:

Kantzow nr 376

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Kantzow nr 2223 utdöd och 376

Adlad 1812-04-06 enligt 37 § R.F., introducerad 1812. Friherrlig 1821-06-26 enligt 37 § R.F., introducerad 1822.

Ätten är med all sannolikhet av rent pommerskt ursprung och icke, såsom uppgivits, från Ungern. Redan så tidigt som 1282-11-30 förekommer namnet i ett fördrag mellan markgrevarna Otto och Conrad av Brandenburg samt den 1235 grundade staden Prenzlau i Ukermark, i vilken stad ännu år 1882 medlemmar av ätten voro bofasta. Antagligen härstammar den i nämnda fördrag omnämnde Conrad Kantzow från den i Ukermark vid pommerska gränsen till Mecklenburg belägna uråldriga byn Kantzow. Den förste med säkerhet kände stamfadern är nedanstående Hans (von) Kantzow. Huruvida till denna ätt hörde den kände pommerska historieskrivaren Thomas Kantzow är ovisst. En farbroder till den i Sverige adlade, sedan friherre, Johan Albert Kantzow blev adlad av tyske kejsaren 1761-04-25, men denna gren av ätten är numera utdöd. Friherre Johan Albert Kantzows yngre son Carl Adolf upphöjdes 1863 av konungen av Portugal till baron med namnet S:t George de Kantzow. i det svenska friherrebrevet skrives namnet Kantzou, men medlemmarna hava sedermera återtagit den tyska formen Kantzow. En del medlemmar skriva sig von Kantzow.

TAB 1

Hans (von) Kantzow. Var enligt Dinnies Stemmata Sundensium överstelöjtnant i kejserlig tjänst. Adlad av kejsaren och efter avskedstagandet borgmästare i Neu Brandenburg (enligt en annan uppgift patricier i Neu Brandenburg). Måhända är han identisk med en Hans Kantzow, som ägde hus i Greifswald 1519 och avled 1550. Gift med Margareta von Stülpnagel.

Barn:

 • Johan. Patricier i Neu Brandenburg.

Barn:

 • Johan. Rådsherre i Neu Brandenburg. Gift med Anna Mesterknecht från samma stad, vars moder var Gertrud Nikolaidotter Warneke.

Barn:

 • Johan. Borgmästare i Neu Brandenburg och medlem av fyramannarådet i Neu Brandenburg. Var död 1650. Gift med Ursula Gerdes i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Friedrich Casimir), dotter av borgmästaren i Neu Brandenburg Heinrich Gerdes (farfars farbror till Frans Joakim Gerdes, adlad och adopterad (samt friherre, ej introducerad) Ehrenstrahl) och Agnes Warneke.

Barn:

 • Johan. Student i Greifswald 1630-05-09. Teol. kandidat i Greifswald 1647-09-00 Kyrkoherde i Liepen i Alt Vor-Pommern 1647. Undertecknade 1670-03-30 (såsom Johan Canzow) i Stolpe ett fördrag mellan drottning Christinas ombud, Johan Offerman, samt Johan Berckhan och övriga intressenter i godset Wussentin. Död 1686-04-12. Gift 1:o 1647-12-01 i Liepen med Agnes Birckhahn eller Berckhan i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1640 med mannens företrädare i ämbetet, kyrkoherden Timoteus Gerschow, född 1597-03-12, död 1645-12-11), död 1650-05-18 i barnsäng, dotter av hertigliga sekreteraren och hauptmannen på Torgelow Johan Birckhahn (av en preussisk adlig ätt) och hans 1:a fru Gertrud Schlichtkrull. Gift 2:o med.Anna Schneidewind.

Barn:

 • 1. Henning Joakim, född omkring 1648. Ägde panträtten till och var bosatt på godset Wussentin i Medows socken i Alt Vor-Pommern. Död efter 1710-08-03. Gift med Anna Buchow, född 1657, dotter av Albert Buchow, av tysk riksadlig ätt, och hans 1:a fru Anna Wewetzer, av samma släkt som adlade ätten Rosenstierna.

Barn:

 • Johan Albert, född 1680-12-12 på Wussentin. Perpetuell arrende- och tertialinnehavare av Wussentin. Inflyttade till Stralsund. Rådsherre i Stralsund 1738. Avsked 1748. Död 1753-02-19. Gift 1707 med Ilsabe Dorotea Reinke, född 1687, död 1761-05-05 dotter av rådsherren i Stralsund Adam Friedrich Reinke och hans 1:a hustru Catharina Ilsabe Cramer.

Barn:

 • Johan Albert, född 1713-03-13 i Stralsund. Grosshandlare i Stockholm. Kyrkoråd i tyska församl. i Stockholm. Direktör vid sjöassuranskompaniet. Fullmäktig i generaltullarrendesocieteten. Riksdagsman i borgarståndet vid riksdagen 1760–1762. Bankofullmäktig 1788. Kommerseråds karaktär 1789. RVO 1799-11-16. Död 1806-02-05 i Stockholm och begraven tillika med sin hustru i Hebbeska familjegraven på Maria kyrkogård. Gift 1752-05-07 i Stockholm med Christina Maria Hebbe, född i Stockholm 1730-05-03, död i Stockholm 1791-05-18, dotter av grosshandlaren och skeppsredaren Christian Hebbe och Elsabe Catharina Küsel [As].

Barn:

 • Johan Albert Kantzow, adlad och friherre Kantzow, född 1760 i Stockholm. Handlande i Lissabon. Svensk agent i Lissabon (Ak). 1782-06-25. Nytt diplom som svensk agent (Ak). 1792-09-29. Chargé d'affaires och generalhandelsagent i Rio de Janeiro (Ak.) 1808-08-12. Återkallad 1811 (Ak). Kansliråds fullmakt 1812-01-16. Adlad 1812-04-06 enligt 37 § R. F. (introducerad 1812-06-13 under nr 2223). Ministerresident i Förenta staterna 1812-07-29. Rappellerad 1819-03-21. Kammarherre 1818-05-18. RNO 1818-05-20. Hovmarskalk 1819-05-11. Friherre 1821-06-26 (introducerad 1822-12-21 under nr 376). Död 1825-06-20 i Stockholm och begraven i Hebbeska familjegraven på Maria kyrkogård. Gift 1787 i Lissabon med Lucia Alicia Grosett, av huset Muirhead i Skottland, född 1768-09-23, död 1856-01-07 i Berlin och begraven i Dorothinekyrkan i Berlin, dotter av sir John Walter Grosett of Muirhead och Lucy Barckley.

Barn:

 • Johan Albert, friherre vid faderns död 1825. Död 1788. Grosshandlare och skeppsredare. Död 1868. Se Tab. 2
 • Carl Adolf, född 1789. Chargé d'affaires och generalkonsul. Död 1867. Se Tab. 11.
 • Emilia Diana, född 1791-04-15. Vistades i England. Död i England.
 • Christina Maria, född 1794-06-06, i Lissabon, död 1874. Gift 1825-07-20, i London med sin frände, engelske parlamentsledamoten John Roch Grosett of Muirhead.
 • Vilhelm August, född 1795-10-10 i Lissabon. Kopist i kanslistyrelsens expedition (Skp). 1816-06-07. Kanslist i Lissabon 1817 (Skp). Andre sekreterare i kabinettet 1818-07-14. Legationssekreterare i Köpenhamn (Skp). 1819-02-06. Tillförordnad chargé d'affaires i Berlin (Skp). 1821-04-30. Rappellerad 1822 (Skp). Död 1850-05-16 Alvesta. Gift 1822-11-25 i Stockholm med Beata Sofia Wåhlberg, född 1797-04-12 i i Stockholm, död i Stockholm 1879-06-08, dotter av vice presidenten Georg Didrik Wåhlberg, adlad af Wåhlberg, och Elisabet Chenon.
 • Maria (Marianne) Anna Henrietta, född 1797-08-26 i Lissabon, död 1872-06-22 i Neuenahr. Gift 1825-12-28 i Stockholm med nederländska ministern, baron Alexander Carel Jakob Schimmelpenninch van der Oye, född 1796-05-05 på slottet Keppel vid Ovesburg i Holland, död 1877-12-17, i Haag.

TAB 2

Johan Albert, (son av Johan Albert, adlad och friherre Kantzow, tab 1), friherre vid faderns död 1825. Född 1788-01-02 i Lissabon. Grosshandlare och skeppsredare i Stockholm under firma Kantzow och Biel. Död 1868-07-19 på Mio Retiro i Sättersta socken, Södermanlands län och begraven Jämte sin hustru på Sättersta kyrkogård. Ägde Lindö med underlydande egendomar i Runtuna socken, Kappsta i Lids socken, Erikslund i Västerljungs socken och Ökna med Mio Retiro i Sättersta socken (alla i Södermanlands län), Tidö med underlydande egendomar i Rytterns socken, Västmanlands län, Stortorp i Huddinge socken, Stockholms län, mm. Gift 1808-07-18 i Stockholm med Anna Sofia Morsing, född 1789-12-14 i Stockholm, död 1875-03-02 i Nyköping, dotter av kommerserådet, grosshandlaren Fredrik Morsing och Maria Sofia Lavén.

Barn:

 • Emilia Sofia (Emma), född 1810-07-03, på Lindö, död 1876-09-15 i Stockholm. Gift 1830-11-20 i Stockholm med kommendören vid flottan, postinspektoren i Örebro, RSO mm Per Gustaf Hjelm, född 1794-06-20 i Karlskrona, död 1875-03-03 i Stockholm.
 • Johan Albert, friherre vid faderns död 1868. Född 1811. Ståthållare. död 1881. Se Tab. 3.
 • Mariana Fredrika, född 1813-10-18, död 1842-03-05 i Stockholm. Gift 1832-03-29 med kammarherren och ryttmästaren Georg Detlof von Wright, född 1806, död 1842.
 • Fredrik Vilhelm, född 1815. Vice konsul. Död 1896. Se Tab. 10.
 • Lucie Alicia Virginia Sulma Gurli, född 1825-07-04 i Stockholm, död 1877-07-31 Vittulsberg. Gift 1846-03-03 i Stockholm med bruksägaren Warner Groen, född 1811-06-16 i Riga, död 1886-05-19 Hemåla

TAB 3

Johan Albert, (son av Johan Albert, tab 2), friherre vid faderns död 1868. Född 1811-10-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1826-11-22. Fanjunkare vid Svea livgarde 1828-08-28. Officersexamen 1829-04-30. Fänrik vid Svea livgarde 1829-05-16. Löjtnant 1836-08-10. Kapten 1849-05-17. Major i regementet 1857-02-07. RSO 1858-04-28. Ståthållare på Drottningholms och Svartsjö lustslott 1861-07-10. 2. major 1861-10-01. Avsked ur krigstjänsten 1862-01-10. KDDO2gr 1869-07-28. KVO 1871-01-28. KPrKrO2kl 1873-10-16. Död 1881-05-08 i Stockholm och begraven på Lovö kyrkogård. Ägde Forsen i Brännkyrka socken, Stockholms län. Gift 1838-08-28 i Västerås domkyrka med friherrinnan Virginia Ridderstolpe, född 1818-08-28 Tidö, död 1894-07-26 i Södertälje och begraven på Lovö kyrkogård, dotter av landshövdingen, greve Fredrik Ludvig Ridderstolpe, och Carolina Johanna Lovisa Kolbe.

Barn:

 • Johan Albert, friherre vid faderns död 1881. Född 1839. Major. död 1922. Se Tab. 4.
 • Alice, född 1841-04-25 på Tidö, död ogift 1925-12-30 i Södertälje och begraven på Lovö kyrkogård.
 • Carl (Charles) Vilhelm, född 1844-08-01 på Forsen. Kadett vid Karlberg 1859-02-19. Kammarpage hos drottning Lovisa 1862-09-22. Utexaminerad från krigsakademien 1864-12-09. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1864-12-30. Lärare i gymnastik och vapenföring vid ridskolan å Strömsholm 1872–1874. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1874–1877. Löjtnant 1875-12-03. Kapten 1887-07-13. RSO 1887-12-01. Major i armén 1895-06-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1895-06-28. Avsked ur krigstjänsten 1900-03-30. Gift 1890-10-29 i Keighley i England med Jane Elisabet Dickson, född 1860-10-25 i Keighley, dotter av med. doktorn John Dickson och Marta Craven.
 • Gustaf Ludvig, född 1849. Kapten. Död 1923. Se Tab. 6.
 • Virginia, född 1858-03-21 i Stockholm, död ogift 1927-11-16 i Engelbrekts förs, Stockholm och begraven på Lovö kyrkogård.

TAB 4

Johan Albert, (son av Johan Albert, tab 3), friherre vid faderns död 1881. Född 1839-08-25 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-06-07. Kammarpage hos kronprinsessan Lovisa 1857. Utexaminerad från krigsakademien 1860-03-21. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1860-03-30. Löjtnant 1862-04-25. Kapten 1872-03-08. RSO 1880-12-01. Utsedd till representant för Svea livgarde vid kronprinsens förmälning i Karlsruhe 1881. RBadZLO1kl 1881-09-20. Fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde 1883. RPSBAO 1886-10-28. Major i armén 1887-05-26. Avsked 1890-04-10. RVO 1908-06-16. Hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1915-06-26. Död 1922-12-16 i Lidingö villastad ]] i Lidingö socken, Stockholms län och jämte sin fru begraven i familjegraven i Enköpings-Näs kyrka. Ägde 1886–1916 genom sitt gifte Hjulsta, Väppelby och Räfslösa i Enköpings-Näs socken, Upplands län samt Lövsta i Dingtuna socken och Oxnö i Barkarö socken (båda i Västmanlands län). Gift 1865-10-25 i Stockholm med friherrinnan Louisa Aurora Eleonora Vilhelmina Liljencrantz, född 1847-08-12 på Hjulsta, död 1921-09-29 i Lidingö villastad ]], dotter av hovstallmästaren, friherre Johan Carl August Liljencrantz, och Fredrika Lovisa Blomstedt.

Barn:

 • Johan Albert, friherre vid faderns död 1922. Född 1868. Godsägare. Se Tab. 5.
 • Elsa, född 1870-03-04, i Svea livgardes förs, Stockholm. Porträttmålarinna.
 • Tyra, född 1872-12-03 i Stockholm. Gift 1895-08-28 Enköpings-Näs kyrka med godsägaren Hugo Sebastian Hugosson Tamm [friherrliga ätten nr 395], född 1871, död 1941.

TAB 5

Johan Albert (son av Johan Albert, tab 4), friherre vid faderns död 1922. Död 1868-12-08 i Stockholm. Lantbrukselev vid Margretelund i Lennäs socken, Örebro län 1887–1889. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1889-11-02. Utexaminerad 1891-10-23. Bokhållare vid Näsby i Bogsta socken, Södermanlands län 1891. Studieresor i England 1894–1895. Arrenderade Skälby och Näsby, båda i Årdala socken, Södermanlands län 1896–1901. Ägde Hornsvik i Rytterns socken, Västmanlands län 1900–1916. Kommunalman inom Årdala och Rytterns socknar. Ledare av frivilliga försvarsrörelsen inom Ramnäs landstormsområde sedan 1904. SkytteGM 1914-05-20. ÖRKHt med krigsdekoration 1921-11-16. RVO 1922-11-25. SM 1923-05-07 GM 1923-02-20. RJohO 1924-01-25. GM 1924-03-30. GM landst. 1928-06-09. Gift. 1:o 1895-02-26 i S:t Mary Abbotskyrkan i London med sin fränka Grace Eveline Kantzow, från vilken han 1923 blev skild, född tvilling 1869-01-03 i London, död 1940-01-13 u Brüssel. Dotter av amiralen Herbert Philip Kantzow och Ellen Teodosia Yatman. Gift 2:o 1924-06-12 i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm (Kungsholms förs vb) med Edith Oktavia Carolina Gripensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1905-03-17 i Stockholm med grosshandlaren i Stockholm Erik Leander Lindbom, född 1860-02-17 i Västerhaninge socken, Stockholms län. Död 1920-08-02 genom olyckshändelse under segling på Ålands hav), född 1880-12-20 i Norrköping, dotter av fabriksmästaren Gustaf Adolf Gripensköld, och Hedvig Serafia Stensson.

Barn:

 • 1. Johan Albert, född 1896-01-03 i Södertälje. Studentexamen vid Lundsberg 1915-05-29. Kansliexamen i Uppsala 1920-10-30. Elev vid handelshögskolan i Stockholm 1920. Ekonomisk examen i Stockholm 1922-10-07. Extra ordinarie notarie i riksräkenskapsverket 1923-02-20 och i riksförsäkringsanstalten 1924-04-17. Se Tab. 5A.
 • 1. Ellen Florence, född 1897-08-06, på Skälbynäs i Årdala socken, död Skälbynäs
 • 1. Herbert William, född 1900-11-26 på Skälbynäs. Se Tab. 5B.

TAB 5A

Johan Albert, (son av Johan Albert tab 5) född 1896-01-03 i Södertälje. Studentexamen vid Lundsberg 1915-05-29. Kansliexamen i Uppsala 1920-10-30. Elev vid handelshögskolan i Stockholm 1920. Ekonomisk examen i Stockholm 1922-10-07. Extra ordinarie notarie i riksräkenskapsverket 1923-02-20 och i riksförsäkringsanstalten 1924-04-17. Ammanuens därstädes 1929. Gift 1934-09-01 i Engelbrekts förs, Stockholm med Birgit Karin Hammar, född 1910-05-30 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, dotter av direktören Wilhelm Magnus Fredrik Hammar och Karin Augusta Lovisa Holmgren.

Barn:

 • Johan Albert Robert, född 1935-12-26 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 5B

Herbert William, (son av Johan Albert tab 5) född 1900-11-26 Skälbynäs. Gift 1935-06-19 i Brüssels rådhus med Yvonne Louise Elisabeth Mangen från Belgien född 1912-04-28, från vilken han blev skild, dotter av direktören Rudolphe Ernst Hubert Mangen och Philomène Helène Louise de Muynek.

Barn:

 • Astrid Brita Graoe, född 1939-09-07 i Brüssel, Belgien.

TAB 6

Gustaf Ludvig (son av Johan Albert, tab 3), född 1849-06-10 i Söderköping. Kadett vid Karlberg 1869-11-01. Kammarpage hos änkedrottning Josefina 1869-11-01. Utexaminerad från krigsakademien 1872-10-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1873-11-08. Examinerad vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1877-05-15. Löjtnant 1879-05-02. Gymnastiklärare vid Palmgrenska samskolan i Stockholm 1880–1886. Lärare i topografi vid krigsskolan 1880–1892. Biträdande lärare vid Stockholms institut 1886. Gymnastiklärare vid Katarina högre allmän läroverk 1889-03-12. Kapten 1892-08-05. RSO 1895-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1902-11-28. Avsked 1910-06-10. Död 1923-01-01 Tvärdala (Strängnäs stadsförs db), vid besök hos sin son Erik. Gift 1884-07-10 Alkvättern med Emma Hilda Julia Sundin, född 1858-09-30 Fredriksberg ]], död, 1940-02-28 i Stockholm (Strängnäs stadsförs db nr 18) dotter av bruksägaren Nils Sundin och Hilda Carolina Helling.

Barn:

 • Hans Gustaf Albert, född 1887. Disponent. Se Tab. 8.
 • Signe Hilda Virginia, född 1889-07-06 på Alkvättern.
 • Vera Augusta Alice, född 1890-12-22 i Stockholm. Gift 1925-09-05 i Strängnäs domkyrka och förs, med sin broders svåger, civilingenjören Carl Teodor Christen, född 1886-12-18 i Witkowitz, Mähren, Österrike.
 • Lilly Sofia Virginia, född 1892-08-28 på Alkvättern. Gift 1916-10-14 i Stockholm med kaptenen Gunnar Henrik Eugen Nordenskjöld, A, född 1887.
 • Johan Erik Gustaf, född 1896. Godsägare. Se Tab. 9.

TAB 7

Nils Gustaf, (son av Gustaf Ludvig, tab 6), född 1885-08-30 Karlberg Mogenhetsexamen 1903-05-19. Volontär vid fortifikationen 1903-06-02. Sergeant vid fortifikationen 1904-09-29. Kadett vid krigsskolan Karlberg 1904-10-06. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid fortifikationen 1905-12-15. Löjtnant vid Karlberg 1908-10-16. Kapten 1916-01-01. RSO 1926-06-06. Överförd på övergångsstat 1927-06-03 från och med 1928-01-01 . Avsked 1935-09-21. Kapten i Fortifikationens reserv. Ägde Grönsö i Västerljungs socken, Västerljungs förs, Södermanlands län 1914–1916. Gift 1910-07-07 i Valbo kyrka, i Valbo förs, Gävleborgs län ]] med friherrinnan Carin Axelina Hulda Fock, från vilken han genom Stockholms rådhusrätts utslag 1922-12-13 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1923-02-03 med före detta kaptenen i tysk tjänst Hermann Wilhelm Göring, född 1890-01-12 i Rosenheim. Bayern), född 1888-10-21 i Stockholm, dotter av översten, friherre Carl Alexander Fock, och Huldine Beamish.

Barn:

 • Thomas, född 1912-03-01 i Över-Luleå förs, Boden. Studentexamen vid Lundsberg. Anställd i Nordiska instrumentaktiebolaget i Stockholm. Kamrer vid AB Deltalux i Stockholm. Deltog i finska kriget ss frivilligt.

TAB 8

Hans Gustaf Albert, (son av Gustaf Ludvig, tab 6), född 1887-06-09 Alkvättern. Mogenhetsexamen i Uppsala 1906. Studentexamen i Uppsala 1906. Brukselev vid Strömsnäs bruks affärskontor 1906–1907. Elev vid tekniska högskolan 1907–1911 och vid bergshögskolan 1910–1911. Bergsingenjör. Studieresor 1912 i England, Frankrike och Belgien. Konstruktör å The Welin Davit Co Ltd, London, rit- och affärskontor 1912. Valsverksarbetare vid Peiner Walzwerk i Hannover 1912. Kemist och stålverksingenjör vid Eisenwerk Witkowitz i Mähren 1913–1914. Förste ingenjör vid Strömsnäs järnverks masugnar och martinverk 1914–1918. Disponent för Bultfabriksaktiebolaget Hallstahammar 1918. Styrelseledamot i Bultfabriksaktiebolaget Hallstahammar 1920. Ordförande i Svenska bultfabrikskonventionen 1920–1928. Ordförande i styrelsen för Upplands enskilda banks avdelningskontor i Hallstahammar 1924. Ledamot av styrelsen för Strömsnäs järnverksaktiebolag, Degerfors 1925. Styrelseledamot i brandförsäkringsaktiebolaget Fenix, Stockholm, Eskilstuna fabriksaktiebolag, Aktiebolaget Imo Industri, Stockholm, i Sveriges allmänna exportering, i försäkringsaktiebolaget Heimdall. Ordförande i Svenska bultkonventionen. Verkställande direktör i Bultfabrikaktiebolaget och Aktiebolaget Kanthal. RVO 1936-06-06. RFinlVR01kl. Gift 1914-12-26 i Stockholm (Karslskoga förs vb) med Herta Hermine Augusta Christen, från Österrike, från vilken han blev skild genom Snevringe tingslags häradsrätts utslag 1933-05-29, född 1893-01-21 i Witkowitz, Mähren, dotter av direktören för Eisenwerk Witkowitz Oskar Christen och Flora Rudischer. Gift 2:o 1936-11-04 i S:t Petri förs, Malmö (vb nr 209) med Anna-Lisa (An-Li) Edlund, född 1914-12-19 i Stockholm. Dotter av majoren i Väg- och vattenbyggnadskåren, hamndriektören Frans Gustaf Agaton Edlund och Elsa Frost.

Barn:

 • 1. Berth Hans, född 1916-02-20 i Stockholm.
 • 1. Eleonore Flora (Lorle), född 1917-07-18 vid Degerfors bruk i Karlskoga socken.
 • 1. Ralf Gustaf Oskar, född 1919-08-08 Hallstahammar, död på Hallstahammar Svedvi socken 1920-04-25.
 • 1. Elfi Lilian (Winnie), född 1922-06-03 i Englebrekts förs, Stockholm.
 • 2. Jarl Johan Gustaf, född 1938-05-20 i Stockholm
 • 2. Marianne, född 1943-04-30 i Stockholm

TAB 9

Johan Erik Gustaf, (son av Gustaf Ludvig, tab 6), född 1896-04-07 i Stockholm. Studentexam. 1916. Lantbruksexamen i Köpenhamn 1919. Ägde Vallsjö i Vallsjö socken, Vallsjö förs, Jönköpings län 1919–1921 och Tvärdala i Västra Husby socken, Östergötlands län 1922–1927 samt ägde och bebodde Minsjö säteri i Husby socken sedan 1923. Gift 1919-08-23 i Nässjö (Linde stadsförs, vb) med Alice Schreiber, född 1898-09-13 Åkershult, dotter av godsägaren Johan Gustaf Schreiber och Signe Emma Sofia von Hall (se adlade ätten von Hall).

Barn:

 • Erik Gustaf Lennart, född 1920-04-22 Vallsjö
 • Alice Marguérite, född 1921-01-02 på Vallsjö i Vallsjö förs, Jönköping.
 • Gustaf-Fredrik Vilhelm, född 1926-04-27 i Stockholm.
 • Hilda Anne-Marie, född 1929-05-25 på Minsjöi Västra Husaby förs, Östergötland.


TAB 10

Fredrik Vilhelm (son av Johan Albert, tab 2), född 1815-08-17 Stortorp. Köpman och vice konsul i S:t Louis i Missouri i Nordamerika. Död 1896-06-10 i Stockholm. Ägde Kappsta i Lids socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1840-03-09 i Louisville i Nordamerika med Eloïse Bullit, död 1858-04-02, dotter av Tomas Bullit och Diana Maria Woodfort. Gift 2:o 1865-08-13 i Hull i England med Hilda Christina Brusell, född 1838-05-22 i Stockholm, död i Stockholm 1918-02-14.

Barn:

 • 1. Mariana Sofia Diana, född 1842-01-15, död 1845-10-10 på Kappsta.

TAB 11

Carl Adolf, baron S:t George de Kantzow (son av Johan Albert, adlad och friherre Kantzow, tab 1), född 1789-08-13 i Lissabon. Handelsbokhållare först på sin faders kontor och efter faderns avflyttning till Brasilien 1808 anställd på ett engelskt handelskontor i Lissabon. Vice handelsagent i Lissabon 1814-05-04. Nytt diplom som svensk-norsk vice konsul 1815-01-18. Konsul 1816-03-06. Nytt diplom som konsul 1818-04-22. RVO 1820-10-03. Chargé d'affaires och generalkonsul 1823-01-16. RPKO. RNO 1852. RPTSvO. Rappelerad från befattningen som chargé d'affaires och generalkonsul 1860-05-29. KVO 1863-06-06. Portugisisk baron med namnet S:t George de Kantzow, med värdigheten endast åtföljande äldste sonen, 1863. Död 1867-09-09 vid badorten Kissingen i Tyskland. Gift 1825-07-22 i London med Emma Bosanquet, född 1795-03-15 i London, död 1871-10-24 i Clifton i England, dotter av direktören i Bank of England William Bosanquet of Broxbournebury och Harriet Ives.

 • Barn:
 • Edvard Bosanquet, portugisisk baron vid faderns död. Född 1826. Kammarherre. Död 1905. Se Tab. 12.
 • Alfred, född 1827-12-08 i England. Före detta löjtnant i brittisk tjänst. Gift 1854-03-01 med Maria Farmer och efterlämnade barn. Se Tab. 11B.
 • Herbert-Philip, född 1829. Amiral. Död 1915. Se Tab. 13
 • Walter Sidney, född 1831. Kommendör. Död 1927. Se Tab. 14.
 • Rosette (Julie) Juliette, född 1832-10-29 i Paris, död 1903-02-09 Göksholm. Gift 1863-02-12 i Florens i Italien med friherre Gustaf Leijonhufvud, född 1831, död 1866.

TAB 11B

Alfred, född 1827-12-08 i England. Före detta löjtnant i brittisk tjänst. Gift 1854-03-01 med Maria Farmer och efterlämnade barn.

Barn:

 • Frances Ada, född 1863-07-00, död 1864-05-03 i Marylebone.

TAB 12

Edvard Bosanquet (son av Carl Adolf, baron S:t George de Kantzow, tab 11), baron S:t George de Kantzow vid faderns död 1867. Född 1826-08-15 i Lissabon. Student i Uppsala 1846-09-30. Jur. fil. examen 1849-12-15 och kansliexamen 1850. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1850-02-11. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1850-03-06. Attaché vid beskickningen i Lissabon 1850-09-03. Svensk-norsk vice konsul i Lissabon 1853-02-17. RVO 1869-07-29. RPrKrO 1870-01-26. KSpICO 1872-04-05. RPdaCO 1872-04-11. Änkedrottning Josefinas ombud vid utredningen av arvet efter änkekejsarinnan Amelie av Brasilien 1873-02-13. KPKrO 1873-11-20. Legationssekreterare i Lissabon 1873-12-17. RNS:tOO 1877-11-28. RNO 1880-12-01. Kammarherre 1883-05-15. Legationsråd i disponibilitet 1885-06-05. KSpICO 1886-06-25. KPdaCO 1886. Död 1905-11-22 i Stockholm. Ägde sedan 1886-10-25 husen nr 17 Kommendörsgatan och nr 43 Nybrogatan samt sedan 1891-08-01 Sandvik i Järfälla socken, Uppsla län.. Har gjort sig känd såsom vitter författare. Gift 1:o 1854-05-09, i Stockholm med Albertina Nordencreutz, född 1830-07-04 i Uppsaladomkyrkoförs ]], död 1858-11-30 i Lissabon, dotter av överstelöjtnanten Jakob Magnus Nordencreutz, och Catharina Margareta Sendelin. Gift 2:o 1866-09-08 i Lissabon med Emilie Perestrello de Vasconcellos, född 1846-05-11 i Lissabon, död, 1932-03-16 i Lissabon (Engelbrekts förs, Stockholm, db 91), dotter av departementschefen i guvernörsämbetet i Lissabon Jozé Francisco Perestrello de Vasconcellos och Anna do Carmo Alves Simões.

Barn:

 • 2. Constance Evangeline, född 1867-07-12 i Lissabon. Gift 1889-04-24 i Stockholm med översten Adolf Erik Ludvig Lagercrantz, född 1863, död 1916.

TAB 13

Herbert-Philip (son av Carl Adolf, tab 11), född 1829-01-15 i London. Konteramiral i engelska flottan 1877. Vice amiral 1884. Amiral i flottans reservstat 1888. Död 1915-05-12 i London och begraven på Willesdens gamla kyrkogård. Ägde hus i Kensington i London. Gift 1866-04-21 i Christ Church i Neapel med Ellen Teodosia Yatman, född 1831-03-24, död 1921-06-11 i Bognor, dotter av William Yatman, esq. of the Middle Temple.

Barn:

 • Herbert Eric, född 1867, död 1867-12-25 i Axbidge Winsemble Hill (se biografica)
 • Nora Teodosia, född tvilling 1869-01-03 i London, liksom Grace Eveline, död ogift 1916-05-02, i London och begraven i föräldrarnas grav i Willesden.
 • Grace Eveline, född tvilling 1869-01-03 i London. Död 1940. Gift 1895-02-26 i S:t Mary Abbotskyrkan i London med sin frände Johan Albert Kantzow från vilken hon 1923 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1868.

TAB 14

Walter Sidney (son av Carl Adolf, tab 11), född 1831-08-26 i Paris. Kommendör i brittiska örlogsflottans reservstat. Död 1927-02-22 i Emsworth i England och begraven i Shelford. Ägde hus i Havant i England. Gift 1875-06-21 i S:t Mary's kyrka i Scarborough med Eleonore Uppleby, född 1851-04-05 i Scarborough, död 1907-12-10 i Shelford och där begraven

Barn:

 • Vinifred, född 1876-03-23 i Portsmouth. Gift 1907-04-04 i Warblington, England, med professorn vid universitetet i Cambridge Frederick James Dykes, född 1880-06-02 i London. Ägare The Loke House, West Road, Cambridge.
 • Artur Henry, född 1878. Kommendör. Död 1928. Se Tab. 15.
 • Marianne Phyllis, född 1881-08-27.
 • Edvard Jack, född 1888-02-06. Major i brittiska artilleriet. Gift 1921-06-30 i katolska kyrkan i Newhaven, Sussex, med Cecilia Allen Kerr, född 1891-01-17, dotter av George Cochrane Kerr och Christabel Allen.

TAB 15

Artur Henry, (son av Walter Sidney, tab 14), född 1878-07-20 i Moreland Purlrock, Hampshire. Kommendör i brittiska örlogsflottans reservstat. Död 1928-03-06 i High Wycombe Bucks, England, och i High Wycombe Bucks, England begraven. Gift 1910-04-10 i Emsworth med Sibyl Dorothy Sprigg. Dotter av kyrkoherden H. Sprigg.

Barn:

 • Jocelyn, född 1916.
 • Rosalind, född 1918-06-10 i Havant, Southampton, England.
 • Vivien, född 1920.

TAB 16

Henry Ives (son av Carl Adolf, tab 11), född 1837 04-23 i London. Major i brittiska marinartilleriregementets reservstat. Död 1895-05-06 i S:t Leonards-on-Sea i England och ligger jämte sin fru begraven på Willesdens gamla kyrkogård i London. Gift 1866-02-07 i Leamington i England med Mary Aphrasia Bolden, född 1844, död 1920-12-21 i Oxford.

Barn:

 • Florence Sophy, född 1868-12-11. Nunna i All Saint Sisterhood, Cape Town, Sydafrika.
 • Sidney Ives, född 1872. Löjtnant i Derbyshireregementet i brittisk tjänst. Död 1898-02-14 i Bareilly under fältåg i Indien och i Bareilly begraven.

Källor

Meddelanden om hela släkten, särskilt de utländska grenarna, hava lämnats av godsägaren, friherre J. A. Kantzow.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: