Von Döbeln nr 335

Från Adelsvapen-Wiki

F 335.jpg

Friherrliga ätten von Döbeln nr 335 †

Friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § R.F., introducerad 1810. Utdöd 1847-10-14.

TAB 1

Georg Carl von Döbeln, friherre von Döbeln, (son av Johan Jakob von Döbeln, Tab. 10), född 1758 på Stora Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län. Kadett i Karlskrona 1773-09-28. Page hos hertiginnan av Södermanland under hennes resa hit till riket 1774. Officersexamen 1775-12-15. Sekundadjutant vid Sprengtportska regementet 1778-09-23. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1780. Underlöjtnant vid greve de la Mareks tyska regemente i fransk tjänst 1781-11-18. Grenadjärlöjtnant vid greve de la Mareks tyska regemente 1782-11-26. Kapten vid franska infanteriet 1783-09-01. Fick livstidspension av 300 livres från Frankrike 1784. Återkom till Sverige 1788. Löjtnant vid Sprengtportska regementet 1785-03-02. Kapten vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1789-03-02. Överadjutant vid Savolaksfördelningen 1789-05-01. Major vid Savolaks' regemente 1789-06-13. RSO 1789-08-19. Sekundmajor vid Savolaks' regemente 1791-04-24. Major vid Västgötadals regemente och överstelöjtnant i armén 1793-03-18. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1793-05-02. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1796-03-07. LKrVA 1797-05-03. Överste i armén 1805-03-01. Sekundchef med överstelöjtnants lön vid Nylandsbrigadens infanteriregemente 1805-12-20. RSOmstk 1808-07-30. Generalmajor 1808-10-05. Friherre 1809-06-29 enligt 37 § R.F. (introducerad 1810 under nr 335). KSO 1810-09-24. Överkommendant på Marstrand och Caristen 1811-04-28–1811-06-09. Chef för norra skånska infanteriregementet 1812-01-14. Chef för arméns 3. division 1812-09-08. KmstkSO 1812-11-28. Generallöjtnant 1813-01-26. Ordförande i krigshovrätten 1816-02-06. Död 1820-02-16 i Stockholm. 'Under sin tjänst i Frankrike var han med i kriget i Ostindien mellan Frankrike och England. Blev 1789-06-13 i affären vid Porosalmi i Finland så svårt blesserad i pannan, att han måste 1791 undergå trepanering och sedan hela sin livstid nyttja en förbindning om huvudet. Var en av hjältarna i finska kriget 1808–1809 och visade därunder, särdeles vid Juutas, lysande prov på sin krigarförmåga och fältherreskicklighet. Kommenderades 1813 till Tyskland såsom chef för en arméfördelning men blev, för det han utan order undsatte det av fransmännen hårt angripna Hamburg, dömd att arkebuseras, vilket straff förvandlades. till ett års fängelse å Vaxholms fästning, därifrån han efter några månader även vann befrielse.' Gift med Christina Carolina Ullström, från vilken han blev skild, född 1774, död 1845-02-20 i Stockholm.

Barn:

  • Napoleon, friherre vid faderns död 1820, född 1802-03-19 Önne. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad 1817-09-23. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1817-09-30. Kornett vid livgardet till häst 1818-05-11. Avsked 1820-11-23. Löjtnant i armén 1820-11-23. Genomgick i Metz en kurs i artilleri- och ingenjörsvetenskap 1821. Underlöjtnant vid ingenjörkåren 1822-02-05. I spansk krigstjänst 1824. Avsked från ingenjörkåren 1825-07-21. Avsked ur krigstjänsten 1826-10-12. Åter löjtnant i armén 1829-01-22. Kapten i armén 1829-08-21. Död ogift 1847-10-14 i Stockholm och utgick med honom friherrliga ätten von Döbeln.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.