:

Bennet nr 154

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Bennet nr 154

Friherrlig 1719-06-02, introducerad 1719.

Bennet%20F15400.png

TAB 1

Vilhelm Bennet, friherre Bennet (översiktstab 1, son av James eller Jakob, naturaliserad Bennet, se adliga ätten Bennet nr 831, tab 1), friherre till Bälteberga och Videröra i Ottarps socken samt Ellinge i Västra Sallerups socken (alla i Malmöhus län), född 1677 (1680-11-01?) i Åbo län. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1693-11-00. Furir vid garnisonsregementet i Riga 1695. Förare 1696. Sergeant 1699. Kornett vid Albedyhls dragonregemente 1700. Konfirmationsfullmakt 1701-03-15. Löjtnant vid Albedyhls dragonregemente 1701-11-23. Regementskvartermästare 1703-08-15. Kapten 1704-05-16. Major vid Kronobergs regemente 1709. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningsregemente till häst 1709-12-02. Överste vid Upplands femmänningsregemente 1710-08-01. Konfirmationsfullmakt 1710-12-30. Generalmajor av kavalleriet 1717-12-07. Friherre 1719-06-02 (introducerad 1719 under nr 154). Landshövding i Hallands län 1728-11-11. Landshövding i Malmöhus län och kommendant i Malmö 1737-08-15. Död 1740-11-18 i Malmö av slag [Lk]. 'Han var en av konung Carl XII:s tappraste krigare och närvarande i slaget vid Poltava 1709, i slaget vid Hälsingborg 1710, där han mycket bidrog till segern över de danska, samt vid belägringen av Fredrikshald 1718. Har lämnat många värdefulla bidrag till Nordbergs Carl XII:s historia.' Gift 1712-10-27 på Vittskövle i likanämnda socken, Kristianstads län med Magdalena Eleonora Barnekow, född 1696-11-20 på Gavnö i Danmark, död 1755-12-30 på Bälteberga och begraven 1756-02-19 i Ottarps kyrka, dotter av översten Kjell Christoffer Barnekow, och grevinnan Margareta von Ascheberg.

Barn:

 • Margareta, född 1713-12-05 på Vittskövle, död barn.
 • Carl August, född 1716-02-06 på Vittskövle. Volontär vid fortifikationen 1731. Kvartermästare vid Norra skånska kavalleriregementet 1735-01-13. Konduktör vid fortifikationen 1735-09-12. Löjtnant vid Norra skånska kavalleriregemente 1739-12-19. Kaptenlöjtnant vid Norra skånska kavalleriregemente 1747-10-06. Ryttmästare 1750-08-21. Major 1757-01-21. RSO 1759-04-28. Avsked 1765-06-17, med överstelöjtnants karaktär. Död ogift 1768-01-27 Rosendal och begraven 1768-02-09 i Hälsingborgs kyrka .
 • Margareta, född 1717, död 1718-01-01.
 • Jakob Vilhelm, född 1718. Överste. Död 1792. Se Tab 2
 • Kjell Christoffer, född 1719-05-23. Volontär vid fortifikationen 1733. Hovjunkare 1738-06-27. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1741-07-23. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1743-08-26. Kaptenlöjtnant 1745-12-18. Ryttmästare 1748-03-29. Major 1751-08-31. Död ogift 1755-07-03.
 • Rutger, född 1720. Generalmajor. Död 1791. Se Tab 21
 • Christina Brita, född 1721-06-24, död 1790-11-07 på Ellinge. Gift 1742-02-26 med överstelöjtnanten greve Carl Fredrik Dücker, född 1714, död 1783.
 • Fredrik, född 1723. Landshövding. Död 1790. Se Tab 25
 • Christian, född 1724-06-03, död 1724-06-15.
 • Christian Ludvig, född 1725-05-13 och begraven 1725-07-22 i Ottarps kyrka .
 • Gustaf Adolf, född 1726-06-26, död 1726-06-26 och begraven 1726-06-28 i Ottarps kyrka .
 • Gustaf, född 1728-08-10, död 1728-08-10.
 • Gustaf Magnus, född 1729-08-23, död 1732-10-07 i Halmstad och i Halmstad begraven
 • Lennart Ludvig, född 1730-08-01 i Halmstad, död i Halmstad 1733-03-02 och begraven i Ottarps kyrka .
 • Gustaf Adolf, född 1731, död ung i Halmstad.
 • Margareta Charlotta, född 1733-08-04, död 1740 och begraven 1740-10-04.
 • Ulrika Eleonora, född 1734-10-24 i Halmstad, död i Halmstad 1735-09-24 och begraven i Ottarps kyrka .

TAB 2

Jakob Vilhelm (översiktstab 2, son av Vilhelm Bennet, friherre Bennet, tab 1), till Rosendal i Kropps socken, Malmöhus län, född 1718-04-18. Volontär vid garnisonsregementet i Malmö 1735. Fänrik vid garnisonsregementet i Malmö 1737-10-03. Löjtnant 1741-10-14. Regementskvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1747-12-23. Kaptenlöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1750-08-21. Ryttmästare 1752-10-30. Ryttmästare med kompani 1753-12-20. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1758. Avsked 1758. RSO 1770-04-28. Överstes titel 1772. KVO 1772-05-28. Död 1792-01-10 på Rosendal och begraven 1792-01-27 i Kropps kyrka. Han bevistade fälttågen i Finland 1741 och 1742. Gift 1755-07-15 på Tomarp i Kvidinge socken, Kristianstads län med sin både kusin och syssling Margareta Lovisa Barnekow, född 1728-04-22 på Billesholm i Norra Vrams socken, Malmöhus län, död 1786-08-06 på Rosendal och begraven 1786-08-14 i Kropps kyrka, dotter av översten Rutger Barnekow, och friherrinnan Mariana Lovisa Maclean.

Barn:

 • Magdalena Eleonora, född 1756-11-19 på Billesholm, död 1831-12-04 Oby. Gift 1776-10-26 på Rosendal med generalmajoren Samuel Henrik Horn, naturaliserad och adopterad Horn af Rantzien A, född 1739, död 1815.
 • Vilhelm Rutger, född 1759. Major. Död 1815. Se Tab 3
 • Maria Lovisa, född 1760-05-12 på Rosendal, död 1761-03-06 och begraven 1761-03-11.
 • Jakob Kjell, född 1761. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 20.
 • Margareta Lovisa, född 1766-06-27 på Rosendal, död 1766-10-09 och begraven 1766-10-14.

TAB 3

Vilhelm Rutger (översiktstab 2, son av Jakob Vilhelm, tab 2) till Rosendal, född i Rosendal 1759-06-08. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1770-12-24. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1772-08-22. Adjutant vid husarregementet 1775-03-22. Genom byte kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1777-10-30. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1778-03-06. Ryttmästare 1786-04-12. Major 1796-07-18. Avsked 1803-03-09. RVO 1814-04-28. Död 1815-11-15 på Rosendal och begraven 1815-11-22 i Kropps kyrka. Gift 1792-09-01 Klippan s län med friherrinnan Elisabet Vilhelmina von Otter, född 1767-09-06, död 1849-10-29 på Rosendal och begraven 1849-11-06 i Kropps kyrka, dotter av landshövdingen friherre Salomon von Otter, och Agneta Beck-Friis.

Barn:

 • Jakob Vilhelm Salomon, född 1793-08-25 på Rosendal, död i Rosendal 1793-10-09, och begraven 1793-10-11.
 • Rutger Henrik, född 1794. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 4.
 • Agneta Lovisa, född 1795-10-07 på Rosendal, död i Rosendal 1813-04-18 och begraven 1813-04-25.
 • Magdalena Charlotta, född 1796-06-11 på Rosendal, död i Rosendal 1834-12-09, och begraven 1834-12-13. Gift 1818-02-27 på nämnda egendom med sin kusin generaladjutanten och landshövdingen greve Fredrik Salomon Posse, i hans 1:a gifte, född 1785, död 1853.
 • Kjell Salomon, född 1797-10-22 på Rosendal. Kvartermästare 1809-06-12. Kornett vid skånska dragonregementet 1813-11-27. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1817-06-03. Ryttmästare 1829-12-21. RSO 1839-12-01. Avsked 1848-06-23. Död 1891-12-20 i Hälsingborg, barnlös. Ägde Vasatorp i Kropps socken, Malmöhus län. Gift 1831-08-22 med Ulrika Eleonora Adlerbielke, född 1799-06-28, död 1867-11-23 på Vasatorp, dotter av majoren Carl Johan Adlerbielke, och Margareta Botilla Montell.
 • Jakob Vilhelm, född 1799. Kapten. Död 1841. Se Tab 10
 • Fredrik Vilhelm, född 1800. Major. Död 1885. Se Tab 13
 • Carl Ludvig, född 1801-04-28 på Rosendal, död i Rosendal 1802-05-13.
 • Tage Gustaf, född 1802. Ryttmästare. Död 1874. Se Tab. 17.
 • Christian August, född 1803-08-29 på Rosendal. Fanjunkare 1820-04-13. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1820-12-20. Kornett vid södra skånska karabiniärregementet 1822-03-04. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1829-05-16. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1846-11-25. Avsked 1856-01-31. RSO 1859-04-28. Död ogift 1876-06-26 Hyllstorp
 • Margareta Lovisa, född 1805-05-02 på Rosendal, död i Rosendal 1858-10-26. Gift 1831-11-13 på Rosendal med sin kusin presidenten Jean Albrecht Berg von Linde, född 1793, död 1857.
 • Adolf Herman, född 1808. Major. Död 1901. Se Tab 19

TAB 4

Rutger Henrik (översiktstab 3, son av Vilhelm Rutger, tab 3), född 1794-10-10 på Rosendal. Volontär vid Smålands dragonregemente 1808-01-05. Kvartermästare vid Smålands dragonregemente 1808-05-27. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1809-01-09. Kornett vid skånska husarregementet 1811-07-16. Löjtnant 1815-02-21. Ryttmästare 1823-07-30. RSO 1834-01-28. Major i armén 1838-01-28. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1843-07-31. Chef för Flyinge hingstdepå 1843-08-22. Carl XIV Johans medalj 1855. KVO1kl 1859-01-28. Avsked från ovannämnda chefskap 1859-09-09. Död 1867-03-10 i Lund. Ägde del i fädernegodset Rosendal. Gift 1838-09-22 i Hälsingborg med Sofia Elisabet von Platen, född 1817-10-01 i Ängelholm, död 1846-09-11 i Hälsingborg, dotter av generaladjutanten Achates Carl von Platen, och friherrinnan Henrietta Charlotta Munck.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1839. Löjtnant. Död 1910. Se Tab. 5.
 • Charlotta Vilhelmina (Lotten), född 1841-06-26 på Flyinge kungsgård i Sandby socken, Malmöhus län, död 1885-04-26 i Kristianstad. Gift 1867-10-25 i Kristianstad med majoren Ernst Fredrik af Klercker B, född 1841, död 1896.
 • Kjell Otto, född 1842. Löjtnant. Död 1900. Se Tab 7

TAB 5

Carl Vilhelm (översiktstab 3, son av Rutger Henrik, tab 4), född 1839-10-11 på Flyinge kungsgård i Sandby socken, Malmöhus län. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1854-12-22. Studentexamen i Lund 1855-12-13. Officersexamen 1857-03-12. Underlöjtnant vid vid skånska dragonregementet 1857-10-27. Löjtnant 1865-04-04. Avsked 1874-10-16. RNO 1899-12-01. KVO2kl 1904-12-01. Död 1910-05-10 i Stockholm (Kropps församling, Malmöhus län, db). Ägde Rosendal i Kropps socken, Malmöhus län. Gift i Rosendal i Kropps socken, Malmöhus län 1873-09-18 med sin kusin, friherrinnan Vilhelmina Gustava Sofia Bennet, född 1853-07-16 på Rosendal. Död 1929-05-10 i Lund och begraven i Kropps socken (db nr 9). Dotter av majoren friherre Adolf Herman Bennet och friherrinnan Jakobina Gustava Charlotta von Essen.

Barn:

 • Vilhelmina Jakobina, född 1874-10-21, i Hälsingborg, död i Hälsingborg 1877-03-09.
 • Sofia Elisabet, född 1875-11-27 i Hälsingborg, död i Hälsingborg 1877-03-05.
 • Rutger Vilhelm, född 1877-10-14 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1897-06-12. Volontär vid skånska husarregementet 1897-06-16. Elev vid krigsskolan 1898. Utexaminerad 1899-11-25. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1899-12-08. Löjtnant 1904-12-02. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i nämnda regementets reserv 1909-08-20. Ryttmästare i samma reserv 1916-03-24. Gift 1913-07-16 i Köpenhamn (Askersunds landsförsamling vb) med Maria'' Catharina Elisabet Lindberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895-12-14, med praktiserande läkaren, med. lic. Edvard Emanuel Nelson, född 1857-12-19 vid Baggböle sågverk i Umeå landsförsamling, Västerbottens län, död 1899-12-11 i Ljusdal), född 1873-01-17 i Horns socken, Östergötlands län. Död 1940-10-07 i Halmstad (db 263). Dotter av disponenten Anders August Lindberg och Gustava Jonson.
 • Henrik Adolf, född 1879-02-15 på Närlunda vid Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1898. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1900. Utexaminerad 1902. Förvaltare på Rosendal 1904–1911. Ägde del i Rosendal 1911–1919 och ensam ägare av Rosendal sedan 1919. RVO 1926-06-06.
 • James Otto, född 1881-02-20 i Hälsingborg, död ogift 1906-07-12 i Kropps församling.
 • Fredrik Herman, född 1883. Ryttmästare. Se Tab 6
 • Margareta Lovisa, född 1887-09-30 på Närlunda vid Hälsingborg. Stiftsjungfru. Gift 1911-04-25 på Rosendal med hovjägmästaren, greve Gustaf Otto Tage Stig Thott, född 1885
 • Alice Jacguette, född 1891-05-10 i Hälsingborg. Gift 1910-10-18 på Rosendal med ryttmästaren Carl Lennart Sebastian af Petersens, född 1881.

TAB 6

Fredrik Herman (översiktstab 3, son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1883-06-11 på Närlunda vid Hälsingborg. Friherre. Mogenhetsexamen 1901-05-23. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1901-06-01. Korpral 1902-08-11. Sergeant 1902-08-30. Elev vid krigsskolan 1902. Fanjunkare i regementet 1903-08-27. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1903-12-11. Löjtnant 1908-06-04. GV:sOIM 1912. Attaché vid beskickningen i Rom 1915-03-00–1917-04-00. RItKrO 1917. Ryttmästare 1918-08-23. Militärattaché i Rom 1921-01-14. RSO 1924-06-06. Överförd till övergångsstat vid Norrlands dragonregemente 1927-06-09 from 1928-01-01. Avsked 1933-06-09 from 1933-06-15. Död 1941-07-17 i Malmö (Kropps församling, Malmöhus län db nr 10). Biografica i Vem är det. Gift 1918-08-12 i Lunds domkyrka med Iwa Dorotea de Przybyszevska-Westrup, född 1897-10-02 i Kongsvinger, Norge. Dotter av författaren Felix Stanislaw Przybyszevski och Dagny Juell samt fosterdotter till konsuln Johan Magnus Wilhelm Westrup och Gudrun Jell.

Barn:

 • Carl Vilhelm Gerard Stanislaw, född 1919-06-21 i Malmö.
 • Rutger Fredrik Zenon, född 1922-05-14 i Lund.

TAB 7

Kjell Otto (översiktstab 4, son av Rutger Henrik, tab 4), född 1842-12-24 i Hälsingborg. Student i Lund 1862-12-12. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1862-12-24. Officersexamen i Kristianstad 1864-12-21. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1865-08-15. Löjtnant i armén och avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1872-11-29. Avsked ur krigstjänsten 1877-01-26. RVO 1890-12-01. Död 1900-09-29 på sin egendom Vasatorp i Kropps socken, Malmöhus län. Gift 1874-05-23 på Rosendal med sin kusin och broders svägerska friherrinnan Margareta Louise Bennet, född 1854-07-23 på Kaflås i Hömbs socken, Skaraborgs län. Död 1940-05-31 i Hälsingborg (Kropps församling, Malmöhus län, db nr 8). Dotter av majoren friherre Adolf Herman Bennet och friherrinnan Jakobina Gustava Charlotta von Essen.

Barn:

 • Kjell Rutger Carl, född 1875. Ryttmästare. Se Tab 8
 • Adolf Vilhelm, född 1877. Godsägare. Död 1930. Se Tab. 9.
 • Ulla Jacquette Louise, född 1879-06-30 på Vasatorp. Stiftsjungfru. Gift 1904-06-02 på Vasatorps egendom med ryttmästaren friherre Tönnes Herman Wrangel von Brehmer, född 1879. Död 1940-04-08 i Malmö.

TAB 8

Kjell Rutger Carl (översiktstab 4, son av Kjell Otto, tab 7), född 1875-08-09 Vasatorp. Friherre. Mogenhetsexamen 1895-05-29. Volontär vid skånska husarregementet 1895-06-04. Sergeant 1896-08-28. Elev vid krigsskolan 1896-09-25. Fanjunkare 1897-08-12. Utexaminerad 1897-11-29. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1897-12-10. Löjtnant i regementet 1903-01-23. RDDO 1906-12-05. Ordförande i Kropps sockens kommunalstämma och kommunalnämnd sedan 1910. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1911-04-21. Ledamot i remonteringsstyrelsen 1913–1917. Ryttmästare i regementets reserv 1914-04-18. Svenska Jägareförbundets hedersmärke i guld 1917. RVO 1920-06-06. Ordförande i Luggude södra kontrakt av Malmöhus läns hushållningssällskaps beredningsutskott sedan 1922. Gift 1905-05-18 i Mariakyrkan i Hälsingborg, Maria församling med grevinnan Mary Hilda Eugenie Wachtmeister af Johannishus, född 1878-04-29 Hildesborg. Dotter av landshövdingen, greve Gotthard Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Elisabet von Essen.

Barn:

 • Kjell Otto Gotthard, född 1907-02-04 Vasatorp
 • Madeleine Elisabet Louise, född 1909-04-26 på Vasatorp i Kropps församling, Malmöhus län
 • Harriet Christina, född 1912-07-01 Vasatorp
 • Elisabet Vilhelmina, född 1914-09-25 Vasatorp
 • Bengt Gustaf Adolf, född 1921-05-26 Vasatorp

TAB 9

Adolf Vilhelm (översiktstab 4, son av Kjell Otto, tab 7), född 1877-09-11 Vasatorp. Ägde Hyllstorp och Tostarp, båda i Kropps socken, sedan 1900 samt Ljusekulla i Välluvs socken, Malmöhus län sedan 1907. Död 1930-12-30 i Hälsingborg och begraven i Kropps socken ]]. Gift 1914-12-02 Herrevadskloster s län med friherrinnan Ebba Brigitta Thott, född 1890-09-03 Skabersjö. Dotter av överstelöjtnanten, friherre Erik Otto Ivar Thott, och friherrinnan Ebba Fredrika Beck-Friis.

Barn:

 • Eva Ebba Louise, född tvilling 1917-09-27 på Ljusekulla Välluvs församling, Malmöhus län. Stiftsjungfru. Gift 1939-05-24 i Kropps kyrka (Vällufs församling, vb nr 2) med löjtnanten i Skånska kavalleriregementet (sedermera R/ major i kavalleriets reserv) Gustaf Gunnar Andreas Bernström, född 1911-08-25 i Uppsala domkyrkoförsamling. Ryttmästare.
 • Kjell Vilhelm, född tvilling 1917-09-27 på Ljusekulla Välluvs församling, Malmöhus län. Reservofficersaspirant vid Norrlands dragonregemente. Död 1939-02-06 Karlberg, db nr 4).

TAB 10

Jakob Vilhelm (översiktstab 5, son av Vilhelm Rutger, tab 3), född 1799-01-05 Rosendal. Fanjunkare 1812. Fänrik utan lön vid Kronobergs regemente 1816-02-20. 3. adjutant 1817. Fänrik med lön 1823-08-26. Stabslöjtnant 1825-02-01. Löjtnant 1826-06-21. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1830-08-20. Kapten vid norra skånska infanteriregementet 1838-09-11. Död 1841-05-19 i Stockholm. Gift 1839-09-24 Osaby med Anna Maria (Amie) Hederstierna, född 1808-11-09, död 1877-07-21 på Osaby, dotter av generallöjtnanten Erland Hederstierna, och friherrinnan Maria Sofia Wrangel von Brehmer.

Barn:

 • Erland Vilhelm, född 1840. Överstelöjtnant. Död 1916. Se Tab. 11.

TAB 11

Erland Vilhelm (översiktstab 5, son av Jakob Vilhelm, tab 10), född 1840-11-03 Bergkvara. Student i Lund 1858-01-23. Furir vid Kronobergs regemente 1858-01-30. Officersexamen 1859-04-30. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1859-09-16. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1862–1864. Löjtnant 1867-08-14. Kapten 1878-09-27. Ledamot av Kronobergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1873–1884 och 1887–1898, dess vice ordförande 1898–1909 och ordförande 1911–1912. Hushållningssällskapets stora guldmedalj 1901. RSO 1883-11-30. Major 1889-08-05. Överstelöjtnant och 1. major 1896-03-13. Avsked 1898-07-01. RNO 1910-06-06. KVO2kl 1914-12-22. Död 1916-02-28 på sin egendom Osaby i Tävelsås socken, Kronobergs län. Gift 1866-09-04 i Växjö med Sofia Charlotta (Lotten) Folcker, född 1843-01-22 i Stockholm Jakobs församling i Stockholm, död 1922-09-16 i Växjö ]], dotter av sidenkramhandlaren och godsägaren Johan Fredrik Folcker och Anna Sofia Bogren.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1867-06-12 på Osaby. Gift 1889-09-26 i Tävelsås kyrka med före detta kaptenen vid Karlskrona grenadjärregemente ombudsmannen i Kronobergs läns brandstodsbolag, RSO, RVO, Gustaf Cervin, född 1854-12-03 Ingelstad. Död 1929-11-18 i Växjö domkyrkoförsamling.
 • Jakob Erland Fredrik, född 1868. Ryttmästare. Se Tab 12
 • (Louise) Lovisa Johanna, född 1871-01-05 på Osaby. Gift 1892-07-22 i Tävelsås kyrka med före detta godsägaren Carl Herman Jentzen, född 1869-01-15 i Stockholm.
 • Vilhelmina Sofia (Helmi), född 1874-08-07 på Osaby.
 • Emma Maria Margareta (Greta), född 1881-01-26 på Osaby. Skolkökslärarinneexamen vid Fackskolan i Uppsala. Verksam som lärare i Uppsala. Under många år föreståndarinna för Strand, Ellen Keys stiftelse vid Omberg. PatrSGM.

TAB 12

Jakob Erland Fredrik (översiktstab 5, son av Erland Vilhelm, tab 11), född 1868-09-05 Osaby. Friherre. Volontär vid Skånska dragonregementet 1886-06-03. Mogenhetsexamen 1886-06-12. Sergeant 1887-06-04. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1888-11-09. Löjtnant 1896-08-07. Ryttmästare i regementet 1905-07-07. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1907-08-21. RVO 1907-12-01. LLA 1911. RSO 1913-06-06. RNO 1914-09-30. KVO2kl 1921-06-06. Ordförande i styrelserna för skånska lantmännens centralförening sedan 1904, skånska lantmännens arbetsgivareförening sedan 1909 och svenska lantarbetsgivarnas centralförening sedan 1921 samt vice ordförande i styrelsen för svenska lantmännens riksförbund sedan 1905 mm. KVOlkl 1928-06-16. Medaljen i guld av åttonde storleken med inskrift "För medborgerlig förtjänst" 1936-01-31. RJohO. GMmf. HedLLA 1938. Äger Örtofta med underlydande sedan 1894 och Slättäng sedan 1902, båda i Örtofta socken, Malmöhus län. GMmf8 1936-01-31 (social). Gift 1894-09-10 i Stockholm med Anna Rosenblad nr 2013 B, född 1873-11-03 i Stockholm. Dotter av överkammarherren Carl Ludvig Mattias Rosenblad och hans 1:a fru friherrinnan Sigrid Banér.

Barn:

 • Eva Christina Birgitta (Stina-Brita), född 1895-10-20 på Örtofta, Örtofta församling, Malmöhus län med civilingenjören friherre Erik Ove Thott, nr 301, född 1885-11-20 i Hälsingborg. Civilingenjör. Verkställande direktör i maskinfirman Boving & C:o Ltd. President i Svenska handelskammaren för Storbrittanien och Irland. RVO.
 • Sigrid Anna, född 1897-03-12 Örtofta. Gift 1917-08-15 i Örtofta kyrka och församling, Malmöhus län och Glemminge församling, Kristianstads län med kaptenen Fritz Axel af Petersons, nr 2071, född 1883-10-04 på Sävsjöström Lenhovda församling, Kronobergs län. Major i Armén. Kapten i Vendes artilleriregementes reserv.
 • Carl Vilhelm Henrik Dücker, född 1898-11-14 på Örtofta, Örtofta förs, Malmöhus län. Friherre. Studentexamen i Lund 1919 i juni. Reservofficersaspirant vid kronprinsens husarregemente 1919. Furir 1920. Fänrik i regementets reserv 1921-12-31. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1922-11-01. Underlöjtnant i regementets reserv 1923-12-31.
 • Margareta Charlotta (Märta), född 1902-11-05 Örtofta. Död 1924-05-26 i Örtofta församling.
 • Augusta Anna Maria (Anita), född 1904-02-11 på Örtofta Örtofta församling, Malmöhus län. Gift 1941-10-18 i Örtofta församling, Malmöhus län (vb nr 4) med Carl-Axel Oscar Torén i hans 2:a gifte (gift 1:o med Lilly Sophie Nordenson), född 1887-03-08 i Stockholm, Svea Artilleriregemente. Överste och sekunchef för Livregementet till häst. RSO. RVO.
 • Carl Johan Jakob Dücker (Jan), född 1906-09-04 i Lund.
 • Inga, född 1908-08-09 Örtofta. Död 1932-03-01 i Norge

TAB 13

Fredrik Vilhelm (översiktstab 6, son av Vilhelm Rutger, tab 3), född 1800-03-26 Rosendal. Kornett vid skånska dragonregementet 1817-03-11. Gift 2. löjtnant vid skånska dragonregementet (KrAB.) 1822-04-30. Gift 1. löjtnant (KrAB.) 1823-05-22. Gift 2. ryttmästare (KrAB.) 1840-09-19. Skvadronschef 1841-09-11. Gift 2. major 1850-05-04. RSO 1857-11-10. Överstelöjtnant i armén 1858-04-09. Avsked ur krigstjänsten 1864-07-19. Död 1885-03-09 Sofieberg s län. Gift 1854-08-11 på Araslöv i Färlövs socken med grevinnan Jacquette Elisabet Hamilton, född 1827-08-24 Huseby, död 1916-08-27 Hedensberg, dotter av överstelöjtnanten greve Hugo Didrik Hamilton, och grevinnan Hedvig Charlotta Jacquette Piper.

Barn:

 • William Hugo, född 1856. Underlöjtnant. Död 1903. Se Tab. 14.

TAB 14

William Hugo (översiktstab 6, son av Fredrik Vilhelm, tab 13), född 1856-01-06 i Färlövs socken, Kristianstads län. Volontär vid skånska dragonregementet 1874-02-07. Mogenhetsexamen i Lund 1877-12-07. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-01. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1879-11-04. Avsked 1885-04-10. Död 1903-12-05 Sigridsholm, vilken egendom han arrenderade. Han arrenderade Venestad i Träne socken 1885–1893 och Karpalund i Färlövs socken 1893–1902 (båda i Kristianstads län). Gift 1885-05-25 på Hedensberg i Tillberga socken, Västmanlands län med sin kusin grevinnan Jacquette Maria Ebba Sofia Louise (Mary) Hamilton, född 1862-11-21 Sperlingsholm, död 1893-02-07 Karpalund och friherrinnan Sofia Lovisa Hedvig Mariana Barnekow.

Barn:

 • James William, född 1886-12-07 och död 1888-09-29 Venestad s län.
 • Tomas William, född 1888-01-07 på Venerstad, död 1907-02-14 i Enköping.
 • Elisabet Mary, född 1889-02-12 på Venestad. Stiftsjungfru. Död 1891-08-10 på Karpalund.
 • Malkolm William Aldworth, född 1890. Godsförvaltare. Se Tab. 15.
 • Anne Mary, född 1891-09-02 och död 1894-01-28 på Karpalund.

TAB 15

Malkolm William Aldworth (översiktstab 6, son av William Hugo, tab 14), född 1890-03-04 Venestad s län. Friherre. Sjöman i Engelska och Svenska handelsflottorna 1906–1909. Lantbrukselev 1909–1910. Genomgick Tomta lantbruksskola 1910–1912. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1912. Utexaminerad 1914. Furir i Västmanlands regementets reserv 1913. Förvaltare vid Hedensberg 1914–1918. Arrenderade Nibble-Lövsta i Tillberga socken och Hanvad i Björksta socken (båda i Västmanlands län.) 1917–1921. Förvaltare vid Boterstena i Eks socken, Skaraborgs län sedan 1921. Ägde Skarpebro i Hubbo socken, Västmanlands län 1914–1916. Agronom. Inspektör hos fabriken Odin. Sekreterare hos Sveriges förenade utsädesodlare. Gift 1919-12-07 i Willberga församling, Uppsala län med Märta Vilhelmina Johansson, född 1900-02-01 i Västerås domkyrkoförsamling. Dotter av lantbrukaren Anders Alrik Johansson och Emma Vilhelmina Hedquist.

Barn:

 • Mary Vilhelmina Elisabet, född 1920-08-06 i Hubbo församling, Västmanlands län
 • Jacquette Elisabet Marianne, född 1921-11-25 på Boterstena i Eks församling, Skaraborgs län.
 • Märta Margareta Elisabet, född 1923-09-25 på Boterstena i Eks församling
 • Märta Madeleine Elisabet, född 1925-06-22 i Turinge församling
 • James William Thomas Malcolm, född 1934-06-09 i Södertälje

TAB 16

Kjell Malkolm (översiktstab 6, son av Fredrik Vilhelm, tab 13), född 1857-11-03 i Färlövs socken, Kristianstads län. Farmare i Vinona, Washington, U. S. A. Gift i Colfax, Washington, USA 1895 med Hedvig Charlotta Stenroth, född 1877-11-03 i Helsingborg. Död 1905-12-22 i Winona, Washington, USA. Dotter av Erik Stenroth och Anna N.N.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1896-12-18 i St. John, Washington, USA. Gift 1917-05-24 i Colfax, Washington, USA, med farmaren Monroe Chancy Odell, född 1889-12-21 i Mentone, Indiana, USA. Son av William Odell och Ella Utter.
 • John William (John Wilhelm), född 1899-10-15. Farmare i Winona. Se Tab. 16A.
 • Mary Vilhelmina, född 1902-12-18.
 • Ellen, född 1905-12-19 i Winona, WA, USA. Gift 1926-07-03 i Colfax, WA, USA med farmaren Loren William Robertson, född 1901-07-25 i Sprague, MA, USA. Son av Joseph Shelly Robertson och Rose Cook.

TAB 16A

John William (översiktstab 6, Son av Kjell Malkolm tab 16), född 1899-10-15. Friherre. Farmare i Winona. Gift 1923-11-29 med Marie Gribbin, född 1904-08-18.

Barn:

 • William Thomas, född 1927-11-28
 • John Robert, född 1929-10-06
 • Douglas Dee, född tvilling 1933-05-08
 • Donald Lee, född tvilling 1933-05-08

TAB 17

Tage Gustaf (översiktstab 7, son av Vilhelm Rutger, tab 3), född 1802-07-29 Rosendal. Fanjunkare vid konungens eget varvade regemente 1819-07-16. Fänrik vid konungens eget varvade regemente 1820-02-15. Stabsfänrik 1822-02-19. Löjtnant vid skånska husarregementet 1829-04-04. Ryttmästare vid skånska husarregementet 1848-08-14. RSO 1858-04-28. Major i armén 1860-02-28. Avsked 1861-04-23. Död 1874-08-08 Hamilton-Hill Gift 1835-04-22 i Landskrona med grevinnan Fredrika Vilhelmina Wrangel af Sauss, född 1809-02-06 i Landskrona, död 1893-05-16 på Hamilton-Hill, dotter av generalmajoren greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, och Ulrika Lovisa Ehrenborg.

Barn:

 • Rutger Fredrik, född 1836. Häradshövding. Död 1922. Se Tab. 18.
 • Vilhelmina Ulrika Magdalena (Malla), född 1837-10-28 på Maryhill. Död 1928-12-29 i Helgona församling, Nyköping. Gift 1860-11-27 på Hamilton-Hill med kaptenen greve Carl Fredrik Wachtmeister af Johannishus, född 1830, död 1889.
 • Christian Fredrik, född 1840-02-20 på Maryhill. Student i Lund 1857. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1859-12-16. Löjtnant 1869-08-03. Ryttmästare 1879-09-01. RSO 1882-12-01. Major i regementet 1888-08-29. Avsked 1892-04-08. Död ogift 1906-10-28 i Kristianstad. Ägde Väla gård vid Hälsingborg.

TAB 18

Rutger Fredrik (översiktstab 7, son av Tage Gustaf, tab 17), född 1836-02-02 på Hamilton-Hill. Student i Lund 1854. Avlade preliminärexamen 1855-12-07 och examen till rättegångsverken 1859-05-15. Auskultant i skånska hovrätten 1859-06-01. Vice häradshövding 1864-04-30. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Till förordnad domhavande 1866–76. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1877–78. Häradshövding i Bräkne härads domsaga 1878-04-12. Transporterad till häradshövding i Ingelstads och Jerrestads härads domsaga 1886-01-22. RNO 1888-12-01. Avsked 1906-03-02. Död 1922-06-06 i Engelbrekts församling, Stockholm ]]. Gift 1879-06-23 i Kolbäcks socken, Västmanlands län med Carolina Eneroth, född 1842-11-19 på Yllesta i nämnda socken ]]. Död 1927-06-29 i Stockholm (Hedvig Eleonora, db nr 188). Dotter av lantbrukaren Frans Magnus Eneroth och Anna Jansdotter (EÄ Eriksson).

Barn:

 • Rutger Fredrik, född 1873-08-17 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Ystad 1893-05-29. Student i Lund 1893-09-05. Jur. fil. kand. 1894-09-15. Jur. utredare kand. 1900-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1900-06-08. Tjänstgjorde som till förordnad domhavande under sammanlagt 8 mån., i Svea hovrätt vid protokollet samt såsom notarie 5 år, såsom advokatfiskal 7 mån. och såsom adjungerad ledamot 2 1/2 år. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1915-03-26. Till förordnad revisionssekreterare 1915-04-16. RNO 1920-06-06. Död ogift 1922-01-21 i Stockholm.
 • Tage Gustaf, född 1877-08-13 i Stockholm. RDH protokoll 1881-09-16. Mogenhetsexamen i Lund 1897-05-25. Volontär vid skånska dragonregementet 1897-06-27. Sergeant 1898-07-25 elev vid krigsskolan 1898-09-26. Fanjunkare 1899-08-15. Utexaminerad 1899-11-25. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1899-12-08. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1904-02-26. Ryttmästare i regementet 1915-10-23. RSO 1922-06-06. Död ogift 1924-03-18 i Lund (Ystads församling, db).
 • Fredrika Anna (Dicken), född 1880-07-15 i Hoby socken, Blekinge län. Stiftsjungfru. Död 1927-05-30 i Stockholm (Maria sjukhus, db), Hedvig Eleonora församling.
 • Malla Carolina, född 1881-08-20 i Hoby socken, Blekinge län. Stiftsjungfru. Banktjänsteman 1907–1936.
 • Charlotta Lovisa, född 1883-09-22 i Hoby socken, Blekinge län. Stiftsjungfru. Död 1935-05-02 i Oscars församling, Stockholm (db nr 10).

TAB 19

Adolf Herman (översiktstab 7, son av Vilhelm Rutger, tab 3), född 1808-04-22 Rosendal. Student i Lund 1823. Sergeant vid Kronobergs regemente 1824-03-28. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1824-11-24. Fänrik 1825-03-29. Löjtnant 1839-07-19. Kapten 1846-04-29. RVO 1850-06-26. Major 1853-09-29. Avsked 1856-03-12. RSO 1858-04-28. KVO1kl 1866-07-03. Död 1901-01-08 på Närlunda (Kropps församling, Malmöhus län, db). Ägde stamgodset Rosendal samt Närlunda vid Hälsingborg. Gift 1852-08-05 Kavlås med friherrinnan Jakobina Gustava Charlotta (Jaquette) von Essen, född 1816-10-13 på Kavlås, död 1909-04-24 på Rosendal, dotter av generalmajoren friherre Fredrik Ulrik von Essen, och Anna Sofia Gyllenhaal.

Barn:

 • Vilhelmina Gustava Sofia, född 1853-07-16 på Rosendal. Gift i Rosendal 1873-09-18 med sin kusin löjtnanten friherre Carl Vilhelm Bennet, född 1839, död 1929-05-10 i Lund, begraven i Kropps socken, db nr 9. (EÄ 1910). Se Tab. 5.
 • Margareta Louise, född 1854-07-23 på Kavlås. Död 1940-05-31 i Hälsingborg (Kropps församling, Malmöhus län, db 8). Gift 1874-05-23 på Rosendal med sin kusin och sin systers svåger löjtnanten friherre Kjell Otto Bennet nr 154, född 1842, död 1900. Se Tab. 7.

TAB 20

Jakob Kjell (översiktstab 8, son av Jakob Vilhelm, tab 2), född 1761-10-09 på Rosendal. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet(KrAB) 1770-12-24. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet(KrAB) 1772-09-07. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1776-05-01. Löjtnant 1781-03-02. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1790-03-22. Stabsryttmästare(KrAB) 1793-08-26. Major 1800-07-23. Avsked från regementet såsom major i armén 1802-04-04. RSO 1805-03-01. Gift 3. major 1811-05-14. Major vid skånska karabinjärregementet 1813-05-30. Överstelöjtnants avsked 1816-09-03. Kommendant på Varberg 1819-09-30. Död i Varberg. 1837-02-06. Bevistade kriget i Tyskland 1813–1814. Gift 1:o 1788-12-27 på Bosjökloster i likanämnda socken, Malmöhus län med Vilhelmina Charlotta Stjernblad, från vilken han 1810 blev skild, född 1768-08-15 Torup, död 1826-05-14 på Bosjökloster, dotter av överceremonimästaren Hack eller Hakvin Tholijn, adlad och adopterad (tysk friherre) Stjernblad, nr 1370, och Maria Sofia Beck-Friis. Gift 2:o 1822 med Martina Filippina Magdalena Bååth, född 1780-06-14, död 1847-12-21 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Hästveda pastorat av Lunds stift Martin Bååth och Elsa Magdalena Nolén. (A. W. Lundberg, Ur skånska Båtsläktens hävder (1905).)

Barn:

 • 1. Jakob Vilhelm, född 1790-01-23 på Lövestads kungsgård i likanämnda socken, Malmöhus län. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1801-01-08. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1804-02-07. Löjtnant vid skånska husarregementet 1809-06-26. Adjutant 1812-02-25. Ryttmästares karaktär 1815-02-21. Ryttmästare i regementet 1817-06-10. RSO 1823-07-04. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i armén 1830-11-13. Major i armén 1831-12-30. Död ogift 1832-11-18 i Varberg och jordfäst 1832-12-27 i Lund. Han bevistade fälttågen i Pommern 1807, i Skåne 1808 och 1809 samt i Tyskland och Frankrike 1813 och 1814.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1792-10-14, död ogift 1839-01-14 Örup s socken, Kristianstads län.
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1793-11-19, död ogift 1816-08-26 i Växjö.
 • 1. Axel Rutger, född 1795-06-02 på Vollsjö i likanämnda socken, Malmöhus län. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1809-06-12. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1810-06-26. Löjtnant 1816-10-08. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1823-05-22. RSO 1836-01-28. Majors avsked med pension 1849-05-15. Carl XIV Johans med. Död 1877-12-19 i Lund. Gift 1824-09-03 med Marianne von der Lancken, född 1796-10-06, i Lund, död i Lund 1875-10-18, dotter av kammarherren och överstelöjtnanten Carl Ehrenfried von der Lancken och Erika Gustava Liebeck.
 • 1. Magdalena Eleonora, född 1797-08-01 på Vollsjö, död 1865-01-12 i Stockholm. Gift 1830-10-12 Hornssund med majoren Jakob Gustaf Drakenhielm, född 1786, död 1840.
 • 1. Jacquette Vilhelmina, född 1800-03-15 på Vollsjö, död 1885-03-26 i Skövde. Gift 1833-07-04 i Bollerups kyrka Kristianstads län med professorn vid Lunds akademi, doktor Johan Bernhard Pramberg, född 1788-10-30, död 1873-03-16 i Lund
 • 1. Fredrika Elisabet, född 1801-06-25 på Vollsjö, död ogift 1849-04-03.

TAB 21

Rutger (översiktstab 9, son av Vilhelm Bennet, friherre Bennet, tab 1), född 1720-04-06 i Skåne. Volontär vid Adlerfeltska regementet 1735. Förare vid Adlerfeltska regementet 1736. Fänrik 1740-04-11. Löjtnant 1742-02-19. Kapten 1747-05-07. RSO 1751-12-04. Major vid garnisonsregementet i Göteborg 1754-11-20. Major vid Österbottens regemente. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1764-12-31. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1773-11-01. Överste i regementet 1773-11-01. Generalmajor i armén 1782-09-01. Död 1791-03-01 på Örby i likanämnda socken, Älvsborgs län. Han bevistade kriget i Finland på 1740-talet. Gift 1:o 1749-09-12 på Vegeholm i Strövelstorps socken, Kristianstads län med friherrinnan Ulrika Eleonora Fleetwood, född 1722-09-26, död 1754, dotter av generalmajoren och landshövdingen friherre Georg Vilhelm Fleetwood, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Rehnberg. Gift 2:o 1761 på Ström i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län med friherrinnan Eleonora Charlotta Maclean, född tvilling, 1744-06-12, död 1777-02-10 på Örby, dotter av översten friherre Rutger Maclean, och friherrinnan Vilhelmina Eleonora Coyet.

Barn:

 • 1. Vilhelm, död barn.
 • 1. Carl Isak, döpt 1751-09-16 Bälteberga, begraven 1754-11-25 i Ottarps kyrka.
 • 2. Vilhelm Rutger, född 1761-07-31 kom i krigstjänst 1774. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1777-05-13. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1785-04-19 och vid konungens eget värvade regemente 1793. Ryttmästare vid adelsfanan 1800-12-20. Avsked 1817-12-16 med majors n. h. o. v. Död ogift 1828-04-13 Kämparp .
 • 2. Magdalena Vilhelmina, född 1764-05-23, död ogift 1810-06-08 i Norrköping.
 • 2. Carl Julius, född 1766-08-19, död 1768-06-20 på Västanå i Gränna landsförsamling i Jönköpings län.
 • 2. Jakob, född 1767-08-14 på Västanå. Page hos konungen. Fänrik vid Västmanlands regemente 1784. Död 1788-12-13 i Lovisa stad i Finland (KrAB.) under finska kriget.
 • 2. Gustaf Ulrik, född 1768. Kapten. Död 1825. Se Tab 22
 • 2. Carl Fredrik, född 1770-05-27 på Västanå, död 1782-03-20 på Rosendal och begraven 1782-03-26 i Kropps kyrka.
 • 2. Ulrika Eleonora Charlotta, född 1771-12-05 på Västanå, död ogift 1822-11-30 Svaneholm
 • 2. Christina Brita, född 1773-04-11 på Västanå. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena. Död 1859-12-12 i Stockholm. Gift 1803-09-11 på Ulriksdals slott med kammarherren friherre Erik Ludvig Manderström, född 1774, död 1826.
 • 2. Kjell Christoffer Teodor, född 1774-09-17 på Bosgård i Örby socken, Älvsborgs län. Student i Lund 1788. Volontär vid drottningens livregemente 1790. Fänrik vid drottningens livregemente 1791-04-24. Löjtnant 1795-05-11. Genom tjänstebyte löjtnant vid Jönköpings regemente 1802-03-24. Kapten vid Jönköpings regemente 1806-04-29. Avsked som kapten i armén 1808-04-07. Död 1839-02-26 i Lund och ligger jämte sin fru begraven i Skurups kyrka. (KrAB.) Ägde Svaneholm i Skurups socken 1816–1837. Gift 1816 med sin kusins dotter grevinnan Eva Teodora Dücker, född 1785-10-29, död 1837-03-16 i Lund. Dotter av ryttmästaren greve Johan Henrik Dücker, och friherrinnan Eva Catharina Sack.

TAB 22

Gustaf Ulrik (översiktstab 10, son av Rutger, tab 21), född 1768-10-04 Västanå. Antagen till krigstjänst 1769. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1779-02-18. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1789-05-20 kapten 1796-04-20. Avsked 1810-05-28. Död 1825-01-19 Ström. Han bevistade 1788 och 1790 års krig i Finland. Gift 1817-01-19 med Sara Cecilia Gustafsson Säfvendal, död 1843-07-14.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1795, död ogift 1851-09-03.
 • Carl, född 1800-04-16 i Västergötland. Volontär vid Cederströmska husarerna 1816-06-15. Korpral vid Cederströmska husarerna 1818-07-15. Kornett 1820-12-20. Löjtnant vid skånska husarregementet 1830-02-13. Avsked 1830-06-19. Död 1869-06-27 på Eskekärr i Tostereds socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1841-10-01 Kastellegården med sin svågers brorsdotter Emma Aurora Constantia Wästfelt, född 1816-01-21 (1816-01-02) på Flämslätt i Eggby socken, Skaraborgs län, död 1885-12-02 i Göteborg, dotter av löjtnanten Gustaf Adolf Wästfelt, och Johanna Neuman.
 • Gustaf, född 1802. Vice häradshövding. Död 1844. Se Tab. 24.
 • Fredrika Charlotta, född 1804-09-19, död 1890-01-13 i Växjö. Gift 1827-08-17 på Ström med kaptenen Hampus Ehrenstråhle, född 1797, död 1870.
 • Ulrika Christina (Ulla), född 1808-01-22, död 1883-12-14 Kuröd. Gift 1838-10-05 Billegården
 • Anna Maria, född 1809-09-16 i Seglora socken, Älvsborgs län, död 1863-12-13 Toppeladugård. Gift 1837-09-12 Svaneholm med sin syssling, majoren friherre Adolf Bennet, född 1801, död 1879.
 • Otto Reinhold, född 1813-06-01 i Ryrs socken, Älvsborgs län. Student i Lund 1827 (Sgn.). Fanjunkare vid skånska husarregementet 1831-11-13. Kornett vid skånska husarregementet 1832-10-13. Löjtnant 1841-07-15. Avsked 1848-06-19. Död ogift 1895-10-30 i Hälsingborg.

TAB 23

Jakob (översiktstab 10, son av Gustaf Ulrik, tab 22), född 1798. Levde utan tjänst. Död 1839-06-14. Gift 1831-04-11 med sin kusin friherrinnan Charlotta Mariana Manderström, född 1804-06-24, död 1876-01-10, dotter av kammarherren friherre Erik Ludvig Manderström, och friherrinnan Christina Brita Bennet.

Barn:

 • Gustaf Ludvig, född 1832-03-14, död 1834-09-12 på Torpa.

TAB 24

Gustaf (översiktstab 10, son av Gustaf Ulrik, tab 22), född 1802-09-24 i Seglora socken, Älvsborgs län. Student i Lund 1822 (Sgn.). Avlade jur. examen i Uppsala våren 1830 (Sgn.). Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. Vice häradshövding. Död 1844-09-28 i närheten av Göteborg. Gift 1838-12-09 med Anna Hedvig Sofia Haglund, född 1818-01-27, död 1860-10-07 i Göteborg, dotter av handlanden i Göteborg, Haglund.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1840-10-15, död 1845-06-02.

TAB 25

Fredrik (översiktstab 11, son av Vilhelm Bennet, friherre Bennet, tab 1), till Bälteberga och Videröra, båda i Ottarps socken, Malmöhus län. Död 1723-08-29. Auskultant i Göta hovrätt 1745. Hovjunkare 1745. Vice häradshövding 1747. Häradshövding i Ingelstads m fl häraders domsaga i Skåne 1759-07-11. Häradshövding i Luggude m fl härader, genom byte 1759-07-09. Ceremonimästares titel 1760. Lagman i Halland 1769-01-19. RNO 1775-04-28. Landshövdings avsked 1777-01-29. Död 1790-04-24 på Bälteberga. Gift 1755-04-24 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Lovisa Säck, född 1739-01-06 i Stockholm, död 1776-01-31, dotter av kanslirådet Johan Gabriel Sack, friherre Sack, och grevinnan Eva Bielke.

Barn:

 • Vilhelm, född 1757-02-19 på Bälteberga. Student i Lund. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1774-05-31. Volontär vid livgardet 1775-04-02. Sergeant vid livgardet 1775-07-04. Bataljonsadjutant 1775-10-31. Fänrik 1775-12-06. Löjtnant 1780-12-20. Premiäradjutant 1783-04-01 kapten och regementskvartermästare 1786-04-24. Major 1792-07-16. Överste i armén 1795-01-28. RSO 1795-04-28. Generaladjutant 1796-02-26. Överstelöjtnant och sekundchef vid livgardet till fot 1796-10-17. Chef för Jönköpings regemente 1797-04-06. Banerförare vid KMO och KNO 1809-07-03. Avsked ur krigstjänsten med generalmajors titel 1810-10-30. RCXIII:sO 1811-05-27. Generallöjtnant. Sekreterare vid Kungl Maj:ts Orden 1816-11-25. President i kammarrätten 1819-10-06. Avsked från sekreterarämbetet vid de kungliga ordnarna 1821-01-28. RoK av KMO 1822-04-29. Död barnlös 1824-10-05 i Stockholm. Ägde Bärby i Gamla Uppsala socken och Nyby i Bälinge socken (båda i Uppsala). Han bevistade 1788 och 1790 års krig i Finland och var med vid Värelä, Liikkala och Högfors. Gift 1819-11-16 i Vänersborg med hovfröken Hedvig Maria von Wachenfeldt, född 1779-10-12 i Bro socken, död 1851-01-12 i Stockholm, dotter av kaptenen Joakim Fredrik von Wachenfeldt, och Catharina Margareta von Nackreij.
 • Johan Gabriel, född 1758-05-23, död 1758 och begraven 1758-09-04 i Ottarps socken.
 • Margareta Magdalena, född 1759-08-17, död 1759-10-04 och begraven 1759-10-07 i Ottarps socken.
 • Carl Fredrik, född 1760. Hovmarskalk. Död 1845. Se Tab 26
 • Jakob Rutger, född 1762-02-28 på Bälteberga. Förare vid Sprengtportenska regementet 1776-06-11. Fänrik vid Sprengtportenska regementet 1777-07-06. Löjtnant 1784-03-04. Kavaljer hos prins Fredrik Adolf 1791-03-20. Kapten vid förutnämnda regemente 1792-04-18. Major vid Västmanlands regemente 1795-07-15. Kammarherre hos samme prins 1796-10-29. RSO 1797-11-01. Gift 1. hovstallmästare hos prins Fredrik Adolf 1800-11-01. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1801-07-13. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1804-03-28. Avsked från regementet 1808-02-29. Vice landshövding i Västerås län 1808-04-24–1809-10-31. Avsked ur krigstjänsten 1811-02-05. RCXIII:sO 1811-05-27. Död ogift 1816-12-23 i Stockholm och begraven i Berghammarsgraven i Fogdö kyrka, Södermanlands län (EÄ Stockholm). Han var med i sjöslaget vid Högland och fick 1799 konungens förordnande att förvalta prins Fredrik Adolfs ekonomi.
 • Otto Ludvig, född 1763-11-01. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1777-02-02. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1777-12-20. Fänrik 1778-08-19. Sekundlöjtnant vid Jämtlands regemente 1784-11-11. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1784-11-11. Löjtnant vid samma regementets kavallerikompani 1789-09-14. Avsked 1794-04-18. Död ogift 1819-07-30 på Videröra, begraven 1819-08-04.
 • Claes Erik, född 1765-06-29, död 1767-05-26 och begraven 1767-05-28.
 • Kjell Christoffer, född 1767. Kammarherre. Död 1833. Se Tab 35
 • Johan August, född 1769-02-08, död 1774-01-23 och begraven 1774-01-25.
 • Ture Gabriel, född 1771-01-21, död 1772-03-01.
 • Gustaf, född 1773. Ryttmästare. Död 1825. Se Tab 36
 • Axel Filip, född 1775-01-15. Student i Lund 1790. Kanslist i justitierevisionen 1805-03-11. Avsked 1807-06-25 med lagmans titel. Död ogift 1810-11-28 på Bälteberga.

TAB 26

Carl Fredrik (översiktstab 13, son av Fredrik, tab 25), född 1760-11-22 på Bälteberga. Volontär vid Sprengtportenska regementet 1769-02-02. Förare vid Sprengtportenska regementet 1772-07-06. Sergeant 1772. Stabsfänrik vid Jämtlands dragonregemente 1773-05-03. Sekundlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1778-04-01. Genom byte livdrabant 1784-10-25. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland. Vice korpral vid livdrabanterna 1785-03-02. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1794-04-18. Major och chef för vargeringen vid södra skånska kavalleriregementet 1796-04-30. RSO 1805-03-01. Gift 2. major vid skånska karabinjärregementet 1811-05-14. Avsked 1813-01-12. Hovmarskalk. Död 1845-04-01 i Lund. Gift 1795-05-01 på Skabersjö i likanämnda socken, Malmöhus län med sin syssling, friherrinnan Fredrika Magdalena Thott, född 1769-09-17 på Skabersjö, död 1855-02-27 på Närlunda vid Hälsingborg, dotter av en av rikets herrar Tage Thott, friherre och greve Thott, och friherrinnan Ulrika Kristina Barnekow.

Barn:

 • Fredrik, född 1796. Överste. Död 1882. Se Tab 27
 • Carl Filip, född 1797-06-06, död 1797-09-14 på Toppeladugård i Genarps socken, Malmöhus län.
 • Lovisa Ulrika, född 1799-01-09. Kallad till hovmästarinna hos kronprinsessan Lovisa 1861-12-04. Död 1876-02-05 i Stockholm. Gift 1838-06-18 i Lunds domkyrka med landshövdingen greve Fredrik Salomon Posse, i hans 2:a gifte, född 1785, död 1853.
 • Carl Stefan, född 1800-05-26. Kadett vid Karlberg 1817-06-01. Gift 2. korpral 1817. Utexaminerad 1818-06-22. Fänrik vid Svea livgarde 1818-10-13. Stabsfänrik 1821-11-05. Löjtnant i regementet (KrAB.) 1825-02-15. Stabslöjtnant (KrAB.)1826-12-06. Löjtnant (KrAB.) 1827-06-20. Kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina 1828-01-05. Avsked från lön 1836-03-05. Kapten i armén 1837-04-28 och vid gardet 1838-03-30. Avsked 1838-12-06. LFrKA 1840. Kunglig hovmålare 1844. Ledamot av riddarhusdirektionen 1850. Till förordnad ståthållare på Stockholms slott för 2 mån. 1858-07-08. RSO 1859-07-07. Erhöll å 1853–54 års riksdag riddarhusets stora medalj. Erhöll livstidspension från riddarhuskassan 1859. Död ogift 1878-03-27 i Stockholm. Artist (målare). Bland hans mera bemärkta tavlor förtjäna att omnämnas. »Revy på Ladugårdsgärdet» samt »Af teckningen af Carl XIV Johans statue equestre» med en mängd bekanta porträttfigurer.
 • Christian, född 1803. Överstelöjtnant. Död 1863. Se Tab. 34.
 • Vilhelm, född 1805-10-07 på Toppeladugård. Kornett vid skånska husarregementet 1821-12-18. Avlade officersexamen 1822-12-21. Transport till kronprinsens husarregemente 1827-11-21. Löjtnant vid skånska husarregementet 1834-02-22. Ryttmästare 1848-06-02. RDDO 1848-07-24. RSO 1851-11-10. Major 1855-06-09. Överstelöjtnant 1859-11-01. Överste i armén 1861-12-03. Avsked 1861-12-28. KVO1kl 1882-12-01. Ledamot och ordförande i styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Malmö 1856–1885. Död i Malmö 1890-04-11.

TAB 27

Fredrik (översiktstab 14, son av Carl Fredrik, tab 26), född 1796-06-18 på Skabersjö i likanämnda socken, Malmöhus län. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1811-01-03. Kornett vid livgardet till häst 1811-10-22. Gift 2. löjtnant 1815-01-17. Gift 1. löjtnant 1815-03-31. Ryttmästare i armén 1819-07-04. Ryttmästare i regementet 1819-12-15. Adjutant hos kronprinsen 1818-02-18. Regementskvartermästare 1820-06-04. RSO 1823-07-04. Brigadadjutant vid 1. kavalleribrigaden. Major i armén 1826-05-11. Major i regemente 1829-07-18. Överstelöjtnant 1829-08-21. Överste i armén 1836-06-11. Avsked från gardet 1836-06-28 och ur krigstjänsten 1856-01-31. Postinspektor i Karlskrona 1863-06-28. Erhöll 1872 konungens stora medalj i guld »för nit och redlighet i rikets tjänst», att i guldkedja bäras om halsen. Avsked 1874-05-29. Död 1882-09-08 i Karlskoga. Gift 1824-05-16 med stiftsjungfrun Jeanna Elisabet Jeanette af Petersens, född 1800-01-27 Erstavik, död 1878-12-06 i Karlskrona, dotter av löjtnanten Herman af Petersens, och Maria Elisabet Gother.

Barn:

 • Fredrika Elisabet Matilda, född 1826-02-02. Stiftsjungfru 1827-05-02. Hovfröken hos drottningen 1848-09-23. Kammarfröken hos prinsessan Eugenie 1854-09-01. Död 1901-07-02 i Karlskrona. Gift 1855-09-19 i Karlskrona med konteramiralen i preussiska (EÄ tyska) marinen Henrik Ludvig Sundevall, född 1814-12-20 Högestad, död 1884-10-27 i Karlskrona.
 • Carl Herman, född 1828. Godsägare. Död 1892. Se Tab. 28.
 • Fredrik Vilhelm, född 1830. Kommendörkapten. Död 1899. Se Tab. 30.
 • James Oskar, född 1841-10-21 i Karlskrona. Elev å Karlskrona varvs mekaniska verkstad 1857–58 och vid Teknologiska institutet i Stockholm 1859–64. Telegrafassistent i Malmö 1866. Död 1866-06-05 (EÄ 1866-07-05) i Karlskrona församling.

TAB 28

Carl Herman (översiktstab 15, son av Fredrik, tab 27), född 1828-05-23 i Stockholm. Död 1892-05-25 i Kalmar. Ägde Västkinds och Ringvide i Västkinde socken, Gotlands län. Gift 1862-09-29 i Visby med Lovisa Amalia Götilda Sjöbohm, född 1835-12-12 i Visby ]] (EÄ Karlskrona), död 1906-09-04 på Törneby 1 Kalmar landsförsamling Kalmar län, dotter av majoren i flottorna Christian Gustaf Sjöbohm och Anna Lovisa Beckman.

Barn:

 • Carl-Fredrik, född 1863. Kammarherre. Död 1940. Se Tab 29
 • Louise, född 1866-04-01 på Västkinds. Gift 1903-10-07 på Törneby med godsägaren löjtnanten vid Smålands grenadjärbataljon, RVO, Albert Henry (EÄ Henry Albert) Leopold Meurling i hans 3:e gifte (gift 1:o 1873-04-28 i Kalmar med Anna Elisabet Rosén, född 1853-03-09 i Kalmar, död i Kalmar 1876-05-18, dotter av handlanden Teodor Rosén och Christina Charlotta Aurelius. Gift 2:o 1878-12-17, Tingby
 • Elisabet, född 1869-08-24 på Västkinds, anställd i postsparbanken 1895, på stat 1912-09-10. Kontorsskrivare vid postsparbanken 1912-10-01, postexpeditör 1923-01-01. Död 1927-11-01 i Stockholm (Engelbr. Db nr 220) och begraven i Kalmar.
 • Gustaf Carlsson, född 1871-06-15 på Västkinds, död 1880-02-14 i Kalmar.
 • James Vilhelm, född 1874-01-17 på Västkinds. Flyttade 1890 till Frankrike. Anställd i firman Bennet & Engelsted i Paris. Kontorschef i firman Bülow, Christensen & Ci i Antwerpen 1901. Grosshandlare under firma Bennet & Elligers i Paris 1907. Verkställande direktör för La Société anonyme des Ecrémeuses Baltiques i Paris. OffBLeopO 1920-01-15. RVO 1920-06-06, innehar firma i eget namn sedan 1922-12-01. RFrHL 1923-08-07. GV:s Jmt 1928-06-16.
 • Christian Adolf, född 1875-11-08 i Kalmar. Avlade styrmansexamen 1896-05-02. Sjökapten av 1. klassen. Förde segelfartyget Freja, som försvann med man och allt troligen i Biscayabukten i okt. 1902.

TAB 29

Carl-Fredrik (översiktstab 15, son av Carl Herman, tab 28), född 1863-06-23 i Västkinde församling, Gottland (EÄ på Västkinds). Friherre. Anställd å affärskontor 1880. Överflyttade 1885 till England och 1887 till Paris. Egen firma i Paris under namn Bennet & Engelsted 1894, vilken 1901 omändrades till Bülow & Bennet och 1913 till Bülow Bennet & Ci. samt från 1923-01-01 aktiebolag Bülow, Bennet & C:o. RVO 1906-12-01. RDDO 1914-05-16. RFrHL 1920-11-28. RNO 1921-09-15. Kammarherre 1922-12-30. RJohO 1924-08-00. KVO2kl 1924-09-23. KItS:tMLO 1924. Tjänstgörande kammarherre hos H. Maj:t drottning Victoria 1926. KNO2kl 1926-09-15. StOffItKrO. StOffBKrO. GV:sJmt 1928-06-16. Ordförande i Civila ryttarförbundet 1931. Vice ordförande i Societé Belgo-Suédoise 1934. Konventsled. I Johanniterorden i Sverige 1930. Död 1940-03-26 i Stockholm (Kropps församling, Malmöhus län, db nr 9). R-RJohO 1938. Bosatt i Stockholm. Äger villa Backebo på Värmdön. Gift 1909-09-07 Huskvarna med Hedvig Eva Augusta Tham, född 1884-10-14 på Huskvarna. Dotter av bruksägaren Gustaf Vilhelm Sebastian Tham, och Julia Elisabet Louise Reuterskiöld.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1911-09-14 i Huskvarna församling. Friherre.
 • Ingegerd Elisabet Louise, född 1914-11-17 Oscars församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1935-09-07 i Oscars församling, Stockholm (vb nr 186) med försäkringsdirektören Karl Olof Nyström, född 1907-04-08 i Halmstads församling.
 • Carl Gustaf Lennart, född 1919-10-19 i Stockholm. Friherre. Studentexamen vid Lundsberg 1940-05-24.
 • Jeanna Hedvig Margareta, född 1923-06-06 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm ]]. Stiftsjungfru.

TAB 30

Fredrik Vilhelm (översiktstab 14, son av Fredrik, tab 27), född 1830-04-01 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1843-05-10. Avgången därifrån 1848-12-19. Ånyo kadett 1849-10-11. Utexaminerad 1853-04-06. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1853-04-19. Premiärlöjtnant 1861-09-03. Kapten 1866-10-01. TunN I3kl 1867 och TMO4kl 1871. RSO 1878-05-15. Kommendörkapten av 2. gr. 1880-02-27 och av 1. gr. 1884-04-25. Avsked 1888-04-23. Död 1899-10-16 i Karlskrona. Gift 1865-05-16 i Skabersjö kyrka med sin syssling friherrinnan Brita Christina Sofia Lovisa Thott, född 1838-11-19 på Skabersjö, död 1896-05-14 i Karlskrona, dotter av majoren greve Tage Kjell Thott, och friherrinnan Ulrika Maria Margareta Amalia Barnekow.

Barn:

 • Anna Ulla Elisabet Fredrika, född 1869-11-29 på Skabersjö.

TAB 31

Adolf (översiktstab 16, son av Carl Fredrik, tab 26), född 1801-06-21 Toppeladugård. Kornett vid skånska husarregementet 1818-12-19. Löjtnant vid skånska husarregementet 1824-09-07. Ryttmästare 1844-04-30. RSO 1851-11-10. Avsked med majors n. h. o. v. 1856-01-19. Död 1879-09-19 i Lund och begraven 1879-09-24 i Genarps socken. Ägde Toppeladugård, som han försålde till friherre Carl Gustaf Wrangel von Brehmer. Gift 1837-09-12 Svaneholm med sin syssling friherrinnan Anna Maria Bennet, född 1809-09-16 i Seglora socken, Älvsborgs län, död 1863-12-13 på Toppeladugård, dotter av kaptenen friherre Gustaf Ulrik Bennet och Sara Cecilia Gustafsson Säfvendal.

Barn:

 • Carl Gustaf Teodor (Gösta), född 1838-07-21 på Toppeladugård. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1855-12-24. Student i Lund 1857-01-28. Avlade officersexamen 1859-02-26. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1859-04-05. Löjtnant 1868-06-04. 2. lärare vid ridskolan å Strömsholm. Ryttmästare 1878-11-01. RSO 1882-12-01. Avsked från ridlärarebefattningen 1885. RVO 1885-12-01. Död 1888-07-11 i Trälleborg. Gift 1865-09-25 i Kvibille kyrka med Anna Elisabet Kuylenstierna, född 1845-07-30 Susegården, död 1905-06-10 Vik, dotter av kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, och Charlotta Fredrika Eufrosyne Ehrenborg.
 • Adolf Fredrik, född 1839-10-07 på Toppeladugård, död i Toppeladugård 1839-10-26.
 • Otto Vilhelm, född 1840-12-31 på Toppeladugård. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1862. Utexaminerad 1864. Arrenderade först Hönsinge under Jordberga och sedan Karlfelt under Näsbyholm (EÄ en tid Jordberga i Källstorps socken och Näsbyholm i Gärdslövs socken) (båda i Malmhus län). Har ägt del i Toppeladugård samt i Torsjö i Solberga socken, Malmöhus län. Död 1931-01-27 i Malmö. Begraven i Genarps socken (Malmöhus län db nr 7). Gift 1892-06-25 på Torsjö med Ida Andrea Augusta Dahl, född 1851-04-13 på Näsbygård i Gärdslövs socken, Malmöhus län. Död 1929-07-01 i Malmö, Begraven i Genarps socken (Malmöhus län db). Dotter av godsägaren William Dahl från Danmark och Hilda Charlotta Hjelmstierna.
 • Tage Ludvig, född 1842-08-24. Kadett vid Karlberg 1858-10-04. Avgången från krigsskolan 1860-06-25. Sergeant vid skånska husarregementet 1861-06-18. Student i Lund 1862. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente 1865-08-15. Löjtnant 1874-09-04. Död ogift 1878-06-09 i Ystad och begraven 1878-06-14 i Ystad.
 • Eva Lovisa Fredrika, född 1843-08-22 på Toppeladugård, död 1917-09-25 Årup s län. Gift 1862-09-15 på Toppeladugård med ryttmästaren Fredrik Eberhard Julius Rosenblad B, född 1836, död 1883.
 • Adolf Rutger, född 1847. Kammarherre. Död 1889, Se Tab 32
 • Axel Fredrik, född 1848-07-18, död 1867-01-18.

TAB 32

Adolf Rutger (son av Adolf, tab 31), född 1847-04-26. Kadett vid Karlberg 1867-01-16. Utexaminerad 1869-12-15. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1869-12-22. Löjtnant 1875-07-02. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant i armén kvarstå 1880-04-30. Kammarherre 1882-12-01. Avsked ur armén 1885-02-06. Död 1889-12-03 Marsvinsholm, vilket gods han innehade genom sitt gifte. Gift 1876-09-14 på Marsvinsholm med riksfriherrinnan Ida Anna Hedvig Fredrika Stjernblad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1892-10-10 i Tosterups kyrka Kristianstads län med löjtnanten greve Gösta Carl Augustin Ehrensvärd, född 1860, död 1903), född 1857-09-25, död 1894-06-21 på Marsvinsholm, dotter av ryttmästaren, romerske riksfriherren Jules Edvard Stjernblad, nr 1370, och Anna Ulrika Gustava Berghman.

Barn:

 • Anna Ulla Lovisa, född 1877-07-12 på Marsvinsholm. Leg. Sjukgymnast.
 • Jules Axel Rutger, född 1880. Ingenjör. Se Tab 33
 • Ida Magdalena (Madeleine), född 1882-05-12 på Marsvinsholm. Död 1927-01-22 (Högalids församling, Stockholm, db nr 25). Gift 1:o 1902-02-01 där med före detta ryttmästaren greve Henning Wathier Hamilton, från vilken hon blev skild 1911-06-06, i hans 1:a gifte, född 1875. Gift 2:o 1912-08-17 i London med professorn vid universitetet i Dorpat, jur. doktorn, fil. kand. Sören Andreas Bjerre i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1904-06-23 i Lunds domkyrka med grevinnan Amalie Posse i hennes 1:o gifte, från vilken hon blev skild, född 1884-02-11 i Stockholm, dotter av civilingenjören greve Fredrik Arvidsson Posse och Auda Gunhild Wennerberg) född 1879-03-21 i Christins församling, Göteborg. Död 1925-11-22 i Tyringe i Finja socken, Kristianstad (Stockholm, Högalids församling, db).

TAB 33

Jules Axel Rutger (översiktstab 16, son av Adolf Rutger, tab 32), född 1880-12-07 Marsvinsholm. Friherre. Mogenhetsexamen i Malmö 1900-05-23. Elev vid Tekniska högskolan 1901-09-07. Ingenjör vid aktiebolag Sjöexpress i Stockholm 1904. Student i Lund 1908-12-06. Student vid tekniska högskolan i Charlottenburg vid Berlin 1910-10-03. Ingenjör vid Autogen Gasaccumulator A.G., Berlin 1917-03-01. Ingenjör vid aktiebolag Thulinverken i Landskrona 1919-08-01. Konsulterande ingenjör i Lund 1921-08-21 och i Malmö sedan 1923-10-01. Samarbete med Carl Holmbergs mekaniska verkstadsaktiebolag, Lund, 1923–1924. Idkar egen konstruktionsverksamhet i Malmö från 1925. Ledamot av Svenska teknologiföreningen från 1902. IVA:sGM. Gift 1:o 1904-12-09 i Stockholm med Anna Widén, från vilken han blev skild genom Lunds rr:s utslag och Lunds domkapitels skiljebrev 1912-12-09 (gift 2:o 1919-11-12 med löjtnanten Ruben Claughton Wallin, född 1889-03-05, död 1920-05-10), född 1883-03-18 i Östersunds församling. Dotter av källmästaren Johan Oscar Widén och Johanna Nyström. Gift 2:o 1918-04-03 död Berlin med friherrinnan Margarete Amalie Friederike Marta von Maltzahn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fabriksidkaren Johan Abraham von Wülfing från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1854-06-25 i Barmen), född 1887-11-25 i Parchim, Mecklenburg. Dotter av ryttmästaren à la suite vid 2. Mecklenburgska dragonregementet nr 18, friherre Bodo Hans Friedrich Thilo von Maltzahn och Armgard Eveline Philippine Friederike von Frisch.

Barn:

 • 2. Ida Armgard Brigitta, född 1919-01-30 i Berlin.

TAB 34

Christian (översiktstab 13, son av Carl Fredrik, tab 26), född 1803-05-04 Toppeladugård. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente (KrAB.) 1818-06-01. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1819-08-03. Löjtnant vid Smålands husarregemente 1829-04-04. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1850-03-21. RSO 1853-04-28. Major i armén 1857-11-03. Major vid regementet 1859-12-30. RDDO 1860. Överstelöjtnant i armén 1862-12-30. Död 1863-08-16 på sin egendom Eksjöholm i Eksjö landsförsamling Jönköpings län. Gift 1833-09-20 på Toppeladugård med Matilda Margareta Suneson, född 1814-09-18 i Eksjö, död 1892-07-16.

Barn:

 • Hedvig Fredrika Ebba Matilda, född 1834-10-26, död 1853-09-08.

TAB 35

Kjell Christoffer (översiktstab 11, son av Fredrik, tab 25), född 1767-06-15. Student i Lund 1782. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1788-11-20. Vice häradshövding. Kammarherre 1795-04-23. Död 1833-11-17 på Toppeladugård. Gift 1796-01-12 med Fredrika Christina Georgina von Goetzel, död 1855-05-15 i Eckernförde, dotter av danska lantrådet Georg von Goetzel och Augusta von Preusser.

Barn:

 • Lovisa Augusta Vilhelmina, född 1797-01-23 i Altona. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-08-19 i Eckernförde.

TAB 36

Gustaf (översiktstab 17, son av Fredrik. tab 25), född 1773-06-30. Kvartermästare 1783-06-11. Kornett 1784-12-20. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1791-04-24. Ryttmästare i armén 1796-10-26. Avsked från löjtnantsbeställningen 1797-05-29. Avsked ur krigstjänsten 1804-07-06. Död 1825-02-05 Årsta. Gift 1796-07-04 med Johanna Maria Ekman, född 1776-08-13, död 1839-01-13, dotter av professorn i Uppsala Emanuel Ekman och Eva Uddbom.

Barn:

 • Fredric Emanuel, född l797. Major. Död 1836. Se Tab 37
 • Eva Lovisa, född 1798-08-22 Ålspånga, död 1834-09-30. Gift 1826-03-10 på Skabersjö i likanämnda socken, Malmöhus län med sin farbroders svåger, generalmajoren friherre Christian Thott, i hans 2:a gifte, född 1770, död 1844.
 • Jacquette Vilhelmina, född 1801-03-20 på Ålspånga, död 1876-01-13 i Mariefred. Gift 1828-05-08 på Claestorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län med sin syssling, kornetten friherre Carl Filip Sack, född 1784, död 1871.
 • Aurora Emilia Augusta, född 1812-06-03, död ogift 1878-09-07 i Mariefred.

TAB 37

Fredrik Emanuel (översiktstab 17, son av Gustaf, tab 36), född 1797-04-04 Alspånga. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1805-05-17. Fanjunkare vid Svea livgarde 1815-03-23. Avlade officersexamen 1815-05-15. Fänrik vid Jönköpings regemente 1815-06-06. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1820-11-20. Avsked från regementet 1822-04-30. Kapten i armén 1822-04-30. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1822-11-30. Kompanichef 1824-11-16. Kapten vid Närkes regemente 1830-06-11. Avsked från regementet 1833-04-27. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1836-02-27. Död 1836-05-29 Säbyholm. Gift 1830-11-23 Remenetorp med sin syssling Anna Catharina Örtendahl, född 1798-05-20 i Tveta socken, Värmlands län, död 1878-01-05 i Sala, dotter av häradshövdingen, lagmannen Nils Örtendahl och Christina Engel Ekman.

Barn:

 • Johanna Christina Anna (Jeanette), född 1831-10-10 Pålsbo. Stiftsjungfru. Död 1901-04-05 i Stockholm. Gift 1851-09-06 i Västerås med löjtnanten greve Johan August Mörner af Morlanda, född 1811, död 1875.
 • Nils Gustaf Fredrik, född 1833-07-09 på Pålsbo. Student i Uppsala 1852. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1854. Kammarjunkare 1857-07-06. 2. sekreterare i kabinettet 1859-07-30. Kammarherre och vice ceremonimästare 1863 i maj. TMO4kl 1864. Legationssekreterare i Washington 1865-04-11. Rappellerad 1866-09-18. Ånyo 2. sekreterare 1866. 1. sekreterare 1869-01-21. Död ogift 1870-07-25 i Visby.
 • Oskar Holmfrid, född 1836-03-16 på Kristinedal vid Karlstad. Student 1854-09-07. Sergeant vid Närkes regemente 1854-04-17. Officersexamen 1856-05-17. Underofficer vid livregementets grenadjärkår 1856-05-21. Underlöjtnant 1857-03-03. Löjtnant 1861-07-05. Kapten 1874-11-06. RSO 1878-11-30. Avsked 1886-04-21. Död ogift 1892-12-02 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: