:

Von Kochen nr 206

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Kochen nr 206 †

Friherrlig 1731-06-14, introducerad 1731. Utdöda 1809-02-10.


TAB 1

Johan Henrik von Kochen, friherre von Kochen (son av Christoffer Kochen, adlad von Kochen, se adliga ätten von Kochen nr 1286), friherre och herre till Nyborg i Håtuna socken, Uppsala län. Född 1681-10-21 i Narva. Student i Uppsala (Um.) 1699 2176. Extra ordinarie kanslist i fältkansliet 1705. Kanslist vid tyska expeditionen 1709-08-07. Registrator vid livländska expeditionen 1711-11-16. Sekreterare vid utrikesexpeditionen 1714. Extra ordinarie kansliråd 1719. Kansliråd 1720-06-23. Statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1727-08-14. Hovkansler 1727-12-11. Friherre 1731-06-14 (introducerad 1731 under nr 206). Avsked 1739-04-10. Död 1758-03-05 på Nyborg. 'Han kom efter slaget vid Poltava med till Bender, därifrån han kort efter av konungen skickades med brev till greve Piper, som satt fången i Kiev, vilket brev innehöll svar på tsarens fredsvillkor, blev i den ryktbara kalabaliken av turkarna tillfångatagen, med kedjor fängslad och illa hanterad. Utstod 1715 belägringen av Stralsund och överkom sedan med konungen till Skåne samt var honom följaktig även under fälttågen i Norge 1716–1718.' Den till största delen av honom förda kanslidagboken 1709–1714 är av trycket utgiven 1908 i fjärde bandet av Karolinska krigares dagböcker. Gift 1721-11-21 med Maria Antoinetta Hildebrand, född 1706, död 1761-03-25 på Nyborg, dotter av assessorn Jakob Henrik Hildebrand, och Florentina van Roeden tot Drakenstein.

Barn:

  • Florentina, född 1723-12-17, död 1764-08-15 (1764 1478) Aske Gift 1755-01-16 på Nyborg med sin syssling, landshövdingen, greve Carl Vilhelm Leijonstedt, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1782.
  • Christoffer, född 1726. Kansliråd. Död 1809. Se Tab. 2.
  • Maria Dorotea, född 1727-06-15, död 1796-03-10 i Stockholm. Gift 1760 med översten Gerhard Störning Drufua, nr 1557, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1807.
  • Jakob Henrik, född 1728-09-22 i Stockholm, död 1729.
  • Ulrika Eleonora, född 1731-06-21, död 1788-02-11 på Torsätra i Västra Ryds socken, Uppsala län. Gift 1760-10-30 på Nyborg med hovjunkaren Carl Vilhelm Iserhielm, född 1724, död 1802.
  • Johan Henrik, född 1732-06-23. Student i Uppsala (Um.) 1747-10-01. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Död ogift 1764-03-08 på Aske.
  • Anna Antoinetta, född 1734-02-07, död 1804-05-16. Gift 1760-12-30 i Håtuna socken med landshövdingen Carl Magnus Jägerhorn af Spurila, född 1730, död 1782.

TAB 2

Christoffer (son av Johan Henrik von Kochen, friherre von Kochen, Tab. 1), friherre och herre till Krapperup i Brunnby socken, Malmöhus län, vilket han fick till fideikommiss av farbrodern. Född 1726-03-03. Student i Uppsala (Um.) 1741-10-31. Kommissionssekreterare först i Madrid, sedan i Dresden. Kunglig sekreterare. Härold vid KMO. RNO 1771-11-25. Kansliråds karaktär. Död 1809-02-10 på Krapperup och slöt friherrliga ätten von Kochen på svärdssidan. Gift 1765-04-16 i Stockholm med sin mosters styvdotter, friherrinnan Lovisa Amalia von Düben, född 1745-08-14, död 1773-02-25 i Lund och begraven 1773-03-04 i Brunnby kyrka, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Joakim von Düben, och hans 1:a fru Catharina Eleonora Temming.

Barn:

  • (Fredrik?) Henrik Joakim Gotthard, född 1766-10-23. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1769. Fänrik i armén 1781-12-19. Adjutant vid Älvsborgs regemente. Död 1787-06-27 på Krapperup och begraven 1787-08-30 i Brunnby kyrka .
  • Eleonora Antoinetta Florentina, född 1768-03-03, död 1841-01-21 Frösåker. Gift 1787-04-16 med översten, friherre Carl Christoffer Gyllenstierna af Lundholm, född 1748, död 1811.
  • Carl David, född 1770-10-30. Till döds kvävd av amman 1771 och begraven 1771-04-15 i Brunnby kyrka .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: