:

Taube af Sesswegen nr 78

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Taube AF SESSWEGEN nr 78 †

Friherrlig 1680-11-06, introd. s. å. Utdöd 1726-11-26.

Georg Johan Taube, natural. friherre Taube af Sesswegen (son av Georg Fredrik Taube, se friherrliga ätten Taube af Kudding nr 66, Tab. 2). Page hos änkedrottningen. Kornett vid änkedrottningens livregemente till häst 1674-08-10. Löjtnant därst. 1676-09-08. Ryttmästare 1677-11-24. Konfirm.fullm. 1681-01-16. Natural. svensk friherre 1680-11-06 (introd. s. å. under nr 78). Generaladjutant vid Västgötaarmén 1700-06-25. Överste för kavalleriet vid enrollerade manskapet i Stockholm 1710-06-13. Konfirm.fullm. 1713-05-20. Generalmajors karaktär 1721-11-09. Död 1726-11-26 i Stockholm och slöt själv ätten på svärdssidan. Han köpte 1703 Traneberg i Kållandsö socken Skaraborgs län. Gift 1:o med Elsa Roos af Hjelmsäter i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1663 med kaptenen Göran Uggla, född 1632, död 1675), som levde ännu 1716, dotter av överstelöjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, och hans 1:a fru Christina Olofsdotter af Forstenasläkten. Gift 2:o 1721-11-21 i Jönköping med friherrinnan Elsa Maria Strömfelt, född 1706-07-27, som före 1726 förlupit mannen men efter hans död bodde på Traneberg, dotter av hovrättsrådet friherre Hans Georg Strömfelt, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Ebba Leijonhufvud.

Barn:

  • 2. Fredrika Dorotea, född 1723-01-00, död 1786-06-12 på Traneberg. Gift 1739-03-01 i Jönköping med översten Erik Magnus Ulfsparre af Broxvik, född 1701, död 1765.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: