:

Cronström nr 188

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cronström nr 188 †

Friherrlig 1720-06-23 introd. 1723. Utdöd 1768-09-16.


Isak Cronström, friherre Cronström (son av Isak Kock, adlad Cronström, se adliga ätten Cronström nr 786, Tab. 2), född 1661 i Avesta. Student i Uppsala1 1670-05-06. Reste utomlands 1679 och besökte därunder universiteten i Leipzig, Leiden och Paris. Gick i fransk tjänst och blev fänrik vid Königsmarckska regementet 1684. Var 1690 äldste kapten vid regementet. Gick i holländsk tjänst såsom kapten 1693. Major 1694. Överstelöjtnant vid generalmajor Weedes infanteriregemente 1697. Överste 1703. Kommendant på fästningen Huy i stiftet Lüttich 1704-03. Brigadör 1709-01-01. Kommendant på fästningen Hertzogenbusch 1716 och på Fürnes 1720. Svensk friherre 1720-06-23 (introd. 1723 under nr 188). Generalmajor 1727-03-11. Generallöjtnant 1733-01-20. Guvernör i Ypern 1736. General av kavalleriet 1742-01-01. General en chef för generalstaternas armé 1744. RRS:tAlex NevO. Guvernör i Hertzogenbusch och överkommendant i fästningen Bergen op Zoom 1747-07-14 död 1751-07-31 på sin egendom Nemelaer och begraven i reformerta kyrkan i Osterwich. Han var en av sin tids tappraste och erfarnaste krigare. Måste 1747 uppgiva den såsom ointaglig ansedda fästningen Bergen op Zoom, vilket på sin tid väckte oerhört uppseende och utbrett en dyster skugga över hans ärorika liv, oaktat en tillsatt krigsrätt frikänt honom från all skuld till fästningens fall [2]. Gift 1695 i Utrecht med Trajectina Anna Elisabet van Tuyll van Serooskerken, död 1740 (1720?), dotter av ledamoten av ridderskapet i Utrecht N. N. Van Tuyll van Serooskerken, Heer van Zuilen.

Barn:

 • Albertina, död 6 veckor gammal.
 • Renata Gerhardina, död 19 år gammal.
 • Cornelia, död 3 veckor gammal.
 • Maurilia Anna, död på 2:a året gammal.
 • Christina. Gift med generallöjtnanten i holländsk tjänst och kommendanten i Mennin van Eichten.
 • Henrietta död späd.
 • Antonia död späd.
 • Cornelius död späd.
 • Ernest. Svensk hovjunkare 1721. Var s. å. fadern följaktig till Sverige, men dog 1722-03-20 strax efter hemkomsten till Holland.3
 • Domitiana Henrietta, död 4 månader gammal.
 • Dina Henrietta, född 1712. Gift med holländske infanteriöverstelöjtnanten Claas Hans Willem van Delen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1718 med Margariet van Wyhe, död 1720-02-05, dotter av Otto van Wyhe och Seina van Delen), död 1744.
 • Daniel Isak, född 1715. Var 1745 överste och generaladjutant hos prinsen av Oranien. RSO 1759-04-28. Generalmajor och guvernör i Hertzogenbusch. KmstkSO 1762-11-22. Död ogift 1768-08-16 och utgick med honom frih. ätten Cronström.

Källor

1Um. 2C. C. Gjörwell, Holländska generalens, friherre och riddaren Isac Cronströms lefverne (1756). 3At (RA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: