:

Bonde nr 20

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Bonde nr 20
Vapensköld för friherrliga ätten Bonde nr 20

Friherrliga ätten Bonde nr 20

Friherrlig 1651 introducerad 1652. Denna gren av ätten utgick, såsom friherrlig, 1712-10-02 men fortlever i grevliga ätten Bonde af Björnö. Den nu levande grenen friherrlig 1802-12-09 och introducerad (adopterad) 1803.

TAB 1

Carl Bonde, friherre Bonde (son av Filip Bonde, se adliga ätten Bonde), friherre till Laihela socken, i Vasa län i Finland. Född 1581-10-25 på Säckestad. Ståthållare i Jönköpings län 1624–1625. Ståthållare i Närke, Värmland och västra Västmanlands bergslager 1628–1634. Tillika riksråd 1633, häradshövding i Åkerbo härad i Västmanlands län samt lagman i Karelen. Friherre 1651-06-16, död 1652-02-29 på Ekeberg. Gift 1:o 1613-05-30 med friherrinnan Beata Oxenstierna, dotter av riksrådet friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsdotter (Bielke). Gift 2:o 1624 med Beata Sparre i hennes 2:a gifte, dotter av rikskansleren Erik Sparre till Sundby (Sparre af Rossvik) och grevinnan Ebba Brahe.

Barn i gifte 1:o:

 • Catharina, född 1614-02-02, död 1652-03-25 Börstorp. Gift 1633 med riksrådet Conrad von Falkenberg naturaliserad Falkenberg af Trystorp.
 • Margareta, född 1615, död 1658-02-07 på Skävesund i Glanshammars socken. Gift 1634-09-23 i Örebro med guvernören Nils Kagg.
 • Filip, född 1616, död ung.
 • Gustaf, född 1620. Riksråd och riksskattmästare. Död 1667. Se Tab. 2.
 • Brita, född 1621, död ung och begraven i Ringkarleby kyrka .
 • Christer, född 1621. Riksråd och president. Död 1659. Se Tab. 3.

TAB 2

Gustaf Bonde (son av Carl Bonde, friherre Bonde, tab 1). Född 1620-02-04 på Esplunda. Riksråd 1653-07-18. Riksskattmästare 1660-11-01. Lagman i Östergötland 1661-12-05. Död 1667-05-25 i Hamburg. Gift 1:o 1644-12-08 med sin syssling Maria Elisabet Ulfsparre af Broxvik, dotter av ståthållaren Erik Ulfsparre af Broxvik och friherrinnan Beata Oxenstierna. Gift 2:o 1647-09-29 på Säby i Vists socken med Anna Christina Natt och Dag, dotter av kanslirådet Per Nilsson Natt och Dag och hans 2:a fru friherrinnan Christina Sofia Stenbock.

Barn i gifte 1:o:

 • Erik, född 1646-04-10.. Död 1667-07-14 i Paris .

Barn i gifte 2:o:

 • Carl, greve Bonde af Björnö, född 1648, död 1699 Se grevliga ätten Bonde af Björnö.
 • Peder, född 1649-12-12 död 1651-04-13.
 • Maria Elisabet, född och död 1651 på Nyköpings slott.
 • Gustaf, född och död 1652 i Nyköping.
 • Sofia, född 1653-09-08 på Nyköpings slott, död 1687-04-09 i barnsäng i Stockholm. Gift i Stockholm 1672 med landshövdingen Jakob Fleming i hans 2:a gifte.
 • Maria Elisabet, född 1654-11-05 i Stockholm, död 1736-11-00. Gift 1:o 1674 med överstelöjtnanten friherre Axel Bielkenstierna i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1680 med landshövdingen friherre Nils Gripenhielm.
 • Axel, född 1655-12-05 i Stockholm. Död 1675-08-13 i Paris.
 • Peder, född och död 1658 i Stockholm
 • Beata, född 1659-12-23, Säby. Gift 1680-11-23 i Stockholm med kungl, rådet och presidenten friherre Jakob Spens.
 • Catharina Margareta, till Esplunda. Född 1664-03-18 i Stockholm, död 1704 på Grönlund. Gift 1685-09-01 med kungl, rådet och fältmarskalken friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda i hans 1:a gifte.

TAB 3

Christer Bonde (son av Carl Bonde, friherre Bonde, tab 1). Född 1621-12-12 på Esplunda. Landshövding över Närke och Nora län samt ståthållare på Örebro slott. Lantmarskalk vid riksdagen 1652. Riksråd 1653-07-18. President i kommerskollegium 1656-07-21. Död 1659-05-09 i Helsingör. Gift 1:o 1643-08-13 på Örebro slott med sin styvmoders systerdotter, friherrinnan Ebba Leijonhufvud, dotter av landshövdingen Gustaf Eriksson Leijonhufvud och hans 1:a fru Catharina Sparre. Gift 2:o 1654-12-17, i Stockholm med drottning Christinas hovjungfru Elsa Cruus af Edeby, dotter av landshövdingen Jesper Cruus af Edeby och Ingeborg Ryning.

Barn i gifte 1:o:

 • Gustaf, född 1644-06-21. Död i Uppsala 1656-05-16.
 • Carl, född och död 1645 på Springsta.
 • Beata, född 1647-06-12, död 1694-08-26 och begraven i Fullestads kyrka Älvsborgs län. Gift med landshövdingen friherre Axel Rosenhane.

Barn i gifte 2:o:

 • Christer. Född 1655-11-15 på Lundby. Död barnlös 1712-10-02 på Springsta. Gift 1689-12-04 i Stockholm med friherrinnan Anna Catharina Wrangel af Lindeberg, dotter av översten Adolf Herman Wrangel af Lindeberg ocb Elisabet von Rosen af Sonorm. Han hade ett utomäktenskapligt barn med NN som förmodligen kom från Dalarna. Barnet Nils Åkerman, född 1684 på Bordsjö, Askeryd sn, död 1760 i mars på Sillevik, Askeryd sn. Gift. 1:o 1716-02-28 på Holma i Askeryd m. Sara Hörling i hennes 2:a gifte (g. l:o 1712 på Bordsjö m. löjtnanten N.N.), död 1719-11-20 på Sillevik. Gift 2:o i Askeryd med Christina Eva Rivelius, död 1787-09-24 på Sillevik.
 • Carl, född 1656. Kapten på engelska flottan. Död ogift 1689.
 • Ingeborg, född 1657, död 1669-02-18.
 • Ebba Catharina, född 1658-11-12 på Ymsjöholm, död 1663 på Springsta.

TAB 4

Carl Göran Bonde, friherre Bonde (son av Jöns Alexander Bonde, se adliga ätten Bonde). Född 1757-07-22 på Fituna. Överste och generaladjutant hos konungen 1792-05-15. Friherre 1802-12-09. Död 1840-10-24 på Nynäs. Gift 1784-10-22 på Fållnäs med Agneta Sofia Hildebrand, dotter av ryttmästaren David Henrik Hildebrand och hans 2:a fru Agneta Sofia Schönström.

Barn:

 • Knut Henrik, född 1785-07-31 jur. doktor i Wittenberg vid jubelfesten 1802-10-19. Död 1803-09-21 på Fållnäs.
 • Carl, född 1786. Överstekammarjunkare. Död 1854. Se tab 5,
 • Sofia Ulrika, född 1787-11-02 på Håtunaholm. Stiftsjungfru 1794. Död 1867-02-13 i Stockholm. Gift 1815-07-27 på Nynäs med sin yngre systers svåger översten och generaladjutanten greve Johan August Anckarsvärd.
 • Charlotta, född 1789-05-07 på Håtunaholm. Stiftsjungfru. Död 1865-04-23 i Stockholm. Gift 1:o 1806-02-09 på Fållnäs med excellensen greve Gustaf Trolle Bonde af Björnö från vilken hon 1809 blev skild. Gift 2:o 1810-11-16 på Bysta med översten och generaladjutanten greve Carl Henrik Anckarsvärd.

TAB 5

Carl Bonde (son av Carl Göran Bonde, friherre Bonde, tab 4). Född 1786-10-07 på Håtunaholm. Jur. doktor. Auskultant i Göta hovrätt 1806. Överstekammarjunkare 1842. Död 1854-02-24 på Ericsberg. Gift 1812-05-17 på Ericsberg med sin syssling Ingeborg Bonde, dotter av översten Carl Filip Bonde och friherrinnan Andréetta Ulrika Sparre.

Barn:

 • Carl Jedvard, född 1813. Överstekammarherre. Död 1895. Se Tab. 6.
 • Knut Philip, född 1815. Överstekammarjunkare. Död 1871. Se Tab. 10.
 • Sofia Ulrika, född 1817-08-01 på Ericsberg. Hovmästarinna hos drottning Josefina 1844. Död 1846-09-21 i Stockholm. Gift 1836-12-06 med majoren, greve Gustaf Hans von Fersen.

TAB 6

Carl Jedvard Bonde (son av Carl Bonde, tab 5), född 1813-03-04 på Ericsberg. Överstekammarherre 1875-12-01. Avgick till kejsaren av Tyskland och till ryske tsaren för att notiticera drottning Josefinas död 1876. Gift 1846-02-15 på Claestorp med hovfröken, sedermera överhovmästarinnan, grevinnan Vilhelmina Sofia Charlotta Lewenhaupt, dotter av överstekammarjunkaren greve Claes Casimir Lewenhaupt och friherrinnan Vilhelmina Christina Beck-Friis.

Barn:

 • Ingeborg Vilhelmina Sofia Charlotta, född 1848-07-28 på Ericsberg, död 1921-05-28 på Gustafsvik. Gift 1868-08-10 i slottskapellet på Ericsberg med kammarherren greve Charles Adam Sixten Casimir Erik Lewenhaupt från vilken hon blev skild i hans 1:a gifte.
 • Carl, född 1850. Överstekammarjunkare. Död 1913. Se Tab. 7.
 • Ingeborg Vilhelmina, född 1853-01-01 på Ericsberg. Död 1927-06-16 på Ökna. Gift 1881-08-25 i slottskapellet på Ericsberg med kammarherren friherre Carl Gustaf Åkerhielm af Margretelund.
 • Ebba Ulrika Vilhelmina, född 1854-10-25 på Ericsberg, död 1895-05-23 Hovsta. Gift 1876-08-22 i slottskapellet på Ericsberg med kammarherren friherre Lars Gustaf Herman Fleming af Liebelitz i han 1:a gifte.

TAB 7

Carl Bonde (son av Carl Jedvard Bonde, tab 6), född 1850-06-11 i Stockholm. Kammarens vice talman 1912-02-09 och dess talman 1913-01-15. Överstekammarjunkare. Död 1913-11-16 på Ericsberg. Gift 1876-09-20, på Börringe kloster i Gustafs socken med sin syssling friherrinnan Ulrika Sofia Beck-Friis, dotter av kabinettskammarherren greve Corfitz Augustin Beck-Friis och Christina Nordenfeldt.

Barn:

 • Carl Gotthard, född 1877. Hovjägmästare. Se tab 8.
 • Vilhelmina Christina, född 1878-12-08 på Gimmersta. Stiftsjungfru. Död 1884-02-16 i Stockholm.
 • Elsa Sofia, född 1879-12-03 på Gimmersta. Stiftsjungfru. Gift 1904-03-23 i Stockholm med godsägaren friherre Carl Gustaf Wrangel von Brehmer.
 • Tord Gustaf, född 1881-10-05 på Gimmersta, död 1884-02-09 i Stockholm.
 • Knut Corfitz, född 1884. Legationssekreterare. Se tab 9.
 • Henrik Magnus, född 1885-12-31 på Gimmersta. Död ogift 1916-01-29 i Funchal på Madeira.
 • Anna Ingeborg, född 1889-02-01 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Cecilia Birgitta, född 1893-03-26 i Stockholm.

TAB 8

Carl Gotthard Bonde (son av Carl Bonde, tab 7). Född 1877-07-28 Gimmersta. Jur. fil. kand. examen vid Uppsala universitetet 1896-05-29. Tillförordnad sekreterare i Utrikesdepartementet 1904-09-23. Tillförordnad chargé d'affaires i London. Gift 1911-02-11 på Skabersjö med friherrinnan Ingeborg Louise Thott, dotter av överstekammarjunkaren friherre Otto Gustaf Erik Thott och Augusta Eleonora Gustava Hallenborg.

Barn:

 • Ingel Carlsdotter, född 1912-08-08 på Roslätt
 • Agneta Sofia Carlsdotter, född 1913-10-24 på Roslätt
 • Carl Jedvard Carlsson, född 1914-12-13 på Ericsberg.
 • Knut Otto Carlsson, född 1917-01-26 på Ericsberg.
 • Eric Carlsson, född 1918-05-05 Ericsberg.

TAB 9

Knut Corfitz Bonde (son av Carl Bonde, tab 7), född 1884-07-31 Gimmersta. Tillförordnad legationssekreterare i London samt i Tokyo och Peking. Gift 1911-04-18 i London med Grizel Margaret S:t Clair Anstruther, dotter av översten Charles Frederick S:t Clair Anstruther till Charleston i Skottland och Agnes Dorotea Guthrie of Craigie.

Barn:

 • Anne Margerita Charlotta, född 1912-05-25 i Stockholm.
 • Beata Maria, född 1914-06-26 i London.
 • John Anstruther Carl Knutsson, född 1918-04-28 i Washington.
 • Maria Sofia Angelica, född 1921-02-09 i Stora Malms förs.

TAB 10

Knut Filip Bonde (son av Carl Bonde, tab 5), född 1815-03-09 på Ericsberg. Överstekammarjunkare 1856. Stadsfullmäktig i Stockholm 1863. Död 1871-10-17 i Stockholm. Gift 1:o 1844-04-10 i Paris med lady Augusta Margaret Fitz-Clarence, dotter av Georg Fitz-Clarence (äldste naturlige son av konung Vilhelm IV av England och Dora Jordan) och Mary Wyndham, Georg Wyndhams, earl of Egremont's, dotter. Gift 2:o 1849-01-10 i Paris med Helena Ester Florence Robinson, dotter av översten i engelsk tjänst sir Richard Robinson, baronet of Rokeby-Hall, och lady Helena Eleanor Moore, Stephen Moores, earl of Mountcashell, dotter.

Barn i gifte 1:o:

 • Ingeborg Augusta Sofia, född 1846-08-30 på Gimmersta, död 1872-03-04 i Stockholm. Gift på Gimmersta 1865-05-02 med hovstallmästaren Gustave Armand Fouché, hertig d'Otrante, i hans 1:a gifte.

Barn i gifte 2:o:

 • Ingeborg Helena, född 1849-09-02 i Stockholm, död i Stockholm 1861-11-07.
 • Florence Charlotta Lucie, född 1851-04-04 i Stockholm, död i Stockholm 1889-01-17. Gift 1870-10-06 i Stockholm med kammarherren Johan Henning von Horn.
 • Carl, född 1853-06-12, i Stockholm. Mogenhetsexamen 1873. Student i Uppsala 1873. Död ogift 1885-12-20 i Arcachon vid Bordeaux i Frankrike.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: