:

Lybecker nr 119

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lybecker nr 119 †

Friherrlig 1707-04-13, introducerad 1719. Utdöd 1929-03-28.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-03 under nr 5 bland friherrar, men utdog i Finland 1914.


Lybecker%20F11900.jpg

TAB 1

Georg Lybecker, friherre Lybecker (son av Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, se adlade ätten Lybecker, Tab. 3), till Värsta i Askers socken, Örebro län. Ryttare vid skånska regementet 1673-06-12. Korpral 1675-05-15. Kvartermästare 1677-01-10. Kornett 1677-07-15. Kaptenlöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1678-11-17. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1682-11-09 och vid livregementet till häst 1693-03-27. Major vid livregementet till häst 1703-12-12. Överstelöjtnant 1704-01-19. Landshövding i Viborgs län 1705-12-18. Generalmajor av kavalleriet 1706-11-28. Friherre 1707-04-13 (sönerna introducerad 1719 under nr 119). Generallöjtnant 1710-08-30. Entledigad från överkommandot i Finland 1712-05-07. Död 1718-06-04 på Värsta och begraven 1718-06-13. Han bevistade slaget vid Lund 1676 och slaget vid Landskrona 1676-07-14 samt slaget vid Klissov 1702-07-09. Slog 1704-05-00 med sin trupp ett betydligt antal polacker vid Bugströmmen och avbrände en stor del av det omgivande landet, samt fördrev 1705-01-04 polackerna ur Lowitz. Erhöll 1712-03-00 befälet över armén i Finland samt allt vad som hörde till landets försvar med befallning att ej inlåta sig i någon huvuddrabbning. Drog sig därför alltjämt undan fienden, vilket väckte mycket missnöje inom armén och slutligen ledde därhän, att han 1717-02-04 ställdes inför en generalkrigsrätt, som dömde honom 1717-08-13 från liv, ära och gods, varpå han avfördes till Malmö slott, men blev 1718-01-01 av konungen benådad med förbehåll att förbliva på sitt gods Värsta.' Gift 1689-12-10 i Malmö med Susanna Christina Modée, född 1670-11-11 i Göteborg, död 1738 Åsen och begraven 1738-05-01, dotter av översten Reinhold Modée, adlad Modée, och Maria Ulfvenklou.

Barn:

 • Johan, född 1690-10-22, död strax.
 • Georg Henrik, född 1093. Ryttmästare. Död 1730. Se Tab. 2.
 • Reinhold, född 1696-02-13, död späd.
 • Erik, född 1696-02-13, död späd.
 • Erik, född 1698-02-07 på Värsta. Musketerare vid livgardet 1716. Förare vid livgardet 1717. Sergeant 1717. Fänrik 1718-10-03. Kapten vid De la Marcks regemente i fransk tjänst 1723. Löjtnant vid livgardet 1736-05-25. Kapten vid livgardet 1741-10-05. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Generaladjutant 1743-07-16. Grenadjärkapten vid De la Marcks regemente i Frankrike 1744. Överstes karaktär i fransk tjänst 1746-09-20. Överstes karaktär i svensk tjänst 1747-11-12. RSO 1748-09-26. Överste för Västgötadals regemente 1749-07-31. Generalmajor i armén 1757-07-22. Generallöjtnant 1762-04-20. Död ogift 1766-04-01 på överstebostället Slädene i Slädene socken, Skaraborgs län. Han bevistade kriget i Finland 1741 och flera fälttåg i fransk tjänst samt hela pommerska kriget.
 • Maria Christina, född 1700-08-20, död 1739-11-10 Skeberga. Gift 1720-05-09 på Värsta med kaptenen Abraham Rudolf Gyllenhaal, född 1695, död 1743.
 • Görvel Susanna, född 1706-12-27, död 1763-01-15. Gift 1727-05-14 på Värsta med lantrådet, friherre Jakob Ernst Gyldenhoff, född 1688, död 1761.
 • Carl Julius, född 1709-04-05. Student i Uppsala (Um.) 1724-09-11. Volontär vid livgardet 1725. Förare vid livgardet 1726. Kornett vid adelsfanan 1728. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1731-07-04. Adjutant vid Västgöta kavalleriregemente 1735-12-23. Kornett 1740-07-10. Löjtnant 1741-09-03. Regementskvartermästare 1743-06-25. Ryttmästare 1746-09-18. RSO 1751-12-04. Sekundmajor 1757-01-21. Premiärmajor 1759-02-23. Avsked 1760-10-02. Död ogift 1790-02-04 på Ekgården vid Skara. Han bevistade bl a fälttåget i Finland 1741.

TAB 2

Georg Henrik (son av Georg Lybecker, friherre Lybecker, Tab. 1), född 1693-07-11. Volontär vid guvernörsregementet i Wismar 1707-01-01. Korpral vid guvernörsregementet i Wismar 1709. Rustmästare 1709-12-00. Förare 1710-07-00. Sergeant 1711-01-00. Fänrik 1711-04-28. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1712. Kapten vid livdragonregementet 1712-05-02. Konfirmationsfullmakt 1713-03-28. Genom byte löjtnants indelning vid livregementet till häst 1727-04-20. Ryttmästare vid livregementet till häst 1728-08-20. Död 1730-07-11 i Stockholm under resa till Finland och begraven under altaret i Lofta kyrka, Kalmar län. Ägde Lehtis i Virmo socken, och Yläne i Pöytis socken, båda i Finland. Han blev illa blesserad i träffningen vid Wismar 1711. Gift 1720-02-14 Åkerholm, död 1730-03-13 på Åkerholm, dotter av kaptenen friherre Claes Creutz, och friherrinnan Agnes Christina Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Georg Henrik, född 1720. Ryttmästare. Död 1776. Se Tab. 3.
 • Claes, född 1721. Hovjunkare. Död 1779. Se Tab. 7.
 • Carl Bleckert, född 1723. Hovjunkare. Död 1781. Se Tab. 14.
 • Agnes Christina, född 1725-06-24 på Åkerholm, död ogift 1766-02-21 i Vimmerby.
 • Johnn Fredrik, född 1726. Korpral vid livregementet. Död 1743-09-18 på Åkerholm och begraven 1743-09-25.

TAB 3

Georg Henrik (son av Georg Henrik, Tab. 2), till Åkerholm, Ottinge och Hässelby i Lofta socken, Bjursund i Loftahammars socken, och Djursnäs i Eds socken, alla i Kalmar län. Död 1720-12-19 på Åkerholm. Rustmästare vid livgardet 1734. Kornett vid livregementet till häst 1736. Kornett vid livregementet till häst 1742-07-08. Löjtnant 1747-03-18. Ryttmästare 1750-02-30. RSO 1757-04-28. Avsked 1760-06-23. Död 1776-10-20 på Åkerholm. Han bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 1750-talen. Gift 1741-08-09 med friherrinnan Hedvig Christina von Knorring, född 1725-07-07, död 1801-03-16 på Bjursund, dotter av överstelöjtnanten, friherre Isak von Knorring, och Eva Christina de Besche,

Barn:

 • Agnes Christina, döpt 1742-11-28 på Åkerholm, död 1790 i Norrköping och begraven 1790-02-09. Gift 1778-12-27 med stadsfältskären i Norrköping Nils Gustaf Neander, född 1751, död 1788-03-16 i Norrköping.
 • Georg Henrik, född 1744-05-03 på Åkerholm. Kom i tjänst 1760-06-12. Korpral vid livregementet till häst 1760-06-12. Kvartermästare 1774-10-28. Ryttmästares avsked 1777-05-13. Död barnlös 1789-09-25 Kisa. Gift med Maria Elisabet Pihlgren, död 1820-04-03 Svanslund, dotter av kyrkoherden i Stigtomta och Nykyrka församhs pastorat av Strängnäs stift Nils Pihlgren och Christina Beata Nyman.
 • Carl Bleckert, född 1747-10-04 på Åkerholm. Volontär vid livgardet 1764-06-21. Rustmästare vid livgardet 1764-11-21. Adjutant 1767-06-22. Avsked 1771-10-09. Död barnlös 1779-11-22. Gift 1772-09-18 Hällerö med sin kusin Eva Catharina Götherhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1781-11-13 Lidhem, med löjtnanten Christian Filip Rothlieb, född 1752, död 1822), född 1754-03-26 Forsby
 • Ebba Eleonora, född 1749, död 1815-02-03 i Gråmanstorps prästgård. Gift 1773-04-18 på Åkerholm med hovpredikanten, kyrkoherden i Gråmanstorps pastorat av Lunds stift Magnus Barfoth, född 1746-09-01 i Strö socken, Kristianstads län, död 1828-12-05.
 • Hedvig Magdalena, född 1751-01-01 på Åkerholm. Gift före 1783 med inspektören Lars Österberg, född 1746, död 1798-05-07 och begraven 1798-05-13 i Frödinge socken, Kalmar län.
 • Adolf Fredrik, född 1753. Fänrik. Död 1807. Se Tab. 4.
 • Ulrika Lovisa, född 1754-09-03 på Åkerholm, död på Åkerholm 1813-10-18. Gift 1784-03-16 på Bjursund med kaptenen Vilhelm Mauritz Pauli, född 1758, död 1821.
 • Claes Erik, född 1755-11-15 på Åkerholm. Kammarpage hos konungen (SAB.) 1775-11-03. Fänrik vid drottningens livregemente 1777-04-09. Löjtnants avsked 1779-11-16. Död barnlös 1791-04-08 på Tellerda Norregård i Vetlanda socken, Jönköpings län. Han undergick 1775 juridisk examen i Lund. Gift 1784-01-30 med Ingela Christina Hansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med jägmästaren Jonas Bjelkström), född 1732, död 1801-10-01 på rusthållet Frövik i Järsnäs socken, Jönköpings län och begraven 1801-10-09.
 • Maria Henrietta, född 1756-02-27 på Åkerholm, död 1803-10-15 på Västra Hult. Gift 1776-10-06 med fänriken Christoffer Adam von Löwenadler, död 1820.
 • Isak Herbert Vilhelm, född 1760-05-06 på Åkerholm.
 • Axel Gustaf, född 1762-08-30 på Åkerholm. Sergeant vid Kalmar regemente 1781-01-22. Fänrik vid Södermanlands regemente 1782-08-23. Avsked 1792-12-20. Död ogift 1827-01-31.
 • Catharina Sofia, född 1764-10-21 på Åkerholm, död 1818-04-07. Gift 1793-09-17 på Bjursund med kronofogden, assessorn Samuel Rydelius, född 1758-12-02, död 1825-02-12.
 • Otto Vilhelm, född 1767. Kapten. Död 1829. Se Tab. 5.

TAB 4

Adolf Fredrik (son av Georg Henrik, Tab. 3), född 1753-03-18 på Åkerholm. Volontär vid Kalmar regemente 1774-10-02. Sergeant vid Kalmar regemente 1775-03-01. Fänriks avsked 1778-04-30. Död 1807-08-06 Vittinge. Gift 1777-08-05 på Vindö med Fredrika Amalia Reincke, född 1754, död 1826-08-05.

Barn:

 • Georg Henrik, född 1777-11-05 Trostad Kapten. Död ogift 1818-09-23 på Vittinge.
 • Fredrik Adolf, född 1779-04-14 och död 1779 på Trostad.
 • Claes Vilhelm, född 1780-08-17 och död 1782-03-07 på Trostad.
 • Adolf fredrik, född 1782-02-05 och död 1782-05-09 på Trostad.
 • Gustaf Adolf, född 1783-10-25, och död 1783-12-05 på Trostad.
 • Christina Fredrika, född 1785-03-24 i Västorp i Svinstads socken, Östergötlands län.

TAB 5

Otto Vilhelm (son av Georg Henrik, Tab. 3), född 1767-09-30 på Åkerholm. Kadett 1781. Underlöjtnant vid artilleriet 1783-02-12. Löjtnant vid artilleriet 1787-01-17. Konstituerad till artilleriinformationskapten 1789-07-29. Stabskapten vid Savolaks infanteriregemente. RSO 1790-05-00. Avsked 1797-09-18. Död 1829-03-14 i Stockholm. Gift 1798-05-29 Odensviholm med Fredrika Sofia Granschoug, född 1781-10-21 på Odensviholm, död 1863-05-06 Forsby, dotter av lagmannen Johan Fredrik Granschoug och Cecilia Sofia Jönsson.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1799-02-17 på Forsby. Stiftsjungfru. Död 1888-01-18 i Stockholm. Gift 1822-09-24 på Odensviholm med generaladjutanten och landshövdingen Claes Gabriel Bergenstråhle, friherre Bergenstråhle, född 1787, död 1864.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1801-01-25 på Forsby. Stiftsjungfru. Död 1879-07-24 Claestorp. Gift 1:o 1823-02-25 med sin systers svåger, generalmajoren Gustaf Bergenstråhle, friherre Bergenstråhle, född 1771, död 1829. Gift 2:o 1832-10-18 på Forsby med generalmajoren, greve Claes Fredrik Posse, född 1785, död 1839.
 • Maria'' Lovisa''',' född 1802-05-29 på Forsby. Stiftsjungfru. Död ogift 1894-07-13 Åsvik .
 • Virginia Charlotta, född 1803-05-15 på Forsby. Stiftsjungfru. Död ogift 1881-12-16 Djursnäs
 • Göran Isak, född 1806-12-10, död 1819-05-06 på Forsby.
 • Johan Fredrik, född 1807-11-13 på Forsby, död 1808.
 • Henrietta Carolina, född 1810-12-01 på Forsby. Stiftsjungfru. Död ogift 1884-11-30 på Djursnäs.
 • Otto Gustaf, född 1817. Godsägare. Död 1904. Se Tab. 6.
 • Agnes Ottiliana, född 1819-09-01 på Forsby. Stiftsjungfru. Död 1909-04-04 i Nyköping ]]. Gift 1853-09-25 på Forsby med kaptenen Knut Bergenstråhle, född 1816, död 1896.
 • Emilia Ulrika, född 1822-11-08 på Forsby. Stiftsjungfru. Död ogift 1917-02-04 på Forsby, som hon ägde jämte del i Djursnäs (V. Eds förs., Kalmar län, db).

TAB 6

Otto Gustaf (son av Otto Vilhelm, Tab. 5), född 1817-01-28 på Forsby. Kadett vid Karlberg 1830-06-01. Utexaminerad 1837-10-13. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1837-11-17. Avsked 1842-04-28. RNO 1868-06-03 Statsrevisor 1871–1873 och ordförande i statsrevisionen 1872–1873. KVO1kl 1881-12-01. Död 1904-02-09 på Forsby. Gift 1843-10-19 i Stockholm med friherrinnan Henrietta Jakobina Cederström, född 1820-11-06 i Stockholm, död 1897-04-10 på Forsby, dotter av presidenten, friherre Jakob Cederström, och Anna Margareta von Cederwald.

Barn:

 • Georg Henrik Otto, född 1844-07-25 på Djursnäs. Kadett vid Karlberg 1861-08-19. Avgången 1863-09-30. Lantbrukare. Död 1883-07-11 på Forsby. Gift 1875-10-10 i Falun med Maria Vilhelmina Hesselius, född 1841-03-16 i Falun, död 1916-03-02 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., db), dotter av fabrikören Anders Johan Hesselius och Anna Borgstedt.
 • Anna Sofia Ottilia, född 1846-08-29 på Djursnäs. Stiftsjungfru. Död 1934-03-02 i Gränna (Gränna stadsförs., db nr 7).
 • Henrietta Vilhelmina Agnes, född 1847-10-12 på Djursnäs. Död 1937-03-16 i Mörby, Steeksund (Danderyds förs., Stockholm, db nr 8). Gift 1875-11-16 på Forsby med före detta kaptenen Claes Axel Gustaf Liljenstolpe, nr 2151, född 1844. Död 1932-05-29 i Mörby, Danderyds förs.
 • Carl Axel Jakob, född 1850-01-12 på Djursnäs. Elev vid Vindö lantbruksskola 1873–1874. Förvaltare på Djursnäs 1874–1887. Ledamot av styrelsen för lantbruksskolan vid Troserum i Västra Eds socken, Kalmar län 1887. Död 1929-03-28 i Strängnäs och slöt ätten på svärdssidan. Ägde Troserum 1883–1892 och del i Bjursby i Rystads socken, Östergötlands län till 1897 samt disponerade på grund av sin fasters testamente Djursnäs för livstiden. Död 1929-03-28 i Strängnäs förs. ]] och utslocknade med honom denna friherrl. ätt på svärdsidan. Gift 1888-09-19 i Stockholm med grevinnan Ingeborg Gertrud Vilhelmina von Schwerin, född 1851-08-22 Idingstad, död 1908-09-14 i Strängnäs ]], dotter av löjtnanten, greve Fredrik Vilhelm Verner von Schwerin, och friherrinnan Gertrud Ingeborg Koskull.
 • Gustaf Claes Bleckert, född 1851-10-26, död 1855-03-20 på Djursnäs.
 • Märta Fredrika Charlotta, född 1857-07-20 på Djursnäs. Död 1940-01-01 i Gränna (db nr 1) (Den sista av sin ätt). Gift 1882-10-19 på Forsby med lantbrukaren, friherre Claes Arvid Georg Lagerstråle, nr 1992, född 1835, död 1922.

TAB 7

Claes (son av Georg Henrik, Tab. 2), till Torsåker i Hammarby socken, Stockholms län. Född 1721. Student i Åbo 1736 (Lå.). Notarie. Hovjunkare (SAB.) 1744-05-23. Död 1779-02-20 på Torsåker och begraven 1779-03-02 på kyrkogården i Hammarby socken. Gift 1:o 1744 med friherrinnan Johanna Catharina Yxkull, född 1723, död 1750, dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 2:a fru Anna Magdalena Apolloff. Gift 2:o 1752-06-30 med friherrinnan Anna Christina Åkerhielm af Margretelund, född 1730-11-14 Margretelund, död 1791-10-01 Bredsjö, dotter av riksrådet och överstemarskalken Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, och friherrinnan Anna Christina Feif.

Barn:

 • 1. Georg Reinhold, född 1745. Kapten. Död 1778. Se Tab. 8.
 • 1. Erik, född 1747. Student i Åbo 1760-07-01. Disp. 1766. Auskultant i Åbo hovrätt 1766-06-06. Extra ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1767-02-19. Reste kort därpå utrikes och lät icke vidare höra av sig [Wä].
 • 2. Anna Christina, född 1753, död 1772-05-26 i Stockholm och begraven 1772-08-31.
 • 2. Maria Charlotta, född 1758-11-07 på Koskis (Vemo kyrkoarkiv.) i Vemo socken, död 1812-08-05 i Tibble prästgård, Uppsala län. Gift 1:o 1780-03-09 på Torsåker med majoren Olof Peter Rotenburg Rudbeck, född 1751, död 1798. Gift 2:o 1802-08-01 Lindsta
 • 2. Margareta Sofia, född 1760-11-12 på Koskis (Vemo kyrkoarkiv.).
 • 2. Juliana Johanna, född 1762-03-02 på Koskis (Vemo kyrkoarkiv.).
 • 2. Claes Samuel, född 1765. Löjtnant och tullkontrollör. Död 1850. Se Tab. 11.
 • 2. Mikael, (Vemo kyrkoarkiv.) född 1766-09-15 på Koskis, (Vemo kyrkoarkiv.). Död 1780-08-27 på Torsåker och begraven 1780-08-31.
 • 2. Carl Bleckert, född 1768. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 12.
 • 2. Fredrik Ludvig, född 1770-12-18 på Torsåker, död ung.

TAB 8

Georg Reinhold (son av Claes, Tab. 7), född 1745-04-27 i Åbo. Förare vid livdragonregementet 1760-04-26. Kornett vid livdragonregementet 1760-11-15. Löjtnant 1770-12-20. Kapten 1777-04-30. Död 1778-02-21. Gift 1770-11-29 i Åbo med Fredrika Lagerborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1781-02-01 med majoren Carl Joakim Fock B, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1820), född 1752-02-16 i Åbo, död 1796-04-24, dotter av vice presidenten Carl Lagerborg, och hans 2:a fru Barbara Catharina Hising.

Barn:

 • Claes Reinhold, född 1771. Kapten. Död 1820. Se Tab. 9.
 • Barbara Fredrika, född 1772-09-28, död före 1779-05-20.
 • Johanna Fredrika, född 1773-10-28, död ogift 1804-03-03 Orrnäs ).
 • Anna Lovisa, född 1775-10-28, död 1796-11-27 i Pemars socken. Gift med majoren Carl Gustaf von Willebrand, född 1757, död 1838.
 • Carl Otto, född 1777. Kapten. Död 1826. Se Tab. 10.

TAB 9

Claes Reinhold (son av Georg Reinhold, Tab. 8), född 1771-09-30. Volontär vid livdragonregementet 1779-05-10. Student i Åbo 1783 (Lå.). Kornett vid livdragonregementet 1786-10-19. Löjtnant i armén 1790-03-01. Fänrik vid Åbo läns regementes lätta infanteribataljon 1794-01-13. Löjtnant vid samma regementes rusthållsfördelning 1796-05-27. Avsked ur svensk tjänst (Wä.) 1809-04-01. Kaptens grad (Wä.) 1810-09-18. Kapten vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 5 bland friherrar. Död 1820-11-28 på Pojo i Bjärnå socken. Gift 1801-05-14 på Tyko bruk i Bjärnå socken, med Josefa Aurora Bremer, född 1780-10-18, död 1864-05-06 i Åbo (Wä.), dotter av överdirektören Josef Bremer och Anna Charlotta Kijk.

Barn:

 • Charlotta Fredrika Josefa, född 1802-02-24 på Pojo, liksom syskonen, död 1889-08-21 i Helsingfors. Gift 1826-12-21, med vice häradshövdingen Carl Fredrik Mansner, född 1802-02-24, död 1832-11-00. [Wä].
 • Anna Sofia Aurora, född 1804-05-19, död ogift 1834-10-04 i Åbo [Wä].
 • Agata Johanna Lovisa, född 1805-05-19, död ogift (Wä.) 1826-10-11.
 • Knut Georg, född 1806-06-25, död 1809-04-17.
 • Claes Torsten, född 1815-03-10. Student i Helsingfors 1830-08-30. Underofficer vid Villmanstrandska infanteriregementet. Underfänrik vid Villmanstrandska infanteriregementet. Fänrik 1834-07-09. Transporterad till 5. finska linjebataljonen 1835-10-28. Underlöjtnant vid 5. finska linjebataljonen 1837-03-16. Löjtnant 1840-06-08. Transporterad till 3. kaukasiska linjebataljonen 1842-09-21. Död 1845-08-00 [Wä].

TAB 10

Carl Otto (son av Georg Reinhold, Tab. 8), född 1777-03-23 i Åbo län. Reservfänrik vid Åbo läns regemente 1796-04-20. Stabsfänrik vid Åbo läns regemente 1799-11-15. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1809. Sekundkapten vid 1. finska infanteriregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 5 bland friherrar. Kapten 1821-02-16. Död 1826-11-11 på Muurla storgård i Uskela socken. Gift 1809-04-04 med Agneta Eleonora de la Motte i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1797-07-11 på Marttila kaptensboställe med ägaren av Muurla storgård Israel Helenius), född 1778-09-08, död 1820-09-29 på Muurla storgård, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf de la Motte, och Eleonora Maria von Willebrand.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1812-04-28, död 1812-06-02.
 • Maria Sofia Eleonora, född 1813-07-08, död 1817-09-04 på Muurla storgård.
 • Johan Bleckert Knut, född 1814-10-16 på Muurla storgård. Student i Helsingfors 1833-12-13. Auskultant i Åbo hovrätt 1837-12-20. Vice häradshövding 1841-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1843-10-03 och i dess ekonomidepartement 1843-11-07. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1845-03-10. Tillika kanslist i direktionen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1851-08-27. Kanslist i prokuratorsexpeditionen 1853-10-28. Tullförvaltare i Ekenäs 1855-07-19. Avsked 1859-06-28, död ogift 1865-02-04 på Lappviks sinnessjukhus vid Helsingfors.
 • Fredrika Sofia Carolina, född 1817-12-24 på Muurla storgård, död 1892-01-04 Odensaari Gift 1844-01-13 Haarla

TAB 11

Claes Samuel (son av Claes, Tab. 7), född 1765-07-27 på Koskis (Vemo kyrkoarkiv.) i Vemo socken. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1780-02-02. Livdrabant 1783-05-28. Avsked 1794-06-23. General vagnmästare vid kustarmén i Västerbotten 1809. Sjukhuskommissarie vid kustarmén i Västerbotten 1813. Tullombudsman 1817. Kontrollör vid tullverket. Avsked. Hemmansbrukare i Ersnäs by. Död 1850-05-17 i Nederluleå. Gift 1:o 1786-02-24 Sätra med Anna Maria Gjers, från vilken han blev skild, född 1764, Död 1817-04-17 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Erik Gjers och Anna Maria Brandel. Gift 2:o 1807-03-21 med Maria Charlotta von Scheven i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1789-07-13 Siggestad med översten Nils Fredrik Ehrenström, från vilken hon 1802 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1756, död 1816), född 1772-12-12 på Siggestad, död 1815-01-19 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Carl Ludvig Christoffer von Scheven, och hans 1:a fru Catharina Maria Adlerberg B. Gift 3:o 1818-10-24 i Lövångers socken, (Medd. av major E. Fogman ur Löfångers kyrkoarkiv.), Västerbottens län med Brita Maria Häggström, född 1786-12-23, död 1852-08-24 i Nederluleå, dotter av hemmansägaren Johan Nilsson i Ersnäs och Brita Olofsdotter.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1787-02-01. Stiftsjungfru. Död 1866-09-17 i Hökhuvuds socken, Stockholms län. Gift 1830-05-30 i Eskilstuna med majoren vid Södermanlands regemente, RSO, Conrad Zakarias Wahrenberg, född 1795-01-17 i Stockholm, död 1878-01-13 på Eka i Lista socken, Södermanlands län.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1794-08-19. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-06-04.

TAB 12

Carl Bleckert (son av Claes, Tab. 7), född 1768-10-15 på Koskis (Vemo kyrkoarkiv.) i Verno socken. Kornett vid livdragonregementet 1781-12-19. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1786-04-29. Livdrabant 1790-08-28. Löjtnant i armén. Avsked 1795-05-11. Drunknade 1796-08-04 vid Norr-Järsjö gård i Söderbykarls socken, Stockholms län. Gift 1790-02-21 i Helsingfors med Charlotta Christina von Schoultz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1799-03-24 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Sköns pastorat av Härnösands stift Anders Bonnedahl, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1756-12-12, död 1823-07-13) (Hm.), född 1768, död 1831-01-26, dotter av (Öä 6: 350.) kaptenen och kommendanten Johan von Schoultz och Anna Catharina Mühlenbruch.

Barn:

 • Anna Christina Charlotta, född 1791-12-22. Stiftsjungfru. Död ogift 1857-12-30 på Nacka gård i Nacka kapellförsamling, Stockholms län.
 • Carl Fredrik Bleckert, född 1793. Major. Död 1855. Se Tab. 13.

TAB 13

Carl Fredrik Bleckert (son av Carl Bleckert, Tab. 12), född 1793-01-21 Sätra. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Utexaminerad 1809-03-28. Fänrik vid Upplands regemente 1809-04-14. Löjtnant vid Upplands regemente 1812-03-03. Stabskapten 1818-07-07. Avsked med majors n. h. o. v. 1832-03-10. Död 1855-11-29 Breviksnäs. Gift 1825-10-13 på Älvkarleby kungsgård med Johanna Catharina Zettersten, född 1804-05-00, död 1844-07-27 i Uppsala, dotter av kaptenen Ludvig Zettersten och Catharina Normelin.

Barn:

 • Carl Ludvig Viktor (Louis) Bleckert, född 1826-07-30 Österby. Korpral vid livregementets husarkår 1833-01-14. Sergeant 1838. Kadett vid Karlberg 1839-12-13. Kammarpage hos kronprinsessan Josefina 1842. Avgången från krigsakademien 1846-11-30. Lantmäteriexamen i Härnösand 1848. Avsked från regementet 1848-11-04 Reste 1850 till Amerika och blev musiklärare i Missouri. Vice konsul i S:t Louis, Miss., U. S. A., 1861-01-28. Avsked 1861. Deltog i amerikanska inbördeskriget 1860–1864 vid 4. divisionens flygande artilleri. Artillerikapten i Nordamerikanska sydstaternas armé med överstelöjtnants titel 1863-10-31. Ordonnansofficer hos general John Marmaduke. Avsked 1865-06-06. Återvände till Sverige omkring 1870. Stationsinspektor vid Finsta å Länna–Norrtälje järnväg 1886. Avsked. Död ogift 1905-05-29 i Skederids socken, Stockholms län.

TAB 14

Carl Bleckert (son av Georg Henrik, Tab. 2), till Yläne i Pöytis socken, i Åbo län. Född 1723-05-00. Hovjunkare. Död 1781-07-15 på Yläne. Gift 1749-10-03 i Åbo med sin broders svägerska, friherrinnan Charlotta Yxkull, född 1725, död 1761, dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 2:a fru Agnes Magdalena Apolloff. Gift 2:o 1763-03-24 Jakkarby e, dotter av kaptenen Johan Vilhelm Hising och Maria Christina Licin samt syster till vice presidenten Carl Hising, adlad och adopterad Hisinger.

Barn:

 • 1. Otto, född 1750-09-17 Lehtis
 • 1. Otto Henrik, född 1751-12-22 på Lehtis, död som barn.
 • 1. Fredrik, född 1753-01-30 på Lehtis [Mietois kyrkoarkiv,].
 • 1. Henrik Reinhold, född 1754-04-14 på Lehtis, död som barn [Mietois kyrkoarkiv,].
 • 1. Magdalena Eleonora, född 1755-06-14 på Lehtis, död som barn [Mietois kyrkoarkiv,].
 • 1. Claes Otto, född 1756-10-11 på Lehtis, död som barn [Mietois kyrkoarkiv,].
 • 1. Johanna Dorotea, född 1758-02-05 på Lehtis, död som barn [Mietois kyrkoarkiv,].
 • 1. Anna Renata, född 1759-05-23 på Lehtis (Mietois kyrkoarkiv,), död 1799-11-16 i Halikko socken. Gift 1780-09-14 på Yläne med krigsrådet Carl Fredrik von Knorring, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1810.
 • 1. Charlotta Fredrika Henrika, född 1760-12-11 på Lehtis, död på Lehtis 1761-01-27 [Mietois kyrkoarkiv,].
 • 1. Elisabet Charlotta, född 1761-11-19, död 1817-10-31 Naapala Gift 1781-10-18 på Yläne med sin systers svåger, kaptenen Johan Otto von Knorring, född 1754, död 1827.
 • 2. Eleonora Christina, född 1764-04-01, död 1834-08-15 på Yläne. Gift på Yläne 1790-03-21 med sin faders syssling, krigsrådet Reinhold Ernst Jägerhorn af Spurila, född 1753, död 1821.
 • 2. Georg Henrik, född 1765. Major. Död 1828. Se Tab. 15.
 • 2. Helena Catharina, född 1766-06-12 på Lehtis, död ogift 1823-03-18 på Yläne.
 • 2. Agneta Fredrika, (Mietois kyrkoarkiv,), född 1768-03-21 på Lehtis, död ogift 1828-09-23 Lietsa
 • 2. Claes Vilhelm, född 1769-11-05 på Lehtis (Mietois kyrkoarkiv,), död på Lehtis 1769-11-10.
 • 2. Christlieb, född 1772-12-13. Student i Åbo 1788. Sergeant vid Björneborgs regemente 1791. Fänrik vid Björneborgs regemente 1791-03-29. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1797-07-15. Avsked 1805-04-16. Död ogift 1814-09-24 i Åbo.
 • 2. Gustaf Bleckert, född 1775-09-13. Sergeant vid livdragonregementet 1787. Kornett vid livdragonregementet 1787-10-09. Löjtnant vid Åbo läns regementes rusthållsbataljon 1796-11-07. Transporterad till Åbo läns linjeregemente 1805-05-24. Stabskapten vid Åbo läns linjeregemente 1805-12-20. Bevistade kriget i Finland 1808–1809. RSO 1808-09-15. Major i armén. Avsked ur svensk tjänst 1809-04-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 5 bland friherrar 1818. Död ogift 1841-05-07 i Åbo under en resa.

TAB 15

Georg Henrik (son av Carl Bleckert, Tab. 14), född 1765-04-11 Lehtis Korpral vid livdragonregementet 1776-05-30. Sekundadjutant vid livdragonregementet 1777-04-30. Kornett 1780-04-30. Löjtnant vid Björneborgs regementes lätta infanteribataljon 1787-10-09. Kapten vid Björneborgs regementes lätta infanteribataljon 1790-08-27. RSO 1801-11-23. Major i armén 1802-06-28. Avsked 1806-09-02. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818 under nr 5 bland friherrar. Död 1828-12-02 Tuokila Gift 1:o 1792-05-27 i Björneborg med Margareta Christina Blûm, född 1772-09-23, död 1807-05-08 i barnsäng på Lehtis, dotter av kaptenen vid livdragonregementet Johan Peter Blûm och Catharina Christina Le Bell. Gift 2:o 1808-09-15 på Ytterö i Ulfsby socken, (Mietois kyrkoarkiv,) med den förra fruns syster Sofia Albertina Blûm, född 1781-12-22, död 1862-01-26 i Borgå.

Barn:

 • 1. Margareta Catharina Ulrika, född 1793-02-26 i Björneborg. Stiftsjungfru. Död 1863-02-24 i Virmo socken. Gift 1821-07-03 Saaris
 • 1. Ebba Helena, född 1794-05-27 på Tuokila (Mietois kyrkoarkiv,), död 1869-01-05 i Finströms socken, på Åland. Gift 1820-02-27 på Lehtis med sin kusin, prosten och kyrkoherden, teol. doktorn Frans Peter von Knorring, född 1792, död 1875.
 • 1. Bleckert Johan, född 1795-06-04 på Tuokila (Mietois kyrkoarkiv,). Student i Åbo 1813-06-22. Sergeant på extra stat vid 1. finska jägarregementet 1814-04-03. Underlöjtnant vid 1. finska jägarregementet 1814-05-25. Transporterad till 3. finska jägarregementet 1815-11-23. Löjtnant vid 3. finska jägarregementet 1817-03-06. Transporterad till Villmanstrandska infanteriregementet, men inställde sig icke i tjänstgöring vid Villmanstrandska infanteriregementet, varför han blev från tjänsten avskedad. Död ogift 1867-03-02.
 • 1. Henriette Christina, född 1798-06-22 på Toukila (Mietois kyrkoarkiv,), död 1879-10-17, Yläne Gift på Yläne 1830-05-13 med sin kusin, kaptenen Reinhold Johan Jägerhorn af Spurila, född 1794, död 1874.
 • 1. Georg Henrik, född 1799. Generalmajor. Död 1885. Se Tab. 16.
 • 1. Eleonora Sofia, född 1801-02-01 på Tuokila (Mietois kyrkoarkiv,), 1884-01-20 Prästbacka Gift 1823-10-04 i Mietois socken, med fältläkaren, kollegiirådet Georg Fabian Boldt, född 1791-04-13 i Wesenberg i Estland, död 1854-05-01 i Viborg.
 • 1. Eva Fredrika Vilhelmina, född 1803-05-21 på Tuokila (Mietois kyrkoarkiv,), död 1890-04-29 i Eksjö. Gift 1833-12-10 på Kumo gård med sin kusin och sin systers svåger, majoren och postmästaren Sebastian von Knorring, född 1795, död 1890.
 • 1. Carl Emil, född 1805. Assessor. Död 1857. Se Tab. 17.
 • 1. Anna Aurora Matilda, född 1806-04-27 på Lehtis, liksom de följande syskonen (Mietois kyrkoarkiv,), död 1867-01-21 i Kuopio. Gift 1829-06-21 i Virmo kyrka med biskopen i Kuopio stift, teol. och fil. doktorn Robert Valentin Frosterus, stamfader för finska adliga ätten af Frosterus, nr 249, född 1795-02-14 i Pudasjärvi socken, död 1884-05-20 i Kuopio.
 • 1. Christina Margareta, född 1807-05-08, död ogift 1881-03-19 på Prästbacka.
 • 2. Albert Magnus, född 1809-05-30, död 1812-04-19 på Lehtis (Mietois kyrkoarkiv,).
 • 2. Georg Edvard, född 1810-11-29, död 1814-12-27 på Lehtis.
 • 2. Emilia Christina Albertina, född 1812-01-22, död 1904-01-11 i Borgå. Gift 1847-06-01 i Åbo med prosten och kyrkoherden i Messuby pastorat Anders August von Pfaler, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1841-07-13 med Christina Sofia Lovisa Åkerman, född 1817, död 1843-10-19, dotter av kontraktsprosten, fil. magister Vilhelm Åkerman och Hedvig Emerentia Nordensvan), född 1801-08-02 i Lempäälä socken, död 1857-10-24.
 • 2. Agnes Jacquette, född 1813-07-18, död 1892-02-02 i Borgå. Gift 1839-12-26 med majoren och postmästaren i Borgå Abdon Fredrik Procopé, född 1800-07-10, död 1868-03-25 i Åbo under en resa.
 • 2. Albert Edvard, född 1815-01-23. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-00. Avgick utan avslutad kurs 1833-03-20. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1834-05-30. Avsked 1835-10-08. Underfänrik vid 9. finska linjebataljonen. Fänrik vid 9. finska linjebataljonen 1838-11-08. Transporterad till mingreliska jägarregementet 1839-11-08. Underlöjtnants avsked 1841-07-08. Ingick i fransk tjänst såsom volontär vid armén i Algier, varifrån han efter utståndna mångfaldiga lidanden sökte och slutligen genom svenska ministerns i Paris, greve Löwenhielms bemedling erhöll entledigande och återvände till Finland. Åter anställd i rysk tjänst såsom fänrik vid storfursten Constantin Nikolajevitj's dragonregemente 1847-04-08. Löjtnants avsked 1848-12-28. Fänrik vid gränsbevakningskåren i Ryssland 1849-07-03. Transporterad till storfursten Constantin Nikolajevitj's dragonregemente 1850-07-24. Löjtnant vid storfursten Constantin Nikolajevitj's dragonregemente 1851-08-01, död ogift 1852-05-12 i staden Paulovsk i guvern. Voronesj.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1816-03-15, död 1821-05-10 i Åbo.
 • 2. Georgina Sofia Elisabet, född 1820-05-31, död 1901-03-09 i Helsingfors. Gift 1845-06-21 i Åbo med justitieborgmästaren i Åbo, sedan häradshövdingen i Vemo domsaga Albert Johan Lignell, född 1798-03-13, död 1873-10-23 i Åbo.

TAB 16

Georg Henrik (son av Georg Henrik, Tab. 15), född 1799-09-06 Tuokila Student i Åbo 1815-06-16. Kadett vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn, 1817-07-28. Fänrik vid kejserliga sviten, sedermera generalstaben 1821-09-23. Underlöjtnant vid kejserliga sviten, sedermera generalstaben 1825-04-10. Löjtnant 1829-04-08. Bevistade turkiska fälttåget 1828 och 1829 samt erhöll medaljen därför. Stabskapten 1831-05-01. RRS:tAO3kl 1831-09-11. Kapten 1832-12-18. RRS:tStO4kl förändrad till 3kl 1834-08-24. Överstelöjtnant 1836-04-10. RRS:tV1O4kl 1838. Divisionskvartermästare vid 21. divisionen 1841-12-21. Överste 1844-04-07. Generalmajor 1855-04-08. Avsked 1855-04-08. Död 1885-03-21 på sin egendom Prästbacka i Askola kapell av Borgå socken. Gift 1843-02-14 i Brahestad med Sofia Franzén, född 1816-12-27. Död 1847-06-27 i Helsingfors, dotter av handlanden i Brahestad, kommerserådet Zakarias Franzén och hans 1:a fru Sofia Gustava Lang.

Barn:

 • Sofia Johanna, född 1844-01-13, död 1851-03-31 i Helsingfors.
 • Christina Lovisa Fransiska (Fanny), född 1845-01-25 i Helsingfors, död ogift 1907-03-20 i Borgå.
 • Nanny Georgina, född 1846-03-21 i Helsingfors, död i Helsingfors 1873-12-08. Gift 1868-01-14 på Prästbacka med kommendören för 5., Kuopio, finska skarpskyttebataljon, översten Edvin Alexis Gahmberg i hans 1:a gifte, född 1835-09-15 i Villmanstrand, död 1885-06-17 i Kuopio.
 • Jenny Helena, född 1847-06-27 i Helsingfors, död 1925-02-12 på Prästbacka. Gift 1875-03-18 på Prästbacka med godsägaren Carl Arvid Verner Forsskåhl i hans 2:a gifte, född 1836-09-23, död 1914-04-18 på Prästbacka.

TAB 17

Carl Emil (son av Georg Henrik, Tab. 15), född 1805-02-24 Tuokila Student i Åbo 1822-10-14. Auskultant i Vasa hovrätt 1825-09-14. Vice häradshövding 1829-06-17. Kanslist i Vasa hovrätt 1834-04-08. Registrator i Vasa hovrätt 1835-05-25. Häradshövdings n. h. o. v. 1836-01-12. Notarie i Viborgs hovrätt 1839-10-01. Vice advokatfiskal i Viborgs hovrätt 1841-06-07. Sekreterare 1841-07-30. Assessor 1842-05-11. RS:tAO3kl 1850-05-04. Död 1857-03-14 i Viborg. Gift 1835-07-09, i Vasa med Louisa Agata Krabbe, född 1815-04-26 i Vasa, död 1874-04-27 i Borgå, dotter av statsrådet Carl Arvid Krabbe, och hans 1:a fru Johanna Fredrika Krook.

Barn:

 • Fredrika Christina Sofia, född 1837-12-04 i Vasa, död ogift 1874-09-23 i Borgå genom drunkning.
 • Carl Teodor, född 1839-07-29 i Vasa. Underofficer vid en finsk linjebataljon och elev vid 22. infanteridivisionens junkarskola i Helsingfors 1859-05-13. Avsked 1861-03-13. Extra ordinarie kontorsskrivare vid tullkammaren i Borgå 1866-12-14. Avgick efter någon tid från denna befattning. Död ogift 1914-02-17 på Fagernäs sinnessjukhus och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan.
 • Eva Lovisa Matilda, född 1841-03-02 i Viborg, död i Viborg 1897-03-12. Gift 1860-03-02 i Viborg med kaptenen, tullförvaltaren i Viborg, hovrådet Herman Avellan, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1848-01-29 i Helsingfors med Sofia Grotenfelt, född 1826-03-11 i Åbo, död 1858-12-14 i Ekenäs, dotter av hovrättsrådet Nils Adolf Grotenfelt, och Sofia Lovisa Alléen), född 1820-07-28 i Åbo, död 1912-06-20 i Viborg.
 • Amanda Emilia, född 1843-08-10 i Viborg, död i Viborg 1843-11-03.
 • Alina Charlotta Helena, född 1846-06-19 i Viborg, död i Viborg 1848-12-05.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: