédois 1772-12-11. Souslöjtnant vid regementet Royal Suédois 1773-01-27. Fänrik vid livgardet 1774-01-19. Löjtnant 1777-04-23. Kapten vid Åbo läns livdragonregemente 1778-06-29. Överadjutant 1787-08-10. Major i armén. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1792-05-15. Avsked 1796-11-07. Död 1812-04-18 Myrö. Gift 1778-10-04 på Myrö med grevinnan Fredrika Lovisa Kalling, född 1757-02-01 1/2, död 1831-11-22 i Örebro och begraven i Kallingska graven i Ringkarleby kyrka, dotter av riksrådet Per Kalling, friherre och greve Kalling, och grevinnan Christina Margareta Eleonora Posse.

TAB 3

Carl Gustaf (översiktstab 2, son av Gustaf, tab 2), född 1724-07-14. Korpral vid Nylands dragonregemente 1735. Underofficer vid Nylands dragonregemente 1738. Fänrik 1742-08-19. Kapten i fransk tjänst 1745. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1749-01-31. Regementskvartermästare vid Nylands infanteriregemente 1750-09-06. Kapten 1753-09-27. RSO 1761-11-23. Sekundmajor 1768-03-18. Premiärmajor 1771-08-28. Överstelöjtnant i armén 1775-06-22. Överstelöjtnant vid regementet 1776-04-11. Vice landshövding i Nylands och Tavastehus län 1776-06-22. Överste i armén 1777-06-06. Överste för Nylands infanteriregemente 1780-11-13. KSO 1786-11-27. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1787-06-30. Generalmajor 1787-07-30. Befälhavare för södra kåren vid ryska gränsen 1788. Konungens 1. generaladjutant 1788-07-13. Avsked från befälet 1788-08-07. Arresterad 1789-01-07. Dömdes 1790-04-19 för delaktighet i Anjalaförbundet från liv, ära och gods samt att halshuggas, vilken dom av konungen mildrades till livstids fästning 1790-08-13. Förklarades 1790 sin orden förlustig. Död 1792-01-05 på Malmö fästning och begraven i Brönnestads kyrka Kristianstads län [Bbl]. Gift 1:o 1755 med Antoinetta Johanna Morman, född 1732-05-08 Gedsholm, död 1762-12-22 Laxpojo Gift 2:o 1766-12-26 Hofdala s socken Kristianstads län med Anna Margareta Ehrenborg, född 1729-11-21, död 1789-09-05 i Hälsingborg, dotter av ryttmästaren Casper Ehrenborg, och Elisabet Eufrosyne von Conowen.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1756-11-02 Kvipas ), död 1780-04-11. Gift 1779-04-21 på Lakspojo med överstelöjtnanten Otto Christer Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1745, död 1823.
 • 1. Anna Elisabet, född 1761 i april, död 1827-07-18 i staden Harkov i Ryssland. Gift 1783-07-20, i Lojo kyrka med sin kusin majoren Carl Henrik Klick, född 1753, död 1808.

TAB 4

Magnus Vilhelm (översiktstab 3, son av Gustaf, tab 2), född 1725-07-25. Förare vid karelska dragonregementet 1737. Sergeant vid karelska dragonregementet 1741. Livdrabant 1742-08-17. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. Kaptenlöjtnant vid livdragonregementet 1751-06-13. Kapten i armén (Wä.) 1752-06-11. Stabskapten vid livdragonregementet 1753-07-16. Kapten 1754-07-19 19/7. Sekundmajor (Wä.) 1761-11-02. RSO (Wä.) 1761-11-23. Premiärmajor 1769-04-04. Överstelöjtnant 1769-11-14. Överste i armén (Wä.) 1775-06-28. Överste för livdragonregementet 1776-07-29. Landshövding i Åbo län 1781-12-22. Generalmajors n. h. o. v. (Wä.) 1782-09-01. Avsked (Wä.) 1790-10-11. Död 1795-05-14 Åminne, vilket han stiftade till fideikommiss för äldste sonen och dennes manliga avkomlingar, samt ligger med sin fru begraven i Halikko kyrka. Gift 1756 med sin farbroders svägerska, friherrinnan Maria Catharina Wennerstedt, född 1728-07-06 Borrud, död 1803-01-19 på Åminne, dotter av presidenten Carl Gustaf Wennerstedt, friherre Wennerstedt, och Ebba Magdalena Hierta.

Barn:

 • Gustaf Mauritz, finsk greve, född 1757. General och en av rikets herrar. Död 1814. Se Tab. 5.
 • Fredrik Vilhelm, född 1760-05-23, död 1763 och begraven 1763-02-02 i Lojo socken.
 • August Filip, född 1768. Generaladjutant. Död 1839. Se Tab. 15.

TAB 5

Gustaf Mauritz (översiktstab 3-4, son av Magnus Vilhelm, tab 4), finsk greve, född 1757-04-01 på Juva kaptensboställe i Sankt Mårtens socken i Finland. Korpral vid livdragonregementet 1768-04-05. Sergeant vid livdragonregementet 1770-06-08. Student i Åbo 1770–71. Kadett i Karlskrona 1771-08-01. Officersexamen 1773-05-28. Fänrik vid livgardet 1774-01-28. Löjtnant vid livgardet 1777-04-30. Reste utrikes 1778. Återkom 1780. Kavaljer hos kronprinsen Gustaf Adolf 1781-07-10. Kapten vid livgardet 1782-04-03. Tjänstgörande kammarherre hos konung Gustaf III (SAB.) 1783-03-11. Överstekammarjunkare 1783-07-25. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1783-06-25. Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1786-02-10. En av de 18 i svenska akademien 1786. Direktör över kungliga teatern 1786-10-07. Överste i armén och generaladjutant 1787-06-30. RDElefO 1787. Chef för Nylands regemente 1788-06-30. Chef för dalfrikåren 1788-09-29. Chef över trupperna vid västra gränsen 1789-02-10. RSO 1789. Generalmajor 1789-06-10. RRS:tAndrO, S:tAlexNewskiO och S:tAO1kl 1789-08-19. RSO mstk 1789-08-21. RoKavKMO 1789-11-22. Chef för 2. livgardet 1790-12-16–1792-05-25. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1791-03-29–1793-01-12. Kansler för Åbo akademi 1791-09-13–1792-11-21. Överståthållare i Stockholm 1792-03-29. Generallöjtnant 1792-05-15 svensk minister i Italien 1792. Avsked från sina militära ämbeten 1793-01-12. Dömdes 1794-09-22 frånvarande för stämplingar mot fäderneslandet från liv, ära och gods, vilken dom 1799-11-16, då Gustaf IV Adolf tillträtt regeringen, upphävdes, varjämte han återinsattes i sina medborgerliga rättigheter och militära värdigheter. Återkom till Sverige 1801. Minister i Wien 1802-09-17–1804-10-30. Generalbefälhavare i Pommern 1804-11-09–1807-05-01. R m st k S:tJoh:savJerusalemO 1805. General av infanteriet 1807-04-07. Befälhavare över västra armén 1808. En av rikets herrar och president i krigskollegium 1809-06-29. Avsked ur svensk tjänst för åter förehavda stämplingar 1810-10-11. Finsk undersåte 1811. Trädde i rysk tjänst 1811-03-31 och förklarades 1811-05-27 ej vidare vara en av rikets herrar. Ordförande i kommittén för finska ärenden i Sankt Petersburg 1811-10-26. Rysk general av infanteriet och ledamot av kejserliga rikskonseljen i Finland 1811. Kansler för Åbo akademi 1812-06-05. Finsk greve 1812-09-18 samt erhöll tillika tillstånd att på sitt grevliga nummer adoptera ej mindre sin brorson Magnus Reinhold än sina sysslingar Gustava Vilhelmina Charlotta och Adelaide Gustava Aspatia Armfelt (introducerade 1818-09-17 på finska riddarhuset under nr 4). Tillförordnad generalguvernör över Finland 1813. Död 1814-08-19 på kejserliga lustslottet Zarskoje Zelo och begraven i familjegraven i Halikko kyrka. Han var konung Gustaf III:s bekante gunstling. Vistades såsom landsflyktig tre och ett halvt år eller till år 1797 i staden Kaluga i Ryssland och kallade sig då Brandt. Gift 1785-08-07 Drottningholm med hovfröken, grevinnan Hedvig Ulrika De la Gardie, född 1761-11-27, död 1832-02-07 i Stockholm, dotter av överkammarherren greve Carl Julius De la Gardie, och grevinnan Magdalena Christina Stenbock. Hon blev statsdam hos drottningen av Sverige 1799. Hovmästarinna för de kungliga barnen. Erhöll riksrådinnevärdighet 1803. Statsdam hos kejsarinnan av Ryssland 1811 samt blev ordensdam av den heliga Katarinas Orden med lilla korset 1814-08-30.

Barn:

 • Magdalena Maria Catharina Augusta, finsk grevinna, född 1786-06-13 i Stockholm, död i Stockholm 1845-02-18 och begraven i Piperska graven i Engsö kyrka Västmanlands län. RS:tJoh:savJerusalemO 1807. Gift 1806-04-11 i Stralsund med kammarherren greve Axel Adolf Piper, född 1778, död 1827.
 • Gustaf Fredrik, född 1788-01-02 i Stockholm, död i Stockholm 1789-03-14 och begraven i Riddarholmskyrkan .
 • Carl, född tvilling 1788, död 1788.
 • Magnus, född tvilling 1788, död 1788.
 • Gustaf Magnus, finsk greve, född 1792. Generallöjtnant. Död 1856. Se Tab. 6.
 • Alexander, finsk greve, född 1794. Ministerstatssekreterare. Död 1876. Se Tab. 8.
 • Constantin, född 1796-03-17 i Kaluga, död 1797.
 • Carl Magnus Vilhelm, finsk greve, född 1797. Generalmajor. Död 1878. Se Tab. 12.

TAB 6

Gustaf Magnus (översiktstab 4, son av Gustaf Mauritz, tab 5), finsk greve, född 1792-04-02 i Stockholm. Kornett vid livgardet till häst 1809-11-14. RS:tJoh:sav JerusalemO 1810-02-00. Avsked ur svenska krigstjänsten 1811-04-10. Överflyttade till Finland och ingick i rysk tjänst såsom underlöjtnant vid generalstaben 1811-07-19. Kapten vid 3. finska jägarregementet 1812-10-10. Löjtnant vid generalstaben 1812-11-12. RRS:tAO4kl 1813-05-02. Stabskapten 1813-09-06. RRS:tAO2kl. 1813-10-19. RRS:tW1O4kl med ros 1814-03-10. Kapten 1814-03-26. RPrOPlemér 1814-03-30. RSO 1814-04-28. Överstelöjtnants avsked 1816-01-29. Överstelöjtnant vid 3. finska jägarregementet 1817-04-11. 1. adjutant vid den i Finland förlagda, avdelta armékåren jämte finska militären 1819-02-16. Flygeladjutant hos kejsaren 1819-03-18. Överste 1819-09-23. Chef för 1. finska infanteriregementet 1820-05-16. RRS:t AO2kl i brilj. 1826-03-31. Chef för 1. brigaden av finska militären 1827-03-17. Generalmajor 1828-04-06. Avsked 1830-08-14 med titel av verkligt statsråd. Landshövding i Vasa län 1830-08-15. Kammarherre vid kejserliga hovet 1831-04-30. Landshövding i Nylands län 1832-05-21. RRS:tStO1kl 1833-06-11. Generalmajor i armén med bibehållande av landshövdingebefattningen 1834-06-01. RRS:tAO1kl 1836-01-12. RRS:tAO1kl med kejs. krona 1839-12-18. RRS:tW1O2kl mstk 1843-04-22. KSO 1843-09-11. Generallöjtnant i armén 1843-10-22. RRS:tGeorgsO4kl 1844-01-06. Ledamot av kejs. senatens för Finland ekonomidepartement 1847-06-02. Avsked från landshövdinge-, numera guvernörsbelattningen i Nylands län 1847-06-18. KSOmstk 1847-08-07. Främste ledamot av (finska) riddarhusdirektionen 1848-05-24. RRHvÖO 1850-05-04. Föreståndare för kejserliga palatset i Helsingfors 1850-00-00–1856-05-10. Entledigad från ledamotsbefattningen i senaten 1853-04-14, från 1853-10-01. Inspektör för finska indelta militären 1854-07-19. Avsked 1855-12-02. Erhöll en briljanterad gulddosa prydd med kejsarens porträtt 1856-03-24. Död 1856-07-08 Åminne Gift 1819-10-30 i Sankt Petersburg med Lovisa Cuthbert-Brooke, född 1801-06-07 i London, död 1865-02-13 i Helsingfors, dotter av översten i engelsk tjänst Tomas Brooke Esq. och Sara Cuthbert.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Artur, finsk greve, född 1821. Generalmajor. Död 1880. Se Tab. 7.
 • Matilda Hedvig Sara, finsk grevinna, född 1822-04-17. Hovfröken 1843-03-11. Död 1862-06-22 i Laubbach och begraven på Laubbachs kyrkogård vid Coblenz. Gift 1845-09-04 i Helsingfors med svensk-norske ministern vid ryska hovet, baron Fritz Anton Ferdinand Hartvig Wedel-Jarlsberg, född 1807-05-05, död 1870-09-01, i Kristiania.
 • Adelaide Augusta Vilhelmina, finsk grevinna, född 1825-06-26 i Åbo. Hovfröken 1846-04-19. Död 1871-08-11 i Uskela socken. Gift 1849-05-22 på Åminne med majoren Georg Jakob Erik Gripenwaldt, född 1823, död 1862.
 • Olga Lovisa Axelina, finsk grevinna, född 1828-02-02. Hovfröken 1847-04-19. Död 1855-12-13, i Helsingfors. Gift 1848-04-02 i Helsingfors med sin syssling, godsägaren, finske greven August Magnus Gustaf Armfelt i hans 1:a gifte, född 1826, död 1894.

TAB 7

Gustaf Vilhelm Artur (son av Gustaf Magnus, tab 6), finsk greve, född 1821-02-01. Underofficer vid 4. finska linjebataljonen 1837-06-23. Underfänrik vid 4. finska linjebataljonen 1837-07-02. Porte-épéefänrik 1837-12-30. Transport till storfursten Mikael Paulovitjs ulanregemente 1838-09-24. Kornett hos storfursten Mikael Paulovitjs ulanregemente 1839-06-11. Löjtnant 1843-03-03. Transport med kornetts grad till livgardets ulanregemente 1843-10-14. Avsked med löjtnants grad 1845-01-21. Ingick åter i tjänst 1854-08-23 såsom löjtnant vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon. Stabskapten vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-02-11. Adjutant hos generalguvernören över Finland 1855-06-12. RRS:tAO3kl med svärd 1855-09-12. Kapten 1856-07-06. Transport med ryttmästares grad till livgardets ulanregemente 1856-09-07 med bibehållande av adjutantsbefattningen. RSO 1859-08-16. Flygeladjutant hos kejsaren 1861-12-03. Överste 1862-04-29. RRS:tW1O4kl 1865-09-11. Generalmajor vid kejserliga sviten med placering på armékavalleriet 1870-04-29. KmstkSO 1873-05-17. RRS:tW1O3kl 1873-09-11. RRS:tStO1kl 1876. död 1880-03-08 i Sankt Petersburg. Han innehade Åminne fideikommiss. Gift 1848-01-11 i Sankt Petersburg med sin kusin, hovfröken, finska grevinnan Mariana Gustava Armfelt, född 1823-07-09 i Åbo, död 1921-05-09 i Salo, dotter av ministerstatssekreteraren, finske greven Alexander Armfelt och hans 1:a fru, friherrinnan Sigrid Axelina Fredrika Oxenstierna af Eka och Lindö.

Barn:

 • Gustaf, finsk greve, född 1848-09-24 Åminne Student i Helsingfors 1870-05-25. Innehade Åminne fideikommiss. Död 1887-08-25 i Viborg. Gift 1875-05-27 med grevinnan Clara Matilda Creutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1893-11-10 i Mariehamn med ingenjören Paul Fredrik Morsing, född 1860-10-03) född 1853-08-26 Malmgård
 • Carl Alexander, finsk greve, född 1850-02-10 på Åminne. Student i Helsingfors 1869-05-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1876-01-21. Tjänsteman på extra stat vid ministerstatssekreteriatet för Finland 1877-10-28. Vice häradshövding 1878-05-31. Arkivarie vid statssekretariatet 1880-08-21. RRS:tAO3kl 1883-04-14. Kammarjunkare vid kejsarens hov 1883-05-27 biträdande expeditionssekreterare vid statssekretariatet 1884-10-24. RRS:tStO2kl 1887-04-17. 2. Expeditionssekreterare 1888-03-29. RRS:tAO2kl 1890-04-13. Kammarherre 1893-04-09. RRS:tW1O4kl 1895-04-14. Expeditionschef vid kejsarens kansli för Finland 1895-12-30. RRS:tW1O3kl 1897-04-25. Honorär hovmästare vid kejsarens hov 1899-12-13. Tillförordnad adjoint hos ministerstatssekreteraren för Finland 1900-03-19–1901-12-03. RRS:tStO1kl 1900-04-22. Hovmästare vid kejserliga hovet 1902-12-19. Avsked från 2. expeditionssekreterarebefattningen i statssekretariatet 1903-01-01. Ordförande i finska hushållningssällskapet 1915–1917. Innehar Åminne fideikommiss. Gift 1880-05-05 i Sankt Petersburg med Nadine von Jacobson av rysk adlig ätt, född 1850-10-25 i Sankt Petersburg, dotter av generaldirektören vid intendenturväsendet i Ryssland, verklige geheimerådet Johan von Jacobson och Emilie Ellis.
 • Hedvig Lovisa, finsk grevinna, född 1854-09-27 död 1923-12-06. Gift 1879-07-09 på Åminne med före detta guvernören Anton Leonard von Knorring, född 1853.

TAB 8

Alexander (översiktstab 5, son av Gustaf Mauritz, tab 5), finsk greve, född 1794-04-18 i Riga. Student i Uppsala 1808, i Edinburgh 1810 och i Åbo 1813-02-11. RS:tJoh:savJerusalemO 1808. Auskultant i Åbo hovrätt 1814-06-16. Kolonnförare vid generalstaben 1814-09-08. Fänrik vid generalstaben 1815-09-11. Överförd till gardesgeneralstaben 1817-01-13. Underlöjtnant vid gardesgeneralstaben 1818-09-11. Avsked 1818-11-07. Åter anställd i tjänst 1819-02-22. Sekundkapten vid 1. finska infanteriregementet 1820-01-06. Adjutant hos divisionschefen för finska militären 1820-05-20. Kapten 1821-09-23. Äldste adjutant hos generalguvernören över Finland 1821-09-23. Transport till livgardets Preobrasjenska regemente med stabskaptens grad 1825-04-06. Kaptens avsked 1827-10-27. Tillförordnad direktör i Finlands bank 1827-11-13. Kammarherre vid kejserliga hovet 1830-05-03. Bankdirektör 1831-06-25. Anställd hos statssekreteraren för finska ärenderna i Sankt Petersburg 1832-05-02. Statsråds titel 1833-04-09. Erhöll en briljanterad ring 1833-06-14. Adjoint hos statssekreteraren för Finland 1834-04-14. RNO 1834-07-26. RRS:tAO2kl 1834-09-11. Verkligt statsråd 1835-01-17. Adjoint hos ministerstatssekreteraren för Finland 1835-12-18. RRS:tStO1kl 1840-04-26. Tillförordnad ministerstatssekreterare för Finland 1841-03-17. Ministerstatssekreterare 1842-05-01. Erhöll en briljanterad gulddosa med tronföljarens porträtt 1842-05-22. Geheimeråd 1843-04-22. RRS:tAO1kl 1845-04-26. RRHvÖO 1847-12-18. RRS:tW1O2kl mstk 1849-04-15. RRS:tAlexNewskyO 1854-02-01. Tillförordnad kansler för universitetet i Finland 1855-03-17. Verkligt geheimeråd och ledamot av rikskonseljen 1856-09-07. S:tAlexNewskyO i brilj. 1859-01-13. RRS:tW1O1kl 1863-09-19. Erhöll en briljanterad gulddosa med kejsarens porträtt 1864-06-16. Åter tillförordnad kansler för universitetet 1865-08-01. Biträde åt kanslern-tronföljaren 1866-11-09. Honorär filosofie doktor 1869-05-31. RRS:tAndrO 1870-01-13. Samma orden i brilj. 1874-04-29. Död 1876-01-08 i Sankt Petersburg och begraven i familjegraven i Halikko kyrka. Gift 1:o 1820-06-06, Eka med friherrinnan Sigrid Axelina Fredrika Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1801-06-06, i Köpenhamn, död 1841-02-06 i Sankt Petersburg, dotter av svenske ministern i Köpenhamn, friherre Carl Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö, och Mariana Tomkins från England. Gift 2:o 1843-05-12 i Sankt Petersburg med Aline Demidov, född 1818-11-27, död 1898 i Sankt Petersburg, dotter av verklige statsrådet, generalmajoren Nikolai Demidov och Vera Panin.

Barn:

 • 1. Hedvig Agnes, finsk grevinna, född 1821-11-22 i Åbo. Hovfröken 1841-04-27. Död 1848-04-17 i Triest. Gift 1842 i Sankt Petersburg med kaptenen vid livgardets Moskovska regemente Nikolaj Sjelasjnikov.
 • 1. Mariana Gustava (Marianne), finsk grevinna, född 1823-07-09 i Åbo. Hovfröken 1843-01-00. Död 1921-05-09 i Salo. Gift 1848-01-11 i Sankt Petersburg med sin kusin, generalmajoren, greve Gustaf Vilhelm Artur Armfelt, född 1821, död 1880.
 • 1. Gustaf, finsk greve, född 1824 i juli och död 1824 i Åbo.
 • 1. Sigrid Augusta (Augustine), finsk grevinna, född 1826-04-15, i Helsingfors. Hovfröken 1846-07-13, död 1911-05-29, i Åbo. Gift 1:o 1853-06-29, med kaptenen Carl Ventzel Rotkirch, född 1818, död 1855. Gift 2:o 1861-09-05, med sin svåger presidenten Gustaf Fredrik Rotkirch, i hans 2:a gifte, född 1815, död 1884.
 • 1. Mauritz Vladimir, finsk greve, född 1827. Hovstallmästare. Död 1888. Se Tab. 9.
 • 1. Alexandrina Johanna, finsk grevinna, född 1830-01-07 i Stockholm, död 1836 i Sankt Petersburg.
 • 1. Ebba Eugenia, finsk grevinna, född 1831-11-20 i Helsingfors. Hovfröken 1851-02-16, död 1922 i Helsingfors och begraven i Viborg. Gift 1875 med geheimerådet och kammarjunkaren Alexander von Etter, finska adliga ätten nr 210, född 1831-06-25 död 1902-05-19 i Sankt Petersburg.
 • 2. Alexander, finsk greve, född 1844-05-14 i Sankt Petersburg, död i Sankt Petersburg 1844-12-07.
 • 2. Nikolai, finsk greve, född 1845-10-21 i Sankt Petersburg, död i Sankt Petersburg 1847-02-26.
 • 2. Marie, finsk grevinna, född 1850, död 1852 i Sankt Petersburg.

TAB 9

Mauritz Vladimir (son av Alexander, tab 8), finsk greve, född 1827-08-05 i Helsingfors. Studerade vid rättsskolan i Sankt Petersburg. Extra ordinarie tjänsteman vid generalguvernörens över Finland kansli 1847-01-18. Translator vid generalguvernörens över Finland kansli 1848-12-30. Registrator vid kejsarens kansli och statssekretariatet för Finland 1850-03-13. Kammarjunkare vid kejserliga hovet 1850-05-04. Biträde expeditionssekreterare vid statssekretariatet 1851-12-31. 2. Expeditionssekreterare vid statssekretariatet 1855-01-31. Tillika kanslerssekreterare för Alexanderuniversitetet i Finland 1855-04-19. RRS:tStO2kl 1856-04-24. 1. Expeditionssekreterare vid statssekretariatet för Finland 1857-10-20. Ceremonimästare vid kejserliga hovet 1859-09-20. RS:tStO2kl med kejs. krona 1859. RNO 1860-05-17. RRS:tAO2kl 1861-05-05. Avsked från expeditionssekreterarebetattningen 1862-04-23. Anställd i särskilt uppdrag hos ministerstatssekreteraren för Finland 1862-04-23. RS:tAO2kl med kejs. krona 1862-04-03. Avsked från sistnämnda befattning 1863-04-02. Verkligt statsråd 1863-04-02. Ledamot i ordenskapitlet 1863-05-05. KItS:tMLO 1864-05-06, och MexGuadO 1865-03-03. RRS:tW1O3kl 1865-09-11. Stallmästare vid kejs. hovet 1866-10-21–1867-08-10. Avsked från kanslerssekreterarebefattningen 1868-07-11. Hovstallmästares n. h. o. v. 1876-03-12. RRS:tStO1kl 1883-04-14. Stallmästare vid kejs. hovet 1885-08-09. Död 1888-11-12 i Helsingfors. Gift 1861-02-20 med Alexandrine von Bilderling i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1891-06-26 med chefen för hospitalet i Peterhof, statsrådet, med. doktor Alexei Stroganoff, född 1845-11-14), född 1842-8-13 i Sankt Petersburg, död 1915-10-13 i Nya Peterhof, dotter av kollegiirådet Julius von Bilderling och Alexandra Ljubjänovski.

Barn:

 • Alexander, finsk greve, född 1862. Kammarherre. Se Tab. 10.
 • Nikolai, finsk greve, född 1863. Överste. Se Tab. 11.
 • Alexandrine, finsk grevinna, född 1866-09-16. Hovfröken 1893-08-03. Gift 1893-11-24 med översten Vladimir Sjelesnov, från vilken hon blev skild 1912, född 1863-02-13.

TAB 10

Alexander (son av Mauritz Vladimir, tab 9), finsk greve, född 1862-02-03. Elev vid kejsarens pagekår. Avgick utan avslutad kurs. Anställd vid ryska inrikesministeriet 1882-12-22. Kollegiiregistrator. Tillförordnad föreståndare för tryckeriet och ekonomiavdelningen vid staben i finländska militärdistriktet 1884-06-15. Guvernementssekreterare 1887-01-30 med tur från 1886-12-29. RRS:tStO3kl 1888-09-11. Kollegiisekreterare 1890-02-02, med tur från 1889-12-29. Byråchefsadjoint hos överstyrelsen för post- och telegrafväsendet i Ryssland 1891-10-18. Yngre byråchef i ekonomidepartementet av inrikesministeriet 1892-06-10. Titulärråd. RRS:tAO3kl 1894-04-29. Kollegiiassessor. Kammarjunkare vid kejs. hovet 1896-05-26. Tjänsteman av 6. klassen för särskilda uppdrag hos inrikesministern 1896-12-29. Hovråd 1898-01-13 med tur från 1897-12-23. Kollegiiråd 1901-04-14 med tur från 1900-12-30. Statsråd 1904-12-19 med tur från 1901-12-30. Tjänsteman av 5. klassen för särskilda uppdrag hos nämnde minister 1906-09-21. Kammarherre vid kejs. hovet 1906-12-19. Verkligt statsråd 1906-12-19. Tillika hedersledamot av kuratelet för barnasylerna i Sankt Petersburg 1908-02-24 räknat från 1907-10-16. Direktör för de kejserliga uppfostringsanstalterna i Sankt Petersburg 1909-09-21. RRS:tW1O3kl 1909-12-19. RS:tJoh:savJerusalemO 1912-11-15. RRS:tStO 1kl 1915-01-14. Ledamot av skolrådet vid Heliga synoden. Röda korsets utmärkelsetecken 1916-11-27. Gift 1:o 1889-01-20 med Sofie von Mörder, från vilken han 1903-10-28, blev skild, född 1867-07-30, dotter av stalhnästaren vid kejs. hovet Ivan Karlovitj von Mörder. Gift 2:o 1920-11-28 i Petrograd med Viktoria Antonovna Averino, född 1873-12-16.

Barn:

 • 1. Xenia, finsk grevinna, född 1889-10-28 Helsingfors. Gift 1912 med med. och kirurg. doktorn, friherre Georg Petrovitj von Bilderling, död 1918-12-30.
 • 1. Dimitri, finsk greve, född 1890-10-28 i Helsingfors, död i Helsingfors 1891-01-22.
 • 1. Tatiana, finsk grevinna, född 1891-11-19 i Sankt Petersburg. Gift 1918 med fänriken och tjänstemannen vid krigskommissariatet i Petrograd, friherre Andrej Petrovitj von Bilderling.
 • 1. Alexander, finsk greve, född 1894-01-02 i Nya Peterhof, död 1897-11-29 på ett lantgods i närheten av stationen Ljuban.
 • 1. Vladimir, finsk greve, född 1895-07-09 i Nya Peterhof. Deltog i världskriget 1914 och följande år. Kornett vid livgardets dragonregemente. Löjtnant vid livgardets dragonregemente 1916-07-19, med tur från 1916-05-14. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1916-07-27. Stadfäst RRS:tStO3kl med svärd och ros 1917-02-19. RRS:tStAO3kl med svärd och ros 1917-04-04. Stabsryttmästare. Lämnade under revolutionen Ryssland och överflyttade till Nordamerikas förenta stater 1920. Banktjänsteman i New York 1920. Gift 1917-06-11, i Petrograd med furstinnan Maria Barclay de Tolly-Weymann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en herr Semigradov, från vilken hon blev skild), född 1890-05-15, dotter av översten furst Login Barclay de Tolly-Weymann och Catharina Tjernisjev.
 • 1. Kirill, finsk greve, född 1897-09-26, på ett lantgods i närheten av stationen Ljuban. Elev vid kejs. rättsskolan i Sankt Petersburg. Deltog i världskriget 1914. Fänrik vid artilleriet. Lämnade under revolutionen Ryssland och flyttade till Frankrike. Anställd vid ammunitionsfabriken i Soissons 1920, men avgick från befattningen vid ammunitionsfabriken i Soissons 1920.
 • 1. Tamara, finsk grevinna, född 1899-12-15.

TAB 11

Nikolai (son av Mauritz Vladimir, tab 9), finsk greve, född 1863-12-29. Elev vid kejsarens pagekår. Avgick utan avslutad kurs. Standartjunkare vid livgardets ridande grenadjärregemente. Kornett vid livgardets ridande grenadjärregemente 1883-09-16. Placerad på gardeskavalleriets depå 1885-04-27. Chef för lantpolisen i guvernementet Sedletz och placerad på armékavalleriet med löjtnants grad 1889-09-29. Transport till 41. Jamburgska, storfurstinnan Maria Alexandrovnas, dragonregemente 1891-10-13. Stabsryttmästare 1892-04-06. Placerad på armékavalleriets depå 1892-09-13. Stabskapten vid Kusjinska reservbataljonen 1893-02-18. Transport till Geok-Tepeska reservbataljonen 1893-11-09. Kapten 1894-07-13. Transport till avdelta gransbevakningskåren med ryttmästares grad 1897-07-15. Placerad på kårens Transkaspiska brigad 1897. Transport till Sankt Petersburgska brigaden 1900-01-21 och till kårens Transamurska distrikt 1904-01-18. Bevistade kriget mot Japan 1904. Stadfäst RRS:tAO4kl med påskrift för tapperhet 1904-10-07 och S:tW1O4kl med svärd och ros 1904-12-04. Överstelöjtnant 1905-04-30. Stadfäst RRS:tStO3kl med svärd och ros och S:tStO2kl med svärd 1907-10-25. RRS:tAO2kl 1911-04-23. Transport till inrikesministeriet med placering på armékavalleriet 1912-09-20. Överste. Under världskriget inkallad i aktiv militärtjänst och placerad på 2. Paulogradska livhusarregementet. Gift 1886-08-08 med Olga Tjufjaev, född 1863-05-05 i Samara. Rånmördad 1924-06-08 i Sankt Petersburg.

Barn:

 • Alexandrine, finsk grevinna, född 1887-05-23, död 1919. Gift 1913-05-16 med löjtnanten vid Alexandrinska husarregementet Walter Brey.
 • Georg, finsk greve, född 1888-09-18 i Sedletz. Elev vid rättsskolan i Sankt Petersburg. Jur. kandidat. Guvernementssekreterare 1911-06-06 med tur från 1911-05-29. Inskriven vid justitieministeriet 1911-06-00. Extra tjänsteman vid kejsarens kansli för Finland 1911-06-27. Placerad på ryska inrikesministeriet med kvarstående i innehavande befattning 1914-04-25, räknat från 1911-05-29. Kollegiisekreterare 1915-04-19, med tur från 1914-05-29. RRS:tStO3kl 1916-04-23. Tjänsteman av 8. klassen för särskilda uppdrag vid sistnämnda ministerium med kvarstående vid kejsarens kansli för Finland 1916-06-25. Tjänsteman av 6. klassen vid kejsarens kansli för Finland 1916-11-28. Avsked från befattningen vid kejsarens kansli för Finland 1916-11-28. Sekreterare hos agenten för utlandet vid handels- och industriministeriet med kommendering till disposition hos ministeriets agent i Haag 1917-10-13, räknat från 1917-08-06. Avgått från denna befattning. Gift 1917-07-31 med Maria Psjenitjny i hennes 3. gifte, född 1889-10-09, dotter av industriidkaren Semen Psjenitjny.
 • Nikolai, finsk greve, född 1892-01-22. Elev vid rättsskolan i Sankt Petersburg. Gick under världskriget i krigstjänst. Kornett vid livgardets, kejsarinnan Maria Feodorovnas, kyrassiärregemente. Löjtnant vid livgardets 1916-10-24 med tur från samma 1916-05-14. Stabsryttmästare 1917-06-30 med tur från samma år . Död ogift 1918 i Kiev, mördad av upproriska soldater.

TAB 12

Carl Magnus Vilhelm (översiktstab 6, son av Gustaf Mauritz, tab 5), finsk greve, född 1797-03-29 i Sankt Petersburg. Underofficer vid Göta artilleriregemente 1807. Fanjunkare vid livgardet till häst 1809. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1812-12-08. Löjtnant vid livgardet till häst 1817-02-25. Ryttmästare 1822-03-12. Ryttmästare i generalstaben 1823-07-04. Major i generalstaben 1825-03-02. RSO 1825-06-24. Adjutant hos konungen 1828-01-28. Tjänstgöring kabinettskammarherre hos konungen (SAB.) 1831-10-24. Överstelöjtnant i generalstaben 1836-01-28. Avsked ur svensk tjänst med överstes n. h. o. v. 1841-07-22. Överflyttade till Finland och anställd i rysk tjänst med överstelöjtnants grad i arméinfanteriet samt ständig ledamot av överkrigsdomstolen för finska militären och lotsväsendet 1842-11-17. Överste i finska armén 1847-07-18. Generalmajor i armén och ordförande i sagda krigsdomstol 1858-08-03. RRS:tStO1kl 1876-07-17. Död 1878-12-17 i Helsingfors. Gift 1:o 1822-03-01 i Stockholm med Adelaide Sofia Vilhelmina Carolina von Stedingk, statsfru hos drottningen (SAB.) 1829-06-01 från vilken han blev skild 1834-07-29 i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1836-08-10 i Stockholm med överstekammarjunkaren, KVO 1kl, KNS:tOO1kl mm Paul Athanase Fouché, hertig d'Otrante, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1824-06-24 Finspång med stiftsjungfrun, friherrinnan Beata Christina Palmstierna, f. 1799, död 1826. Gift 3:o 1884 i juni med Fromette Marx, född 1846, död 1887-04-14), född 1801-06-25 i Paris, död i Paris 1886-02-11], född 1802-01-28 i Åbo, död 1863-02-25, i Helsingfors, dotter av generalamiralen Viktor von Stedingk, naturaliserad och friherre von Stedingk, och Lovisa Löt. Gift 2:o 1855-05-28 i Helsingfors med Ulrika Christina Vilhelmina Bohman, född 1814-05-26 i Stockholm, död 1892-05-26 i Åbo, dotter av kommissarien Carl Bohman och Ulrika Wåhlberg.

Barn:

 • 1. Magnus, finsk greve, född 1823. Krigshovrättsråd. Död 1897. Se Tab. 13.
 • 1. Vilhelm, finsk greve, född 1828. Kapten. Död 1882. Se Tab. 14.
 • 1. Alexandrine Johanna, finsk grevinna, född 1830-01-07 i Stockholm. Död.
 • 2. Mauritz, finsk greve, född 1844-03-24 i Helsingfors, före föräldrarnas äktenskap, död i Helsingfors 1859-02-10.

TAB 13

Magnus (översiktstab 6, son av Carl Magnus Vilhelm, tab 12), finsk greve, född 1823-09-25, i Stockholm. Student 1840. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1843. Auskultant i Svea hovrätt 1848-12-20. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1849-01-10. Vice häradshövding 1850-01-10. Vice auditör vid livgardet till häst 1850. Auditör vid livgardet till häst 1854-05-09. Krigsfiskal 1860-03-30. LKrVA 1869. Ledamot av internationella domstolen i Alexandria 1874. RVO 1874-12-01. RNO 1878-11-30. Avsked ur internationella domstolen i Alexandria 1883. Tillförordnad kansliråd och byråchef i justitiedepartementet 1884-04-04. Krigshovrättsråd 1884-08-01. TMO3kl 1884. Ånyo ledamot av internationella domstolen i Alexandria 1887–1892. Avsked från krigshovrättsrådsämbetet 1888-09-28. RNS:tOO 1889-05-31. TOO3kl 1893. Död 1897-01-05 i Stockholm. Gift 1866-12-12 i Alexandria med med Ida Valborg Landelius, född 1843-07-13 i Örebro, död 1925-03-28 i Hedvig Eleonora ]] Stockholm, dotter av Carl Landelius och Sara Gustava Grönstedt.

Barn:

 • Anna, finsk grevinna, född 1868-12-27 i Stockholm, död 1922-02-26 Lövstad s socken, Östergötlands län. Gift 1894-08-30 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med regementsauditören Johan Gustaf Schröderheim B, född 1859, död 1896.

TAB 14. (Wä.)

Vilhelm (översiktstab 6, son av Carl Magnus Vilhelm, tab 12), finsk greve, född 1828-07-17. Kofferdikapten. Midshipman vid 1. finska sjöekipaget 1855-02-14. RRS:tAO 4kl med påskrift: för tapperhet 1855-09-02. Transport till överstyrelsen för lots- och båkinrättningen i Finland med löjtnants grad 1857-09-12. Uppsyningsman i Helsingfors lotsfördelning 1857-12-16. Transport med midshipmans grad till ryska flottan i Arkangelsk 1859-10-31. Löjtnant vid ryska flottan i Arkangelsk 1862-01-13. RRS:tStO3kl. Kaptenlöjtnant. RRS:tAO3kl 1874-05-00. Kapten av 2. rangen. Död 1882-08-31 i Åbo. Han deltog med tapperhet i försvaret av Finland under Krimkriget 1855-00-00–1856-00-00. Gift 1858-11-02 i Helsingfors med Emma Augusta Constantia Linderholm, född 1839. Skådespelerska under namnet Arvidson, död 1885-04-15 på Saustila gård i Sagu socken.

Barn:

 • Vilhelm, finsk greve, född 1859-06-23, död 1859-06-25 i Helsingfors.

TAB 15

August Filip (översiktstab 7, son av Magnus Vilhelm, tab 4), född 1768-03-15 Juva Sergeant vid livdragonregementet 1776. Kornett vid livdragonregementet 1778-04-29. Idkade därefter studier vid militärskolan i Karlskrona och vid Collegium Carolinum i Braunschweig. Hemkom till Sverige 1785. Löjtnant vid livdragonregementet 1787-12-19. Kapten i armén och stabsadjutant hos konungen 1787. Överadjutant hos konungen 1790. Major i armén 1790. RSO 1790-05-02. Åtföljde konungen på hans resa till Aachen 1791. Major vid Åbo läns regemente 1791-12-19. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1792-05-15. Avsked 1793-12-16 med tillstånd att såsom generaladjutant av flygeln kvarstå i armén. Avsked ur krigstjänsten 1795-05-11. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 13 bland friherrar 1818-01-30. Verklig kammarherre vid kejserliga ryska hovet 1819-09-27. Död 1839-08-29 Storvik Han ägde Viurila i Halikko socken. Gift 1796-08-25 på Prestkulla i Tenala socken, Nylands län med sinsyssling Johanna Fredrika Lovisa Taube, född 1779-11-13, död 1846-02-07 Vik

Barn:

 • Maria Charlotta Lovisa, född 1798-01-14, död 1800-02-06 på Viurila.
 • Vilhelmina Johanna Augusta, född 1799-08-21, död 1812-05-28 på Viurila.
 • Magnus Reinhold, adopterad finsk greve, född 1801. Kapten. Död 1845. Se Tab. 16.
 • Gustaf Ulrik, född 1814-12-09, död 1819-01-16 på Viurila.
 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1820-12-25, död 1825-02-24 på Lahdentaka.

TAB 16

Magnus Reinhold (översiktstab 7, son av August Filip, tab 15), finsk greve, född 1801-03-18. Adopterad 1812 av sin farbroder Gustaf Mauritz Armfelt. Introducerad på finska riddarhuset under nr 4 bland grevar 1818-09-17. Student i Åbo 1815-06-06. Sergeant vid 1. finska jägarregementet 1817. Fänrik vid 1. finska jägarregementet. Transport till livgardets Moskovska regemente 1819. Underlöjtnant vid livgardets Moskovska regemente. Löjtnant. Gardeskaptens avsked. Död 1845-04-29 i Strassburg. Gift 1825-11-11 med sin faders syssling, friherrinnan Adelaide Gustava Aspasia Armfelt, adopterad grevinna Armfelt, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1846-05-21 med guvernören Johan August von Essen af Zellie, född 1815, död 1873), född 1801-01-13, död 1881-05-19, dotter av kaptenlöjtnanten friherre Fredrik Armfelt och Ulrika Wallman.

Barn:

 • August Magnus Gustaf, finsk greve, född 1826. Kammarherre. Död 1894. Se Tab. 17.
 • Mauritz Vilhelm Romvald, finsk greve, född 1828-02-04, död 1829-01-24 Viurila
 • Gustaf Johan Filip, finsk greve, född 1830-04-14 i Paris. Studerade i Paris och i Strassburg. Tillförordnad lärare i franska språket vid gymnasium i Åbo 1864-10-04. Lärare i franska språket vid gymnasium i Vasa 1867-07-08. Lektor i franska språket vid Alexanderuniversitetet i Helsingfors 1871-06-26. Tillika lärare i franska språket vid normalskolan i Helsingfors 1871-10-01. Död ogift 1880-02-10 i Helsingfors.
 • Hedvig Johanna Vilhelmina Gustava, finsk grevinna, född 1833-03-18, i Åbo, död 1882-12-03. Gift 1851-12-10 på Rauhalinna i Sankt Karins socken, Åbo län med majoren, friherre Vilhelm Otto Casper David Wrede af Elimä, född 1827, död 1878.
 • Carl Magnus Maurits, finsk greve, född 1836. Kammarjunkare. Död 1890. Se Tab. 19.

TAB 17

August Magnus Gustaf (son av Magnus Reinhold. tab 16), finsk greve, född 1826-08-25 i Åbo. Kammarherre vid kejserliga hovet 1883-05-27. Ordförande i Egentliga Finlands lantbrukssällskap och föreståndare för mejeriskolan Gästerby Död 1894-05-26 på Vuorentaka. Ägde Viurila och Vuorentaka i Halikko socken. Gift 1:o 1848-04-02 i Helsingfors med sin syssling, hovfröken, finska grevinnan Olga Lovisa Axelina Armfelt, född 1828-04-02, död 1855-12-13 i Helsingfors och begraven i familjegraven i Halikko kyrka, dotter av generallöjtnanten greve Gustaf Magnus Armfelt och Lovisa Cuthbert-Brooke. Gift 2:o 1858-05-22 i Stockholm, med sin syssling, hovfröken, grevinnan Sigrid Constance Creutz, född 1837-04-10, död 1892-08-06 på Viurila, dotter av godsägaren greve Carl Gustaf Creutz, och hans 2:a fru, friherrinnan Augusta Wrede af Elimä.

Barn:

 • 2. Carl August Reinhold Lars, finsk greve, född 1862. Godsägare. Se Tab. 18.
 • 2. Olga Lovisa Gustava Augusta, finsk grevinna, född 1864-09-11 på Viurila. Gift på Viurila 1890-08-29 med vice häradshövdingen Oswald Severin Wasastjerna, född 1864.
 • 2. Sigrid Johanna Gustava Ragnhild, finsk grevinna, född 1866-04-18 och död 1866-06-03 på Viurila.
 • 2. Eva Wava Anna, finsk grevinna, född 1869-04-04 på Viurila. Död 1938-03-04 i Stockholm. Gift på Viurila 1889-08-25 med sin kusin, greve Erik Ivar Armfelt, född 1865.
 • 2.Elsa Lydia Sigrid Auda, finsk grevinna, född 1871-11-23, död 1873-01-19.
 • 2. Saga Augusta Gustava Adelaide, finsk grevinna, född 1873-11-13 på Viurila. Gift 1896-04-26 med översten Georg Didrik von Essen af Zellie, född 1864.
 • 2. Edit Dido Inga Tyra, finsk grevinna, född 1876-04-03 på Viurila. Gift 1:o 1895-10-21 Åbo med agronomen Carl Frans Fredrik Emil von Haartman, finska adliga ätten nr 168, från vilken hon blev skild, född 1865-05-16 i Sankt Petersburg. Gift 2:o 1907-05-19 Gumböle licentiat Hans Söderling, född 1877-12-11 i Nådendal.
 • 2. Auda Ulrika Dorotea Aspasia, finsk grevinna, född 1879-08-24 på Viurila. Gift 1:o 1902-02-27 i Helsingfors med affärsmannen, filosofie mag. Gunnar Bergroth, från vilken hon 1919 blev skild, född 1876-11-18. Gift 2:o 1923 med godsägaren Carl Johan Dahlström i hans 2:a gifte, född 1876-09-08.

TAB 18

Carl August Reinhold Lars (son av August Magnus Gustaf, tab 17), finsk greve, född 1862-09-08 Rauhalinna Ägde Viurila och Vuorentaka säterier med underlydande i Halikko socken. Gift 1893-09-19 med Juliana (EÄ Julia) Frederikke Adelaide Hoppe, född 1873-06-10, dotter av danske hovjägmästaren Carl Hartvig Hoppe, av dansk adlig ätt, och baronessan Louise Gustava Matilde Fritze Wedel-Jarlsberg.

Barn:

 • Sigrid Elsa, finsk grevinna, född 1894-06-14. Gift 1913-10-05 på Viurila med legationsrådet, jur. utr. kandidat friherre Ernst Fabian Wrede af Elimä, född 1866.
 • Carl-Gustaf August Magnus, finsk greve, född 1897-04-27 på Viurila.
 • Louise Alice Wava, finsk grevinna, född 1899-07-05 på Viurila.
 • Carl Magnus Vilhelm, finsk greve, född 1907-12-12 på Viurila. Agronom. Förvaltare vid Vuorentaka.

TAB 19

Carl Magnus Mauritz (son av Magnus Reinhold, tab 16), finsk greve, född 1836-08-10 på Viurila. Student i Helsingfors 1855-01-26. Kammarjunkare vid kejserliga hovet 1881-04-24. Ägde Rauhalinna i Halikko socken. Död 1890-12-20 i Åbo. Gift 1860-06-15 i Tavastehus med sin sysslings dotter Eugenia Palmfelt, född 1840-05-19, död 1913-03-15 i Åbo, dotter av vice häradshövdingen Axel Gustaf August Palmfelt, och grevinnan Augusta Ulrika Johanna Piper.

Barn:

 • Gustaf Mauritz Gösta, finsk greve, född 1861-05-08 på Rauhalinna. Student i Helsingfors 1880-05-27. Ägnade sig först åt bankverksamhet, därefter åt lantbruk. Död ogift 1925-01-11 i Helsingfors. Ägde Vähä-Rauhalinna i Sankt Karins socken.
 • Carl Eugen, finsk greve, född 1863-02-11 på Rauhalinna. Student i Helsingfors 1883-05-29. Studerade 1884-00-00–1888-00-00 arkitektur vid Polytekniska institutet i Dresden. Extra arkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1888-09-20. Avsked. Köpte 1904 Ala-Lemo frälsehemman i Sankt Karins socken. Död 1908-02-29 barnlös, i Helsingfors och begraven i Åbo. Gift 1890-07-18 på Rauhalinna med Catharina Amalia Dorotea Schmidt, född 1864-04-02 i Dresden, dotter av handlanden Carl Fredrik Louis Schmidt och Maria Augusta Barth.
 • August Magnus, finsk greve, född 1864. Affärsman. Död 1912. Se Tab. 20.
 • Erik Ivar, finsk greve, född 1865-05-04 på Rauhalinna. Förvaltare först av Rautajärvi i Luopiois kapell och sedan av fädernegodset Rauhalinna, som han inköpte. Gift 1889-08-25 Viurila
 • Wava Augusta, finsk grevinna, född 1866-11-07 på Rauhalinna.
 • Filip Harald, finsk greve, född 1868-08-26 i Åbo. Student i Helsingfors 1888-06-28. Kassör och direktörssuppleant i Åbo järnmanufakturaktiebolag. Avsked. Ägde Ala-Lemo i Sankt Karins socken till 1922.
 • Märta Eugenie, finsk grevinna, född 1870-08-02 på Rauhalinna. Gift på Rauhalinna 1895-06-15 med lantbruksrådet William Axel Ramsay, född 1867.
 • Magnus Axel, finsk greve, född 1873. Affärsman. Se Tab. 23.

TAB 20

August Magnus (översiktstab 7, son av Carl Magnus Mauritz, tab 19), finsk greve, född 1864-03-20 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1879-07-20. Avgången 1883-09-30. Anställd vid Åbo järnmanufakturaktiebolag 1883. Verkställande direktör för järnmanufakturaktiebolag 1890. Avsked därifrån 1906-09-30. Ägde Ala-Lemo frälsehemman i Sankt Karins socken 1893-00-00–1904-00-00 och bedrev en kortare tid affärs- och pensionsrörelse i Wiesbaden. Död 1912-10-26 i Åbo. Gift 1888-09-17 i Helsingfors med Aina Constance Favorin, född 1862 i Lempäälä socken, död 1920-07-08 och begraven i Åbo, dotter av löjtnanten Carl August Vilhelm Favorin och Emilia Constance Maexmontan.

Barn:

 • Björn Viking August, finsk greve, född 1890. Banktjänsteman. Se Tab. 21.
 • Carl Magnus Mauritz, finsk greve, född 1891. Direktör. Se Tab. 22.
 • Anna Dido Constance, finsk grevinna, född 1892-11-16 i Åbo. Tjänsteman vid Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors.
 • Brita Isabella Eugenie, finsk grevinna, född 1894-09-18 Ala-Lemo
 • Greta Wava Aspasie, finsk grevinna, född 1896-01-16 på Ala-Lemo, död på Ala-Lemo 1896-08-01.
 • Margareta Lavinia Magdalena, finsk grevinna, född 1899-05-30 Ala-Lemo. Gift 1929-05-21 i Åbo med greven Augustin Ehrensvärd
 • Gustaf Mauritz, finsk greve, född 1901-06-05 på Ala-Lemo. Affärsman i Helsingfors. Död 1934-09-20 i Helsingfors.
 • August Filip, finsk greve, född 1902-09-16 på Ala-Lemo. Tjänsteman vid Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors
 • Dido Ulrika Eleonora, finsk grevinna, född 1903-10-17.

TAB 21

Björn Viking August (översiktstab 7, son av August Magnus, tab 20), finsk greve, född 1890-03-10 i Åbo. Anställd hos Dresdener bank i Wiesbaden 1910-09-01. Tjänsteman vid Nordiska aktiebankens huvudkontor i Helsingfors 1911-10-01. Prokurist och medarbetare i bankirfirman Viktor Tawaststjerna i Helsingfors 1916-10-15. Verkställande direktör för bankirfirman Viktor Tawaststjerna i Helsingfors 1918-11-01. Reservfänrik 1919-05-20. Kontorschef hos Emissionsaktiebolag i Helsingfors 1921-06-01. Tjänsteman vid Nordiska föreningsbankens centralkontor 1924-08-15. RJohO. FFrMM. Gift 1:o 1917-05-27 i Helsingfors med Ingrid Elisabet Anthoni, född 1889-11-17 i Helsingfors, dotter av häradshövdingen i Lojo domsaga Henrik Bernhard Anthoni och Sigrid Matilda Domander. Död 1943. Gift 2:o 1944 med Daisy Schulze, född 1911-01-11, kassörsksa vid Nordiska föreningsbankens huvudkontor. FFrM2kl. FMM.

Barn:

 • 1. Gunvor Ingrid Eugenie, finsk grevinna, född 1918-10-17. Lägre rättsex., FFM. TyskM. Gift 1949-06-04 (1949-05-04 enligt L Påhlsson) i Finska förs, Stockholm ]] med veterinären Nils Gunnar Karlberg från vilken hon blev skild 1922-06-04, distriktsveterinär i Sollebrunns distrikt.
 • Sigrid Marie-Louise Constance, finsk grevinna, född 1919-11-25.
 • Hedvig Ester Elisabeth Margareta, finsk grevinna, född 1922-09-27.
 • 2. Jeanne-Marie Daisy

TAB 22. (Wä.)

Carl Magnus Mauritz (översiktstab 7, son av August Magnus, tab 20), finsk greve, född 1891-10-12 i Åbo. Ägnade sig åt teknisk verksamhet. Attaché vid Finlands legation i Köpenhamn 1920-00-00–1922-12-31. Direktör för Portable Pump Corporation i New York. RJohO. Död 1941-06-11 i Sthlm. Gift 1:o 1916-03-16 med Margareta Margit Lenhardtson, från vilken han 1922-06-20 blev skild, född 1890-09-15. Med. stud., dotter av tandläkaren Jean Albin Mauritz Lenhardtson och Herta Schröder. Död 1922-06-20. Gift 2:o 1923-04-24 i Köpenhamn med Inge Sigria Kirsten (enl. Ebbe Persson) Blechingberg, född 1898-05-27 i Kph.

Barn:

 • 1. Gustaf Mauritz Torsten, finsk greve, född 1917-02-02.
 • 1. Carl Magnus Eugen, finsk greve, född 1918-01-01.
 • 2. Wava Kitty, född 1924-08-10 i Köpenhamn. Hovdam h H K H Tronföljaren Prinsessan Margrethe till Danmark. Överordentlig stiftsdam i hovplats i det adliga stift Vallö i Själland. KFilVRO. DRKMM.


TAB 23

Magnus Axel (son av Carl Magnus Mauritz, tab 19), finsk greve, född 1873-02-25 i Åbo. Student i Helsingfors 1892-06-01. Utexaminerad från tekniska högskolan i Dresden. Extra arkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1896. Avsked 1898. Prokurist hos Åbo järnmanutakturaktiebolag 1906-09-30. Kontorschef hos Åbo järnmanutakturaktiebolag. Anställd hos Finlay son & C:o kontor i Tammerfors. Affärsman i Helsingfors. Död 1932-05-06 i Helsingfors. Gift 1:o 1899-01-26 i Åbo med Edla Bertéa Fitinghoff, från vilken han 1922 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895-08-22, i Åbo med grosshandlaren i Stockholm Gustaf Jakob Eugen Lindgren i hans 2:a gifte, född 1852-02-16 i Stockholm), född 1873-07-06 i Karlstad, dotter av grosshandlaren Ludvig Nikolaus Fitinghoff, och Bertéa Christina Lanner. Död 1931-10-26 i Köpenhamn. 2:o 1922-09-09 med Sabina Gertrud Elisabet Heinefetter, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1901-12-16 med godsägaren Carl Johan Dahlström, i hans 1:a gifte, född 1876-09-08), född 1882-08-17.

Barn:

 • 2. Sagan Eugenie Matilda Wava Sabine, finsk grevinna, född 1924-12-26 i Helsingfors. Gift 1946-10-29 (Finska förs, Sthlm vb nr 129) med företagstj:n Carl Julius Heckscher, född 1923-04-23.

TAB 24

Axel Erik (översiktstab 2, son av Gustaf, tab 2), född 1743-09-13 i Lojo socken. Kom i tjänst 1756. Förare vid Nylands infanteriregemente 1756-12-15. Konstituerad fänrik vid dalregementet 1761-02-03. Fänrik vid Nyland infanteriregemente 1762-07-01. Livdrabant. Avsked från drabantkåren 1765 och från Nylands infanteriregemente 1772-11-04, men dessförinnan död 1772-10-14 Spjutsund Gift, efter erhållet kunglig tillstånd till giftermålet 1769-03-20, med sin kusin, friherrinnan Louisa Ulrika Armfelt, född 1741-03-16 på Gryta gård i likande socken, Uppsala län, död 1788-07-17, avhände sig livet genom hängning Isnäs

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1770-04-08 på Spjutsund, död på Spjutsund 1770-07-05.
 • Ulrika Charlotta, född 1771-04-28, död 1835-01-03 på Isnäs. Gift 1794-09-31 i Örebro med kaptenen vid Nylands lätta dragoner Lars Falck, av ryske kejsaren adlad 1810-06-28 med namnet Falckenheim (introducerad 1818 på finska riddarhuset under nr 171 bland adelsmän), från vilken hon 1816 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1826-11-12 i Pernå socken med Christina Helena Backman, född 1791, död 1845-07-26 på Mörskoms gård i Mörskoms socken), född 1766-06-13, död 1832-02-29 på Mörskoms gård [Wä].
 • Carl Axel, född 1772-08-24. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1781-08-24. Premiärmajor vid Kharkowska regementet i Ryssland och aide de campmajor hos general en chef för ryska trupperna i Polen. Död 1792-09-17 i ryska lägret vid Warschau.

TAB 25

Claes (översiktstab 8, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1706-12-19. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1721. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1728-05-23. Löjtnant 1732-09-06. Regementskvartermästare 1745-09-16. Kapten 1747-05-27. RSO 1748-11-07. Major 1755-05-09. Överstelöjtnant 1765-12-21. Död 1769-04-01. Han bevistade kampanjen i Finland 1741-00-00–1742-00-00. Gift 1748-03-22 i Pernå socken med Hedvig Christina Aminoff, född 1728-12-31, död 1751-12-17 på Sarfsalö och begraven i Pernå kyrka, dotter av generallöjtnanten Henrik Johan Aminoff, och hans 2:a fru Dorotea Charlotta Lillienberg.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1749-06-22, på Sarfsalö. Student i Åbo 1764. Disputerade i Åbo 1765-06-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1765-07-01. Extra ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1767-05-04. Kanslist i justltierevisionsexpeditionen. Avsked 1772-12-03. Lagmans n. h. o. v. 1773-01-13. Död 1805.
 • Louisa Charlotta, född 1750-05-08 på Sarfsalö, död 1821-03-25 Nummenkylä Gift 1770-01-21 på Sarfsalö med kaptenen Bernt Jonas Aminoff, i hans 1:a gifte, född 1729, död 1804.
 • Claes Gustaf, född 1751-12-17 på Sarfsalö, död på Sarfsalö 1751-12-25 .

TAB 26

Erik (översiktstab 9, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1709-02-16. Underofficer vid Nylands infanteriregemente 1721. Fänrik vid Hessiska livgardet 1729. Löjtnant vid Hessiska livgardet 1732-10-26. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1733-10-16. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1747-04-16. RSO 1748-11-07. Major 1749-12-29. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1754-12-02. Överste vid Savolaks läns infanteriregemente 1765-08-01. Överste för Kalmar regemente 1770-09-26. Genom byte transporterad till chef för Österbottens regemente 1772-03-17. Avsked 1772-04-01. Generalmajor. Död 1778-05-09 på Isnäs gård i Pernå socken. Han bevistade kampanjerna i Finland 1741 och i Skåne 1743. Gift 1740-04-22 på Gryta gård i Gryta socken, Uppsala län, med Görvel Ulrika Schönström, född 1719, död 1787-10-25 på Isnäs, dotter av överstelöjtnanten Albrekt Schönström, och Ulrika Adlersten.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1741-03-16 på Gryta gård, död 1788-07-17 på Isnäs. Gift 1769-03-20 med sin kusin löjtnanten friherre Axel Erik Armfelt, född 1743, död 1772.
 • Beata Maria, född 1743, död 1748.
 • Carl Albrekt, född 1746, död 1746.
 • Erik Vilhelm, född 1752-04-29 på Isnäs. Student i Åbo. Auskultant i Åbo hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Fanns 1806-05-24 död vid stranden av Tjuvön i Pernå socken och begraven i Armfeltska graven i Pernå kyrka .
 • Claes Göran, född 1754, död 1758.
 • Otto Reinhold Peter, född 1757, död 1773-10-24 i Lovisa.

TAB 27

Otto (översiktstab 10, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1710-06-30. Volontär vid Nylands regemente 1721. Fänrik vid Nylands regemente 1732. Löjtnant 1742. Död 1732-05-24 och begraven 1732-06-02 i Pernå kyrka. Gift 1735 med friherrinnan Sofin Elisabet Mellin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1751 med överstelöjtnanten Otto Ludvig Taube, född 1712, död 1774), född 1721, dotter av överstelöjtnanten friherre Lorentz Mellin, och Anna Christina Brunow.

 • Barn.
 • Carl Lorentz, född 1738-02-18 i Helsingfors, död 1739 Degerö
 • Lovisa Christina, född 1740-01-21 i Helsingfors, död 1782-04-25. Gift 1777-09-16 med kaptenen vid fortifikationen Fredrik Georg Kempf, i hans 1:a gifte, född 1732-12-15 i Växjö, död 1805-05-02.

TAB 28

Carl Adam (översiktstab 10, son av Otto, tab 27), född 1741-01-24 i Helsinge socken. Kom i tjänst 1754. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1758-09-03. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1768-03-18. Kaptens avsked 1777-10-16. Död 1792-04-13 Degerö Gift 1783-08-14 i Helsingfors (Wä.) med Catharina Becksten, född 1752, död 1803-11-07 i Helsingfors.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1784-04-19 på Degerö, död 1785-03-04.
 • Otto Adam, född 1785-10-02 på Degerö. Student i Åbo 1797 (Lå.). Sergeant 1804 (Wä.). Stabsfänrik vid Nylandsbrigadens infanteriregemente 1804-02-07. 1. adjutant vid Nylandsbrigadens dragonregemente 1807-04-10. 2. löjtnant vid Nylandsbrigadens dragonregemente 1807-12-03. Medalj för tapperhet i fält 1808. Löjtnant vid skånska husarregementet 1810-06-19 och ryttmästare i armén. Avsked 1811-07-02. Ingick i rysk tjänst såsom kapten vid Revalska infanteriregementet (Wä.) 1812-03-31. Major vid kejserliga Narwska infanteriregementet 1816. RRS:tAO2kl. RFrOPlemér. Död ogift 1816 i Frankrike. (Wä.)
 • Catharina Charlotta, född 1788-05-12 på Degerö, död på Degerö 1792-01-20.

TAB 29

Vilhelm (översiktstab 11, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1715-11-28. Kom i tjänst 1729. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1730. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1735. Adjutant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1735-12-18. Fänrik 1741-08-07. Löjtnant vid dalregementet 1742-01-02. Konfirmationsfullmakt 1742-04-21. Regementskvartermästare 1748-04-30. RSO 1749-01-13. Kapten 1749-07-25. Sekundmajor 1757-01-21. Premiärmajor 1760-12-09. Död 1761-07-20, nedsablad av preussiska husarerna i skärmytslingen vid Ferken under pommerska kriget. Han var även med i slaget vid Villmanstrand i Finland 1741-08-17 och blev då sårad i högra armen. Gift 1750-02-01 i Lofta socken, Kalmar län med Ebba Eleonora von Gertten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-03-16 med kammarherren Johan Rudebeck, född 1716, död 1782), född 1730, död 1798-07-07, dotter av överstelöjtnanten Johan von Gertten och Juliana de Besche.

Barn:

 • Adolf Carl, född 1751. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 30.
 • Lovisa, född 1755-02-06, död 1774-08-28 Jonsberg .

TAB 30

Adolf Carl (översiktstab 11, son av Vilhelm, tab 29), född 1751-02-17 på kaptensbostället Sollerö i Sollerö socken, Kopparbergs län. Volontär vid dalregementet 1762. Sergeant vid dalregementet 1762. Sergeant vid Jönköpings regemente 1767-09-17. Sergeant vid Blixenska regementet 1770-03-29. Fänrik vid Blixenska regementet 1700-09-18. Löjtnant 1776-10-08. Livdrabant 1777-08-19. Avsked 1785-05-20. Död 1807-03-12 Hunnerstad. Gift 1781-09-04 i Höreda kyrka med Beata Maria von Kothen, född 1755-01-27 på Hunnerstad, död på Hunnerstad 1829-12-10, dotter av överstelöjtnanten Axel Christoffer von Kothen, och hans 2:a fru friherrinnan Ulrika Fredrika Bildstein.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1783-10-20 på Hunnerstad. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-11-10 på Hunnerstad.
 • Axel Vilhelm, född 1785. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 31.
 • Lovisa Charlotta, född 1787-01-16, död ogift 1813-12-10 på Hunnerstad.
 • Carl Evert, född 1788-05-11 på Hunnerstad. Furir vid Vendes artilleriregemente 1802-07-31. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1804-04-27. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1805-05-05. Löjtnant 1811-08-28. Guldmedalj för tapperhet i fält 1813-10-03. Kapten i armén 1814-11-16. Kapten vid regementet 1815-01-17. Majors avsked 1817-03-26. Kapten i armén 1819-02-16. Kapten vid Jämtlands fältjägarregemente 1823-06-28. Avsked från regementet 1837-06-02. RSO 1839-01-26. CXIV Joh:s med. 1854. Död ogift 1858-12-08 på Hunnerstad. Hån bevistade fälttåget i Pommern 1807 samt krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Beata Sofia Carolina, född 1789-06-20 på Hunnerstad, död ogift 1862-06-27 på Hunnerstad..
 • Ebba Maria, född 1791-02-04 på Hunnerstad. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-06-06 på Hunnerstad.
 • Conradina Christina, född 1793-04-16 på Hunnerstad, död 1869-09-26 i Vena socken, Kalmar län. Gift 1825-05-17 på Hunnerstad med kyrkoherden i Vena pastorat av Linköpings stift Carl Johan von Melen, född 1788-04-10 i Bredestads socken, Jönköpings län, död 1870-01-26 i Vena socken.

TAB 31

Axel Vilhelm (översiktstab 11, son av Adolf Carl, tab 30), född 1785-07-22 på Hunnerstad. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1794-04-18. Guldmedalj för tapperhet i fält 1809-06-29. Stabslöjtnant 1809-07-10. Kapten 1810-05-20. RSO 1818-05-20. Major 1823-07-04. Överstelöjtnant i armén 1836-02-27. Avsked ur krigstjänsten 1836-06-18. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1867-06-20. Han bevistade kriget i Finland 1808, blev fången vid Helsinge, återkom 1809-12-00 samt var med i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Ägde Prinsnäs i Sandsjö socken, Jönköpings län. Gift 1830-12-02 med Helena Sandström, född 1790-06-11 på Viebäck i Almesåkra socken, Jönköpings län, död 1879-03-01 på Hunnerstad, dotter av lantbrukaren Johan Sandström.

Barn:

 • Vilhelm Evert, född 1817-07-28. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1835. Furir vid Kalmar regemente 1837-03-30. Avlade linjeofficcrsexamen (KrAB.) 1839-12-19. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1841-03-30. Löjtnant 1847-12-03. Transport såsom löjtnant till Värmlands fältjägarregemente 1856-07-01. Kapten 1860-02-07. Avsked 1861-07-16. Död ogift 1900-09-06 i Stockholm.
 • Hilda Teresia, född 1819-11-17 på Virestanäs i Virestads socken, Kronobergs län. Död 1905-06-19 i Stockholm. Gift 1853-09-01 på Prinsnäs med notarien Oskar Verner Carl August Alexis Falkenstedt, född 1821, död 1889.
 • Carl-Axel August, född 1831. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 32.

TAB 32

Carl-Axel August (översiktstab 11, son av Axel Vilhelm, tab 31), född 1831-12-14 Stensnäs. Kadett vid Karlberg 1849-02-12. Avgången därifrån 1850-05-13. Agronom. Död 1910-06-11 i Eksjö ]]. Gift 1859-06-20 i Ryssby kyrka, Kronobergs län med friherrinnan Laura Johanna Maria Raab, född 1838-04-23 Ugglansryd Dotter av kaptenen, friherre Adam Johan Raab, och Johanna Gustava Lemchen.

Barn:

 • Sigrid Birgitta, född 1860-09-19 Prinsnäs, död 1888-10-24 i Kungsbacka ]]. Gift 1881-03-10 i Jönköping med godsägaren Arnt Magnus von Heideman, finska adliga ätten nr 196, född 1859-07-16, död 1902, brorson till Carl och Axel Fredrik Heideman, introducerad von Heideman.
 • Ebba, född 1862-06-04 på Prinsnäs. Död 1928-05-24 i Skkoghem i Bollnäs socken, Gävleborgs län (Gävle Hel. Tref. förs, db). Gift 1894-05-12 på Hunnerstad med läns jägmästaren i Gävleborgs län Carl Gustaf Åhman i hans 1:a gifte (G 2:o 1930-08-28 med Johanna Matilda Nilsson, född 1881-06-19 i Gävle), född 1864-03-19 i Vist förs, Älvsborgs län. Död 1933-12-07 i Gävle, Hel. Tref. förs, ]].
 • Hilda Julia Helena (Ellen), född 1864-05-31 Prinsnäs, död 1918-10-21 i Djursholm, Danderyds förs, ]]. Gift 1886-09-25 på Hunnerstad med grosshandlaren i Stockholm Axel Evert Leopold von Melen, född 1857-11-22 i Lösens socken, Blekinge län. Död 1916-10-15 i Danderyds förs, Stockholm län ]].
 • Carl Johan Vilhelm, född 1866. Godsägare. Död 1904. Se Tab. 33.
 • Carl, född 1874-05-14 på Hunnerstad, död på Hunnerstad 1880-08-20.
 • Rut, född 1880-01-31 i Jönköping, död 1880-02-08.

TAB 33

Carl Johan Vilhelm (översiktstab 11, son av Carl Axel August, tab 32), född 1866-05-03 Prinsnäs. Ägde Hunnerstad och Markestad, bada i Höreda socken, Jönköpings län. Död 1904-12-08 på Hunnerstad. Gift 1891-12-31 i Eksjö med Charlotta Constanse Lotten Hultin, född 1868-08-14 i Ryssby socken, Kronobergs län, dotter av byråchefen och jägmästaren Otto Maximilian Hultin och hans 1:a fru Hedvig Lundquist. Död 1943-03-18 i eksjö (db nr 17).

Barn:

 • Carl Gustaf (Gösta), född 1893. Författare.
 • Sigrid Märta Hedvig, född 1894-01-22 på Hunnerstad. Gift 1917-06-02 i Sthlm med filosofie licentiat Sven-Bertil Hansell, född 1893-11-26, skilda genom Stockholms Rådshusrättes utslag 1926-06-01.
 • Otto Maurits Vilhelm, född 1895-04-09. Deltog i världskriget. Död 1918-11-05 »på Frankrikes slagfält» Höreda förs, Jönköpings län
 • Axel Vladimir Carl Filip, född 1898-06-24. Trädgårdsmästare.
 • Anne-Marie, född 1904-10-10. Gift 1931-10-31 i Höreda socken med argonomen Bengt Westberg i hans 1:a gifte från vilken hon blev skild gm Sthlms rr:s utslag 1938-06-07 (gift 2:o 1938-07-28 med Linnéa Alexandra Engholm), född 1900-07-03 i Höganäs förs, Malmöhus län.

TAB 35

Reinhold (översiktstab 12, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1719-10-25. Volontär vid artilleriet 1735. Furir vid artilleriet 1736-04-06. Sergeant 1738-05-20. Fältväbel vid Willebrands regemente 1740-05-08. Fänrik vid dalregementet 1742-01-02. Konfirmationsfullmakt 1742-04-21. Sekundlöjtnant vid dalregementet 1742-06-10. Löjtnant 1743-03-30. Kapten 1749-02-15. RSO 1757-04-28. Överstelöjtnant och kommendant i Kristianstad 1760-06-23. Död 1762-08-15 i Stockholm av svåra blessyrer, dem han erhållit i pommerska kriget. Han var med i slaget vid Villmanstrand, då han blev utplundrad. Och under upproret i Dalarne måste han rymma därifrån. Gift 1750 med friherrinnan Ebba Margareta Wennerstedt, född 1730-04-14, död 1802-04-13 död Runstorp, dotter av presidenten Carl Gustaf Wennerstedt, friherre Wennerstedt, och Ebba Magdalena Hierta.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1752-09-20. Volontär vid dalregementet 1755. Förare vid dalregementet 1761-06-20. Fältväbel vid kronprinsens regemente 1762-09-01. Fänrik vid Björnbergska regementet 1764-07-09. Löjtnant vid Björnbergska regementet 1772-09-09. Genom byte löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1773-03-03. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1779-02-10. Avsked 1781-07-16. Död 1825-09-28 på Löfstad. Gift 1783-12-11 i Bysta kyrka med Florentina Ulrika Hildebrand i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1779-03-07 med kammarherren, friherre Carl Gustaf Fredrik Horn af Rantzien, född 1751, död 1782), född 1760-02-18 Håtunaholm, död 1785-05-21 i barnsäng tillika med barnet, Bysta, därvid det ohyggliga skall hava hänt, att hon blivit skendöd begraven, dotter av ryttmästaren David Henrik Hildebrand, och hans 2:a fru Agneta Sofia Schönström.
 • Erik Fromhold, född 1753, död 1764.
 • Reinhold, född 1763, död 1765.

TAB 36

Fromhold (översiktstab 13, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1721-05-14 i Gävle. Volontär vid artilleriet 1735. Lärkonstapel vid finska artilleriet 1736-04-06. Furir 1738-05-20. Sergeant 1740-05-20. Underlöjtnant 1741-12-04. Konfirmationsfullmakt 1742-10-29. Löjtnant 1743-08-19. Gick i fransk tjänst 1744 och bevistade fälttåget i Flandern 1744. Kapten i fransk tjänst 1745. Kapten vid artilleriet i Sverige 1747-04-23. RSO 1748-11-07. Tygmästare och major 1758-04-25. Överstelöjtnant 1762-06-23. Överste i armén 1763-06-06. Överstelöjtnant vid artilleriet på Gotland (KrAB.) 1763-08-16. Överste för pommerska artilleriet 1764-06-26. Generalmajor i armén 1775-03-09. KSO 1778-12-27. Generallöjtnant 1782-09-01. Överste för Vendes artilleri 1794. Död i tjänsten 1797-06-11 i Stralsund. Gift med Catharina Maria von Schantz, född 1744, död 1823-12-18 på Skogaholm i Svennevads socken, Örebro län, dotter av överstelöjtnanten Malkolm David von Schantz, och hans 1:a fru, Sofia Maria Sulmer.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1766-05-15 i Stralsund. Volontär vid artilleriet i Stralsund 1770-12-12. Sergeant vid artilleriet i Stralsund 1771-01-17. Underlöjtnant 1778-03-18. Kornett vid Schornbergs dragoner i Frankrike, där han dog ogift 1783-11-18.
 • Lars Fromhold, född 1769. Fänrik vid Björneborgs regemente. Underlöjtnant vid artilleriet i Stralsund 1781-11-27. Död 1783-06-29 på Skogaholm.

TAB 37

Carl (översiktstab 13, son av Fromhold, tab 36), född 1764-12-01 i Stralsund. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1770-11-11. Underlöjtnant vid artilleriet 1776-12-18. I fransk krigstjänst 1780–1784. Löjtnant vid artilleriet i Sverige 1785-04-20. Stabsadjutant 1788-04-12. Kapten 1789-04-21. Major vid ridande artilleriet 1793-04-10. Överstelöjtnant och chef för 2. ridande artilleribatteriet 1795-03-01. Överste för Vendes artilleri 1797-07-10. RSO 1799-11-16. Överste för Svea artilleri och direktör över artilleriet 1804-01-03. Avsked från direktörskapet över artilleriet 1805-04-11. Avsked från artilleriet 1812-03-25. Avsked ur krigstjänsten 1816-03-19 med generalmajors n. h. o. v.. Död 1846-01-03 Åkerby och begraven i Wennerstedtska. graven i Svennevads kyrka. Han var i yngre åren i fransk militärtjänst och deltog därunder, i trenne fälttåg samt bevistade fälttåget i Finland 1788. Gift 1798-10-23 i Svennevads kyrka med sin farbroders hustrus brorsdotter, friherrinnan Brita Carolina Wennerstedt, född 1776-08-27 Kungs-Norrby, död 1835-02-25 i Örebro och begraven i Svennevads kyrka, dotter av generalmajoren friherre Gustaf Filip Wennerstedt, och Brita Elisabet Tersmeden C.

Barn:

 • Gustaf Fromhold, född 1799. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 38.
 • Carl Christoffer, född 1802-05-11 i Kristianstad, död i Kristianstad 1803-04-01.
 • Brita Maria, född 1804-07-07, död 1805-02-14 i Stockholm.
 • Carl Filip, född 1806-07-11 i Stockholm. Fänrik vid Närkes regemente 1824-01-13. 2. löjtnant vid Närkes regemente 1830-10-07. Kapten 1839-11-29. Död ogift 1845-09-19 i Örebro och begraven i Svennevads kyrka .
 • Carl August, född 1810-07-02 i Stockholm. Sergeant 1828-04-03. Fänrik vid Närkes regemente 1828-09-17. Löjtnant vid Närkes regemente 1833-06-15. Kapten 1848-06-02. Avsked 1860-09-11. Död 1870-11-30 i Motala. Gift 1:o 1851-07-13 i Kristinehamn med Tora Christina Hagander, död 1853-04-09 Eketorp, dotter av häradshövdingen i Väse med fl. härader av Värmlands län, Johan Hagander och Brita Christina Sundler. Gift 2:o 1867-10-17 med Carolina Sofia Asplund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med civilingenjören Elias Borg), född 1826-12-01, död 1892-08-21 i Stockholm.

TAB 38

Gustaf Fromhold (översiktstab 13, son av Carl, tab 37), född 1799-10-13 i Kristianstad. Korpral 1811-02-09. Kornett vid livregementets husarkår 1816-02-06. Löjtnant vid livregementets husarkår 1822-04-30. Ryttmästare 1826-05-09. 2. major 1832-01-28. RSO 1836-01-28. Överstelöjtnant i armén 1838-09-28. Avsked ur kåren 1843-05-06. Avsked ur krigstjänsten 1845-04-14. Död 1867-12-14 i Örebro. Ägde Åkerby i Gräve socken, Örebro län. Gift 1828-11-23 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län, med friherrinnan Aimée Marianne Åkerhielm af Margretelund, född 1811-01-08 på Dylta bruk, död 1899-03-11 i Örebro, dotter av generaladjutanten friherre Samuel Christian Fredrik Lars Åkerhielm af Margretelund, och Hedvig Christina Burenstam.

Barn:

 • Carl Gustaf Lars, född 1830. Kapten. Död 1909. Se Tab. 39.
 • Hedvig Carolina Mariana, född 1833-05-11 i Örebro, död 1898-06-05 Garphyttan. Gift 1852-09-02 på Åkerby med brukspatronen på Garphyttan Erik Vilhelm Hinnersson, född 1820-11-18 Dalkarlsberg
 • Emilia Juliana Fredrika (Julie), född 1839-12-20 på Åkerby, död 1864-07-20 i Lysekil. Gift 1858-05-12 i Örebro med brukspatronen Carl-Fredrik (EÄ Carl Fredrik) af Geijerstam, i hans 1:a gifte, född 1832, död 1886.

TAB 39

Carl Gustaf Lars (översiktstab 14, son av Gustaf Fromhold, tab 38), född 1830-08-23 Åkerby. Kadett vid Karlberg 1845-09-18. Utexaminerad 1851-06-10. Underlöjtnant vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1851-06-10. Löjtnant 1855-04-12. Kapten 1865-08-15. RSO 1872-05-27. Avsked 1881-07-22. Död 1909-05-05 på Kulla Odensvi förs, Kalmars län ]]. Ägde Kulla och Oppeby i Odensvi socken, Kalmar län. Gift 1864-12-08 i Stockholm med Christina Constance Charlotta (Lotta) Cederbaum, född 1846-06-02 i Jönköping, dotter av löjtnanten Carl Oskar Cederbaum, och grevinnan Charlotta Elisabet Sofia Constance Wrangel af Sauss. Död 1931-08-21 (Odensvi förs, Kalmars län, dn nr 21)

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1866-03-28 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1889-12-13. Student i Lund 1890. Kansliexamen 1900. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1901. Sekreterare vid svensk-norska vicekonsulatet i Cardiff 1902 och vid svensk-norska konsulatet i Riga 1902–1906. Tjänsteman i Sveriges allmän exportförening 1907. Amanuens i kommerskollegium 1911-00-00–1914-00-00. Författare. KPåflS:tGrO 1923. Har från trycket utgivit bl. a. »Min väg till kyrkan». Äger sedan 1909 tillsammans med modern Kulla och Oppeby. Kabinettskammarherre hos påveb 1925. Gift 1909-09-20 i katolska kyrkan i Engelbrekts förs Stockholm med Marie Cecile Josefa Olympia Hajdukiewicz de Pomian, född 1869-03-28 i Stockholm, Off.Frd Acad, S.M. sjv. dotter av ledamoten av polska nationalregeringen i Litauen Alt Josef Carl Hajdukiewicz de Pomian och Jadviga Olympia Pietkiewiez de Tromba.
 • Marianne Eugenia Julie Constance, född 1869-01-27, död 1870-06-18 i Stockholm.

TAB 40

Fredrik (översiktstab 15, son av Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, tab 1), född 1722-08-20. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1734. Volontär vid livgardet 1738. Rustmästare vid livgardet 1739. Förare 1739. Sergeant 1740. Kapten i fransk tjänst 1745. Löjtnant vid Västerbottens infanteriregemente 1747-02-27. Avsked (KrAB.) 1762-05-26. Död 1763-11-03 i Pernå socken Östergötlands län. Gift 1756-12-26 i Österåkers socken, Stockholms län med Johanna Maria von Scheven, döpt 1727-05-18 i Stockholm, död i Stockholm 1773-03-30, dotter av majoren Carl Vilhelm von Scheven, adlad von Scheven, och Anna Elisabet Kruse.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1758-01-13 Runö Page hos prinsessan Sofia Albertina 1772-09-16. Livdrabant 1774-10-28. Fänrik vid Flemingska regementet 1776-10-16. Löjtnant vid Flemingska regementet 1781-11-21. Genom byte transport till artilleriregementet 1787-05-30. Avsked 1787-05-30. Död 1787-05-05 i Pernå socken Östergötlands län.
 • Eleonora Johanna, född 1762-03-16, död 1835-04-02 på Pernå gård i Rose socken, Finland, Gift 1791-01-27 med majoren Carl Fredrik Wallenstierna, född 1754, död 1825.
 • Elisabet Charlotta, född 1763-07-23 i Stockholm.

TAB 41

Fredrik (översiktstab 15, son av Fredrik, tab 40), född 1759-03-16 Runö. Arklimästare 1765. Sergeant vid arméns flotta 1775. Fänrik vid arméns flotta 1778-08-10. Löjtnant 1787-05-30. Avsked 1795-12-20. Ingick 1811 i rysk tjänst såsom kaptenlöjtnant vid Svarta havsflottan (Wä.). Transport till Östersjof lottan 1814 (Wä.) Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 13 bland friherrar. Död 1821-06-26 i Åbo. Gift i Åbo 1792-11-27 med Ulrika Wallman, född 1768-05-01 i Åbo, död 1842-03-27 i Stockholm, och begraven på nya kyrkogården i Stockholm, dotter av rådmannen i Åbo Johan Wallman.

Barn:

 • Ulrika Fredrika, född 1793-09-10, död 1875-01-06 i Åbo.
 • Johanna Carolina, född 1795-07-01 i Åbo. Stiftsjungfru. Död 1878-01-03 i Stockholm. Gift 1824-11-25 i Stockholm med bibliotekarien vid kungliga biblioteket. RNO, filosofie mag. Adolf Ivar Arwidsson, född 1791-08-07 i Åbo, vilken såsom historiarum docens vid universitetet i Åbo förvistes därifrån genom ett kejserligt reskript av den 20 maj 1822, varefter han överflyttade till Sverige. Död 1858-06-21 i Viborg.
 • Gustava Vilhelmina Charlotta, finsk grevinna, född 1798-12-20 i Åbo. Stiftsfröken. Adopterad av sin syssling till grevlig värdighet. Död 1862-04-28 i Helsingfors. Gift 1822-11-21 med bankdirektören i Helsingfors, Axel Federiey, född 1798-07-09 i Åbo (Wä.), död 1854-08-14 i Helsingfors.
 • Adelaide Gustava Aspasie, finsk grevinna, född 1802-01-13. Adopterad av sin syssling till grevlig värdighet. Död 1881-05-09. Gift 1:o 1825-11-11 med sin sysslings son, kaptenen greve Magnus Reinhold Armfelt, född 1801, död 1845. Gift 2:o 1846-05-28 i Söderköping med guvernören Johan August von Essen af Zellie född 1815, död 1873.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: