:

Af Klinteberg nr 359

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna af Klinteberg nr 2188 och 359

Adlad 1807-02-06, introducerad 1808. Friherrlig 1815 enligt 37 § R.F., introducerad 1817. En gren adopterad 1809-06-29 enligt 37 § R.F.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten af Klintberg.

Klinteberg F35900.png

TAB 1

Sven Paulsson, född 1688. Hejderidare i Skåne. Död 1743 i Lavröd i Bosarps socken, Malmöhus län. Gift med Magdalena Hansdotter Schougård i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1744 i Bosarp med skogvaktaren Ola Hansson), död 1763.

Barn:

 • Paul Klinteberg, född 1723. Kyrkoherde. Död 1784. Se Tab. 3
 • Jakob Klintberg, född 1737. Färgare. Död 1798. Se Tab. 2

TAB 2

Jakob Klintberg, (son av Sven Paulsson, tab 1), född 1737-07-18 på Lavröd. Färgare i Gävle 1764 (Uppgifter av framl. rådmannen C. T. Klintberg, Stockholm.). Död i Gävle 1798-01-04. Gift med Anna Christina Nystedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Robert Bennet), född 1728 i Alingsås, död 1792-05-11 i Gävle. (Uppgifter av framl. rådmannen C. T. Klintberg, Stockholm.)

Barn:

 • Carl Peter Klintberg, adlad af Klintberg, född 1767, död 1826. Se adliga ätten af Klintberg nr 2285, tab 1.

TAB 3

Paul Klinteberg, (son av Sven Paulsson, Tab 1), född 1723-02-11, på Lavröd. Kom i Lunds skola 1735. Student i Lund 1742-01-23. Prästvigd 1749-09-20. Fil. mag. 1751-07-04. Kyrkoherde i Härslövs och Säby förss pastorat 1755-05-03. Prost 1765. Död 1784-06-18 [San]. Gift 1756-04-17 med Anna Maria Faxe, död 1735-03-13, död 1784-06-24, dotter av kyrkoherden i Skabersjö pastorat av Lunds stift Vilhelm Faxe och Anna Christina Möller.

Barn:

 • Vilhelm Klinteberg, adlad och friherre af Klinteberg, född 1759, död 1829. Se Tab. 7.
 • Fredrik Ludvig Klinteberg, adlad af Klinteberg, född 1760, död 1812. Se Tab. 4.
 • Svante Klinteberg, adlad och adopterad af Klinteberg, född 1761, död 1845. Se Tab. 23.

TAB 4

Fredrik Ludvig Klinteberg, adlad af Klinteberg, (son av Paul Klinteberg. tab 3), född 1760-04-21 i Härslövs prästgård. Student i Lund 1769 (Ssn.). Elev vid Örlogsflottans skeppsvarv i Karlskrona 1777. Extra underskeppsbyggmästare 1786-06-13. Underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan 1790-12-09. Kapten vid flottornas konstruktionsstat 1793-11-27. Major vid flottornas konstruktionsstat 1795-01-02. RSO 1802-04-28. Överstelöjtnant samt chef för konstruktionsdepartementet vid örlogsflottan 1804-05-02. Adlad 1807-02-06 jämte äldre brodern, men i ordningen före honom (introducerad 1808-04-23 under nr 2188). Död 1812-12-10 i Karlskrona. 'Han författade 1786, på 6 månader, illuminerade konstruktions- och inredningsritningar över de kungl lustfartygen Amphion och Amadis, vilka ritningar av konung Gustaf III skickades till konungen av Bägge Sicilierna. Var från 1795 till 1801, på kungl befallning, i turkisk tjänst för att undervisa turkarna i förbättringen av sjöväsendet, gjorde slutligen 1802 en resa till Danmark, Holland och Frankrike och fick då förste konsulns särskilda tillåtelse att bese de stora hamnarna i Brest, L'Orient, Rochefort och Toulon.' Gift 1807-02-27 i Karlskrona med grevinnan Ulrika Horn af Rantzien, född 1776-05-06 i Karlskrona, död Karlskrona 1854-02-24, dotter av överstelöjtnanten, greve Baltzar Filip Horn af Rantzien, och Gustava Regina Gersdorff.

Barn:

 • Emerentia Gustava Ulrika, född 1808-12-18 i Karlskrona, död där 1850-01-05. Gift 1830-11-12 i Karlskrona med kaptenen Svante Schmiterlöw, född 1799, död 1872.
 • Paul Baltzar Vilhelm Svante, född 1810. Kapten. död 1874. Se Tab. 5.

TAB 5

Paul Baltzar Vilhelm Svante, (son av Fredrik Ludvig Klinteberg, adlad af Klinteberg, tab 4), född 1810-05-26 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1824-10-04. Utexaminerad 1831-10-22. Fänrik vid 2. livgardet 1831-12-22. Underlöjtnant vid sjöartillerikåren 1833-07-06. Kammarjunkare 1838-12-01. Löjtnant vid marinregementet 1843-10-11. Kapten 1856-08-22. RSO 1865-01-28. Avsked 1873-07-30. Död 1874-11-06 i Karlskrona, Amiralitetsförs Gift där 1863-03-15 med Vilhelmina Fredrique Marie (Mina) Sager i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1876-11-06 i Eslöv med kaptenen vid norra skånska infanteriregementet, RSO, Henrik Teodor Wilkens, född 1849-08-03 i Karlskrona, död 1913-09-26, på Romanäs sanatorium), född 1837-12-14 Rödeby ]], död 1895-08-27 dotter av pastorsadjunkten Rolof Sager och Vilhelmina Bersén.

Barn:

 • Vilhelm Baltzar Ernst Ludvig, född 1864 i Karlskrona. Stationsinspektor. Död 1911. Se Tab. 6.
 • Berta Ulrika Turinna Vilhelmina, född 1865-04-16 i Karlskrona, Amiralitetsförs, liksom syskonen. Gift 1899-05-01 Allarp s län med advokaten före detta vice auditören Ernst Tage Dahlström, född 1865-03-28 i Malmö.
 • Emerence Caroline Marie (Emma), född 1866-09-08 i Karlskrona, Amiralitetsförs
 • Louise, född 1868-08-06 i Karlskrona. Gift 1:o 1896-06-04 på Allarp med godsägaren Johannes Elias Markus Mackeprang född 1839-08-22 på Nackebölle på Fyen, Danmark, död 1905-03-29 på Hjortared i Röstånga socken, Malmöhus län. Gift 2:o 1908-09-08 i Karlskrona (Ystads stadsförs, vb) med bergsingenjören Rustan Bergvall i hans 2:a gifte (gift 1:o med Xenia Postuljakova), född 1856-08-21 i Svedala socken, Malmöhus län. Död 1942-09-18 i Lindesberg.
 • Alma Sigrid, född 1869-11-30 i Karlskrona, Amiralitetsförs
 • Agda Ellen, född 1871-06-06 i Karlskrona, död 1903-08-08 Spandelstorp. Gift 1895-07-25 på Allarp med grosshandlaren och före detta ryske vice konsuln i Karlskrona, RVO, Carl Erik Filip Teodor Hjelm i hans 1:a gifte, född 1868-03-13 i Karlskrona. Död 1929-12-13 i Karlskrona stadsförs (db 211).
 • Anna Signe, född 1872-12-06 i Karlskrona. Gift 1904-11-01 Landskrona med sin svåger grosshandlaren Carl Erik Filip Teodor Hjelm i hans 2:a gifte, född 1868-03-13. Död 1929.
 • Baltzar Erik Pontus, född tvilling 1874-10-11 i Karlskrona och död 1875-07-19 i Karlskrona.
 • Axel Baltzar Otto, född tvilling 1874-10-11 i Karlskrona och död 1876-03-25 i Karlskrona.

TAB 6

Vilhelm Baltzar Ernst Ludvig, (son av Paul Baltzar Vilhelm Svante, tab 5), född 1864-02-03 i Karlskrona. Elev vid statens järnvägstrafik 1889. Stationsinspektor vid Röstånga station å Klippan–Röstånga järnväg 1892. Stationsinspektor vid Ljungbyheds station 1895. Död 1911-03-03 i Åstorp (Björnekulla förs, Kristianstads län, db). Gift 1902-11-28 vid Ljungbyhed i Riseberga socken, Kristianstads län med Cecilia (Lisa) Andersson, född 1873-09-14, Västra Kärrstorps förs Malmöhus län.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Henrik Baltzar, född 1904-01-05 vid Ljungbyhed, liksom syskonen. Köpman.
 • Ellen Margarita Vilhelmina, född 1909-08-09 vid Ljungbyhed, Björnekulla förs Kristianstads län. Se Biografica. Gift 1935-03-30 (Maria förs Hälsingborg vb nr 40) med agronomen Malte Fredrik Wijk, född 1904-05-04 i Kristianstads Garnisonsförs
 • Ernst Paul Baltzar, född 1910-08-04 vid Ljungbyhed.

TAB 7

Vilhelm Klinteberg, adlad och friherre af Klinteberg, (son av Paul Klinteberg, tab 3), född 1759-03-15 i Härslövs prästgård, Malmöhus län. Student i Lund 1769 (Ssn.). Jur. examen (Ssn.) 1777-12-20. Auskultant i Göta hovrätt 1778-10-21. Vice häradshövding 1782-08-20. Extra ordinarie notarie i hovrätten 1789-06-19. Häradshövdings fullmakt 1793-01-29. Adjungerad i Göta hovrätt (Ssn.) 1793-08-01. Fiskal i Göta hovrätt 1795-05-13. Civilnotarie 1796-04-25. Häradshövding i Lne m fl härader i Bohuslän 1798-03-27. Lagmans fullmakt 1800-01-09. Vice sekreterare i bondeståndet vid riksdagen i Norrköping 1800. Häradshövding i Allbo, Kinnevalds och Norrvidinge härad av Kronobergs län 1805-03-29. Adlad 1807-02-06 jämte sin yngre broder, men efter honom i ordningen (introducerad 1808-04-23 under nr 2188). Justitieråd 1809-06-09, men avsade sig detta ämbete. RNO 1810-05-04. Lika värdighet med justitiekanslem 1810-06-18. Landshövding i Malmöhus län 1812-06-05. Friherre 1815-08-08 enligt 37 § R.F. (introducerad 1817-05-08 under nr 359). Presidents n. h. o. v. 1818-12-01. KNO 1819-07-17. Död 1829-06-19 i Malmö. Han var en särdeles framstående ämbetsman och förordnades 1806 till ledamot i en kommitté för utarbetande av en lagsamling för de tyska staterna. Gift 1788-06-17 Hulvestorp s socken, Jönköpings län med Hedvig Falk, född 1764-06-04 död 1815-09-22 i Jönköping, dotter av häradshövdingen Magnus Abraham Falk och Hedvig Juliana Andersdotter Falk.

Barn:

 • Andreas Magnus, friherre vid faderns död 1829, född 1788. Lagman. Död 1860. Se Tab. 8.
 • Hedvig Maria, född 1790-01-16 i Jönköping, död i Jönköping 1864-03-18. Gift 1812-08-30 i Aneboda kyrka, Kronobergs län med generaladjutanten och översten Carl Adolf von Gegerfelt, född 1779, död 1837.
 • Fredrika Charlotta, född 1791-07-04 i Jönköping, död 1822-07-03 i Malmö. Gift där 1821-09-30 med överstelöjtnanten vid södra skånska infanteriregementet Bernt Nilsson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1839 i Malmö med Evelyn Christina Rosenberg, dotter av direktören Sven Olof Rosenberg), född 1793-07-17 i Malmö, död 1880-08-28 i Ystad.
 • Otto Vilhelm, född 1792-07-04 i Jönköping. Konstituerad fänrik vid Kronobergs vargeringsbataljon 1808-02-06. Fänrik vid Kronobergs regemente 1809-04-12. GMtf 1809. Transporterad till 2. livgardet 1810-09-06. Löjtnant i armén 1814-07-12. Löjtnant vid regementet 1815-04-18. Kapten vid regementet 1819-03-27. RSO 1827-07-04. Major i armén 1831-08-20 och vid gardet 1835-12-19. Död barnlös 1845-02-07 (1845-02-07) i Stockholm. Han bevistade expeditionen till Västerbotten 1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1838-10-18 i Stockholm med Anna Christina Guillaume, född 1797-08-01, död 1876-01-15 i Stockholm.
 • Göran Fredrik, född 1796. Kammarherre. Död 1867. Se Tab. 21
 • Aurora Christina, född 1798-10-04, död 1821-07-27 på Källeberg i Mularps socken, Skaraborgs län. Gift 1820-01-18 i Malmö med kammarherren Johan Christoffer von Strokirch, i hans 1:a gifte, född 1795, död 1827.
 • Carl Arvid, född 1800. Kammarherre. Död 1856. Se Tab. 22

TAB 8

Andreas Magnus, (son av Vilhelm Klinteberg, adlad och friherre af Klinteberg, tab 7), friherre vid faderns död 1829, född 1788-11-10 i Jönköping. Student i Lund (Lsn.) 1802-10-24. Jur. examen 1806-06-06. Auskultant i Göta hovrätt 1806-06-13. Vice arkivarie i Göta hovrätt 1807-12-18. Kammarjunkare. Kanslist i hovrätten. Häradshövding i Ålbo, Kinnevalds och Norrvidinge härad 1812-12-17 efter fadern. Lagmans n. h. o. v. 1825-12-30. Död 1860-06-05 Örsholm. Gift 1823-09-19 Torp med Carolina Charlotta Humble, född 1802-08-19 på Torp, död 1873-07-07, vid Lysekils badort, dotter av kaptenen Carl Humble och Maria Charlotta Carlheim-Gyllensköld.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Vilhelmina, född 1824-12-23 på Örsholm, död 1892-02-22 i Jönköping. Gift 1845-09-19 i Örs kyrka med häradshövdingen i Norra och Södra Vedbo härads domsaga i Jönköpings län, RNO, Claes Vilhelm Carlsson, född 1815-02-09 i Jönköping, död 1881-09-05 i Eksjö.
 • Carl Vilhelm, friherre vid faderns död 1860, född 1827. Registrator. Död 1907. Se Tab. 9.
 • Axel Fredrik, född 1829. Lantbrukare. Död 1882. Se Tab. 11
 • Magnus Henrik, född 1830. Överstelöjtnant. Död 1899. Se Tab. 12.
 • Paul Edvard, född 1832. Lantbrukare. Död 1889. Se Tab. 15
 • Knut Alfred, född 1834. Överste. Död 1905. Se Tab. 16
 • Johan Robert, född 1835. Överstelöjtnant. Död 1911. Se Tab. 20.
 • Fredrika Adelaide, född 1838-10-06 på Örsholm, död 1924-04-06 i Stockholm. Gift 1868-09-17 på Örsholm med löjtnanten Folke Salomon von Krusenstierna, född 1838, död 1913.

TAB 9

Carl Vilhelm, (son av Andreas Magnus, tab 8), friherre vid faderns död 1860, född 1827-12-15 på Örsholm. Student i Lund 1848-11-04. Kameralexamen 1851-06-05. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1853-07-15. Konstituerad kammarskrivare 1858-04-09. Fullmakt på denna tjänst 1861-05-17. Tillförordnad registrator 1864-10-07. Fullmakt på denna tjänst 1865-03-31. RVO 1876-12-01. Avsked 1896. Död 1907-06-26 i Stockholm. Gift 1878-12-04 i Stockholm med Ulrika Evelina Sjögreen, född 1849-12-04 i Jacobs förs, Stockholm, dotter av notarien Johan August Sjögreen och Eva Carolina Öhrström. Död 1934-01-20 i Stockholm, Kungsh. förs (db 17).

Barn:

 • Rolf, född 1880-06-30 i Stockholm, död i Stockholm 1880-07-03.
 • Elsa Hedvig Carolina, född 1882-03-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Extra biträde hos generalpoststyrelsen 1904-12-28. Postexpeditör hos generalpoststyrelsen 1909-12-28. 1937-06-05 tilldelad medaljen i guld av femte storl. med inskrift "För nit och redlighet i rikets tjänst".
 • Bror August Carlsson, född 1884. Kamrer. Se Tab. 10

TAB 10

Bror August Carlsson, (son av Carl Vilhelm, tab 9), friherre vid faderns död 1907, född 1884-10-28 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1903-05-19. Reservofficersexamen 1907-08-20. Anställd vid Sveriges allmänna hypoteksbank 1907. Underlöjtnant i 2. livgrenadjärregementets reserv 1907-12-31. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementets reserv 1914-10-01. Avsked 1918-08-14. Kamrer i Sveriges allmänna hypoteksbank 1921. Gift 1909-10-12 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med Aina Johnson, född 1884-06-06 i Kopparberg i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. dotter avtrafikdirektören John lohnson och Jane Mary Ryott.

Barn:

 • Elisabet, född tvilling 1913-05-25 i Matteus förs, Stockholm ]], död 1913-05-25.
 • Marianne, född tvilling 1913-05-25 i Matteus förs, Stockholm ]], död 1913-05-25.
 • Ingrid Jane Margareta, född 1917-02-22 i Stockholm. 1936-05-23 avlagt studentexamen i Stockholm. Leg. sjukgymnast, sodonom.
 • Eva Aina Catharina, född 1920-04-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. 1939 avlagt studentexamen, socionom.

TAB 11

Axel Fredrik, (son av Andreas Magnus, tab 8), född 1829-05-26 på Örsholm. Död 1882-01-04 i Jönköping. Arrenderade Borsna med underlydande i Ryssby och Berga socknar, Kronobergs län samt ägde Torp och Målskog i Bankeryds socken, Jönköpings län samt gård i Jönköping. Gift 1:o 1863-09-17 på Borsna med Ebba Augusta Terese Adelaide Lagerbielke, född 1838-06-19 Kvarnagården, död 1875-11-17 i Jönköping, dotter av kammarjunkaren Peter August Lagerbielke, och Jacquette Julie Gyllenadler. Gift 2:o 1877-04-25 i Jönköping med Charlotta Vilhelmina (Mina) Bratt, född 1838-09-12 i Kristine förs, Jönköping ]], död i Jönköping ]] 1918-06-24, dotter av bergsfogden Johan Fredrik Bratt och Elisabet Charlotta Sjögren.

Barn:

 • 1. Adelaide Julia Carolina (Ida), född 1865-07-09 på Borsna. innehade Skogshöjds pensionat i Södertälje. Död 1936-03-30 i Södertälje (db 16) begr. i Jönköping.
 • 1. Gerda Augusta Fredrika, född 1867-10-27 på Torp. Gift 1903-10-07 med direktören Axel Vilhelm Emil Rudolf Enell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1891-09-08 i Trosa med Emmy Alida Concordia Frölander, från vilken han 1898-12-15 blev skild, född 1871-02-18 i Trosa, dotter av grosshandlaren Robert Frölander och Emma Tornbohm), född 1859-09-08 Fluxerum. Död 1941-05-28 i Norrviken.
 • 1. Folke Fredrik, född 1869-08-15 på Torp, Bankaryds förs Jönköpings län. Bokhållare på Oretorp i Vittsjö socken, Kristianstads län 1892. Bokhållare Herrestad s socken, Värmlands län 1893–1894. Bokhållare Ekenäs 1895–1902. Ägde Sandtorp vid Norrköping 1902–1905. Tjänsteman hos aktiebolaget Ljungqvists tapetfabrik, Norrköping 1905–1909. Ägde tillsammans med sin svåger Enell Bredvik i Södermanland 1909–1917. Tjänsteman i Luth & Roséns elektriska aktiebolag 1917.

TAB 12

Magnus Henrik, (son av Andreas Magnus, tab 8), född 1830-09-26 på Örsholm. Kadett vid Karlberg 1844-09-02. Utexaminerad 1851-03-19. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1851-03-26. Lantmäterielev 1851-12-15. Löjtnant 1854-09-05. Kapten 1869-07-06. Förvaltare Spånghult s socken, Kronobergs län 1871–1877. RSO 1873-05-14. Direktör i Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1876–1895. Major 1879-05-30. Överstelöjtnant och 1. major 1881-08-06. Ledamot av Kronobergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1885–1888. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1888-11-02. Ordförande i Diö stärkelsefabriksaktiebolag 1894–1895. Död 1899-11-30 i Stockholm. Arrenderade Skälsnäs i Tjureda socken 1862–1866, Borsna i Ryssby socken och Berga, båda i Kronobergs län 1866–1871 samt Östrabo vid Växjö 1879–1888. Ägde Höreda i Ormesberga socken, Bergön i Stenbrohults socken 1875–1895 och Virkenhult i Virestads socken 1881–1895, alla i Kronobergs län. Gift 1862-03-20 i Härslövs prästgård Malmöhus län med Sofia Ulrika Catharina Aspelin, född 1840-03-08 i Kristianstad ]], död 1903-05-29 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Jonas Aspelin och Catharina Charlotta Björklund.

Barn:

 • Hedvig Charlotta (Hedda), född 1862-12-07 på Skälsnäs. Gift 1881-10-20 i Växjö med före detta generallöjtnanten före detta chefen för fortifikationen, KSO1kl, KVO1kl m m, Carl David Ludvig Vilhelm Vilhelmsson Munthe, född 1849-06-07 på Mogård i Långaryds socken, Jönköpings län. Död 1937-01-08 å Lidingö.
 • Carl Henrik Humble, född 1864. Bruksförvaltare. Död 1927. Se Tab. 13.
 • Svante Magnus Humble, född 1865. Sjökapten. Död 1912. Se Tab. 14.
 • Knut Vilhelm, född 1867-05-19 på Borsna, död 1867-05-20.
 • Sofie Elisabet Fredrika, född 1868-08-01 på Borsna, död på Borsna 1868-12-25.
 • Anna Carolina, född 1873-03-28 på Spånghult, död på Spånghult 1873-04-27.

TAB 13

Carl Henrik Humble, (son av Magnus Henrik, tab 12), född 1864-02-09 på Skälsnäs. Volontär vid Kronobergs regemente 1881–1885. Inspektor på Alsters bruk i Karlstads socken, Värmlands län 1888–1890. Arrenderade Kärne i Grava socken, Värmlands län 1890–1907. Ägde Romstad i Fågelviks socken, Värmlands län 1907–1913 och Vrena i Vrena socken, Södermanlands län 1913–1915. Bruksförvaltare vid Hörnsjö-Fors bruk i Västerfärnebo socken, Västmanlands län 1915–1925. Reseombud 1925. Död 1927-12-02 i Västerås. Gift 1890-10-04 Gunnerud med Carola Valborg Agate (Wala) Kallin, född 1870-06-21 i domkyrka förs, Göteborg, dotter av bruksägaren Anton Kallin och Valborg Grönqvist. Död 1942-05-03 i Karlstad.

Barn:

 • Carola, född 1891-05-19 på Kärne och död 1891-07-07 på Kärne.
 • Greta Wala , född 1893-05-12 på Kärne, liksom syskonen. Gift 1917-09-06 i Örebro (Västra Färnebo förs, Värmlands län, vb) med godsägaren Erik Ivar Insulander, född 1889-03-13 i Göteborg.
 • Carl Alrik, född 1896-05-16 på Kärne. Bokhållare vid Hörnsjö-Fors bruk. Förvaltare vid Hedås i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län 1928. Gift 1928-10-20 i Lidingö med Ruth Nielsen, född 1903-05-22 i Bergen, Norge, dotter av avdelningschefen Henrik Martin Nielsen Stensvik och Clara Kristine Stöldal Olsen.
 • Carin Carlsdotter, född 1901-07-05 på Kärne, Grava förs, Värmlands län. Anställd hos Allmänna svenska elektriska aktiebolaget i Västerås 1925.
 • Birgit Agate Carlsdotter, född 1903-03-13 på Kärne, Grava förs, Karlstad. Gift 1939-05-24 i Stockholm (Engelbrekts förs vb nr 118) med jägmästaren, disponent Axel Rudolf Blomberg i hans 2:a gifte, född 1882-11-16.

TAB 14

Svante Magnus Humble, (son av Magnus Henrik, tab 12), född 1865-05-29 Skälsnäs. Idkade utrikes sjöfart i Handelsflottan 1882–1887. Styrmansexamen 1886. Ångbåtsbefälhavarexamen 1887 samt sjökaptensexamen 1888. Reservofficersaspirant vid flottan 1888. Underlöjtnant i flottans reserv 1890-05-02, förste styrman hos ångfartygsaktiebolaget Södra Sverige 1891. Befälhavare på dess ångfartyg Skandia 1895. Löjtnant i flottans reserv 1899-03-24. Avsked 1906-01-19. Död 1912-03-09 i Stockholm (Lidingö förs, db). Gift 1891-12-28 i Västervik med Maria (Maja) Aspelin, född 1865-02-25 i Västervik, död 1937-04-24 å Stocksund (Lidingö db nr 42), dotter av sjökaptenen Carl Ludvig Aspelin och Matilda Henriette Monier.

Barn:

 • En dotter, född 1892-08-16 i Stockholm, död 1892-08-16 odöpt.
 • Carl Henrik Erik Humble, född 1894-11-19 i Stockholm. Styrmansexamen i Kalmar 1913-05-29. Sjökaptensexamen i Stockholm 1917. Anställd hos Stockholms rederiaktiebolag Svea. Utvandrad till Vancouver, Canada.
 • Sten Humble, född 1896-08-25 i Stockholm.
 • Signe Hedvig Maria Humble, född 1901-01-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1927-06-12 i Lidingö-Brevik med köpmannen Eric Wilhelm Törnqvist, född 1895-10-12.
 • Knut Svante Humble, född 1905-10-08 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs

TAB 15

Paul Edvard, (son av Andreas Magnus, tab 8), född 1832-04-19 på Örsholm. Död 1889-10-09 i Jönköping. Arrenderade Örsholm och Snuggetorp 1860–1868. Ägde Attarp med underlydande i Bankeryds socken, Jönköpings län, Kaptensbo vid Jönköping samt gårdar i Jönköping. Gift 1866-04-19 i Jönköping med Matilda Augusta Juberg, född 1838-09-10 Tannefors, död 1909-01-08 i Linköping, domkyrka förs, dotter av lantbrukaren Anders Juberg och Inga Lovisa Bergström.

Barn:

 • Axel Anders Magnus, född 1867-03-05 på Örsholm, död 1889-08-26, skjuten genom vådaskott under segling utanför Göteborg.
 • Svante Edvard, född 1868-04-13 på Örsholm. Järnvägsingenjör i Argentina 1890–1892. Maskiningenjör hos ett ångfartygsbolag i Rangoon i Birma 1893–1895. Död 1917-01-26 i Singapore. Innehade en etnografisk handel i Singapore på Malackahalvön sedan 1895.

TAB 16

Knut Alfred, (son av Andreas Magnus, tab 8), född 1834-02-11 på Örsholm. Kadett vid Karlberg 1850-12-16. Utexaminerad 1855-01-20. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1855-01-31. Extra lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsakademien å Karlberg 1857-08-26–1860-06-01. Kompaniofficer vid krigsakademien 1858-09-01–1860-06-01. Löjtnant 1858-11-02. Kapten 1875-04-02. RSO 1876-12-01. Major 1883-05-11. Överstelöjtnant och chef för Smålands grenadjärbataljon, nu kår, 1887-05-06. Överste i armén 1893-02-03. Avsked från Smålands grenadjärbataljon, nu kår med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå 1894-07-13. Avsked ur krigstjänsten 1895-08-09. Död 1905-10-05 i Växjö. Arrenderade Karlsnäs i Nydala socken, Jönköpings län 1862–1864, Billa Nygård i Hemmesjö. socken, Kronobergs län 1865–1868 samt ägde Örsholm med Snuggetorp 1868–1896. Gift 1865-09-07 i Växjö domkyrka med Fredrika Catharina Ottiliana Aschan, född 1844-04-11 Karlsjö, död 1924-08-01 i Oscars förs,Stockholm och jordfästes 1924-08-06 i Växjö domkyrka, dotter av bruksägaren Carl Georg Aschan och friherrinnan Ottiliana Agata Wrede af Elimä.

Barn:

 • Hedvig Maria (Hedda), född 1869-05-17 på Örsholm, liksom de följande syskonen. Död 1936-10-18 å Östrabo biskopsgård vid Växjö (Växjö landsförs db nr 37). Gift 1900-06-26 i Växjö domkyrka med biskopen i Strängnäs stift, LVO, teol. doktor Nils Samuel Stadener, född 1872-03-30 i Asarums socken, Blekinge län. Död 1937-08-06 i Malmö.
 • Axel Gustaf, född 1870-05-06 på Örsholm, Örförs, Kronobergs län. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1890. Avsked från krigstjänsten 1892. Sjukgymnast vid H. Kellgrens gymnastikinstitut i London 1892–1896. Innehade Kellgrenska dotterinstitutet i Paris 1897–1903. Därefter enskild praktik i Cannes, San Remo och Rom. Delegat för svenska röda korset i Ryssland 1916–1917. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. SMsjv. FFrK 4kl m sv. ÖRKHt2kl m krigsdek. PrRKM2kl. Äg. turisthotellet i Gränna. Gift 1920-06-06 i Jönköping (Gränna förs vb) med Hulda Sofia Hansson född 1884-05-13 Joastorp. dotter avlantbrukaren Julius Hansson och Lovisa Charlotta Ohlson.
 • Sofia Carolina, född 1871-09-07 på Örsholm. Tjänsteman i Svenska handelsbanken. Avsked. Död 1934-04-27 i Stockholm, Oscars förs.
 • Ottilia Marianne, född 1873-10-21 på Örsholm, död ogift 1922-02-22 i Oscars förs,Stockholm och gravsatt 1922-03-01 i Växjö.

TAB 17

Carl Magnus, (son av Knut Alfred, tab 16), född 1866-08-25 enl. åldersbetyg (1865-08-25 enl. db) på Billa Nygård, Hammesjö förs Kronobergs län. Ingenjör vid statens järnvägsbyggnader i Norrland 1888–1890. Ägde stensliperi i Örs socken, Kronobergs län med filial i Lund under firma af Klinteberg & Östberg 1893–1895. Ägde Fröset mellangården i Fröderyds socken, Jönköpings län 1901–1911. Statens kontrollör vid socker- och brännvinstillverkningen 1911–1923. Död 1932-04-19 å lasarettet i Lund, Malmöhus län (db 94). Gift 1897-10-09 i Landskrona med Maria Elisabet Charlotta (Betty) Fritsch, född 1867-04-26 Säbyholm, dotter av vice konsuln Christian Vilhelm Edvard Fritsch och hans 1:a fru Maria Elisabet Aspelin.

Barn:

 • Knut Vilhelm, född 1898. Banktjänsteman. Se Tab. 18
 • Magnus Vilhelm, född 1901-11-01 i Växjö. Studentexamen 1921-05-28. Officersaspirant vid södra skånska infanteriregementet 1921-06-15. Transporterad till Kronobergs regemente 1923-09-01. Officersexamen 1923-12-15. Fänrik vid Kronobergs regemente 1923-12-31. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1925-12-31. Löjtnant 1927-06-27. Gift 1927-10-08 Luleå med Agnes Carin Malm, född 1907-06-30 i Trollhättan, dotter av generaldirektören Carl Gustaf Malm och Agnes Jenny Cederberg. Se Tab. 18 1/4
 • Hugo Baltzar, född 1903-03-04 i Uppåkra i Vallsjö socken, Jönköpings län. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1925-10-00. Assistent vid Svenska sockerfabriksaktiebolagets fröförädlingsanstalt vid Hilleshög, Landskrona 1925–1927. Betinspektör vid Svedala sockerfabrik 1928. Se Tab. 18 1/2.

TAB 18

Knut Vilhelm, (son av Carl Magnus, tab 17), född 1898-08-05 i Älmhults förs Kronobergs län. (Stenbrohults förs Kalmar län). Genomgick Malmö handelsgymnasium 1918–1920. Bokhållare i Torna, Bara och Harjagers härads sparbank i Lund 1921. Kassör i Lund. Turistledare. Se Biografica. Gift 1926-05-29 i Lunds stadsförs ]] med Astrid Linnea Holmberg född 1902-02-11 i Lund, Malmöhus län. Dotter avkonservatorn Otto Rudolf Holmberg och Anna Svensson.

Barn:

 • Marianne Elisabet, född 1927-10-01 i Lund. Ex barnträdgårdslärarinna. Förskollärare.
 • Fredrik Otto Vilhelm, född 1933-04-20.

TAB 19

Knut Henrik, (son av Knut Alfred, tab 16), född 1867-10-26 på Billa Nygård i Hemmesjö förs, Kronobergs län. Inspektor på Örsholm och Snuggetorp, båda i Örs socken, Kronobergs län 1887–1894, Rönneholm 1895, Sanna 1896 och Hällsbäck 1897. Ägde Höglunda i Nors socken, Värmlands län 1898–1904. Sedan köpman. Död 1936-01-01 i Jönköping, Kristina förs.

Barn:

 • Märta Ottiliana, född 1901-12-15 i Nors förs, Värmlands län. Död 1931-09-21 i Eksjö
 • En dödfödd son, född 1904.
 • Erik Henrik, född 1908-05-20 i Mjölby förs, Östergötland. Lantbruksinspektor. Anställd i handelsflottan 1926.

TAB 20

Johan Robert, (son av Andreas Magnus, tab 8), född 1835-12-04 på Örsholm. Sergeant vid Kronobergs regemente 1853-03-01. Studentexamen 1854-12-12. Officersexamen 1855-12-21. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1856-02-28. Transporterad till Smålands grenadjärbataljon 1856-09-17. Löjtnant 1859-11-01. Anställd såsom premiärlöjtnant vid danska arméns 4. infanteriregemente 1864-04-09–1864-08-23 samt deltog därunder i försvaret av Dybbölsställningen 1864-04-13–1864-04-18 och i försvaret av ön Als 1864-04-19–1864-06-29, där han 1864-06-29 blev fången. Befriad ur fångenskapen 1864-08-22. RDDO 1864-10-06. Kapten i svenska armén 1875-05-21 och vid Smålands grenadjärbataljon 1876-11-17. DFM 1877-05-09. RSO 1878-11-30. Ledamot av styrelsen för Östergötlands enskilda banks avdelningskontor i Eksjö 1878–1887. Major vid Västerbottens fältjägarkår, nu regemente, 1887-04-29. Överstelöjtnant i armén 1893-09-15. Avsked från regementet 1893-12-22. Död 1911-04-05 i Växjö. Arrenderade Merhult i Korsberga socken, Jönköpings län 1866–1870 samt ägde gård i Jönköping 1888–1895. Gift 1866-10-18 Näsby med Georgina Augusta af Klercker, född 1839-05-05 i Kristianstad, död 1878-10-12 i Eksjö, dotter av kaptenen Göran af Klercker B, och Johanna Christina Carolina Gram.

Barn:

 • Julia Carolina Jeannette, född 1867-09-13 på Merhult.

TAB 21

Göran Fredrik, (son av Vilhelm Klinteberg, adlad och friherre af Klinteberg, tab 7), född 1796-05-29 i Jönköping. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1812-01-20. Stabsfänrik vid konungens eget värvade regemente 1812-07-28. Löjtnants n. h. o. v. 1815-08-08. Löjtnant vid vid konungens eget värvade regemente 1817-10-17. Kammarjunkare 1822-02-15. Kammarherre 1825-08-10. Kapten i armén 1827-04-25. Kapten vid sjöartillerikåren 1829-04-04. RSO 1837-09-20. Major vid marinregementet 1848-02-25. Överstelöjtnant vid marinregementet 1855-01-31. Avsked 1856-02-28. Död 1867-08-08 Hanaskog s län. Gift 1:o 1830-09-10 med sin kusin Augusta Fredrika Vilhelmina Klinteberg, född 1803-01-23 Åkerby, död 1837-11-24 i Karlskrona, dotter av lagmannen Svante Klinteberg, adlad och adopterad af Klinteberg, och hans 2:a fru Gustava Ulrika Charlotta Ström. Gift 2:o 1839-07-26 med sin kusin, den 1:a fruns halvsyster Christina Gustava Constantia Klinteberg, född 1817-01-31, död 1843-02-11 i Karlskrona, dotter av lagmannen Svante Klinteberg, adlad och adopterad af Klinteberg, och hans 2:a fru Lovisa Carolina Schultz. Gift 3:o 1847-06-23 i Landskrona med grevinnan Hedda Ulrika Wrangel af Sauss, född 1821-09-14 i Landskrona, död 1912-07-31 i Södertälje (Klara förs, Stockholm, db), dotter av generalmajoren, greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, och Lovisa Ulrika Ehrenborg.

Barn:

 • 1. Vilhelm, född 1831-06-14 i Karlskrona liksom syskonen. Student i Lund 1849-12-00. Examen till rättegångsverken 1854. Auskultant i Göta hovrätt 1854. Tjänstgjorde i olika ämbetsverk i Stockholm till 1859. Död ogift 1919-04-14 i Vetlanda.
 • 1. Svante Fredrik Casper Rudolf, född 1834-05-16 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1848-04-01. Utexaminerad 1854-04-22. Sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1854. Död 1860-03-19 på Örsholm.
 • 2. Hedvig Augusta Lovisa Aurora, född 1840-07-11 i Karlskrona, död ogift 1866-09-25 i Lund.
 • 3. Fredrik, född 1852-04-02 i Karlskrona. Mogenhetsexamen i Lund 1871-05-20. Student i Lund 1871. Jur. preliminärexamen 1873 och examen till rättegångsverken 1875-05-27. Auskultant i Svea hovrätt 1875-09-01. Extra ordinarie notarie 1875-09-28. Vice häradshövding 1878-06-26. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1883-08-01. Fiskal 1885-04-30. Assessor 1888-12-21. Hovrättsråd 1895-07-29. RNO 1895-11-30. KNO2kl 1909-06-06. Avsked 1913-10-31. Död ogift 1922-03-17 i Stockholm (Klara förs, Stockholm, db).

TAB 22

Carl Arvid, (son av Vilhelm Klinteberg, adlad och friherre af Klinteberg, tab 7), född 1800-09-13 i Jönköping. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1815-06-13. Fänrik vid Jönköpings regemente 1815-07-11. Officersexamen 1815-10-22. Transporterad till södra skånska infanteriregementet 1820-03-30. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1821-05-08. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1824-11-02. Kammarjunkare 1824-08-30. Kammarherre 1838-03-14. Lanträntmästare i Malmöhus län 1842-01-25. RVO 1853-04-28. Död 1856-11-07 i Malmö. Gift där 1830-11-01 med Helena Petronella Wulff, född 1803-08-02 i Malmö, död i Malmö 1868-02-28, dotter av lagmannen Göran Wulff och Catharina Margareta Cronsjö.

Barn:

 • Hedvig Margareta Helena Fredrika (Hedda), född 1831-11-18 i Malmö, död i Malmö 1907-10-17. Gift 1862-12-17 med överstelöjtnanten Gustaf Viktor Lindencrona, född 1818, död 1908.
 • Carl Fredrik Göran Vilhelm, född 1841-11-15 i Malmö. Student i Lund 1858. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1858-12-18. Officersexamen 1859-12-20. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1860-08-21, tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1867-05-27. Löjtnant i armén samt generalstabsofficer 1868-08-26. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1870-05-10. Kapten i armén 1875-02-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén och generalstabsofficer 1875-02-05. Avsked ur krigstjänsten 1885-12-04. Död ogift 1891-01-15 i Malmö.

TAB 23

Svante Klinteberg, adlad och adopterad af Klinteberg, (son av Paul Klinteberg, tab 3), född 1761-07-17 i Härslövs prästgård, Malmöhus län. Student i Lund 1769. Jur. examen 1780-06-14. Auskultant i Göta hovrätt 1780. Vice häradshövding 1783. Advokatfiskals fullmakt (Ssn.) 1794-03-00. Häradshövding i Upplands norra domsaga (Ssn.) 1795-04-21. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1798. Lagmans titel (Ssn.) 1808-12-17. Adlad 1809-06-29 enligt 37 § R.F. samt adopterad på sina bröders adliga nummer (introducerad 1810-08-11). RNO 1832-06-24. Död 1845-03-12 och slöt själv sin adliga ättegren. Gift 1:o 1795 med Gustava Ulrika Charlotta Ström, född 1774, död 1809-04-24, dotter av kaptenen i ostindiska kompaniets tjänst Gabriel Ström och Lona Clementina Maule, syster till krigsrådet Jakob Maule, naturaliserad Maule. Gift 2:o 1812-03-03 i Stockholm (Ssn.) med Lovisa Carolina Schultz, född 1783-04-03, död 1825-02-22, dotter av apotekaren och intendenten vid Karlsbergs hälsobrunn Daniel Viktor Christian Schultz och hans 2:a fru Beata Elisabet Wadman.

 • Barn.
 • 1. Emilie Laurentia, född 1796-11-19 Närlinge, död 1866-01-11 i Kristianstad. Gift 1825-03-02 med kanslisten Anders Ulrik Sjöcrona, född 1795, död 1835.
 • 1. Vilhelm Fredrik, död späd.
 • 1. Leonard, död späd.
 • 1. Matilda Charlotta, född 1801-07-07, död ogift 1892-07-14 på Fredrikslund.
 • 1. Augusta Fredrika Vilhelmina, född 1803-01-23 på Åkerby i Vesslands socken, Uppsala län, död 1837-11-24 i Karlskrona. Gift 1830-09-10 med sin kusin, kammarherren Göran Fredrik af Klinteberg i hans 1:a gifte, född 1796, död 1867.
 • 1. Lovisa Henrietta, född 1804-10-28 på Åkerby, död ogift 1886-01-19 i Uppsala.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1813-04-10. Studerande. Död 1839-05-18 i Uppsala.
 • 2. Casper Reinhold Svante, född 1815-06-00, död 1821-08-18 på Närlinge.
 • 2. Christina Gustava Constantia, född 1817-01-31, död 1843-02-11 i Karlskrona. Gift 1839-07-26 med sin både kusin och halvsvåger, kammarherren Göran Fredrik af Klinteberg i hans 2:a gifte, född 1796, död 1867.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: