:

Von der Pahlen nr 75

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von der Pahlen nr 75

Friherrlig 1679-10-18, introd. 1680.

Medlemmar av ätten, vilken ursprungligen lär härstamma från Westfalen, uppträda från och med 14:e århundradet i Livland. Sköldemärket, tre lodrätt ställda sjöblad i vattenfärgat fält, har sedermera förändrats. På grund av likheten med ätten Koskulls vapen har man antagit, att bägge ätterna äro grenar av samma stam. I Livland förekommer riddaren Johannes de Pala 1316–1325, Detlevus de Pale 1345 samt 1397-07-12 Ludeke och Gottschalk von der Pale, vasaller till ärkebiskopen i Riga. I Sissegals socken ägde ätten under 15:e århundradet godsen Altenwoga, Weissensee och Taurup, fordom Astrau, i Dickelns socken, till vilket gods ätten skulle skriva sig, sedan 1456 ett gods med samma namn, även kallat Hof zur Paale samt i Lemsals socken Seppküll. Dickelska ättegrenen kom i 17:e århundradet till svenska Bremen. Densamma fortlevde i Livland liksom den Seppküllska och för där friherretitel. De i svenskt friherreskap upphöjda medlemmarna tillhöra den Taurupska grenen. En gren har upphöjts i ryskt grevligt stånd. Ätten har immatrikulerats på riddarhusen i Reval under nr 40, i Riga under nr 45 samt i Mitau under nr 212, och en gren, vilken upphöjts i ryskt grevligt stånd, har som sådan immatrikulerats på riddarhusen i Reval under nr 41 och i Mitau under nr 240. En i Pommern ännu i mitten av 1700-talet blomstrande ätt von Pahlen för ett helt olika vapen mot ätten von der Pahlen och torde icke hava något samband med denna.

Pahlen F7500.jpg

TAB 1

Johan von der Pahlen, till Astrau (sedan Taurup), Altenwoga och Weissensee, alla i Sissegals socken i Livland. Stiftsfogde på Treiden 1548.1 Gift med Anna von Farensbach.

Barn:

 • Carsten, arvherre till Astrau, Altenwoga och Weissensee. Gift med Catharina von Tiesenhausen, dotter av Hans von Tiesenhausen, av huset Jummerdehn, och Catharina von Schierstedt.

Barn:

 • Peter, arvherre till Astrau, Altenwoga och Weissensee. Död 1572.1 Gift med Barbara von Rosen, dotter av Johan Carstensson von Rosen, till Hoch-Rosen, och Kunna Jurgensdotter von Rosen av huset Gross-Roop.

Barn:

 • Carsten, arvherre till Astrau (Taurup). Kapten i svensk tjänst. Levde 1641. Gift med Margareta Yxkull, dotter av Reinhold Clausson Yxkull, till Felks, och Dorotea Clausdotter Taube av huset Maazt.

Barn:

 • Johan, till Astrau (Taurup). Född 1601-06-27 i Arensburg på Ösel. Antagen 1619 vid överste Schmellings regemente i Polen, vid vilket han tjänade med tre hästar. Gick 1621 i svensk tjänst. Löjtnant vid kurländska kavalleriregementet 1630. Avsked 1639. Överstelöjtnant 1656. Död 1694-08-31 och begraven i Reval. Han blev blesserad i slaget vid Leipzig 1632 av ett skott i huvudet. Gift 1639-05-07 med Elisabet Christina Catharina von Rosen, dotter av ståthållaren på Jama och Koporie Bogislaus von Rosen, till Rosenhagen, Kaltenbrunn m m (som 1617-10-01 blev adlad av konung Gustaf II Adolf, men ej introd.) och hans 1:a fru Maria von Molkenbuhr.

Barn:

 • Johan Anders, friherre von der Pahlen, född 1642, död 1696. Se Tab. 2.
 • Bogislaus, friherre von der Pahlen, född 1646, död 1719. Se Tab. 3.
 • Gustaf Christian, friherre von der Pahlen, född 1648, död 1736. Se Tab. 4.
 • Otto Magnus, friherre von der Pahlen, död 1710. Se Tab. 29
 • Fredrik Adolf, friherre von der Pahlen, född 1653, död 1709. Se Tab. 31.
 • Carl Detlof, friherre von der Pahlen. Löjtnant. Död ogift 1677-06-13 av blessyrer, erhållna i slaget vid Landskrona samt på konung Carl XI:s bekostnad begraven 1679 i Linköpings domkyrka. Blev 1679-10-18 efter sin död jämte sina bröder upphöjd i friherrligt stånd.

TAB 2

Johan Anders, friherre von der Pahlen (son av Johan, Tab. 1), till Habbat i Kosch's socken, Estland, Branskowitz i Samoschi socken i Koporie län, Ingermanland, samt Jerlep och Payel i Jördens socken i Estland. Arrendator av slottsgodset Ober-Pahlen. Född 1642 på Ösel. Page hos M. G. De la Gardie 1660–16633. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1665-02-14. Kaptenlöjtnant därst. 1667-10-17. Ryttmästare 1675. Överstelöjtnant 1676-01-13 vid Otto Vellingks regemente s. å. 21/8 och vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1678-04-17. Överste för ett värvat kavalleriregemente i Estland, Livland och Ingermanland (drottning Ulrika Eleonoras livregemente till häst) s. å. 12/10. Friherre jämte sina bröder 1679-10-18 (introd. 1680 under nr 75). Generalmajor av kavalleriet 1693. Lantråd i Estland. Drunknade jämte sin fru och äldsta dotter 1696-08-20 i Revals hamn vid sin tillämnade resa till Stockholm samt slöt själv sin ättegren. Han blev i slaget vid Lund den 4 dec. 1676 blesserad. Gift med Barbara Helena von Rosen, drunknade 1696-08-20, dotter av Didrik von Rosen, till Sonorm, och Anna Brita von Wrangell, av huset Allo.

Barn:

 • En dotter, drunknade ogift 1696-08-20 på samma gång som föräldrarna.
 • Otto Henrik, född 1674-04-07, död ogift 1695-06-22 i Narva och begraven 1696-02-12 i Revals domkyrka
 • Hedvig, räddades vid föräldrarnas drunkning.
 • En dotter, död som barn.
 • Barbara. Gift 1698-03-27 med löjtnanten Johan Henrik von Knorring.

TAB 3

Bogislaus, friherre von der Pahlen (son av Johan, Tab. 1), till Reggafer i Ampels socken i Estland. Född 1646. Volontär vid Douglas' armé i Kurland 1658. Kornett vid Jakob Yxkulls regemente 1659. Avsked. Gick 1662 i fransk tjänst vid tyska gardet som kadett. Tjänade där i ett och ett halvt år. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1666-12-05. Major därst. 1676-07-29. Överstelöjtnant vid adelsfanefördubblingsregementet s. å. 26/8. Avsked 1678-12-20. Friherre jämte sina bröder 1679-10-18 (introd. 1680 under nr 75). Arrendator av slottsgodset Ober-Pahlen 1697. Överste för harriska lantmilisregementet 1701-03-05. Kommendant på Reval och uppgav fästningen till ryssarna 1710-10-29. Permitterad för ålder och sjuklighet2. Död 1719 Och begraven s. å. 27/8. Han slöt själv sin friherrliga ättegren. Gift 1:o 1666-12-06 i Stockholm med Elsa Kyle, dotter av landshövdingen Hans Kyle, och hans 2:a fru Elisabet Catharina von der Lühe. Gift 2:o 1697-04-08 med friherrinnan Helena Wrangel, död 1727-10-18, dotter av översten friherre Herman Wrangel af Ludenhoff, nr 55, och Anna Dorotea von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Christina Catharina. Gift 1690 med friherre Hans Christoffer von Zedlitz.
 • 1. Gustaf Otto, döpt 1670-09-09 i Stockholm. Löjtnant vid harriska lantmilisregementet 1701-05-08. Död före fadern.
 • 1. Hedvig Margareta, till Kyleberg och Glänås, båda i Svanhals' socken, Östergötlands län. Född 1672-10-13. Hovfröken. Död ogift 1755-06-09 på Kyleberg. 'Hon har skänkt ljus krona och altarduk till Svanhals kyrka'

TAB 4

Gustaf Christian, friherre von der Pahlen (son av Johan, Tab. 1), till Wahhakant i Rappels socken, Metta- päh i Wesenbergs socken. Palms och Huljal i Tristfers socken, samt Rickholtz i Nuckö socken, alla i Estland. Född 1648-05-06. Kornett vid Arendorfs finska regemente till häst 1670-08-06. Kaptenlöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1672-10-05. Major vid ingermanländska adelsfaneregementet 1677-10-20. Friherre jämte sina bröder 1679-10-18 (introd. 1680 under nr 75). Lantråd i Estland. Död 1736-08-18 och begraven s. å. 18/10 i Jördens socken, i Estland. Gift 1:o med Margareta Dorotea von Metstaken, född1 1656-06-18, död 1682, dotter av översten och lantrådet Arent Reinhold von Metstaken, till Palms, och Anna Hastfer. Gift 2:o 1683-09-12 i Reval med Elisabet Helena von Lohde, död 1686. Gift 3:o 1687-03-05 i Reval med Gertrud Elisabet von Tiesenhausen, född 1670, död 1724 och begraven s. å. 25/1.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, döpt 1674-12-20 i Reval, död 1710 22 på Rickholtz. Gift 1694-01-30 i Reval med kaptenen, friherre Fromhold Johan Taube af Karlö, född 1661, död 1710.
 • 1. Arent Didrik, född 1675. Generaladjutant. Död 1710. Se Tab. 5.
 • 1. Elsa Elisabet, döpt 1678-12-19 i Reval, död omkr. 1710. Gift 1698-01-08 i Reval med kaptenen Hans Henrik Fock B, i hans 1:a gifte.
 • 1. Johan Anders, född 1681. Kaptenlöjtnant. Död 1732. Se Tab. 25.
 • 1. Gustaf Christian, stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • 2. Gustaf Johan, döpt 1685-02-02 i Reval.
 • 3. Gertrud Helena, döpt 1688-02-05 i Reval, begraven där 1689-02-25.
 • 3. Augusta Sofia, döpt 1689-09-09 i Reval, död 1747-07-21 på Huljal. Gift 1:o 1711-09-16 i Reval med översten, friherre Reinhold von Ungern-Sternberg, född 1656, död 1713. Gift 2:o 1715-11-22 med lantrådet, baron Hans von Rosen, döpt 1685-03-03, död 1767.
 • 3. Axel Magnus, döpt 1690-10-21 i Reval, död ung.
 • 3. Bernt August, döpt 1693-04-21 i Reval, död ung.
 • 3. Carl Johan, döpt 1694-06-05 i Reval, död ung.
 • 3. Christoffer Adolf, döpt 1695-11-13 i Reval, död ung.

TAB 5

Arent Didrik (son av Gustaf Christian, friherre von der Pahlen, Tab. 4), till Palms: född 1675-05-15. Kapten vid Wangersheims svenska regemente i Holland 1698. Överstelöjtnant vid estniska adelsfaneregementet 1701. Generaladjutant 1703-08-28. Konfirm. fullm. 1705-07-25. Död 1710-05-05 under belägringen av Riga. Gift 1700-03-18 i Stockholm med friherrinnan Margareta Charlotta Wachtmeister af Björkö, född 1683-06-07, död 1712-10-15, dotter av generalmajoren, friherre Fritz Wachtmeister af Björkö, och hans 2:a fru, friherrinnan Margareta Elisabet Taube af Karlö.

Barn:

 • Gustaf, döpt 1702-03-26 i Reval, liksom bröderna, död ung.
 • Fritz, döpt 1704-05-19, död ung.
 • Arent Didrik, född 1706. Assessor. Död 1753. Se Tab. 6

TAB 6

Arent Didrik (son av Arent Didrik, Tab. 5), till Palms samt Kattentack i Goldenbecks socken, Estland. Döpt 1707-01-01 i Reval. Assessor. Död 1753-03-24 i Reval. Gift där 1728-06-27 med Magdalena Elisabet von Derfelden, född 1710-04-17, död 1793 på Palms och begraven s. å. 9/8 i Tristfers kyrka, dotter av kaptenen Mauritz Cliristoffer von Derfelden och Margareta Vilhelmina Löwe (nr 1739).

Barn:

 • Margareta Vilhelmina Charlotta, född 1729-07-08 i Reval, död 1747-01-28. Gift 1745-03-07 i Reval med presidenten i oberlandgericht i Estland, baron Gustaf Erik von Rosen, född 1715, död 1785-08-30.
 • Gustaf Fredrik, född 1730-06-29 på Palms. Överste i rysk tjänst. Död ogift 1790-08-19 på Palms.
 • Arent Didrik, född 1731-11-08 i Reval, död 1732 och begraven s. å. 19/4 i Tristfers kyrka
 • Magnus Christoffer, född 1732-10-25. Löjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1757-08-30 i Nunnersdorf av blessyrer erhållna i slaget vid Gross-Jägersdorf.
 • Christina Magdalena, född 1733-09-26, död 1734 på Palms och begraven s. å. 23/7.
 • Anna Vilhelmina, född 1734-10-10 på Palms, död ogift 1799-02-14 på nämnda egendom.
 • Helena Fredrika, född 1735-12-28 på Palms, död ogift 1805-03-13 på nämnda egendom.
 • Sofia Catharina Dorotea, född 1737-01-06 på Palms, död 1768-04-06 i Reval. Gift där 1756-01-18 med geheimerådet, friherre (romerska riksgreven) Otto Magnus Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1792.
 • Arent Didrik, född 1738. Kapten. Död 1778. Se Tab. 7
 • Carl Johan, född 1739-09-13 på Palms, död där 1740 och begraven s. å. 22/5.
 • Hans, född 1740. President. Död 1817. Se Tab. 10
 • Augusta Louise, född 1743-02-09 på Palms, död 1801. Gift 1795-10-20 på Palms med majoren, baron Carl Magnus von Löwenwolde, död 1799.
 • Peter Ludvig, greve von der Pahlen, född 1745. General. Död 1826. Se Tab. 15.
 • Magdalena Charlotta, född 1749-05-01 på Palms, död 1824-01-09 i Reval. Gift 1772-01-12 på Palms med kammarherren, friherre Otto Reinhold Ludvig von Ungern-Sternberg, född 1744, död 1811.

TAB 7

Arent Didrik (son av Arent Didrik, Tab. 6), född 1738-05-31 på Palms. Kapten i rysk tjänst. Död 1778-06-12 Löwenwolde Gift 1765-07-11 med Catharina Gertruda von Brevern i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren N. N. Kaminow), född 1742-03-30, dotter av ryska statsrådet Peter von Brevern, av en 1694-10-05 adlad, men ej introd. ätt5, och Gertrud Magdalena von Kursell.

Barn:

 • Magdalena Gertruda Elisabet, född 1769-04-24 i Jegelechts socken, Estland, död i barnsäng 1788-08-14 i Katkülls socken. Gift 1787-09-05 i Koykers socken, med Detlof August von Schulmann, född 1764-08-12, död 1842-12-10.
 • Arent Didrik, född 1770-09-20 i Jeglechts socken. Generalmajor i rysk tjänst och kommendör för livländska dragonregementet. Stupade 1807-06-02 i slaget vid Friedland.
 • Peter, född 1773-05-23 i Jegelechts socken, död 1777 på Palms och begraven s. å. 3/7.

TAB 8

Peter (son av Arent Didrik, Tab. 7), till Forel i Keels socken, Estland. Född 1777-09-10 i Koykers socken. Major i rysk tjänst. Avsked. Var 1822 hakenrichter i Estland. Kapten vid gendarmkåren. Död 1828 på Forel och begraven s. å. 17/10. Gift 1804-11-06 på Saggad i Halljalls socken, med Gustava Natalia Elisabet von Fock, född 1788-12-25 på Saggad, död 1850-04-24 i Weissenstein, dotter av överstelöjtnanten och lantrådet Gideon Etrnst (von) Fock B, och Juliana Jakobina von Helfreich.

Barn:

 • Julie, född 1805-09-02 i Reval. Stiftsdam i nämnda stad. Död där 1891-11-23
 • Didrik, född 1807. Överste. Död 1894. Se Tab. 9
 • Alexandra, född 1811-02-06 i Keels socken, död ogift på 1860-talet.
 • Peter, född 1814-12-13 i Reval. Var 1856 överste vid ryska ingenjörskåren och 1861 inspektör över järnvägen Riga–Dünaburg. Generalmajor. Död 1903-08-21 i Riga. Gift, men barnlös.

TAB 9

Didrik (son av Peter, Tab. 8), född 1807-12-30 i Keels socken, Estland. Överste. Död 1894-01-04 i Reval. Ägde Uxnorm i Kegels socken, Estland, som han dock sålde före, sin död. Gift 1849-08-10 med Marie Eleonore von Rosenschild-Paulijn, född 1825-08-01, död 1879-01-14, dotter av ryske kammarherren Nikolai von Rosenschild-Paulijn och Marie Kulnev.

Barn:

 • Nikolai Peter Johan Didrik, född 1850-07-28, död 1866-02-24 i Reval.
 • Andreas Alexander, född 1851-11-30 i Reval, död 1858-06-17.
 • Marie Charlotte, född 1852-11-18 i Reval.
 • Eugen Ferdinand Gideon Didrik, född 1853-12-24 på Uxnorm. Godsförvaltare. Död ogift 1912-09-20 i Reval.
 • Olga Julie, född 1856-08-03 på Uxnorm, död ogift 1919-03-30 i Reval.
 • Helene Marie Charlotte Alexandrine, född 1859-05-20 på Uxnorm.
 • Charlotte Malvine Sofie Elisabet, född 1863-01-19 på Uxnorm.

TAB 10

Hans (son av Arent Didrik, Tab. 6), till Palms i Tristfers socken, och Wannamois i Dagö socken, båda i Estland. Född 1740-10-28 på Palms. Kom i (rysk) tjänst 1755. Gjorde fälttåget i Preussen 1759–1762, och, såsom ryttmästare, polska fälttåget 1764–1765. Major. Sändes 1769 med ett detachement av 100 man kyrassiärer och 500 man infanteri med flottan till Morea. RRS:tGO4kl. Svårt sårad i sjöslaget vid Tschesme i vilajetet Smyrna 1770-07-06. Kommenderade ett särskilt detachement i Polen 1771 och 1773. Överstelöjtnant 1773. Kollegie- och guvernementsråd i Reval 1774. President i revalska hovrätten 1783. Statsråd 1790. Lantråd i Estland 1802. Geheimeråd och RRS:tAO1kl. Död 1817-06-19 på Palms. Gift 1775-09-10 med grevinnan Ulrika Beata Sofia Stenbock, född 1759, död 1845-06-14 i Reval, dotter av lantrådet, greve Carl Magnus Stenbock, och Anna Magdalena von Blom.

Barn:

 • Anna Magdalena Juliana, född 1776-10-11 i Reval, död 1808-05-02. Gift 1793-07-22 i Reval med manrichtern Alexander August von Morenschildt, av en 1650-09-20 adlad (Morenschöld), men ej introd. ätt5, i hans 1:a gifte, född 1769-07-15 på Mäküll i Haggers socken, död 1823-01-17 Seidel
 • Natalia Vilhelmina Helena, född 1778-01-18 i Reval, död där 1838-02-03. Gift 1794-02-18 på Palms med manrichtern Fromhold Henrik von Fitinghoff, född 1772-04-04, död 1822-05-16.
 • Carl Magnus, född 1779. General. Död 1863. Se Tab. 11
 • Alexis Hans Didrik, född 1780-11-22 i Reval. Löjtnant. Död ogift 1804-11-27.
 • Margareta Charlotta Elisabeth, född 1782-11-04 på Palms, död 1871-11-16 i Reval. Gift 1810-07-31 på Palms med sin svåger, manrichtern Alexander August von Mohrenschildt, i hans 2:a gifte, född 1769-07-15, död 1823-01-17.
 • Sofia Aurora, född 1785-04-12 i Reval, död där 1879-04-07. Gift 1807-03-14 i nämnda stad med lantrådet Fredrik Filip von Krusenstierna, född 1782, död 1857.
 • Gustaf Fredrik, född 1787-06-12 på Palms, död 1804.
 • Juliana Augusta Beata, född 1789-11-09 på Palms, död där 1790 och begraven s. å. i sept.
 • Alexandra Emelie Pauline, född 1794-01-05 på Palms, död 1848. Gift 1831-08-18 med greve Sigismund Ehrenreich von Redern, död 1841-04-07.
 • Jeanette, döpt 1798-03-04 i Reval, död 1829-10-31 på Karkus i Ampels socken. Gift 1819-09-15 på Palms med hakenrichtern Ernst Peter Magnus von Fock B, född 1790, död 1857.

TAB 11

Carl Magnus (son av Hans, Tab. 10), till Palms. Född 1779-02-19 i Reval. Kornett vid rigiska dragonregementet 1797. Löjtnant därst. 1798. Stabsryttmästare vid chevalierregementet 1807. Ryttmästare 1809. Överste 1810. Generalmajor 1813. KSO 1814-01-08. RRS:tGO3kl. Guldsabel m br och påskrift: för tapperhet. RPrO Plemér. RPrRÖO. Lantråd i Estland 1821. KmstkSO 1827-12-30. RRS:tAO1kI. RRS:tStO1kl och RRS:tVIO2kl. Kurator vid universitetet i Dorpat 1828. Generallöjtnant 1830. Generalguvernör över Estland, Livland och Kurland 1830–1845. Immatrikulerad på riddarhuset i Mitau 1833-04-08 general av kavalleriet. Medlem av ryska riksrådet. Senator och verkligt geheimeråd. Död 1863-05-25 på Palms. Han deltog i fälttåget mot fransmännen 1806 och 1807 och bevistade slagen vid Jancova, Eulau och Ostrolenka, kriget mot Sverige 1808–1809, turkiska fälttåget 1810 och 1811 och därunder belägringarna av Silistria och Schumla, fälttåget 1812 mot fransmännen och var med vid Königsberg och blockaden av Pillau samt deltog 1813 i slaget vid Lützen, bombardementet av Hamburg och slagen vid Leipzig, Grossbeeren, Dennewitz, Torgau m fl [6]. Gift 1:o 1817-05-29 med Anna Dorotea Elisabet (Betsy) von Essen, född 1797-09-10 död 1820-01-22, dotter av generallöjtnanten Gustaf Magnus von Essen och Margareta Stackelberg. Gift 2:o 1823-08-25 i Jürgens socken, i Estland med Catharina Vilhelmina (Kitty) von Arvelius, född 1802-07-13, död 1869-08-18, dotter av professorn vid universitetet i Dorpat, hovrådet Fredrik Gustaf von Arvelius och Catharina von Kursell.

 • Barn4:
 • 1. Alexander Ivan, född 1819. Kammarherre och statsråd. Död 1895. Se Tab. 12.
 • 2. Beata Margareta Elisabet, född 1824-07-02 på Palms, död ogift 1860-11-01 på nämnda egendom.
 • 2. Catharina Juliana, född 1825-10-10 i Riga, död 1847-07-09 på Palms. Gift 1844-04-28 i Riga med löjtnanten, friherre Peter Paul Conrad Meijendorff von Yxkull, född 1817, död 1890.
 • 2. Augusta Sofia, född 1829-02-24, död 1907-08-05 Uhla Gift 1849-08-04 på Palms med kammarherren och livländska lantrådet, gardesryttmästaren Gotthard Reinhold Staël von Holstein, född 1819-04-28 Paixt
 • 2. Natalie, född 1831-10-12, död 1906-07-12 i Reval. Gift 1856-12-29 på Palms med Conrad Georg Moritz von Grünewaldt, till Affel, född 1825-09-20 Orrisaar

TAB 12

Alexander Ivan (son av Carl Magnus, Tab. 11), till Palms samt Wait i S:t Jürgens socken, Rohküll i Kosch's socken, och Arbafer i Tristfers socken, alla i Estland. Född 1819-12-29 i Reval. Rysk gardesryttmästare. Ritterschaftshauptmann i Estland. Rysk kammarherre och verkl. statsråd. Död 1895-08-07 på Palms. Gift 1844-10-13 i Riga1 med Olga Fredrika Agnes Isabella von Grote, född 1826-02-28 i S:t Petersburg, död där 1888-09-19, dotter av statsrådet William von Grote och grevinnan Isabella von der Borck.

Barn:

 • Isabella Olga (Isa), född 1846-09-29, död 1915-08-19 i Reval. Gift 1878-03-09 i nämnda stad med godsägaren, friherre Rudolf Vilhelm Robert von Ungern-Sternberg, född 1837, död 1897.
 • Elisabet Margareta Matilda (Betsy), född 1848-12-26 i Reval, död 1898-12-18 Attel Gift 1873-11-08 i Reval med godsägaren August Vilhelm Constantin von Barlöwen, född 1844-06-11 Konfer
 • Magnus Hans Alexis, född 1850. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 13.
 • Matilda, född 1852-01-03, död ogift 1873-11-17.
 • Catharina Natalia Adelaide (Kitty), född 1853-04-15 i Reval, död 1877-01-18 på Testama i likanämnd socken, Livland. Gift 1876 med baron August Johan Staël von Holstein, född 1844-04-06 på Testama, död där 1897-07-03.
 • William Johannes Roman, född 1854-06-23 på Wait. Rysk kammarjunkare. Död ogift 1892-07-03 på Wait.
 • Olga Julie Fredrika, född 1856-01-24 på Palms. Gift där 1882-08-05 med sin kusin Walter Johan Magnus von Gtrünewaldt, född 1857-10-28, död 1910-06-05 i Dortmund.
 • Margareta Eufrosyne, född 1857-06-20 på Wait. Gift 1875-08-22 på Palms med sin kusin, godsägaren, friherre Gottlieb Magnus Fredrik Meijendorff von Yxkull, född 1847, död 1923.
 • Fredrik (Fedinka), född 1858-07-05 på Wait. Konservator vid kejs. zoologiska museum i S:t Petersburg. Död ogift 1889-01-20 i nämnda stad.

TAB 13

Magnus Hans Alexis (son av Alexander Ivan, Tab. 12), till Palms och Wait. Född 1850-05-23 på Wait. Ägde nämnda gods tills de exproprierades, varefter han 1920 överflyttade till Tyskland. Död 1925-08-07 i Kolberg i Preussen. Gift 1877-08-10 med sin kusin Lubinka Anna Staël von Holstein, född 1857-03-08 Uhla dska lantrådet, gardesryttmästaren, baron Gotthard Reinhold Staël von Holstein och friherrinnan Augusta Sofia von der Pahlen.

Barn:

 • Arent Didrik, född 1878-11-16 på Wait. Reservfänrik i ryska armén under världskriget. Överflyttade 1919 till Tyskland.
 • Olga Augusta Elisabet (Betsy), född 1881-12-08 på Wait. Gift 1:o 1915-03-10 i Reval med kaptenen, friherre Georg von Ungern-Sternberg, född 1880, död 1916. Gift 2:o 1919-01-12 med Alf von Gtrünewaldt, till Orrisaar, född 1878-01-04, död 1921-01-18 (mördad).
 • Gustaf Christian, född 1883. Fänrik. Död 1914. Se Tab. 14.
 • Matilda Kitty Olga, född 1885-01-29 i Reval. Gift 1908 18 med ingenjören Oskar Julius von Bläse, född 1862-06-23, död 1918-02-26 (mördad) i Jewe.

TAB 14

Gustaf Christian (son av Magnus Hans Alexis, Tab. 13), arvherre till Palms. Född där 1883-09-24. Fänrik vid ryska gardeskyrassiärregementet. Ehrenfriedensrichter. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet (efter döden). Stupade under världskriget 1914-08-29 i Ostpreussen. Gift 1910-08-10 med baronessan Kitty Marie Natalie von Buxhoewden i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1919-08-05 på Meesow bei Schwerin med prcussisske löjtnanten Oskar Bernhard Paul Martin von Dewitz, född 1885-03-30 på Meesow), född 1887-12-02 på Ösel, dotter av öselska adelsmarskalken, baron Alexander von Buxhoeweden, till Kuivast, och Charlotta Matilda Sofia Siemens.

Barn:

 • Hans'' Georg Alexis Alexander, född 1911-07-25 på Palms.
 • Didrik Peter Arent, född 1913-11-26 i Reval.

TAB 15

Peter Ludvig, greve von der Pahlen (son av Arent Didrik, Tab. 6), vars ryska namn var Peter Alexejevitj, till Eckau, Kautzmünde och Hofzumberge, alla i Kurland. Född 1745-06-17 på Palms i Tristfers socken, Estland. Officer vid ryska livgardet 1760 och deltog i 1761 års fälttåg under sjuåriga kriget. Ryttmästare 1769. Deltog i rysk-turkiska kriget 1768–1774 major. 1770 och deltog i stormningen av Bender s. å. Erhöll härför S:tGO4kl. Erhöll polskt indigenat 1774. RJohO 1776. Erhöll indigenat i Kurland 1780. Generalmajor 1787-04-21. Deltog i turkiska kriget 1787–1788 och utmärkte sig såsom anförare för första stormkolonnen vid intagandet av Otjakov 1788. RRS:tGO3kl s. å. Deltog i kriget mot Sverige 1788–1790 och var närvarande vid fredsunderhandlingarna i Värälä. RRS:tAO1kl 1790 och S:tVlO 2kl s. å. Vistades 1790–1791 i Stockholm såsom ryskt sändebud och ledsagade konung Gustaf III till Aachen. Vice guvernör i Livland 1792. Generallöjtnant 1794. Kavalleriinspektör s. å. Guvernör i Kurland 1795. RRS:tAlexNevO s. å. Avsked. Kavalleriinspektör i Ingermanland och Viborgs län 1797-02-26. General av kavalleriet 1798-03-31. Militärguvernör i S:t Petersburg s. å. 28/7. Generalinspektör för kavalleriet. Upphöjd i ryskt grevligt stånd för sig och efterkommande 1799-02-22 och såsom sådan immatrikulerad på riddarhusen i Reval under nr 41 och i Mitau under nr 240. Generalguvernör över Estland, Livland och Kurland s. å. RRSödra-tAndrO s. å. President i utrikeskollegiet 1800. RRS:tAndrO i brilj. s. å. Generaldirektör för postväsendet 1801-02-18. Avsked därifrån s. å. i april och från övriga ämbeten7 s. å. 17/6 död 1826-02-25 i Mitau. [6] Han trädde i spetsen för en sammansvärjning mot kejsar Paul 1801, vann tronföljaren för en palatsrevolution och höll vakt under det kejsaren stryptes natten till den 24 mars s. å. 7. Gift 1773-05-20 med Juliane Anna Elisabet op dem Hamm, genannt Schoppingk, född 1753. Statsdame vid ryska hovet 1799, inneh. S:t CatharinaO2kl. Död 1814-03-01 dotter av Johan Ernst von Schoppingk, av huset Doblen i Kurland, och Juliane Agate von Heyking.

 • Barn:4
 • Natalie Catharina Juliane, rysk grevinna. Född 1774-06-17. Gift 1795 med riksgreve Georg Reinhold von Dunten, till Nurmis, av en i Sverige 1654-03-18 adlad, men ej introd. ätt5. Född 1766, död 1845-06-09.
 • Paul Carl Ernst Vilhelm Filip. Rysk greve. Född 1775. General. Död 1834. Se Tab. 16.
 • Peter Johan Christoffer, vars ryska namn var Peter Petrovitj, rysk greve. Född 1777-08-09. Underofficer vid ryska livgardet till häst 1790-03-25. Ryttmästare därst. 1792-01-01. Major 1793-08-18. Deltog i kriget mot Polen 1794 och mot Persien 1796. Överstelöjtnant 1798-09-28. Överste s. å. 9/10. Generalmajor och chef för livgardet 1800-09-16. RJohO s. å. Deltog i kriget mot Napoleon 1805–1807. RRS:tGO4kl 1806-12-13 och 3kl 1807-10-27 efter slaget vid Eylau. RRS:tAO1kl s. å. 24/5 guldsabel med br. s. å. 30/5 efter slaget vid Heilsberg. RPrRÖO 1kl 1809. Chef för en kavalleridivision 1810. Generallöjtnant 1812-07-15. Deltog i det stora koalitionskriget mot Napoleon. RRS:tAO1kl m br efter slaget vid Bautzen 1813-05-21. RRS:tVlO2kl s. å. 3/9 och S:tAlexNewO efter slaget vid Leipzig s. å. RÖMarTeresiaO s. å. RRS:tAlexNewO m br 1814-02-00 och S:tGO2kl s. å. 18/3 för slaget vid Paris. Avsked 1823, men inträdde åter i tjänst som chef för 1. armékåren 1827. General av kavalleriet och generaladjutant hos kejsaren s. å. 6/12. Överbefälhavare för ockupationsarmén i Donaufurstendömena 1829-02-00. RRS:tVlO1kl s. å. 30/3. Chef för Sumska husarregementet s. å. 25/10. Utmärkte sig vid kuvandet av upproret i Polen 1831. RRVÖO s. å. 13/2 efter slaget vid Grochow och S:tAndrO s. å. i aug. efter stormningen av Warschau. R Pr SvÖO. Ryskt sändebud i Paris 1835. Rappellerad 1841. Generalinspektör för kavalleriet 1847. Avsked 1862. Död ogift 1864-04-20 i S:t Petersburg. [6]
 • Marie Louise Elisabet, rysk grevinna. Född 1778-09-07, död 1831-03-23. Gift 1799-01-18 med ryska verkl. kammarherren, riksgreve Johan Fredrik von Medem, född 1763-08-12, död 1838-02-24.
 • Fredrik Alexander, rysk greve. Född 1780. Generalguvernör, geheimeråd. Död 1863. Se Tab. 17.
 • Juliane, rysk grevinna. Född 1782 22 3, död 1862-09-30 i Reval. Gift 1803-10-08 med generalmajoren, geheimerådet och senatorn, greve Paul von Tiesenhausen, född 1774-08-28, död 1864-11-30.
 • Emelie Sofie Juliane, rysk grevinna. Född 1783-01-15. Rysk hovfröken. Död ogift 1832 i Nizza.
 • Hans Peter, rysk greve. Född 1784. Generalmajor. Död 1856. Se Tab. 19.
 • Alexandra, rysk grevinna, död barn 1793.
 • Fredrike Juliane Henriette, rysk grevinna, född 1788-07-15, död 1866-03-26. Gift 1812-05-10 med godsägaren, baron Peter Teodor von Hahn, till Postenden, född 1788-09-18, död 1868-04-03.
 • Nikolaus, rysk greve. Född 1790-03-10. Majoratsherre till Eckau. Levde 1871 i London. Död ogift.

TAB 16

Paul Carl Ernst Vilhelm Filip (son av Peter Ludvig, Tab. 15), rysk greve. Majoratsherre till Kautzmünde i Kurland. Född 1775-07-07 på Kautzmünde. Rysk general av kavalleriet. Kommenderade 2. infanterikåren under polska upprorets undertryckande 1831. Riddare av flera ordnar. Död 1834-02-09 i Moskva. Gift 1:o 1803-01-31 i S:t Petersburg med grevinnan Maria Skavronska, från vilken han 1804 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalen, greve Adam Osharovsky, född 1776, död 1833), dotter av kammarherren, greve Paul Skavronski och Catharina Engelhardt. Gift 2:o med Agriffina Ivanovna Osenov i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Lermontov), död 1810-10-07. Gift 3:o 1816 med grevinnan Catharina Vasiljevna Orlov-Denisov, död 1853-05-13, dotter av hetmanen för de donska kosackerna, greve Vasili Petrovitj Orlov-Denisov.

Barn:

 • 1. Juliane, rysk grevinna. Född 1804, död 1875-05-14. Gift 1:o 1825 med greve Nikolai Alexandrovitj Samoilov, död 1842-07-23. Gift 2:o med med. doktor N. N. Perry, död 1846. Gift 3:o med greve Carl Mornay.
 • 2. Elisabet, rysk grevinna. Gift med löjtnanten, furst Gregor Gregorovitj Dadian-Mingrelskij, född 1800.
 • 3. Nikolai, rysk greve. Född 1817-11-21. Majoratsherre till Kautzmünde. Död barnlös 1849. Gift med baronessan Marie Michailovna Solowjev.
 • 3. Olga (Helena), rysk grevinna. Född 1820-02-24, död 1872. Gift 1:o med ryska generalmajoren Arkadi Afrikanovitj Boldirov. Gift 2:o 1858 10 med ryska verkliga statsrådet och kammarherren Teodor Platonovitj Golubzov, född 1823-07-06.
 • 3. Catharina, rysk grevinna. Gift med furst Ivan Gregorovitj Grusinsky, född 1826, död 1880.

TAB 17

Fredrik Alexander (son av Peter Ludvig, Tab. 15), vars ryska namn var Feodor Petrovitj, rysk greve, arvherre till Hofzumberge i Kurland. Född 1780-09-14. Rysk minister i Washington 1812, i Rio de Janeiro 1814 och i München 1815. Generalguvernör över Nya Ryssland och Bessarabien 1826. Chef för den provisoriska centralförvaltningen över Moldau och Valakiet 1828-05-00. Var 1829 tillsammans med Orlov rysk förhandlare vid fredsslutet med Turkiet i Adrianopel. Verkl. geheimeråd 1834. Ledamot av ryska riksrådet. RRS:tAlexNewO m m. Död 1863-01-08. Gift 1830-11-09 med grevinnan Vera Tjernisjev, född 1808-09-08, dotter av greve Gregor Tjernisjev och Elisabet Samarin.

Barn:

 • Anatol, rysk greve. Född 1831-08-01 i Odessa. Officer i rysk tjänst. Stupade 1856-02-13 vid Sevastopol.
 • Alexandra, rysk grevinna. Född 1832-09-14 i Simferopol. Rysk hovfröken. Död ogift 1857-03-08 i S:t Petersburg.
 • Leonid, rysk greve, född 1834. Löjtnant. Död 1908. Se Tab. 18
 • Vera, rysk grevinna, född 1835-05-01 Eckau Rysk hovfröken. Gift 1862-04-22 med översten, furst Sergei Gagarin, till Sergievskoe i guvern. Tula, död 1880-12-05.
 • Natalie, rysk grevinna, född 1842-09-10 på Hofzumberge. Rysk hovfröken. Död 1920-01-14 på Sergievskoe. Gift 1871-10-20 i Mitau med ryska riksöverceremonimästaren, lantmarskalken i Livland, furst Paul Herman von Lieven, till Kremon och Mesoten, född 1821-01-21 på slottet Kremon, död 1881-06-07 i Teplitz.

TAB 18

Leonid (son av Fredrik Alexander, Tab. 17), rysk greve, arvherre till Hofzumberge. Född 1834-02-06 i S:t Petersburg. Junkare vid ryska livgardet till häst 1852. Kornett därst. Löjtnants avsked. Död 1908-04-12 i Rom. Gift 1869-08-24 i S:t Petersburg med hovfröken Maria Ivanovna Seniavin, född 1838-05-22 i S:t Petersburg, död 1903-06-13 i Riga, dotter av ryska inrikesministern Ivan Seniavin och friherrinnan Alexandrine Hogguer.

Barn:

 • Sergei, rysk greve. Född 1877-11-21 i S:t Petersburg. Arvherre till Hofzumberge. Majoratsherre på Eckau. Gift 1912-05-20 i Wien med grevinnan Alice Julie Elisabet von Medem i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1903-04-26 i Mitau med majoratsherren, furst Alexander Carl Ernst von Lieven, från vilken hon 1911 blev skild, född 1876-10-10 i Baden-Baden), född 1884-04-16 på Alt-Autz, dotter av godsägaren, greve Fredrik Johan Paul von Medem och baronessan Marie Adelheid Clara von der Brüggen.

TAB 19

Hans Peter (son av Peter Ludvig, Tab. 15), rysk greve, majoratsherre till Kautzmünde och arvherre till Weitenfeld, båda i Kurland. Född 1784-11-24. Deltog som rysk generalmajor i fälttåget mot Napoleon. Tog därefter avsked. Företog sedan vidsträckta utländska resor och bodde därefter på sina gods i Kurland. Död 1856-08-12 i Dresden. Gift 1821-03-26 med grevinnan Lovisa Theofile Sofie von Medem, född 1799-03-27, död 1872-03-02, dotter av greve Carl von Medem till Alt-Autz, och grevinnan Elisabet Vilhelmina Browne-Camus.

Barn:

 • Julie Vilhelmina Dorotea, rysk grevinna. Född 1823-02-28, död 1904-10-27 på Suhr. Gift 1842-06-08 med greve Gustaf Carl Constantin von der Wenge, genannt Lambstorff, till Suhr, född 1815-11-09, död 1905-07-23.
 • Peter Carl Johan, rysk greve. Född 1824. Överste. Död 1907. Se Tab. 20.
 • Fredrik Ludvig Peter Hans, rysk greve. Född 1827-02-10. Anställd i ryska ministeriet för utrikes angelägenheter. Död ogift 1897-04-03 på Alt-Autz.
 • Constantin Ferdinand Magnus, rysk greve. Född 1830. Justitieminister. Död 1912. Se Tab. 22.
 • Sofia Carolina Dorotea, rysk grevinna. Född 1833-03-01 i Mitau, död 1910-02-06 i Charlottenburg vid Berlin. Gift 1863-05-28 i Berlin med preussiska generalmajoren Vilhelm Carl Adolf Knut von Knobelsdorff, född 1825-07-26 i Stargard, Pommern, död 1908-01-25 i Hannover.

TAB 20

Peter Carl Johan (son av Hans Peter, Tab. 19), rysk greve. Majoratsherre till Kautzmünde. Född 1824-08-03. Överste för ryska livgardet till häst 1857. Avsked. Död 1907-11-16 i Riga. Gift 1861-06-16 Edwahlen

Barn:

 • Peter-Adolf Paul, rysk greve. Född 1862-04-07.
 • Sofie Eudine Elisabet Adde, rysk grevinna. Född 1864-01-08. Gift med baron Cecil von Behr.
 • Marie Eveline, rysk grevinna. Född 1868-11-25.
 • Alexis Fredrik Leonid, rysk greve. Född 1874. General. Se Tab. 21.

TAB 21

Alexis Fredrik Leonid (son av Peter Carl Johan, Tab. 20), rysk greve. Arvherre till Kautzmünde och Weitenfeld. Född 1874-03-25. Överste för ryska livgardet till häst. Avsked 1912. Under världskriget åter i aktiv tjänst. General och chef för en infanteridivision vid nordvästra (Judenitj') armén mot bolsjevikerna. Gift med grevinnan Catharina Sumarokov-Elston, dotter av greve Paul Sumarokov-Elston och Alexandra Abaza.

Barn:

 • Nikolai, rysk greve. Född 1903-11-14. Natalie, rysk grevinna. Född 1905-02-26.

TAB 22

Constantin Ferdinand Magnus (son av Hans Peter, Tab. 19), rysk greve. Arvherre till Gr. Autz i Kurland. Född 1830-01-12. Överkammarherre vid ryska hovet. Civilguvernör i Pskov. Justitieminister och statssekreterare 1867. Avsked från justitieministerposten 1878 därför att han hänvisat målet mot Vera Sassulitj (för attentat mot polisministern Trepov) i vanlig ordning till jurydomstol i stället för att låta det avdömas av en utomordentlig domstol för statsförbrytelser7. Medlem av riksrådet s. å. RRS:t AndrO m m. Död 1912-05-02. Gift 1857-04-30 i S:t Petersburg med grevinnan Helena Charlotta Louise von Toll, född 1833-07-29 på Arroküll i Koykers socken, Estland. Hovfröken. Statsfru. Död 1910-01-10, dotter av generalen, greve Carl Vilhelm von Toll och Carolina Olga von Strandman.

Barn:

 • Marie Sofie Olga, rysk grevinna. Född 1858-12-27 i S:t Petersburg. Rysk hovfröken. Död ogift 1906-04-23 i Dresden.
 • Peter Carl Johan, rysk greve. Arvherre till Gr. Autz. Född 1859-11-11 i S:t Petersburg. Hovmästare vid ryska hovet. Rysk minister i Haag. Död ogift 1912-12-07 i Riga.
 • Constantin Julius Georg, rysk greve. Född 1861. Före detta guvernör. Se Tab. 23.
 • Helene Olga Sofie, rysk grevinna. Född 1863-06-14 i S:t Petersburg. Gift 1882-10-18 10 med lantrådet i Estland, baron Teodor Otto Peter Gustaf Pilar von Pilchau, till Walk i Merjama socken, Estland, född 1858-07-16 i Auderns socken, Livland, död 1916-02-14 i Reval.
 • Julie Olga Eugenie, rysk grevinna. Född 1865-06-29 i Pskov. Rysk hovfröken. Gift 1884-12-11 i S:t Petersburg med sin systers svåger, lantmarskalken i Livland, baron Adolf Constantin August Jakob Pilar von Pilchau, till Audern, född där 1851-05-11, död 1925-06-17 i Pernau.
 • Natalie Vera Louise, rysk grevinna. Född 1866-08-25 i S:t Petersburg. Gift där 1898-02-19 med ryska kammarjunkaren, jur. kandidat, greve Arnold Teodor Julius von Medem i hans 2:a gifte (gift 1:o 1890-05-30 Schmenzin Autz, död 1896-09-05 på slottet Grünhof i Kurland, dotter av godsägaren greve Conrad Adolf von Kleist och grevinnan Elisabet von Medem), född 1865-03-24 i Mitau, död 1900-01-06 på slottet Grünhof.
 • Johannes Nikolai Fredrik, rysk greve. Född 1869. Kammarherre. Se Tab. 24.

TAB 23

Constantin Julius Georg (son av Constantin Ferdinand Magnus, Tab. 22), rysk greve. Till Alt-Schwarden i kretsen Goldingen i Kurland. Född 1861-03-26 i S:t Petersburg. Civilguvernör i Vilna. Avsked. Före detta senator och hovmästare vid ryska hovet. Levde 1917 i S:t Petersburg. Gift 1890-09-12 i sistnämnda stad med baronessan Sofie Louise Tatjana Nicolaij, född 1862-05-01, levde 1917 i S:t Petersburg, dotter av ryska ministern och kammarherren, baron Nikolai Nicolaij och friherrinnan Sofia Elisabet Meijendorff von Yxkull.

Barn:

 • Nikolai Peter Konstantin, rysk greve. Född 1896-08-24. Gift 2:o med Tatiana Pistolekors. Om deras barn se Geneal. Handb. d grfl Häusen, 1962.
 • Marie Margarethe (Daisy) Sophia Helene, rysk grevinna, född 1891-06-22 i Alt-Schwarden. Hovfröken hos Kejsarinnan Alexandra Feodorowna av Ryssland.
 • Helena, rysk grevinna. Var rysk hovfröken 1917.
 • Maria, rysk grevinna.

TAB 24

Johannes Nikolai Fredrik (Johan) (son av Constantin Ferdinand Magnus, Tab. 22), rysk greve. Arvherre till Reveln i kretsen Tukkum i Kurland. Född 1869-11-28 i S:t Petersburg. Rysk kammarherre. Reservfänrik under världskriget. Gift 1904-02-05 i Riga med Catharina Christina (Carin) von Schubert, född där 1885-05-06, dotter av godsägaren Bernhard von Schubert, till Sparenhof i Livland, och grevinnan Barbara Margareta Christina Stenbock-Fermor (nr 12).

Barn:

 • Magnus Peter Constantin, rysk greve. Född 1905, död 1908-09-25 på Keveln.

TAB 25

Johan Anders (son av Gustaf Christian, friherre von der Pahlen, Tab. 4), till Mettapäh i Wesenbergs socken, och Rickholtz i Nuckö socken, båda i Estland. Döpt 1681-05-01 i Reval. Fänrik vid Liewens livländska infanteriregemente 1700-12-06. Kaptenlöjtnant vid öselska lantdragonskvadronen 1703-12-02. Konfirm. fullm. 1705-05-20. Kapten vid Liewens livländska infanteriregemente 1706-03-00. Avsked 1707-06-00. Död 1732 på Mettapäh och begraven s. å. 5/4. Gift 1706-02-19 i Reval med friherrinnan Anna Christina von Ungern-Sternberg, född 1686, död 1737 på Mettapäh och begraven s. å. 15/11, dotter av majoren, friherre Fabian Ernst von Ungern-Sternberg, och hans 2:a fru Elisabet von Oerten.

Barn:

 • Augusta Elisabet (Anna), född 1707-12-15 i Reval. Gift där 1743-02-27 med majoren Christian Gottlieb Marschall von Bieberstein, död 1752-08-08.
 • Fabian Ernst, född 1709-01-25 i Reval.
 • Gertruda Christina. Gift 1725-11-03 på Mettapäh med lanthushållaren Reinhold Johan von Wangersheim, av en i Sverige 1632 adlad men ej introd. ätt5, född 1706, död 1771.
 • Dorotea Elisabet, född 1710-08-29 i Reval.
 • Fredrik Adolf. Major i rysk tjänst. Död barnlös 1752.
 • Johanna Margareta, döpt 1715-12-15 på Mettapäh.
 • Otto Fabian, född 1717. Överstelöjtnant. Död 1761. Se Tab. 28.
 • Johanna Charlotta, döpt 1718-04-04 på Kiwidepäh i Röthels socken, Estland.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1725-12-23 på Mettapäh, begraven s. å. 30/12.

TAB 26

Bernhard Gustaf (son av Johan Anders, Tab. 25), född 1712. Överste i rysk tjänst. Gift med Anna Dorotea von Müller.

Barn:

 • Charlotta Henriette, döpt 1742-08-05 i Reval.
 • Hans Gustaf, född 1744. Överste. Död 1782. Se Tab. 27

TAB 27

Hans Gustaf (son av Bernhard Gustaf, Tab. 26), född 1744. Överste i rysk tjänst. Död 1782-02-20 i Dorpat. Gift 1775-04-13 i sistnämnda stad med Anna Villielmina von Berger, dotter av ryska generalmajoren Jakob Berger.

Barn:

 • Marta Vilhelmina Dorotea, född 1775-11-18 i Dorpat. Augusta Helena, född 1776-11-06 i Dorpat, död där 1777-08-29.

TAB 28

Otto Fabian (son av Johan Anders, Tab. 25), född 1717-02-16 i Reval. Överstelöjtnant i holsteinsk tjänst. Död 1761. Gift 1746-11-15 med Anna Elisabet von Klugen.

Barn:

 • Aurora Christina Vilhelmina, döpt 1746-11-15.
 • Otto Alexander, döpt 1748-04-28.
 • Andreette Charlotta, född 1750-10-10 i Reval, död där 1785-12-10 och begraven s. å. 21/12. Gift 1779-03-14 i nämnda stad med majoren Carl Gustaf von der Pahlen, av huset Padis, född 1750-08-30, död 1808-03-20.
 • Peter Fredrik, född 1752-06-17.

TAB 29

Otto Magnus, friherre von der Pahlen (son av Johan, Tab. 1). Kornett vid Upplands ryttare 1672-07-27. Ryttmästare i fransk tjänst. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1676-07-29. Ryttmästare vid livregementet till häst 1678. Avgången från regementet 1679. Friherre jämte sina bröder 1679-10-18 (introd. 1680 under nr 75). Död i pesten 1710 i Reval jämte sin andra hustru och hennes barn. Gift 1:o. 10. Magdalena Munck af Fulkila, född 1662, begraven 1744-10-28 i Tenala socken, Finland, dotter av kaptenen Anders Munck af Fulkila, och Margareta Ramsay. Gift 2:o 1690-03-30 i Reval med Hedvig Helena von Lode, död 1710 i Reval, dotter av Arent Johan von Lode.

Barn:

 • 1. Otto Christian, född 1680. Generalmajor. Död 1756. Se Tab. 30.
 • 1. Christina, död ogift.
 • 1. Helena Christina, född 1682, begraven 1734-01-10. Gift med Jakob Fredrik von Peetz, till Pirk, död 1731-05-16. [4]
 • 1. Jakob, född 1684 i Nöteborg. Kornett vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1703. Löjtnant vid sachsiska infanteriregementet 1707-05-20 kapten därst. 1713-10-29. Konfirm. fullm. 1714-10-14. Avsked 1721-11-21. Död ogift 1739-04-13 [Lk].

TAB 30

Otto Christian (son av Otto Magnus, friherre von der Pahlen, Tab. 29), född 1680-09-17 i Reval. Kadett vid änkedrottningens livregemente till häst 1698. Underofficer vid överstelöjtnanten Stahlens bataljon 1699. Kvartermästare vid Nylands dragonregemente 1700. Löjtnant vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente s. å. 18/10. Konfirm. fullm. s. å. 26/11. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1702-10-14. Premiärryttmästare därst. 1705-02-11. Major 1708-12-04. Överstes karaktär 1722-06-26. Överstelöjtnant vid sistnämnda kavalleriregemente 1728-05-20 och vid Östgöta kavallerireg, s. å. 9/12. Överste för Västmanlands regemente 1739-05-29. Avsked 1747-03-03. Generalmajors karaktär s. å. 7/11. RSO 1748-09-26. Död 1756-01-29 Grönlund utan söner och slöt således denna ättegren på svärdssidan. Han var med vid Narva, Düna, Klissov, Thörn, Fraustadt och Holofzin ävensom i Finland på 1740-talet. Blev ett par gånger blesserad samt 1709-02-11 vid Krasno- kutsk fången hos ryssarna och förd till Kostroma, varifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. Om honom se ock Riksens höglofl. ständers commissions utslag och dom 1743-08-20 (tryckt i saml. Acta och handl., som angå orsakerna till krigets olyckliga förlopp i Finland, N. 81). Gift 1723-04-02 i Norra Vi socken, Östergötlands län med grevinnan Magdalena Charlotta Mörner af Morlanda, född 1701-06-10 i Norrköping, död 1778-01-28 i Malmö, dotter av k. rådet, fältmarskalken och presidenten, friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Margareta Bonde.

Barn:

 • Catharina Magdalena, född 1724-09-04 på Grönlund, död 1784-08-29 i Åsbo prästgård Östergötlands län på resa från Skåne. Gift 1748-11-29 på Grönlund med landshövdingen greve Bengt Gustaf Frölich, född 1715, död 1783.

TAB 31

Fredrik Adolf, friherre von der Pahlen (son av Johan, Tab. 1), till Porlom i Lappträsks socken, och Idlaks i Pernå socken. Född 1653. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1677. Kaptenlöjtnant därst. s. å. Ryttmästare 1678-06-03. Friherre jämte sina bröder 1679-10-18 (introd. 1680 under nr 75). Major vid nämnda kavalleriregemente 1701-03-30. Överstelöjtnant därst. 1706-10-17. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 död s. å. i Juli i Weronitz.2. Gift 1688 med Sofia Helena Forbes, dotter av översten Ernst Johannes Forbes, och Christina Boije af Gennäs.

Barn:

 • Christina, född 1689, död 1721-12-14. Gift 1712 med ryttmästaren Johan Ramsay, i hans 1:a gifte, född 1683, död 1739.
 • Anna Helena, född 1690, död 1708.
 • Sofia, född 1691, död ogift 1743.
 • Johan Adolf, född 1693. Kornett vid Brakels ingermanländska dragonregemente 1712-12-16. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1713-01-30. Stupade ogift 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.
 • Barbro Juliana, född 1694, död 1769 före 30/3. Gift 1713 med majoren Johan Anders Jägerhorn af Spurila, född 1681, död 1751.
 • Ernst Gustaf, född 1695. Underlöjtnant vid amiralitetet 1717-07-03. Placerad på sluproddarregementet s. å. 3/10. Död ogift 1719-07-02 [Lk].
 • Carl Alexander, född 1696, död 1699.
 • Fredrik Bogislaus, född 1697. Levde utan tjänst. Död 1772. Se Tab. 32.
 • Anders Johan, född 1697 i Reval2. Volontär vid livgardet 1716. Korpral därst. Sergeant. Sekundlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1718. Premiärlöjtnant2 därst. 1719-07-30. Avsked 1721-12-22. Död ogift 1762-08-26 på Idlaks.8

TAB 32

Fredrik Bogislaus (son av Fredrik Adolf, friherre von der Pahlen, Tab. 31), till Porlom. Född 1697-03-14. Bodde utan tjänst på nämnda sin egendom. Död 1772-05-30 på Idlaks8 i Pernå socken, och slöt på svärdssidan såväl denna ättegren som hela ätten i Sverige. Gift 1727-09-21 med Brita Magdalena Klingspor, född 1689-08-04 Bällsta, dotter av översten Adolf Magnus Klingspor, och Elisabet Clerck.

Barn:

 • Adolf Magnus, född 1728-07-18, död s. å. 18/8.
 • Adam Fredrik, född 1730, död 1731.
 • Eva Sofia, född 1732-08-23, död 1800-02-03 på Malmgård i Pernå socken, i Finland. Gift 1751-10-15 i Lappträsks socken, med kaptenen, greve Johan Carl Creutz, född 1725, död 1788.

Källor

1Riga. 2Lk. 3At (L.). 4Reval. 5SK. 6BHKl. 7N. F. 8Pernå kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: