:

Von Krassow nr 315

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Krassow nr 315 †

Friherrlig 1731-06-14, introducerad 1800. Utdöd 1892-02-13.

Om ättens äldre släktled se friherrliga ätten von Krassow. Ätten erhöll 1840-10-15 preussisk grevevärdighet med succcssionsrält för äldste sonen enligt primogeniturordningen.


TAB 1

Adam Philip von Krassow, friherre von Krassow (son av Christian von Krassow, se friherrliga ätten von Krassow nr 157, Tab. 1), till Falkenhagen och Henneckenhagen i eller Hankenhagen, båda i Pommern. Född 1664-05-05 på Pansevitz å Rügen. Page hos konung Carl XI 1679. Fänrik vid kronprins Carls regemente i Göteborg, svenska livregementet till fot 1683. Kapten vid Erskins svenska regemente i holländsk sold 1688-09-26. Avsked därifrån 1693. Kapten vid brodern Ernst Detlofs dragonregemente i Bremen. Avsked därifrån 1699. Överstelöjtnant i hertig Fredrik Vilhelms av Mecklenburg tjänst 1699. Överste i hertig Fredrik Vilhelms av Mecklenburg tjänst 1700. Brigadier 1705. Generalmajor och chef för alla hertigens trupper 1707. Geheimeråd och president i krigskommissariatet samt licentkollegium i Mecklenburg. Avsked därifrån 1717. Generallöjtnant i svensk tjänst 1725. Friherre 1731-06-14 (sonsons sönerna introducerade 1800 under nr 315). Död 1740. 'Var en lika tapper och skicklig men mera lycklig fältherre än brodern. Deltog bland annat 1690 i bataljen vid Fleury, der regementet, vid vilket han stod, blev alldeles nedgjort och han själv med några få andra råkade i fransk fångenskap.’ Gift 1694-03-14 med sin broders svägerska Anna Hedvig von Wolffratt, född 1676-10-08, död 1750-01-20, dotter av Adolf von Wolffratt och Anna Clara von Uslar.

Barn:

 • Carl Detlof, född 1695. Överste. Död 1770. Se Tab. 2.
 • Anna Hedvig, född 1696, död ung.
 • Christian Adolf, född 1698, död ung.
 • Anna Margareta, född 1699-01-12, död ogift 1766-02-24 på Falkenhagen. Var förlovad med översten Jakob Axel Staël von Holstein, som förut varit gift med hennes kusin, men han dog innan bröllop hann bli.
 • Fredrik Vilhelm, född 1703-02-05. Kapten. Död 1738-08-04.
 • Carl Vilhelm, född 1705, död ung.
 • Vilhelm, född 1708-05-19. Kapten i dansk tjänst. Död 1762-04-08.
 • Augusta Eleonora, född 1711-09-01, död ogift 1785-03-15.
 • Sofia Charlotta, född 1713, död ung.
 • Margareta Vilhelmina, född 1716-12-10, död ogift 1744-05-24.

TAB 2

Carl Detlof (son av Adam Philip von Krassow, friherre von Krassow, Tab. 1), till Falkenhagen och Hankenhagen mm. Född 1695-01-29. Löjtnant i mecklenburgisk tjänst 1712. Kapten vid Krassowska regementet i Holland 1715-05-15. Kapten i hessisk tjänst. Ryttmästare vid hessiska livregementet till häst 1718-02-08. Major vid hessiska livregementet till häst 1719-01-28. Kammarherre och överstelöjtnant i kurpfalzisk tjänst 1723-03-11. Kom 1729-09-04 i svensk tjänst såsom överstelöjtnant vid drottningens livregemente. Överste i kurpfalzisk tjänst 1747-10-27. Avsked ur svensk tjänst 1748. RSO 1755. Död 1770-08-26 Diwitz Gift 1734-01-28 med grevinnan Hedvig Maria Fredrika Lilliénstedt, född 1705, död 1780-02-27 i Stralsund, dotter av riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lillienstedt, och hans 2:a fru Margareta Törnflycht.

Barn:

 • Hedvig Birgitta Magdalena, född 1736-03-06, död 1778-02-18 Karlsburg Gift 1758-03-29 med en av rikets herrar, generallöjtnanten, KmstkSO, greve Carl Julius Bernhard von Bohlen i hans 1:a gifte (gift 2:o med Agnes von Strantz, död 1807-09-22), född 1738-01-17 på Karlsburg, död 1813-01-10.
 • Adam Johan, född 1738-04-18, död 1739-02-04.
 • Carl Georg, född 1740. Hovmarskalk och hovjägmästare. Död 1779. Se Tab. 3.
 • Philip Johan, född 1742-10-25, död 1751-08-01.

TAB 3

Carl Georg (son av Carl Detlof, Tab. 2), till Diwitz, Falkenhagen, Hankenhagen och Pansevitz samt Frauendorf, som han köpte 1774-12-04. Född 1740-09-08. I dansk tjänst 1754. Avsked som ryttmästare 1760. Gick i fransk krigstjänst 1761. Svensk kammarherre 1761. Överjägmästare i Pommern med Rügen 1766-10-21. Avsked 1777. Hovjägmästare. Hovmarskalk. Död 1779-10-30 på Pansevitz på Rügen [Sj]. Gift 1770-08-18 Kavlås med sin faders sysslings sondotters dotter, friherrinnan Jeanna Christina von Essen, född 1754-07-10, död 1825-04-27 i Stralsund, dotter av kammarherren, friherre Fredrik Ulrik von Essen, och friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Carl Fredrik, till Pansevitz, Varsnevitz, Veikevitz, Malkevitz och Gagern, alla å Rügen, samt Falkenhagen och Hankenhagen. Född 1771-12-16 i Stralsund. Sergeant vid Östgöta kavalleriregemente 1777-07-29. Kornett vid livhusarregementet 1783-09-20. Premiäradjutant vid livhusarregementet 1789-05-15. Löjtnant vid lätta livdragonregementet 1795-01-11. Stabsadjutant hos konungen 1796-01-02. Ryttmästare vid lätta livdragonregementet 1800-05-10. Överadjutant och överstelöjtnant 1802-09-22. RSO 1807-04-28. Avsked 1807-11-26. Preussisk hovmarskalk. Död ogift 1856-03-04 i Stralsund.
 • Philip Christian, född 1773-06-15. Antagen i krigstjänst 1780. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1780-06-12. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1791-01-01. Stabskapten 1794-12-19. Avsked 1800-06-09. Död ogift 1808-10-09 i Paris.
 • Fritz Henrik, preussisk greve von Krassow, född 1775. Kammarherre och överstelöjtnant. Död 1844. Se Tab. 4.
 • Gustaf, född 1777-04-24. Levde utan tjänst. Död ogift 1837-09-11 på Falkenhagen.
 • Charlotta Eleonora Hedvig, född 1779-02-07, död 1855-11-24 i Stockholm. Gift 1802-10-29 med sin morbroder, en av rikets herrar, fältmarskalken mm friherre Hans Henrik von Essen, greve von Essen, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1824.
 • Carolina Jeanna, född 1780-04-04, död ogift 1857-12-03 i Stralsund.

TAB 4

Fritz Henrik, preussisk greve von Krassow (son av Carl Georg, Tab. 3), till Diwitz, Frauendorf, Vobbelkov, Spollershagen, Götkenhagen och Martenshagen, vilka alla han stiftade till fideikommiss för sin ätt. Född 1775-06-12 i Stralsund. Fänrik vid Svea livgarde 1785-07-14. Kornett vid livhusarregementet 1793-01-23. Löjtnant vid lätta dragonregementet 1795-04-07. Stabsryttmästare vid lätta dragonregementet 1800-08-04. Överstelöjtnant i armén 1807-10. Avsked 1807-12-19. Kammarherre 1810. RSO 1813. KVO 1813-01-24. KmstkVO 1817-10-07. Preussisk greve 1840-10-15 med successionsrätt för äldste sonen enligt primogeniturordningen. Död 1844-03-14 i Stralsund. Gift 1811-06-13 med sin kusin, friherrinnan (Jaquette) (Jakobina) Gustava von Essen, född 1793-02-01 Kavlås, död 1877-11-07 i Stralsund, dotter av friherre Reinhold Jakob von Essen, och friherrinnan Gustava Eleonora Rudbeck.

Barn:

 • Carl Reinhold Adolf, född 1812. Verkligt geheimeråd. Död 1892. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Reinhold Adolf (son av Fritz Henrik, Tab. 4), greve vid faderns död 1844. Född 1812-04-15 i Stralsund. Student i Berlin 1830. Jur. examen 1836. Attaché vid Preussens utomordentliga beskickning till drottning Viktorias av England kröning 1838. Referendarie vid regeringen i Stettin 1839. Lantråd i kretsen Franzburg 1839. Avsked 1844. RPr JohO 1851. Regeringspresident i Stralsund 1852-05-27. Arvjägmästare i furstendömet Rügen och landet Barth 1865-06-02. Avsked från regeringspresidentskapet 1869-03-31. Verkligt geheimeråd (excellens) 1887. Medlem av preussiska »Herrenhaus». Kommendator för Johanniterorden i Pommern. Död 1892-02-12 på Pansevitz på Rügen och slöt på svärdssidan denna friherrliga (preussisk grevliga) ätt. Begraven i Krassowska familjegraven i Reinbergs kyrka vid Falkenhagen. Han ägde Diwitz, Frauendort, Vobbelkov, Spollershagen, Götkenhagen och Martenshagen ävensom Pansevitz, som han 1856 stiftade till fideikommiss. G. 1840-08-31 i Berlin 2 med Vilhelmina Louise Clementine von Below, född 1819-03-11 i Potsdam 2, död 1888-09-12 på Diwitz, dotter av preussiska generallöjtnanten och guvernören i Mainz Vilhelm Adolf Hans Heinrich von Below och Augusta Zimmermann.

Barn:

 • Hedvig Augusta Jacquette Amalia Carolina, född 1841-06-29 i Franzburg, död 1864-01-23 på Diwitz. 2 Gift 1859-09-17 på Diwitz 2 med preussiske majoren, RPrJohO, greve Siegfried von der Gröben, född 1825-10-04 i Berlin, död 1892-01-29 i Nervi i Italien.
 • Louise Eleonora Carolina Aurelia, till Pansevitz mm, född 1843-10-31 i Franzburg. Död på Lütetsburg 1930-02-07. Gift 1861-06-07 på Divitz med hannoveranske kammarherren mm, furst Edzard Friedrich Ludvig Carl Adolf Teodor zu Innhausen und Knyphausen, född 1827-12-14 i Hannover, död 1908-01-16 på Lütetsburg. 2
 • Carola Johanna Paulina Sofia Dorotea, född 1846-01-14 på Diwitz, död 1887-05-11 i Greifswald. Gift 1864-06-21 på Diwitz 2 med preussiska lantrådet, RPrJohO, greve Carl Felix Voldemar von Behr, född 1835-07-23 på Behrenhoff i kretsen Greifswald 2, död på Behrenhoff i kretsen Greifswald 2 1906-06-10.
 • Maria Dorotea Carolina, född 1854-07-11 på Diwitz 2, död 1877-07-29 på Pansevitz. Gift på Pansevitz 1875-09-03 med preussiska lantrådet och kammarherren, ryttmästaren, RPrJohO, greve Hans Vilhelm Alexander von Kanitz i hans 1:a gifte (gift 2:o 1879-11-27 på Karlsburg med 1:a fruns kusin, grevinnan Maria von Bismarck-Bohlen, född 1855-11-29 i Berlin, dotter av preussiske kavallerigeneralen och generaladjutanten greve Friedrich Alexander von Bismarck-Bohlen och Pauline von Below) 2, född 1841-04-17 på Mednicken. 2


Källor

1At (RA). 2Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: