:

Adlerberg nr 336

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Adlerberg nr 336 †

Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1808-05-09. Friherrlig 1810-03-21 enligt § 37 R. P., introducerad 1811. Utdöd 1814-06-22.


Carl Gustaf Adlerberg, friherre Adlerberg (son av Göran Adlerberg, se adliga ätten Adlerberg nr 1061, Tab. 36), född 1763-01-01 i Stockholm. Volontär vid Västmanlands regemente 1769-02-10. Furir vid Västmanlands regemente 1769-08-20. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1773-12-15. Stabslöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1778-04-01. Tillförordnad kommissionssekreterare i Madrid 1781. Chargé d'affaires i Madrid 1783-09-16. Kommissionssekreterare i Konstantinopel 1784-07-04, med fullmakt 1784-10-18. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1787-05-30. Tillförordnad chargé d'affaires 1787-06-09. Major i armén och korpral vid livdrabantkåren 1790-03-18. Tjänstgjorde i presidentskontoret 1790. »Co-minister» i Konstantinopel 1792-10-30. Rappellerad 1795-07-17. Kommissionssekreterare i Madrid 1795-07-17. Chargé d'affaires i Madrid 1798-06-29. RSO 1799-11-16. Kammarherre med nyckel 1802-12-09. Envoyé 1805-03-01. Rappellerad 1806-07-03. Envoyé i London 1807-05-10. KNO 1808-05-09 och uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1061, A. Rappellerad. 1808-09-13. Envoyé i Spanien 1808 med instruktion 21/10. Rappellerad 1809-03-20. Minister vid fredsunderhandlingarna i Jönköping 1809-10-06. Friherre 1810-03-21 enligt § 37 regeringsformen (introducerad 1811-04-10 under nr 336). Död 1814 Mariannelund, ogift, och slöt således själv sin friherrliga ätt. Han åtnjöt stort anseende som diplomat och torde hava varit en av de främsta legationscheferna under Gustaf IV Adolfs tid [Bbl].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: