:

Edelcreutz nr 361

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Edelcreutz nr 2191 och 361 utdöda

Adlad 1808-01-24, introducerad 1809. Friherrlig 1816-02-27 enligt 37 § R.F., introducerad 1817. Utdöd 1874-06-15.


Göran Olofsson Ahlberg. Fortifikationssmed i Kalmar.

son:

  • Olof Ahlberg, född 1688 i Kalmar. Student i Uppsala 1708. Prästvigd i Kalmar 1711-11-09. Komminister i Halltorps församling av Kalmar stift 1712-05-14. Död 1719-09-30 [Hm]. Gift 1712-08-19 med Elisabet Wellin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1720-12-30 med mannens efterträdare, komministern Lars Bersenius, född 1688 i Bjärby, Kastlösa socken, Kalmar län, död 1728-12-03. Gift 3:o 1730-11-30 med dennes efterträdare, komministern Jonas Hyltenius, född 1695 i Växjö, död 1765-02-03), dotter av kyrkoherden i Halltorps pastorat Sven Wellin och hans 2:a hustru Sara Svebilia [Hm].

son:

  • Georg Ahlberg, född 1714 i Våxtorps socken, Kalmar län. Student i Lund 1735. Fil. mag. i Lund 1741. Prästvigd i Kalmar 1741-10-19. Pastoratsadjunkt 1741. Kyrkoherde i Böda pastorat av Kalmar stift 1753-05-01. Prost i Ölands norra kontrakt 1754-11-13. Kyrkoherde i Åby och Bäckebo församlings pastorat av Kalmar stift 1759-08-15. Tillträdde 1761. Prost i Norra Möre kontrakt 1761-10-24. Död 1782-06-22 [Hm]. Gift 1:o 1754-03-28 med Brita Lindevall, död 1767-05-14, dotter av provinsialläkaren, med. doktor Daniel Lindevall och Catharina Beata Svebilia. Gift 2:o 1768-06-21 med Ester Magdalena Ekelund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med studenten och hemmansägaren Sven Henrik Tesch), född 1727, död 1780-12-19, dotter av fänriken Samuel Hans Ekelund och Catharina Emerentia Ogilwie [Hm].

son:

  • Daniel Ahlberg, adlad och friherre Edelcreutz, född 1761-06-15 i Åby prästgård. Studerade vid gymnasium i Kalmar. Student i Uppsala 1778. Disputation 1782-05-01. Auskultant i Svea hovrätt 1782-05-17 och vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter 1783-01-22. Extra ordinarie notarie vid Norrmalms västra kämnärsrätt 1783-10-10. Auskultant i överståthållarämbetet för polisärenden 1786-01-14. Vice notarie vid Stockholms rådhusrätt 1786-11-22. Överauditör och justitiarie vid generalkrigsrätten under fälttåget i Finland 1788-06-05. Häradshövding i Bjäre och Åsbo domsaga i Skåne 1790-07-16. Ledamot av kommittén för överseende av krigs- och sjöartiklarna 1790-11-29. Vice sekreterare i bondeståndet vid riksdagen i Gävle 1792. Ledamot av ståndets kanslidirektion 1792–1794. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1795-07-01–1795-10-01. Advokatfiskal i Svea hovrätt 1799-04-30. Tillförordnad polismästare i Stockholm samt lagmans n. h. o. v. 1800-01-15. Tillförordnad underståthållare 1802-09-07. Ledamot av patriotiska sällskapet 1803-02-26. Ledamot av direktionen för Frimurarbarnhuset 1803-03-26. Underståthållare 1803. RNO 1805-03-01. Ledamot av kommittén för reglering av fattigvården m m 1805-08-08. Ledamot av passkommittén 1807-11-03. Adlad 1808-01-24 (introducerad 1809-02-04 under nr 2191). Ledamot av krigskommittén 1809-04-22. Fullmäktig i tullarrendesocieteten 1809-03-30–1814. Landshövding i Stockholms län 1810-12-20. Friherre 1816-02-27 enligt 37 § R.F. (introducerad 1817-05-03 under nr 361). KNO 1818-05-11. Tillförordnad överståthållare 1818-12-15. Död 1828-10-06 i Stockholm, jordfäst 1828-10-14 i Klara kyrka och ligger jämte sin fru begraven i Hofvingska graven i Maria kyrka [Ash]. Gift 1807-12-05 med Jakobina Elisabet Petersson, född 1783-06-01, död 1813-02-12 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Göteborg, kommerserådet Peter Petersson och Maria Charlotta Hofving.

Barn:

  • Peter Georg, friherre vid faderns död 1828, född 1808-07-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1828-10-06. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet. Kammarjunkare 1830-06-02. Sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1838-06-23. Legationssekreterare i Köpenhamn 1841-08-15. Död ogift 1844-01-25 i Neapel.
  • Johan Daniel, friherre vid broderns död 1844, född 1809-06-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1827-10-04. Teol. examen 1827-11-19. Officersexamen 1827-09-22. Fanjunkare vid Svea livgarde 1829-01-26. Fänrik vid Svea livgarde 1829-05-16. Kansliexamen. 1831-06-07. Löjtnant vid regementet 1836-08-10. Kapten 1850-04-03. RSO 1859-01-28. Major i armén 1859-05-24. RDDO 1869-07-28. Avsked 1871-10-26. Död ogift 1874-06-15 i Stockholm och utgick ätten med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: