:

Wachschlager nr 141

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wachschlager nr 141 †

Adlad 1711-10-03, introd. 1719. Friherrlig 1719-05-23, introd. s. å. Utdöd 1731.

TAB 1

Georg Wachschlager, adlad och friherre Wachschlager (son av Daniel Wachschlager, se adliga ätten Wachschlager nr 1457, Tab. 1), född 1648-11-02 i Thorn i Preussen. Student i Königsberg. Antagen i tjänst hos polska kronskattmästaren och abgesandten till påvliga stolen, Morstin, vilken han åtföljde till Rom. Sekreterare hos svenska ambassadören i Polen friherre Anders Lilliehöök 1674. Svensk kommissionssekreterare vid polska hovet 1693. Resident därst. 1698-03-16. Föravskedad 1700-04-04. Svensk statssekreterare 1705. Envoyé extraordinaire hos konung Stanislaus i Polen 1708-05-31. Adlad 1711-10-03 jämte sin brorson Georg Henrik (introd. 1719). Hovkansler 1716-02-02. Friherre 1719-05-23 (introd. s. å. under nr 141). Död 1720-11-20 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan, där han köpt sig grav samt hans gravsten med latinsk påskrift lades och hans vapen uppsattes. 'Han befullmäktigades den 8 juni 1698 att med konung August i Polen och republiken avhandla om en närmare förbindelse med Sverige som ock skedde. Gav 1699 tydligen och säkert, emot allas vedersägen och försäkran, tillkänna samma konungs tillärnade fredsbrott med Sverige, och hans anslag att föra krig emot Livland samt lät polska magnaterna förstå, att konung Augusts avsikt var att därigenom göra sig enväldig i Polen, för vilket allt han förvisades från Warschau. Skickades 1704-01-05 såsom den andre svenska kommissarien till underhandlingen i nämnda stad, då polska ständerna hade för händer att avsätta förutbemälde konung. Skickades sedermera såsom sändebud till republiken och den nya polska konungen Stanislaus och blev därunder s. å. 26/8 fången, då slottet i Warschau intogs av konung Augusts anhängare, ur vilken fångenskap han s. å. i nov. med svårighet kunde utväxlas. Förvisades slutligen 1715 från Königsberg av preussiska regeringen, då han begav sig till Stockholm.’ Gift 1678-06-10 med Anna Catharina von Schlackou, död 1724 (själaringning s. å. 16/5 i Jakobs kyrka i Stockholm), dotter av sekreteraren i Danzig Johan von Schlackou.

Barn:

  • Anna, död ogift.
  • Maria Elisabet, död ogift 1724, sex dagar före hennes tillärnade bröllop med statssekreteraren Gustaf Boneauschiöld.
  • Carl. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1713-03-28. Kapten därst. 1716-02-02. Majors avsked ur svensk tjänst 1719-09-30. Reste efter faderns död utrikes och dog ogift 1731 i Danzig samt slöt således på svärdssidan friherrliga ätten Wachschlager.
  • Lovisa, född 1679 i Warschau, död ogift 1758-02-09 i Stockholm och begraven 1758-02-11 i Riddarholmskyrkan .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: