:

Falkengréen nr 293

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Falkengréen nr 293 †

Friherrlig 1771-10-15, introducerad 1777. Utdöd 1924-07-08.

TAB 1

Germund Abraham Falkengréen, friherre Falkengréen (son av Abraham Falkrengréen, se adlade ätten Falkengréen nr 343, Tab. 4), till Möckelsnäs i Stenbrohults socken samt Askenäs och Fåglanäs i Göteryds socken, alla i Kronbergs län. Född 1713-04-17 på ryttmästarebostället Roen i Ryssby socken, Kronobergs län. Student i Lund 1729. Auskultant i Göta hovrätt 1732-11-07. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1733-10-10. Vice notarie 1734-07-09. Kanslist 1735-12-13. Häradshövding i Östra och Västra Göinge härader i Skåne 1741-08-25. Assessor i Göta hovrätt 1747-08-20. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1753-07-26. Vice president 1761-09-08. RNO 1763-11-21. Landshövding i Västernorrlands län 1769-12-06. Friherre 1771-10-15 jämte sin syssling Christoffer Falkengréen (med honom introducerad 1777 under nr 293). Avsked från landshövdingämbetet 1778-04-08. Död 1785-03-03 på Möckelsnäs och begraven 1785-03-15 i Stenbrohults kyrka. Gift 1:o 1742-01-13 Åraslöv s län med Ingeborg Ehrencrona, född 1720-05-15 i Malmö, död 1759-03-25 i Jönköping, dotter av assessorn Gustaf Gammal Ehrencrona, och hans 2:a fru Anna Christina Nehrman. Gift 2:o 1766-01-22 Skillinge s län med sin förra hustrus kusins änka friherrinnan Anna Christina von Hyltéen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745-12-09 på Skillinge med kammarherren Per Gudmund Lindencrona, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1755), född 1720-01-30 i Kristianstad, död 1780-05-15 på Möckelsnäs, dotter av landshövdingen Samuel Hyltéen, adlad och friherre von Hyltéen, nr 152, och Helena Maria König.

Barn:

 • 1. Abraham Gustaf, född 1753. Kapten. Död 1817. Se Tab. 2.

TAB 2

Abraham Gustaf (son av Germund Abraham Falkengréen, friherre Falkengréen, Tab. 1), till Möckelsnäs, mm. Född 1753-03-09 i Jönköping. Volontär vid adelsfanan 1765-10-10. Vice korpral vid adelsfanan 1765-11-25. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1768. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1770-08-15. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1770-10-15. Löjtnant 1773-12-15. Stabskapten 1781-05-02. Avsked 1789-09-14. Död 1817-12-14 på Möckelsnäs. Gift 1785-11-04 på Tegnaholm vid Växjö med sin styvsyster Eva Eleonora Lindencrona, född 1753-04-23 på Ingelstad, död 1830-02-06 på Möckelsnäs, dotter av kammarherren Per Gudmund Lindencrona, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Christina von Hyltéen.

Barn:

 • Ingeborg Christina, född 1787-01-11 på Möckelsnäs, död 1872 17/8 på Såganäs Öster­ gård, Stenbrohult (Kron.). Stiftsjungfru. Gift på Möckelsnäs 1828-06-24 med Olof Johansson Hultberg f. 1799 17/4 i Stenbrohult, † 1868 20/10 på Såganäs Östergård, sockenskomakare och lantbrukare.
 • Eleonora Gustava, född 1788-10-18 på Möckelsnäs. Stiftsjungfru. Död på Möckelsnäs 1793-11-02.
 • Eva Ulrika, född 1790-05-22 på Möckelsnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-10-31 Viken .
 • Ebba Constantina Margareta, född 1791-06-16 på Möckelsnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-03-15 Benestad .
 • Germund Abraham, född 1792-08-19 på Möckelsnäs. Sergeant vid Kronobergs regemente 1802-05-24. Avsked 1810-11-01. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1810-11-08. Officerskadett 1811-05-12. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1811-05-14. Löjtnant 1820-12-15. Kapten 1830-02-13. RSO 1837-09-29. Major 1846-11-25. Avsked 1849-04-24. Död barnlös 1880-05-02 på Viken. Bevistade 1813–14 års krig samt innehade GMtf och CXIVJoh.medalj. Gift 1838-11-23 med Johanna Charlotta Maria Centervall, född 1809-03-22 i Kristianstad, död 1843-01-11, dotter av assessorn Ebbe Gustaf Centervall och Anna Margareta Hofberg.
 • Per Christoffer, född 1793. Kapten. Död 1859. Se Tab. 3.
 • Gustava Eleonora Amalia, född 1795-01-20 på Möckelsnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-03-06 i Karlshamn.
 • Gustaf Adolf, född 1797-07-15 på Möckelsnäs. Student i Lund 1812-10-17. Hovrättsexamen 1818. Auskultant i Göta hovrätt 1818-11-23. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1819-04-20. Extra ordinarie notarie 1820-10-20. Vice häradshövding 1823-05-30. Vice arkivarie 1824-06-01. Häradshövdings fullmakt 1824-09-21. Assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1828-02-06. Åtnjöt på grund, av sjukdom ständig tjänstledighet från 1839-01-09. Död ogift 1849-02-27 i Växjö [Lsn].

TAB 3

Per Christoffer (son av Abraham Gustaf, Tab. 2), född 1793-10-16 på Möckelsnäs. Sergeant vid Kronobergs regemente 1810-12-31. Fänrik i regementet 1812-02-18 och vid regementet (KrAB.) 1815-02-18. GMtf. Stabslöjtnant vid regementet 1819-03-27. 1. löjtnant (KrAB.) 1823-08-26. Kapten i regementet 1826-05-11. 2. kapten 1826-09-21. Regementskvartermästare (KrAB.) 1831-06-09. RSO 1839-01-26. Avsked. Postmästare i Alingsås 1853-09-21. CXIVJoh.medalj 1855. Död 1859-03-01 i Alingsås. Bevistade 1813–14 års krig. Gift 1834-05-04 i Karlshamn med sin kusins dotter Eva Sofia Carolina Lindencrona, född 1812-01-30 Skofteby, död 1902-08-01 i Växjö, dotter av lagmannen Ulrik Gustaf Lindencrona, och hans 1:a fru Ulrika Eleonora Lindencrona.

Barn:

 • Eva Ulrika Eleonora, född 1835-01-24 på Ängaholm i Aringsås socken, Kronobergs län, död ogift 1883-04-15 i Växjö.
 • Gustaf Henrik, född 1836. Överstelöjtnant. Död 1924. Se Tab. 4.
 • Hedvig Sofia Christina, född 1837-04-11 på kaptensbostället Tofta i Tävelsås socken, Kronobergs län, liksom de yngre syskonen, död ogift 1869-11-19 i Växjö.
 • Charlotta Margareta, född 1838-07-01, död ogift 1862-12-09 Viken
 • Ebba Maria, född 1841-07-23, död ogift 1921-08-03 i Växjö.
 • Johanna Carolina (Hannah), född 1844-04-26, död 1939-01-24 i Växjö.

TAB 4

Gustaf Henrik (son av Per Christoffer, Tab. 3), född 1836-02-25 på Ängaholm. Student i Lund 1853-01-27. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1853-02-04. Officersexamen 1854-05-11. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1854-09-05. Löjtnant 1858-07-17. Kapten 1873-06-13. RSO 1877-12-01. Major vid 2. livgrenadjärregementet 1882-04-28. Överstelöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1888-09-05. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1891-04-17. Avsked ur krigstjänsten. Död 1924-07-08 i Stockholm, Engelbrekts förs. och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1866-09-23 Billinge med Charlotta Wester, född 1844-06-28 på Strömsnäs i Karlskoga socken, Örebro län, död 1916-10-14 i Stockholm, Johannes förs., dotter av bruksägaren Johan Mauritz Wester och Augusta Charlotta Åberg.

Barn:

 • Ebba Charlotta, född 1867-07-01 på Viken, död 1943-02-10 i Stockholm (Oscars förs., db nr 42). Gift 1893-10-08 i Linköping med operaregissören, före detta löjtnanten vid Upplands regemente, L et A mm Sven Halfdan (EÄ Halvdan) Nyblom, född 1868-03-26 i Uppsala, död 1931-02-07 i Stockholm (Långbro sjukhus, db nr 9).
 • Eva Augusta, född 1868-11-07, död 1868-12-03.
 • Sigrid Ulrika, född 1871-08-25.
 • Elsa Sofia, född 1874-12-27.
 • Gunhild Maria, född 1880-11-02 i Tävelsås förs., Kronobergs län. Gift 1907-05-20 i Linköping med överdirektören och chefen för postsparbanken, före varande statsrådet, KNO1kl mm, fil. doktorn Per Elof Lindström, född 1863-08-25 i Kvillinge socken, Östergötlands län, död 1924-07-06 i Stockholm.

TAB 5

Christoffer Falkengréen, friherre Falkengréen (son av Abraham Falkengréen, se adlade ätten Falkengréen. Tab. 6), född i Karlskrona 1722-10-12. Kadett vid ett kofferdikarlskompani 1729. Extra lärstyrman vid amiralitetet 1737. Lärstyrman vid amiralitetet 1738. Student i Uppsala (Um.) 1739-03-06. Medelstyrman 1741. Överstyrman 1742. Löjtnant vid amiralitetet 1743. Löjtnant i fransk sjötjänst 1745. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet 1746-09-10. Skeppskapten 1747. RSO 1748-11-07. Kommendörkapten 1752-03-12. Kommendör vid amiralitetet 1762-08-16. Schoutbynacht 1765-07-29. Vice amiral och chef för galärflottan i Sverige och Finland 1767-07-22. Friherre 1771-10-15 jämte sin syssling Germ. Abr. Falkengréen (med honom introducerad 1777 under nr 293). LVA 1772-02-07A. Riksråd 1772-05-11. KSO 1772-11-30. KmstkSO 1773-04-28. RoKavKMO 1778-12-27. Död ogift 1789-04-22 i Stockholm och slöt själv sin friherrliga ättegren. 'Han var en tapper och skicklig sjöhjälte, därpå han, såsom chef på en fransk fregatt, visade ett utmärkt prov, i det han i sju timmar fäktade mot ett engelskt örlogsskepp.'

[SBL:15 s245]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: