:

Soop af Limingo nr 19

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Soop AF LIMINGO nr 19 †

Friherrlig 1651-04-08, introd. 1652. Utdöd efter 1717.


TAB 1

Mattias Soop, friherre Soop af Limingo (son av Hans Åkesson, se adliga ätten Soop nr 10, Tab. 16), friherre till Limingo i Österbotten, herre till Oustapel i Opolie socken i Ingermanland, Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län, Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län samt Nygård i Lofta socken, och Åby i Gamleby socken, (båda i Kalm.). Född 1585-09-07. Hovmarskalk hos drottning Christina den äldre 1615 och hos hertig Carl Filip 1616. Lagman i Värmland s. å. Förutbemälda drottnings råd 1623-03-25. Riksråd samt assessor i Svea hovrätt 1627-12-24. Ståthållare på Kalmar slott och över dess län 1630. Lagman i Ingermanland 1634-02-25. Tillika häradshövding i Kexholms län s. å. 17/9. Kommissarie till fredstraktaten med danskarna i Brömsebro 1645. Friherre 1651-04-08 med 129 3/8 mantal i Limingo socken till friherrskap (introd. 1652 under nr 19). Död 1653-06-01 och ligger jämte sin 1:a fru begraven på Ytterselö kyrkogård i en upphöjd och övertäckt grav. 'Han bar vid konung Carl IX:s likfärd 1612 från Nyköping till Strängnäs västgötafanan. Blev 1617 av änkedrottning Christina på hertig Carl Filips förbön benådad med sätesgården Helgåsen och några hemman därunder. Åtföljde från slutet av nämnda år till maj 1618 samma hertig såsom marskalk på dess utrikes resa.' Gift 1:o 1621-02-18 på Mälsåker, vilket hon fick i morgongåva, med friherrinnan Anna Gyllenstierna, född 1588-03-26 Fågelvik, död 1625-03-31 på Nygård och begraven s. å. 25/9 i Ytterselö kyrka, där hennes gravsten finnes4, dotter av riksdrotset Nils Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3) och Ebba Axelsdotter (Bielke). Gift 2:o med friherrinnan Elisabet Oxenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1616-08-15 med ryttmästaren Conrad Reinholdsson von Yxkull, till Padenorm, m. m., död 1622-05-08 och begraven 1625-07-03 i Sigtuna stads kyrka), död 1648-11-29 Steninge och begraven 1649-05-20 i Sigtuna stads kyrka, dotter av riksrådet friherre Christiern Gabrielsson Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1) och friherrinnan Beata Gera.

Barn:

 • 1. Carl, född 1621. Riksråd. Död 1655. Se Tab. 2.
 • 1. Gustaf, född 1624. Riksråd och generalguvernör. Död 1679. Se Tab. 3.

TAB 2

Carl (son av Mattias Soop, friherre Soop af Limingo, Tab. 1), friherre till Limingo samt herre till Nygård och Stora Staby. Född 1621-12-10 i Nyköping. Student i Uppsala 1636-02-04. Kammarherre hos drottning Christina 1645. Marskalk på greve Magn. Gabr. De la Gardies ambassad till Frankrike 1646. Häradshövding i Kexholms län 1647. Legat till Paris s. å. i juni. Överkammarherre 1651-01-00. Livgedingsguvernör och marskalk hos änkedrottningen Maria Eleonora 1652-09-25. Riksråd och kammarråd 1654-02-28. Död 1655-05-01 i Stockholm och begraven 28/2 i konung Carl X Gustafs och andra furstl. och förnäma personers övervaro i Riddarholmskyrkan. 'Han gjorde i yngre åren en vidsträckt utrikes resa ända till Rom och Venedig samt beledsagade drottning Christina till Hamburg, då hon i juni månad reste ur riket.' Gift 1652-02-02 på Göksholm4 i Stora Mellösa socken, Örebro län med sin styvmoders kusins dotter friherrinnan Beata Åkesdotter (Natt och Dag) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1659 med riksrådet och presidenten Gustaf Larsson Sparre, friherre Sparre, född 1625, död 1690), dotter av riksrådet och riksmarskalken Åke Axelsson, friherre Natt och Dag, och hans 1:a fru friherrinnan Elsa Oxenstierna.

Barn:

 • Maria Eleonora, döpt 1653-05-04 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död ogift 1673.
 • Charlotta, döpt 1655-07-29 i Stockholm, död 1704 på Nygård och begraven s. å. 1/2. Gift 1674-01-18 i Stockholm med sin styvfaders brorson, kammarherren friherre Lars Sparre, född 1649, död 1704.

TAB 3

Gustaf (son av Mattias Soop, friherre Soop av Limingo, Tab. 1), friherre till Limingo, herre till Stora Bjurum och Mälsåker samt Stjärnsund i Askersunds socken, Örebro län, Hjelmsäter i Medelplana socken, Skaraborgs län, Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län, Medevi i Västra Ny socken, Östergötlands län, Granhammar i Västra Ryds socken, Uppsala län, Finnåker i Fellingsbro socken, Örebro län, Sjundby och Vuojoki, båda i Finland, och Oustapel i Ingermanland. Född 1624-02-24 på Mälsåker. Student i Uppsala1 1636-02-04. Landshövding i Närke samt i Nora och Lindes bergslager 1653-07-22 och tillika över Värmland 1654-01-14. Riksråd 1658-04-22. Tillika kammarråd 1660. President i reduktionskollegium s. å. Avsked därifrån 1663-10-17. Generalguvernör över änkedrottning Hedvig Eleonoras underhållsländer s. d. Tillika lagman i Östergötland 1667-07-21. Död 1679-11-30 i Stockholm och begraven i eget präktigt gravkor vid Askersunds vackra landskyrka, den han jämte graven låtit uppbygga. 'Han inrättade stipendier vid Uppsala universitetet och Strängnäs gymnasium. Tillhandlade sig 1660 Finnåkers bruk och gods samt 1666 och 1667 Vuojoki gods i Finland, men många av hans stora egendomar blevo reducerade, dock fingo hans arvingar äntligen vid 1756 års riksdag likvidation för det som för mycket blivit vid reduktionen taget.' Gift 1:o 1658-04-27 i Göteborg i konungens, drottningens och hela hovstatens närvaro med sin syssling friherrinnan Margareta Horn af Marienborg, född 1641-06-13 i Erfurt. Uppfostrad först hos sin farmoder Margareta Fincke och sedan hos riksrådet Johan Berendes' fru, Ingeborg Kurck, varefter hon blev hovjungfru hos drottning Christina och därpå kom till sin moster grevinnan Hedvig Douglas, född Mörner, vilken hon följde till Polen. Död 1663-07-23 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan 1664-03-06, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, och hans 1:a fru Maria Mörner. Gift 2:o 1666-01-30 på Stjärnsund2 med en annan sin syssling Christina Soop, till Stjärnsund, Påtorp och Hjelmsäter, i hennes 2:a gifte, född 1627-05-22 Edö, död 1677-07-20 i Amsterdam och begraven i febr. 16784 i friherrliga Soopska graven vid Askersunds landskyrka, dotter av översten Göran Åkesson Soop, och Ebba Ryning.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1659. Landshövding. Död 1711. Se Tab. 4.
 • 1. Anna Maria, född 1660-04-10 i Karlstad, död 1735-06-02 i Stockholm och begraven i Ytterselö kyrka Södermanlands län. Gift 1:o 1682-09-08 med k. rådet, fältmarskalken och presidenten friherre Axel Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Mälsåker, född 1643, död 1699. Gift 2:o 1706-07-10 på Ulriksdals slott med k. rådet, generalguvernören och presidenten friherre Carl Gyllenstierna af Ulaberg, greve Gyllenstierna af Steninge, född 1649, död 1723.
 • 1. Mattias, till Medevi och Mälsåker. Född tvilling 1661-08-18. Student i Uppsala1 1674-09-21. Fänrik vid livgardet 1680-04-24. Kapten vid. G. M. Lewenhaupts infanteriregemente 1688-09-27. Kallas sist överstelöjtnant. Död ogift och ärvdes av brodern och systrarna.
 • 1. Gustaf, född tvilling 1661-08-18, död4 1662-02-27 och begraven i Ytterselö kyrka .
 • 1. Margareta, till Stora Bjurum. Född 1662-10-20 död 1715-08-22 i Göteborg och ligger jämte sin man begraven i Soopska graven i Skara domkyrka. Gift 1681-01-04 med överstelöjtnanten greve Carl Otto Stenbock, född 1653, död 1697.

TAB 4

Carl Gustaf (son av Gustaf, Tab. 3), friherre af Limingo, herre till Mälsåker, Finnåker, Hjelmsäter och Stjärnsund. Född 1659-04-10 på Helsingörs slott. Student i Uppsala1 1674-09-21. Kammarherre hos drottning Hedvig Eleonora. Landshövding i Skaraborgs län 1707-08-12. Död 1711-11-04 i Stockholm. Han och hans hustru ligga begravda i Askersunds landskyrka. Gift 1700-08-11 i Stockholm med grevinnan Eleonora Elisabet Oxenstierna af Croneborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1717 med sin frände, generallöjtnanten och presidenten greve Fredrik Christoffer Dohna, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1727), född 1674-01-19 i Stockholm och bars av drottningen till dopet s. å. 18/3, död 1736-06-22 Hjulsta, dotter av guver- nören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg, och grevinnan Christina Oxenstierna af Södermöre.

Barn:

 • Carl Fredrik, död ung och begraven i Askersunds landskyrka.
 • Hedvig Ulrika Christina, till Stjärnsund och Hjulsta m. m. Född 1703-09-26 på Stjärnsund4, död 1776-08-14 Tidö, den sista av friherrliga ätten Soop af Limingo. Gift 1720-08-28 på Hjulsta med sin styvbroder, generalmajoren greve Carl August Dohna, född 1691, död 1744.
 • Eleonora, död barn.
 • Christian. Levde 1717. Slöt ätten på svärdssidan.

Källor

1Um. 2At (So). 3At (S). 4At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: