:

Von Bellingshausen nr 32

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Bellingshausen nr 32 †

Friherrlig 1651-08-08, introducerad 1652. Utdöd omkring 1711.

Urgammal livländsk adlig ätt, införd under nr 49 på riddarhuset i Riga och under nr 6 på riddarhuset i Estland. Den i Estland introducerade grenen tillhör dock ej den svenska friherrliga ätten, utan den adliga grenen, som 1852-07-11 erhöll kejserligt ryskt tillstånd att upptaga den svenska friherretiteln och vapnet. Ätten är orätt införd å svenska riddarhuset under namnet von Billinghusen.

Henrik von Bellingshausen. Erhöll 1568 godset Hoheneichen på Ösel i förläning av hertig Magnus. Gift med Elisabet Patkull von Kegeln [RHKI]. (Enl. Ghb. hette Henrik von Bellingshausens fru Ebba Patkull och var dotter av Andreas Patkull till Kegel och Hedvig von Tiesenhauesen).

Son:

  • Tönnis von Bellingshausen. (Tönnis till Hocheneichen) Död efter 1637.

Son:

  • Johan Eberhard von Bellingshausen, friherre von Bellingshausen, friherre till Uelzen i Anzens socken. Född 1604. Var 1632 överste för ett svenskt regemente i Tyskland. Överste för ett kurländskt regemente till häst 1636. Generalmajor och befälhavare för allt kavalleri i Livland 1650. Lantråd 1650-04-26. Friherre 1651-08-08 (introducerad 1652 under nr 32). Död 1655-06-13 och begraven 1656-02-21 i domkyrkan i Riga. Han erhöll Uelzen för sina gjorda tjänster 1636-09-28, vilket bekräftades av drottning Christina för hans manliga och kvinnliga efterkommande 1648. Ägde gods i Sakkula socken i Keksholms län och erhöll 1643 Klimitina och Kumolowa i Ingermanland samt köpte 1651 godset Urbs i Anzens socken [RHKI]. Gift 1:o med Margareta von Zöge, död 1651, dotter av Jürgen von Zöge och Christina von Sacken. Gift 2:o med friherrinnan Ebba Barbara Wrangel af Ludenhof i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1638 med överstelöjtnanten och lantrådet Carl Adolf von Tiesenhausen, död 1652-12-00. Gift 3:o 1661-03-25 med överstelöjtnanten Otto Johann von Uexkull, friherre von Meyendorff von Yxkull nr 74), dotter av Hans Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, och hans 1:a fru Anna von Uexkull.

Son:

  • 1. Leonard Johan, till Uelzen och Kumolowa. Född 1642. Kapten vid skånska infanteriregementet under åren 1668–1670. Ryttmästare. Död 1689. Gift, men med vilken är ej känt. Änkan fick 1713 Uelzen åter, sedan det en tid varit reducerat.

Barn:

  • Johan Eberhard, född 1670-07-00. Död omkring 1687.
  • Jakob Gustaf. Kapten vid Jerwiska lantmilisinfanteriregementet 1701-05-02. Avsked 1701-09-11, emedan han ej inställde sig i tjänst. Var kapten vid Nieroths livländska infanteriregemente 1710. Död omkring 1711 och utgick ätten med honom på svärdssidan [Lk]. Gift med Johanna Margareta von Engelhardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1714-10-12 med löjtnanten Valentin von Meijer).
  • Lorentz Henrik, fänrik vid Västgötadals regemente 1697-01-21. Avsked 1699. Kapten vid Albedyhls dragonregemente 1700-04-15. Konfirm.fullm. 1701-03-15. Död 1701 av sjukdom [Lk].
  • Juliana, född 1673, död 1747-12-02. Hon fick 1723-03-13 godset Uelzen i förläning med friherrlig titel. Gift omkring 1690 med kaptenen Johan Andreas von Schreiterfelt, av en adlad, men ej introducerad ätt [SK].

Källor

Litteratur: Russwurm, C., Nachrichten über die adeliche und freiherrliche Familie von Bellingshausen. Reval 1870.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: