:

Falkenberg af Trystorp nr 255

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp nr 255

Friherrlig 1733-04-17. Adopterad 1772-07-15, introducerad 1775.

Falkenberg af Trystorp F25500.png

TAB 1

Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Henrik Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp nr 18, tab 2), friherre till Odensviholm och Ogestad, båda i Odensvi socken, Kalmar län herre till Lagmansö i Vadsbro socken, Södermanlands län samt Börstorp i Hassle socken, Skaraborgs län. Född 1685-11-28 i Riddarholmens förs, Stockholm. Student i Uppsala 1703-12-08. Kammarherre hos riksänkedrottningen Hedvig Eleonora 1713. Hovmarskalk (SAB.) 1731-06-26. Friherre 1733-04-17 (sönerna introducerade 1775 under nr 255 jämte alla riksrådet Conrad Falkenbergs levande manliga avkomlingar, vilka 1772-07-15 blivit adopterade friherrar, undantagandes löjtnanterna Conrad och Sten Falkenberg, vilka icke synas ha emottagit denna högre adlad värdighet). Landshövding i Skaraborgs län 1735-11-03. RNO 1748-04-16. KNO 1748. Avsked från landshövdingämbetet 1748-06-06. Död 1756-08-22 på Börstorp och begraven i farfaderns grav i Hassle kyrka. Han och hans fru hava skänkt en mässhake och en altarduk till Blacksta kyrka Södermanlands län. Gift 1715-03-31 med grevinnan Beata Margareta Douglas, född 1694-09-15, död 1773-03-06 på Börstorp, dotter av landshövdingen greve Gustaf Douglas, och grevinnan Beata Margareta Stenbock.

Barn:

 • Gabriel, född 1716. Landshövding. Död 1782. Se Tab. 2
 • Eva, född 1717. Död ung.
 • Beata, döpt 1718-11-17 i Stockholm. Död ung.
 • Christina Maria, döpt 1720-02-21 i Stockholm, död 1760-01-18 i Linköping. Gift 1744-07-24 i Hassle socken med sin syssling, kammarherren, friherre Carl Gustaf Wrangel af Ludenhof, född 1718, död 1779.
 • Henrik, född 1721. Överste. Död 1777. Se Tab. 21
 • Ulrika Eleonora, född 1722-08-28 i Stockholm, död 1789-01-27 på Börstorp. Gift på Börstorp 1747-08-06 med landshövdingen, greve Fredrik Gustaf Spens, född 1721, död 1795.
 • Fredrika, döpt 1724-08-28 i Stockholm. Hovfröken. Död 1806-11-10 i Västerås. Gift 1752-05-17 i Hassle med en av rikets herrar, landshövdingen, greve Ulrik Gustaf De la Gardie, född 1727, död 1809.
 • Conrad, född 1726-11-06. Student i Uppsala 1742-11-05. Volontär vid livregementet till häst 1743. Sekundkorpral vid livregementet 1743. Livdrabant 1745-10-02. sekundlöjtnant vid generalmajoren greve von Fersens dragoner i Frankrike. Premiärlöjtnant vid generalmajoren greve von Fersens dragoner. Sekundkapten. Kaptenlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1749-10-28. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1750-08-21. RSO 1759-04-28. Major i armén 1759-10-22. Överstelöjtnant vid blå husarregementet 1761-09-14. Transporterad till Bohusläns dragonregemente 1766-08-21, men död barnlös dagen förut. Gift 1753-08-21 med grevinnan Christina Anna Dohna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771-12-20 i Stockholm med presidenten, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 3:e gifte, född 1717, död 1789), född 1729-07-26, död 1792-05-14 i Stockholm, dotter av generalmajoren greve Carl August Dohna, och friherrinnan Hedvig Ulrika Christina Soop af Limingo.
 • Carl Magnus, född 1729. Kapten. Död 1774. Se Tab. 22
 • Hedvig Charlotta, döpt 1735-01-28 i Stockholm, död ung.

TAB 2

Gabriel, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), till Lagmansö i Vadsbro socken, Näs i Bärbo socken, Stäringe i Årdala socken och Stenhammar i Flens socken, alla i Södermanslands län. Född 1716-02-13. Student först i Uppsala och sedan i Lund 1732-02-28. Rektor illustris vid Lunds akademi 1736. Kammarherre (SAB.) 1737-01-19. Kammarherre hos kronprinsen Adolf Fredrik 1743. Lagman i Värmland 1746-10-29. Landshövding i Skaraborgs län 1748-06-03 efter fadern. RNO 1751-12-05. Landshövding i Västerås län 1761. Avsked som landshövding 1763. Kmstk VO 1772-05-28. Död 1782-02-24 på Stäringe. 'Han uppfördes 1751-10-00 på riksrådsförslag och var den förste, som utnämndes till KVO. Utbytte med kunglig tillstånd Odensviholms fideikommiss mot Lagmansö. Gift 1752-11-03 med sin kusin på mödernet och syssling på fädernet, friherrinnan Beata Catharina Ribbing af Zernava, född 1725-09-07 död 1792-02-14 på Stäringe, dotter av presidenten, friherre Conrad Ribbing af Zernava, och grevinnan Ebba Charlotta Douglas.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1753-11-25, död 1787-12-11 på Stenhammar. Gift 1780-05-23 med sin faders sysslings son, majoren, friherre Adolf Fredrik Falkenberg af Trystorp, född 1745, död 1802.
 • Gabriel, född 1756. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 3

TAB 3

Gabriel, (son av Gabriel, tab 2), till Lagmansö, Näs och Stäringe. Född 1756-09-25 i Leksbergs socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1770-12-00 till 1775-06-00. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1774-12-15. Kornett i armén 1775-12-01. Stabskornett vid norra skånska kavalleriregementet 1778-01-28. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1782-04-03. Löjtnant vid livregementet till häst 1782-05-15. Avsked 1784-10-18. Död 1820-09-18. 'Han ärvde 1792 Näs och Stäringe efter sin moder, men sålde 1796 Näs till generalen, greve Gustaf Wachtmeister och Stäringe 1806 till kammarherren, friherre Seved Ribbing, vars farfar ägt samma egendom.' Gift 1783-11-04 i Norrköping med Margareta Christina Kuylenstierna, född 1768-06-24 Lundby, död 1845-03-04 i Stockholm, dotter av löjtnanten Erik Magnus Kuylenstierna, och Maria Margareta Pereswetoff-Morath.

Barn:

 • Beata Maria, född 1785-01-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1840-04-13.
 • Fredrika Charlotta, född 1786-09-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1849-08-09.
 • Conrad Gabriel, född 1787. Kammarherre. Död 1858. Se Tab. 4
 • En son, dödfödd 1789-02-00 i Norrköping.
 • Ulrika Christina, född 1791-08-25, död 1854-09-27 i Stockholm. Gift 1:o 1813-12-30 på Lagmansö med löjtnanten Carl Ulrik Sparre af Rossvik, född 1779, död 1823. Gift 2:o 1824-05-18 på Svärta bruk i Svärta socken, Södermanlands län med översten Peter Schönström, född 1766, död 1838.

TAB 4

Conrad Gabriel, (son av Gabriel, tab 3), till Lagmansö, född 1787-11-25. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Avgången från krigsakademien (Hc.) 1804-03-23. Student i Uppsala 1804-04-01. Fanjunkare vid finska gardet 1806-02-12. Fänrik vid Svea livgarde 1806-05-04. Löjtnant vid Svea livgarde 1810-09-06. GMtf. Avsked 1811-11-19. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1814. Major i armén 1814. RSO 1816-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1821-06-19. Kammarherre 1826-05-11. CXIVJoh:s medalj. Död 1858-06-30 i Stockholm och begraven på Vadsbro kyrkogård, Södermanlands län. Han bevistade fälttåget på Åland och affärerna vid Sävar och Ratan. Gift 1812-08-29 i Stockholm med friherrinnan Henrietta Constantia Stierncrona, född 1792-12-03 i Stockholm, död 1861-03-25 på Lagmansö, dotter av översten, friherre David Stierncrona, och hans 1:a fru Elisabet Stegelman.

Barn:

 • En son, född 1813-09-14 Fräkentorp, död 1813-09-14 innan erhållet dop.
 • Henrik Gabriel David, född 1818. Kabinettskammarherre. Död 1882. Se Tab. 5.
 • Elisabet Christina Vilhelmina, född 1820-04-15 på Lagmansö. Död 1893-06-18 Fyrö. Gift 1847-10-14 i Stockholm med godsägaren Gabriel Vilhelm Julius Forsell, född 1816-06-12 i Paris, död 1907-02-11.
 • Conrad Constantin, född 1821-04-13 på Lagmansö. Sergeant vid skånska husarregementet 1838-01-01. Officersexamen 1842-10-01. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1842-12-03. Löjtnant kronprinsens husarregemente 1848-06-02. Död ogift 1855-02-11 i Stockholm.
 • Constance Marie, född 1823-01-17 på Lagmansö, död 1892-03-25 på Stora Sundby i Öja socken, Södermanlands län. Gift 1843-07-18 i Vadsbro kyrka med godsägaren Per Fredrik Cederbaum, född 1812, död 1867.
 • Carl Melker, född 1824. Kammarherre. Död 1876. Se Tab. 10
 • Tönnes Rutger, född 1826. Major. Död 1902. Se Tab. 13
 • Claes August, född 1828. Överstekammarjunkare. Död 1892. Se Tab. 16.
 • Ulrika Charlotta (Ulla), född 1831-06-24, död 1855-09-30 Hinseberg. Gift 1854-10-26, i Stockholm med sin kusins son, bruksägaren Jakob August Teodor Tersmeden C, född 1827, död 1885.
 • David Teodor, född 1838-05-10 på Lagmansö. Student i Uppsala 1858. Arrenderade Berga och Hagtorp i Blacksta socken omkring 1863 och Vedeby i Björkviks socken, Södermanlands län 1865–1874. Död ogift 1904-12-30 på Lagmansö.

TAB 5

Henrik Gabriel David, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1818-06-25 på Lagmansö. Fanjunkare vid Svea livgarde 1836-12-07. Student i Uppsala 1838. Officersexamen 1839. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1839-07-12. Löjtnant vid Svea livgarde 1845-11-28. Kammarherre hos kronprinsen 1850-05-21. Avsked från nämnda garde 1850-07-09. Kabinettskammarherre 1859-08-05. RNO 1860-05-08. RNS:tOO 1863-06-22. KDDO 1863-07-28. TunNIO2kl 1865. KNS:tOO 1866-01-21. Dannebrogsman 1869-08-03. TMO2kl 1869. Tjänstfri från hovet 1872. Död 1882-06-08 på Lagmansö samt ligger begraven i familjegraven å Vadsbro kyrkogård. Innehade Lagmansö fideikommiss. Gift 1850-09-05 i Hyltinge kyrka Södermanlands län med friherrinnan Aurora Louise Ulrika Sprengtporten, född 1827-08-26 på Sparreholm i Hyltinge socken, död 1899-02-09 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten, friherre Jakob Vilhelm Sprengtporten, och grevinnan Ulrika Vilhelmina Brahe.

Barn:

 • Ulrika Aurora Constantia Lovisa, född 1851-10-08 på Lagmansö, död 1868-12-31 i Stockholm.
 • Conrad Vilhelm Henrik Gabriel, född 1853. Kammarherre. Se Tab. 6.
 • Henrik Vilhelm, född 1855. Kapten. Död 1901. Se Tab. 8

TAB 6

Conrad Vilhelm Henrik Gabriel, (son av Henrik Gabriel David, tab 5), född 1853-07-20 på Lagmansö. Ordförande i Vadsbro kommunalstämma och kommunalnämnd sedan 1885. Ledamot av styrelsen för Oppunda härads sparbank 1882–1887 och 1891–1917. Kammarherre 1893-12-01. Anställd hos kronprinsen av Danmark vid dennes besök i Stockholm 1894-04-00. RDDO 1894-04-21 RPrJohO 1894. RVO 1900-12-01 underceremonimästare vid KMO och RNO 1902-11-24. R-RAnhABjO2kl 1908. RRS:tStO2kl m kr 1909. Patriotiska sällskapets GM. 1915. Ceremonimästare vid KMO och KNO1kl 1921-03-12. Patriotiska sällskapets stora GM 1925. Innehar Lagmansö fideikommiss. Död 1929-01-11 (Wedsbro förs, Södermanlands län, db nr 2). Gift 1880-07-21 i Stockholm med sin moders syssling Claire Louise Aurore Palin, född 1859-07-22 i Stockholm, dotter av kaptenen Robert Palin, och friherrinnan Aurore Magnina Charlotta Koskull.

Barn:

 • Henrik Gabriel Robert, född 1881. Lantbrukare. Död 1918. Se Tab. 7.

TAB 7

Henrik Gabriel Robert, (son av Conrad Vilhelm Henrik Gabriel, tab 6), född 1881-06-10 Lagmansö. Friherre. Arrenderade Sund i Lerbo socken, Södermanlands län. Död på Sund i Lerbo socken, Södermanlands län 1918-09-01. Gift 1908-04-02 i Skurups kyrka i förs med samma namn, Malmöhus län med Ebba Jeanette Adine Peyron i hennes 1:a gifte, född 1883-01-14 i Hälsingborg, Maria förs, dotter av majoren i Skånska husarregementet Gustaf Fredrik Peyron och hans 1:a fru Ebba Eleonora Charlotta Augusta Hallenborg.

Barn:

 • Louise, född 1910-08-12 Sund. Gift 1935-11-04 i Stockholm, Oscars förs med österrikiske musikern Franz Xaver Heinrich Wacha, född 1908-04-05. Godsförvaltare.
 • Anna Claire Constance, född 1912-05-14 Sund. Gift 1934-08-04 å Lagmansö i Vadsbro förs Södermanlands län med redaktören Adolf Harald Ossian Jeurling, född 1899-04-14.
 • Conrad Gabriel, född 1913-07-10 Sund.

TAB 8

Henrik Vilhelm, (son av Henrik Gabriel David, tab 5), född 1855-01-08 på Lagmansö. Volontär vid Södermanlands regemente 1874-03-16. Mogenhetsexamen 1878-06-12. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1879-11-14. Löjtnant 1886-10-01. Anställd hos kronprinsen av Danmark under dennes besök i Stockholm 1890-02-00. RDDO 1890-03-01. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1898-06-17. Kapten i Södermanlands regemente 1898-09-02. Adjutant hos kronprinsen 1898-09-02. RSO 1900-12-01. Död 1901-06-03 i Stockholm. Gift 1:o 1883-09-19 Rydsgård med Amelie Hallenborg, född 1861-05-14 på Rydsgård, död 1886-10-02 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Bolivar Magnus Fredrik Carl Vilhelm Hallenborg B, och friherrinnan Gustava Gyllenstierna af Lundholm. Gift 2:o 1895-09-21 Gustavsvik med stiftsjungfrun, grevinnan Cecilia Wilhelmina Sofia Adelaide Ingeborg Charlotta Lewenhaupt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1908-12-14 på kungliga slottet i Stockholm med kammarherren Adolf Göran af Klercker, född 1872), född 1869-08-31 Ericsberg Malms socken, Södermanlands län, före detta statsfru först hos kronprinsessan sedan drottning Viktoria, före detta hovdam hos hertiginnan av Södermanland, dotter av kammarherren greve Charles Adam Sixten Casimir Erik Lewenhaupt, och friherrinnan Ingeborg Vilhelmina Sofia Charlotta Bonde.

Barn:

TAB 9

Melcher , (son av Henrik Vilhelm, tab 8), född 1885-11-13 i Stockholm, Svea livgardes förs Friherre. Mogenhetsexamen 1904-05-24. Volontär vid Svea livgarde 1904. Avsked 1905-04-08. Volontär vid Kronprinsens husarregemente 1905-11-13. Kadett vid Karlberg 1906. Utexaminerad 1907-12-14. Underlöjtnant i kronprinsens husarregemente 1907-12-31 och vid regementet 1908-06-04. Löjtnant regementet 1910-04-22. GV:sOIM 1912-07-27. Regementsadjutant 1913-11-01–1916-04-25. Avsked från beställning på stat 1917-05-04. Åter löjtnant i regementet 1919-04-11 och vid regementet 1919-12-31. Ryttmästare 1922-11-30. Regementskvartermästare 1923-01-12–1924-08-31. Beordrad till tjästgöring vid Generalstaben 1925-10-10–1935-09-30. Ryttmästare vid regementet 1926-10-26. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr o m 1928-01-01. RSO 1929-06-06. OffLettSO. Avsked 1937-02-26 fr o m s.å. apr. 1 med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i Norrlands dragonregementes reserv. Gift 1913-04-09 i Malmö, S:t Petri förs. med Alexandra Berta Emilia Malmsten, född 1887-08-10, dotter av verkst. bankdirektören vid Skand. Kredit aktiebolags kontor i Malmö Per Johan Emil Malmsten och Berta Mariana Charlotta Dieden.

Barn:

 • Conrad, född 1915-06-19 i Malmö, Garnisonsförs, död 1917-10-19 Lyckås s socken, Malmöhus län.
 • Christina Alexandra, född 1916-08-14 i Malmö, Garnisonsförs,.
 • Catharina, född 1918-09-15 Odersberga s socken,
 • Alexandra Margareta (Ann), född 1921-11-25 i Malmö,
 • Henrik Wilhelm, född 1928-02-25 i Stockholm

TAB 10

Carl Melker, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1824-01-31 på Lagmansö. Kadett vid Karlberg 1838-04-04. Utexaminerad 1846-04-25. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1846-05-08. Löjtnant 1849-06-27. Kapten 1856-03-12. Kammarherre 1860-01-28. Intendent vid kungliga husgerådskammaren 1860. Avsked ur krigstjänsten 1860-05-09. RVO 1865-01-28. RSABjO 1873. Död 1876-07-22 på Ulriksdals lustslott. Gift 1865-06-10 i Stockholm med Emma Matilda Callerström, född 1839-08-02 i Eskilstuna, död 1914-03-27 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, ]], dotter av kaptenen Sven Adolf Callerström och Eleonora Matilda von Langenberg.

Barn:

 • August Conrad Melker, född 1866. Kanslisekreterare. Se Tab. 11
 • Emilie Eleonora Emma Elisabet, född 1868-02-24 Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1877-03-13 i Nyköping

TAB 11

August Conrad Melker, (son av Carl Melker, tab 10), född 1866-05-19 i Stockholm, död 1931-12-05 (Stockholm, Hedvig Eleonora förs, db nr 270). Mogenhetsexamen 1884-05-21. Student i Uppsala 1884-10-03. Jur. fil. exam. 1885-09-12 och jur. kand. examen 1891-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-12-31. Tjänstgörande i Uppsala läns mellersta domsaga och i Nyköpings domsaga 1892-05-15–1896-03-05. Amanuens i civildepartementet 1896-12-08. Extra ordinarie tjänsteman i telegrafstyrelsen 1898-02-08 och i järnvägsstyrelsen 1898-05-03 kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1900-05-01. Bokhållare i järnvägsstyrelsen 1908-02-28. Kanslisekreterare i civildepartementet 1912-12-20, i socialdepartementet 1920-07-01. RVO 1923-06-06. Gift 1901-03-28 i Eksjö med Elsa Maria Nordenskjöld, född 1874-06-10 Sjögelö, dotter av översten Otto Gustaf Nordenskjöld, och Anna Elisabet Nordenskiöld.

Barn:

 • Elisabet Gunhild Emma Margareta, född 1902-01-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Studentex 1920-05-17.
 • Hans Gustaf Melker, född 1903-03-29. Studentexamen 1921-05-13.
 • Anna Elsa Eleonora, född 1907-01-13. Stiftsjungfru. Studentexamen 1925-05-19.
 • Carl Otto Melker, född 1909-05-20.

TAB 12

Carl Adolf, (son av Carl Melker, tab 10), född 1871-06-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1890-05-24. Volontär vid Södermanlands regemente 1890-05-28. Sergeant vid Södermanlands regemente 1891-06-25. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Kammarpage hos konungen 1891. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1892-11-18 transporterad till 1. Svea artilleriregemente 1893-10-06. Utexaminerad artilleri- och ingenjörhögskolans allmänna artillerikurs 1898-04-25. Löjtnant vid regementet 1898-06-03. Utexaminerad från högre artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-10. Regementsadjutant 1902-05-11–1903-09-30. Adjutant vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1903-04-01–1909-02-21. Kapten vid regementet 1906-01-19. RRS:tAO3kl 1909-06-30. Tillförordnad tygmästare vid Stockholms tygstation 1912-11-01. RSO 1913-06-06. Tygmästare i Stockholm 1915-11-17. Major i armén 1916-03-31. Gift 1898-05-03 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Ingegerd Elisabet (Gerda) Kjellgren, född 1873-12-22 på Reijmyra i Skedevi socken, Östergötlands län, dotter av bruksägaren Josua Hesekiel Kjellgren och Anna Elisabet Schmidt.

Barn:

 • Margareta Elisabet Eleonora, född 1899-02-07 i Stockholm, Svea art reg förs, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1921-01-04 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm med affärsmannen i London Sten Carl August Widell, född 1897-11-02 i Stockholm. Skilda 1933-04-12.
 • Elisabet Ulrika Matilda (Ulla), född 1903-07-04. Stiftsjungfru. Gift 1925-03-07 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med civilingenjören Gustaf Robert Lamm, född 1901-03-15 i Stockholm, död 1939. Gift 2:o 1940-10-10 med Carl Alfred Scheller, född 1892-12-20. Direktör cand. jur.
 • Ingegerd Elisabet Birgitta, född 1909-12-15 i Svea art regementes förs,. Stiftsjungfru. Gift 1932-02-06 i Stockholm med extra ordinarie hovrättsnotarien Bengt Lennartsson Lilliehöök i hans 1:a gifte, skilda 1939-04-04, född 1905.

TAB 13

Tönnes Rutger, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1826-02-26 på Lagmansö. Furir utan lön vid Södermanlands regemente 1845-04-22. Officersexamen 1846-04-22. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1847-02-02. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1852-07-02. Kapten 1865-05-09. RSO 1871-05-27. Major i armén 1878-04-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1878-04-05. Avsked ur krigstjänsten 1879-05-23. Död 1902-07-13 i Södertälje. Arrenderade Lagmansö med underlydande 1857–1880 samt Sund och Vik 1880–1887. Gift 1859-10-12 Tärnö med friherrinnan Augusta Fredrika Henrika Adamina Strömfelt, född 1833-09-26 på Tärnö, död 1902-07-05 i Stockholm, dotter av generalmajoren, friherre Carl Melker Strömfelt, och grevinnan Eva Fredrika Virginia Sofia Cronstedt af Fullerö

Barn:

 • Conrad Henrik, född 1860. Före detta kapten. Se Tab. 14
 • Ebba Constance Fredrika Dika, född 1865-12-05 på Sund i Lerbo socken, Södermanlands län, död i Lerbo socken 1869-11-11.

TAB 14

Conrad Henrik, (son av Tönnes Rutger, tab 13), född 1860-11-08 Sund. Volontär vid Södermanlands regemente 1878-05-16. Mogenhetsexamen 1880-12-13. Volontär vid Svea livgarde 1881-06-12. Elev vid krigsskolan 1881-07-14. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1882-11-17. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1891. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1897-05-28. Kapten i samma regementets reserv 1900-11-23. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1900–1913. RNO 1903-12-01. Statsrevisor 1906–1908. RSO 1907-06-06. Telegraffullmäktig 1907-12-31–1919. KVO2kl 1910-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1910-12-10. KVO1kl 1918-06-06. Arrenderade Vik i Lerbo socken 1885–1888 samt äger sedan hösten 1894 Värmlands-Säby och Boos kvarn, båda i Visnums socken, Värmlands län. Biogr. i Väd. Död 1939-11-24 på Värmlands Säby (Visnums förs, Värmlands län, db nr 53). Gift 1887-11-28 i Stockholm med friherrinnan Ebba Aurora Charlotta Åkerhielm af Margretelund, född 1867-06-06 i Stockholm, statsfru hos drottningen, död 1931-03-23 på Värmland Säby (Visnums förs, Värmlands län, db nr 11), dotter av förutvarande statsministern, friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm af Margretelund, och grevinnan Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe. Friherrinnan Falkenberg, född Åkerhielm, har gjort sig känd såsom författarinna under signaturen »Nina –g».

Barn:

 • Ebba Fredrika Virginia, född 1889-04-29 i Stockholm. Gift i Stockholm 1910-05-31 med hovjägmästaren, greve Claes Adam Sten Lewenhaupt, född 1880.

TAB 15

Gustaf Gabriel, (son av Conrad Henrik, tab 14), född 1893-04-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Friherre. Studentexamen 1912-05-20. Volontär vid Svea artilleriregemente 1912-06-08. Elev vid krigsskolan 1912. Transporterad till Norrlands artilleriregemente 1913-10-10. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1914-12-31. Underlöjtnant vid Livgardet till häst 1915-10-29. Löjtnant vid Livgardet 1917-10-26. RFinlVRO1kl 1919. Överförd till övergångsstat 1925-11-13. Ryttmästare på övergångsstat vid Livregemente till häst 1929-12-06. Disponent vid baroniet Adelswärd. Äg. Värmlands Säby i Visnums förs, Värmlands län från 1932-11-01. Verkst. direktör i Forsaströms kraftaktiebolag i Gärdserums förs, Kalmar län. Gift 1923-08-08 i Åtvids kyrka i förs med samma namn, Östergötlands län med friherrinnan Hedda Augusta Anna Louise Adelswärd, född 1902-04-01 Adelsnäs. Dotter av kammarherren, friherre Axel Teodor Adelswärd, och grevinnan Anna Louise Dorotée Douglas.

Barn:

 • Ebba Anna Louise Virginia, född 1925-01-09 i Stockholm
 • Eva Dicken Elise Virginia, född 1927-08-15 i Stockholm
 • Henrik Gabriel Theodor, född 1931-02-22 i Stockholm

TAB 16

Claes August, (son av Conrad Gabriel, tab 4), född 1828-10-24 på Lagmansö. Kadett vid Karlberg 1843-09-08. Utexaminerad 1849-12-12. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1849-12-21. Deltog i fregatten Eugénies världsomsegling 1851–1853. Premiärlöjtnant 1858-03-27. Avsked 1861-04-04. Tjänstgöring kammarherre hos änkedrottning Josefina 1864-01-08. Intendent vid Tullgaros lustslott 1870. RNO 1873-06-13. Överstekammarjunkare 1888-12-01. KNO1kl och ceremonimästare i survivans vid KMO 1890-11-24. Död 1892-06-12 i Stockholm och begraven på Forssa kyrkogård. Ägde Sofielund och Skedevi, båda i Forssa socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1855-05-17 Stäringe Gift 2:o 1883-05-16 i Stockholm med Louise Sara Antoinetta Ekman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1869-05-20 i Göteborg med kammarherren friherre Johan Axel Casimir Löwen, född 1836, död 1876), född 1849-03-15 i Domkyrkoförs, Göteborg,. SkytteGM, GMiqml 1924-03-14, ÖRKHt2kl m krigsdekoration 1924-04-00. Biogr. i Väd. Död 1934-08-16 i Forssa förs, Södermanlands län, ]], dotter av konsuln Johan Oskar Ekman och hans 1:a fru friherrinnan Lovisa Carolina von Düben. Friherrinnan Falkenberg, född Ekman, äger Sofielund och Skedevi.

Barn:

 • 1. Conrad August, född 1856. Överste. Se Tab. 17
 • 1. Emilia Augusta Constantia, född 1857-12-04 på Stäringe, död 1939-02-23 på Schedevig.
 • 1. Claes Teodor, född 1860. Sjökapten. Död 1917. Se Tab. 19.
 • 1. Henrik Axel, född 1863-06-05 på Sofielund. Lantbrukare. Död ogift 1899-07-06 vid Hauston i Afrika genom drunkning vid hajfiske.
 • 1. Melker Olof, född 1867. Försäkringsman. Se Tab. 20
 • 1. Gustaf Adolf, född 1873-09-18 på Sofielund.
 • 2. Augusta Lovisa Ulrika, född 1884-02-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1887-11-16 på Skedevi.

TAB 17

Conrad August, (son av Claes August, tab 16), född 1856-07-29 Stäringe. Volontär vid Södermanlands regemente 1873-10-25. Mogenhetsexamen i Nyköping 1877-06-07. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-19. Underlöjtnant i nämnda regemente 1878-11-15 och vid regementet 1881-12-01. Löjtnant 1886-03-05. Examen i pedagogisk och militär gymnastik 1886-06-15 samt examen i medicinsk gymnastik 1887-05-14. Föreståndare för ett sjukgymnastikinstitut i Nyköping 1888-10-01–1907. Vikarierande gymnastiklärare vid Nyköpings högre allmänna läroverk 1889-03-01–1890. Gymnastiklärare vid nämnda läroverk 1890-06-19–1907. Överbefälhavare för Nyköpings och Tuna skyttegillen 1907. Kapten vid nämnda regemente 1896-08-07. 2. lärare vid infanteriskjutskolan 1897–1901 och 1. lärare vid infanteriskjutskolan 1902–1904. RSO 1900-12-01 major vid 2. livgrenadjärregementet 1905-04-07. RVO 1905-05-15. SkytteGM 1906-06-11. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1909-01-12. Överste och chef för Norrbottens regemente 1911-05-12. KSO2kl 1914-09-30. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i Bodens truppers reserv 1916-08-04. KSO1kl 1921-06-06. Avsked ur nämnda reserv 1923-10-26. Biogr. i Väd. Död 1934-08-02 i Stockholm (Engelbr., db), begraven i Forssa socken, Södermanlands län. Gift 1889-08-21 på Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län med friherrinnan Elsa Barbro Leijonhufvud, född 1862-12-16 i Stockholm, död 1934-11-10 i Stockholm (Engelbr., db), dotter av överstelöjtnanten, friherre Sten Erik Gabriel Leijonhufvud, och friherrinnan Charlotta Maria Emma Teresia Cederström.

Barn:

 • Elly Augusta Teresia, född 1894-04-16 i Nyköping. Gift 1914-08-09 i Boden med kaptenen vid intendenturkåren Carl Gustaf Palm, född 1883-06-26 i Munktorps socken, Västmanlands län.

TAB 18

Claes Sten, (son av Conrad August, tab 17), född 1890-06-15 i Nyköpings Östra förs Friherre. Studentexamen vid Nyköpings högre allm. läroverk 1908-06-15. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1908-06-19. Korpral 1909-05-07. Distinktionskorpral 1909-09-10. Elev vid Krigsskolan 1909. Fanjunkare 1910-09-07. Utexaminerad 1910-12-19. Underlöjtnant vid livgrenadjärregementet 1910-12-31. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1916-06-02 och vid regementet s.å. juli 14. OffFrd'Acad 1925-03-07. Elev vid Krigshögskolan 1919-10-06–1921-07-20. OffFrd'Acad 1925-03-07. Kapten i regementet 1925-12-04. Kapten vid Livgrenadjärregementet 1928-01-01 och samma dag kapten och adjutant vid Östra brigaden. RSO 1931-06-06. Gift 1917-10-20 i Stockholm Nikolai förs med grevinnan Ebba Eva Albertina Stenbock född 1897-07-05 Sundby, dotter av godsägaren greve Albert Gustaf Otto Stenbock och Rose Mary Walters.

Barn:

 • Ebba Louise Margaretha Claesdotter, född 1918-12-29 i Linköping
 • Claes August Gustaf Albert Claesson, född 1920-07-23 på Sundby.

TAB 19

Claes Teodor, (son av Claes August, tab 16), född 1860-07-28 Stäringe. Friherre. Anställd i handelsflottan 1875. Styrmansexamen vid Navigationsskolan i Gävle 1879-04-30. Ångfartygsbefälhavareexamen 1889-03-15. Styrmansexamen 1889 och sjökaptensexamen 1889-05-02. 1:e styrman å ångaren "Malaga" i rederiaktiebolag Svenska Lloyd. 1.e styrman å ångf. "Ymer" 1896-05-12. Befälhavare å ångfartyget "A. Wicander" 1897-08-18 och senare å ångfartyget "H. Wicander" och "Loke", , samtliga i Wicanders rederiaktiebolag. Befälhavare å ångfartyget "Gerd" i ovannämnda rederiaktiebolag Svea 1913-01-01. Avgick på grund av sjukdom som befälhavare å "Gerd" 1917-10-14. Död 1917-11-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,. Gift 1910-05-04 i Stockholm i Ersta kapell med Hildur Amalia Andersson Almfeldt, född 1878-03-21 i nämnda stad, Clara förs., dotter av fabrikören Johan Fredrik Andersson och Amalia Bernhardina Andersson.

Barn:

 • Nils Claes Fredrik, född 1914-08-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs

TAB 20

Melcher Olof, (son av Claes August, tab 16), född 1867-07-29 Sofielund. Friherre. Elev vid Högre handelsskolan i Dresden 1886–1888. Tjänsteman i sjöförsäkringsaktiebolag Gauthiod och Ocean i Göteborg 1888–1899. Grosshandlare i Göteborg 1899–1911. Revisor i Svenska Sockerfabriksaktiebolaget 1908. Revisor i Porterbryggeriaktiebolaget D. Carnegie & C:o, Göteborg. 1908–1921. Revisor i Fastighetsaktiebolaget D. Carnegie & C:o 1908–1935. Revisor i aktiebolaget Custodia, Stockholm, 1908–1035. Chef för brandförsäkringsaktiebolag Victorias avdelningskontor i Göteborg 1911–1936. Gift 1:o 1898-05-09 i Göteborg, Kristine förs med Sigrid Röhss, född 1876-07-02 i Göteborg, Kristine förs, död i Göteborg, domk. förs, 1917-03-01, dotter av grosshandlaren Christian August Albert Röhss och Hedvig Åkerman. Gift 2:o 1922-04-06 i Stockholm med Martha von Bergen, född 1886-02-14 på Elleholms Hofgård i Elleholms socken, Blekinge län, dotter av godsägaren Johan Abraham von Bergen och Louise Hildegard Schmidt.

Barn:

 • 1. Eva Hedvig Louise, född 1903-05-17 i Göteborg Domkyrkoförs. Gift 1927-04-23 i Kristine kyrka, Göteborg Domkyrkoförs med löjtnanten vid Västgöta regemente Gunnar Alvar Wenne, född 1893-04-19 i Göteborgs Kristine förs.

TAB 21

Henrik, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), döpt 1721-03-15 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1737-01-05. Furir vid livgardet 1737. Fänrik vid Hälsinge regemente 1738-03-29. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1739-10-25. Ryttmästare i hessisk tjänst 1744-07-22. Överstelöjtnant i hessisk tjänst 1748-02-11. Vice korpral vid svenska livdrabanterna 1748-10-03. Korpral vid svenska livdrabanterna 1749-04-12. RSO 1753-04-26. Kavaljer hos prins Fredrik Adolf 1756. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1762-06-28 och vid Östgöta kavalleriregemente 1762-08-23. Överste i armén 1770-02-27. Genom byte transporterad till norra skånska kavalleriregementet 1774-07-20. Avsked 1774-08-11. Död 1777-02-09 i Linköping. Han bevistade såsom adjutant hos prins Fredrik af Hessen fälttågen i Brabant och Hessen, Gift 1762-12-09 i Stockholm med hovfröken, grevinnan Fredrika Eleonora Stenbock, född 1741-07-31, död 1820-05-10 i Norrköping, dotter av lagmannen, greve Gustaf Leonard Stenbock, och grevinnan Fredrika Eleonora Hörn af Ekebyholm, nr 53.

Barn:

 • Beata Fredrika, född 1764-12-23, död 1797-05-17 på Näs i Östra Stenby socken, Östergötlands län. Gift 1791-06-14 Skenäs med löjtnanten, friherre Johan Ludvig Fleming af Liebelitz, i hans 1:a gifte, född 1766, död 1852.
 • Lovisa Carolina, född 1770-11-21, död 1776-10-26 på överstebostället Tuna i Rystads socken, Östergötlands län.

TAB 22

Carl Magnus, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), född 1729-12-27. Student i Uppsala 1742-11-05. Volontär vid livgardet 1745. Rustmästare 1746 och sergeant vid livgardet 1748. Fänrik vid östgöta infanteriregemente 1749-02-14. Stabsryttmästare vid gula husarregementet 1758-04-29. Genom byte ryttmästare vid adelsfaneregementet 1761-11-10. Regementskvartermästare vid adelsfaneregementet 1764-05-08. RSO 1767-11-23. Genom byte kapten vid Bohusläns dragonregemente 1769-09-19. Avsked 1770-01-26. Död 1774-09-14 på Frideborg vid Mariestad. Gift 1759-05-27 Hälla med Maria Antoinetta Hildebrand i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776-12-22 Djursnäs, med kaptenen Carl Adolf von Hartmansdorff, från vilken hon blev skild, född 1741, död 1798), född 1739-06-09, död 1812-12-11 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Henrik Jakob Hildebrand, och hans 1:a fru, grevinnan Sofia Lovisa Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Beata Sofia, född 1762-06-02 Ristomta, död ung.
 • Gabriel, född 1770-03-21 och död 1770-03-22 på Bredsättra i Bro socken, Stockholms län.
 • Henrik Magnus, född 1773-08-06. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1795-11-10. Död barnlös 1823-04-30 i Stockholm. Gift i Stockholm 1810-11-02 med Lovisa Catharina von Heijne i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1795-11-04 i Stockholm med majoren Johan Georg Ehrenmalm, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1808), född 1774-12-18 Rökulla, död 1832-12-23, dotter av ryttmästaren Georg Fredrik von Heijne, och Margareta Charlotta Rääf i Småland.

TAB 23

Melker, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, tab 1), till Säckestad i Trästena socken och Tjos i Hassle socken, båda i Skaraborgs län. Född 1730-11-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1742-11-05. Volontär vid Västmanlands regemente 1748-11-12. Fänrik vid Spens' värvade regemente 1749-02-28. Adjutant vid Spens' värvade regemente 1750-07-23. Löjtnant 1750-07-17. Genom byte transporterad till Skaraborgs regemente 1755-10-04. Placerad på östgöta infanteriregemente 1757-12-00. Löjtnant vid husarregementet 1758-02-03. Ryttmästare vid husarregementet 1758-04-24. Major 1762-06-23. Avsked 1766-02-28. RSO 1767-11-23. Död 1819-02-23 på Tåtorp vid Mariestad. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1761-05-15 med Maria Margareta Christina von Ysedom, född 1738, död 1772-12-30 på Tjos, dotter av pommerska lantrådet von Ysedom. Gift 2:o 1774-03-18 Sparresäter med friherrinnan Anna Magdalena Fleetwood, född 1750-01-22 Lundby, död 1811-02-04 Ebbetorp, dotter av majoren, friherre Gustaf Adolf Fleetwood, och hans 2:a fru, Mätta Reenstierna.

Barn:

 • 1. Beata Maria, född 1762-08-02 i Anklam i Pommern, död 1829-04-02. Gift 1797-05-26 på Ebbetorp med löjtnanten Gustaf Ulrik Karlström, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1819.
 • 1. Carl Gabriel, född 1763. Kapten. Död 1836. Se Tab. 24
 • 1. Vilhelmina Ulrika, född 1765-09-28 och död 1765-11-12 på Tjos.
 • 1. Conrad, född 1770-12-10 och död 1771-11-11 på Tjos.
 • 2. Gustava Margareta, född 1775-01-27 på Tjos, död 1841-08-07 Fiholm. Gift 1798-11-29 i Västerås med generallöjtnanten, greve Carl Ulrik Ridderstolpe, född 1773, död 1846.
 • 2. Melker, född 1776. Ryttmästare. Död 1865. Se Tab. 30
 • 2. Ulrik, född 1777. Löjtnant. Död 1849. Se Tab. 31
 • 2. Anna Charlotta, född 1778-10-29 på Säckestad, död 1815-12-08 på Ebbetorp. Gift 1798-04-21 på Ebbetorp med majoren Alef Herman Anrep, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1778, död 1808.
 • 2. Charlotta Fredrika (Märta), född 1779-12-18 på Säckestad, död 1874-06-10 i Varberg och där begraven. Gift 1811-12-26 på Ebbetorp med majoren friherre Axel Leijonhufvud, född 1756, död 1816.
 • 2. Conrad, född 1781. Godsägare. Död 1860. Se Tab. 35
 • 2. Gustaf Adolf, född 1783-12-28 på Tjos. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Stabsfänrik vid Västmanlands regemente 1800-04-21. Utexaminerad från Karlberg (Hc.) 1800-09-29. Fänrik vid Västmanlands regemente 1801-01-31. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1808-03-01, död ogift 1809-04-07 i Stockholm.
 • 2. Ottiliana Eleonora, född 1789-10-19, död 1793-08-21 på Tjos.

TAB 24

Carl Gabriel, (son av Melker, tab 23), född 1763-08-15. Page 1777-03-12. Fänrik vid Västgötadals regemente 1780-05-04. Löjtnant vid adelsfaneregemente död 1785-07-19 (1785-08-03). Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1788-06-10. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1789-07-22. Genom byte kapten vid Västgötadals regemente 1791-04-24. Avsked 1793-03-04. Död 1836-04-22 i Södertälje. Han bevistade kriget emot Ryssland såsom stabsadjutant hos generalen, friherre von Platen. Gift 1:o 1791-05-05 Ryholm med grevinnan Eva Christina Lagerberg, född 1763-02-18 på Marieholm, död 1804-03-17, dotter av landshövdingen, greve Adam Otto Lagerberg, och friherrinnan Beata Sparre. Gift 2:o 1806-03-18 Börstorp med sin kusins dotter, grevinnan Ulrika Anna Spens, född 1780-09-28, död 1833-11-11, dotter av kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, och hans 1:a fru, friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki.

Barn:

 • 1. Melker Otto, född 1792-06-20 Gäddenäs. Levde utan tjänst. Död ogift 1857-02-09 Jordanstorp
 • 1. Carl Gustaf, född 1793-07-30 på Gäddenäs, död på Gäddenäs 1793-11-07.
 • 1. Maria Christina, född 1794-11-29, död ogift 1836-06-25 i Stockholm.
 • 1. Carl Ulrik, född 1796. Löjtnant. Död 1853. Se Tab. 25
 • 1. Fredrik Magnus, född 1797-03-02, död 1797-11-05 på Södra Oset i Ransbergs socken, Skaraborgs län.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1799-02-07, död 1863-02-07. Gift 1815-02-07 i Mariestad med överstelöjtnanten Axel Ferdinand Reutercrona, född 1782, död 1833.
 • 1. Fredrika Ulrika, född 1800-04-27 på Södra Oset, död 1869-01-27 i Mariestad. Gift 1832-11-24 på Södra Oset med kammarjunkaren Knut August Ekenstierna, född 1804, död 1843.
 • 1. Eva Dorotea, född 1802-02-06 och död 1802-05-06 på Södra Oset.
 • 2. Carolina Ulrika Lovisa, född 1809-08-03, död 1812-10-22 i Mariestad.
 • 2. Carl Gabriel, född 1810-08-06 (?), död ogift 1836 Åby
 • 2. August Gabriel, född 1811-08-06 i Hassle socken. Fanjunkare vid Svea livgarde 1829-02-09. Fänrik vid Svea livgarde 1829-12-12. Fänrik vid Västmanlands regemente 1834-03-08. 2. löjtnant vid Västmanlands regemente 1835-01-31. Död 1839-10-01, drunknade, och begraven 1839-10-15 i Stockholm.
 • 2. Henrik Magnus, född (1813-03-25?), död 1823-04-30 i Maria förs, Stockholm.
 • 2. Henrik Magnus, född 1815. Kapten. Död 1875. Se Tab. 27
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1816-08-10 i Stockholm. Fanjunkare vid Svea livgarde 1833-09-06. Avsked 1834-12-27. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1835-01-17. Avsked 1836-06-23. Drunknade ung.

TAB 25

Carl Ulrik, (son av Carl Gabriel, tab 24), född 1796-02-17. Kornett vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 1812-03-03. Löjtnant vid livregementets husarkår 1815-09-05. Avsked 1817-06-17. Död 1853-11-21 i Uppsala. Gift 1832-03-01 med Brita Christina Moselius, född 1799-01-22, död 1850-11-16 i Uppsala, dotter av borgaren i Örebro Erik Moselius och Anna Hedström.

Barn:

 • Carl Frans Josef, född 1826. Kofferdikapten. Död 1873. Se Tab. 26.
 • Axel Gabriel, född 1832-08-27. Se Biografica. Död 1852 under sjöresa till följd av fall från masten å ett fartyg.
 • Anna Sofia Christina, född 1834-03-14 Åby, död ogift 1912-12-15 i Stockholm, Oscars,.
 • Erika Charlotta Teodolinda, född 1836-10-04 på Åby, död 1917-05-15 i Stockholm (Brännk.). Gift 1863-12-02 i Stockholm med sjökaptenen och befälhavaren på ångfartyget Nordstjernan Gustaf Anton Martinell, född 1832-04-22 i Ystad, död 1890-10-26 i Stockholm.

TAB 26

Carl Frans Josef, (son av Carl Ulrik, tab 25), född 1826-04-28 Bädarö. Kadett vid Karlberg 1841-12-01. Avgången från Karlberg 1843-10-01. Kofferdikapten. Död 1873-01-19 i Falmouth i England. Gift 1:o 1854-12-29 i Ystad med Cecilia Maria Josefina Steinman, född 1830-08-21, död i Antwerpen, dotter av skräddarmästaren A. Steinman och Anna Elisabet Holmström. Gift 2:o 1860-05-02 i Stockholm med Alfhild Augusta Schröder, född 1830-06-10 i Uppsala, död 1900-10-14, Torsfall, dotter av professorn Erik August Schröder och hans 1:a fru Margareta Charlotta Eichhorn.

Barn:

 • 2. Anna Alfhild Batavia, född 1861-03-03 i Batavia, död 1863-07-20 i Gävle.
 • 2. Gerda, född 1865-06-19 i Strängnäs, död 1940-11-18 i Västervik. Gift 1:o 1888-06-30 i Gladhammars kyrka, Kalmar län, med godsägaren Carl Valfrid Augustini, född 1865-05-01 Hjortstad, död 1902-07-03 på Torsfall. Gift 2:o 1904-09-11 i Västervik med rektorn vid Nässjö samskola, teol. kand. Johan Filip Johansson Carlström, född 1874-03-15 i Lundo i Finland, död 1920-02-02 i Nässjö.

TAB 27

Henrik Magnus, (son av Carl Gabriel, tab 24), född 1815-07-25. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1832-06-18. Fänrik vid Västmanlands regemente 1833-08-17. Löjtnant 1835-06-30. Kapten 1850-05-22. RSO 1862-01-28. Major 1862-07-09. Överstelöjtnant och sekundchef vid livregementets grenadjärkår 1865-01-28. RNS:tOO 1867-11-01. Överste i armén 1869-07-30. Död 1875-01-31 av slag strax utanför Västerås. Gift 1:o 1850-12-15 på Jäders bruk i Arboga landsförs med sin halvkusins dotter Hedvig Charlotta von Post, född 1822-05-26 Nybyholm, död 1865-01-30 i Västerås, dotter av majoren Carl Axel Rangel, adlad och adopterad von Post, och hans 2:a fru, friherrinnan Lovisa Magdalena Ulrika Ridderstolpe. Gift 2:o 1866-07-09 i Stockholm med Charlotta Eleonora Silfverstolpe, född 1836-03-20 i Stockholm, död i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, ]] 1911-07-09, dotter av statsrådet Fredrik Otto Silfverstolpe, och Maria Lovisa Petersson.

Barn:

 • 1. Anna Lovisa Charlotta Gustava, född 1851-09-25 Norrål. Oldfru på Strömsholms slott. Död ogift 1915-05-10 i Stockholm (Kolbäcks förs, Västmanlands län, db).
 • 1. Carl Henrik Melker, född 1853-09-02 och död 1854-03-05 på Norrål.
 • 2. Conrad Fredrik, född 1867-10-20 i Västerås, död 1868-05-16 i Stockholm.
 • 2. Melker Henrik Fredrik, född 1869. Major. Se Tab. 28
 • 2. Charlotta Lovisa Ulrika (Lotten), född 1870-08-12 i Västerås. Stiftsjungfru.
 • 2. Melker Otto, född 1872. Torvingenjör. Se Tab. 29
 • 2. Carl Henrik, född 1874-09-19 i Västerås, död 1883-08-10 Kurö

TAB 28

Melker Henrik Fredrik, (son av Henrik Magnus, tab 27), född 1869-03-26 i Västerås. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-12-14. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1889-01-24. Sergeant vid livregementets grenadjärkår 1890-06-25. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1891-11-13. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1894-09-20–1896-07-12. RPrRÖO4kl 1895-07-00. Löjtnant vid Göta livgarde 1897-03-05. Genomgick gymnastiklärarekursen vid gymnastiska centralinstitutet 1897–1899-05-25. 2. lärare vid infanteriskjutskolan 1900 samt 1903–1905. LÖS 1902-10-08. Kungl Maj:ts ombud i Stockholms läns skytteförbund 1903-10-03–1909-02-12. Avsked från beställning på stat 1906-05-11. Kapten i regementet 1906-07-16. Återinträdde på stat 1907-05-10. Kapten vid regementet 1907-10-04. RFrHL 1908-07-27. RSO 1912-06-06. Major i armén 1915-05-28. RVO 1915-06-06. Major vid Göta livgarde 1915-08-02. RDDO 1917-11-29 kommenderad med en bataljon av regementet till Åland 1918-02-23–1918-05-02. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1924-03-28. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Strand Hotell i Stockholm och efter avskedet revisor i flera bolag. Gift 1:o 1894-04-17 i Stockholm med Julia Maria Svedelius, född 1864-04-10 i Gräve socken, Örebro län. Död 1897-11-01 i Stockholm. Dotter av landshövdingen Axel Gabriel Johan Svedelius och Julia Matilda Afzelius. Gift 2:o 1899-09-14 i Stockholm med Anna Matilda Lindgren, född 1869-04-12 i nämnda stad. Död 1918-11-15 i Kungl Göta livg förs, Stockholm. Dotter av översten i väg- och vattenbyggnadskåren Axel Malkolm Lindgren och Carin Gustava Wikblad. Gift 3:o 1922-06-03 i Lidingö kyrka, Stockholms län med Hedvig Emilie Elisabet Westman, född 1889-11-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Författare. Dotter av justitierådet Ernst Axel Westman och Anna Charlotta Hedvig Eugenia Schröderheim B.

Barn:

 • 1. En dödfödd dotter 1895 i Stockholm.
 • 1. En dödfödd dotter 1897-10-29 i Stockholm.
 • 2. Didrik Axel Henrik, född 1901-01-06 Stockholm, liksom syskonen. Tjänsteman i Mälarbanken 1923. Handlande i Stockholm under firma D. Falkenberg 1926-01-09.
 • 2. Elsa Maria, född 1903-03-04. Stiftsjungfru. Avgångsexamen från högre slöjdseminarium 1924-05-31. Sömnadslärarinna i Engelbrekts husmodersskola i Stockholm 1924-08-01.
 • 2. Ingrid Charlotta Catharina, född 1905-09-28. Stiftsjungfru. Död 1908-06-03 i Stockholm, K. Göta livg. förs, genom olyckshändelse.
 • 2. Anna, född 1907-11-12 i Göta Livgardes förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1932-05-06 i Hedvig Eleonora, Stockholm med stadsläkaren i Vimmerby, Olof Teodor Hellström, i hans 3:e gifte (gift 1:o 1921-12-06 med Carola Margareta Birgitta Cedermalm, från vilken han 1925-11-02 blev skild, född 1901-01-28 i Göteborg. Gift 2:o 1927-09-29 med Greta Karin Matilda Söderström, född 1905-10-20 i Kastlösa socken, Kalmar län. Död 1929-03-10 i Vimmerby. Gift 4:o 1935-09-08 med Torborg Maria Eva Gustava Franzén, född 1907-03-31 i Linsells socken, Jämtlands län), från vilken hon blev skild 1935-07-01, född 1886-09-02 i Attmars socken, Västernorrlands län. Gift 2:o 1941-06-16 med sin kusin, majoren Johan Eric Malcolm Lindgren i hans 2:a gifte, född 1905-05-15.
 • 2. Conrad Erik Melker, född 1909-05-18.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1913-04-26 i K. Göta livg. förs,. Stiftsjungfru. Död 1940-02-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.

TAB 29

Melcher Otto, (son av Henrik Magnus, tab 27), född 1872-01-02 i Västerås, Domkyrkoförs Friherre. Elev vid Tekniska högskolan 1890–1891. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1891-01-11. Utexaminerad 1893-10-21. Genomgick kurs vid Stockholms läns hushållningssällskaps frökontrollanstalt 1893. Bokhållare och 2:e lärare vid Tomta lantbruksskola 1894-02-01–1894-10-31. Jordbruksarrendator 1894-11-01–1907-03-14. Verkställande direktör för Ängsösunds mejeriförening 1898–1902. Arrenderade Kurö i Teda socken, Uppsala län och Säby i Björksta socken, Västmanlands län 1894–1902 samt Kärn och Högholm i Ängsö socken, Västmanlands län 1897–1907. Vice ordförande i kommunalnämnden i Teda socken, Uppsala län 1898–1901 och nämndeman i Teda socken 1899–1902. Genomgick torvskolan i Emmaljunga 1903. Statens torvbiträde 1903-07-10 till 1904-04-30. Statens torvassistent 1904-05-01–1914-12-31. Sekreterare i torvmaskinprovningsnämnden 1906 och 1910. Statens torvingenjör 1915-01-01. Död 1928-07-15 i Rytterns förs, Västmanlands län och begraven i Västerås. Gift 1899-06-15 i Stockholm, Clara förs med Ellen Sofia Spilhammar, född 1872-04-23 i i Stockholm, Jacobs förs, dotter av redaktören, fil. doktor Johan Reinhold Spilhammar och Emma Sofia Küsel.

Barn:

 • Märtha Sofia Charlotta, född 1900-07-31 Kurö. Stiftsjungfru. Gift 1925-12-13 i Gustaf-Vasakyrkan i Stockholm d:o med notarien i järnvägsstyrelsen Hugo Otto Teodor Engström, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1914-04-04 med Ellen Viktoria Bonnevier, född 1887-02-14, död 1922-08-13 i Stockholm, Matteus förs), från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1941-10-14, född 1887-04-02.
 • Henrik Reinhold Melker, född 1901-11-02 på Kurö i Teda förs, Uppsala län. Reservofficersexamen 1924-05-00. Fänrik i livregementets grenadjärregementes reserv 1924-12-31. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1925-11-01.
 • Eva Maria, född 1903-12-14 Kurö (Ängsö förs, Västmanlands län) . Stiftsjungfru. Sjuksköterskeelev vid Sabbatsberg 1925-03-01. Gift 1927-04-26 i Köpenhamn, Gustafs förs med köpmannen Knut Johan Henrik Hede, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1919-04-12 med Elsa Karolina Elisabet Corin, född 1897-05-28 från vilken han blev skild 1927-03-14), född 1891-08-08 i Skövde förs.
 • Sigrid Margareta, född 1905-05-23 Kärn. Stiftsjungfru. Gift 1929-01-27 i Västerås, Domkyrkoförs, med läraren Otto Hugo Landström, född 1894-12-12.
 • Nils Melcher Otto, född 1912-06-23 i Strängnäs, Domkyrkoförs,

TAB 30

Melker, (son av Melker, tab 23), född 1776-03-24 Tjos. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1786. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1789. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1790-05-08. Löjtnant 1798-09-10. Löjtnant och stallmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1799-05-19. Ryttmästare i armén 1802-07-30. Avsked 1807-11-09. Död 1865-03-06. Gift 1802-12-29 Marielund med friherrinnan Christina Maria Petronella Raab, född 1785-07-30 i Karlskrona, död 1809-11-18 Guttorp, dotter av landshövdingen, friherre Claes Jakob Raab, och hans 1:a fru Ebba Gustava Lilliehorn A.

Barn:

 • Anna Margareta Gustava, född 1804-04-22 på Guttorp. Stiftsjungfru. Död 1890-05-16 i Borgholm. Gift 1826-07-09 på Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län med kontraktsprosten över Ölands norra kontrakt, kyrkoherden i Köpings förs, LNO Abraham Lindvall, född 1796-01-22 på komministerbostället Vångerslätt i Åby socken, Kalmar län, död 1878-06-18 Köpings prästgård, Kalmar län.
 • Maria Fredrika, född 1806-08-23 på Guttorp. Stiftsjungfru. Död 1887-03-29 i Vimmerby. Gift 1821-12-27 på Ekerum på Öland med överstelöjtnanten Axel Fredrik von Arbin, född 1773, död 1833.

TAB 31

Ulrik, (son av Melker, tab 23), född 1777-06-24 i Ekby socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Västgötadals regemente 1790-06-06. Stabsfänrik vid Skaraborgs regemente 1795-08-23. Stabslöjtnant vid Västgötadals regemente 1802-05-06. Avsked 1808-02-25. Död 1849-08-21 Gunnarstorp. Han bevistade kriget i Pommern 1806 och 1807. Gift 1806-07-10 i Varberg med Jeanette Johanna Susanna Liedberg, född 1785-11-05 i nämnda stad, död 1865-06-02 i Källna förs, Kristianstads län, dotter av kommerserådet Peter Gerhard Liedberg och Brita Märta Lagerbom.

Barn:

 • Melker Gerard Ulrik, född 1807-04-20, död 1809-06-11.
 • Martin Adolf, född 1808. Kapten. Död 1889. Se Tab. 32.
 • Anna Matilda Gustava, född 1809-10-11 i Varberg, död 1874-03-24 på Stora Mölla i Östra Ljungby socken, Kristianstads län. Gift 1835-01-15 Öströö med kaptenen Carl Ludvig Rosentwist, född 1805, död 1878.
 • Harald Miles, född 1811-12-07 Kvarngården. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1826-09-09. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1828-01-23. Död 1831-06-07 i Lund.
 • Gerard Knut Alfred, född 1819. Konsul. Död 1873. Se Tab. 33

TAB 32

Martin Adolf, (son av Ulrik, tab 31), född 1808-11-08 i Varberg. Sergeant vid Södermanlands regemente 1824-10-02. Fanjunkare vid Södermanlands regemente 1824-10-31. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1827-08-29. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1834-12-13. Kapten 1848-03-14. RSO 1850-06-26. Avsked 1856-09-17. Död 1889-01-09 Yllesta. Ägde Bolunda i nämnda socken. Gift 1839-07-04 Källunda med Eva Brita Fredrika Skjöldebrand, född 1815-11-28 Rensta, död 1890-04-01 på Yllesta, dotter av kabinettskammarherren Carl Erik Skjöldebrand, och Fredrika Christina Ridderborg.

Barn:

 • Johanna Charlotta Fredrika (Jeanette), född 1840-05-06 Kvissberg Östergötlands län, död 1913-06-06 i Stockholm, Oscars förs,. Gift 1862-08-09 Vikhus med bruksägaren Fabian Tersmeden B, född 1833, död 1877.
 • Elisabet Martina, född 1842-04-10 på Österskog i Ekebyborna socken, Östergötlands län, död 1846-02-02.
 • Matilda Vilhelmina Gabriella (Mimmi), född 1843-07-25 på Österskog, död 1874-04-27 i Hånger socken, Jönköpings län. Gift 1868-09-01 Väst-Sura med överstelöjtnanten, friherre Henrik Salomon Georg Lilliecreutz, född 1844, död 1918.
 • Eva Hildur Ulrika, född 1847-10-08 Giresta, död 1908-03-03 i Kotka. Gift 1871-07-04 på Väst-Sura med generallöjtnanten i rysk tjänst mm Emil Vilhelm Mattias Calonius, född 1840-07-08 i Helsingfors, död i Helsingfors 1906-09-13.
 • Helga Gustava Adolfina, född 1850-05-10 på Giresta, död 1889-02-19 i Visby. Gift 1876-02-26 på Bolunda med förste provinsialläkaren, KVO2kl, RNO, med. lic. Ernst Vilhelm Björkman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1890-11-05 med den 1:a fruns systerdotter Märta Tersmeden, född 1865-08-08 vid Ströms bruk i Harmångers socken, Gävleborgs län, dotter av bruksägaren Fabian Tersmeden B, och Johanna Charlotta Fredrika Falkenberg af Trystorp), född 1845-08-10 i Roslagsbro socken, Stockholms län, död 1935-10-26 i Västerås domk.förs, ]] (enl. Adelsk.).

TAB 33

Gerard Knut Alfred, (son av Ulrik, tab 31), född 1819-05-29 Kvarngården. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1834-06-30. Student i Lund 1835-06-16. Bataljonsadjutant 1837-06-20. Officersexamen 1838-02-26. Avsked 1838-05-03. Fanjunkare vid Västgötadals regemente 1838-05-22. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1839-02-21. Transporterad till dalregementet 1839-05-11. Avsked 1841-05-05. Överflyttade till Quebec i brittiska nordamerika och blev handlande och skeppsklarerare i Quebec. Svensk-norsk konsul i Quebec 1855-05-04. RNS:tOO 1863-09-26. RVO 1869-01-28. Död 1873-02-28 i Quebec. Gift 1845 med Elisabet Kimball, född 1814 i New York, död 1877-06-29 genom olyckshändelse.

Barn:

 • Charles Fredrik Adolphus, född 1843-10-21 i New York, USA, död 1844-06-08 i New York, USA.
 • Jeanette Sofia (Nettie), född 1845-08-18 i New York, USA, död 1922-08-28 i London, England. Gift 1869 i Quebec, Kanada med majoren vid 78. skotska högländareregementet, malteserriddaren Colin Mackenzie, död 1890.
 • Mary, född 1847-01-14, död 1892-10-08 i Quebec, Kanada. Gift 1872-07-15 med Charles Anton Pentland i hans 1:a gifte (gift 2:a med systern Delia), född 18? maj 29, död 1925-08-19 i Quebec, Kanada. Kronjurist.
 • Delia Elisabet, född 1849-05-09 (1852 enl. AK). Gift 1905 med kronjuristen Charles Anton Pentland, född 18? maj 29 i hans 2:a gifte (gift 1:a med systern Mary), död 1925-08-19 i Quebec, Kanada.
 • Fredrik Andreas, född 1851. Vice konsul. Död 1905. Se Tab. 34.
 • Anna Amelie, född 1853-05-08, död 1853-09-02 och begraven i Quebec, Kanada.
 • Eva Matilda, född 1856-04-13 i Quebec, Kanada, död 1931-08-01 i Quebec, Kanada. Gift 1874-05-30 i St James church, Crogden Surey, England med Ernest William Benzon, född 1847-02-07 i Quebec, Kanada.
 • William Fleetwood, född 1858-01-04 i Quebec, Kanada, död 1909-08-04 i Brooklyn, New York, USA.

TAB 34

Fredrik Andreas, (son av Gerard Knut Alfred, tab 33), född 1851-03-23 i New York. Svensk-norsk vice konsul i Quebec i brittiska Nordamerika 1874–1881. Död i Quebec 1905-06-13. Gift 1893-10-28 i Quebec med Helen Dean, född 1861-11-14 i Quebec, död 1935-11-04, dotter av bankiren James Dean och Annie Coffin.

Barn:

 • Gerhard Dean, född 1894-10-16 i Enploit, Botwoodville, Newfoundland. Friherre. Anställd vid 1171 regementet i Quebec 1915. Deltog i världskriget från 1915 vid Royal Air force med löjtnants rang. Sårad och fången 1918-03. Transport till Royal Flying Corps, England, s.å. Agent i Chicago för pappersmassefirman Prier Br. & C:o 1920. Löjtnant vid 7. kanadensiska artilleriregementet.
 • Carl Fredrik, född 1897-02-04 i Enploit, Botwoodville, Newfoundland. Friherre. Deltog åren 1914–1918 i världskriget som infanterilöjtnant och vid Royal Flying Corps. Kapten i Imperial Air force 1918. Utmärkelsetecknet Flying Cross med band 1918. Fondmäklare hos Anglo Canadian Leather Company, Quebec 1918. Kapten vid 7:e kanadensiska artilleriregementet. Gift 1933-12-03 i S:t John i New Brunswich, Kanada med Margot Roy, född 1909-07-26 i Edmonton, Kanada, dotter av canadensiske ministern i Paris Philippe Roy och Helene Yong.
 • Dagmar Evelyn, född 1899-04-29 i Enploit, Botwoodville, Newfoundland. Anställd vid Price Brothers & Co Ltd i Quebec.
 • Helen Dean, född 1900-12-08 i Enploit, Botwoodville, Newfoundland. Gift 1922-09-27 i Katedralen i Quebec med virkeshandlanden i Portland, Maine, Nordamerika, Norman Brown, född 1892-09-10 i Berlin, NH, USA.
 • Hedda Isabel Fleetwood, född 1902-10-30 i Enploit, Botwoodville, Newfoundland.

TAB 35

Conrad, (son av Melker, tab 23), född 1781-02-07 Säckestad. Var en tid korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Levde sedan utan tjänst på sin egendom. Död 1860-07-03 på sin egendom Margreteholm i Sandhems socken, Skaraborgs län. Gift i Sandhems socken 1810-12-26 med Mariana Eleonora (Mona) Flach, född 1792-04-22 på Ettaks kungsgård i Velinge socken, Skaraborgs län, död 1866-05-05 på Margreteholm, dotter av löjtnanten Carl Fredrik Flach, och Ulrika Laurentia Gyllenhaal.

Barn:

 • Bernhardina Eufrosyne (Adine), född 1812-12-26 på Margreteholm, död ogift 1914-03-16 i Jönköpings östra,.
 • Mariana Estella (Nana), född 1814-06-30 på Storkebäck i Ova socken, Skaraborgs län, död 1871-05-19 på Klev i Dagsås socken, Hallands län. Gift 1837-01-02 på Margreteholm med löjtnanten Carl Gerhard Muhl, född 1805, död 1873.
 • Conradina Sofia Eleonora, född 1816.
 • Augusta Charlotta Fredrika, född 1818, död 1819-04-15 på Margreteholm, 1 år och 3 mån. gammal, och begraven 1819-04-18.
 • Vilhelmina Elisabet (Mina), född 1819-05-10 på Margreteholm, död ogift 1889-01-01 i Jönköping.
 • Emma Matilda Constantia Carolina, född 1821-05-21 på Margreteholm, död 1904-08-31 i Jönköping. Gift 1857-10-19 på Margreteholm med förste lantmätaren i Hallands län, RVO Jakob Samuel Wallmark i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Maria Edlund), född 1807-08-07 i Varberg, död 1876-11-25 i Halmstad.
 • Lars Herman, född 1823-05-28 på Margreteholm. Lantbrukare. Död på Margreteholm 1861-02-04.
 • Hedvig, född 1825-01-16 och död 1825-04-11 på Margreteholm.
 • Hedvig Octavia (Hedda), född 1826-09-08 på Margreteholm, död 1915-04-22 i Söderköping,. Gift 1853-06-26 på Margreteholm med ryttmästaren i armén, regementsstallmästaren, RSO mm Fredrik Julius Frick i hans 2:a gifte (gift 1:o 1842-10-23 med Andrietta Carolina Jakobina Krook, född 1821-07-13 i Stora Harrie socken, Malmöhus län, död 1852, dotter av ekonomidirektören Nils Krook och hans 3:e hustru Catharina Beata Kjellman), född 1815-11-01 Eskilstorp, död 1908-03-06 Venneberga
 • Ingeborg Eleonora, född 1828-12-08 och död 1834-01-18 på Margreteholm.
 • Conrad Carl Melker, född 1830-10-27 och död 1834-01-14 på Margreteholm.
 • Carl Samuel Filip, född 1834. Lantbrukare. Död 1894. Se Tab. 36.

TAB 36

Carl Samuel Filip, (son av Conrad, tab 35), född 1834-04-03 Margreteholm. Lantbrukare i Nordamerika. Död 1894-01-00 i Ontario. Gift 1869-12-05 i Köpenhamn med Georgia Caroline Cecilie Gegner, född 1849-10-10 i Stubbekjöbing på Falster.

Barn:

 • Conrad Gegner, född 1871-07-15 i Valinge socken, Hallands län. Se Tab. 36 A.

TAB 36A

Conrad Gegner, (son av Carl Samuel Filip, tab 36), född 1871-07-13 i Valinge socken, Hallands län, döpt 1871-08-02 å Olofstorp. Utvandrade till Nordamerika 1886 med föräldrarna. Gift 1895-08-29 i Detroit MI, USA med Nora Gibson, född 1871-01-16 i Kanada.

Barn:

 • Carl Edward, född 1896-11-25 i Windsor, Kanada, död 1922 i en olycka i Chicago. Gift i Chicago, Cook County med Louise Ryan.
 • George Philip Samuel, född 1900-05-26 i Windsor, Ont., Kanada. Barberare.
 • Philip

TAB 37

Johan Patrik Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Carl Johan Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 5), född 1745-03-10 på Ås Norrgård i Ås socken, Jönköpings län. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Hovjunkare 1769-12-21. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Död 1798-04-06 Hultaby. Gift 1773-11-05 Änganäs med Hedvig Ulrika Silfversparre, född 1748-07-02, död 1848-07-05, 100 år och 3 dagar, på Mjöshult i Kråksmåla socken, Kalmar län, dotter av översten Erik Gustaf Silfversparre, och hans 1:a fru Hedvig Christina Planting-Bergloo.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1774-07-27 och död 1776-01-20 på Hultaby.
 • Hedvig Sofia, född 1775-09-18 på Hultaby, död 1817-01-04 Hulta. Gift 1800-10-07 Samseryd med lantmäteridirektören Magnus Justus Ek i hans 1:a gifte (gift 2:o 1824-07-22 med Ulrika Eleonora Gyllenskepp, född 1780-03-26 i Fridlevstads socken, Blekinge län, död 1866-05-17 i Karlskrona, dotter av kontraktsprosten Vilhelm Magnus Gyllenskepp, och Engel Sofia Sundin), född 1764-07-09 på Norrgården Karleby i Leksbergs socken, Skaraborgs län, död 1849-01-09 på Hulta [El].
 • Jacquette Magdalena, född 1776-11-29 på Hultaby, död 1865-01-07 i Stockholm. Gift 1811-04-14 Skalunda med överstelöjtnanten, RSO Adolf Emanuel Levin, från vilken hon 1813-09-07 blev skild, i hans 3:e gifte (gift 1:o 1792 med Lovisa Sofia Krook. Gift 2:o 1800-06-05 i Norrköping med friherrinnan Fredrika Christina Pfeiff, född 1780-05-03, död 1806-01-07 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, friherre Fredrik Pfeiff, och friherrinnan Eva Christina Mareks von Würtemberg, nr 263), född 1758-11-20, död 1819.
 • Melker Gustaf Georg, född 1778-04-11 på Hultaby. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1781-06-11. Sergeant vid Kalmar regemente 1791-02-21. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1802-09-22. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1808-05-20. Död ogift 1817-03-21 i Lund.
 • Catharina Charlotta, född 1779-08-13 på Hultaby, död 1849-06-30 i Alseda socken. Gift 1:o med löjtnanten N. N. Gift 2:o med vice korpralen N. N. Fors i Hamneda socken, Kronobergs län. Gift 3:o 1810-04-23 Börjatorp
 • Maria Vilhelmina, född 1781-05-12 på Hultaby, död 1847. Gift med kommissionslantmätaren i Jönköpings län Erik Gustaf Hall, född 1773 i Acklinga socken, Skaraborgs län, död 1845 i Kalmar [El].
 • Carl Henrik, född 1783-07-15 på Hultaby. Volontär vid Smålands lätta dragonregemente 1800-04-11. Korpral vid Smålands lätta dragonregemente 1801-07-01. Fänrik vid livregementsbrigadens grenadjärbataljon 1805-02-09. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1810-12-18. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1812-09-01. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1819-02-16. Avsked ur krigstjänsten 1838-08-10. Död barnlös 1866-11-25 i Kalmar. Gift 1:o 1819-02-28 i Havdhems prästgård på Gotland med Karin Lutteman, född 1769, död 1825-08-17, dotter av kyrkoherden i Eskelhems och Tofta förss pastorat av Visby stift Carl Nilsson Lutteman och Maria Bahr. Gift 2:o 1826-08-24 i Ejsta prästgård på Gotland med Elisabet Kolmodin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1815-12-26 i Ejsta prästgård med landssekreteraren i Visby, vice häradshövdingen Jakob Engeström, född 1777-06-16 i Mjellby prästgård, Blekinge län, död 1821-02-13 på Lilla Veda i Follingbo socken på Gotland) (Ås.), född 1786-03-16 på Stjärnarve i Ejsta socken (Ås.), död i Ejsta socken 1854-06-11, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Ejsta och Sproge församhs pastorat av Visby stift Gustaf Kolmodin och Christina Elisabet Malmsten.
 • Johanna Christina Ulrika, född 1785-10-28 på Hultaby, död ogift 1820-09-16 på Hulta.
 • Patrik Gabriel, född 1787. Lantbrukare. Död 1866. Se Tab. 38.
 • Ebba Lovisa, född 1789-12-29 på Hultaby, död 1881-01-19 Flathult Gift 1835-07-02 med kaptenen i armén, löjtnanten vid Kalmar regemente Jonas Petter Björkman, född 1779-08-29, död 1849-06-25.

TAB 38

Patrik Gabriel, (son av Johan Patrik Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, tab 37), född 1787-03-10 Hultaby. Lantbrukare. Död 1866-04-09 Mjöshult. Gift 1821 med Anna Catharina Jeansson, född 1787-01-25 i Näshults socken, Jönköpings län, död 1870-01-18 och begraven å Kråksmåla kyrkogård, dotter av korpralen Gustaf Jeansson och Anna Catharina Jonsson.

Barn:

 • Johan Peter, född 1813, död 1829-04-28.
 • Carl Fredrik, född 1817-10-04. Arrendator. Död barnlös 1858-09-20 på Norra Mjöshult i Kråksmåla socken. Gift 1847-02-02 med Lena Stina Eriksdotter, född 1814-08-20.
 • Hedvig Lovisa Catharina (Hedda), född 1821-06-15 Gullaskruv, död 1897-11-06 i Fagerhults socken, Kalmar län. Gift 1872-09-11 på Mjöshult med folkskolläraren och poststationsföreståndaren Carl Jonan Rudvall, född 1819-06-06 Ruda, död 1887.
 • Melker Gustaf Volmar, född 1823. Kyrkoherde. Död 1900. Se Tab. 39.
 • Annette Julia Vilhelmina, född 1826-02-05, död 1892-11-04 i Kalmar. Gift 1866-10-18 med dekorationsmålaren och gravören Carl Oskar Christiernin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1847–1862 med Maria Gustava Söderberg, född 1829. Gift 3:o 1893 med Ida Sofia Bengtsson, född 1851) , född 1823, död 1899-02-06 i Kalmar.
 • Claes Erik, född 1829-01-29 på Mjöshult. Volontär vid Kalmar regemente. Kommenderad till Malmö för att avgå till Danmark 1848. Avsked. Lantmätarebiträde och jordbrukare. Död 1931-02-02 (Fagerhults förs, Kalmar län, db nr 5). Gift 1870-09-11 i Linköping med Maria Charlotta Hultner, född 1826-11-09 i Lenhovda socken, Kronobergs län, död 1889-12-29 på Mjöshult, dotter av kronolänsmannen P. J. Hultner och Maria Bremselius.
 • Johan Patrik, född 1832-04-01 på Mjöshult. Furir vid Kalmar regemente. Död 1857-09-13 i Uppsala.

TAB 39

Melker Gustaf Volmar, (son av Patrik Gabriel. tab 38), född 1823-11-16 på Gullaskruv. Student i Lund 1848 och Uppsala 1849. Prästexamen vid Uppsala universitet. Prästvigd i Kalmar 1854-09-03. Komminister i Bäckebo förs av Kalmar stift 1863 samt i Räpplinge och Högsrums förs (på Öland) av samma stift 1868. Pastoralexamen 1879. Kyrkoherde i Smedby och Södra Möckleby förs av Kalmar stift 1881. Död 1900-02-25 i Smedby prästgård. Gift 1866-05-31 i Stockholm med Hedvig Jakobina Charlotta (Jacguette) Gyllenhammar, född 1832-11-26 på Gotthardsberg i Lerbo socken, Södermanlands län, död 1922-03-27 i Nybro (Madesjö förs, Kalmar län, db), dotter av kaptenen Bengt Vilhelm Gyllenhammar, och Ebba Charlotta Sofia Ulrika Levin.

Barn:

 • Bengt Gabriel Johannes, född 1869. Stationsskrivare. Se Tab. 40
 • Claes Vilhelm Israel, född 1872-05-26 i Högsrums komministergård, död i Högsrums komministergård 1874-09-30.

TAB 40

Bengt Gabriel Johannes, (son av Melker Gustaf Volmar, tab 39), född 1869-06-07 Skåningsmåla. Friherre. Mogenhetsexamen vid Kalmar högre allm. läroverk 1890-06-07. Student vid Uppsala universitetet 1890-09-00. Teol. fil. examen 1893-01-30. Extra stationsskrivare vid Kalmar-Nässjö järnväg 1900-04-26. Ordinarie stationsskrivare därst. 1902-01-01. Avsked 1929-11-01. Gift 1908-09-27 i Kalmar förs, ]] med Anna Emilia Gustafsson, född 1882-07-23 Lunda, dotter av stenarbetaren Johan Peter Gustafsson och Augusta Karlsdotter.

Barn:

 • Anna Hedvig Ulrika Gabriella (Ulla), född 1909-08-30 i Kalmar förs,.
 • Klas Melker Johan Gabriel, född 1911-04-11 i Kalmar.
 • Bengt Vilhelm Patrik Gabriel, född 1914-05-02 vid Nybro järnvägsstation i Madesjö socken, Kalmar län.

TAB 41

Conrad Johan Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Conrad Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 6), till Hultaby i Näsby socken, Jönköpings län. Född 1731-03-10 på Prästaboda i Myresjö socken, Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1745-05-25 (1757-07-01) . Sergeant vid Kalmar regemente 1759. Konstituerad fänrik vid Kalmar regemente 1760-12-11. Fänrik vid östgöta infanteriregemente 1764-05-02. Löjtnant vid östgöta infanteriregemente 1777-06-06. Genom byte transporterad till Bohusläns dragonregemente 1782-10-24. Avsked 1782-11-28. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Död barnlös 1791-01-01 på Hultaby, genom drunkning. Gift 1766-11-05 Matteröd s län med sin farbroders svägerska Maria Elisabet Gyllenpamp i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1752-12-11 med sin kusin, fänriken Christian Bagge af Berga, född 1722, död 1756), född 1723-03-15 i Vankiva socken, Kristianstads län, död 1804-03-18 på Föreda Norregård i Vetlanda socken, Jönköpings län, dotter av majoren Otto Vilhelm Gyllenpamp, och Susanna Eleonora Riddersköld.

TAB 42

Gustaf Christian Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Conrad Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 4), till Barksäter i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1705-10-24 (1705-10-23) Hultaby. Underofficer 1734. Livdrabant 1740-04-02. Konfirmationsfullmakti 1741-08-15. Majors avsked. RSO 1757-04-28. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Död 1785-01-12 på Barksäter och begraven i Östra Vingåker. Gift 1739-09-07 med Catharina Petronella Rosenstråle, född 1700-07-29, död 1778-04-19, dotter av ryttmästaren Svante Rosenstråle, och Sigrid Märta Rosenholm.

TAB 43

Conrad Vilhelm Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Sten Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 7), född 1749-09-12 i Vrigstads socken, Jönköpings län. Antagen i krigstjänst 1763. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Livdrabant 1774-07-20. Löjtnant i armén 1789-05-20. Avsked 1795-12-20. Död 1808-06-01 Stornärle. Gift 1805-11-17 Näsby med Sara Margareta Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sergeanten C. G. Forsmark, död 1841-09-27 i Ljunga socken), född 1778-07-30 på Grimmansmåla i Algutsboda socken, Kronobergs län, dotter av löjtnanten Jakob Hård af Segerstad, och Anna Catharina von Köhler.

Barn:

 • Jakob Vilhelm, född 1806-11-27 i Myresjö socken, död 1812-04-06.

TAB 44

Johan Gabriel Falkenberg at Trystorp, adopt, friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Sten Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 7), född 1751-01-09 (1751-01-07). Volontär vid Jönköpings regemente 1764. Underofficer vid Jönköpings regemente 1768. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Fänrik vid Jönköpings regemente 1778-02-18 (1778-08-31). Avsked 1796-11-23. Död 1811-08-01 Prästaboda. Gift 1788-09-09 Hättorp med Beata Charlotta Tisell, född 1758 , död 1819-09-27 på Prästaboda, dotter av bruksägaren Carl Tisell och hans 1:a fru Johanna Christina Bergenstråhle.

Barn:

 • Sofia Christina Magdalena, född 1789-11-13 och död 1790-01-19 på Prästaboda.
 • Sten Melker, född 1791-01-23 på Prästaboda. Levde utan tjänst. Död ogift 1854-04-08 i Lenhovda socken, Kronobergs län.
 • Beata Sofia, född 1792-07-30, på Prästaboda, död 1812-08-01.
 • Carl Vilhelm, född 1793-11-06 på Prästaboda, död på Prästaboda 1814-04-16.

TAB 45

Melker Georg Falkenberg at Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Conrad Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 4), till Trollebo och Holma, båda i Lemnhults socken, Jönköpings län. Född 1714-02-01 Hultaby. Volontär vid östgöta infanteriregemente 1732-09-00. Ryttare vid livregementet till häst 1733-10-00. Korpral med indelning vid livregementet till häst 1736-04-20. Kornett 1742-06-09. Löjtnant 1745-06-28. Ryttmästare 1749-05-09. RSO 1755-01-13. Avsked 1759-03-27. Adopterad friherre 1772-07-15 (sönerna introducerade 1775 under nr 255). Död 1774-12-18 på Trollebo och begraven i Lemnhults kyrka, till vilken han skänkt en silveroblatask och ett urverk. 'Han bevistade med mycken mandom finska och pommerska krigen.' Gift 1745-07-25 med friherrinnan Beata Christina Rosenhane, född 1718-05-11 Marieberg, död 1799-05-05 på Trollebo, dotter av generalmajoren, friherre Göran Gustaf Rosenhane, och hans 1:a fru friherrinnan Edla Brita Banér.

Barn:

 • Göran Henrik, född 1746. Landshövding. Död 1803. Se Tab. 46.
 • Johan Adolf, född 1747. Överjägmästare. Död 1810. Se Tab. 50.
 • Melker, född 1748-04-09 Furuby. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1764-10-20. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1768-09-22. Livdrabant 1772-03-11. Löjtnant i armén 1777-04-23. Överjägmästares titel 1781-05-02. Död ogift 1788-09-15 (1788-09-08) på Trollebo.
 • Catharina Charlotta, född 1749-05-21 på Furuby, död 1749 och begraven i Tångeråsa kyrka, Örebro län.
 • Edla Ulrika, född 1750-11-27, död 1831-12-06 på Röksberg i Mulseryds socken, Jönköpings län. Gift 1777-08-19 på Trollebo med majoren Carl Gustaf Mannerstedt, född 1748, död 1820.
 • Gabriel, född 1751-12-26 i Leksbergs socken, Skaraborgs län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1764-10-20. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1768-09-22. Sergeant vid Kalmar regemente 1775-10-14 och sekundfänrik vid Kalmar regemente 1776-07-29. Adjatant vid Skaraborgs regemente 1777-01-29. Avsked 1778-07-20. Död ogift 1782-03-12.
 • Christina Eleonora, född 1753-04-05 i Leksbergs socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1779-04-06 på Trollebo.
 • Magdalena Beata, född 1754-05-09 i Leksbergs socken, död 1754-11-00
 • Catharina Ebba, född 1756-01-09 i Leksbergs socken, död 1844-08-01 på St. Bryna i Angerdshestra socken, Jönköpings län. Gift 1:o med N. N. Svensson, död före 1798.
 • Adam Otto, född 1758-07-18 i Leksbergs socken, död 1758-12-18.
 • Hedvig Sofia, född 1760-01-18 och död 1773-08-16 på Trollebo.

TAB 46

Göran Henrik, (son av Melker Georg Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, tab 45), till Trollebo. Född 1746-04-19 i Lund. Extra ordinarie kanslist i kunglig kansliet. Hovjunkare (SAB.) 1769-06-27. Kopist i kanslikollegium 1770-04-21. Vice ceremonimästare (SAB.) 1774-06-11. Ceremonimästare (SAB.) 1775-11-07. Lagman på Gotland (SAB.) 1777-04-30 och i Tio häraders lagsaga 1781. Landshövding i Kronobergs län 1787-02-16. Avsked 1793-07-15. Död 1803-09-23 på Trollebo. Gift 1789-10-25 på Klågerup i Hyby socken, Malmöhus län med Vivika Trolle, född 1760-12-23, död 1825-07-17 vid Ramlösa hälsobrunn, dotter av kammarherren Arvid Trolle, och Liboria Magdalena Harmens.

Barn:

 • Melker Arvid Gustaf, född 1790-08-03. Död 1793-06-30 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförs
 • Fredrik Georg, född 1791-06-30. Häradshövdings n. h. o. v. 1814. Tillförordnad lagman. Död ogift 1816-09-28 på Trollebo.
 • Carl Axel, född 1792. Kammarherre. Död 1852. Se Tab. 47
 • Beata Magdalena, född 1793-06-30 på Kronoberg, död 1821-03-23 på Trollebo. Gift på Trollebo 1818-09-18 med överstelöjtnanten Carl Vilhelm Wernstedt, nr 78, i hans 1:a gifte, född 1788, död 1877.
 • Sofia Lovisa, född 1795-12-28 och död 1795-12-28 på Södra Åreda i Hemmesjö socken, Kronobergs län.
 • Melker Georg, född 1798-01-03 på Södra Åreda. Kadett vid von Konowska institutet 1813. Kornett vid skånska husarregementet 1816-04-30. Löjtnant vid skånska husarregementet 1818-06-02. Ryttmästare 1835-05-11. Avsked 1848-05-30. Död 1867-12-15 i Lund. Gift 1857-07-16 i Fjärrestad socken, Malmöhus län med grevinnan Ebba von Rosen, född 1819-09-30 på Fjärrestad, död på Fjärrestad 1863-08-30, dotter av översten, greve Fredrik Daniel von Rosen, och Maria Charlotta Nordlindh.

TAB 47

Carl Axel, (son av Göran Henrik, tab 46), född 1792-06-14 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförsaml. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1809-11-02. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1810-04-03. Löjtnant 1816-10-08. Ryttmästare 1821-12-18. Majors avsked 1826-03-22. Kammarherre. Död 1852-08-13 på Husby i Svärta socken, Södermanlands län. Gift 1824-03-09 Sjösa

Barn:

 • Vivika Christina Hilma, född 1825-06-02 i Lund, död ogift 1874-08-17 i Nyköping.
 • Axel Henrik Arvid, född 1827. Underlöjtnant. Död 1902. Se Tab. 48.
 • Melker Fredrik, född 1828. Ryttmästare. Död 1902. Se Tab. 49.
 • Nils Conrad, född 1829-04-10 Trollenäs, död Trollenäs
 • Augusta Magdalena, född 1831-08-03 i Lund, död ogift 1921-04-09 i Uppsala.
 • Carl Eugen, född 1833-03-14 på Husby. Student 1854-09-15. Sergeant vid livbeväringsregementet 1854-09-26. Officersexamen 1855-04-24. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1855-05-08. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1855-10-09. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet 1858-02-28. Avsked 1861-06-23. Deltog såsom sekundlöjtnant vid 8. danska infanteriregementet i dansk-tyska kriget 1864. RDDO 1864-10-06. Överflyttade sedermera till Nordamerika och därefter till Köpenhamn. Död i Köpenhamn (Landskrona förs, db) 1913-10-09.
 • Bror Henrik, född 1835-01-22 på Husby. Kadett vid Karlberg 1852-07-01. Utexaminerad 1860-02-29. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1860-03-06. Transporterad till enahanda beställning vid Jämtlands hästjägarekår 1860-11-27. Avsked 1862-07-09. Deltog i dansk-tyska kriget 1864. RDDO 1864-10-01. Död ogift 1900-03-16 i Tutaryds socken, Kronobergs län.
 • Edvard, född 1837-02-09, död 1839-07-02.
 • Fredrik Georg Henrik, född 1839-01-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-04-16. Avgången 1857-10-16. Död 1874-12-08 på Husby.
 • Nils Edvard Axel, född 1840-02-17 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-06-07. Utexaminerad 1861-06-15. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1861-07-05. Löjtnant 1868-11-06. Kapten 1878-09-27. RSO 1883-11-30. Major 1889-08-05. Överstelöjtnant i armén 1895-05-10. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1895-05-10. Död ogift 1898-08-23 i Hälsingborg. Ägde Väsby i Svärta socken och Kjesta i Runtuna socken båda i Södermanslands län.
 • Gustaf Hjalmar, född 1843-04-00, död 1843-08-00 i Lidingö socken, Stockholms län.

TAB 48

Axel Henrik Arvid, (son av Carl Axel, tab 47), född 1827-01-10 i Lund. Kadett vid Karlberg 1841-04-07. Utexaminerad 1849-11-30. Underlöjtnant vid livregementes grenadjärkår 1849-12-04. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1851. Avgången från Ultuna lantbruksinstitut 1852. Avsked ur krigstjänsten 1856-12-02. Död 1902-02-28 Sjöatorp. Arrenderade Husby i Svärta socken, Södermanlands län från 1868 och var delägare i nämnda egendom sedan 1874. Gift 1859-12-10 med Georgina Ulrika Ekermann, född 1840, död 1864-12-20 på Husby, dotter av majoren Nils Adolf Georg Ekermann och Augusta Teresia Medberg.

Barn:

 • Ulrika Augusta Sofia (Ulla), född 1860-10-19 på Husby, död 1940-09-29 i Landskrona, (db 176). Gift på Husby 1882-09-21 med ryttmästaren Nils Gustaf Fredrik Trolle, född 1839, död 1918.
 • Ebba Georgina, född 1864-08-10 på Husby, död på Husby 1868-02-23.

TAB 49

Melker Fredrik, (son av Carl Axel, tab 47), född 1828-03-15 Trulstorp. Kadett vid Karlberg 1841-04-07. Utexaminerad 1849-02-24. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1849-03-02. Löjtnant 1855-04-12. Inträdde i direktionen för Luggude härads sparbank 1857. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1860-05-29. RVO 1897-09-18. Död 1902-04-10 på Marielund. Ägde Marielund med underlydande i Mörarps och Hesslunda socknar, Malmöhus län. Gift 1857-08-26 på Lilla Ströö i Norra Ströö socken, Kristianstads län med sin syssling friherrinnan Ebba Gundborg Hedvig Gabriella Rålamb, född 1835-10-05 Wrangelsberg s län, död 1909-09-21 på Marielund, Mörarps förs, Malmöhus län, ]], dotter av hovjägmästaren, friherre Anders Gabriel Rålamb, och friherrinnan Ottiliana Augusta von Schwerin.

Barn:

 • Nils Melker Otto Gabriel, född 1859-01-29 Rosendal, död 1859-10-03 på Marielund.
 • Gustaf Mikael Melker, född 1860-09-29 på Marielund. Mogenhetsexamen 1878-06-06. Student i Lund 1878-06-00. Jur. fil. examen 1880-12-14 och kansliexamen 1883-12-14 samt examen till rättegångsverken 1884-12-13. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1885-01-00. Attaché 1885-12-18. Tjänstgöring i utrikesdepartementet 1886-04-03. Attaché i Paris 1886-12-30. 2:e sekreterare i utrikesdepartementet 1888-02-15. Anställd hos persiske ambassadören Mohsin Khân under dennes vistelse i Stockholm 1889-09-00. PersSLO3kl 1890-07-10. Tillförordnad 1:e sekreterare i utrikesdepartementet 1890-10-05. SiamKrO5kl 1891-11-15. RRS:tAO3kl 1892. Utnämnd legationssekreterare i S:t Petersburg 1894-06-16. Tillträdde denna befattning 1895-01-07. RRS:tStO2kl 1895. RNO 1897-09-18. Avdelningschef i utrikesdepartementet 1897-11-12. Förestod utrikesdepartementets handels- och konsulatsavdelning 1897-12-01–1898-07-26. Tillförordnad chargé d'affaires i S:t Petersburg 1898-08-11–1898-11-09 samt från 1899-05-02. RRS:tAO2kl 1898. Legationsråd 1900-06-29. Legationsråd vid beskickningen i Köpenhamn 1901-12-05. RRS:tStO2kl m kr 1902-01-00. RNS:tOO 1904-12-01. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos belgiska och nederländska hoven 1905-06-09. KDDO1gr 1906. KNO1kl 1906-12-01. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid norska hovet 1908-06-17. StkBLeopO 1909. StkNedONO 1909. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Madrid och Lissabon 1913-11-28. StkNS:tOO 1913. KmstkNO 1915-06-06. Död 1917-03-26 i Köpenhamn (Stockholm, Storkyrkoförs, db) och (Mölnarps förs, Malmö, db). Gift i Köpenhamn 1908-11-05 med Elisabet Julia Hegel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1897-09-03 med danske kammarjunkaren och ryttmästaren Fredrik Ibsen, född 1864-04-16, död 1905-10-15, gift 3:o 1927-04-30 (Mörarps förs, Malmöhus län, vb nr 1) med med. dr Karl Gustaf Edmond Lindholm, född 1885-06-02), född 1875-08-01 i Köpenhamn, dotter av danska statsrådet Jakob Hegel och Julie Bagge.
 • Axel Sigfrid, född 1862-08-06 på Marielund, död 1879-12-14 i Hälsingborg.

TAB 50

Johan Adolf, (son av Melker Georg Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, tab 45), född 1747-04-27 i Börje socken, Uppsala län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1754-02-00. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1763-08-08. Livdrabant 1769-03-15. Överjägmästares titel 1781-05-02. Kornett vid lätta livdragonerna 1789 (Sj.). Löjtnant vid lätta livdragonerna 1789 (Sj.). Avsked 1789 (Sj.). Död 1810-02-19 Väringsnäs. Gift 1779-04-15 Aspa med Eva Maximiliana Kullberg, född 1758 10/?, dotter av kornetten Johan Kullberg och Maximiliana Widfeldt.

Barn:

 • Melker Georg, född 1779-08-28, död 1779-12-06 på Skurubo i Nye socken.
 • Henrik Georg, född 1781-10-05, död 1782-01-04 på Väringsnäs.
 • Gustaf Adolf, född 1783-03-09, död 1785-12-31 på Väringsnäs.
 • Beata Eleonora, född 1785-08-24, död 1862-08-04 på Bottningetorp i Lemnhults socken, Jönköpings län. Gift 1808-08-24 på Väringsnäs med löjtnanten Anders Stålhammar, född 1769, död 1841.
 • Edla Adolfina, född 1795-03-07, död i barnsäng 1816-12-15 i Bäckseda socken, Jönköpings län. Gift 1812-10-06 i Skara med häradshövdingen Johan Broman.

TAB 51

Gabriel Baltzar Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Carl Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 8), till Harbroholm i Edebo socken, Stockholms län. Född 1718-12-06 Sigridsholm. Volontär vid livgardet 1739. Förare vid livgardet 1742. Fänrik 1743-08-19. Löjtnant 1747-05-27. Avsked med majors karaktär 1751-04-11. RSO 1767-11-23. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Död 1788-03-09 på Bergby gård i Ramsta socken, Uppsala län och i Ramsta socken begraven samt nedsattes 1788-03-29 i Sigridsholmsgraven i koret i Skepptuna kyrka Stockholms län. Gift 1754-07-00 med sin både kusin och syssling grevinnan Helena Margareta Horn af Rantzien, döpt 1729-12-20 i Stockholm, död 1810-02-22 i Össebygarns socken, Stockholms län, dotter av kaptenen, greve Jurgen Rudolf Horn af Rantzien, och Sofia Christina Horn af Rantzien, friherrinna Horn af Rantzien.

Barn:

 • Magdalena Sofia Margareta, född 1755-05-17 Vretaberg, död 1801-02-24 Husby. Gift 1775-03-09 på Harbroholm med professorn vid Uppsala akademi, kaptenen Jonas Meldercreutz, i hans 2:a gifte, född 1715, död 1785.
 • Gustava Jacquette, född 1757-02-09 på Vretaberg, död ogift 1789-03-16 på Bergby.
 • Charlotta Christina, född 1759-04-16 på Vretaberg, död på Vretaberg 1759-06-24.
 • Beata Charlotta, född 1772-03-03.

TAB 52

Carl Johan Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Gabriel Peter Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 9), född 1715-12-31. Auskultant i Svea hovrätt. Hovjunkare. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Död 1811-07-08 i Jakobsstad i Finland. Gift 1743 med Brita Elisabet Sahlstedt, född 1717, död 1795-06-23 i Jakobstad, dotter av borgaren i Uppsala N. N. Sahlstedt.

Barn:

 • Magdalena Christina, född 1745-05-00, död 1827-04-03 i Eksjö. Gift 1771-07-02 Lyckås s socken, Jönköpings län med auditören Lars Ulmgren, född 1733, död 1795-02-07 i Eksjö. (Sbn)
 • Catharina Charlotta, född 1747, död 1788-01-23 i Strängnäs. Gift 1770-02-15 med domprosten i Strängnäs, teol. doktor Carl Gustaf Barckman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1767 med Anna Maria Ljung, död 1767), född 1725-06-30, i Skedevi socken, Östergötlands län, död 1799-09-05 i Strängnäs [Hm].
 • Elisabet Gustava, född 1749-02-01 i Lojo socken i Finland, död 1815-01-31 vid Ulriksdal i Solna socken, Stockholms län. Gift med direktören vid Ulriksdals trädgårdar Carl Gustaf Ihrström, född 1761, död 1815-02-24 vid Ulriksdal.
 • Ebba Jacquette, född 1750-08-28, död 1803-01-12 på Säby i Ingarö kapellförs, Stockholms län. Gift 1781-08-28 med sin faders kusin, kanslirådet, friherre Carl Leuhusen, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1795.
 • Gabriel, född 1751. Tullinspektor i Jakobstad. Var gift.
 • Brita Sofia, född 1760-10-13 på Söder Rangsta i Sorunda socken, Stockholms län.

TAB 53

Gabriel Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, (son av Gabriel Peter Falkenberg af Trystorp, se adliga ätten Falkenberg af Trystorp, tab 9), till Trystorp i Tångeråsa socken, Örebro län. Född 1718-05-17. Underofficer vid Södermanlands regemente 1735. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1741. Majors karaktär 1757-04-01. RSO 1761-11-23. Adopterad friherre 1772-07-15 (introducerad 1775 jämte sina skyldmän under nr 255). Död 1779-10-10 och ligger jämte sin fru begraven i Falkenbergska gravkoret på Tångeråsa kyrkogård. 'Han och hans fru gjorde år 1770 Trystorp till fideikomiss för sina efterkommande, men det oaktat försåldes egendomen från sonsonen friherre Gabriel Falkenberg. Sondottern, friherrinnan Magdalena Ulrika Falkenberg, väckte sedermera därom rättegång men förlorade.' Gift 1741-04-05 Hultaby med Kungl Maj:ts tillstånd med sin kusin Magdalena Catharina Falkenberg af Trystorp i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1732-10-22 på Hultaby med kaptenen Johan Gustaf Hägerflycht, född 1704 död 1736), född 1712-01-19, död 1803-02-07 på Trystorp, dotter av överstelöjtnanten Conrad Falkenberg af Trystorp, och Brita Catharina Cedercrantz.

Barn:

 • Gabriel, född 1741-07-01 på Hultaby. Student i Uppsala 1759-01-09. Kanslist i kanslikollegium. Hovjunkare ceremonimästare (SAB.) 1777-05-05. Död ogift 1814-01-19 på Husby i Närke och begraven i familjegraven i Tångeråsa
 • Carl Henrik, född 1744. Major. Död 1788. Se tab 54
 • Adolf Fredrik, född 1745. Major. Död 1802. Se tab 55

TAB 54

Carl Henrik, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, tab 53), född 1744-11-05 på Hultaby. Volontär vid livregementet till häst 1759-07-26. Korpral vid livregementet till häst 1761-09-20. Livdrabant 1764-07-30. Löjtnant i armén 1768-09-27. Vice korpral vid drabanterna 1774-11-16. Korpral (major) vid drabanterna 1783-04-30. Död 1788-11-03 Flishult. Gift 1783-02-27 Börstorp med sin faders sysslings dotter, grevinnan Ulrika Lovisa Spens, född 1749-12-02, död 1825-04-04 i Arboga, dotter av landshövdingen, greve Fredrik Gustaf Spens, och friherrinnan Ulrika Eleonora Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Magdalena Ulrika, född 1784-10-07, död 1845-10-08 på Muskön, Stockholms län. Gift 1:o 1805-03-19 i Mariestad med majoren Alef Herman Anrep, i hans 2:a gifte, född 1778, död 1808. Gift 2:o 1810-12-04 i Stockholm med krigsrådet Carl Gustaf Dahlfelt, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1781, död 1850.

TAB 55

Adolf Fredrik, (son av Gabriel Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, tab 53), född 1745-12-23 på Hultaby. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1764-04-18. Livdrabant 1765-04-25. Löjtnant i armén 1769-04-04. Vice korpral vid drabanterna 1775-05-22. Avsked 1781-12-19. Major i armén 1781-12-19. Avsked 1796-04-20. Åkte ner sig på skridskor och drunknade på sjön vid Trystorp 1802-11-12 samt begraven i familjegraven i Tångeråsa. Gift 1780-05-23 på Lagmansö i Vadsbro socken, Södermanlands län med sin faders sysslings dotter, friherrinnan Beata Charlotta Falkenberg af Trystorp, född 1753-11-25, död 1787-12-11 Stenhammar, dotter av landshövdingen, friherre Gabriel Falkenberg af Trystorp, och friherrinnan Beata Catharina Ribbing af Zernava.

Barn:

 • Gabriel, född 1781-06-05. Student i Uppsala 1796-03-08. Jur. examen 1800. Död 1824-07-31 på Trystorp och begraven i familjegraven i Tångeråsa. Från honom såldes fideikommisset Trystorp af hans förmyndare.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: