:

Cronman nr 193

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Cronman nr 193
Vapensköld för friherrliga ätten Cronman nr 193

Friherrliga ätten Cronman nr 193 †

Friherrlig 1727-08-04. † 1737-07-26.

Johan Cronman, friherre Cronman (son av Joakim Cronman, se adliga ätten Cronman). Kapten vid översten greve Zurlaubens regemente i Frankrike 1694. Kapten i spansk tjänst 1695–1697. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1699. Överstelöjtnant därst. 1701. Överste för Kronobergs regemente 1706. Generallöjtnant av infanteriet 1722. Friherre 1727-08-04. Landshövding i Malmöhus län och överkommendant i Skåne 1727. Död ogift 1737-07-26 i Malmö och slöt således själv sin friherrliga ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: