:

Von Willebrand nr 1834

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Willebrand nr 344)

Adliga och friherrliga ätterna von Willebrand nr 1834 och 344

Adlad 1676-04-15, introd. 1731. En gren friherrlig 1806-08-08 (ej introd.) och åter 1812-07-14 enl. 37 § R.F., introd. 1814. Utdöd 1859-11-02.

Uppgiften, att ätten vid adlandet enligt riksregistraturet skulle kalla sig von Willeman, är uppenbarligen beroende på felskrivning, ty enligt konceptet till adelsbrevet (i riddarhusarkivet) skulle ätten heta von Willebrandt. Ätten immatrikulerades den 30 januari 1818 under nr 119 bland adelsmän på riddarhuset i Finland, i vilket land dels en medlem av den i Sverige i friherrligt stånd upphöjda men ej introducerade grenen immatrikulerades under nr 23 bland friherrar, dels två andra grenar erhöllo friherrlig värdighet och introducerades under nr 33 och nr 60.

Matteus Willebrand, född 1620 i Rappin i Mecklenburg, pastor i S:t Nikolai kyrka i Reval 1650, död den 25 aug. 1657, var en utmärkt lyrisk författare.1 Huruvida kaptenen vid Meijerfeldts dragonregemente majoren Casper Constans von Willebrand, som levde i Riga 17382, var en ättling av denne eller en son till den adlade Ernst Fredrik von Willebrandt (han uppgives dock född 1686)2, är ej utrett.

Willebrand F34400.jpg

TAB 1

Ernst Fredrik Willebrandt, adlad von Willebrand, född i Mecklenburg. Studerade, särskilt juridik, vid flera tyska universitet. Inkom till Sverige och blev fänrik vid ett finskt lantregemente. Löjtnant därst. 1665-08-01. Kaptenlöjtnant 1671-07-24. Kapten vid Taubes värvade regemente i Dorpat 1674. Adlad 1676-03-15 (sonen introd. 1731 under nr 1834). Död 1679 i Riga under marschen till Preussen. Gift med Anna Stiernstråle, levde änka 1692, dotter av vice presidenten Johan Eriksson, adlad Stiernstråle, och Elisabet von Wickeden.

Barn:

 • Ernst Gustaf, till Tjusterby, Odennäs och Pihlois. (Född posthumus 1680-05-03 i Livland?). Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1698-05-04. Fänrik därst. 1700-09-05. Löjtnant 1702-06-10. Kapten vid Björneborgs fördubblingsinfanteriregemente 1705-01-28. Konfirm.fullm. s. å. 10/11. Major därst. 1710-02-07. Major vid Björneborgs ord. infanteriregemente s. å. 3/10. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1713-11-23. Fången 1714-02-27 i slaget vid Storkyro. Hemkom 1722. Överstes karaktär 1724-07-21. Överste för ett värvat infanteriregemente i Malmö 1739-05-09. Kommendant i Villmanstrand s. d. Fången vid fästningens intagande av ryssarna 1741-08-23 efter slaget därst. s. d. Överste för Åbo läns infanteriregemente 1743-08-09. RSO 1748-09-16. Avsked 1749-09-05. Död 1751-01-06 och begraven s. å. 20/1 i Åbo domkyrka. Gift med friherrinnan Eleonora Maria Creutz, döpt 1689-03-06 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, levde 1755-01-26, dotter av vice presidenten friherre Lorentz Creutz, och grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock.

Barn:

 • Ett barn, död 1723 i Bjärnå socken.
 • Fredrik, född 1724. Student i Åbo 17383. Adjutant vid faderns regemente i Villmanstrand. Stupade där 1741-08-23 under kriget.
 • Hedvig Eleonora, född 1725, död 1795-08-20 på Lehtis. Gift 1750-01-04 i Åbo med sin broders svåger, överstelöjtnanten Reinhold Johan Jägerhorn af Spurila, född 1716, död 1790.
 • Ernst Gustaf, född 1726. Kapten. Död 1794. Se Tab. 2
 • Magnus Pontus, född 1727. Fänrik. Död 1809. Se Tab. 19
 • Adam, född 1728. Löjtnant. Död 1758. Se Tab. 20
 • Carl Johan, född 1730. Major. Död 1810. Se Tab. 21

TAB 2

Ernst Gustaf, (son av Ernst Gustaf, tab 1), till Pihlois i Vemo socken i Finland. Född 1726. Volontär och korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1738. Rustmästare vid garnisonsregementet (faderns) i Villmanstrand 1739-08-01. Förare därst. 1740-01-20. Sergeant s. å. 6/11. Bevistade finska kriget 1741 och blev fången vid Villmanstrand s. å. 23/8. Återkom från fångenskapen 1744-01-30. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente s. å. 19/12. Löjtnant därst. 1749-12-29. Stabskapten 1752-10-30. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Avsked 1763-09-16. Död 1794-10-06 i Åbo. [4]. Gift 1750-09-30 i Sommarnäs socken med Sofia Catharina Jägerhorn af Spurila, född 1727-08-17, död 1791-11-18, dotter av majoren Johan Anders Jägerhorn af Spurila, och friherrinnan Barbro Juliana von der Pahlen.

Barn:

 • Ernst Gustaf (friherre von Willebrand), född 1751. Landshövding. Död 1809. Se Tab. 3.
 • Eleonora Sofia, född 1752-08-12 i Karuna kapellförsaml., död 1800-01-11 i Tammela prästgård i Finland. Gift 1783-03-25 på Pihlois med kyrkoherden i Tammela, kontraktsprosten, teol. doktorn Mikael Avellan i hans 2:a gifte (gift 1:o 1766-10-14 med Magdalena Carström, död 1782, dotter av Henrik Carström och Elisabet Procopæus), född 1736, död 1807.
 • Barbro Helena, född 1753-11-13 i Karuna kapellförsaml., död 1813-03-30 i Björneborg. Gift 1787-03-15 på Pihlois med kyrkoherden i Vemo Fredrik Reinhold Brander i hans 3:e gifte (gift 1:o 1761-06-04 med Johanna Lovisa In de Betou, född 1744-06-13 i Björneborg, död där 1768-04-13, dotter av handelsmannen Carl In de Betou och Maria Gottleben. Gift 2:o 1770 med Margareta Maria Pipping, född 1740-06-29, död 1786-03-03, dotter av handelsmannen Niklas Pipping och Ulrika Corsar), född 1730 i Ulvsby socken4, död 1800-10-27 i Vemo prästgård.
 • Eva Albertina, född 1756-11-17 i Karuna kapellförsaml., död 1813-01-12 i Björneborg. Gift 1781-07-05 på Pihlois med kyrkoherden i Björneborg och Ulvsby, kontraktsprosten, hovpredikanten och teol. professorn, LRS:tVlO4kl, Fredrik Le Bell i hans 1:a gifte, född 1752-09-17 i Björneborg, död där 1819-05-07.
 • Johan Fredrik, född 1761. Major. Död 1809. Se Tab. 7
 • Hedvig Ulrika, född 1765-07-18 på Pihlois, död 1795-06-11 i Helsingfors. Gift 1:o 1785-07-19 på Pihlois med majoren Gustaf Albrekt von Konow, från vilken hon 1792 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1803. Gift 2:o 1794 med en av rikets herrar, fältmarskalken friherre Vilhelm Mauritz Klingspor, greve Klingspor, i hans 2:a gifte, född 1744, död 1814.

TAB 3

Ernst Gustaf, friherre von Willebrand, (son av Ernst Gustaf, tab 2), till Jokkis i Tammela socken. Född 1751-08-19 i Karuna kapellförsaml. Volontär vid Åbo läns regemente 1764-02-15. Rustmästare därst. 1767-09-12. Sergeant vid Nylands regemente. Sekundadjutant därst. 1772-03-11. Löjtnant 1778-05-06. Kapten 1781-04-04. Major 1783-04-30. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1785-06-22. Överstelöjtnant i armén 1787-07-30. Vice landshövding i Nylands län s. å. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1790-10-11. Tillika statssekreterare för arméns ärenden s. å. 26/10. Avsked från sistnämnda befattning med generalmajors n. h. o. v. 1792-05-20. RSO 1794-11-24. KVO 1801-05-28. Avsked från landshövdingämbetet 1806-08-08. Friherre s. d. men tog icke introduktion. Ledamot av finska deputationen till S:t Petersburg 1808. RRS:tAO1kl s. å. 23/2. Död 1809-06-25 i Åbo. Gift 1778-02-12 i Tammela socken med Vendla Gustava von Wright, född 1755, död 1820-05-14 i Åbo, dotter av landshövdingen Georg Henrik Wright, adlad von Wright, och hans 1:a fru Vendla Regina Borgström.

Barn:

 • Vendla Sofia, född 1779-05-06. Stiftsjungfru. Död 1863-10-29 Artukais Gift 1796-07-14 i Åbo med geheimerådet friherre Carl Erik Mannerheim (finsk greve Mannerheim), nr 277, född 1759, död 1837.
 • Eva Gustava, född 1781-02-18, död 1844-12-01 i Helsingfors. Gift 1:o 1799-08-02 i Åbo med landshövdingen Carl Johan Stiernvall, nr 1810, född 1764, död 1815. Gift 2:o 1816-08-02 i Viborg med geheimerådet och landshövdingen i Viborgs län Carl Johan Walleen, finsk adelsman och friherre Walleen, nr 38, född 1781-09-05, död 1867-03-21 i Helsingfors.
 • Vilhelmina Albertina, född 1782-05-17, död 1824-05-13 i Åbo. Gift 1:o 1798-12-24 i nämnda stad med generalmajoren August Fredrik Palmfelt, född 1767, död 1814. Gift 2:o 1815-05-21 i Kustö socken med sin faders kusin, presidenten Adolf Fredrik von Willebrand (finsk friherre von Willebrand), född 1766, död 1845.
 • Christina Charlotta, född 1784-11-16, död 1786-10-27 i Tammela socken.
 • Gustaf Henrik (finsk friherre von Willebrand), född 1786. Major. Död 1819. Se Tab. 4.
 • Ernst Fredrik, friherre von Willebrand, död 1787. Överste. Död 1837. Se Tab. 5.
 • Johan Reinhold, född 1789. Överste. Död 1852. Se Tab. 6.
 • Göran Vilhelm, född 1791-06-18 i Åbo, död där 1792-08-07.

TAB 4

Gustaf Henrik, finsk friherre von Willebrand, (son av Ernst Gustaf, friherre von Willebrand, tab 3), född 1786-07-05 i Tammela socken. Volontär vid Åbo läns regementets lätta infanteribataljon 1788. Kornett vid livdragonregementet s. å. 26/7. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1790-10-20. Kadett vid Haapaniemi 1799-09-03. Fänrik vid finska gardet 1804-10-09. Bevistade kriget i Finland 1808–1809. Löjtnant vid nämnda garde 1809-12-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1810-11-20. Avsked ur svenska tjänsten med majors grad s. å. 18/12. Kapten vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Transp. till 1. finska infanteriregementet 1815-08-08. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 23 bland friherrar 1818-01-23, med värdigheten åtföljande endast äldste sonen, son efter son. Avsked 1819-02-01. Död s. å. 19/11 Jokkis Gift 1811-12-31 på sin egendom Gammelgård i Lampis socken med Lovisa Margareta von Platen, född 1785-02-27, död 1868-12-25 i Åbo, dotter av översten Gustaf Bogislav von Platen, och Margareta Elisabet Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Margareta Gustava Vilhelmina, född 1812-10-22 på Gammelgård, liksom bröderna, död 1821-01-21. [4]
 • Carl Gustaf Viktor, finsk friherre vid faderns död 1819. Född 1814-03-18. Överflyttade till Sverige. Kvartermästare vid kronprinsens husarregemente, sedan husarregementet konung Carl XV, 1831-11-01. Kornett därst. 1832-06-30. Officersexamen s. å. 6/10. Underlöjtnant 1838-05-04. Löjtnant 1841-07-15. Kommenderad med regementet till Fyen 1848-06-21 och till Slesvig 1849. Ryttmästare 1855-06-09. RSO 1860-06-24. RDDO 1863-07-29. Major 1864-04-05. Avsked 1869-04-29. Återflyttade därefter till Finland. Död ogift 1886-05-09 i Helsingfors.
 • Ernst Fredrik, född 1815-06-12, död 1817-10-04.

TAB 5

Ernst Fredrik, friherre von Willebrand, (son av Ernst Gustaf, friherre von Willebrand, tab 3), född 1787-08-09 i Tammela socken. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1788-05-12. Fänrik därst. s. å. 23/8. Student i Åbo 18043 och i Uppsala s. å. 6/12. Fänrik vid Svea livgarde 1805-02-26. Bevistade fälttågen i Finland, på Åland och i Västerbotten 1808 och 1809. RSO 1809-07-03. Löjtnant s. å. 25/7. Major i armén 1810-11-27. Kapten vid Svea livgarde 1812-04-04. Friherre s. å. 14/7 enl. 37 § R.F. (introd. 1811 under nr 344). 2. Major vid Upplands regemente 1813-03-09. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Överstelöjtnant i armén 1814-03-01. Överste i armén 1818-05-11. 1. Major i Upplands regemente 1819-10-06. Avsked 1821-03-21 och rymde s. å. ur riket för gäld samt förklarades 1826-09-00 ovärdig att vara svärdsordensriddare. Vistades därefter i Preussen och Danmark men kom sedermera till Finland. Död 1837-10-28 i Åbo och begraven i S:t Marie socken. Ägde Karby i Täby socken och Väsby i Danderyds socken (båda i Sth.). Gift 1811-10-20 med Ulrika Maria Björkman, född 1789-11-24, död 1860-10-26 i Stockholm, dotter av grosshandlaren och bruksägaren Bengt Magnus Björkman (fader till kaptenen och bruksägaren Lars Magnus Björkman, finsk adelsman Björkenheim nr 197, född 1793, död 1869) och Ulrika Magdalena Lewin.

Barn:

 • Ernst Magnus, friherre vid faderns död 1837. Född 1812-08-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1830. Fanjunkare vid livgardet till häst 1831-07-23. Kornett därst. 1832-07-07. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1835-12-05. Löjtnant därst. 1842-07-23. Ryttmästares avsked 1843-08-14. Död ogift 1859-11-02 i Stockholm efter mångårig lamhet och slöt på svärdssidan friherrliga ätten von Willebrand. Ägde Väsby, varest han hopbragte en värdefull vapensamling, som sedermera testamenterades till livrustkammaren.
 • Ebba Vendla Ulrika, född 1815-10-30, död 1817-05-12 och begraven i Björklinge kyrka Uppsala län.
 • Carl Fredrik Otto, född 1817-12-11, död 1818-08-23 och begraven i Björklinge kyrka

TAB 6

Johan Reinhold, (son av Ernst Gustaf, friherre von Willebrand, tab 3), född 1789-06-02 i Tammela socken. Student i Åbo 18043 och i Uppsala s. å. 6/12. Sergeant på extra stat vid Åbo läns regementets rusthållsbataljon 1799-05-15. Förare därst. 1800-10-16. Premiäradjutant vid Nylands dragonregemente 1807-12-03. Bevistade finska kriget 1808–1809 och blev vid Kalix 1809 fången hos ryssarna. Kornett vid livgardet till häst 1810-02-06. Löjtnant därst. 1811-07-23. Kapten vid Upplands regemente 1812-04-04. RPrJohO 1815. RSO 1817-04-28. Major i armén s. å. 11/11. 2. Major vid Upplands regemente 1821-04-03. Överstelöjtnant i armén 1823-04-27. Överste i armén 1833-04-27. Överste i regementet och 1. major vid regementet 1837-09-01. KSO 1850-06-26. Död 1852-05-27 i Uppsala. Gift där 1841-08-09 med Catharina Widerqvist, född 1800-11-23, död 1854-12-24 i Uppsala.

Barn:

 • Ebba Gustava, född 1827-01-09 i Stockholm, död där (Björklinge förs, Upps. l. db) 1908-02-14. Gift 1851-06-02 i nämnda stad med godsägaren, RNO, Johan Fredrik Björkman, född 1807-10-05 i Stockholm, död 1891-01-25 på sin egendom Sätuna i Björklinge socken, Uppsala län.

TAB 7

Johan Fredrik, (son av Ernst Gustaf, tab 2), född i 1761-08-13 Karuna kapellförsaml. Volontär vid Åbo läns regemente 1769-08-00. Furir därst. 1771-12-16. Sekundadjutant 1779-02-10. Löjtnant 1783-05-28. Kapten 1787-06-30. Avsked 1790-09-16. Ånyo placerad kapten vid regementet 1792-12-18. Major vid adelsfaneregementet 1796-08-21. Död 1809-08-07 på sin egendom Nuhjala i Vemo socken. Gift 1787-05-31 i Åbo med Elisabet Gadolin, född 1766-02-02, död 1831-12-20 i Åbo, dotter av biskopen i Åbo stift Jakob Gadolin (fader till domprosten Gustaf Gadolin, vilkens barn blevo adlade och introducerade på riddarhuset i Finland med namnet af Gadolin nr 180, och till löjtnanten Vilhelm Gadolin, vars son, generalen av artilleriet Axel Gadolin, blev adlad och introducerad i Finland med namnet Gadolin nr 245), och Elisabet Brovallius.

Barn:

 • Gustaf Jakob, född 1789. Kapten. Död 1842. Se Tab. 8
 • Sofia Catharina, född 1790-07-10 i Åbo. Stiftsjungfru. Död 1815-12-19 i Åbo. Gift 1814-12-24 Pihlois
 • Elisabet Charlotta, född 1792-08-17. Stiftsjungfru. Död ogift 1830-01-15 på Nuhjala.
 • Fredrika Albertina, född 1794-01-24 i Åbo, död där 1857-06-12. Gift 1817-07-01 på Pihlois med sin både kusin och svåger, presidenten Ernst Fredrik Brander i hans 2:a gifte (gift 1:o se ovan), född 1788, död 1860.
 • Ulrika Eleonora, född 1796-08-12, död 1825-01-19 Bergsund Gift 1824-06-06, på Nuhjala med hovrättsrådet i Åbo hovrätt, jur. utr. doktorn Erik Gustaf Eneberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1827-11-06 med Agata Lovisa Gestrin, född 1796-05-26, död 1833-11-15, dotter av handlanden i Åbo, kommerserådet Gabriel Gestrin och hans 1:a hustru Magdalena Lovisa Ståhlström)5, född 1794-06-13 i Tövsala socken, död 1852-08-11 i Åbo.

TAB 8

Gustaf Jakob, (son av Johan Fredrik, tab 7), född 1789-06-27 i Loimijoki socken. Kadett på Haapaniemi 1803-09-26. Fänrik vid Åbo läns regemente 1808. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf. Avsked ur svensk tjänst med löjtnants grad 1810-05-29. Sekundkapten vid 3. finska jägarregementet 1812-10-10. Avsked. Förvaltade någon tid tullkammaren i Vasa. Ägde sedan Koivisto i Ulvsby socken, som han dock försålde. Död 1842-04-28 Uotila Gift 1:o 1813-12-24 i Nystad med Sara Kijk, född 1796-10-11, död 1819-09-14 Torlaks Gift 2:o 1824-06-29 i Åbo med Carolina Gustava Frenckell, född 1793-06-10, död 1825-03-26 i Vasa, dotter av boktryckeridirektören i Åbo Johan Christoffer Frenckell (farfader till kommerserådet Frans Vilhelm Frenckell, finsk adelsman von Frenckell, nr 243) och Margareta Elisabet Björman. Gift 3:o 1826-03-14 Nuhjala

Barn:

 • 1. Sara, född 1815-03-23, död s. d.
 • 1. Gustava Sofia, född 1816-03-08, död ogift 1839-03-29 på Koivisto.
 • 1. Bror Carl Gustaf, född 1818-01-05 i Nykyrko socken. Reste till sjöss på kofferdifartyg och uppgives hava omkommit 1836 jämte hela besättningen, då fartyget led skeppsbrott.
 • 2. Ernst Johan, född 1825-03-26 i Vasa. Underofficer vid 4. finska linjebataljonen 1842-04-18. Underfänrik därst. s. å. 18/6. Transp. till 8. linjebataljonen 1844-01-13. Fänrik vid 12. linjebataljonen 1845-11-30. Underlöjtnant därst. 1849-02-01. Löjtnant 1854-06-10. Placerad på 21. finska linjebataljonen 1855-06-06. Stabskapten därst. s. å. 21/10. Deltog i försvaret av finska kusten 1854 och 1855 emot de förenade engelska och franska flottorna. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1856-01-01. Transp. till 10. finska linjebataljonen 1857-06-02. Kapten vid Petrovska infanteriregementet 1863. Majors avsked 1866-01-21. Död barnlös 1897-11-30 Pellonkylä Gift 1862-10-14 på Vohls i Lojo socken med Maria Catharina Grönhagen, från vilken han 1881-02-21 blev skild, född 1841-10-19, naturlig dotter av överstelöjtnanten Johan Gustaf Grönhagen, och Maria Catharina Carp.
 • 3. Emilia Charlotta, född 1827-02-04, död 1867-07-14. Gift 1852-07-13 i Björneborg med underlöjtnanten Ernst Julius Grönberg i hans 1:a gifte, född 1822-06-15 i Vasa, död 1881-12-25 i Birkkala socken.
 • 3. Adolf Emil, född 1828-04-09. Kadett i Fredrikshamn 1840-07-23. Fänrik vid livgardets Paulovska regemente 1847-08-26. Död 1848-07-08 i S:t Petersburg.
 • 3. August Reinhold, född 1829. Assessor. Död 1896. Se Tab. 9.
 • 3. Fredrik Magnus, född 1833. Hovråd. Död 1916. Se Tab. 16.

TAB 9

August Reinhold, (son av Gustaf Jakob, tab 8), född 1829-07-21 Koivisto Genomgick andra gymnasium i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1849-12-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1854-06-17. Extra notarie därst. s. å. 20/12. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 24/12. Tillika extra kopist vid generalguvernementskansliet i Finland 1855-01-24–1858-07-00. Kopist i senatens finansexpedition 1858-07-20. Kanslist därst. 1863-03-17. Tillika kanslist i riddarhusdirektionen 1861-02-19. Tullförvaltare i Nystad 1865-10-24. T. f. tullförvaltare i Åbo 1871-06-14–1876-03-01. RR S:tStO3kl 1872-04-28. Distriktschef i Finlands västra tulldistrikt 1876-01-14 till 1881, då tjänsten indrogs. Assessor i generaltulldirektionen i Finland 1881-10-12. Tullförvaltare i Björneborg s. å. 23/11 och i Åbo 1887-08-20. RRS:tStO2kl 1890-04-13. Tullförvaltare i Helsingfors 1892-03-02. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1894-12-22. Död 1896-06-01 i Helsingfors. Gift 1864-08-24 på Iloniemi glasbruk i Uskela socken med Viktoria Fahler, född 1843-08-24 på Notsjö i Urdiala socken, död 1919-02-10, dotter av bruksägaren Alexander Fahler och Viktoria Serafia Wargelin.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1865. Stabskapten. Död 1912. Se Tab. 10.
 • Reinhold Alexander, född 1866. Politieborgmästare. Död 1921. Se Tab. 11.
 • August, född 1868. Tullförvaltare. Död 1903. Se Tab. 12
 • Ellen Viktoria, född 1870-10-19 i Nystad. Gift 1898-01-08 i Helsingfors med godsägaren Axel Daniel Wirzenius, född 1854-11-24 i Loimijoki socken, död 1929-10-05.
 • Ebba Charlotta, född 1872-09-16 i Åbo. Expeditörsbiträde vid postkontoret i Jyväskylä 1898. Transp. till postkontoret i Åbo 1899-10-00. Avsked 1901. Ånyo posttjänsteman 1916. Gift 1901-06-05 i Åbo med postinspektören Uno Oskar Auer, född 1870-08-09, död 1916-06-21 i Helsingfors.
 • Anne-Sofie, född 1874-03-18 i Åbo. Gift 1898-01-05 i Helsingfors m. m. licentiat Paul Styrbjörn Wirzenius född 1868-03-22 i Loimijoki socken, död 1918-10-24 i Tammerfors.
 • Gertrud Maria, född 1885-12-06 i Björneborg. Sjuksköterska vid medicinska kliniken i Helsingfors. Död ogift 1932-07-11 i nämnda stad.
 • Erik Magnus, född 1891-04-26 i Åbo. Jordbrukare. Har överflyttat till Alberta i Canada. Gift 1919-11-29 i Lapinlaks socken med Carin Wäisänen, från vilken han 1929 blev skild, född 1893-09-26 i Lapinlaks socken.

TAB 10

Adolf Fredrik (son av August Reinhold, tab 9), född 1865-06-07 på Iloniemi glasbruk i Uskela socken. Kadett i Fredrikshamn 1880-07-27. Underlöjtnant vid 23., ryska, artilleribrigaden 1886-08-23. Transp. till 5., Kuopio, finska skarpskyttebataljon 1889-01-19. Löjtnant därst. 1890-08-10. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1900-02-12. T. f. chef för 18. reservkompaniet s. å. 26/2. Stabskapten s. å. 22/10. Uppförd på indragningsstat 1902-02-12. Inspektör vid Åbo utminuterings- och utskänkningsbolag. Död 1913-04-24 i Åbo. Gift där 1906-10-15 med Amanda Eliasson, född 1870-01-03 i Torsås socken, Kalmar län. Dotter av lantbrukaren Elias Petersson och Carin N. N.

Barn:

 • Axel August Vilhelm, född 1900-09-02. Har överflyttat till England.
 • Greta Ingeborg, född 1902-08-24. Apotekselev. Gift 1931-09-25 i Kemi socken med överingenjören för aktiebolag Kemi OY, tyske vice konsuln, kaptenen i arméns reserv Gustaf Adolf Finne, född 1883-08-11 i Kalvola socken.
 • Anna Stina, född 1905-01-20. Finsk stiftsjungfru. Farmaceut.
 • Carin Viktoria, född 1907-03-09 i Åbo. Finsk stiftsjungfru.

TAB 11

Reinhold Alexander (son av August Reinhold, tab 9), född 1866-12-17 i Nystad. Student i Helsingfors 1884-05-31. Auskultant i Åbo hovrätt 1889-10-17. Vice häradshövding 1892-12-20. Justitierådman i Åbo 1895-03-29. Politieborgmästare därst. 1900-11-02. Ordförande i direktionen för handelsinstitutet därst. 1904. RRS:tStO3kl 1911-04-23 och S:tAO3kl 1916-04-23. KFinlVRO2kl 1919-07-18. PrRKM3kl s. å. Död 1921-04-28 i Åbo. Gift där 1896-10-29 med Berta Matilda Hoffstedt, född 1872-05-27 i nämnda stad, dotter av handlanden Hans Gustaf Hoffstedt och Amanda Carolina Richter.

Barn:

 • Brita Viktoria Helena, född 1897-07-31 i Åbo, liksom systrarna. Student i Helsingfors 1916-05-20 och vid Åbo universitet 1919. Gift 1925-06-13 i Åbo med äldre biblioteksinspektören, filosofie magister Carl Rudolf Gardberg, född 1898-10-09 i Åbo.
 • Märta Elisabet Adelaide, född 1899-06-08. Student i Helsingfors 1918-05-31. Elev vid tekniska högskolan därst. Utexaminerad som diplomarkitekt 1922-05-30. Gift 1924-01-12 i Åbo med diplomarkitekten Pauli Ernesti Blomstedt, född 1900-08-01 i Jyväskylä.
 • Karin Marianne Louise, född 1906-02-20, död 1919-03-22 i Åbo.

TAB 12

August (son av August Reinhold, tab 9), född 1868-08-25 i Nystad. Student i Helsingfors 1887-05-31. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen i Finland 1889-12-13. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 19/12. T. f. kontorsskrivare vid finska tullexpeditionen i S:t Petersburg 1895. Överuppsyningsman vid tullkammaren i Åbo 1896. Tullförvaltare i Kristinestad 1898-02-08. Död 1903-04-14 på Lahtis järnvägsstation under en resa och begraven i Helsingfors. Gift 1895-03-09 i S:t Petersburg med Ina Amanda Wilenius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1904-05-05 i Helsingfors med ingenjören Carl Edvard Strömberg i hans 2:a gifte, född 1858-04-14, död 1915-02-14 i Petrograd under en resa), född 1872-03-12 i Helsingfors, dotter av stabskaptenen August Reinhold Wilenius och Amanda Kniper.

Barn:

 • Ell'-Ann' Margit, född 1896-07-06 i Åbo. Gift 1:o 1915-10-21 i Helsingfors med filosofie kandidat Erik Robert Ehrnrooth, B, från vilken hon 1919-06-00 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1890. Gift 2:o 1919-09-30 i Helsingfors med vice häradshövdingen Rolf Björn Vilhelm von Hausen, född 1888-12-04 i nämnda stad.
 • Curt August, född 1899. Maskiningenjör. Se Tab. 13

TAB 13

Curt August (son av August, tab 12), född 1899-05-23 i Kristinestad. Maskiningenjörsexamen vid badensiska ingenjörsinstitutet i Constanz 1922. Anställd vid maskinfabrik i Usingen i Taunus. Har sedan överflyttat till Argentina. Gift 1:o 1922-10-21 med Fanny Terese Schreiber, från vilken han 1925 blev skild, född 1901-12-30 i München. Gift 2:o 1927-12-25 i Helsingfors med Hilma Helena Holmström, född 1900-11-21 i Sjundeå socken.

Barn:

 • 1. Carl-August Josef, född 1923-08-20 i Erfurt.

TAB 14

Herman Viktor (son av August Reinhold, tab 9), född 1876-11-07 i Åbo. Student i Helsingfors 1895-05-16. Med. kandidat 1898-12-28. Med. licentiat 1903-03-07. Kommunalläkare i Impilaks-Kitelä s. å. Assistentläkare vid allm. sjukhusets i Helsingfors barnavdelning 1904-09-01. Promov. med. och kirurg, doktor 1907-05-30. Assistentläkare vid epidemiavdelningen vid Maria sjukhus i Helsingfors 1908-01-01. Underläkare vid Helsingfors stads epidemisjukhus i Fredriksberg 1913-09-13. Överläkare och direktör därst. 1929-11-27. Medicinsk skriftställare. Död 1935. Gift 1903-06-06 i Sordavala med Gertrud Elisabet Schulte, född 1881-11-15 i Stockholm, dotter av klockaren vid S:t Gertruds tyska förs i Stockholm Gustaf Edvard Ferdinand Schulte och hans 2:a hustru Hulda Elisabet Wallius.

Barn:

 • Lars Hermansson, född 1910-03-02. Student i Helsingfors 1927-05-31. Gift 1:o 1934-07-15 med Regi Nybom, från vilken han blev skild 1936, född 1910-12-23. Gift 2:o 1939-05-27 med Rita Elma Harriet Winckelmann

TAB 15

Bo Hermansson (son av Herman Viktor, tab 14), född 1907-05-31 i Helsingfors. Student därst. 1924-05-31. Kadett 1927-11-01. Reservfänrik 1928-04-30. Fänrik 1929-05-16. Diplomflygare och spanare 1930. Löjtnant vid landflygeskaderns jagareskader 1931-05-16. Provflygare vid finska statens flygmaskinsfabrik 1934-04-09. Gift 1931-05-22 i Helsingfors med Ulla Ellen Idman, född 1910-04-09 i Björneborg, dotter av affärsmannen Hjalmar Idman och hans 1:a hustru Ellen Grönlund.

Barn:

 • Ulla'' Margareta Elisabet, född 1932-03-31 i Helsingfors.

TAB 16

Fredrik Magnus, (son av Gustaf Jakob, tab 8), född 1833-05-20 i Ulvsby socken. Kadett i Fredrikshamn 1845-07-18. Löjtnant vid storfursten Alexander Alexandrovitj' karabinjärregemente 1852-08-25. Kommenderad till ryska generalstaben. Anställd vid grenadjärkårens stab s. å. 20/9. Stabskapten vid förstn. regemente 1854-03-29. Underlöjtnant vid livgardets reservjägarregemente 1855-06-30. Löjtnant vid nämnda regemente, då benämnt livgardets gatsjinaregemente, s. å. 18/12. Ingenjör av 3. klassen med stabskaptens grad vid väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörsfördelning 1858-02-16. Ingenjör av 2. klass (kapten) 1862-01-22. Distriktsingenjör i Vasa distrikt 1867-04-20. RRS:tAO 3kl 1869-04-29. Ingenjör av 1. klass 1872-05-14. RRS:tStO2kl 1885-03-28. Distriktsingenjör i 2. distriktet 1888-10-18. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1893-12-02. Hovråds titel 1896-05-26. Utmärkelsetecken för 50 års tjänst 1904-03-10. Avsked s. å. 10/8. Död 1916-02-12 i Vasa. Gift 1865-09-07 i Vörå socken med Signe Estlander, född 1844-06-16 i Vörå prästgård, död 1927-08-27 i Vasa, dotter av prosten och kyrkoherden i Vörå, teol. doktorn Carl Josef Estlander och Christiana Lovisa Richter.

Barn:

 • Louise, född 1866-11-04 i Vasa, liksom syskonen. Gift där 1890-06-29 med kamreraren i överstyrelsen för allmänna byggnaderna, hovrådet Emerik Filibert Rainer Wuorio, född 1856-09-14, död 1916-04-07 i Helsingfors.
 • Karl Reinhold, född 1868-04-25. Student i Helsingfors 1886-06-12. Filosofie kandidat 1889-05-31. Utexaminerad från fackskolan för ingenjörsväsen vid polytekniska institutet i Helsingfors 1892-05-31. Promov. filosofie magister 1894-05-31. T. f. lärare i mekanik vid nämnda institut 1896. Yngre ingenjör vid överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 1899-02-23. Äldre ingenjör därst. 1900-12-13. Filosofie licentiat 1903-03-21 och filosofie doktor s. å. 5/5. RRS:tStO3kl 1906-04-15. Överingenjör vid nämnda överstyrelse 1907-03-07. RRS:tAO3kl 1911-04-23. KFinlVRO2kl 1924-01-05. Avsked 1932-03-23. Erhöll överdirektörs titel 1933-09-22.
 • Sigrid, född 1877-09-30. Bokförare vid distriktsingenjörskontoret i Vasa distrikt 1901. Kassör därst. 1922.

TAB 17

Erik Adolf, (son av Fredrik Magnus, tab 16), född 1870-02-01 i Vasa. Student i Helsingfors 1888-06-02. Med. kandidat 1892-09-21. Med. licentiat 1896-11-28. Överläkare vid Heinola badanstalt 1899–1906. Med. och kirurg, doktor 1900-05-09. T. f. adjunkt i anatomi vid universitetet i Helsingfors 1901–1903 och föreståndare för histologiska laboratoriet därst. 1903–1905. Föreståndare för medico-mekaniska institutet i Helsingfors 1903–1907. Docent i fysikalisk terapi vid nämnda universitet 1903-11-30. Överläkare vid provisoriska sjukhuset för invärtes sjuka å villaområdet Humleberg i Helsingfors 1907. Docent i inre medicin vid nämnda universitet 1908-05-14. Föreståndare för medicinska avdelningen vid diakonissanstaltens sjukhus i nämnda stad s. å. Överläkare därst. 1921-12-29. Professors titel 1930-02-01. Avsked från docenturen s. å. 16/4. Äg. del 16 i Tjusterby i Pernå socken. Gift 1900-05-02 i Helsingfors' tyska kyrka med Valborg Maria Antell, född 1877-07-10 Tjusterby

Barn:

 • Emelie'' Louise, född 1901-02-26 i Helsingfors, liksom systern. Gift där 1929-09-24 med stadsläkaren i Lovisa, med. licentiat Carl Gustaf Malm, huvudman för en 1810-08-07 adlad (enl. 37 § R.F.), men ej introd. ätt7, född 1896-09-25 i Villmanstrand.
 • Märta Signe Sofia, född 1903-11-24. Gift 1926-01-28 i Helsingfors med biträdande chefen vid Nordiska föreningsbankens notariatavdelning i nämnda stad, vice häradshövdingen Per Valdemar Lindberg, född 1900-12-21.

TAB 18

Axel Fredrik, (son av Fredrik Magnus, tab 16), född 1873-04-23 i Vasa. Student i Helsingfors 1891-06-04. Filosofie kandidat 1894-05-28. Promov. filosofie magister s. å. 31/5. Jur. utr. kandidat 1900-02-09. Auskultant i Vasa hovrätt s. å. 17/2. Vice häradshövding 1902-05-31. Kanslist i nämnda hovrätt 1908-01-18. Extra fiskal därst. s. å. 10/10. Notarie 1910-01-03. Fiskal 1914-08-03. Assessor 1915-07-01. Hovrättsråd 1927-12-12. Sekreterare hos bestyrelsen för Österbottens historiska museum 1928-04-02. Gift 1907-08-22 i Övermarks socken med Maria Matilda Cronström född 1877-12-24 i Petalaks socken, dotter av kyrkoherden i Övermark Esaias Severin Cronström och Sofia Matilda Lund.

Barn:

 • Bengt Magnus, född 1909-03-03 i Vasa förs, Finland. Studentexamen 1927-05-31. Student i Helsingfors 1927–1931 och i Uppsala 1933-04-24.
 • Mary, född 1912-09-13 i Vasa. Studentexamen i Helsingfors 1932-05-31.

TAB 19

Magnus Pontus, (son av Ernst Gustaf, tab l), född 1727-10-20. Förare vid Rutensparres garnisonsregemente 1742-11-10. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1744-08-22. Sergeant därst. 1749-03-04. Fänrik s. å. 29/12. Avsked 1760-11-05. Död 1809-01-03 på sin egendom Veikkola i Vichtis socken. Gift med Ulrika Sofia Gadelia, född 1737-07-04. Död 1798-01-31 på Veikkola.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1756-05-09. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1773. Sergeant därst. 1778. Rustmästare. Avsked 1792-07-06. Död ogift 1854-01-16 Träskvik
 • Eleonora Ulrika, född 1757, död ogift 1777-06-28 i Sommarnäs kapellförsaml.
 • Fredrik Johan, född 1758-04-07 i Nykyrka socken. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1775-01-20. Korpral därst. 1777-06-06. Rustmästare 1779-10-30. Sergeant 1780-10-22. Fältväbel 1782-03-22. Fänrik 1783-05-28. Konstit. löjtnant vid Uleåborgs regemente 179002-23. Löjtnant i armén. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1802-06-28. Kapten därst. 1809-02-09. Avsked s. å. 19/4. Död ogift 1849-11-06 på Träskvik.
 • Hedvig Sofia, född 1761, död 1765-08-02 i Sommarnäs socken [6].
 • Ernst Pontus, född 1763. Fänrik. Död barnlös 1803-12-25 Kovela Gift 1803-04-15 på Kovela med Brita Christina Woivalin, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1805-01-15 i Nummis socken med handlanden i Björneborg Magnus Vilhelm Bergstock), född 1774-09-28, död 1832-06-24 i Björneborg, dotter av fältväbeln Johan Anders Woivalin och Anna Christina Nikander.
 • Hedvig Sofia, född 1767-09-06 i Sommarnäs6 socken, död 1859-03-10 i Nådendal. Gift 1799-09-26 i Vichtis socken med kyrkoherden i Rimito Adolf Oxenius, sedan Bäckvall, född 1768-04-03 i Vichtis socken. Död 1828-01-02 [4].
 • Louisa Charlotta, född 1770-02-23, död 1822-05-06 i Borgå. Gift 1806-04-16 på Veikkola med underlöjtnanten vid arméns flotta Isak Hallén i hans 2:a gifte, född 1765 i Vichtis socken, död 1821-05-22 i Borgå. 4
 • Eva Juliana, född 1773-03-26 Kopila
 • Eleonora Ulrika, död 1777-06-28.

TAB 20

Adam, (son av Ernst Gustaf, tab l), född 1728. Rustmästare vid Rutensparres garnisonsregemente 1742-11-10. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1744-08-22. Sergeant därst. 1749-05-09. Sergeant vid Hälsinge regemente. Fänrik 1750-08-20. Löjtnant i fransk tjänst. Löjtnant vid Upplands regemente. Död 1758-05-12 i Pommern under kriget. Gift med Elisabet Blomcreutz, född 1728, död 1791-05-28 i Stockholm, dotter av majoren Didrik Blom, adlad Blomcreutz, och Anna Maria Hins.

Barn:

 • Eleonora Maria, född 1753, död 182904-14 på Mårtensby i Esbo socken. Gift 1807-06-24 i Helsinge kyrka med majoren vid Tavastehus läns regemente Johan Fredrik Sneckenström, i hans 2:a gifte, född 1751-12-14 i Vichtis socken, död 1822-06-04 på Mårtensby.
 • Ulrika Elisabet, född 1754, död 1831-02-04 på Vanhäll i Norrbärke socken, Kopparbergs län. Gift 1784-12-12 Överby

TAB 21

Carl Johan, (son av Ernst Gustaf, tab l), född 1730-03-03 i Åbo. Volontär vid Rutensparres regemente 1742-11-10. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1744-08-22. Förare därst. 1749-03-04. Fältväbel s. å. 28/8. Fänrik 1750-06-26. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Löjtnant 1758-12-07. Kapten i armén 1765-12-20. RSO 1770-04-28. Stabskapten vid regementet s. å. 20/12. Regementskvartermästare 1772-08-12. Majors avsked 1778-05-06. Död 1810-04-19 Suckisberg Gift 1:o 1755-03-10 med Agneta Lilliestierna, född 1734-03-18, död 1776-06-30 på Suckisberg, dotter av lagmannen Carl Lilliestierna, och Brita Hirvo. Gift 2:o 1782-08-29 i Lemo socken med Birgitta Christina Ross, född 1746-12-10, död 1828-08-17 Monnois professorn vid Åbo universitet Isak Ross och Birgitta Mjöd.

Barn:

 • 1. Ernst Johan, född 1755-11-10 Reitola d. [4 ]
 • 1. Maria Eleonora, född 1756-11-10 på Reitola, död 1842-12-14 Haarla Gift 1777 med majoren Carl Gustaf de la Motte, född 1741, död 1815.
 • 1. Carl Gustaf, född 1757. Major. Död 1838. Se Tab. 22
 • 1. Erik Johan, född 1761. Major. Död 1838. Se Tab. 23
 • 1. Ernst Magnus, född 1763-05-26, död s. å. 23/8.[4]
 • 1. Adolf Fredrik, finsk friherre von Willebrand, född 1766; president; t 1845. Se Tab. 34.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1768-09-14, död s. å. 23/12. (4]
 • 1. Agneta Sofia, född 1771-06-22, död 1805-10-08 i Åbo. Gift 1801-03-31 på Suckisberg med prosten och kyrkoherden i Lemo, hertigliga hovpredikanten Abraham Paulin i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Elisabet Engelin, född 1761, död 1791-04-04 Salo
 • 2. Brita Carolina, född 1786-01-29, död 1862-06-18. Gift 1809-11-26 med överstelöjtnanten Bernt Fredrik Hästesko af Målagård, född 1781, död 1848.

TAB 22

Carl Gustaf, (son av Carl Johan, tab 21), född 1757-10-21 Reitola Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1767-03-25. Förare därst. 1773-08-27. Fänrik i regementet 1777-06-06 och vid regementet 1779-06-06. Löjtnant 1786-09-21. Kapten 1793-07-17. Bevistade kriget 1808–1809. Major i armén 1808-10-21. Majors avsked 1809-04-19. Död 1838-11-23 på Fröjböle kaptensboställe i Sagu socken. Gift 1794-11-16 Koristo Död 1796-11-27 i Pemars socken, dotter av kaptenen friherre Georg Reinhold Lybecker, och Fredrika Lagerborg.

Barn:

 • Agneta Fredrika Georgina, född 1795-11-29 i Pemars socken, död 1809-10-09 Bergvik

TAB 23

Erik Johan, (son av Carl Johan, tab 21), till Eriksberg i Uskela socken, född 1761-02-06. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1769-06-21. Furir därst. 1778. Fänrik 1779-02-10. Löjtnant 1786-04-26. Kapten 1788-07-28. Major i armén 1802-08-09 och vid regementet 1807. Avsked 1810-05-29. Död 1838-01-02 i Helsingfors. Gift 1:o 1788-12-07 i Åbo med Margareta Sofia Bremer, född 1769-09-30, död 1806-04-23 Koskis Gift 2:o 1808-06-21 i S:t Bertils kapellförsaml. med Christina Charlotta Henrietta Ivendorff, född 1791, död 1833-01-25 på Koskis, dotter av en fänrik Ivendorff.

Barn:

 • 1. Carl Otto, född 1789-10-03 i Åbo, död där 1792-03-06.
 • 1. Erik Johan, född 1791-07-03 på Koskis, liksom de följande syskonen. Student i Åbo 1809-12-14. Uppbördsmönsterskrivare vid Halikko kompani av livdragonregementet 1816-10-19. Avsked. Död ogift 1841-01-31 Eriksberg
 • 1. Carl Otto, född 1792. Lanträntmästare. Död 1862. Se Tab. 24.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1794-08-07, död s. å. 25/12.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1796. Kronofogde. Död 1853. Se Tab. 25.
 • 1. Gustaf, född 1797. Hovrättsråd., Död 1869. Se Tab. 27.
 • 1. Ernst Vilhelm, född 1798-04-17, död s. å. 9/6.
 • 1. Sofia Agneta, född 1799-05-18, död 1877-01-09 Gumtäckt Gift 1832-08-21 Kustö 3
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1800-08-18, död 1881-03-08 i Helsingfors. Gift 1820-12-31 på Koskis med statsrådet, filosofie och jur. doktorn Johan Gabriel von Bonsdorff, friherre von Bonsdorff, finska friherrliga ätten, nr 49, född 1795-09-16 i Åbo, död 1873-05-13 i Helsingfors.
 • 1. Margareta Albertina, född 1801-11-10, död 1803-03-07.
 • 1. Vilhelmina Emerentia, född 1802-11-25, död 1897-01-09 i Helsingfors. Gift 1826-09-07 med protokollssekreteraren Otto Fredrik Wallenstierna, född 1793, död 1854.
 • 1. August Vilhelm, född 1804-04-13. Levde utan tjänst. Död ogift 1828-10-11 på Koskis.
 • 1. Ett dödfött barn 1806-04-00.
 • 2. Henrietta Catharina, född 1810-02-16, död s. å. 11/6.
 • 2. Vendla Ottiliana, född 1811-04-11, död 1842-07-05 på Koskis (Eriksberg). Gift 1837-09-21 i Helsingfors med sin halvsysters mans kusin, professorn och statsrådet, med. doktorn Evert Julius Bonsdorff, född 1810-09-24 i Åbo, död 1898-07-30 på Koskis.
 • 2. Alexander, född 1812. Överste. Död 1871. Se Tab. 32
 • 2. Knut Felix (finsk friherre von Willebrand), född 1814. Verkl. Statsråd. Död 1893. Se Tab. 33.
 • 2. Sten Robert Reinhold Bror Florentin, född 1817-01-09. Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24 underofficer vid ryska adelsregementet 1836-11-15. Fänrik vid prins Vilhelms av Preussen infanteriregemente 1838-09-16. Underlöjtnant därst. 1839-06-02. Transp. till podoliska jägarregementet 1841-09-26. Död ogift 1842-02-11 i Samost i Polen.

TAB 24

Carl Otto, (son av Erik Johan, tab 23), född 1792-09-12. Volontär vid Åbo läns regemente 1799-12-07. Reservkorpral vid Åbo läns regementets rusthållsbataljon 1804. Förare därst. s. å. 16/2. Reservsergeant 1805-04-20. Kadett vid Haapaniemi 1807-09-01–1808. Student i Åbo 1810-05-14–1812. Underlöjtnant vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Bataljonsadjutant vid viborgska eller 3. finska jägarregementet s. å. 16/10. Löjtnant därst. 1813-04-12. Sekundkapten 1814-02-24. Kapten 1818-07-21 med transp. till Vasa bataljon av 1. finska infanteriregementet. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Erhöll 1830-08-27 en briljanterad ring. Majors avsked 1831-02-22. Förvaltade en tid kronoupplagsmagasinet i Vasa län. Lanträntmästare i nämnda län 1834-04-15. RRS:tAO3kl 1841-12-18 och 2kl 1852-04-10. Avsked 1860-01-24. Död 1862-01-20 i Vasa. Gift 1823-09-20 Åminnoberg

Barn:

 • Carl Edgar Julius, född 1824-07-06 i Vasa. Student i Helsingfors 1841-06-16. Auskultant i Vasa hovrätt 1845-12-23. Vice häradshövding 1849-12-15. Kanslist i nämnda hovrätt 1855-08-07. Extra fiskal 1859-03-21. Notarie 1860-05-21. Vice advokatfiskal 1864-08-29. Advokatfiskal 1867-02-05. Död barnlös 1868-08-20 i Åbo. Gift 1862-08-14 i Pudasjärvi socken med Hilda Catharina Christina Laurin, född 1844-06-12 i Kiiminki socken, död 1899-01-11 i Helsingfors, dotter av prosten och kyrkoherden i Pudasjärvi Lars Herman Laurin och Christina Lovisa Ekström.

TAB 25

Adolf Fredrik, (son av Erik Johan, tab 23), född 1796-05-01 i Uskela socken. Student i Åbo 1812-11-16–1814. Underofficerskorpral vid 3. finska jägarregementets viborgska bataljon 1814-11-30. Furir därst. 1815-07-28. Underlöjtnant och regementsadjutant 1816-04-29. Löjtnant 1818-07-21. Sekundkapten 1823-04-02. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen som stabskapten 1827. Kaptens avsked 1831-02-22. Kronofogde på Åland 1832-02-14. RRS:tAO3kl 1846-04-19. Död 1853-07-20 Tosarby Gift 1:o 1832-09-08 Gammelby släkaren i Åbo, professorn och med. doktorn Frans Vilhelm Avellan, född 1813-12-31, död 1878-06-29), född 1808-10-27 i Åbo, död där 1892-05-02, dotter av intendenten Charles Bassi och Helena Christina Wetterbrun. Gift 2:o 1853-07-06 med Evelina Lovisa Hallbæck, född 1822-09-27, död 1880-03-26 i Åbo, dotter av handlanden i Helsingfors Otto Vilhelm Hallbæck och Maria Lovisa Segersten.

Barn:

 • 1. Olga Johanna Teodora, född 1834-12-17 i Finströms socken på Åland, död ogift 1900-08-10 i Åbo.
 • 1. Ernst Hugo Vladimir, född 1841-04-21 i Sunds socken på Åland. Junkare vid 4., ryska, skarpskyttebataljonen. Död ogift 1865-04-28 i S:t Petersburg.
 • 1. Artur Fredrik William, född 1843. Överste. Död 1900. Se Tab. 26.

TAB 26

Artur Fredrik William (son av Adolf Vilhelm, tab 25), född 1843-12-16 Tosarby Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Transp. till kejsarens pagekår 1863-10-17. Kammarpage. Fänrik vid livgardets dragonregemente 1864-06-04. Löjtnant 1868-04-12. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren som repetitör (ridlärare) 1874-05-31. Stabskapten s. å. 29/6. Kapten 1877-04-08. RRS:tStO3kl 1878-09-11. Kompaniofficer vid sistnämnda kadettkår 1879. Överste 1882-09-03 med avsked, från kadettkåren och placerad på gardeskavalleriets depot. RRS:tStO2kl s. å. 11/9. Translator i ryska språket vid länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län 1883. RRS:tAO2kl 1898-04-17. Död 1900-11-10 i Åbo. Gift 1876-06-03 med grevinnan Augusta Eugenia Creutz, född 1854-09-19 Malmgård

Barn:

 • Augusta Hortense, född 1878-01-13 i Fredrikshamn, liksom systern. Gift 1903-08-26 med prosten och kyrkoherden i Åbo svenska förs Carl Teodor Grönstrand född 1856-11-09 i Helsingfors.
 • Anna Vera Johanna, född 1880-08-26. Gift 1:o 1899-12-30 i Åbo domkyrka med godsägaren Pontus Christer von Rettig, född 1874-08-09, död 1904-11-03 i Uppsala. Gift 2:o 1907-10-10 i Stockholm med översten i södra arméfördelningens reserv, RSO, Nils Adolf Bergsten, född 1875-08-05 i Norrköping.

TAB 27

Gustaf, (son av Erik Johan, tab 23), född 1797-04-24 Koskis Student i Åbo 1812-11-26. Auskultant i Åbo hovrätt 1816-06-19. Extra notarie därst. 1819-06-16. Vice häradshövding 1823-06-20. Kanslist i hovrätten 1825-10-11. Registrator därst. 1829-02-24. Extra fiskal 1831-03-30. Notarie s. å. 25/11. Vice advokatfiskal 1833-11-25. Assessor 1835-01-21. RRS:tAO3kl 1850-05-04. Hovrättsråd s. å. 11/12. RRS:tStO2kl 1866-04-08. Avsked 1867-07-05. Död 1869-11-08 i Åbo. Gift 1:o 1832-09-04 på Haitio gård i Uskela socken med Anna Emilia Lundström, född 1811-05-30 på Haitio, död 1850-05-27 i Åbo, dotter av referendariesekreteraren i regeringskonseljens kammar- och räkenskapsexpedition Carl Eggertsson Lundström och Anna Charlotta Wasz. Gift 2:o 1851-09-10 Suikkila doktorn Gustaf Gadolin och Agata Sofia Barck.

Barn:

 • 1. Gustaf Valfrid, född 1833. Provinsialläkare. Död 1874. Se Tab. 28.
 • 1. Charlotta Emilia, född 1835-03-05 i Åbo, död ogift 1909-09-28 i Helsingfors.
 • 1. Carl Axel, född 1836-12-30 i Åbo. Provisor. Död ogift 1882-12-02 i Uleåborg.
 • 1. Matilda Vilhelmina, född 1838-11-30 i Åbo, död 1910-10-02 i S:t Michel. Gift 1869-06-06 i Åbo med provinsialläkaren i Salo distrikt, professorn, med. och kirurg doktorn Artur Johan Zetterman, född 1840-08-10 i Helsingfors, död 1909-03-11 i Salo köping.
 • 1. Anna Augusta, född 1840-09-24 i Åbo, död ogift 1884-07-07 i Salo köping.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1842-11-25 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10–1861-08-29. Föreståndare för telegrafstationen i Jakobstad. Död ogift 1871-06-09 i nämnda stad.
 • 1. Knut Evert, född 1844-01-13 i Åbo, död där 1849-05-20.
 • 1. Maria Sofia, född 1845-01-12 i Åbo, död ogift 1875-07-18 i nämnda stad.
 • 1. Reinhold Robert, född 1846. Generalmajor. Död 1922. Se Tab. 29.
 • 1. August Herman, född 1848-10-29 i Åbo, död där 1849-06-13.

TAB 28

Gustaf Valfrid (son av Gustaf, tab 27), född 1833-06-25 i Åbo. Student i Helsingfors 1851-06-18. Filosofie kandidat därst. 1856-06-29. Promov. filosofie magister 1857-05-29. Med. kandidat 1858 och med. licentiat 1862-05-26. Provinsialläkare i Jämsä distrikt 1863-01-27. Promov. med. doktor s. å. 27/5. Provinsialläkare i Hvittis distrikt 1867. Transp. till Salo distrikt 1870 och till Kronobergs distrikt 1873-10-28. Död 1874-07-26 Träskvik Gift 1863-01-10 i Åbo med Charlotta Teodolinda Sallmén, född 1839-07-08, död 1908-01-19 i Ikalis' köping, dotter av lagmannen i Uleåborgs lagsaga Enok Vilhelm Sallmén och Elisabet Charlotta Maexmontan.

Barn:

 • Ellen Charlotta, född 1865-08-28, död 1867-06-25.

TAB 29

Reinhold Robert (son av Gustaf, tab 27), född 1846-06-26 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Löjtnant vid 97. livländska infanteriregementet 1864-06-04. Stabskapten därst. 1866-08-01. Kapten 1868-03-14. Kommenderad till Nikolajevska generalstabsakademien 1869-10-12. Major 1872-04-28 efter därstädes avslutad kurs och s. d. kommenderad till tjänstgöring vid generalstaben i Kaukasien. Äldste adjutant vid staben för 20. infanteridivisionen s. å. 1/12. Transp. till generalstaben såsom kapten s. å. Äldste adjutant vid 23. infanteridivisionens stab 1874-05-09. RRS:tAO3kl s. å. 24/7. Adjoint hos äldste adjutanten vid staben i finländska militärdistriktet s. å. 17/12. T. f. stabsofficer för särskilda uppdrag vid sistnämnda stab 1876-03-06. Överstelöjtnant och stadfäst i innehavande befattning s. å. 16/4. Anställd för särskilda uppdrag hos kommenderande chefen för trupperna i finländska militärdistriktet och tillika chef för trupptransporterna i nämnda distrikt 1877-10-27. RRS:tStO2kl 1878-01-13. Överste 1879-04-13. RRS:tAO2kl 1883-05-27. Placerad på generalstabens depot s. å. 8/10. Stabschef vid befälhavarestyrelsen för finska militären med placering på generalstaben 1886-02-27. RRS:tVlO4kl 1887-09-11 och 3kl 1890-09-11. Ordförande i överkrigsdomstolen i Finland 1895-07-03. Generalmajors avsked 1896-09-07. Död 1922-08-29 på sin gård Träskvik i Muurla kapell av Uskela socken och begraven i Helsingfors. Gift 1870-01-15 i Libau med Dorotea Anna Alroë, född 1850-01-25 i Libau, död 1929-09-16 i Helsingfors, dotter av danske sjökaptenen Peter Jörgen Alroë och Dorotea Natalia de Boer.

Barn:

 • Vladimir, född 1870. Jur. utr. doktor. Död 1906. Se Tab. 30
 • Georg, född 1873. Ingenjör. Död 1921. Se Tab. 31

TAB 30

Vladimir (son av Reinhold Robert, tab 29), född 1870-12-11 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1889-05-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1892-05-17 och i Vasa hovrätt 1893-01-27. Vice häradshövding 1895-05-29. Jur. utr. kandidat 1900-10-09. Kanslist i Åbo hovrätt 1902-04-07. Jur. utr. licentiat s. d. och jur. utr. doktor s. å. 28/5. Avsked från nämnda kanslistbefattning 1903-03-13. Adjunkt i allmän lagfarenhet och juridisk encyklopedi vid universitetet i Helsingfors s. å. 3/9. Död 1906-11-10 i Helsingfors. Gift där 1892-06-21 med Carin Colliander, född 1872-08-05 i Tavastehus, dotter av generalmajoren Carl Viktor Olivier Colliander och (finska friherrinnan) Johanna Charlotta Adelaide Gripenberg.

Barn:

 • Margit, född 1894-04-02 i Helsingfors, författarinna. Gift 1919-05-08 med överläraren vid svenska normallyceum i Helsingfors, filosofie kandidat Hugo Ragnar Hollmerus, född 1886-11-20 i nämnda stad.
 • Gunnar Reinhold, född 1896-06-21 i Åbo, död 1898-01-17 i Helsingfors.
 • Maili Eva Dorotea (Doris), född 1905-10-01 i Helsingfors, död där 1925-05-20 för egen hand.

TAB 31

Georg (son av Reinhold Robert, tab 29), född 1873-02-06 i Vladikaukasus. Student i Helsingfors 1890-05-25. Elev vid polytekniska institutet i nämnda stad 1891. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1895-05-31. Idkade studier vid K. Färbereiund Appreturschule i Crefeld 1895-10-00–1896-12-00. Verkmästare vid Forssa bomullsmanufakturverkstads appreturavdelning vid Björneborgs bomullsmanufakturverk 1901. Sedan affärsman i Helsingfors. Död 1921-10-09 Meilby Gift 1:o 1898-05-29 i Helsingfors med sin broders svägerska Lydia Colliander, född 1871-05-29 i Tavastehus, död 1910-06-15 i Helsingfors, dotter av generalmajoren Carl Viktor Olivier Colliander och (finska friherrinnan) Johanna Charlotta Adelaide Gripenberg. Gift 2:o 1912-03-02 i Kristiania med Aasta Charlotte Bothner, född 1886-03-31 i Moss, dotter av jur. kandidat Christian Vilhelm Bothner och Jakobina Alroë.

Barn:

 • 1. Valborg Greta Johanna Dorotea, född 1900-08-08 i Berlin, död där 1901-03-24.
 • 1. Valborg Hjördis Gulli Dorotea, född 1902-01-28 i Björneborg. Gift 1923-10-23 i Grankulla med diplomingenjören Helge Rikard Hindström, från vilken hon 1933 blev skild, född 1889-04-28 i Helsingfors.
 • 1. Ingrid Lissi Susel Johanna, född 1907-03-17 i Helsingfors. Gift 1926-10-23 med arrendatorn John Rudolf Bengtsson, född 1902-02-19 i Helsingfors.
 • 1. Ebba Margareta Lissi Dorotea, född 1910-05-26 och död 1912-01-05 i Helsingfors.
 • 2. Ernst Gustaf Christian Reinhold, född 1913-01-28 i Helsingfors. Student därst. 1930-05-31. Äg. Träskvik i Muurla socken.
 • 2. Bror Erik Johan, född 1914-05-29 i Helsingfors.
 • 2. Gerda, född 1916-01-06 på Korri rusthåll i Kylmäkoski socken. Finsk stiftsjungfru.

TAB 32

Alexander, (son av Erik Johan, tab 23), född 1812-07-28 i Uskela socken. Porte-épéefänrik vid viborgska infanteriregementet. Fänrik därst. 1831-11-15. Underlöjtnant 1833-01-03. Transp. till 9. finska linjebataljonen 1835-10-28 och till 5. finska linjebataljonen 1838-02-26. Transp. till ryska adelsregementet s. å. 25/5. Löjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 9/10. Stabskapten vid 9. finska linjebataljonen 1840-09-09. Kaptens avsked 1844-02-23. Åter i tjänst med stabskaptens grad vid sistnämnda regemente 1846-01-05. Kapten därst. 1847-05-12. RRS:tAO3kl 1851-01-18. Transp. till finska kadettkåren s. å. 22/11. RRS:tVlO4kl 1854-03-25 och S:tStO2kl 1856-04-29. Kompanichef vid kadettkåren s. å. RRS:tStO2kl med kejs. kr. 1859-04-24. Överstelöjtnant 1862-01-29 och överste 1866-04-08, allt med bibehållande av kompanichefsbefattningen. Med kvarstående vid kadettkåren transp. till Petrovska infanteriregementet 1867-10-11. Avsked 1869-04-15. Död 1871-12-18 i Borgå. Gift 1850-09-18 i Åbo med Emilia Gustava Margarreta Carlqvist, född 1827-07-20 i Åbo, död där 1917-03-25 och begraven i Helsingfors.

Barn:

 • Carl Alexander, född 1851-09-05 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Transp. till kejsarens pagekår 1868-10-04. Kammarpage. Fänrik vid livgardets volhynska regemente 1870-08-02. Underlöjtnant därst. 1873-04-20. Löjtnant 1876-04-16. Stabskapten vid 10. artilleribrigaden s. å. 9/7. RRS:tStO3kl 1878-09-11. Kapten s. å. 30/12. RRS:tAO3kl 1883-05-27. Transp. till Sveaborgs fästningsartilleri s. å. 24/6. Död ogift 1887-08-07 i Helsingfors.
 • Olga, född 1852-09-15 i Fredrikshamn, död 1931-10-08 i Åbo. Gift 1879-06-26 i Helsingfors med före detta provinsialläkaren Georg Mauritz von Essen af Zellie, född 1850.

TAB 33

Knut Felix, finsk friherre von Willebrand, (son av Erik Johan. tab 23), född 1814-06-11 i Uskela socken. Student i Helsingfors 1831-12-19. Filosofie kandidat därst. 1836-04-28 och promov. filosofie magister s. å. 21/6. Med. kandidat 1839-04-25. Med. licentiat 1840-06-01. Promov. med. doktor s. å. 18/7. Underläkare vid 1. finska sjöekipaget s. å. 27/7. Överläkare därst. 1842-11-22–1850-03-20. Med. adjunkt vid universitetet i Helsingfors 1843-09-03. Tjänstfri vid adjunkturens indragning 1852-10-01. Praktiserande läkare i Helsingfors. Professors titel 1856-03-24. Professor i teoretisk och praktisk medicin, sedan i allmän patologi och medicinsk klinik vid nämnda universitet s. å. 26/11. RRS:tAO3kl 1859-09-20 och S:tStO2kl 1862-04-29. T. f. generaldirektör för medicinalverket i Finland 1863-03-11. RRS:tAO2kl 1865-04-16. Statsråds titel 1867-04-28. RRS:tVlO3kl 1870-04-29. Verkligt statsråd 1874-04-12. Avsked som emeritus från professuren s. å. 23/8. KNO2kl 1877-02-21. RRS:tStO1kl 1883-04-14. Promov. jubelmagister 1886-05-31. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd 1889-04-04 och introd. på riddarhuset i Finland 1890-03-03 under nr 60. Entledigad från generaldirektörsämbetet 1890-08-15. RRS:tVlO2kl s. d. Död 1893-01-18 i Helsingfors. Ägde Stansvik i Helsinge socken. Gift 1850-12-27 i Villmanstrand med Anna Sofia Jaenisch, född 1830-10-28 i Villmanstrand, död 1914-05-26 i Helsingfors, dotter av postmästaren i Viborg, postinspektoren Fredrik Jaenisch och Anna Maria Candon.

Barn:

 • Viktor Mattias, född 1853-12-16 i Helsingfors, liksom syskonen. Student därst. 1872-10-07. Död ogift 1880-06-27 på Stansvik i Helsinge socken.
 • Maria Felicia, finsk friherrinna. Född 1855-05-03, död 1931-05-27 i Stockholm. Gift 1877-06-16 i Helsingfors med häradshövdingen i Stockholms läns västra domsaga, revisionssekreteraren, KNO2kl, Bernhard Herman Rohtlieb, född 1850-07-21, död 1927-06-01 i Stockholm.
 • Erik Edvard, finsk friherre. Född 1856-12-09. Kadett i Fredrikshamn 1870-07-29. Kornett vid 8. bälorossiska, storfursten Mikael Nikolajevitj', husar-, sedan dragonregemente 1879-08-20. Löjtnant därst. 1884-06-14. RRS:tStO3kl 1885-11-12. Stabsryttmästare 1887-03-10. Placerad på officerskavalleriskolans ständiga kader. RRS:tAO3kl 1892-09-11. Ryttmästare 1895-03-27. RSO1kl 1896. Överstelöjtnants avsked 1902-12-27. Äg. tillsammans med brodern Stansviks säteri i Helsinge socken.
 • Reinhold Felix, finsk friherre. Född 1858-02-23. Student i Helsingfors 1875-09-10. Filosofie kandidat därst. 1880-12-17 och promov. filosofie magister 1882-05-31. Jur. utr. kandidat 1888-05-30. Auskultant i Vasa hovrätt s. å. 4/6. Vice häradshövding 1890-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1891-07-09 och i dess ekonomidepartement s. å. 10/7. Ägnade sig därefter åt litterär verksamhet. Utgivare av Finsk tidskrift (till 1932). Ordförande i Finska konstföreningen 1906-03-10–1914. Vice ordförande i Svenska Litteratursällskapet i Finland 1911–1918. KVO2kl 1922. Filosofie jubelmagister 1932-05-31.
 • Anna Alice, finsk friherrinna. Född 1860-08-26. Död 1929-02-11 i Stockholm. Gift 1890-01-09 i Helsingfors med professorn vid universitetet i Lund, KVO2kl, RNO, m. m., filosofie doktorn, jur. hedersdoktorn Pontus Erland Fahlbeck, född 1850-10-15 i Ölme socken, Värmlands län, död 1923-07-28 i Djursholm.

TAB 34

Adolf Fredrik, finsk friherre von Willebrand, (son av Carl Johan, tab 21), född 1766-03-24. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1779. Sergeant därst. 1781-12-30. Avsked. Student i Åbo 1782-05-21. Examen till rättegångsverken 1784-11-22. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 24/11. Extra kanslist därst. 1785-06-02. Vice notarie s. å. 20/12. T. f. auditör vid den under 1789 års krig i Finland uppsatta livkosackkåren 1790-02-01. Kanslist vid generaladjutantsexpeditionen i Stockholm 1792-05-20. Sekreterare därst. 1793-11-04. Lagmans n. h. o. v. 1795-05-13. Utsågs att i egenskap av sekreterare biträda presidenten i krigskollegium5 1802-02-17. Lagman i Åbo och Björneborgs lagsaga 1805-03-10. Ledamot av regeringskonseljens, sedermera senatens för Finland justitiedepartement 1809-08-18. Statsråd 1812-09-18. Verkligt statsråd och ledamot av kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg 1814-09-12 RRS:tAO1kl 1817-06-23 och S:tVlO2kl m st k 1822-02-11. President i Åbo hovrätt s. å. 15/6. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd 1830-08-14 och i denna värdighet introducerad på riddarhuset i Finland 1832-10-25 under nr 33. Avsked från presidentsämbetet 1832-03-08. Död 1845-02-15 i Åbo och begraven i Kustö socken. Gift 1815-05-21 i Kustö socken med sin kusins dotter Vilhelmina Albertina von Willebrand i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1798-12-24 i Åbo med generalmajoren August Fredrik Palmfelt, född 1767, död 1814), född 1782-05-17, död 1824-05-13 i Åbo, dotter av generalmajoren och landshövdingen Ernst Gustaf von Willebrand, finsk friherre von Willebrand, nr 23, och Vendla Gustava von Wright.

Barn:

 • Ernst Carl Adolf, finsk friherre. Född 1820. Generallöjtnant. Död 1887. Se Tab. 35.
 • Vendla Charlotta Vilhelmina, finsk friherrinna. Född 1821-11-18. Rysk hovfröken 1840-12-17. Död 1844-02-15 i Åbo. Gift där 1841-01-11 med generalen av infanteriet, vice kanslern för universitetet i Helsingfors friherre Johan Reinhold Munck, född 1795, död 1865.
 • Fredrik Vilhelm, finsk friherre. Född 1824-05-12, död 1838-07-21 Kustö

TAB 35

Ernst Carl Adolf, (son av Adolf Fredrik, finsk friherre von Willebrand, tab 34), finsk friherre. Född 1820-02-17 i S:t Petersburg. Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1841-09-11. Underlöjtnant därst. 1842-09-21. Kommenderad till tjänstgöring i Kaukasien 1842 och 1843. Löjtnants avsked 1844-11-28. RRS:tAO3kl m ros 1846-04-11. Åter i tjänst som underlöjtnant vid nämnda bataljon s. å. 13/5 och anställd som adjutant hos generalguvernören över Finland. RSO 1848-05-27. RDDO s. å. 2/6. Löjtnant 1849-06-16. Transp. till livgardets ryska sjöekipage och adjutant hos chefen för marinens generalstab 1851-02-01. Kaptenlöjtnant 1853-11-16. RRS:tAO2kl m sv 1854-04-26. Bevistade s. å. på hösten en del av fälttåget på Krim. Flygeladjutant hos kejsaren och överste för livgardets finska skarpskyttebataljon s. å. 1/11. Kommendör för asovska infanteriregementet 1855-11-24 och för livgardets finska skarpskyttebataljon 1856-09-07. Erhöll den till minne av Sevastopols försvar instiftade medaljen s. å. RRS:tAO2kl m kejs kr o sv 1857-09-11. RRS:tStO2kl m kejs kr 1859-09-20. Generalmajor vid kejsarens svit med kvarstående i innehavande befattning 1860-05-11. Kommendör för livgardets gatsjinska regemente med kvarstående vid kejserliga sviten 1861-05-05. RRS:tVlO3kl m sv 1862-09-11. Inspektör för finska militären med kvarstående i sviten 1863-06-06. Inskriven i rullorna vid livgardets finska skarpskyttebataljon s. å. 18/9. RRS:tStO1kl 1865-04-16. Generallöjtnant 1867-04-28. RRS:tAO1kl m sv 1868-04-23. Avsked från inspektörsbefattningen s. å. 18/11 med kvarstående i militärtjänsten och placerad på gardets infanteri. Avsked ur krigstjänsten 1871-04-16. Död 1887-02-27 på Kusto översteboställe i Piikkis socken. Gift 1844-09-21 på Sippola i likan, kapell av Vekelaks' socken med Maria Amalia von Daehn, född 1822-06-28 i Fredrikshamn, död 1902-03-22 i Åbo, dotter av guvernementssekreteraren Alexander von Daehn, natural. finsk adelsman von Daehn, nr 199, och Maria Charlotta Amalia von Wilde.

Barn:

 • Ernst Adolf, finsk friherre. Född tvilling 1845-07-01 på Kustö, död 1848-05-27.
 • Maria Vilhelmina, finsk friherrinna. Född tvilling 1845-07-01 på Kustö, död 1914-07-16 i Kangasala socken. Gift 1871-09-30 på Kustö med krigskommissarien och generalmajoren Eugene Robert Bremer, född 1837-07-27, död 1914-08-15 i Kangasala socken.
 • Viktor Alexander, finsk friherre. Född 1846-12-25, död 1857-09-12.
 • Vilhelm Edvard, finsk friherre. Född 1848-03-03, död 1862-10-00 på Kustö.
 • Fredrik Eugene, finsk friherre. Född 1852-08-26, död 1857-09-01.
 • Ernst Alfons, finsk friherre. Född 1854-10-24, död 1857-02-25.
 • Carl Voldemar, finsk friherre. Född 1856-02-29, död s. å. 15/4.
 • Carl Alexander, finsk friherre. Född 1858-07-27, död 1861-02-18.
 • Vilhelm, finsk friherre. Född tvilling 1859-08-31 i Helsingfors, död där s. å. 10/9.
 • Reinhold Nikolai, finsk friherre. Född tvilling 1859. Kapten. Död 1902. Se Tab. 36.
 • Anna, finsk friherrinna. Född 1860-12-08 i Helsingfors. Gift 1893-11-11 i Åbo med bokhandlaren därst. Herman Julius Edgren, född 1867-09-24 i Åbo, död där 1928-03-20.

TAB 36

Reinhold Nikolai (son av Ernst Carl Adolf, tab 35), finsk friherre. Född tvilling 1859-08-31 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1874-07-09. Fänrik vid livgardets jägarregemente 1880-08-20. Transp. till 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad 1883-01-16. RMontDO4kl 1884. Stabskapten 1886-04-05. Kaptens avsked 1887-11-29. Elev vid Evois' forstinstitut 1888. Utexaminerad som forstkonduktör 1890-06-14. Bitr. forstmästare i Kemiträsks revir 1894-04-00. Forstmästare i Viitasaari revir av Vasa inspektionsdistrikt 1899-01-23. Död 1902-10-30 i Viitasaari socken och utgick med honom finska friherrliga ätten von Willebrand, nr 33, på svärdssidan. Gift 1892-02-14 i Stockholm med Clara Emilia Nord, född 1857-11-11 i Gräsmarks socken, Värmlands län, död 1926-07-19, dotter av korpralen vid Värmlands regemente Nils Nord och Maria Jansson.

Barn:

 • Vera, finsk friherrinna. Född 1898-09-05 i Kuolajärvi socken. Student i Helsingfors 1915-06-11. Med. kandidat 1921-01-14. Med. licentiat 1931-09-08. Kommunalläkare i Kanneljärvi 1932,. Gift 1927-06-19 med lantbrukaren Toinen Immu Seppälä, född 1901-01-01 i Tavastehus.

Källor

1Hupel, 4, sid. 150. 2Lk. 3Lå. 4Wä. 5Wå. 6Sommarnäs kyrkoarkiv, 7SK.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: