:

Hårleman nr 225

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Hårleman nr 225 †

Friherrlig 1747-12-12 introd. 1752. Utdöd 1753-02-09.


Carl Hårleman, friherre Hårleman (son av Johan Horleman, adlad Hårleman, se adl. ätten Hårleman, Tab. 3), född 1700-08-27 i Stockholm. Hovintendent1 1728-04-07. Överintendent över k. m:ts slott och trädgårdar1 1741-08-04. Friherre 1747-12-12 (introd. 1752 under nr 225). RNO samt ceremonimästare vid alla k. m:ts ordnar 1748-04-17. Död barnlös 1753-02-09 i Stockholm och slöt således själv sin friherrl. ätt samt begraven s. å. 13/2 i Jakobs kyrka, varvid vapnet krossades av överhovjägmästaren, greve Carl Reinh. von Fersen. 'Han gjorde i yngre åren en resa genom Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien, därunder han förnämligast studerade byggnadskonsten samt gjorde sig underkunnig om hustarvliga inrättningar och boningsrums inre bekvämligheter och prydnader. Bragte till slut k. slottsbyggnaden i Stockholm och det med en otrolig hushållning. Uppförde flere andra slott samt kyrkor och så väl allmänna som enskilda byggnader. Ordnade rikets så glädjesom sorgeakter. Uppfördes slutligen vid tvenne riksdagar på riksrådsförslag, men undanbad sig det höga ämbetet. Över honom läto riksråden greve Fersen, friherrarna Höpken och Palmstierna samt greve Ekeblad efter hans död slå en minnespenning, varjämte Vetenskapsakademien även låtit prägla en sådan över honom.'. Gift 1748-05-29 på Drottningholms slott med hovfröken, grevinnan Henrika Juliana von Liewen, född 1710, död 1779-08-26 i Stockholm och begraven s. å. 2/9, dotter av riksrådet friherre Hans Henrik Liwe, greve von Liewen, och hans 2:a fru Margareta Juliana von Tiesenhausen. Grevinnan Hårleman förärade till k. biblioteket i Stockholm sin framl. mans samlingar av böcker i byggningskonsten samt hans ritningar och kopparstick.

Källor

2SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: