Stierncrantz nr 175

Från Adelsvapen-Wiki

F 175.jpg

Friherrliga ätten Stierncrantz nr 175 †

Friherrlig 1720-01-18, introd. s. å. Utdöd 1926-02-01.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige sedan 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 8 bland friherrar.

TAB 1

Per Stierncrantz, friherre Stierncrantz (son av Per Roman, adlad Stierncrantz, se adliga ätten Stierncrantz nr 854, Tab. 1), född 1681-11-04. Volontär vid fortifikationen 1695. Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1697. Underofficer därst. Fänrik vid Vellingks ingermanländska regemente 1700-05-29. Konfirm.fullm. s. å. 6/12. Löjtnant därst. 1704-04-01. Kapten vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1705. Kapten vid Straelborns sachsiska bataljon 1708-07-00. Major vid Östgöta infanteriregemente 1710-01-17. Generaladjutant vid skånska armén s. å. 5/2. Överstelöjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1712-02-05. Konfirm.fullm. s. å. 30/4. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente s. å. 16/8. Chef ad interim för regementet s. å. i nov. och förde detsamma i slaget vid Gadebusch s. å. 20/12. Konfirm.fullm. på sistnämnda överstelöjtnantsbeställning 1716-06-13. Sekundöverste för regementet 1717-12-07. Förde regementet under norska fälttåget 1718. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1719-09-10. Friherre 1720-01-13 (introd. s. å. under nr 175). Avsked från regementet 1720-02-04. Död 1737-04-30 i Helsingfors. Gift 1701-08-27 med Sofia Juliana Taube, född 1678, död 1734-07-19, dotter av ryttmästaren Claes Johan Taube, och hans 1:a fru Helena Zöge von Manteuffel.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1708, död 1766-11-03 på Åby. Gift 1724-04-14 i Helsingfors2 med generalmajoren Carl Henrik Sprengtport, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1770.
 • Anna Catharina, född 1715. Gift med sin svågers brorson, majoren Carl Henrik Sprengtport, död 1761.

TAB 2

Erik Johan (son av Per Stierncrantz, friherre Stierncrantz, Tab. 1), född 1702. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1716-12-26. Fänrik därst. 1718-05-13. Konduktör vid finska fortifikationsstaten 1723-05-28. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1732-04-27. Avsked 1739-09-08. RSO 1751-12-04. Gift 1:o med Gertrud Helena von Essen af Zellie, från vilken han 1749-12-18 blev skild, dotter av översten Odert Reinhold von Essen af Zellie, och Gertrud Elisabet Pistolekors. Gift 2:o 1751-11-24 i Stockholm med Sara Wessler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-08-24 med fänriken Carl Tujulin, död 1748-09-17 i Nykarleby)3, född 1726-03-06 i Nykarleby, död änka 1790-06-03 i Tyrväntö kapell, dotter av rådmannen i Nykarleby Lars Wessler och Cecilia Bong.3

Barn:

 • 2. Sofia, döpt4 1752-10-27. Gift 1773 med löjtnanten Gustaf Adolf Teetgren, född 1748, död 1821.
 • 2. Eva Juliana, född 1754-07-13 i Nykarleby4, död 1839-07-03. Gift 1774-10-02 med sin systers svåger löjtnanten Carl Fredrik Teetgren, född 1740, död 1798.
 • 2. Johan, född 1756-10-04. [4]

TAB 3

Per (son av Erik Johan, Tab. 2), född 1755-09-29 i Tyrväntö kapell. Korpral vid lätta dragonregementet 1770-10-22. Sergeant vid Savolaks fotjägarregemente 1776-07-13. Fänrik därst. 1778-01-25. Löjtnant 1780-06-12. Kapten 1789-09-26. Majors avsked 1802-07-07. Död 1816-08-14 på sin sätesgård Stjärnsund i Tyrväntö kapell av Hattula socken. Gift 1793-04-21 Nordenlund

 • Barn1:
 • Peter Fredrik, född 1794. Kapten. Död 1851. Se Tab. 4.
 • Carl Axel, född 1795-07-18 på Nordenlund. Student i Åbo 1813-02-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1814-06-10. Död ogift 1816-02-12 på Stjärnsund.
 • Bengt Johan, född 1797-06-09 på Nordenlund, död där 1798-03-16.
 • Eva Sofia, född 1798-06-20 på Nordenlund, död ogift 1868-04-14 på nämnda egendom.
 • Reinhold Vilhelm, född 1799. Tullförvaltare. Död 1855. Se Tab. 5.
 • Maria Ulrika Gustava, född 1803-04-09, död 1811-08-16.

TAB 4

Peter Fredrik (son av Per, Tab. 3), född 1794-01-19 Nordenlund Underlöjtnant på extra stat vid 2. finska jägarregementet 1813-03-30. Underlöjtnant på stat därst. 1814-02-14. Löjtnant 1819-04-27. Sekundkapten 1825-04-06. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen som stabskapten 1827. Kaptens avsked 1831-02-22. Död 1851-11-01 på Ranta gård i Sysmä socken. Gift 1:o 1833-01-08 på Nordenlund med Maria Lovisa Kraftman, född 1797-03-04, död 1843-01-05 på Nordenlund, dotter av borgmästaren, assessorn Gabriel Fredrik Kraftman och Eva Christina Krook. Gift 2:o 1845-11-30 påStorby i Sysmä socken med Catharina Elisabet Soldan, född 1819, död 1847-01-30 på Nordenlund, dotter av kronolänsmannen Erik Abraham Soldan och Catharina Sofia Wikman. Gift 3:o 1848-09-14 i Sysmä socken med Lovisa Alexandra Wikman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1843-09-24 med kaptenen Peter Vilhelm Schulman, i hans 2:a gifte, född 1781, död 1846), född 1812-04-02 i Liebelitz socken, död 1880-03-11 på Ranta gård, dotter av vice häradshövdingen Anders Henrik Wikman och Maria Stenfelt.

Barn:

 • 3. Maria Lovisa, född 1849-07-02 i Sysmä socken, död där 1926-06-04, den sista av ätten. Gift 1888-09-16 på Kirijärmi i Sysmä socken med agronomen Peter Abraham Stark i hans 2:a gifte, född 1827-11-15 i Övertorneå socken, död 1909-07-03 i Torneå.

TAB 5

Reinhold Vilhelm (son av Per, Tab. 3), född 1799-12-30 på Nordenlund. Student i Åbo 1817-10-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1820-12-19. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1824-07-27. Kammarskrivare i senatens kammar-och räkenskapsexpedition 1826-05-23. Kanslist i senatens ecklesiastikexpedition 1834-07-22. Transp. till finansexpeditionen 1841-02-09 och till kammar- och räkenskapsexpeditionen s. å. 11/5. T. f. landssekreterare i Vasa län 1843–1844. Tullförvaltare i Raumo 1844-02-06. Död 1855-03-20 i Raumo. Gift 1851-03-23 med Christina Lovisa Olander, född 1816 (1813?), död 1887-02-12 i Helsingfors, dotter av borgaren i nämnda stad Gustaf Olander och hans 1:a hustru Maria Christina Alrot.

Barn:

 • Natalia Matilda Lovisa, född 1834-11-06 i Helsingfors, död ogift 1865-11-06 i Hinnerjoki socken.
 • Alexander Beinhold, född 1836-08-26 i Helsingfors. Lantbrukare och lanthandlare i Euraåminne socken. Död ogift 1874-12-04 i Hinnerjoki socken.
 • Nikolai, född 1838-12-20 i Helsingfors. Sjöfarande. Död ogift 1872-12-04.
 • Constantin, född 1842-03-08. I tjänst vid telegrafverket i Ryssland, telegrafist av tredje klass. Transp. till Helsingfors telegrafstation 1877. Telegrafist av andra klass 1878-09-13. T. f. föreståndare för telegrafstationen å Sveaborg s. å. Kollegiiregistrators titel 1891-04-13. Ord. föreståndare för sistnämnda station s. å. 21/8. Död ogift 1893-07-28 på Sveaborg.
 • Vladimir, född 1845-06-15. Frivillig skarpskytt vid 7., Björneborgs, finska indelta skarpskyttebataljon 1866-01-03. Underofficer därst. s. å. 30/1. Avsked 1868-07-20 vid finska indelta militärens upplösning. Ingick vid utbrottet av rysk-turkiska kriget i rysk tjänst som soldat vid libauska infanteriregementet 1877-06-03. Efter att hava blivit sårad placerad på infanteriets 63. reservbataljon 1878-01-14. Avsked s. å. 28/8. Återvände därefter till Finland. Död barnlös 1894-02-03 i Hinnerjoki socken. Gift 1888-03-23 i Raumo med Maria Christina Gustafsdotter Frangen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-11-09 med arbetaren Gustaf Reunanen), född 1855-11-07 i Eura socken, +.
 • Adelaide Eugenie Irene Agnes, född 1847-12-26, död 1865-01-11 i Åbo.
 • Alexandra Vilhelmina, född 1850-03-04, död 1882-01-10 i S:t Petersburg. Gift 1881-01-26 i Geneve, Schweiz, med adjointen hos chefen för telegrafväsendet i Ryssland, verkliga statsrådet Nikolai Ispolatov i hans 2:a gifte.
 • Aina Rosalie Hildegard, född 1851-12-25, död 1922-12-03. Gift 1875-10-05 i Helsingfors med äldre ingenjörmekanikern vid telegrafverket i Finland, kollegierådet och godsägaren, filosofie magister Daniel Johannes Wadén, född 1850-07-27 i Ingå socken, död 1930-08-25.
 • Eugen Napoleon, född 1854. Lantbrukare. Död 1926. Se Tab. 6.

TAB 6

Eugen Napoleon (son av Reinhold Vilhelm, Tab. 5), född 1854-11-23. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1872-05-18. Transp. till bjelomorska infanteriregementet s. å. 25/9. Tillika elev vid junkarskolan i Helsingfors. Avsked. Lantbrukare. Död 1926-02-01 i Tavastehus och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1876-03-04 med Fredrika Jakobina Grundström, född 1837-12-20 i Björneborg, död där 1898-12-12, dotter av hattmakaren i nämnda stad Anders Grundström och Anna Charlotta Åkerblom.

Barn:

 • August Conrad, född 1878, död 1902. Se Tab. 7. 1

TAB 7

August Conrad (son av Eugen Napoleon, Tab. 6), född 1878-01-08 i Björneborg, död där 1902-11-11. Gift 1900-06-24 i nämnda stad med Tekla Mariana Rosenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1904-09-14 med byggmästaren Axel Ludvig Terho), född 1876-01-27.

Barn:

 • Tekla Hellin Maria, född 1900-07-21 i Björneborg, död ogift 1922-11-20 i Tammerfors.
 • Carin Helena, född 1902-07-28, död s. d.

Källor

1Wä. 2Helsingfors kyrkoarkiv. 3Geneologiska Samfundets i Finland årsskrift X (1926), sid. 317. 4Tor Carpelan.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.