:

Lindhielm nr 93

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lindhielm ur 93 †

Friherrlig 1692-02-13, introducerad 1693. Utdöd 1758-01-20.

TAB 1

Gustaf Grelsson.

Barn:

 • Grels Gustafsson. Referendarie i kammarkollegium 1618, död 1640. Gift 2:o 1633-09-23 med Ellika Appelbom, till Högtorp. Född 1611-08-25 Partille, död 1697-02-21 i Kalmar och begraven 1697-06-29, dotter av häradshövdingen Anders Haraldsson, adlad Appelbom, och Carin Andersdotter Hök, till Holmbonäs, av en adlad men ej introducerad ätt.

Barn:

 • 2. Anders Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm, född 1634, död 1704. Se Tab. 2.
 • 2. Mårten Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm, friherre och herre till Lindö i Runtuna socken, Södermanlands län samt Stjärnarp i Eldsberga socken och Alslöv i Tönnersjö socken, båda i Hallands län. Född 1638-09-00 i Stockholm. Ryttare vid livregementet till häst 1657-05-22. Regementsadjutant vid armén i Livland 1657. Kornett vid Lindorms skvadron 1658-08-16 och vid Lybeckers regemente 1661-05-06. Löjtnant vid Kock von Crimsteins regemente till häst 1665-08-02. Ryttmästare vid Kock von Crimsteins regemente till häst 1668-04-26 och vid Västgöta kavalleriregemente 1669-02-01. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1669-06-22. Adlad 1669-02-01 (ej introducerad). Major vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1674-07-09. Överstelöjtnant vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1677-02-17. Överste för ett regemente till häst 1677-11-07 och för adelsfanan i Sverige och Finland 1683-09-21. Friherre 1692-02-13 jämte brodern (introducerad 1693 under nr 93). Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1695-08-26 och i Jönköpings län 1696-07-24. Avsked 1716-05-04 för ålderdom. Död barnlös 1720-02-14 och slöt således själv sin friherrliga ättegren samt begraven 1720-06-07 i Runtuna kyrka. 'Han var en tapper krigare och nitisk ämbetsman. Bevistade bland annat slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona.' Gift 1:o 1680-08-20 med Anna Maria Silfverstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1659-07-18 med kammarrådet Vilhelm Boos, adlad Drakenhielm, i hans 2:a gifte, född 1624, död 1676), född 1643-08-18 i Stockholm, död 1697-01-29 och begraven 1697-08-18 i Ludgo kyrka, Södermanlands län, dotter av hovrådet Johan Månsson, adlad Silfverstierna, och Catharina Eriksdotter. Gift 2:o 1697-12-28 med Margareta von Beijer i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1669-01-23 i Stockholm med underlagmannen Olof Stiernhöök, född 1639, död 1675. Gift 2:o med hovintendenten Zakarias Renhorn, adlad Rehnberg född 1634, död 1688), döpt 1648-08-19 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm, död 1732-11-20 på Lindö, dotter av hovrådet Johan Beijer, adlad von Beijer, och Margareta Weiler.

TAB 2

Anders Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm (son av Grels Gustafsson, Tab. 1), friherre och herre till Fågelstad och Ladvik, båda i Salems socken, Stockholms län samt Negelstena i Håbo-Tibble socken, Uppsala län. Född 1634-09-14 i Stockholm. Student i Uppsala. Kanslist hos sin morbroder, residenten Harald Appelbom i Haag. Sekreterare vid pommerska staten. Sekreterare i kammarkollegium 1665-03-14. Adlad 1666-10-01, (ej introducerad). Kammarråd (Ök.) 1675-11-17. Landshövding i Viborgs län (Ök.) 1689-07-24. Friherre jämte brodern 1692-02-12 (Introducerad 1693 under nr 93). Död 1704-09-14 på Viborgs slott och ligger begraven jämte sin fru samt flera barn och avkomlingar i Salems kyrka, varest hans präktiga vapen ses till vänster om altaret och hans gravsten mitt på stora gången. 'Han skickades 1699 såsom ambassadör till Ryssland, där han utstod många förtretligheter, innan han året efter kom därifrån.' Gift 1667-02-00 med sin svågers brorsdotter Anna Engel Skyttehielm, född 1726-05-19, dotter av kammarrådet Joakim Skytte, adlad Skyttehielm, och Catharina Riese.

Barn:

 • Joakim, döpt 1667-10-31, i Stockholm. Student i Uppsala 1675-09-27. Fänrik vid M. Vellingks regemente 1684-08-19 och vid livgardet 1686-05-14. Avsked 1688-11-09. Kapten vid Erskins svenska regemente i Flandern 1688–1690. Stupade ogift 1690-07-01 vid Fleury och begraven i klostret Oni.
 • Anders, döpt 1668-12-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1675-09-27. Fänrik vid Gust. Maur. Lewenhaupts infanteriregemente 1688-10-03. Kapten vid överste Sparres regemente i Flandern. Död ogift 1716-05-27 i Stockholm och begraven i familjegraven i Salems kyrka
 • Carl Gustaf, döpt 1669-12-21 i Stockholm. Kom i tjänst 1685. Gemen vid livgardet. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1688-10-04. Löjtnant vid drottningens livregemente till fot 1699-06-12. Kapten vid Upplands regemente 1701-07-27. Stupade ogift 1703-10-04 vid Thorn.
 • Greger, döpt 1671-10-27 i Stockholm. Död som barn.
 • Engel, döpt 1673-06-07 i Stockholm, död ogift och begraven 1698-08-02 i Viborgs domkyrka (Medd. av friherre Tor Carpelan.).
 • Helena Charlotta, döpt 1674-07-20 i Stockholm, död ogift och begraven 1699-01-18 i Viborgs domkyrka (Medd. av friherre Tor Carpelan.).
 • Johan. Student i Åbo 1685 (Lå.). Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1692-11-28. Regementskvartermästare vid Viborgs läns infanteriregemente 1700-07-20. Stupade ogift 1700-11-20 vid Narva.
 • Mårten, döpt 1678-01-26 i Stockholm. Pikenerare vid livgardet, furir vid livgardet 1697-01-19. Förare 1698-12-08. Fänrik 1700-09-11. Löjtnant 1701-01-18. Stupade ogift 1701-07-19. Vid övergången av Dunaströmmen.
 • Catharina Gustava, döpt 1679-04-27 i Stockholm, död som barn.
 • Harald, född 1681-01-00 i Stockholm, död som barn.
 • Axel, född 168(3). Hovmarskalk. Död 1758. Se Tab. 3
 • Magnus. Löjtnant vid livdragonregementet. Stupade ogift 1708-07-04 vid Holofzin.
 • Eleonora, född 1688, död 1765-01-04 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Salems kyrka. Gift 1709 med presidenten Daniel Niklas von Höpken, friherre von Höpken, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1741.

TAB 3

Axel (son av Anders Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm. Tab. 2), till Hästra och Brandsnäs, båda i Torpa socken och Sätra i Röks socken, alla i Östergötlands län samt Ladvik i Salems socken, Stockholms län. Född 16(83?)-01-19 (troligen den son, som döptes 1683-01-26 i Stockholm). Auskultant i lagkommissionen 1702 och i Svea hovrätt 1703. Hovjunkare hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1704. Kammarherre (SAB.) 1720-08-08. RNO 1748-09-20. Överkammarherre och hovmarskalk hos drottningen (SAB.) 1751-07-04. Död 1758-01-20 (enligt vapnet i Torpa kyrka ) (Kv.) i Stockholm och slöt ätten samt begraven 1758-08-13 i egen grav i Torpa kyrka, i vilken han till en betydlig del påkostade orgel verket. 'Han uppvaktade ifrån år 1720 ständigt vid hovet samt stod i stor nåd hos och hade mycket förtroende av konung Fredrik I. Över denna hans havda trogna uppvaktning betygade sedermera konungens broder, lantgreven Vilhelm af Hessen-Cassel uti ett egenhändigt brev till honom sitt välbehag och sin tacksägelse.' Gift 1:o 1709 med Catharina Göthe, född 1678-04-00, död 1713, dotter av assessorn och ambassadören Samuel Eosander, adlad Göthe, och Anna Bertilsdotter. Gift 2:o 1714-04-25 i Katarina församling, Stockholm, med sin första frus svägerska Debora Grönhagen, född 1689-09-04 i Stockholm, död 1762-11-19 på Hästra, dotter av lagmannen Claes Henrik Grönhagen, adlad Grönhagen, och Maria Hedelia.

Barn:

 • 1. Anders, född 1710-06-14, död ogift på 1740-talet i Canton i Kina.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1712-02-18, död 1770-08-20 i Stockholm och begraven 1770-08-24 i Jakobs kyrka. Gift 1:o 1728-09-26 med kanslirådet Reinhold Gustaf Modée, född 1698, död 1752. Gift 2:o 1759-09-30 med kyrkoherden vid finska församlingen i Stockholm, teol. doktor Carl Gustaf Werander i hans 2:a gifte, född 1705-05-28, död 1771-12-31 i Stockholm.
 • 1. Engel Charlotta, född 1715-06-00, död 1751. Gift 1730-05-21 på Hästra med regeringsrådet Christian Ehrenfried Charisius von Olthoff, i hans 1:a gifte, född 1691. Död 1759.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: