Von Dellwig nr 176

Från Adelsvapen-Wiki

F 176.jpg

Friherrliga ätten von Dellwig nr 176

Friherrlig 1720-01-17, introd. s. å.

Ätten, som icke sedan 1723 varit representerad i Sverige, är av samma stam som adliga ätten von Dellwig. Namnet skrives i Östersjöprovinserna von Delwig.

Enligt furst Dolgorukovs Genealogie des russischen Adels III s. 342, 3, skall en rysk gren av ätten, till vilken hörde den kände lyrikern baron Anton Antonovitj von Delwig, och som sannolikt ännu kvarlever i Ryssland eller rysk emigration, härstamma från nedanstående friherre Carl Ludvig von Dellwig (Tab. 10). Denne skall, förutom nedan upptagna barn, hava haft en son Anton, endast känd till namnet, vilken efterlämnade tvenne söner Otto Jakob, vilken förryskade sitt namn till Anton Antonovitj, och Ivan (Antonovitj). Den förre, som blev rysk generalmajor, hade sonen Anton Antonovitj, född 1798-08-17 i Moskva, död 1831-01-26 i Petersburg, rysk ämbetsman och lyriker, vilken spelat en ej oviktig roll i den ryska vitterhetens historia såsom medlem av den s. k. pusjkinska plejaden och en av Pusjkins allra intimaste vänner. Gift med Sofie Michailovna Saltikov i hennes första gifte (omgift med furst Sergei Abramovitj Barjatinski) efterlämnade han veterligen endast en dotter Elisabet. Ivan Antonovitj von Delwig hade tre söner, Alexander, född 1810, som stupade vid Warschau 1831, Andreas, född 1813, död 1887, rysk senator, och Nikolai, rysk generalmajor, gift med Anna Zefimovna Prutsjenko. Åtminstone den sistnämnde efterlämnade avkomlingar.


TAB 1

Bernhard Reinhold von Dellwig, friherre von Dellwig (son av Bernhard Reinhold von Dellwig, se adl. ätten von Dellwig, Tab. 1), född 1679-01-06 i Livland. Volontär vid livgardet 1695. Sergeant vid Helsinge regemente 1696. Adjutant 1699. Löjtnant därst. 1700-11-13. Sekundkapten1 1705-03-04. Premiär- kapten1 1707-09-12. Kapten vid livgardet 1709-12-09. Konfirm.fullm. 1712-11-19. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente s. d. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1714-03-04. Konfirm.fullm.1 1716-02-13 överste för regementet s. å. 7/6. Friherre 1720-01-17 (introd. s. å. under nr 176). Avsked 1723-04-22 flyttade över till Estland. Begraven2 1746-04-03 i Goldenbecks socken i nämnda land. 'Han var en tapper krigare som en gång, under Mitaus belägring, med blott 50 helsingegrenadjärer, gjorde ett utfall mot 500 ryssar, dem han dels nedgjorde, dels körde i strömmen. Blev flera gånger blesserad, särdeles vid Liesna 1708, då han fick ett skott genom huvudet, ett genom vänstra armen och ett genom vänstra benet ovan knäet samt ett hugg i vänstra benet och tvenne bajonettstygn i ryggen, varefter han blev liggande på valplatsen i tolv timmar såsom död och av ryssarna alldeles avklädd'. Gift med Anna Christina Wrangel, begraven2 1748-10-18 i Golden- becks socken, dotter av3 ryttmästaren Carl Gustaf Wrangel, av huset Jess, och Margareta Beata von Clodt.


 • Bernt Reinhold, född 1711. Geheimelegationsråd. Död 1770. Se Tab. 2.
 • Hedvig Ulrika, döpt 1712-12-10 i Stockholm. Gift med mannrichtern i Estland Tomas von Ramm, till Padis och Wichterpal, av en adlad med ej introd. ätt4, född 1708-11-09, död 1787-08-04.
 • Carl Ludvig, född 1714. Major. Död 1769. Se Tab. 10.
 • Fredrika Vilhelmina. Gift med assessorn Vilhelm Johan von Klot, begraven6 1775-11-16.

TAB 2

Bernt Reinhold (son av Bernhard Reinhold von Dellwig, friherre von Dellwig, Tab. 1), till Adsel, Neuhof och Luttershol i Adsels socken, Koiküll i Anzens socken samt Tarvola, Didriküll och Jess, alla i Livland. Döpt 1711-06-29 i Stockholm. Hertiglig holsteinsk hovmarskalk. Geheimelegationsråd. RR S:tAO. Rysk kammarherre. Död 1770-05-17 i Reval5 och begraven s. å. 21/5 i Goldenbecks kyrka. Gift med friherrinnan Catharina Regina Horn af Åminne, född 1719, död 1779-04-20 i S:t Petersburg5, dotter av generalmajoren, friherre Ture Sigismund Horn af Åminne, och Regina Ludlenska.

Barn3:

 • Bernt Reinhold, döpt 1736-12-12 i Goldenbecks socken2, död 1756 och begraven s. å. 20/2 i Reval.6
 • Christina, född 1737, begraven 1759-05-13 i Reval [7]. Ture Carl, född 1739. Generallöjtnant. Död 1791. Se Tab. 3.
 • Ulrika Charlotta, född 1740-05-24 i Reval2, död5 1790-09-08.
 • Peter, född 1743. Löjtnant. Död 1795. Se Tab. 4.
 • Carl Winrich, född 1746-10-02 i Adsels socken[7].
 • Axel Vilhelm, arvherre till Taivola och Didriküll. Född5 1749-08-06. Major i rysk tjänst. Avsked 1780-01-16. Död Barnlös6 1797-07-24.
 • Carl Gustaf, född 1754. Löjtnant. Död 1804. Se Tab. 8.
 • Fredrika.
 • Catharina Sofia, död 1772-03-24. Gift 1766-02-23 i Reval2 med löjtnanten Carl Woldemar von Yxkull, till Mecks och Picktehr.

TAB 3

Ture Carl (son av Bernt Reinhold, Tab. 2), till Koiküll, som han erhöll av fadern 1761. Född 1739-04-11. Var holsteinsk kammarherre och överstelöjtnant 1761. Gick i rysk tjänst 1764. Generalmajor 1773. Generallöjtnant 1779. Var överkommendant i Viborg 1787. Död 1791-06-28 i Viborg. Gift med Märta Elisabet Catharina von Förster, som levde änka 1799.


 • Catharina Carolina, född 1766-05-10. Gift 1786-04-18 i Viborg med översten i rysk tjänst och kommendanten i Fredrikshamn Gustaf Adolf von Eck, född 1750-11-24, brorson till majoren Carl Johan Eck, adlad Ekesparre.
 • Catharina Ulrika, född 1770-06-12. Död 1802-04-27 i Stuttgart. Gift 1786-12-20 i Viborg med württem-bergska kammarherren, geheimerådet och statsministern, ryske majoren, riksgreve Johan Karl von Zeppelin, född 1767 150/10 i Güstrow, död 1801-06-14 i Ludwigsburg.
 • Catharina Maria. Gift 1790-10-22 i Viborg med ryske översten Peter (von) Manderstierna.

TAB 4

Peter (son av Bernt Reinhold, Tab. 2), arvherre till Adsel, Neuhof och Luttershof, född 1743-07-14. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1795-08-08. Gift med Catharina Elisabet Werner, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Elstholtz, från vilken hon blev skild), död 1787-11-04.


 • Peter, född 1772. Gardessergeant. Död 1798. Se Tab. 5.
 • Anna Catharina, född 1776. Gift 1799-01-20 med friherre Fredrik Woldemar von Yxkull.
 • Carolina Elisabet, född 1779-04-28. Gift 1801-03-06 med Carl Schlegel.
 • Axel Gustaf, född 1782. Löjtnant. Död 1808. Se Tab. 7.
 • Wilhelmina.
 • Ture Vilhelm, född 1787-08-03.

TAB 5

Peter (son av Peter, Tab. 4), född 1772. Gardessergeant. Död 1798-12-16. Gift med Elisabet Dellingen, död 1807-07-05.


 • Peter Georg Bernt, född 1789. Löjtnant. Död 1812. Se Tab. 6.
 • Magnus Fredrik Johan, född 1793-09-30.
 • Axel Fredrik Ernst, född 1795-11-21, död 1797-07-24.
 • Amalia Carolina, död 1798.

TAB 6

Peter Georg Bernt (son av Peter, Tab. 5), född 1789-11-21. Löjtnant. Död 1812-10-01. Gift med sin farbroders änka Carolina Dorotea Hermann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten, friherre Axel Gustaf von Dellwig, född 1782, död 1808).


 • En dotter, död späd.
 • Amalia Carolina, född 1812-06-22 i Dorpat, död s. d.

TAB 7

Axel Gustaf (son av Peter, Tab. 4), arvherre till Adsel och Neuhof, född 1782-09-19. Löjtnant vid lantmilisen i Livland. Sålde Adsel 1808-11-13. Död 1808-12-21. Gift med Carolina Dorotea Hermann i hennes 1:a gifte (gift 2:o med första mannens brorson, löjtnanten, friherre Peter Georg Bernt von Dellwig, född 1789, död 1812).


 • Axel Ture Gustaf, född 1807-06-01, död s. å. 15/10.

TAB 8

Carl Gustaf (son av Bernt Reinhold, Tab. 2), till Adsel samt Suddenbach i Lemburgs socken i Livland. Född 1754-11-10 på Adsel. Löjtnant i rysk tjänst. Titulärråd. Död 1804-04-03. Gift 1:o 1775 med Regina Vilhelmina von Rosen, död 1787, dotter av hakenrichtern, baron Robert von Rosen och Sofia Horn. Gift 2:o 1788-07-13 i Riga med Christina Magdalena Henriette Böhme från Sachsen. Gift 3:o 1798-12-18 med Sofia Charlotta von Wolffelt, född 1759-11-11 i Zarnau, död 1819-11-26 i Riga, dotter av assessorn Johan (von) Wolffelt.


 • 1. Sofia Catharina Vilhelmina, född 1776-01-14.
 • 1. Catharina Helena Dorotea, född 1779-09-25.
 • 2. Christina Henriette Magdalena, född 1789-10-13, död 1816-05-07. Gift 1815 med majoren N. N. Sinaejev.
 • 3. Christian Carl Gustaf, född 1799, död 1876. Se Tab. 9.
 • 3. Christoffer Reinhold Gotthard, född 1800-04-13, död 1805.

TAB 9

Christian Carl Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 8), född 1799-03-09, död 1876-02-05 i Wolmar. Gift 1826-08-13 i Riga med Amelie Juliana von Wolffelt, född 1802-06-17, död 1832-06-27, dotter av pastorn i Schujen Ernst Magnus (von) Wolffelt, och Charlotta Dorotea von Franzig.


 • Ernst Gustaf Magnus, född 1828-02-21 i Wenden, död ogift där 1855-01-04.
 • Gustaf Carl Ernst, född 1831-05-31 i Serben, Livland. Assessor i Wendiska kretsens lanträtt. Död 1875-02-14 i Wenden. Gift 1872-11-09 i Alt-Wohlfahrt med Johanna Pauline Bolto von Hohenbach, född 1841-01-14, död 1895-01-20 i Wenden, dotter av assessorn Georg Hugo Julius Paul Bolto von Hohenbach till Alt-Wohlfahrt.

TAB 10

Carl Ludvig (son av Bernhard Reinhold von Dellwig, friherre von Dellwig, Tab. 1), till Carolen, som han erhöll genom giftermål och köp. Född 1714-05-01, malör i rysk tjänst. Död 1769-08-29 Och begraven s. å. 6/10. Gift 1749-03-14 i Riga med Catharina Elisabet von Mengden i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1770-12-26 med majoren i rysk tjänst Henrik Ernst von der Bruggen), född omkr. 1731, död 1795-03-02 dotter av översten, friherre Georg Albrecht von Mengden, och hans 2:a fru friherrinnan Sofia Elisabet von Mengden.


 • Paul Peter, till Carolen. Född 1750-02-09. Löjtnant vid Casanska kyrassiärregementet 1785. Ryttmästare. Död ogift 1787.
 • Catharina Fredrika, född 1758-08-06. Gift 1786-01-01 med löjtnanten August Ferdinand Wulff, till Arrol, född 1764, död 1788-05-15 på Arrol.7

TAB 11

Gustaf Albert (son av Carl Ludvig, Tab. 10), arvherre till Carolen, född 1752-07-02. Var löjtnant 1782. Död Som major. Gift med Catharina von Taube.


 • Ernst Axel Fredrik. Titulärråd. Död 1850. Se Tab. 12.
 • Alexander, född 1796 eller 1797-11-14 på Carolen. Rysk artilleriöverste. Gift. Hade en son Nicolaas, ej vidare känd.

TAB 12

Ernst Axel Fredrik (son av Gustaf Albert, Tab. 11). Forstmästare i Wenden 1815, sedermera överforstmästare i Est-, Liv- och Kurland. Titulärråd. Död 1850-10-16 Gluhde Gift 1815-09-12 på Keggum med Eleonore Marie Stumer, död 1894-12-28 i Wenden.


 • Anna Christina Vilhelmina, född 1818-01-20.
 • Peter Adolf Niklas, född 1819-12-08.
 • Gustaf. Forstmästare i Ryssland. Var gift och efterlämnade ännu levande ättlingar i detta land.
 • Teodor Alexander, född 1829. Kreisgerichtsbeamter. Död 1903. Se Tab. 13.
 • Aodolja Augusta Dorotea, född 1837-12-10 på Kosenhol, död 1838-04-20.

TAB 13

Teodor Alexander (son av Ernst Axel Fredrik, Tab. 12), född 1829-02-01. Kreisgerichtsbeamter. Död 1903-11-30 i Wenden. Gift 1:o 1851-06-24 i Riga med Anna Emelie von Roth, från vilken han blev skild, född 1830-10-17 i Riga, död där 1876-09-27, dotter av Johan Georg von Roth och Ljubov von Rosenschild. Gift 2:o 1858-01-23 i nämnda stad med Maria Elisabet Schlüter, född 1837-09-02, död 1905-07-06 i Wenden.


 • 1. Rudolf Fredrik Axel, född 1851. Kretsdeputerad. Död 1916. Se Tab. 14.
 • 2. Marie Eleonore Antonie, född 1858-11-17 i Wenden, liksom helsyskonen. Lärarinna i Wenden.
 • 2. Ernst Christer, född 1860-05-28. Äg. Pavlovo i guvern. Kovno. Död 1915-09-05 i Wilna. Gift 1895-02-01 med Eugenie Tsjernitzski, född 1863-09-31.
 • 2. Alexander Edvard, född 1862-03-21, död 1863-12-07 i Wenden.
 • 2. Gustaf Echard, född 1863-11-01, död 1864-12-29 i Wenden.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1865-01-23, död s. å. 23/11 i Wenden.
 • 2. Nikolai Andreas, född 1866-10-19. Farmare i Amerika.
 • 2. Georg Fredrik Adolf, född 1871-07-06. Lantbrukare i Litauen. Död 1908-03-11 i Wenden.
 • 2. Alexander Woldemar, född 1874-01-09, död s. å. 5/2 i Wenden.
 • 2. Marie Constance Elsa, född 1875-01-28, rödakorssyster.

TAB 14

Rudolf Fredrik Axel (son av Teodor Alexander, Tab. 13), född 1851-03-10 i Riga. Kretsdeputerad. Död 1916-03-27 i Marienburg. Han ägde Hoppenhof i Oppekalns socken, Hermanshof i Marienburgs socken samt Alt- och Neu Annenhof, alla i Livland. Gift 1877-05-17 i Dorpat med Alma Julie Leopoldine von Schrenck, född 1855-12-30 i sistnämnda stad, fången av bolsjevikerna 1918 och »försvann» vid Dunaburg, dotter av Alexander von Schrenck och Juliane Helene Barbara von Sivers.


 • Ingeborg Ottilie Helene, född 1878-04-13. Hon ärvde Hoppenhof och köpte Tönhof vid Wenden.
 • Karin Julie Matilde, född 1879-11-13 på Schluckum i Marienburgs socken. Gift 1906-09-23, med baron Herman Johan von Tiesenhausen, född 1869-07-06, i Weissenstein, Estland.
 • Edit Berta Helene, född 1881-04-21 på Schluckum. Gift 1902-09-20 med Artur Nikolai von Wahl, född 1865-01-12 på Tappik.
 • Dagmar Alma Berta, till Marienstein, född 1882-08-05 på Schluckum. Gift 1908-02-03 på Hoppenhot med Egon Deringer, född 1882-04-19.
 • Irene Ida, född 1885-07-11 på Hoppenhot. Gift med Ernst Eugen von Pander, till Ronneburg-Neuhof, född 1884-03-07.
 • Helga Teodora Emelie, född 1888-08-21 på Hoppenhof. Gift 1911-10-08 med Harry Peter René von Pander, till Ogershof i Erla socken, Livland, född där 1884-08-09.
 • Sigrid Elsbet, född 1894-12-18, död 1898-03-18 på Hoppenhof.

Källor

1 Lk. 2 Ha. 3 BHK1. 4 SK. 5 Riga. 6 RHH. 7 Reval.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.