:

Lagercrona nr 113

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lagercrona nr 113 †

Friherrlig 1705-07-03, introducerad 1719. Utdöd 1760-03-06.


Anders Lagercrona, friherre Lagorcrona (son av Johannes Munkthelius, adlad Lagercrona, se adlad ätten Lagercrona nr 577), friherre och herre till Dåvö i Munktorps socken, Västmanlands län samt Kållerstad i S:t Lars socken, Östergötlands län. Fänrik vid Västerbottens regemente 1675. Löjtnant Västerbottens regemente 1675-08-10. Kaptenlöjtnant 1676. Regementskvartermästare 1678-08-23. Hovjunkare 1679. Major vid Västerbottens regemente 1694. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1696. Generaladjutant (Lk.) 1700-09-27. Överste för Västerbottens regemente (Lk.) 1702-10-14. Generalmajor av infanteriet 1704-02-24. Friherre 1705-07-03 (introducerad 1719 under nr 113). Fick resa hem från Bender (Lk.) 1711-01-11. Avsked 1711. Död 1739-01-07 i Stockholm. 'Han var bl a med vid Klissov, Thorn och Poltava, varifrån han kom med konung Carl XII till Turkiet, varest han föll i onåd och 1711 fick resa hem till Sverige.' Han fick 1703-06-16 kungligt tillstånd att tillbyta sig den reducerade fäderneegendomen Dåvö emot vederlag. Gift med Margareta Gyllenadler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1677-01-04 med assessorn Gustaf Adolf Du Rietz, född 1654, död 1681), född 1655, död 1699-01-19, dotter av biskopen i Linköping, Samuel Enander, adlad Gyllenadler, och hans 2:a fru Brita Nilsdotter.


  • Johan Fredrik. Var 1718 sergeant vid livgardet. Död ogift 1747-11-25 i Stockholm.
  • Margareta Brita, född 1686-03-16, död 1740-07-08. Gift 1716-10-09 med generalmajoren Otto Reinhold Wrangel, naturaliserad Wrangel af Sauss, i hans 1:a gifte, född 1681, död 1744.
  • Maria Catharina, död (At (Sch.).) 1763-07-11. Gift 1716-11-06 i Stockholm med överceremonimästaren Gustaf Cronström, född 1685, död 1743.
  • Anders Adolf. Var blind och dog ogift 1760-03-06, då ätten utgick på svärdssidan.
  • Christina. Gift med generalmajoren Anders Gideon Gyldenklou, född 1675, död 1735.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: