Alströmer nr 302

Från Adelsvapen-Wiki

F 302.jpg

Friherrliga ätten Alströmer nr 302

Friherrlig 1778-12-27, introducerad 1779.

TAB 1

Patrik Alströmer, friherre Alströmer (översiktstab 1, son av Jonas Alström, adlad Alströmer, se adliga ätten Alströmer nr 1938, tab 1), född 1733-02-26 i Alingsås. Student i Uppsala 1748-06-22. Auskultant i kommerskollegium 1748-05-19. Direktör för Alingsåsverken 1754. Överdirektörs n. h. o. v. 1756-12-22. Kommerseråds titel 1770-03-08. En av stiftarna av musikaliska akademien. RVO 1772-05-28. LVA 1774. Vice landshövding i Älvsborgs län 1774-04-02 associé i handelsfirman Sahlgren & Alströmer i Göteborg 1776. Ledamot av Strömsholms slussverks direktion 1777. Direktör vid Ostindiska kompaniet 1777-09-13. Friherre jämte brodern Claes 1778-12-27 (introducerad 1779 under nr 302). Död 1804-10-23 i Alingsås [Bbl]. Gift 1:o 1760-08-15 med friherrinnan Christina Maria Ollonberg, född 1739-09-11 på Rösjöholm i Tossjö socken, (Kristianstad), död 1764-12-20 i Alingsås, dotter av kammarherren och lagmannen friherre Ture Ollonberg, och Christina Maria Silfverskiöld. Gift 2:o 1768-08-21 i Halmstad med friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld, född 1751-03-13, död 1823-02-03 dotter av presidenten Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, och grevinnan Ulrika Magdalena von Seth.

Barn:

 • 1. Jonas, född 1761-06-09, död 1762-04-16 i Alingsås.
 • 1. Christina Maria, född 1762-10-29 i Alingsås, död i Alingsås 1840-01-12. Gift 1781-12-25 i Alingsås med generalmajoren greve Charles Emil Lewenhaupt, född 1751, död 1832.
 • 1. Margareta Hedvig, född 1763-12-12, död 1816-02-19. Gift 1781-12-24 i Alingsås med generalmajoren greve Nils August Cronstedt af Fullerö, född 1753, död 1835.
 • 1. Anna Helena, född 1764-11-18 död 1792-12-13 Förstena. Gift 1784-12-24 med översten greve Gustaf Julius Lewenhaupt, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1820.
 • 2. Jonas, född 1769. Kopist. Död 1845. Se Tab. 2.

TAB 2

Jonas (översiktstab 1, son av Patrik Alströmer, friherre Alströmer, tab 1), född 1769-06-19 i Halmstad. Anställd i kungliga kansliet 1787. Extra ordinarie kanslist i inrikes expeditionen. Kopist i inrikes expeditionen 1793-12-04. Död 1845-04-22 i Alingsås. Gift 1802-11-21 med sin kusin, friherrinnan Anna Margareta Silfverschiöld, född 1785-02-09, död 1838-02-22 Haneström, dotter av majoren friherre Nils Silfverschiöld, och hans 1:a fru Anna Margareta Alströmer.

Barn:

 • Jonas Patrik, född 1803-09-25, död ogift 1859-04-07 Koberg .
 • Nils Jonas August, född 1805-06-23 på Haneström, död på Haneström 1805-10-28.
 • Anna Margareta, född 1806-11-16 på Haneström. Stiftsjungfru. Död 1897-05-19 i Uppsala. Gift 1846-06-17 i Alingsås med majoren Per Sebastian Tham i hans 2:a gifte, född 1793, död 1875.
 • Jonas, född 1807. Kungl. sekreterare. Död 1891. Se tab 3.
 • Nils Jonas Claes August, född 1810-03-13 i Romeleds socken, Älvsborgs län, död 1867-04-05 i Vadstena.
 • Carl Jonas Oskar, född 1811-10-31. Student i Uppsala 1828-02-29. Kansliexamen 1831-12-09. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1832-03-21 och i kammarexpeditionen 1836-02-08. Tillförordnad kopist i kammarexpeditionen 1838-11-26. Kopist i civildepartementet 1840-07-20. Protokollsekreterare därstädes 1848-04-26. Tillförordnad expeditionschef 1855-04-12–september 1855. Tillförordnad expeditionssekreterare 1855-09-26. Ordförande fullmäktig i järnkontoret 1856-06-07 expeditionssekreterare i K. M:ts kansli 1856-10-30. Tillförordnad expeditionschef i civildepartementet 1857-06-09–1857-08-31. RNO 1858-04-28. Landshövding i Hallands län 1860-04-13. KNO 1864-01-28. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1866-09-08 –1872. KmstkNO 1870-06-11. Konsultativt statsråd 1870-06-15–1878-07-04 ledamot av riksdagens 1. kammare 1873–81. Ordförande i patriotiska sällskapet 1878 i juni. Död 1888-08-10 i Marstrand. Gift 1:o 1860-01-06 på Koberg med Ebba Ulrika Margareta Coyet, född 1815-01-01 Bjärsjöladugård, död 1861-05-20 på Halmstads slott, dotter av majoren Adolf Ludvig Coyet, och friherrinnan Ulrika Catharina Silfverschiöld. Gift 2:o 1870-06-14 på Fröllinge i Getinge socken, Hallands län med Johanna Christina Augusta Ehrenborg, född 1847-06-11 Bårarp. GV:sSbm 1906-09-20 och OIISGbmt 1907-06-06. Död 1922-08-15 i Stockholm, Engelbrekts förs. Dotter av löjtnanten Jöns Christian August Ehrenborg, och Magdalena Ulrika Augusta Georgina af Melin.

TAB 3

Jonas (översiktstab 1, son av Jonas, tab 2), född 1807-10-25. Kunglig sekreterare. Död 1891-12-13 i Uppsala. Gift 1835-07-26 Prästkulla

Barn:

 • Anna Margareta (Anna-Greta)'', född 1838-04-23 Haneström, död 1917-08-01 i Alingsås, Östads förs, Älfsborgs län ]]. Gift 1872-11-12 i Uppsala med läraren vid krigshögskolan, direktören vid svenska telegrambyrån, RNO, OffFrHL Paul Ferdinand Schulthess, född 1847-01-29 i Paris, död 1915-01-18 i Stockholm.
 • Johanna Reinholdina Ottiliana Lovisa (Jenny)'', född 1839-08-15 på Haneström. Stiftsjungfru. Död 1872-03-11 Förstena. Gift 1864-09-27 i Uppsala med sin fasters styvson, kaptenen Ernst Adolf Herman Tham, född 1839, död 1882.
 • Jonas, född 1840. Disponent. Död 1917. Se Tab. 4.
 • Patrik Jonas Nils Oskar'', född 1841-10-30. Student 1861. Auskultant i kommerskollegii bergsavdelning 1877-06-26 tillförordnad gruvingenjör i Gävleborgs län 1880-12-31. Död 1882-05-17 av olyckshändelse i Bastnäs gruva vid Riddarhyttan i Skinnskatteberg, Västmanlands län [Ak].
 • Claes Johan August Jonas, född 1844-11-20 på Haneström. Student 1863-09-14 hovrättsexamen i Uppsala 1871-05-23. Auskultant i Svea hovrätt 1871-06-08 extra ordinarie notarie därstädes 1871-06-20. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1872-07-13. Tillförordnad kammarskrivare i överintendentsambetet 1875-11-26. Kanslist därstädes 1878-11-26. Amanuens därstädes 1878. Amanuens i civildepartementet 1878. 1. notarie i riksdagens 1. kammare 1883. Sekreterare hos styrelsen för tekniska skolan 1882–1885. Tillförordnad kanslisekreterare i civildepartementet 1886. Ordinarie 1886-12-10. Sekreterare vid karolinska medikokirurgiska institutet 1889-12-071903-03-15. Tjänstförrättande sekreterare och kamrer vid institutet för blinda 1903. RVO 1895-11-30. Kansliråd och byråchef i civildepartementet 1897-03-12 RNO 1900-01-11. Avsked 1909-12-23. Död 1912-05-19 i Stockholm. Gift 1886-10-23 i Stockholm med Karolina Terese Matilda Wicksell i hennes 2:a gifte, född 1851-08-04 i Stockholm stad Nikolai förs i Stockholm, död i Stockholm 1901-01-19.
 • Ulrika Sofia Augusta, född, 1846-07-30, död 1847-01-25 i Alingsås.

TAB 4

Jonas (översiktstab 2, son av Jonas, tab 3), född 1840-11-12 Haneström ]]. Student i Uppsala 1862. Genomgick Ultuna lantbruksinstitut 1865–1866 och Landbohøiskolen i Köpenhamn 1866–1868. Förvaltare vid Erikssund i S:t Pers socken, Stockholms län 1868–1873. Disponent för Östads barnhus och egendom i Östads socken, Älvsborgs län 1886. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1892–1896 och 1899–1905. Ordförande i Älvsborgs läns landsting 1894–1909. RVO 1897-09-18 LLA 1897. Vice ordförande i länets norra hushållningssällskap 1898. KVO2kl 1902-12-01. Ägde Åkerstad i Lunda socken, Södermanlands län 1874–1901. Död 1917-07-28 i Alingsås, Östads förs, Älvsborgs län ]]. Gift 1874-10-07, i Åbo med sin kusin Sigrid Augusta Malvina Björkenheim, född 1852-01-13 i Åbo stad. Död 1932-12-21 på Östads säteri, Östads socken, Älvsborgs län (db nr 21). Begraven i Alingsås stadsförs (db nr 102). Dotter av bergsrådet Lars Magnus Björkenheim, och Charlotta Sofia Taube.

Barn:

 • Sofia Margareta Lovisa, född 1875-10-30 på Åkerstad, Lunda förs, Södermanlands län. Utexaminerad från högre handarbetslärarinneseminarium i Göteborg 1914.
 • Jonas Magnus, född 1877-08-21 på Åkerstad, Lunda förs, Södermanlands län. Mogenhetsexamen i Göteborg 1896-06-05. Jur. kandidatexamen 1903-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1903 och i Göta hovrätt 1903. Amanuens i jordbruksdepartementet 1906-02-15. Tjänsteman i domänstyrelsen 1906-06-00. Kammarjunkare 1906-12-01. OIISGbmt 1907-06-06. Tillförordnad domänfiskal 1907. 2. sekreterare i utrikesdepartementet 1908-02-28. RPrKrO3kl 1908. RÖJKrO3kl 1909. RRS:tAO3kl 1909. OffBKrO 1910. GV:sOlM 1912. 1. sekreterare i utrikesdepartementet 1912-12-31. KItKrO 1913. Tillförordnad chef för rättsavdelningen i utrikesdepartementet 1914-10-17–1916-12-31. Sekreterare i utrikesdepartementets antagningskommission 1914–1917. Kammarherre 1914-12-31. OffSiamVEO 1916. Extra avdelningschef i departementet 1916-12-27. Tillförordnad legationssekreterare i Paris 1917-09-181918-07-23. 1. legationssekreterare i Kristiania 1918-07-22. Tillförordnad legationssekreterare i Paris 1918-12-10–1918-12-06. Tillförordnad legationssekreterare i London 1918-12-10. Tillförordnad chargé d'affaires därstädes 1918-12-18–1919-11-04. Legationsråds namn 1919-09-12. RNO 1920-06-06. OffFrHL 1920. Svenska Röda korsets representant vid International Law Association's konferens i Portsmouth 1920. Medlem av en av associationen tillsatt internationell kommitté för utarbetande av förslag till internationella bestämmelser rörande krigsfångars behandling 1920–1921. Delegerad vid konferens i London rörande fortsatt utgivande av den internationella katalogen över naturvetenskaplig litteratur 1920. OffÖRKHt med krigsdek. KBulg S:tAO 1921. Ministerresident och avdelningschef i utrikesdepartementet 1921-09-26. Generalkonsul i Shanghai och konsulardomare 1921-12-16–1922-03-17. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Schweiziska edsförbundet 1922-08-28 och tillika i Wien och Budapest 1924-09-27. StOffNedONO 1922. Delegerad vid internationella Röda korskonferensen i Geneve 1923. Tillförordnad envoyé i Bukarest, Aten och Belgrad 1925. Ung. F.K. 1 kl. 1926. Ombud vid handelstraktatförhandl med Grekland 1926, med Rumänien 1930–1931. KMmStkNO 1933-06-16. Utnämnd till sändebud i disponibilitet 1933-07-07. StkDDO 1931-03-09. Gift 1:o 1908-11-27 i Malmö med Vera Elisabet Axelson, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild (gift 2:o med ingenjören Walter Kircher), född 1889-03-13 i Malmö. Dotter av grosshandlaren därstädes Severin Magnus Axelson och Hulda Lovisa Augusta Malmström. Gift 2:o 1921-07-19 i London (Djursholms, Danderyds förs, Stockholms län, vb) med Rigmor Maria Tvermoes i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1897-04-29 med danske hovjägmästaren och legationsrådet, lensbaronen Carl Oskar Herman Leopoldus Løvenskiold till Løvenborg, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1864-01-29. Gift 2:o 1902-05-23 i Köpenhamn med greve Sven Hugo Roger Hamilton, n:r 86, född 1871, död 1920), född 1879-10-11 i Köpenhamn. Död 1925-09-09 i Bern, begraven i Köpenhamn (Storkyrkoförs, Stockholm, db nr 139). Dotter av konferensrådet Godtfred Ferdinand Tvermoes och Matilde Esskildsen. Gift 3:o 1936-06-11 i Vreta klosters socken, Östergötlands län (Oscars förs, Stockholm, vb nr 143) med Ebba Jeanette Adine Peyron nr 392 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1908-04-02 i Skurups socken, Malmöhus län (vb nr 5) med godsägaren friherre Henrik Gabriel Robert Falkenberg af Trystorp (tab 7), född 1881-06-10 på Lagmansö, Vadsbro förs, Södermanlands län. Död 1918-09-01 på Sund, Lerbo förs, Södermanlands län), född 1883-01-14 i Hälsingborg. Dotter av majoren friherre Gustaf Fredrik Peyron och Ebba Eleonora Charlotta Augusta Hallenborg.
 • Carl Tore Jonas, född 1879. Disponent. Se Tab. 5.
 • Ester Jenny Sigrid Augusta, född 1883-10-06 på Åkerstad, Lunda förs. Död 1883-12-01 på Åkerstad, Lunda förs, Södermanlands län.
 • Oskar Jonas Nikolaus, född 1888-04-11 på Östad. Död på Östad 1888-04-27.

TAB 5

Carl Tore Jonas (översiktstab 2A, son av Jonas, tab 4), född 1879-09-29 Åkerstad. Student i Göteborg. Utexaminerad från Ultuna lantbruksinstitut 1903-10-23. Inspektor vid Östads säteri 1903–1912. Förvaltare vid Vikaryd 1905-05-01–1923-11-01. Förvaltare vid Östad 1912. Disponent för Östads egendom och barnhus efter fadern 1917. Nämndeman i Ale härad 1919. Vattenrättsnämnden 1922. Vald till ledamot av riksdagens 2. kammare 1924. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1925–1932. RKSM 1924-05-00. RVO 1931-11-17. RNO 1937-11-15. Gift 1910-05-26 Nysäter med Margareta Elisabet (Greta) Nordenfeldt nr 1662, född 1880-10-03 Nysäter. Dotter av grosshandlaren Johan Niklas Nordenfeldt, och Agda Maria Erika Salenius.

Barn:

 • Anna Margareta (Anna-Greta)'', född 1911-08-07 Östad. Studentexamen i Göteborg 1931-06-13. Fil kand ex i Uppsala 1937-01-30.
 • Jonas Patrik Johan Nikolas, född 1912-11-16 på Östad.
 • Sigrid Christina Maria, född 1914-05-23 på Östad i Östads förs.
 • Hedvig Elisabet'', född 1916-02-09 på Östad i Östads förs. Gift 1941-06-21 i Aantens kyrka i Östads förs, Älvsborgs län Sven Gustaf Dahlbäck, född 1907-09-08 i Johannes förs, Stockholm.
 • Ellen Sofia, född 1918-05-07 Östad. Gift 1941-11-15 med docenten , med dr Nils Alwall, född 1904-10-07 i Kiaby, Kristianstads län.


TAB 6

Claes Alströmer, friherre Alströmer (översiktstab 1, son av Jonas Alström, adlad Alströmer, se adliga ätten Alströmer, tab 1), född 1736-08-09 i Alingsås. Student i Uppsala 1750-05-02. Schäferikommissarie 1762-06-29. LVA 1768. Assessor i kommerskollegium 1770-12-13. Protokollssekreterare i justitierevisionen 1770-02-13. Avsked med kansliråds titel 1770-07-18 associé i Sahlgrenska handelsfirman i Göteborg 1771. KVO 1776-05-15. Friherre jämte brodern Patrik 1778-12-27 (introducerad 1779 under nr 302). Död 1794-03-05 på Gåsevadholm, barnlös, och slöt således själv sin friherrliga ättegren [Bbl]. Han ägde säterierna Dal i Fjärås socken, och Gåsevadholm i Tölö socken (båda i Hall.). 'Under sina vidsträckta resor upptäckte han i Amerika en ny liljeart, vilken blomma Linné gav namnet Alstroemeria peregrina efter upptäckaren, även anlade han den sk Alströmerska vägen i Västergötland, vid vilken en minnesvård över honom är upprest. Gift 1770-12-06 med Sara Catharina Sahlgren, född 1748-05-08 i Göteborg, död 1818-12-16, dotter av direktören vid Ostindiska kompaniet Niklas Sahlgren och hans 2:a hustru Catharina Christina Grubb.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.