:

Nauckhoff nr 343

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Nauckhoff nr 2120 A och 343

Natural. 1777-12-17, introd. 1778. Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1799-11-25. Friherrlig 1813-01-20 enl. 37 § R.F., introd. 1814.

TAB 1

Henrik Johan Nauckhoff, natural. och friherre Nauckhoff, (son av Johan Henrik Nauckhoff, se adliga ätten Nauckhoff B, tab 1), till Skälsta i Håtuna socken, Uppsala län och Jäder i Lunda socken, Södermanlands län m. Född tvilling 1744-10-13. Volontär vid Upplands regemente 1761. Underofficer därst. s. å. 14/12. Konstapel vid volontärregementet i Karlskrona 1763-05-30. Arklimästare vid sjöartilleriet 1764-07-04. Konstapel vid amiralitetet 1767-12-18. Löjtnantsexamen 1768-04-26. Löjtnant vid sjöartilleriet 1769-02-08. Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1777-12-17 (introd. 1778 under nr 2120). Kapten vid amiralitetet 1778-02-00. Löjtnant vid franska örlogsflottan s. å. RFrOPlemér 1781. RSO s. å. 1/11. Major vid svenska amiralitetet 1783-06-04. Överstelöjtnant därst. 1788-07-21. Överste 1793-02-25. Ordförande i konvojkommissionen. Konteramiral 1797-01-16. Ledamot av konvojkommissariatet s. å. 24/2. KSO 1799-11-25 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2120 A. Chef för 2. amiralitetsvolontärregementet 1802-02-19. Vice amiral. KmstkSO 1809-07-03. Friherre 1813-01-20 enl. 37 § R.F. (introd. 1814-03-19 under nr 343). Död 1818-02-18 i Stockholm. 'Under sin tjänst i Frankrike bevistade han med mannamod kriget med England, och deltog efter hemkomsten i sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 såsom chef på fregatten Minerva. Fick 1806 genom testamente efter sin moders kusin, majoren Fredrik Otto Bilberg, Näsbyholms fideikommissegendom i Härads socken, Södermanlands län, vilken egendom han dock efter förlikning avstod till sin äldre broder Carl Reinhold.' Gift 1:o 1787-12-18 på Valinge i Stigtomta socken, Södermanlands län med grevinnan Magdalena Sofia Wrangel af Sauss, född 1764-09-02, död 1788-10-08 på Valinge efter barnsäng och begraven i Stigtomta kyrka, dotter av översten, greve Johan Reinhold Wrangel af Sauss, och friherrinnan Charlotta Wachtmeister af Björkö. Gift 2:o 1790-02-23 i Stockholm med stiftsjungfrun Elsa Johanna von Schönfelt, döpt 1751-09-03, död 1798-06-05 på Skälsta och begraven s. å. 11/6 i Håtuna kyrka, dotter av överintendenten Carl von Schönfelt, och Catharina Maria Franc. Gift 3:o 1800-09-02 på Drottningholms slott med hovfröken hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina, Fredrika Christina Ehrenbill, född 1773-05-22, död 1844-03-12 på Skälsta, dotter av presidenten Ulrik Gottlieb Ehrenbill, och Johanna Fredrika Lüning.

Barn:

 • 1. Johan Otto, friherre vid faderns död 1818, född 1788. Förste hovmarskalk. Död 1849. Se Tab. 2.
 • 3. Gustava Fredrika Vilhelmina Carolina, född 1801-10-18, död ogift 1869-11-29 på Skälsta.
 • 3. Carl Henrik Gottlieb, född 1802. Överste. Död 1883. Se Tab. 3.
 • 3. Adolf Ulrik, född 1804-01-16, död 1807-02-07 i Stockholm.
 • 3. Lovisa Christina, född 1807-11-18 i Stockholm, död ogift 1874-09-15 på Skälsta.
 • 3. Per August, född tvilling 1811-11-11. Fänrik vid dalregementet 1830-03-13. Löjtnant därst. 1835-07-16. Avsked 1841-02-01. Död 1870-02-25 Häggebylund
 • 3. Ulrika Augusta, född tvilling 1811-11-11, död ogift 1869-04-12 på Häggebylund.

TAB 2

Johan Otto, (son av Henrik Johan Nauckhoff, natural. och friherre Nauckhoff, tab 1), friherre vid faderns död 1818. Född 1788-10-01. Kadett vid Karlberg 1800-09-16. Utexaminerad1 1804-09-22. Kornett vid lätta dragonregementet, sedermera livgardet till häst s. å. 29/8. Löjtnant därst. 1808-02-03. Ryttmästare 1810-04-10. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. å. 7/8. Ordonnansofficer hos kronprinsen Carl Johan 1812-06-15. RSO 1814-12-16. RRS:tV1O4kl s. å. 24/12. Chef för Hallands infanteribataljon2 1816-01-09. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Adjutant hos konungen 1819-07-04. Kabinettskammarherre 1823-03-03. Överste och chef för livbeväringsregementet 1824-02-10. Konungens förste hovmarskalk 1827-07-22. Vice landshövding i Blekinge län 1832-02-11. Landshövding därst.2 s. å 22/12. Ordförande i Blekinge läns hushållningssällskap 1832–1843. Avsked från landshövdingämbetet 1847-05-14. Död 1849-02-19 i Stockholm. Han bevistade flera fälttåg. Gift 1814 10 5 i Halmstad med Johanna Vilhelmina Cösler, född 1799-09-22 i nämnda stad, död 1876-10-01 i Stockholm, dotter av lagmannen Hans Peter Cöster och Beata Maria Agrell.

Barn:

 • Maria Magdalena Sofia, född 1817-11-30 i Halmstad, död 1904-04-09. Gift 1848-12-31 i Stockholm med protokollssekreteraren i lantförsvarsdepartementet och hovexpeditionen, registratorn i telegrafstyrelsen Anton Olof Julius Ekman, född 1807-11-16 i sistnämnda stad, död där 1864-12-03.
 • Carl Johan Reinhold, född 1818-11-21, död 1819-02-06.
 • Oktavia Vilhelmina Christina, född 1820-02-01 i Stockholm, död ogift 1890-07-23 i Järna socken, Stockholms län.
 • Magnus Otto, friherre vid faderns död 1849. Född 1823-04-30 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1838-06-23. Utexaminerad1 1847-03-06. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 9/3. Löjtnant därst. 1854-06-01. Avsked från regementet s. å. 7/12 och ur armén. Död ogift 1877-02-16 i Stockholm.
 • Alfred Otto, född 1826-05-01 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1839-10-01. Utexaminerad 1851-12-10. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1852-01-05. Löjtnant därst. s. å. 2/7. Avsked från regementet 1857-06-06 och ur armén 1858-12-14. Död ogift 1873-07-03 i Stockholm.
 • Johan Adolf, född 1840-06-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1861. Död ogift 1868-10-03 i Stockholm.

TAB 3

Carl Henrik Gottlieb, (son av Henrik Johan Nauckhoff, natural. och friherre Nauckhoff, tab 1), friherre vid brorsonens död 1877. Född 1802-11-17 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid Västgöta regemente s. å. 26/10. Löjtnant 1827-07-11. Regementskvartermästare 1836-05-07. Kapten i regementet 1840-08-13. Bevistade arméns krigsbefäls sammanträde vid konungens kröning 1844. Major vid Västgötadals regemente 1848-09-29. RSO 1849-11-26. Överstelöjtnant 1852-07-02. Överste och chef för Bohusläns regemente 1856-04-03. Deltog i arméns fullmäktiges sammanträden 1857 och 1865. KSO1kI 1865-01-28. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1868-04-24. Död 1883-07-09 på Skälsta. Gift 1846-08-10 på Kavlås i Hömbs socken, Skaraborgs län med Ida Matilda Charlotta Gyllenhaal, född 1821-07-05 i Stockholm, död 1920-03-12 i Matteus förs, Stockholm ]], dotter av statsrådet Carl Henrik Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal, och hans 1:a fru, friherrinnan Hedvig Charlotta Rudbeck.

Barn:

 • Carl Henrik Fredrik, född 1849-09-29 på Rånnum i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län, död där 1854-02-25.
 • Ida Hedvig Fredrika, född 1851-03-06 på Rånnum, död där 1854-03-08.
 • Lovisa Aurora Henrietta, född tvilling 1853-01-08 på Rånnum, död 1866-03-17 på Gräskärr i Bäve socken, Göteborgs och Bohuslän.
 • Ludvig August, friherre vid faderns död 1883. Född tvilling 1853-01-08 på Rånnum. Kadett vid Karlberg 1872-01-19. Utexaminerad 1874-11-16. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 4/12. Löjtnant 1878-07-12. Vikarierande gymnastiklärare vid Västerås högre allm. läroverk 1886-08-31–1892, ordinarie 1892-04-20–1909. Brandchef i nämnda stad 1888-01-01–1905. Ledamot av stadsfullmäktige 1894-01-01–1900. Kapten i regementet 1895-08-19. RSO 1897-09-18. Revisor i aktiebolag Mälareprovinsernas bank i Västerås 1901–1914. Major vid regementet 1903-04-04. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1910-06-23. Styrelseledamot i nämnda bank 1914–1922, i aktiebolag Mälarebanken 1922–1926 och i Svenska handelsbanken 1926. Död 1932-04-11 i Stockholm (Maria sjukh., db). Gift 1887-01-06 på Kristineberg i Gårdveda socken, Kalmar län med Anna Carleson, född 1862-07-25 på nämnda egendom, död 1929-07-21 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]], dotter av ryttmästaren Carl Axel Carleson A, och Emilie Charlotta Anna Vilhelmina Hultenheim.
 • Henrietta Ida Turinna, född 1854-04-11 på majorsbostället Forstena i Tunhems socken, Älvsborgs län. Död 1932-06-20 i Stockholm och urnan med hennes stoft insatt i gravnisch i Gustaf Vasa kyrkan s coloumbarium. Gift 1880-09-16 på Skälsta med kanslisekreteraren Johan Ludvig Leijonmarck, född 1846, död 1924.
 • Helene Gabriella, född 1855-12-07 på Gräskärr. Död 1937-08-01 i Oscars förs, Stockholm (db 230). Gift 1879-10-08 på Skälsta med protokollssekreteraren i hovexpeditionen, amanuensen i riksarkivet, RDDO, filosofie doktor Jakob Gustaf Théel, född 1846-10-18 i Kopparbergs län, död 1885-08-02 i Stockholm.
 • Henrik Fredrik Adolf (Fritz), född 1858. Överstelöjtnant. Se Tab. 4.
 • Knut Henrik Axel, född 1860-07-03 på Gräskärr, död där 1862-06-29.
 • Carl Hjalmar, född 1862-01-24 på Gräskärr, död där s. å. 30/8.

TAB 4

Henrik Fredrik Adolf (Fritz), (son av Carl Henrik Gottlieb, tab 3). Friherre vod broderns död 1932-04-11. Född 1858-07-11 Gräskärr. Volontär vid Upplands regemente 1876-03-17. Mogenhetsexamen 1878-05-22. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente s. å. 5/12. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1884. Sjukgymnast i Paris 1884–1893. Löjtnant 1887-09-02. Kommenderad vid franska arméns gymnastikskola i Joinville-le-Pont 1888-05-10–10-01. Kapten 1896-01-16. RSO 1900-12-01. Kontrollör vid maltdryckstillverkningen 1906–1915. Major 1906-10-12. Överstelöjtnant i armén 1915-04-24. Direktörsassistent vid Göteborgs spårvägar 1915–1923. Avsked från beställning på stat 1915-04-24 fr. om. s. å. 2/5. RVO 1920-06-06. FinlSkSK. Landst.GM. Död 1942-03-20 i Linköpings domkyrkoförs, Östergötlands län (db nr 73). Gift 1884-12-08 Uddevalla med Sigrid Carolina Heiberg, född 1859-04-16 i Vänersborg, död 1938-08-19 i Varberg, dotter av godsägaren Joakim Heiberg och Carolina Edla Fredrika Reuter.

Barn:

 • Hildur Helene Josefine (Na), född 1886-11-03 i Paris. Gift 1907-04-03 i Uddevalla med häradshövdingen i Södersysslets domsaga RNO, Carl Otto Herman'' Wistrand, född 1869-06-07 i Hägerstads socken, Östergötlands län.
 • Henrik Fredriksson, född 1888. Ingenjör. Se Tab. 5
 • Henrik Fritz Ludvig, född 1902-08-28 i Uddevalla.

TAB 5

Henrik Fredriksson, (son av Henrik Fredrik Adolf, tab 4). Friherre vid faderns död 1942-03-20. Född 1888-08-14 i Paris. Studentexamen i Göteborg 1907-06-08. Reservofficersexamen 1909-08-25. Underlöjtnant i Bohusläns reg:s reserv s. å. 31/12. Utexaminerad från Falu bergsskola 1911-10-15. Löjtnant 1916-11-11. Ingenjör vid Kristiania Spigeverk 1917, vid aktiebolag Järnförädling i Halmstad s. å. och vid aktiebolag Aduceringsverken i Västerås 1918-07-01. Avsked från regementet 1919-09-05. Gift 1913-10-08 i New York med Brita Birgitta Rydholm född 1891-12-22 vid Lannaskede brunn i Lannaskede förs, dotter av kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Olof Birger Rydholm och Adelaide Jonsson.

Barn:

 • Britt-Louise, född 1914-07-12 i Philadelfia, Nordamerika.
 • Carl-Henrik Olof Herman, född 1918-10-31 i Västerås.
 • Henrik Samuel (Sam), född 1925-03-09 i Mons en Bareul, Frankrike. Jordbruksföreståndare.
 • Henrik Fredrik Gerhard (Jerry), född 1927-05-03 i Neuss am Rhein, Tyskland.


Källor

1Hc. 2Skp.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: